Книжкова палата україниСторінка3/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

326 Рабство

18560. Косенко О. Біле рабство / Олена Косенко // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 11.

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

18561. Гасюк І. Чому до НАТО / Іван Гасюк // Кримська світлиця. — 2007. —


17 серп. (№ 33). — С. 8.

18562. Ешдаун П. Принциповість ЄС стосовно Росії / Педді Ешдаун // День. — 2007. — 11 серп. — С. 3.

18563. Калашникова М. Ефект декомунізації : Чехія передала антитоталітар. естафету Україні : [про зовніш. політику Чехії] / Марина Калашникова, Віктор Калашни­ков // День. — 2007. — 28 серп. — С. 7.

18564. Коваль О. ШОС грає м'язами : [про самміт Голів держав-членів Міжнар. регіон. об-ня Шанхайс. орг. співробітництва, м. Бішкек, Киргизстан] / Олексій Коваль // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 7.

18565. Мартинов А. Лівія повертається у світову політику / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 5.

18566. Попеску І. Рада Європи і ОБСЄ очікують на чесні вибори : [бесіда із заст. члена Постійної делегації в Парлам. Асамблеї Ради Європи Іваном Попеску / записала Ганна Шевчук] // Вінниччина. — 2007. — 17 серп. (№ 64).

18567. Сірук М. Північна Корея "виходить із холоду"? : [про зовнішньополіт. відносини Півн. і Півд. Кореї] / Микола Сірук // День. — 2007. — 14 серп. — С. 7.

18568. Танєв К. Калчо Танєв: Членство в Альянсі — своєрідний сертифікат без­пеки для інвесторів : [бесіда з аташе з питань оборони Посольства Болгарії в Україні / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 18 серп. — С. 1, 3.

18569. Цюблер Г. Георг Цюблер: Я переконаний, що інтерес до України зроста­тиме : [бесіда з Надзв. і Повноваж. Послом Швейцарії в Україні / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1, 3.

18570. Чиженко А. Генконсул РФ нашел взаимопонимание / Андрей Чиженко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 30 серп. (№ 101).

18571. Яхно О. Брюссель — за широку коаліцію : [про публіч. слухання "Україна напередодні парлам. виборів", м. Брюссель, Бельгія : за матеріалами бесіди з політоло­гом Олександром Дергачовим] / Олена Яхно // День. — 2007. — 30 серп. — С. 2.

Див. 18401, 18800327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

18572. Сірук М. Зовнішні пріоритети [президента Франції] Саркозі / Микола Сі­рук // День. — 2007. — 30 серп. — С. 3.327(477) Зовнішня політика України

18573. Кальник В. Віктор Кальник: Досвід Болгарії в плані приєднання до НАТО та ЄС є найбільше прийнятним для України : [відповіді Надзв. і Повноваж. Посла України в Республіці Болгарія на запитання журналістів в ред. газ. "День" / підгот. Ми­кола Сірук] // День. — 2007. — 15 серп. — С. 3.

18574. Мартинов А. Діалог ускладнюється : [про укр.-рос. відносини] / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 5.

18575. Микитенко Є. Єгипетський ключ : [про укр. політику на Близьк. Сході : бесіда з Надзв. і Повноваж. Послом України в Араб. Республіці Єгипет / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 28 серп. — С. 1, 3.

18576. Мітряєва С. Чи потрібне Україні НАТО? : [бесіда з дир. Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Ужгород Світланою Мітряєвою / записав Віталій Ящищак] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 7.

18577. Сенченко М. Посередності при владі — трагедія України! : [щодо вступу в НАТО] / Микола Сенченко // За Українську Україну. — 2007. — 6—12 серп. (№ 30). — С. 4—5.

18578. Силіна Т. Неактуальна тема : [щодо вступу України в НАТО : за мате­ріалами бесіди з першим заст. міністра закордон. справ України Володимиром Хандо­гієм] / Тетяна Силіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 7.

18579. Сірук М. Посольські рецепти : як нашій країні досягти успіху в світі : [про брифінг Надзв. і Повноваж. Посла України в Рос. Федер. Олега Дьоміна, Надзв. і Повно­важ. Посла України в Данії Наталії Зарудної та Постійного представника України при Європ. Союзі Романа Шпека в М-ві зовніш. політики України] / Микола Сірук // День. — 2007. — 30 серп. — С. 3.

18580. Шеа Д. Десять років співпраці. Реалії і перспективи : [про підписання Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною у 1997 році : бесіда з дир. з політ. планування та співроб. офісу Ген. секр. НАТО Джемі Шеа] // Київська правда. — 2007. — 14 серп. (№ 87).

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

18581. Маляренко В. Правда про двопалатний парламент / Василь Маляренко // День. — 2007. — 31 серп. — С. 4.

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

18582. Анісімов Ю. Регіонали добиваються порядку в країні... : [про XIV конф. Херсон. обл. від-ня Партії регіонів] / Юрій Анісімов // Наддніпрянська правда. — 2007. — 3 серп. (№ 48). — С. 1.

18583. Доспєхова О. Віктор Янукович: "Завдання номер один — підвищення стандартів життя людей" : [про X з'їзд Партії регіонів, Київ] / Олена Доспєхова // Сло­бідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 3.

18584. Шелудько В. Про свою безпеку ми повинні турбуватись самі : [бесіда з кер. Херсон. обл. орг. Партії Зелених України Володимиром Шелудьком / записав Борис Прищепа] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 22 серп. (№ 53).

Див. 18438-39, 18441, 18446, 18453, 18455, 18466, 18468, 18472, 18476, 18480, 18489, 18496, 18504

329.7 Політичні масові організації, національні рухи

18585. Шеремет А. Прийдіть до козачат, дорослі козаки : [про обл. громад. дит-юнац. та молодіж. орг. "Молода Січ" — структур. підрозділ Укр. козацтва Запороз. Війська Низового "Запорозька Січ" ] / Анатолій Шеремет // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 9.

33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

18586. Касьяненко М. Фундамент конкурентоздатності : у Криму створюються технопарки / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 16 серп. — С. 5.331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

18587. Баталін О. З'їзд восени обговорить подальші шляхи розвитку Федерації роботодавців України : [бесіда з головою правл. орг. роботодавців Криму Олександром Баталіним] // Голос України. — 2007. — 1 серп. (№ 134). — С. 7.

18588. Вітоленко П. На сторожі прав громадян на працю : [про "круглий стіл" на тему "Роль та місце держ. служби зайнятості в реалізації держ. політики щодо створення конкурент. переваг вітчизн. ринку праці"] / П. Вітоленко // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 29). — С. 1—3.

18589. 2007 рік — Рік боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків на виробництві : про окремі результати роботи за перше півріччя // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 3.

18590. Жуков В. Соціальний діалог — важлива передумова ринку праці / В. Жу­ков, Ю. Маршавін // Праця і зарплата. — 2007 . — Серп. (№ 32). — С. 4—5.

18591. Кисільова Т. Що засвідчує заробітна плата киян : [відгук на ст. Л. Тка-ченка "Заробітна плата на тлі соц. стандартів" в газ. "Праця і зарплата", 2007, № 21] /


Т. Ки­сільова // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 30). — С. 4—5.

18592. Кисільова Т. М. Зарплату — на рівень європейських стандартів! : [бесіда з начальником Голов. упр. праці та зайнятості населення Київ. міськдержадмін. Тетяною Миколаївною Кисільовою : з публ. стат. даних / записала Лідія Рута] // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 8.

18593. Кисільова Т. М. Як стати першим? : [про сферу зайнятості : бесіда з на­чальником Голов. упр. праці та зайнятості населення Київ. міськдержадмін. Тетяною Миколаївною Кисільовою / записала Лідія Рута] // Демократична Україна. — 2007. —
3 серп. — С. 8.

18594. Коцило В. Майбутнє — за підприємницькою діяльністю : [про Запоріз. обл. центр зайнятості] / В. Коцило // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 29). — С. 5.

18595. Кравчук І. В. Безробітні справжні та умовні : [бесіда з дир. Хмельниц. обл. центру зайнятості Іваном Васильовичем Кравчуком / записав М. Василашко] // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 32). — С. 6.

18596. Лопатенко І. Рівень заробітної плати — завжди актуальна тема : [про ІІ пленум облпрофради Чернів. облради профспілок] / І. Лопатенко // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

18597. Медвідь В. Їхня турбота — для інших робота : [про підсумки роботи Харк. обл. служби зайнятості в І півріччі 2007 р. ] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 21 серп. (№ 91). — С. 8.

18598. Миленький М. Упровадженню системної підготовки профспілкових кад­рів з питань охорони праці — особливу увагу! / Микола Миленький // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 11.

18599. Миронова В. Николаевской ТЭЦ — 105 лет! : [об орг. труда на Тепло­электроцентрали] / Вера Миронова // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32).
— С. 10.

18600. Остапенко Л. Від політики соціальних преференцій — до політики соціального розвитку : [про брифінг міністра праці та соц. політики України Михайла Папієва, присвяч. підсумкам роботи М-ва в 2007 році] / Л. Остапенко // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 31). — С. 1.

18601. Плетньов В. А. Як підвищити якість технічної експертизи з охорони праці : [бесіда з головою міжрегіон. асоц. експертів "Промислова безпека і захист" В'ячеславом Андрійовичем Плетньовим / записав Олександр Луценко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — С. 7.

18602. Рольян Л. Не опинитися в тенетах! : [про працевлаштування та соц. захист населення Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.] / Людмила Рольян // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18603. Ростова Л. Виплата заробітної плати і досі залишається актуальною проб­лемою. Як її вирішити? / Людмила Ростова // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп.
(№ 31). — С. 6.

18604. Синкулич О. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано ще 18 тисяч закарпатців : [про підсумки роботи Закарпат. обл. центру зайнятості в І півріччі 2007 р.] / Ольга Синкулич // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 4.

18605. Стрельченко Д. Аби залагодити трудові конфлікти : на це спрямов. зу­силля від-ня Нац. служби посередництва і примирення в Донец. обл. / Денис Стрель­ченко // Донеччина. — 2007. — 10 серп. (№ 59).

18606. Тимощук О. Зі студентської лави у трудове рабство / Олександра Тимо­щук // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 23.

18607. Фартушна О. Г. Знайти роботу до душі : [бесіда з начальником від. орг. сприяння працевлаштуванню Івано-Франків. обл. центру зайнятості Оленою Григорів-ною Фартушною / записала Галина Козак] // Галичина. — 2007. — 30 серп.—5 верес.
(№ 127—128). — С. 15.

18608. Як законодавчо захиститися від нещасних випадків на виробництві : [про "круглий стіл", організ. Фондом соц. страхування від нещас. випадків на вир-ві та проф. захворювань України] // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 2.

Див. 18596, 18609, 18726, 18746, 18868, 18957, 19125

331.105.44 Профспілки

18609. Бабенко О. Генеральна угода в дії: інформація з місць : [щодо забезп. труд. зайнятості та оплати праці] / Олексій Бабенко // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6—7.

18610. Без органайзера не обойтись : [о семинаре Крым. республик. ком. проф-союза работников и предпринимателей торговли, обществ. питания и услуг, посвящ. ме­тодам привлечения трудящихся в профсоюз : по материалам беседы с пред. ком. проф­союза Ольгой Лапшиной] // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 10.

18611. Бисарева Н. Моя родная первичка : [о Первич. профсоюз. орг. Волновахс. много­профил. лицея, Донец. обл.] / Н. Бисарева // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

18612. Войтехович Т. О первичке — из первых уст : [о профсоюз. ком. криво­рож. об-ния "Констар"] / Т. Войтехович // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 8.

18613. Залевська О. Ключові завдання Федерації профспілок Кіровоградської області та її членських організацій / Олександра Залевська // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 7.

18614. Мойсюк В. С. Договірні норми — основний здобуток : [бесіда з головою Центр. ради профспілки працівників хім. та нафтохім. галузей пром-сті Василем Силь­вестровичем Мойсюком / записав Петро Василенко] // Профспілкові вісті. — 2007. —
24 серп. (№ 32). — С. 8.

18615. Про те, як виконується бюджет соцстраху, з'ясовували на черговому засі­данні правління Фонду на Закарпатті ; Коли основа — спільні інтереси ; Розпорядження губернатора: співпраця з профспілками ; Контроль — за охороною праці, увагу — моло-ді : [статті] / підгот. Сергій Баранчиков // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 10.

Див. 18598, 19059

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

18616. Доспєхова О. Ажіотаж навколо "фазенд" : [про прогр. Харків. облдерж­адмін. "Земля — людям"] / Олена Доспєхова // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 2.

18617. Салигін В. Земля — людям. Але яким? : прес-конф. голови Харків. облради В. Салигіна // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 4—5.

18618. Супрун О. М. Три дні на проблему : [відповіді голови постійної коміс. з питань аграр. політики, земел. відносин та природокористування Харк. облради Олега Миколайовича Супруна на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Юрій Крикливий] // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 4.

18619. Сухан І. "Люди мають бачити, що не купують повітря" : [про ринок неру­хомості : бесіда з ген. дир. комун. п-ва "ЦСТРІ "Закарпаття" Іваном Суханом, м. Мука­чеве / записав Ярослав Світлик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 19.

18620. Що треба знати про оренду землі // Житомирщина. — 2007. — 9 серп.
(№ 85). — С. 4.

Див. 18759, 19088334 Форми організації та співробітництва в економіці

18621. Бронін О. Р. Приватизація на Херсонщині: 15 років на службі екон. та соц. перетворень : [бесіда з начальником регіон. від-ня Фонду держ. майна України по Херсон. обл. Олександром Рудольфовичем Броніним / записала Алла Ракша] // Наддні­прянська правда. — 2007. — 8 серп. (№ 49).

18622. Коваль Ф. Український кооператизм — переддень європейського солі­даризму / Федір Коваль // День. — 2007. — 18 серп. — С. 8.

18623. Медвідь В. Що збурює орендарів метро : [про прес-конф. начальника регіон. від-ня Фонду держ. майна України по Харк. обл. Анатолія Олександровича Голо­щапова] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 7.

18624. Під маскою боротьби з корупцією — зазіхання на майно, або Про сьогод­нішні реалії споживчої кооперації... : [матеріали прес.-конф. в. о. голови правл. Укооп-спілки Володимира Левицького / підгот. Елла Сергійчук] // Деснянська правда. — 2007. — 18 серп. (№ 93). — С. 3.

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

18625. Білоусова Н. Виховання приватного інвестора : на фонд. ринку можуть заробляти не тільки фахівці, а й звичайні громадяни / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 18 серп. — С. 5.

18626. Білоусова Н. Іноземні банківські гроші : що вони принесуть Україні? / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 9 серп. — С. 5.

18627. Білоусова Н. Полегшення для податкових позичок : [про "круглий стіл" у М-ві фінансів України, присвяч. розд. Податк. кодексу України "Про податок на доходи фіз. осіб"] / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 11 серп. — С. 5.

18628. Білоусова Н. Скарби "спрощенки" : [про єдиний податок Податк. кодексу України : за матеріалами бесіди з дир. департаменту податк. політики М-ва фінансів України Сергієм Чекашкіним / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 30 серп. — С. 5.

18629. Гіленко І. Ігор Гіленко: "Клієнт повинен любити свій банк" : [бесіда з президентом Надра Банку / записав Іван Коваленко] // Галичина. — 2007. — 2—8 серп. (№ 112—113). — С. 3 ; Новини Закарпаття. — 4 серп. (№ 87—88). — С. 18.

18630. Даниленко Т. Дбаючи про спільну казну : місц. бюджети обл.: підхід зва­жений, принциповий : [про розшир. засід. колегії голов. фін. упр. Миколаїв. облдерж­адмін.] / Тетяна Даниленко // Рідне Прибужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93).

18631. Душина Т. На Чернігівщині новий формат VAB Банку — "Фінансовий центр VAB" : [бесіда з дир. Черніг. філ. Відкритого АТ Всеукр. Акціонер. Банку (VAB Банк) Тетяною Душиною] // Деснянська правда. — 2007. — 4 серп. (№ 87). — С. 4.

18632. Забудський С. А. На банківських рахунках черкащан — мільярди гри­вень : [бесіда з начальником упр. Нац. банку України в Черкас. обл. Сергієм Анато­лійовичем Забудським / записала Ганна Шквар] // Черкаський край. — 2007. — 17 серп. (№ 63). — С. 6.

18633. Ігнатко В. Місцеві податки та збори повинні стати вагомим джерелом на­повнення місцевих бюджетів : [про "круглий стіл" у М-ві фінансів України, присвяч. обговоренню розд. "Місц. податки і збори" проекту Податк. кодексу України] / Вадим Ігнатко // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 3.

18634. Качук В. В. З чого починається хода гривні : [бесіда з начальником Упр. Нац. банку України в Харк. обл. Володимиром Вікторовичем Качуком / записав Василь Медвідь] // Слобідський край. — 2007. — 30 серп. (№ 94). — С. 4.

18635. Княжанський В. Куди дістане інфляція? / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1.

18636. Князева І. Ірина Князева: "У конкурентній боротьбі виграє той банк, який запропонує найфаховіший супровід роздрібних послуг" : [бесіда із заст. голови правл. Укрсоцбанку / записав Андрій Алексєєв] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп.
(№ 31). — С. 9.

18637. Компенсаційна "планка" зростає : чи отримають банки подальший приріст депозитів? : [висловлювання] / підгот. Наталія Білоусова // День. — 2007. — 28 серп. — С. 5. — Авт.: Андрій Кияк, Віктор Суботін, Михайло Сягровський та ін.

18638. Медвідь В. Прагнення до спільної користі : [про "круглий стіл" на тему "Соц. відповідальність у банк. сфері: досвід Харківщини", Харків] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 2 серп. (№ 83). — С. 6.

18639. Про виділення коштів для проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків стихії, що сталася 26—27 червня 2007 р. у Черкаській області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 581-р // Урядовий кур'єр. — 2007. —


2 серп. (№ 137). — С. 18.

18640. Про розстрочення податкових зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 562-р // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 серп. (№ 137). — С. 18.

18641. Сарапін Н. ПДВ — на шляху до Європи / Наталія Сарапін // Урядовий кур'єр. — 2007. — 21 серп. (№ 152). — С. 8.

18642. Світлик Я. Чи легка рука в прем'єра Угорщини [Ференца Дюрчаня], діз­наються працівники відкритого ним Берегівського відділення ОТР Вank / Ярослав Світ­лик // Новини Закарпаття. — 2007. — 4 серп. (№ 87—88). — С. 22.

18643. Шлапак Т. О. Багатійте з "Брокбізнесбанком"! : [бесіда з дир. Волин. філ. "Брокбізнесбанку" Тамарою Олексіївною Шлапак / записала Оксана Кравченко] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 6.

Див. 18361, 18662, 18717, 18723, 18732, 18782-83, 18815, 18869, 18974

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

18644. Букреєва А. Як підняти українську економіку? : [про однойм. кн. Андрія Новака] / Анфіса Букреєва // Зоря. — 2007 . — 7 серп. (№ 84).

18645. Вареник Н. Ласуни : [про кондитер. ринок в Україні : за матеріалами бе-сіди з президентом корпор. "Roshen" В'ячеславом Москалевським] / Наталя Вареник // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 12.

18646. Василенко О. Найкращий час для купівлі квартири : [про ринок житла в Україні] / Олег Василенко // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 7.

18647. Вишневська М. Надходження збільшилися, заборгованість залишається : підсумки викон. дохід. частини бюджету [Харк.] обл. за I півріччя 2007 р. / Марина Вишневська // Слобідський край. — 2007. — 16 серп. (№ 89). — С. 4.

18648. Даценко Л. Віктор Янукович: "Ми зобов'язані уміти господарювати на своїй землі" : виїзне засід. Кабміну в [Полтав. обл.] / Людмила Даценко, Олександр Ма­каренко, Людмила Самойлова // Зоря Полтавщини. — 2007. — 24 серп. (№ 128—129). — С. 2—3.

18649. Економіка України за січень — липень 2007 року : [з публ. стат. даних] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 28 серп. (№ 155). — С. 1, 6.

18650. Єрьоменко А. 143 долари за тисячу кубометрів газу в 2008-му. Вони так планують... : [про прес-конф. голови Нац. акціонер. компанії "Нафтогаз України" Євгена Миколайовича Бакуліна, присвяч. роботі нафтогаз. комплексу в першому півріччі 2007 р. і перспективам розв. галузі : з публ. стат. даних] / Алла Єрьоменко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 11.

18651. Кінах А. К. Із зростанням економіки має поліпшуватись життя людей : [бесіда з міністром економіки України Анатолієм Кириловичем Кінахом / записав В'ячес­лав Нечипоренко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 4 серп. (№ 140). — С. 5.

18652. Нефьодов О. Ми свій вибір зробили : [про екон. здобутки Запоріз. обл. за роки незалежності України] / Олександр Нефьодов // Запорізька правда. — 2007. — 23 серп. (№ 125—126). — С. 3.

18653. Папієв М. Політика соціального розвитку : [з публ. стат. даних] / Михай­ло Папієв // Урядовий кур'єр. — 2007. — 4 серп. (№ 140). — С. 6.

18654. Платонова Л. Головне — якість життя людини : [про "круглий стіл" на тему "Проект. нац. стратегії розв. "Укр. прорив": до справедливої та конкурентоспромож. Ук­раїни"] / Лідія Платонова // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 7.

18655. Покутянський Т. І в Філадельфії смакують продукцією РЗВЗК : [за ма­теріалами бесіди з дир. Рівнен. загот.-вироб. збут. комбінату Леонтієм Матвійовичем Примачком, зав. вир-вом п-ва Аллою Ростиславівною Котовою] / Тарас Покутянський // Вільне слово. — 2007. — 30 серп. (№ 67). — С. 6.

18656. Смик С. Аграріям потрібні "довгі" і "дешеві" гроші : [бесіда з ген. дир. Нац. акціонер. комп. "Украгролізинг", президентом Укр. асоц. аграр. інженерів Сергієм Смиком / записала Галина Іщенко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 17 серп. (№ 150). — С. 9.

18657. Соціально-економічне становище Житомирської області за січень — чер­вень 2007 року : [стат. дані] // Житомирщина. — 2007. — 7 серп. (№ 84). — С. 5.

18658. Соціально-економічне становище області за січень — липень 2007 року : [стат. дані] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 29 серп. (№ 131).

18659. Соціально-економічне становище області за січень — червень 2007 року : [стат. дані] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 3 серп. (№ 48). — С. 6.

18660. Соціально-економічне становище Рівненської області за січень — липень 2007 року : [стат. дані] // Вільне слово. — 2007. — 23 серп. (№ 65). — С. 14.

18661. Хвесик М. Водний ресурс як складова інноваційного розвитку : [розпо­відь заст. голови Ради по вивч. продукт. сил України Михайла Хвесика / записала На­таля Бородюк] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 21 серп. (№ 152). — С. 6.

18662. Шевченко К. Ризики на ринку житла : [бесіда з головою правл. Держ. іпотеч. установи Кирилом Шевченком / записала Наталія Білоусова] // День. — 2007. — 29 серп. — С. 5.

18663. Шпак В. Житомирщина: час змін : [про соц.-екон. розв. обл. : з публ. стат. даних] / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. — 2007. — 7 серп. (№ 141). — С. 29.

18664. Янукович В. Рух України у напрямку стратегічних реформ є незмінним : виступ Прем'єр-міністра Віктора Януковича на розшир. засід. уряду, присвяч. підсумкам екон. та соц. розв. України у першому півріччі 2007 р. // Урядовий кур'єр. — 2007. —


2 серп. (№ 137). — С. 2—3.

Див. 18436, 18450, 18464, 18491, 18506, 18511, 18583, 18641, 18728, 18798, 19523

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка