Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

344 Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право. Військово-морське кримінальне право. Військово-
повітряне кримінальне право. Кримінальне право
морського торговельного флоту


На ступінь кандидата

2712. Богуцький П. П. Військове право у системі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Богуцький Павло Петрович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2009. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2540 А] УДК 344.3(477)346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки


На ступінь кандидата

2713. Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-право­вого регулювання відносин в іновааційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Атама­нова Юлія Євгеніївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2009-2576 А] УДК 346.3(477)

2714. Виноградова Н. О. Господарсько-правові способи захисту прав акціоне­рів на акції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Виноградова Наталія Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1530 А] УДК 346+347.72

2715. Ломакіна О. А. Перегляд судових актів господарського суду в апеляцій­ному порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Ломакіна Олена Анатоліївна ; НАН Ук­раїни, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Донецьк, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1500 А] УДК 346.2+343.11

2716. Масляєва К. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Масляєва Катерина Василівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1570 А] УДК 346(477)

2717. Хорт Ю. В. Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовід­носин через конструкцію статутного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Хорт Юлія Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —


19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1591 А] УДК 346:334.722.8

347 Цивільне право. Судовий устрій

347.1 Загальна частина цивільного права

На ступінь кандидата

2718. Іванов С. О. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних від­носинах : (на прикладі М-ва оборони України) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне пра­во ; міжнар. приват. право" / Іванов Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1739 А] УДК 347.195(477)

2719. Молчанов Р. Ю. Здійснення та цивільно-правовий захист особистого не­май­нового права на ім'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Молчанов Роман Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2309 А] УДК 347.189

2720. П'янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / П'янова Яна Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2506 А] УДК 347.122:347.22347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

На ступінь кандидата

2721. Тичкова О. Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому ре­гулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Тичкова Олена Юріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2433 А] УДК 347.23

2722. Яковлєв А. А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яковлєв Андрій Анатолійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1680 А] УДК 347.23:341.176(4)

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди

На ступінь кандидата

2723. Барбара В. П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Ук­раїні : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Барбара Валентин Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2446 А]

УДК 347.457(477)

2724. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або до­слідно-конструкторських та технологічних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Великанова Марина Миколаївна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1529 А] УДК 347.44:001.89

2725. Зазуляк І. І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Зазуляк Іван Іванович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ].
— К., 2009. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. —
[2009-1610 А] УДК 347.44(477)

2726. Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ісаєв Арсен Миколайович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2410 А] УДК 347.472(477)347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства

На ступінь кандидата

2727. Болховітінова А. Б. Припинення шлюбу за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра­во та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Болховітінова Анас­тасія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 18 с. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2025 А] УДК 347.627(477)347.7 Комерційне (торговельне) право

На ступінь кандидата

2728. Ельбрехт В. В. Договір страхування майна фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ельбрехт Валерія Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2049 А] УДК 347.764:368.1-057.7347.73 Фінансове право

На ступінь доктора

2729. Джунь В. В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавст­ва України про банкрутство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Джунь В'ячеслав Васильо­вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1733 А] УДК 347.736(477)

2730. Ковальчук А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковальчук Андрій Трохимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2009-2280 А] УДК 347.73(477)

На ступінь кандидата

2731. Жернаков М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподат­кування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Жернаков Михайло Володими­рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фін. права Акад. держ. податк. служби України]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2053 А] УДК 347.73

2732. Зайцева Н. А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зайцева Наталя Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2056 А] УДК 347.735(477)

2733. Зоріна О. І. Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Зоріна Ольга Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2009-1737 А] УДК 347.73:336.227347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо

На ступінь кандидата

2734. Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Потоцький Микола Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Ін-т права ім. князя Володимира Великого Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1512 А] УДК 347.77347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

На ступінь кандидата

2735. Гаркуша О. О. Організація і діяльність судів цивільної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Гаркуша Олександр Олександрович ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2457 А] УДК 347.962(477)

2736. Глушкова Д. Г. Участь спеціаліста в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Глушкова Дарина Георгіїв­на ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2371 А] УДК 347.948

2737. Дунас Т. О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Дунас Тарас Омелянович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2048 А] УДК 347.91(477)

2738. Ільницький М. С. Адміністративно-правове регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ Ук­раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ільницький Михайло Степано­вич ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1811 А]

УДК 347.998.85:351.74](477)

2739. Коротун О. М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Коротун Олена Мико­лаївна ; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1866 А] УДК 347.962.1(477)

2740. Намясенко О. К. Правовий статус судді Конституційного Суду Украї­ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конс­титуц. право" / Намясенко Ольга Кузьмівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1573 А]

УДК 347.962.1(477)

2741. Хливнюк А. М. Правовий статус Державної судової адміністрації Украї­ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судо­устрій ; прокуратура та адвокатура" / Хливнюк Алла Миколаївна ; Акад. адвокату-


ри України. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —
[2009-2519 А] УДК 347.94(477)

2742. Швед Е. Ю. Процесуальні акти-документи у адміністративному судо­чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Швед Едуард Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2357 А] УДК 347.994349.2 Трудове право

На ступінь доктора

2743. Щербина В. І. Функції трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Щербина Віктор Іванович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Акад. мит. служби України]. — Х., 2009. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (55 назв). — 100 пр. — [2009-1957 А] УДК 349.2(477)На ступінь кандидата

2744. Грекова М. М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Грекова Марина Миколаївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1923 А] УДК 349.2(477)

2745. Мовчан А. О. Правове регулювання відносин із добору кадрів у рин­кових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Мовчан Анастасія Олегівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1909 А] УДК 349.22:331.108.37](477)

2746. Плахотіна Н. А. Проблеми регулювання трудових процесуальних від­носин в українській правовій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Плахотіна Наталія Андріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Да­ля]. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1419 А]

УДК 349.22(477)

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

На ступінь кандидата

2747. Заріцька І. М. Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / За­ріцька Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2058 А]

УДК 349.41(477)"1917/1921"

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

На ступінь кандидата

2748. Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Грицан Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1730 А] УДК 349.6+349.4

2749. Тагієв С. Р. Обов'язки фізичних осіб в галузі охорони довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Тагієв Садіг Рза огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2169 А] УДК 349.6

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

На ступінь доктора

2750. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-ханізми держ. упр." / Войтович Радмила Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези­дентові України. — К., 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1651 А] УДК 35:316.32На ступінь кандидата

2751. Конотопцева Ю. В. Державно-управлінська еліта як чинник державотво­рення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Конотопцева Юлія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2218 А]

УДК 35.082.4(477)

2752. Романенко Є. О. Оцінювання ефективності і результативності євро­атлантичної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Романенко Євген Олександро­вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2333 А] УДК 35.078.5:[32+339.92)(477)351/354 Державне адміністративне управління

На ступінь доктора

2753. Кисельова О. М. Науково-методичні основи державного управління івестиційною діяльністю : (на прикладі страхового ринку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кисе­льова Ольга Миколаївна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—30 (27 назв). — 100 пр. — [2009-2278 А] УДК 351:330.322

2754. Ковальська В. В. Міліція в системі правоохоронних органів держави : (адм.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковальська Віта Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2009. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви). — 150 пр. — [2009-1743 А]

УДК 351.74(477)

2755. Марущак В. П. Планування в системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марущак Володимир Петрович ; Донец. держ. ун-т упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 2009. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — [2009-2100 А] УДК 351.82

2756. Рожкова І. В. Розвиток механізмів державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рожкова Інга Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук­раїни]. — Запоріжжя, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (40 назв). — 100 пр. — [2009-2424 А] УДК 351.77На ступінь кандидата

2757. Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті світо­вих інтеграційних процесів (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'ятко­знав." / Андрес Ганна Олександрівна ; НАН України, Укр т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2441 А] УДК 351.852:[069+719](477)"19/20"

2758. Андрєєв О. В. Державне регулювання розвитку автомобілебудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андрєєв Олексій Васильович ; Акад. муніцип.
упр. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1522 А] УДК 351.824.1

2759. Бабакін В. М. Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілак-тики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних переве­зень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бабакін Вадим Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2204 А] УДК 351.81(477)

2760. Білюк А. В. Розвиток державної податкової політики стимулювання інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Білюк Андрій Вадимо­вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2362 А] УДК 351.713:336.22](477)

2761. Боклаг В. А. Інформаційне забезпечення державного управління зе­мельними ресурсами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Боклаг Валентина Андріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2363 А] УДК [351:332.2]:004](477)

2762. Вороніна Ю. Є. Механізми державного регулювання продовольчого ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вороніна Юлія Євгенівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2250 А]

УДК 351:338.439.5(477)

2763. Гречка Я. Р. Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гречка Яна Романівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2009-1485 А] УДК 351.851(438)

2764. Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об'єднаннями грома­дян (адміністративно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ємець Леонід Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро­петровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1658 А]

УДК 351.75

2765. Жалніна І. О. Науково-методичні основи державного регулювання стра­тегічно важливих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жалніна Ірина Олександ­рівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2051 А] УДК 351.82

2766. Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Кім Юрій Геннадійович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т еко­номіки та права "Крок". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1613 А] УДК 351.82:658.15

2767. Коврига О. С. Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коврига Олена Сергіївна ; Акад. му­ніцип. упр. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2281 А] УДК 353.2(477)

2768. Котляревський Ю. О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Котляревсь­кий Юрій Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1495 А] УДК 351.773(477)

2769. Кухарчук П. М. Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кухарчук Петро Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1747 А] УДК 351.851(477)

2770. Малахівська С. Е. Методологічні аспекти формування інвестиційної по­літики органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Малахівська Ста­ніслава Едуардівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1700 А] УДК 352.07(477)

2771. Маслікова І. В. Формування менеджменту методичної діяльності в сис­темі муніципального управління освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Маслікова Інна Во­лодимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2102 А] УДК 351.851

2772. Осійчук М. С. Державне управління у сфері забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Осійчук Микола Степанович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1576 А] УДК 351.83:349.2

2773. Пасінович І. І. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пасінович Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т ре­гіон. дослідж. — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1629 А] УДК 351.851(477)

2774. Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї : (загальнотеорет. характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Передерій Олександр Сер­гійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1417 А] УДК 351.74(4-15)

2775. Пихтін М. П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пихтін Микола Порфирійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2132 А] УДК 351.75(485)

2776. Проскурякова О. С. Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Проскурякова Оксана Сергіївна ; Хар­ків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1631 А] УДК 351.74(477)

2777. Пушкарьова Н. О. Теоретико-методичні засади державного управління соціально-економічним розвитком малих міст у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пушкарьова Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт., м. Макіївка]. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2422 А] УДК 352:711.435

2778. Трегубець Н. О. Механізм здійснення державного контролю антимоно­польними органами в сфері захисту економічної конкуренції : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Трегубець Наталя Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2009-1676 А] УДК 351.9:332.025.12

2779. Федчун Н. О. Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв'язання та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Федчун Ніна Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1794 А] УДК 352.07(477)

2780. Храпунов М. І. Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV—XI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Храпунов Микита Ігорович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримсь­кого. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2009-1678 А]

УДК 351/354(477.75)"03/10"

2781. Цикалевич В. М. Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України : (адмін.-прав. регулювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Цикалевич Володимир Миколайович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2190 А] УДК 351.745

2782. Чеберкус Д. В. Державне регулювання розвитку інноваційного під­приємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чеберкус Дмитро Вікторович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2009-1478 А] УДК 351.824:338.22
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 10 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 2 070 Газети. Преса. Журналістика 12 Філософські науки. Психологія 12
Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка