Книжкова палата україни імені івана федорова


Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. Механіка ґрунтівСторінка16/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво.
Основи та фундаменти. Механіка ґрунтів


На ступінь кандидата

3255. Яковлєв В. С. Визначення несучої здатності призматичних паль за по­казниками міцності ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Яковлєв Віктор Сергійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2238 А] УДК 624.131.524625 Будівництво транспортних комунікацій

625.7/.8 Автомобільні дороги. Автодорожнє будівництво

На ступінь кандидата

3256. Жулин О. В. Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жулин Ольга Володимирівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1659 А]

УДК 625.7:656.03

627 Водні шляхи та порти. Водосховища. Гідротехнічні споруди. Навігаційні засоби. Днопоглиблювальні та рятувальні роботи.
Греблі та гідроелектростанції


На ступінь кандидата

3257. Діброва І. О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування : (на прикладі Київ. водосховища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Діброва Іван Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1768 А] УДК 627.222.5+502.171(477.41)628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень

На ступінь кандидата

3258. Баштан С. Ю. Електрохімічна очистка води в апаратах з розділюваль­ною керамічною мембраною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Баштан Софія Юріївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1525 А] УДК 628.16+666.641

3259. Бревнов О. А. Удосконалення гідродинамічних фільтрів шляхом закрут­ки потоку в кільцевій області зовні фільтроелемента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Бревнов Олександр Аркадійович ; Сум. держ. ун-т, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Суми, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2542 А]

УДК 628.16.067.1

3260. Коваль В. П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізо­ваними вольфрамовими елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Коваль Вадим Петро­вич ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2380 А] УДК 628.91

3261. Косогіна І. В. Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Косогіна Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т Ук­раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1813 А] УДК 628.3:628.161.3

3262. Кравченко О. В. Застосування процесів коагуляції для інтенсифікації технології біологічного очищення стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кравченко Олек­сандр Валерійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думансь­кого, [ДП "Н.-д. та конструктор.-технол. ін-т міськ. госп-ва" Мінжитлокомунгоспу України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1549 А] УДК 628.345:628.356.3

629 Техніка транспортних засобів

На ступінь доктора

3263. Бейгул О. О. Наукові основи забезпечення раціональних параметрів не­сучих систем технологічних платформ промислового транспорту за критерієм метало­місткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Бейгул Олег Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2009-2605 А] УДК 629.021На ступінь кандидата

3264. Проскура Г. А. Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплат­формних інерціальних навігаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Проскура Галина Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2421 А]

УДК 629.056.6

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)

На ступінь кандидата

3265. Павленко В. М. Поліпшення стійкості легкових автомобілів раціо­нальним вибором в експлуатаційних умовах характеристик фрикційних пар : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Павленко В'ячеслав Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1703 А] УДК 629.33.017629.4 Рухомий склад залізничного транспорту

На ступінь кандидата

3266. Грущак І. М. Продовження терміну експлуатації несучих конструкцій тягового рухомого складу : (на прикладі тепловозів ТГМ6А, електровозів ВЛ60 та електропоїздів ЕР9М,Е) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Грущак Іван Михайлович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла­заряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1608 А] УДК 629.42.02

3267. Лавренко Д. Т. Покращення технічних характеристик вагонів-цистерн шляхом удосконалення їх конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Лавренко Дмитро Трохимович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т за­лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1748 А] УДК 629.463.32

3268. Лобойко Л. М. Підвищення ефективності використання пасажирських вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Лобойко Леонід Михайлович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2299 А] УДК 629.45.083629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування

На ступінь доктора

3269. Вичужанин В. В. Науково-технічні основи експлуатації суднових цент­ральних систем комфортного кондиціювання повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Вичужанин Володимир Вікторович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (75 назв). — 100 пр. — [2009-2246 А] УДК 629.5.048На ступінь кандидата

3270. Блінцов О. В. Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим рухом самохідної прив'язної підводної системи в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Блінцов Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1846 А] УДК 629.584:681.5

3271. Давидовська Г. І. Діяльність С. О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Давидовська Галина Іванівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1732 А] УДК 629.5(092)

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.
Рибне господарство


630 Лісове господарство. Лісівництво

На ступінь кандидата

3272. Гаркава О. М. Фітомеліоративні особливості та урбоекологічний потен­ціал соснових насаджень зеленої зони м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Гаркава Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2456 А]

УДК 630*27:582.475](477-25)

3273. Жмурко І. В. Біоекологічні особливості екотипів сосни звичайної в гео-графічних культурах Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Жмурко Ігор Васильович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1968 А]

УДК 630*232:582.475](477.82)

3274. Корма О. М. Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) Полісся України та методи їх моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Корма Олександр Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — [2009-1972 А] УДК 630*44:632.6

3275. Лукащук Г. Б. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Лукащук Галина Богданівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1904 А] УДК 630*23(477.86)

3276. Пньовська О. М. Біоекологічні особливості і динаміка трав'яного пок­риву фітоценозів зеленої зони м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Пньовська Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2399 А] УДК 630*17(477-25)631/638 Сільське господарство

631 Загальні питання сільського господарства

На ступінь кандидата

3277. Паращенко І. В. Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в компонентах агроекосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Паращенко Ірина В'ячеславівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2126 А] УДК 631.95:546.81

3278. Петришина В. А. Агроекологічне обґрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Петришина Віталіна Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2129 А] УДК 631.95:631.45

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

На ступінь кандидата

3279. Корніцька О. І. Екологічні та соціально-економічні передумови роз­витку виробництва органічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Корніцька Олена Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2009-1865 А] УДК 631.147:631.15

3280. Любар Р. П. Розвиток фермерських господарств та підвищення ефек­тивності їх функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Любар Руслан Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1697 А] УДК 631.115.1

3281. Ляліна Н. С. Механізм підвищення прибутковості виробництва продук­ції скотарства в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ляліна Наталія Сергіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1567 А]

УДК 631.16:658.155]:637

3282. Плаксін О. А. Підвищення ефективності лізингового обслуговування сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плаксін Олег Анато­лійович ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1706 А]

УДК 631.173

3283. Филиппова І. Г. Оцінка ефективності діяльності управлінського пер­соналу аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Филиппова Ірина Гаріївна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, м. Луганськ]. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2183 А] УДК 631.15

3284. Ярковий А. О. Організаційно-економічні засади функціонування фер­мерських та особистих селянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярковий Андрій Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2440 А] УДК 631.115.11

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя

На ступінь кандидата

3285. Заєць М. Л. Обґрунтування параметрів сошників зернових сівалок : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і за­соби механізації с.-г. вир-ва" / Заєць Максим Леонідович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 150 пр. — [2009-2269 А] УДК 631.33.02

3286. Солтисюк В. І. Обґрунтування параметрів навісних коренезбиральних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Солтисюк Віктор Іванович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2431 А] УДК 631.356.2

3287. Тараймович І. В. Удосконалення технологічного процесу первинної обробки вороху льону-довгунця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Тараймович Ірина Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2009. — 25 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1831 А] УДК 631.36:633.521631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження

На ступінь доктора

3288. Величко В. А. Родючість ґрунтів України за агропотенціалами основних сільськогосподарських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Величко Володимир Андрійо­вич ; Нац. наук. центр " Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2009. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 (30 назв). — 100 пр. — [2009-2548 А]

УДК 631.47/.48(477)

3289. Опанасенко М. Є. Теоретичні і прикладні основи оцінювання родючості скелетних ґрунтів Криму та освоєння їх під плодові і горіхоплідні культури : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Опанасенко Микола Євдокимович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Нац. наук. центр "Нікіт. ботан. сад" Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 2009. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34


(61 назва). — 100 пр. — [2009-1914 А] УДК 631.452:634.1](477.75)

На ступінь кандидата

3290. Семенко Л. О. Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережкого Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Семенко Лариса Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2154 А] УДК 631.445.2/.8:635.342

3291. Слюсар О. В. Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого року вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Слюсар Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис­тування України. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1991 А] УДК 631.445.2:634.75

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика

На ступінь кандидата

3292. Василенко О. В. Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.06 "Овочівництво" / Василенко Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2545 А] УДК 631.53:635.7

3293. Горєлков Д. В. Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фар­мац. вир-в" / Горєлков Дмитро Вікторович ; Харків. держ. ун-т харчування та тор­гівлі. — Х., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. —
[2009-2406 А] УДК 631.562:635.649

3294. Назаренко М. М. Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Назаренко Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1980 А] УДК 631.528:633.11"324"

3295. Покопцева Л. А. Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. обробка продуктів рослинництва" / Покопцева Любов Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук­раїни, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2420 А]

УДК 631.563:633.854.78](477.7)

3296. Рухленко В. М. Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і селекційних ознак конопель у потомстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Рухленко Віктор Миколайович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т луб'яних культур УААН]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2335 А] УДК 631.52:633.522

631.6 Сільськогосподарська меліорація

На ступінь кандидата

3297. Бабіцький В. В. Розробка технічних засобів і принципових схем зро­шення малоконтурних ділянок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Бабіцький Василь Вікторович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1444 А] УДК 631.67

3298. Матяш Т. В. Наукове обгрунтування системи прийняття рішень в плат­ному водокористуванні при зрошенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Матяш Тетяна Віталіївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1503 А] УДК 631.67

3299. Турчина К. П. Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Турчина Катерина Петрівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2009-1558 А] УДК 631.6(477.82)631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини

На ступінь кандидата

3300. Білєра Н. М. Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивовар­ного ячменю у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Білєра Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. : табл., іл. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2536 А] УДК 631.8:633.16"321"(477.41)

3301. Білогур І. С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконі­тового концентрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Білогур Ірина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т Ук­раїни "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 110 пр. — [2009-2611 А] УДК 631.841

3302. Бордюжа Н. П. Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Бордюжа Надія Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1963 А]

УДК 631.8:633.11"324"

3303. Волинець І. Г. Використання різних доз азотних добрив і бактеріальних препаратів при вирощуванні сої на чорноземі опідзоленому в умовах Правобереж­ного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Волинець Іван Григорович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1805 А] УДК 631.84:633.34(477.4)

3304. Волкогон К. І. Агроекологічне обґрунтування застосування біологічного препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю ярого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Волкогон Катерина Іва­нівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Ін-т с.-г. мікробіології]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1856 А]

УДК 631.86:633.16"321"

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка