Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка21/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

811.21/.22 Індоіранські мови

На ступінь кандидата

3528. Бочарнікова А. М. Норма й узус перської мови у перекладній лекси­кографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Бочарнікова Анна Михайлівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2029 А] УДК 811.222.1'374811.58 Китайсько-тибетські мови

На ступінь кандидата

3529. Колодко С. А. Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Колодко Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009 . — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2078 А] УДК 811.581'367.62482 Художня література. Літературознавство

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

На ступінь доктора

3530. Архиєпископ Ігор (Ісіченко Ю. А.). Аскетична література Київської Руси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Архиєпископ Ігор (Ісіченко Юрій Андрійович) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2009. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — [2009-1801 А] УДК 821.161'04

3531. Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці ХVІІ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Даниленко Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2407 А] УДК 82-14:2-534.3

3532. Набитович І. Й. Категорія Sacrum у художній прозі ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія


л-ри" / Набитович Ігор Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2112 А] УДК 82-03.09"19/20"

На ступінь кандидата

3533. Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка,


В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Летнянчин Петро Петрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1868 А] УДК 82-2.091

821.0 Література окремими мовами

На ступінь доктора

3534. Волощук Є. В. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модер­ністської літератури ХХ ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фрі­ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Волощук Євгенія Валентинівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-ченка. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2009-2037 А]

УДК 821.112.2.09

3535. Гаврилів Т. І. Феноменологія художньої ідентичності : (на матеріалі нім. та австр. л-ри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Гаврилів Тимофій Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1727 А] УДК 821.112.2(436).09На ступінь кандидата

3536. Бабич О. М. Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр.


ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бабич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т
л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1961 А] УДК 821.134.2-31.09"19"

3537. Базилян А. А. Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі кінця ХІХ — першої половини ХХ століття  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Базилян Аліна Анато­ліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2529 А] УДК 821.161.1+821.162.1].091

3538. Батюк Г. О. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія
л-ри" / Батюк Галина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю­ка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2531 А] УДК 821.111.09

3539. Бумбур Ю. М. Авторська рефлексія в літературному творі : (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бумбур Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2009-2032 А] УДК 821.111-3.09

3540. Галич К. О. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типоло­гії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Галич Катерина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2555 А] УДК 821.112.2-31+821.161.2-31].091

3541. Киримов Т. Н. Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, лінгвостильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.10 "Кримськотатар. л-ра" / Киримов Таір Нурідінович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-1926 А] УДК 821.512.19.09

3542. Костромицький Р. І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В. О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Костромицький Роман Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1814 А]

УДК 821.161.1.09"19"(092)

3543. Попадинець О. О. Історичний роман Вальтера Скотта та Михайла Старицького: рецепція, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Попадинець Оксана Олек-сандрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-1826 А] УДК 821.111-31+821.161.2-31].091

3544. Фоміна Г. В. Німецькомовна драматургія 60—80-х рр. ХХ ст.: своєрід­ність трансформації традиційних сюжетів та образів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Фоміна Галина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1950 А] УДК 821.112.2-2.09"19"

3545. Фрис І. Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Фрис Ірина Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1951 А] УДК 821.162.1.09

821.161.2.0 Українська література

На ступінь доктора

3546. Барчан В. В. Творча особистість Теодосія Осьмачки: художньо-есте­тичні та філософські константи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Барчан Валентина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2009-2015 А] УДК 821.161.2.09(092)

3547. Мацевко-Бекерська Л. В. Наративні стратегії малої прози : (на мате­ріалі укр. л-ри кінця ХІХ — початку ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ма­цевко-Бекерська Лідія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2009-2105 А] УДК 821.161.2-32.09"18/19"

На ступінь кандидата

3548. Бідюк О. В. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту : (на матеріалі творчості Ліни Костенко) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бідюк Олена Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1803 А]

УДК 821.161.2.09

3549. Вишина М. Ю. Міфопоетична парадигма художньої образності у "По­вісті врем'яних літ" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вишина Марина Юріївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-1853 А] УДК 821.161.2.09

3550. Віннічук А. П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (М. Сиротюк,
В. Кулаковський, М. Глухенький) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Віннічук Алла Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2367 А] УДК 821.161.2-3.09

3551. Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванишин Мирослава Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — . — [2009-1738 А] УДК 821.161.2.09

3552. Іванова Н. С. Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській літературі 1920-их років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Іванова Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1863 А]

УДК 821.161.2-4.09"1920"

3553. Півторак В. В. Поетика віршованих творів Юрія Федьковича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Півторак Володимир Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1823 А] УДК 821.161.2-1.09

3554. Савчук В. А. Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. і текстологія" / Савчук Валентина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,


м. Луцьк]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-2148 А]

УДК 821.161.2.09

3555. Чепелик О. А. Рецепція естетики західноєвропейського символізму в творчості Олександра Олеся доеміграційного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Чепелик Олександра Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2009-1995 А] УДК 821.161.2-1.09

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки

На ступінь доктора

3556. Буйських А. В. Херсонес Таврійський: просторовий розвиток держави за античної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Буйських Алла Валеріївна ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2244 А]

УДК 904:72](477.75)"625"

908 Краєзнавство

На ступінь кандидата

3557. Хлівнюк О. В. Охорона культурної спадщини в Криму (1887—1942рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Хлівнюк Олександр Віталійович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. Центр пам'яткознав., [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер­надського]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —


[2009-2595 А] УДК 908(477.75)"1887/1942"

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

На ступінь доктора

3558. Ільїн Л. В. Лімносистеми українського Полісся: регіональні закономір­ності та особливості оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ільїн Леонід Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац.


ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (74 назви). — 100 пр. — [2009-2274 А] УДК 911.2:556.55](477.41/.42)

3559. Палеха Ю. М. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України : (екон.-геогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Палеха Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2009-1628 А] УДК 911.3:332.2](477)На ступінь кандидата

3560. Безпала О. В. Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Безпала Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2009-1802 А] УДК 911.3:331.5](477)

3561. Третьяков О. С. Розміщення, оцінка та раціональне використання біо­енергетичних ресурсів Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Третьяков Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка­разіна. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2344 А] УДК 911.9:[662.92:502.174]

3562. Шмагельська М. О. Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Шмагельська Марина Олексіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернівці, 2009. —


17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2009-1639 А]

УДК 911.3(477.44)93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

На ступінь доктора

3563. Вирський Д. С. Річпосполитська історіографія України VІ — середина ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Вирський Дмитро Станісла­вович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2210 А] УДК 930(477)"15/16"На ступінь кандидата

3564. Орел Ю. В. Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Орел Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1627 А] УДК 930.1(497.11)"18"

3565. Севастьянова І. В. Державні податки та повинності населення Російсь­кої імперії під час російсько-турецької війни 1735—1739 рр. : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Севастьянова Ірина В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1919 А] УДК 930.1(470+571)

3566. Труш О. М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піс­корського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Труш Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1433 А] УДК 930.1(477)

3567. Чередниченко А. М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 — середина 1930-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Черед­ниченко Анастасія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1996 А]

УДК 930"653"930.25 Архівознавство. Архіви

На ступінь кандидата

3568. Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Істо­ріографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Косенко Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2083 А] УДК 930.253930.85 Історія цивілізації. Історія культури

На ступінь кандидата

3569. Димченко М. В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та органі­зацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро­логії : [спец.] 26.00.06 "Приклад. культурологія ; культур. практики" / Димченко Ми­кола Вікторович ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2009-1537 А] УДК 930.85(478)"1991/2006"94 Всесвітня історія

На ступінь кандидата

3570. Рейда Р. М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчор­номор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Рейда Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2507 А] УДК 94"652"94(1-87) Історія зарубіжних країн

На ступінь кандидата

3571. Гула К. О. Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гула Катерина Олександрівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1486 А]

УДК 94(416)"1968/2007"

3572. Гуцол О. В. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763—1843 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гуцол Олексій Вікторович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1488 А]

УДК 94(410:829.1)"1763/1843"

3573. Кіосак Д. В. Економіка населення Південно-Східної Європи (ХІ — поча­ток VІ тис. до н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кіосак Дмитро Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч­никова, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2009. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2217 А] УДК 94(4)"-10/-05"

3574. Кузовков В. В. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин
(VІІ — Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кузовков Володимир Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2293 А] УДК 94+327](5)

94(477) Історія України

На ступінь доктора

3575. Сеньків М. В. Колективізація західноукраїнського села — 40 — поч.


50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сеньків Михайло Васильович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 100 пр. — [2009-1715 А]

УДК 94(477.8-21)"19"На ступінь кандидата

3576. Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в кінці 20-х — першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Акунін Олександр Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1841 А]

УДК 94+316.334.55](477.7)"1920/1930"

3577. Бірьова О. Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бірьова Ольга Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури і туризму України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-2022 А] УДК 94:728.83](477.54)"17/19"

3578. Вовк О. В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Вовк Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. —
19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1854 А]

УДК 94+316.7](477.5-22)"19"

3579. Галайко Б. М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Галайко Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2553 А] УДК 94(477)"1920/1929"

3580. Галик В. М. Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Галик Володимир Миколайович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Фран­ківськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2554 А]

УДК 94(477)"19/20"

3581. Гуменюк О. В. Радянізація західноукраїнських земель у 1939—1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуменюк Оксана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гу­маніт. ун-т]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1487 А] УДК 94(477.8)"1939/1941"

3582. Кудінов Д. В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кудінов Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1692 А]

УДК 94(477.5)"1905/1907"

3583. Лісовська О. В. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60—80-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лісовська Ольга Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог­дана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1499 А] УДК 94(477)"1960/1980"

3584. Матвієнко О. М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. ХХ ст. — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Матвієнко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2103 А] УДК 94(477)"19/20"+321.022-055.2

3585. Мельник Л. М. Українознавчий контекст науково-педагогічної та видавничої діяльності Осипа Бодянського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Мельник Людмила Михайлівна ; НДІ українознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2009-1979 А] УДК 94(477)(092)

3586. Месіч Т. І. Політичне, соціально-економічне та культурне становище німців Поволжя та Донбасу (1917—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Месіч Тетяна Іллівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2304 А] УДК 94(470+571)+94(477.6)](=112.2)"1917/1929"

3587. Моісєєнко Л. М. Християнські конфесії Донбасу (1880—1914 рр.) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Моісєєнко Лариса Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1702 А]

УДК 94:27-1(477.6)"1880/1914"

3588. Нетреба Ю. Б. Дипломатичне протиборство представництв УСРР та УНР у Німеччині (1921—1922 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нетреба Юрій Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Гру­шевського НАН України]. — Чернівці, 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2116 А] УДК 94(477+430)"1921/1922"

3589. Новікова О. В. Державна система народної освіти Російської імперії в Криму : (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Новікова Олена Вікторівна ; Дніпро­петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1913 А] УДК 94+37](477.75)"17/19"

3590. Опанащук П. В. Роль газети "Рада" в національному відродженні ук­раїнського народу (1906—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Опанащук Петро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1414 А] УДК 94(477):070.13"1906/1914"

3591. Полянський Ф. І. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Терно­піллі (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Полянський Федір Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1708 А] УДК 94(477.84)"1941/1944"

3592. Поташнікова Г. В. Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Поташ­нікова Галина Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2222 А] УДК 94(477)"18/19"

3593. Рацілевич А. П. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. — 1917 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рацілевич Андрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго­манова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1827 А] УДК 94(477.82)"1890/1917"

3594. Решетченко Д. В. Хлібна торгівля Правобережної України (1796—1853 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Решетченко Дмитро Володимирович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2009-1514 А]

УДК 94(477.7)"1796/1853"

3595. Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сіталова Наталя Олек­сандрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-1941 А]

УДК 94(477.7)"1905/1907"

3596. Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період української на-ціонально-демократичної революції 1917—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стецюк Вадим Борисо­вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1554 А] УДК 94(477)"1917/1920"

3597. Ткаченко І. В. Охорона здоров'я в Україні в роки нової економічної по­літики: соціально-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ткаченко Ірина Владиславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2178 А] УДК 94(477)"1920/1930"

3598. Федоренко Я. А. Зміни в культурно-духовному житті українського се­лянства в період хрущовської "відлиги" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Федоренко Яніна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2181 А] УДК 94(477)"1953/1964"

3599. Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Фуртес Олексій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2593 А] УДК 94(477.83/.86)"1920/1939"

3600. Чепурко О. О. Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославсь­кої губернії в 1903—1907рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чепурко Олександр Олексійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2597 А] УДК 94(477)"1903/1907"Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка