Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка20/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

687.1/4 Швейна промисловість

На ступінь кандидата

3458. Базилюк Е. В. Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трико­таж. виробів" / Базилюк Ельвіра Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель­ницький, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1722 А] УДК 687.12.021687.5 Виробництво косметичних засобів. Перукарська справа. Манікюр. Педикюр

На ступінь кандидата

3459. Чуб О. В. Розробка складу і технології депігментуючого тоніку : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Чуб Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Украї­ни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1998 А] УДК 687.55:665.582.269 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи


69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання

На ступінь кандидата

3460. Москаленко В. І. Технологія влаштування підлог дисперсно-армованих полімерною фіброю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Москаленко Володимир Іва­нович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1910 А] УДК 69.025.331

3461. Назаревич Б. Л. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в будівлях старої забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Назаревич Богдан Леонович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2009-1821 А] УДК 69.034.93

691 Будівельні матеріали та вироби

На ступінь доктора

3462. Приходько А. П. Наукові основи модифікації будівельних матеріалів мінеральними дисперсними системами техногенного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Приходько Анатолій Петрович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2009. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (49 назв). — 100 пр. — [2009-1668 А] УДК 691.327.332:624.131.22На ступінь кандидата

3463. Настич О. Б. Властивості і технологія газобетону, модифікованого окси­дами заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Настич Олег Борисович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Криворіз. техн. ун-т]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1574 А] УДК 691.327.332

3464. Петровський А. Ф. Технологія використання бентонітів, які вироблені в Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Петровський Анатолій Францевич ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.
— Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1916 А] УДК 691.32

692 Конструктивні частини та елементи будівель

На ступінь кандидата

3465. Фурсов Ю. В. Енергозберігаючі фасадні конструкції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Фурсов Юрій Васильович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1878 А] УДК 692.23:699.86697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах

На ступінь доктора

3466. Пуховий І. І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля : (в комплексі з традиц. джерелами енергії та без них) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Пуховий Іван Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2009. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2009-2331 А] УДК 697.4:697.7699.8 Захист будівель та споруд

На ступінь кандидата

3467. Гупало О. С. Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Гупало Олег Семенович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1884 А]

УДК 699.887.3

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва

На ступінь кандидата

3468. Бейлах О. Д. Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 1970—1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав: [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Бейлах Оксана Дмитрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2606 А] УДК 7.012.036"197/198"

3469. Боднарчук Т. В. Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Боднарчук Тетяна Валеріївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2009-2241 А]

УДК 7.038.6(477)72 Архітектура

На ступінь кандидата

3470. Карасьова О. М. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Карасьова Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-2471 А] УДК 728.53

3471. Мер'є О. В. Архітектура дерев'яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини ХVІІ — першої половини ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Мер'є Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1572 А]

УДК 726.1:272](477.83/.86)"16/19"75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра

На ступінь кандидата

3472. Міщенко І. І. Трансформація європейських художніх течій в образотвор­чому мистецтві Буковини кінця ХІХ — першої половини ХХ століття (до 1940 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Міщенко Ірина Іванівна ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1871 А] УДК 75/76.037(4+477.8)"18/19"78 Музика

На ступінь кандидата

3473. Вакалюк П. В. Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лято­шинського та Станіслава Людкевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вакалюк Петро Васильович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2245 А] УДК 785.11(477)(092)

3474. Воропаєва О. В. Джаззінг як форма взаємодії академічного та "третього" пластів у джазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Воропаєва Олена Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2551 А] УДК 785.161.161

3475. Говорухіна Н. О. Еволюція вокального циклу та закономірності цикло­утворення : (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Говорухіна Наталія Олегівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1859 А] УДК 784.3

3476. Дмитрук І. І. Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандур­ному мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Дмитрук Ірина Іванівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли­сенка. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1489 А]

УДК 787.5

3477. Лісова О. Г. Програмність як жанрова парадигма камерної вокальної му­зики: до проблеми виконавського розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Лісова Ольга Геор­гіївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2093 А] УДК 784.3:784.9

3478. Луніна Г. Є. Ярмаркове дійство у творчості російських композиторів: образність, драматургія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво­знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Луніна Ганна Євгеніївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1464 А] УДК 78.071.1(470)

3479. Путятицька О. В. Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця ХVІ — ХVІІІ ст. : (джерелознав. і порівнял.-стильове дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Путятицька Ольга Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1986 А] УДК 783.2.03

3480. Пучко-Колесник Ю. В. Діяльність диригента-хормейстера як соціо­культурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пучко-Колесник Юлія Віталіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1670 А] УДК 78.071.2:783

3481. Щербакова Н. Ю. Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю. Іщенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щербакова Надія Юріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2000 А] УДК 78.071.1(477)

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

На ступінь кандидата

3482. Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гончарова Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1654 А] УДК 796.011.3:373.3:681.518.52

3483. Русанова О. М. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Русанова Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1714 А] УДК 797.11

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

801 Просодія. Віршування. Допоміжні науки та джерела філології

На ступінь кандидата

3484. Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Кметь Ірина Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1890 А]

УДК 801.81:27-245(477)

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

На ступінь кандидата

3485. Гарбузова Г. О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Гарбузова Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-


са Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-2039 А] УДК 81'255.4=111=161.2

3486. Канна В. Ю. Структура, функції та лексикографія конотативної топоні­мії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Канна Вікторія Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2215 А] УДК 81'373.21

3487. Набережнєва Т. Є. Онтологія вторинного фразеутворення в різнострук­турних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Набережнєва Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1625 А] УДК 81'373.7

3488. Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Рудніченко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1423 А] УДК 81'27:004.738.5

3489. Терсіна І. З. Прикметникові словосполучення у текстах Поттеріани: системні та ідіолектні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Терсіна Ірина Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1555 А] УДК 81'367.623:821.111

3490. Чубенко К. В. Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх лексикографування : (на матеріалі укр., рос., та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чубенко Катерина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2196 А] УДК 81'271811 Мови (природні та штучні)

811.11 Германські мови

На ступінь кандидата

3491. Постриган С. В. Усталені словосполучення в німецькому інституцій­ному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Постриган Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1577 А] УДК 811.11'367.4811.111 Англійська мова

На ступінь кандидата

3492. Александров В. М. Методика інтенсивного навчання інженерів профе­сійно-орієнтованої англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Александров Вячеслав Миколайович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Запоріз. нац.


ун-т]. — Одеса, 2009. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1642 А] УДК 811.111.016

3493. Андрусь А. Ф. Концептуальний простір англійських прикметників big i large : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Андрусь Андріана Федорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича, [Закарпат. держ. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2009-2572 А] УДК 811.111'367.623

3494. Білоусова В. В. Типологія формально-семантичних змін англо-амери­канських запозичень з формантом -ing у різносистемних мовах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Білоусова Вікторія Валентинівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2019 А]

УДК 811.111'373.613

3495. Ігіна З. О. Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти : (на матеріалі прози англ. й амер. модернізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ігіна Зоя Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2009-2065 А] УДК 811.111'37

3496. Киселюк Н. П. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі : (на матеріалі англомов. прози ХХ — ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Киселюк Наталія Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2072 А] УДК 811.111'42'37

3497. Недбайло К. М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську : (на матеріалі худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Недбайло Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1932 А] УДК 811.111'253=161.2

3498. Ясинецька О. А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ясинецька Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1960 А] УДК 811.111'253811.112.2 Німецька мова

На ступінь кандидата

3499. Середа Н. А. Похідні іменники з категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові: семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Середа На­талія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2157 А] УДК 811.112.2'38

3500. Скрипняк Т. Л. Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді : (експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Скрипняк Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2162 А] УДК 811.112.2'342.9

811.133.1 Французька мова

На ступінь кандидата

3501. Данелян Ю. В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у фран­цузькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Данелян Юлія Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2045 А] УДК 811.133.1'373811.134.2 Іспанська мова

На ступінь кандидата

3502. Чорна Н. В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну : (на матеріалі сучас. латиноамер. новел) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чорна На­талія Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2195 А] УДК 811.134.2'367.332811.16 Слов'янські мови

На ступінь доктора

3503. Іліаді О. І. Праслов'янська топонімія балканського ареалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Іліаді Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Укр. мов.-інформ. фонд]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — [2009-1542 А] УДК 811.16'373.21811.161 Східнослов'янські мови

На ступінь кандидата

3504. Орел А. С. Історія фонологічних систем східнослов'янських мов: лінгво­історіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Орел Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2123 А] УДК 811.161'34-112811.161.1 Російська мова

На ступінь кандидата

3505. Охріменко Т. В. Еволюція системи тропів псевдототожності в ро­сійському поетичному мовленні : (на матеріалі фольклор. творів і текстів у жанрі фольклор. стилізацій ХVІІ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Охріменко Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2393 А] УДК 811.161.1'373'06811.161.2 Українська мова

На ступінь доктора

3506. Вільчинська Т. П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVІІ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2009-2212 А] УДК 811.161.2'42"16/19"

3507. Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспек­ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" ; 10.02.02 "Рос. мова" / Жуйкова Маргарита Василівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1734 А]

УДК [811.161.2+811.161.1]'373-112

3508. Мех Н. О. Лінгвокультурологема логос: когнітивний, прагматичний, функціонально-стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мех Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. — [2009-2305 А] УДК 811.161.2'38

На ступінь кандидата

3509. Барилова Г. К. Кореляція вербальних і невербальних складників у традиційних народних іграх : (на матеріалі укр. східнослобожан. говірок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бари­лова Галина Кіндратівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 22 с. : карти — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1481 А]

УДК 811.161.2'282.2

3510. Волинець Г. М. Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Волинець Галина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1453 А] УДК 811.161.2'373.611

3511. Гавриш М. М. Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гавриш Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1857 А] УДК 811.161.2'271:821.161.2-3.09

3512. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції в українському художньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Галайбіда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1563 А] УДК 811.161.2'38

3513. Грещук В. В. Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ —
І пол. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Грещук Валентина Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран­ка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1883 А]

УДК 811.161.2'282(477.85/.87)"18/19"

3514. Дмитренко О. Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дмитренко Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2259 А]

УДК 811.161.2'42

3515. Захарова Н. В. Лінгвокультурологічні особливості українських і ні­мецьких народних загадок: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мо­вознав." / Захарова Ніна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2059 А]

УДК 811.161.2+811.112.2]'272'42:398.6

3516. Ільницька Я. В. Лексика грузинського походження в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ільницька Яна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (23 назви). — 100 пр. — [2009-2275 А]

УДК 811.161.2'373.45(=353.1)

3517. Капась В. А. Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у науко­вих і художніх текстах Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Капась Валентина Андріївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т укр. мови, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1683 А] УДК 811.161.2'383.23:821.161.2.09

3518. Кравченко Ю. В. Гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кравченко Юлія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1496 А] УДК 811.161.2'373.2

3519. Луценко О. А. Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Луценко Олена Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2220 А]

УДК 811.161.2'367.335

3520. Рудакова Т. М. Функціонування соціально-економічної лексики англо­мовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Рудакова Тетяна Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1516 А] УДК 811.161.2'373.45:070"19/20"

3521. Скоробагатько Н. О. Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Скоробагатько Наталія Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1474 А] УДК 811.161.2'282(477.52/.62)

3522. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сукаленко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1716 А] УДК 811.161.2'271

3523. Тернова А. І. Формування словотвірної структури і семантики множин­них іменників у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тернова Алла Іллівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1588 А]

УДК 811.161.2'373.611'367.622"16/20"

3524. Ткач А. В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ткач Алла Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1556 А] УДК 811.161.2'373.611

3525. Ткачук Т. П. Функціонально-семантична категорія допустовості в су­часній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ткачук Тарас Павлович ; НАН України, Ін-т укр.
мови. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1717 А] УДК 811.161.2'367.335

3526. Чейлитко Н. Г. Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чейлитко Наталія Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1437 А] УДК 811.161.2'367.52

3527. Яцій В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яцій Василь Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2400 А] УДК 811.161.2'373.21Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка