Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка20/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

687.1/4 Швейна промисловість

На ступінь кандидата

3458. Базилюк Е. В. Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трико­таж. виробів" / Базилюк Ельвіра Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель­ницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1722 А] УДК 687.12.021687.5 Виробництво косметичних засобів. Перукарська справа. Манікюр. Педикюр

На ступінь кандидата

3459. Чуб О. В. Розробка складу і технології депігментуючого тоніку : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Чуб Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Украї­ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1998 А] УДК 687.55:665.582.269 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи


69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання

На ступінь кандидата

3460. Москаленко В. І. Технологія влаштування підлог дисперсно-армованих полімерною фіброю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Москаленко Володимир Іва­нович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1910 А] УДК 69.025.331

3461. Назаревич Б. Л. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в будівлях старої забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Назаревич Богдан Леонович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1821 А] УДК 69.034.93

691 Будівельні матеріали та вироби

На ступінь доктора

3462. Приходько А. П. Наукові основи модифікації будівельних матеріалів мінеральними дисперсними системами техногенного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Приходько Анатолій Петрович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1668 А] УДК 691.327.332:624.131.22На ступінь кандидата

3463. Настич О. Б. Властивості і технологія газобетону, модифікованого окси­дами заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Настич Олег Борисович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Криворіз. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1574 А] УДК 691.327.332

3464. Петровський А. Ф. Технологія використання бентонітів, які вироблені в Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Петровський Анатолій Францевич ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.
— Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1916 А] УДК 691.32

692 Конструктивні частини та елементи будівель

На ступінь кандидата

3465. Фурсов Ю. В. Енергозберігаючі фасадні конструкції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Фурсов Юрій Васильович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1878 А] УДК 692.23:699.86697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах

На ступінь доктора

3466. Пуховий І. І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля : (в комплексі з традиц. джерелами енергії та без них) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Пуховий Іван Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-2331 А] УДК 697.4:697.7699.8 Захист будівель та споруд

На ступінь кандидата

3467. Гупало О. С. Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Гупало Олег Семенович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1884 А]

УДК 699.887.3

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва

На ступінь кандидата

3468. Бейлах О. Д. Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 1970—1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав: [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Бейлах Оксана Дмитрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2606 А] УДК 7.012.036"197/198"

3469. Боднарчук Т. В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Боднарчук Тетяна Валеріївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-2241 А]

УДК 7.038.6(477)72 Архітектура

На ступінь кандидата

3470. Карасьова О. М. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Карасьова Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2471 А] УДК 728.53

3471. Мер'є О. В. Архітектура дерев'яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVІІ — першої половини ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Мер'є Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1572 А]

УДК 726.1:272](477.83/.86)"16/19"75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра

На ступінь кандидата

3472. Міщенко І. І. Трансформація європейських художніх течій в образотвор­чому мистецтві Буковини кінця ХІХ — першої половини ХХ століття (до 1940 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Міщенко Ірина Іванівна ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1871 А] УДК 75/76.037(4+477.8)"18/19"78 Музика

На ступінь кандидата

3473. Вакалюк П. В. Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лято­шинського та Станіслава Людкевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вакалюк Петро Васильович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2245 А] УДК 785.11(477)(092)

3474. Воропаєва О. В. Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Воропаєва Олена Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2551 А] УДК 785.161.161

3475. Говорухіна Н. О. Еволюція вокального циклу та закономірності цикло­утворення : (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Говорухіна Наталія Олегівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1859 А] УДК 784.3

3476. Дмитрук І. І. Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандур­ному мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дмитрук Ірина Іванівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли­сенка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1489 А]

УДК 787.5

3477. Лісова О. Г. Програмність як жанрова парадигма камерної вокальної му­зики: до проблеми виконавського розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Лісова Ольга Геор­гіївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2093 А] УДК 784.3:784.9

3478. Луніна Г. Є. Ярмаркове дійство у творчості російських композиторів: образність, драматургія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво­знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Луніна Ганна Євгеніївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1464 А] УДК 78.071.1(470)

3479. Путятицька О. В. Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця ХVІ — ХVІІІ ст. : (джерелознав. і порівнял.-стильове дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Путятицька Ольга Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1986 А] УДК 783.2.03

3480. Пучко-Колесник Ю. В. Діяльність диригента-хормейстера як соціо­культурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пучко-Колесник Юлія Віталіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1670 А] УДК 78.071.2:783

3481. Щербакова Н. Ю. Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю. Іщенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щербакова Надія Юріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2000 А] УДК 78.071.1(477)

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

На ступінь кандидата

3482. Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гончарова Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1654 А] УДК 796.011.3:373.3:681.518.52

3483. Русанова О. М. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Русанова Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1714 А] УДК 797.11

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології

На ступінь кандидата

3484. Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Кметь Ірина Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1890 А]

УДК 801.81:27-245(477)

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

На ступінь кандидата

3485. Гарбузова Г. О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Гарбузова Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-


са Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-2039 А] УДК 81'255.4=111=161.2

3486. Канна В. Ю. Структура, функції та лексикографія конотативної топоні­мії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Канна Вікторія Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2215 А] УДК 81'373.21

3487. Набережнєва Т. Є. Онтологія вторинного фразеутворення в різнострук­турних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Набережнєва Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1625 А] УДК 81'373.7

3488. Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Рудніченко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1423 А] УДК 81'27:004.738.5

3489. Терсіна І. З. Прикметникові словосполучення у текстах Поттеріани: системні та ідіолектні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Терсіна Ірина Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1555 А] УДК 81'367.623:821.111

3490. Чубенко К. В. Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх лексикографування : (на матеріалі укр., рос., та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чубенко Катерина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2196 А] УДК 81'271811 Мови (природні та штучні)

811.11 Германські мови

На ступінь кандидата

3491. Постриган С. В. Усталені словосполучення в німецькому інституцій­ному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Постриган Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1577 А] УДК 811.11'367.4811.111 Англійська мова

На ступінь кандидата

3492. Александров В. М. Методика інтенсивного навчання інженерів профе­сійно-орієнтованої англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Александров Вячеслав Миколайович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Запоріз. нац.


ун-т]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1642 А] УДК 811.111.016

3493. Андрусь А. Ф. Концептуальний простір англійських прикметників big i large : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Андрусь Андріана Федорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича, [Закарпат. держ. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2009-2572 А] УДК 811.111'367.623

3494. Білоусова В. В. Типологія формально-семантичних змін англо-амери­канських запозичень з формантом -ing у різносистемних мовах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Білоусова Вікторія Валентинівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2019 А]

УДК 811.111'373.613

3495. Ігіна З. О. Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти : (на матеріалі прози англ. й амер. модернізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ігіна Зоя Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2009-2065 А] УДК 811.111'37

3496. Киселюк Н. П. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі : (на матеріалі англомов. прози ХХ — ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Киселюк Наталія Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2072 А] УДК 811.111'42'37

3497. Недбайло К. М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську : (на матеріалі худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Недбайло Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1932 А] УДК 811.111'253=161.2

3498. Ясинецька О. А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ясинецька Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1960 А] УДК 811.111'253811.112.2 Німецька мова

На ступінь кандидата

3499. Середа Н. А. Похідні іменники з категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові: семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Середа На­талія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2157 А] УДК 811.112.2'38

3500. Скрипняк Т. Л. Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді : (експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Скрипняк Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2162 А] УДК 811.112.2'342.9

811.133.1 Французька мова

На ступінь кандидата

3501. Данелян Ю. В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у фран­цузькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Данелян Юлія Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2045 А] УДК 811.133.1'373811.134.2 Іспанська мова

На ступінь кандидата

3502. Чорна Н. В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну : (на матеріалі сучас. латиноамер. новел) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чорна На­талія Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2195 А] УДК 811.134.2'367.332811.16 Слов'янські мови

На ступінь доктора

3503. Іліаді О. І. Праслов'янська топонімія балканського ареалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Іліаді Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Укр. мов.-інформ. фонд]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — [2009-1542 А] УДК 811.16'373.21811.161 Східнослов'янські мови

На ступінь кандидата

3504. Орел А. С. Історія фонологічних систем східнослов'янських мов: лінгво­історіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Орел Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2123 А] УДК 811.161'34-112811.161.1 Російська мова

На ступінь кандидата

3505. Охріменко Т. В. Еволюція системи тропів псевдототожності в ро­сійському поетичному мовленні : (на матеріалі фольклор. творів і текстів у жанрі фольклор. стилізацій ХVІІ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Охріменко Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2393 А] УДК 811.161.1'373'06811.161.2 Українська мова

На ступінь доктора

3506. Вільчинська Т. П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVІІ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2009-2212 А] УДК 811.161.2'42"16/19"

3507. Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспек­ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" ; 10.02.02 "Рос. мова" / Жуйкова Маргарита Василівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1734 А]

УДК [811.161.2+811.161.1]'373-112

3508. Мех Н. О. Лінгвокультурологема логос: когнітивний, прагматичний, функціонально-стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мех Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. — [2009-2305 А] УДК 811.161.2'38

На ступінь кандидата

3509. Барилова Г. К. Кореляція вербальних і невербальних складників у традиційних народних іграх : (на матеріалі укр. східнослобожан. говірок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бари­лова Галина Кіндратівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 22 с. : карти — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1481 А]

УДК 811.161.2'282.2

3510. Волинець Г. М. Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Волинець Галина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1453 А] УДК 811.161.2'373.611

3511. Гавриш М. М. Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гавриш Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1857 А] УДК 811.161.2'271:821.161.2-3.09

3512. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції в українському художньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Галайбіда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1563 А] УДК 811.161.2'38

3513. Грещук В. В. Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ —
І пол. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Грещук Валентина Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1883 А]

УДК 811.161.2'282(477.85/.87)"18/19"

3514. Дмитренко О. Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дмитренко Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2259 А]

УДК 811.161.2'42

3515. Захарова Н. В. Лінгвокультурологічні особливості українських і ні­мецьких народних загадок: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мо­вознав." / Захарова Ніна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2059 А]

УДК 811.161.2+811.112.2]'272'42:398.6

3516. Ільницька Я. В. Лексика грузинського походження в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ільницька Яна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2275 А]

УДК 811.161.2'373.45(=353.1)

3517. Капась В. А. Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у науко­вих і художніх текстах Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Капась Валентина Андріївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т укр. мови, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1683 А] УДК 811.161.2'383.23:821.161.2.09

3518. Кравченко Ю. В. Гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кравченко Юлія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1496 А] УДК 811.161.2'373.2

3519. Луценко О. А. Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Луценко Олена Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2220 А]

УДК 811.161.2'367.335

3520. Рудакова Т. М. Функціонування соціально-економічної лексики англо­мовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Рудакова Тетяна Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1516 А] УДК 811.161.2'373.45:070"19/20"

3521. Скоробагатько Н. О. Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Скоробагатько Наталія Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1474 А] УДК 811.161.2'282(477.52/.62)

3522. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сукаленко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1716 А] УДК 811.161.2'271

3523. Тернова А. І. Формування словотвірної структури і семантики множин­них іменників у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тернова Алла Іллівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1588 А]

УДК 811.161.2'373.611'367.622"16/20"

3524. Ткач А. В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ткач Алла Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1556 А] УДК 811.161.2'373.611

3525. Ткачук Т. П. Функціонально-семантична категорія допустовості в су­часній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ткачук Тарас Павлович ; НАН України, Ін-т укр.
мови. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1717 А] УДК 811.161.2'367.335

3526. Чейлитко Н. Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чейлитко Наталія Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1437 А] УДК 811.161.2'367.52

3527. Яцій В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яцій Василь Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2400 А] УДК 811.161.2'373.21
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка