Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка21/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

811.21/.22 Індоіранські мови

На ступінь кандидата

3528. Бочарнікова А. М. Норма й узус перської мови у перекладній лекси­кографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Бочарнікова Анна Михайлівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2029 А] УДК 811.222.1'374811.58 Китайсько-тибетські мови

На ступінь кандидата

3529. Колодко С. А. Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Колодко Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2078 А] УДК 811.581'367.62482 Художня література. Літературознавство

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

На ступінь доктора

3530. Архиєпископ Ігор (Ісіченко Ю. А.). Аскетична література Київської Руси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Архиєпископ Ігор (Ісіченко Юрій Андрійович) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — [2009-1801 А] УДК 821.161'04

3531. Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці ХVІІ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Даниленко Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2407 А] УДК 82-14:2-534.3

3532. Набитович І. Й. Категорія Sacrum у художній прозі ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія


л-ри" / Набитович Ігор Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2112 А] УДК 82-03.09"19/20"

На ступінь кандидата

3533. Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка,


В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Летнянчин Петро Петрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1868 А] УДК 82-2.091

821.0 Література окремими мовами

На ступінь доктора

3534. Волощук Є. В. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модер­ністської літератури ХХ ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фрі­ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Волощук Євгенія Валентинівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-ченка. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2009-2037 А]

УДК 821.112.2.09

3535. Гаврилів Т. І. Феноменологія художньої ідентичності : (на матеріалі нім. та австр. л-ри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Гаврилів Тимофій Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1727 А] УДК 821.112.2(436).09На ступінь кандидата

3536. Бабич О. М. Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр.


ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бабич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т
л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1961 А] УДК 821.134.2-31.09"19"

3537. Базилян А. А. Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця ХІХ — першої половини ХХ століття  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Базилян Аліна Анато­ліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2529 А] УДК 821.161.1+821.162.1].091

3538. Батюк Г. О. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія
л-ри" / Батюк Галина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю­ка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2531 А] УДК 821.111.09

3539. Бумбур Ю. М. Авторська рефлексія в літературному творі : (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бумбур Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-2032 А] УДК 821.111-3.09

3540. Галич К. О. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типоло­гії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Галич Катерина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2555 А] УДК 821.112.2-31+821.161.2-31].091

3541. Киримов Т. Н. Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, лінгвостильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.10 "Кримськотатар. л-ра" / Киримов Таір Нурідінович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-1926 А] УДК 821.512.19.09

3542. Костромицький Р. І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В. О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Костромицький Роман Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1814 А]

УДК 821.161.1.09"19"(092)

3543. Попадинець О. О. Історичний роман Вальтера Скотта та Михайла Старицького: рецепція, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Попадинець Оксана Олек-сандрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1826 А] УДК 821.111-31+821.161.2-31].091

3544. Фоміна Г. В. Німецькомовна драматургія 60—80-х рр. ХХ ст.: своєрід­ність трансформації традиційних сюжетів та образів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Фоміна Галина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1950 А] УДК 821.112.2-2.09"19"

3545. Фрис І. Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Фрис Ірина Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1951 А] УДК 821.162.1.09

821.161.2.0 Українська література

На ступінь доктора

3546. Барчан В. В. Творча особистість Теодосія Осьмачки: художньо-есте­тичні та філософські константи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Барчан Валентина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2009-2015 А] УДК 821.161.2.09(092)

3547. Мацевко-Бекерська Л. В. Наративні стратегії малої прози : (на мате­ріалі укр. л-ри кінця ХІХ — початку ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ма­цевко-Бекерська Лідія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2105 А] УДК 821.161.2-32.09"18/19"

На ступінь кандидата

3548. Бідюк О. В. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту : (на матеріалі творчості Ліни Костенко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бідюк Олена Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1803 А]

УДК 821.161.2.09

3549. Вишина М. Ю. Міфопоетична парадигма художньої образності у "По­вісті врем'яних літ" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вишина Марина Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-1853 А] УДК 821.161.2.09

3550. Віннічук А. П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (М. Сиротюк,
В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Віннічук Алла Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2367 А] УДК 821.161.2-3.09

3551. Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванишин Мирослава Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — . — [2009-1738 А] УДК 821.161.2.09

3552. Іванова Н. С. Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській літературі 1920-их років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1863 А]

УДК 821.161.2-4.09"1920"

3553. Півторак В. В. Поетика віршованих творів Юрія Федьковича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Півторак Володимир Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1823 А] УДК 821.161.2-1.09

3554. Савчук В. А. Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. і текстологія" / Савчук Валентина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,


м. Луцьк]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-2148 А]

УДК 821.161.2.09

3555. Чепелик О. А. Рецепція естетики західноєвропейського символізму в творчості Олександра Олеся доеміграційного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Чепелик Олександра Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-1995 А] УДК 821.161.2-1.09

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки

На ступінь доктора

3556. Буйських А. В. Херсонес Таврійський: просторовий розвиток держави за античної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Буйських Алла Валеріївна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2244 А]

УДК 904:72](477.75)"625"

908 Краєзнавство

На ступінь кандидата

3557. Хлівнюк О. В. Охорона культурної спадщини в Криму (1887—1942рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Хлівнюк Олександр Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознав., [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер­надського]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —


[2009-2595 А] УДК 908(477.75)"1887/1942"

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

На ступінь доктора

3558. Ільїн Л. В. Лімносистеми українського Полісся: регіональні закономір­ності та особливості оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ільїн Леонід Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац.


ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (74 назви). — 100 пр. — [2009-2274 А] УДК 911.2:556.55](477.41/.42)

3559. Палеха Ю. М. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України : (екон.-геогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Палеха Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-1628 А] УДК 911.3:332.2](477)На ступінь кандидата

3560. Безпала О. В. Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Безпала Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2009-1802 А] УДК 911.3:331.5](477)

3561. Третьяков О. С. Розміщення, оцінка та раціональне використання біо­енергетичних ресурсів Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Третьяков Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка­разіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2344 А] УДК 911.9:[662.92:502.174]

3562. Шмагельська М. О. Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Шмагельська Марина Олексіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернівці, 2009. —


17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2009-1639 А]

УДК 911.3(477.44)93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

На ступінь доктора

3563. Вирський Д. С. Річпосполитська історіографія України VІ — середина ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Вирський Дмитро Станісла­вович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2210 А] УДК 930(477)"15/16"На ступінь кандидата

3564. Орел Ю. В. Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Орел Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1627 А] УДК 930.1(497.11)"18"

3565. Севастьянова І. В. Державні податки та повинності населення Російсь­кої імперії під час російсько-турецької війни 1735—1739 рр. : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Севастьянова Ірина В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1919 А] УДК 930.1(470+571)

3566. Труш О. М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піс­корського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Труш Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1433 А] УДК 930.1(477)

3567. Чередниченко А. М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 — середина 1930-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Черед­ниченко Анастасія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1996 А]

УДК 930"653"930.25 Архівознавство. Архіви

На ступінь кандидата

3568. Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо­ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Косенко Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2083 А] УДК 930.253930.85 Історія цивілізації. Історія культури

На ступінь кандидата

3569. Димченко М. В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та органі­зацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро­логії : [спец.] 26.00.06 "Приклад. культурологія ; культур. практики" / Димченко Ми­кола Вікторович ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2009-1537 А] УДК 930.85(478)"1991/2006"94 Всесвітня історія

На ступінь кандидата

3570. Рейда Р. М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчор­номор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Рейда Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2507 А] УДК 94"652"94(1-87) Історія зарубіжних країн

На ступінь кандидата

3571. Гула К. О. Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гула Катерина Олександрівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1486 А]

УДК 94(416)"1968/2007"

3572. Гуцол О. В. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763—1843 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гуцол Олексій Вікторович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1488 А]

УДК 94(410:829.1)"1763/1843"

3573. Кіосак Д. В. Економіка населення Південно-Східної Європи (ХІ — поча­ток VІ тис. до н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кіосак Дмитро Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч­никова, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2217 А] УДК 94(4)"-10/-05"

3574. Кузовков В. В. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин
(VІІ — Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кузовков Володимир Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2293 А] УДК 94+327](5)

94(477) Історія України

На ступінь доктора

3575. Сеньків М. В. Колективізація західноукраїнського села — 40 — поч.


50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сеньків Михайло Васильович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 100 пр. — [2009-1715 А]

УДК 94(477.8-21)"19"На ступінь кандидата

3576. Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х — першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Акунін Олександр Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1841 А]

УДК 94+316.334.55](477.7)"1920/1930"

3577. Бірьова О. Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бірьова Ольга Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури і туризму України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-2022 А] УДК 94:728.83](477.54)"17/19"

3578. Вовк О. В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Вовк Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. —
19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1854 А]

УДК 94+316.7](477.5-22)"19"

3579. Галайко Б. М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Галайко Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2553 А] УДК 94(477)"1920/1929"

3580. Галик В. М. Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Галик Володимир Миколайович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Фран­ківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2554 А]

УДК 94(477)"19/20"

3581. Гуменюк О. В. Радянізація західноукраїнських земель у 1939—1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуменюк Оксана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гу­маніт. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1487 А] УДК 94(477.8)"1939/1941"

3582. Кудінов Д. В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кудінов Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1692 А]

УДК 94(477.5)"1905/1907"

3583. Лісовська О. В. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60—80-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лісовська Ольга Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог­дана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1499 А] УДК 94(477)"1960/1980"

3584. Матвієнко О. М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. ХХ ст. — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Матвієнко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2103 А] УДК 94(477)"19/20"+321.022-055.2

3585. Мельник Л. М. Українознавчий контекст науково-педагогічної та видавничої діяльності Осипа Бодянського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Мельник Людмила Михайлівна ; НДІ українознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-1979 А] УДК 94(477)(092)

3586. Месіч Т. І. Політичне, соціально-економічне та культурне становище німців Поволжя та Донбасу (1917—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Месіч Тетяна Іллівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2304 А] УДК 94(470+571)+94(477.6)](=112.2)"1917/1929"

3587. Моісєєнко Л. М. Християнські конфесії Донбасу (1880—1914 рр.) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Моісєєнко Лариса Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1702 А]

УДК 94:27-1(477.6)"1880/1914"

3588. Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство представництв УСРР та УНР у Німеччині (1921—1922 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нетреба Юрій Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Гру­шевського НАН України]. — Чернівці, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2116 А] УДК 94(477+430)"1921/1922"

3589. Новікова О. В. Державна система народної освіти Російської імперії в Криму : (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Новікова Олена Вікторівна ; Дніпро­петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1913 А] УДК 94+37](477.75)"17/19"

3590. Опанащук П. В. Роль газети "Рада" в національному відродженні ук­раїнського народу (1906—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Опанащук Петро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1414 А] УДК 94(477):070.13"1906/1914"

3591. Полянський Ф. І. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Терно­піллі (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Полянський Федір Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1708 А] УДК 94(477.84)"1941/1944"

3592. Поташнікова Г. В. Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Поташ­нікова Галина Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2222 А] УДК 94(477)"18/19"

3593. Рацілевич А. П. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. — 1917 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рацілевич Андрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1827 А] УДК 94(477.82)"1890/1917"

3594. Решетченко Д. В. Хлібна торгівля Правобережної України (1796—1853 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Решетченко Дмитро Володимирович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-1514 А]

УДК 94(477.7)"1796/1853"

3595. Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сіталова Наталя Олек­сандрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1941 А]

УДК 94(477.7)"1905/1907"

3596. Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період української на-ціонально-демократичної революції 1917—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стецюк Вадим Борисо­вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1554 А] УДК 94(477)"1917/1920"

3597. Ткаченко І. В. Охорона здоров'я в Україні в роки нової економічної по­літики: соціально-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ткаченко Ірина Владиславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2178 А] УДК 94(477)"1920/1930"

3598. Федоренко Я. А. Зміни в культурно-духовному житті українського се­лянства в період хрущовської "відлиги" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Федоренко Яніна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2181 А] УДК 94(477)"1953/1964"

3599. Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Фуртес Олексій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2593 А] УДК 94(477.83/.86)"1920/1939"

3600. Чепурко О. О. Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославсь­кої губернії в 1903—1907рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чепурко Олександр Олексійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2597 А] УДК 94(477)"1903/1907"
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка