Книжкова палата україниСторінка3/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

326 Рабство

18560. Косенко О. Біле рабство / Олена Косенко // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 11.

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

18561. Гасюк І. Чому до НАТО / Іван Гасюк // Кримська світлиця. — 2007. —


17 серп. (№ 33). — С. 8.

18562. Ешдаун П. Принциповість ЄС стосовно Росії / Педді Ешдаун // День. — 2007. — 11 серп. — С. 3.

18563. Калашникова М. Ефект декомунізації : Чехія передала антитоталітар. естафету Україні : [про зовніш. політику Чехії] / Марина Калашникова, Віктор Калашни­ков // День. — 2007. — 28 серп. — С. 7.

18564. Коваль О. ШОС грає м'язами : [про самміт Голів держав-членів Міжнар. регіон. об-ня Шанхайс. орг. співробітництва, м. Бішкек, Киргизстан] / Олексій Коваль // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 7.

18565. Мартинов А. Лівія повертається у світову політику / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 5.

18566. Попеску І. Рада Європи і ОБСЄ очікують на чесні вибори : [бесіда із заст. члена Постійної делегації в Парлам. Асамблеї Ради Європи Іваном Попеску / записала Ганна Шевчук] // Вінниччина. — 2007. — 17 серп. (№ 64).

18567. Сірук М. Північна Корея "виходить із холоду"? : [про зовнішньополіт. відносини Півн. і Півд. Кореї] / Микола Сірук // День. — 2007. — 14 серп. — С. 7.

18568. Танєв К. Калчо Танєв: Членство в Альянсі — своєрідний сертифікат без­пеки для інвесторів : [бесіда з аташе з питань оборони Посольства Болгарії в Україні / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 18 серп. — С. 1, 3.

18569. Цюблер Г. Георг Цюблер: Я переконаний, що інтерес до України зроста­тиме : [бесіда з Надзв. і Повноваж. Послом Швейцарії в Україні / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1, 3.

18570. Чиженко А. Генконсул РФ нашел взаимопонимание / Андрей Чиженко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 30 серп. (№ 101).

18571. Яхно О. Брюссель — за широку коаліцію : [про публіч. слухання "Україна напередодні парлам. виборів", м. Брюссель, Бельгія : за матеріалами бесіди з політоло­гом Олександром Дергачовим] / Олена Яхно // День. — 2007. — 30 серп. — С. 2.

Див. 18401, 18800327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

18572. Сірук М. Зовнішні пріоритети [президента Франції] Саркозі / Микола Сі­рук // День. — 2007. — 30 серп. — С. 3.327(477) Зовнішня політика України

18573. Кальник В. Віктор Кальник: Досвід Болгарії в плані приєднання до НАТО та ЄС є найбільше прийнятним для України : [відповіді Надзв. і Повноваж. Посла України в Республіці Болгарія на запитання журналістів в ред. газ. "День" / підгот. Ми­кола Сірук] // День. — 2007. — 15 серп. — С. 3.

18574. Мартинов А. Діалог ускладнюється : [про укр.-рос. відносини] / Андрій Мартинов // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 5.

18575. Микитенко Є. Єгипетський ключ : [про укр. політику на Близьк. Сході : бесіда з Надзв. і Повноваж. Послом України в Араб. Республіці Єгипет / записав Микола Сірук] // День. — 2007. — 28 серп. — С. 1, 3.

18576. Мітряєва С. Чи потрібне Україні НАТО? : [бесіда з дир. Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Ужгород Світланою Мітряєвою / записав Віталій Ящищак] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 7.

18577. Сенченко М. Посередності при владі — трагедія України! : [щодо вступу в НАТО] / Микола Сенченко // За Українську Україну. — 2007. — 6—12 серп. (№ 30). — С. 4—5.

18578. Силіна Т. Неактуальна тема : [щодо вступу України в НАТО : за мате­ріалами бесіди з першим заст. міністра закордон. справ України Володимиром Хандо­гієм] / Тетяна Силіна // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 7.

18579. Сірук М. Посольські рецепти : як нашій країні досягти успіху в світі : [про брифінг Надзв. і Повноваж. Посла України в Рос. Федер. Олега Дьоміна, Надзв. і Повно­важ. Посла України в Данії Наталії Зарудної та Постійного представника України при Європ. Союзі Романа Шпека в М-ві зовніш. політики України] / Микола Сірук // День. — 2007. — 30 серп. — С. 3.

18580. Шеа Д. Десять років співпраці. Реалії і перспективи : [про підписання Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною у 1997 році : бесіда з дир. з політ. планування та співроб. офісу Ген. секр. НАТО Джемі Шеа] // Київська правда. — 2007. — 14 серп. (№ 87).

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

18581. Маляренко В. Правда про двопалатний парламент / Василь Маляренко // День. — 2007. — 31 серп. — С. 4.

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

18582. Анісімов Ю. Регіонали добиваються порядку в країні... : [про XIV конф. Херсон. обл. від-ня Партії регіонів] / Юрій Анісімов // Наддніпрянська правда. — 2007. — 3 серп. (№ 48). — С. 1.

18583. Доспєхова О. Віктор Янукович: "Завдання номер один — підвищення стандартів життя людей" : [про X з'їзд Партії регіонів, Київ] / Олена Доспєхова // Сло­бідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 3.

18584. Шелудько В. Про свою безпеку ми повинні турбуватись самі : [бесіда з кер. Херсон. обл. орг. Партії Зелених України Володимиром Шелудьком / записав Борис Прищепа] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 22 серп. (№ 53).

Див. 18438-39, 18441, 18446, 18453, 18455, 18466, 18468, 18472, 18476, 18480, 18489, 18496, 18504

329.7 Політичні масові організації, національні рухи

18585. Шеремет А. Прийдіть до козачат, дорослі козаки : [про обл. громад. дит-юнац. та молодіж. орг. "Молода Січ" — структур. підрозділ Укр. козацтва Запороз. Війська Низового "Запорозька Січ" ] / Анатолій Шеремет // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 9.

33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

18586. Касьяненко М. Фундамент конкурентоздатності : у Криму створюються технопарки / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 16 серп. — С. 5.331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

18587. Баталін О. З'їзд восени обговорить подальші шляхи розвитку Федерації роботодавців України : [бесіда з головою правл. орг. роботодавців Криму Олександром Баталіним] // Голос України. — 2007. — 1 серп. (№ 134). — С. 7.

18588. Вітоленко П. На сторожі прав громадян на працю : [про "круглий стіл" на тему "Роль та місце держ. служби зайнятості в реалізації держ. політики щодо створення конкурент. переваг вітчизн. ринку праці"] / П. Вітоленко // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 29). — С. 1—3.

18589. 2007 рік — Рік боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків на виробництві : про окремі результати роботи за перше півріччя // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 3.

18590. Жуков В. Соціальний діалог — важлива передумова ринку праці / В. Жу­ков, Ю. Маршавін // Праця і зарплата. — 2007 . — Серп. (№ 32). — С. 4—5.

18591. Кисільова Т. Що засвідчує заробітна плата киян : [відгук на ст. Л. Тка-ченка "Заробітна плата на тлі соц. стандартів" в газ. "Праця і зарплата", 2007, № 21] /


Т. Ки­сільова // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 30). — С. 4—5.

18592. Кисільова Т. М. Зарплату — на рівень європейських стандартів! : [бесіда з начальником Голов. упр. праці та зайнятості населення Київ. міськдержадмін. Тетяною Миколаївною Кисільовою : з публ. стат. даних / записала Лідія Рута] // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 8.

18593. Кисільова Т. М. Як стати першим? : [про сферу зайнятості : бесіда з на­чальником Голов. упр. праці та зайнятості населення Київ. міськдержадмін. Тетяною Миколаївною Кисільовою / записала Лідія Рута] // Демократична Україна. — 2007. —
3 серп. — С. 8.

18594. Коцило В. Майбутнє — за підприємницькою діяльністю : [про Запоріз. обл. центр зайнятості] / В. Коцило // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 29). — С. 5.

18595. Кравчук І. В. Безробітні справжні та умовні : [бесіда з дир. Хмельниц. обл. центру зайнятості Іваном Васильовичем Кравчуком / записав М. Василашко] // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 32). — С. 6.

18596. Лопатенко І. Рівень заробітної плати — завжди актуальна тема : [про ІІ пленум облпрофради Чернів. облради профспілок] / І. Лопатенко // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

18597. Медвідь В. Їхня турбота — для інших робота : [про підсумки роботи Харк. обл. служби зайнятості в І півріччі 2007 р. ] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 21 серп. (№ 91). — С. 8.

18598. Миленький М. Упровадженню системної підготовки профспілкових кад­рів з питань охорони праці — особливу увагу! / Микола Миленький // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 11.

18599. Миронова В. Николаевской ТЭЦ — 105 лет! : [об орг. труда на Тепло­электроцентрали] / Вера Миронова // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32).
— С. 10.

18600. Остапенко Л. Від політики соціальних преференцій — до політики соціального розвитку : [про брифінг міністра праці та соц. політики України Михайла Папієва, присвяч. підсумкам роботи М-ва в 2007 році] / Л. Остапенко // Праця і зарплата. — 2007. — Серп. (№ 31). — С. 1.

18601. Плетньов В. А. Як підвищити якість технічної експертизи з охорони праці : [бесіда з головою міжрегіон. асоц. експертів "Промислова безпека і захист" В'ячеславом Андрійовичем Плетньовим / записав Олександр Луценко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — С. 7.

18602. Рольян Л. Не опинитися в тенетах! : [про працевлаштування та соц. захист населення Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.] / Людмила Рольян // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18603. Ростова Л. Виплата заробітної плати і досі залишається актуальною проб­лемою. Як її вирішити? / Людмила Ростова // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп.
(№ 31). — С. 6.

18604. Синкулич О. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано ще 18 тисяч закарпатців : [про підсумки роботи Закарпат. обл. центру зайнятості в І півріччі 2007 р.] / Ольга Синкулич // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 4.

18605. Стрельченко Д. Аби залагодити трудові конфлікти : на це спрямов. зу­силля від-ня Нац. служби посередництва і примирення в Донец. обл. / Денис Стрель­ченко // Донеччина. — 2007. — 10 серп. (№ 59).

18606. Тимощук О. Зі студентської лави у трудове рабство / Олександра Тимо­щук // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 23.

18607. Фартушна О. Г. Знайти роботу до душі : [бесіда з начальником від. орг. сприяння працевлаштуванню Івано-Франків. обл. центру зайнятості Оленою Григорів-ною Фартушною / записала Галина Козак] // Галичина. — 2007. — 30 серп.—5 верес.
(№ 127—128). — С. 15.

18608. Як законодавчо захиститися від нещасних випадків на виробництві : [про "круглий стіл", організ. Фондом соц. страхування від нещас. випадків на вир-ві та проф. захворювань України] // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 2.

Див. 18596, 18609, 18726, 18746, 18868, 18957, 19125

331.105.44 Профспілки

18609. Бабенко О. Генеральна угода в дії: інформація з місць : [щодо забезп. труд. зайнятості та оплати праці] / Олексій Бабенко // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6—7.

18610. Без органайзера не обойтись : [о семинаре Крым. республик. ком. проф-союза работников и предпринимателей торговли, обществ. питания и услуг, посвящ. ме­тодам привлечения трудящихся в профсоюз : по материалам беседы с пред. ком. проф­союза Ольгой Лапшиной] // Профспілкові вісті. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 10.

18611. Бисарева Н. Моя родная первичка : [о Первич. профсоюз. орг. Волновахс. много­профил. лицея, Донец. обл.] / Н. Бисарева // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

18612. Войтехович Т. О первичке — из первых уст : [о профсоюз. ком. криво­рож. об-ния "Констар"] / Т. Войтехович // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 8.

18613. Залевська О. Ключові завдання Федерації профспілок Кіровоградської області та її членських організацій / Олександра Залевська // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 7.

18614. Мойсюк В. С. Договірні норми — основний здобуток : [бесіда з головою Центр. ради профспілки працівників хім. та нафтохім. галузей пром-сті Василем Силь­вестровичем Мойсюком / записав Петро Василенко] // Профспілкові вісті. — 2007. —
24 серп. (№ 32). — С. 8.

18615. Про те, як виконується бюджет соцстраху, з'ясовували на черговому засі­данні правління Фонду на Закарпатті ; Коли основа — спільні інтереси ; Розпорядження губернатора: співпраця з профспілками ; Контроль — за охороною праці, увагу — моло-ді : [статті] / підгот. Сергій Баранчиков // Профспілкові вісті. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 10.

Див. 18598, 19059

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

18616. Доспєхова О. Ажіотаж навколо "фазенд" : [про прогр. Харків. облдерж­адмін. "Земля — людям"] / Олена Доспєхова // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 2.

18617. Салигін В. Земля — людям. Але яким? : прес-конф. голови Харків. облради В. Салигіна // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 4—5.

18618. Супрун О. М. Три дні на проблему : [відповіді голови постійної коміс. з питань аграр. політики, земел. відносин та природокористування Харк. облради Олега Миколайовича Супруна на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Юрій Крикливий] // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 4.

18619. Сухан І. "Люди мають бачити, що не купують повітря" : [про ринок неру­хомості : бесіда з ген. дир. комун. п-ва "ЦСТРІ "Закарпаття" Іваном Суханом, м. Мука­чеве / записав Ярослав Світлик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 19.

18620. Що треба знати про оренду землі // Житомирщина. — 2007. — 9 серп.
(№ 85). — С. 4.

Див. 18759, 19088334 Форми організації та співробітництва в економіці

18621. Бронін О. Р. Приватизація на Херсонщині: 15 років на службі екон. та соц. перетворень : [бесіда з начальником регіон. від-ня Фонду держ. майна України по Херсон. обл. Олександром Рудольфовичем Броніним / записала Алла Ракша] // Наддні­прянська правда. — 2007. — 8 серп. (№ 49).

18622. Коваль Ф. Український кооператизм — переддень європейського солі­даризму / Федір Коваль // День. — 2007. — 18 серп. — С. 8.

18623. Медвідь В. Що збурює орендарів метро : [про прес-конф. начальника регіон. від-ня Фонду держ. майна України по Харк. обл. Анатолія Олександровича Голо­щапова] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 7.

18624. Під маскою боротьби з корупцією — зазіхання на майно, або Про сьогод­нішні реалії споживчої кооперації... : [матеріали прес.-конф. в. о. голови правл. Укооп-спілки Володимира Левицького / підгот. Елла Сергійчук] // Деснянська правда. — 2007. — 18 серп. (№ 93). — С. 3.

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

18625. Білоусова Н. Виховання приватного інвестора : на фонд. ринку можуть заробляти не тільки фахівці, а й звичайні громадяни / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 18 серп. — С. 5.

18626. Білоусова Н. Іноземні банківські гроші : що вони принесуть Україні? / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 9 серп. — С. 5.

18627. Білоусова Н. Полегшення для податкових позичок : [про "круглий стіл" у М-ві фінансів України, присвяч. розд. Податк. кодексу України "Про податок на доходи фіз. осіб"] / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 11 серп. — С. 5.

18628. Білоусова Н. Скарби "спрощенки" : [про єдиний податок Податк. кодексу України : за матеріалами бесіди з дир. департаменту податк. політики М-ва фінансів України Сергієм Чекашкіним / Наталія Білоусова // День. — 2007. — 30 серп. — С. 5.

18629. Гіленко І. Ігор Гіленко: "Клієнт повинен любити свій банк" : [бесіда з президентом Надра Банку / записав Іван Коваленко] // Галичина. — 2007. — 2—8 серп. (№ 112—113). — С. 3 ; Новини Закарпаття. — 4 серп. (№ 87—88). — С. 18.

18630. Даниленко Т. Дбаючи про спільну казну : місц. бюджети обл.: підхід зва­жений, принциповий : [про розшир. засід. колегії голов. фін. упр. Миколаїв. облдерж­адмін.] / Тетяна Даниленко // Рідне Прибужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93).

18631. Душина Т. На Чернігівщині новий формат VAB Банку — "Фінансовий центр VAB" : [бесіда з дир. Черніг. філ. Відкритого АТ Всеукр. Акціонер. Банку (VAB Банк) Тетяною Душиною] // Деснянська правда. — 2007. — 4 серп. (№ 87). — С. 4.

18632. Забудський С. А. На банківських рахунках черкащан — мільярди гри­вень : [бесіда з начальником упр. Нац. банку України в Черкас. обл. Сергієм Анато­лійовичем Забудським / записала Ганна Шквар] // Черкаський край. — 2007. — 17 серп. (№ 63). — С. 6.

18633. Ігнатко В. Місцеві податки та збори повинні стати вагомим джерелом на­повнення місцевих бюджетів : [про "круглий стіл" у М-ві фінансів України, присвяч. обговоренню розд. "Місц. податки і збори" проекту Податк. кодексу України] / Вадим Ігнатко // Профспілкові вісті. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 3.

18634. Качук В. В. З чого починається хода гривні : [бесіда з начальником Упр. Нац. банку України в Харк. обл. Володимиром Вікторовичем Качуком / записав Василь Медвідь] // Слобідський край. — 2007. — 30 серп. (№ 94). — С. 4.

18635. Княжанський В. Куди дістане інфляція? / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1.

18636. Князева І. Ірина Князева: "У конкурентній боротьбі виграє той банк, який запропонує найфаховіший супровід роздрібних послуг" : [бесіда із заст. голови правл. Укрсоцбанку / записав Андрій Алексєєв] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп.
(№ 31). — С. 9.

18637. Компенсаційна "планка" зростає : чи отримають банки подальший приріст депозитів? : [висловлювання] / підгот. Наталія Білоусова // День. — 2007. — 28 серп. — С. 5. — Авт.: Андрій Кияк, Віктор Суботін, Михайло Сягровський та ін.

18638. Медвідь В. Прагнення до спільної користі : [про "круглий стіл" на тему "Соц. відповідальність у банк. сфері: досвід Харківщини", Харків] / Василь Медвідь // Слобідський край. — 2007. — 2 серп. (№ 83). — С. 6.

18639. Про виділення коштів для проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків стихії, що сталася 26—27 червня 2007 р. у Черкаській області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 581-р // Урядовий кур'єр. — 2007. —


2 серп. (№ 137). — С. 18.

18640. Про розстрочення податкових зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 562-р // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 серп. (№ 137). — С. 18.

18641. Сарапін Н. ПДВ — на шляху до Європи / Наталія Сарапін // Урядовий кур'єр. — 2007. — 21 серп. (№ 152). — С. 8.

18642. Світлик Я. Чи легка рука в прем'єра Угорщини [Ференца Дюрчаня], діз­наються працівники відкритого ним Берегівського відділення ОТР Вank / Ярослав Світ­лик // Новини Закарпаття. — 2007. — 4 серп. (№ 87—88). — С. 22.

18643. Шлапак Т. О. Багатійте з "Брокбізнесбанком"! : [бесіда з дир. Волин. філ. "Брокбізнесбанку" Тамарою Олексіївною Шлапак / записала Оксана Кравченко] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 6.

Див. 18361, 18662, 18717, 18723, 18732, 18782-83, 18815, 18869, 18974

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

18644. Букреєва А. Як підняти українську економіку? : [про однойм. кн. Андрія Новака] / Анфіса Букреєва // Зоря. — 2007 . — 7 серп. (№ 84).

18645. Вареник Н. Ласуни : [про кондитер. ринок в Україні : за матеріалами бе-сіди з президентом корпор. "Roshen" В'ячеславом Москалевським] / Наталя Вареник // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 12.

18646. Василенко О. Найкращий час для купівлі квартири : [про ринок житла в Україні] / Олег Василенко // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 7.

18647. Вишневська М. Надходження збільшилися, заборгованість залишається : підсумки викон. дохід. частини бюджету [Харк.] обл. за I півріччя 2007 р. / Марина Вишневська // Слобідський край. — 2007. — 16 серп. (№ 89). — С. 4.

18648. Даценко Л. Віктор Янукович: "Ми зобов'язані уміти господарювати на своїй землі" : виїзне засід. Кабміну в [Полтав. обл.] / Людмила Даценко, Олександр Ма­каренко, Людмила Самойлова // Зоря Полтавщини. — 2007. — 24 серп. (№ 128—129). — С. 2—3.

18649. Економіка України за січень — липень 2007 року : [з публ. стат. даних] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 28 серп. (№ 155). — С. 1, 6.

18650. Єрьоменко А. 143 долари за тисячу кубометрів газу в 2008-му. Вони так планують... : [про прес-конф. голови Нац. акціонер. компанії "Нафтогаз України" Євгена Миколайовича Бакуліна, присвяч. роботі нафтогаз. комплексу в першому півріччі 2007 р. і перспективам розв. галузі : з публ. стат. даних] / Алла Єрьоменко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 11.

18651. Кінах А. К. Із зростанням економіки має поліпшуватись життя людей : [бесіда з міністром економіки України Анатолієм Кириловичем Кінахом / записав В'ячес­лав Нечипоренко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 4 серп. (№ 140). — С. 5.

18652. Нефьодов О. Ми свій вибір зробили : [про екон. здобутки Запоріз. обл. за роки незалежності України] / Олександр Нефьодов // Запорізька правда. — 2007. — 23 серп. (№ 125—126). — С. 3.

18653. Папієв М. Політика соціального розвитку : [з публ. стат. даних] / Михай­ло Папієв // Урядовий кур'єр. — 2007. — 4 серп. (№ 140). — С. 6.

18654. Платонова Л. Головне — якість життя людини : [про "круглий стіл" на тему "Проект. нац. стратегії розв. "Укр. прорив": до справедливої та конкурентоспромож. Ук­раїни"] / Лідія Платонова // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 7.

18655. Покутянський Т. І в Філадельфії смакують продукцією РЗВЗК : [за ма­теріалами бесіди з дир. Рівнен. загот.-вироб. збут. комбінату Леонтієм Матвійовичем Примачком, зав. вир-вом п-ва Аллою Ростиславівною Котовою] / Тарас Покутянський // Вільне слово. — 2007. — 30 серп. (№ 67). — С. 6.

18656. Смик С. Аграріям потрібні "довгі" і "дешеві" гроші : [бесіда з ген. дир. Нац. акціонер. комп. "Украгролізинг", президентом Укр. асоц. аграр. інженерів Сергієм Смиком / записала Галина Іщенко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 17 серп. (№ 150). — С. 9.

18657. Соціально-економічне становище Житомирської області за січень — чер­вень 2007 року : [стат. дані] // Житомирщина. — 2007. — 7 серп. (№ 84). — С. 5.

18658. Соціально-економічне становище області за січень — липень 2007 року : [стат. дані] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 29 серп. (№ 131).

18659. Соціально-економічне становище області за січень — червень 2007 року : [стат. дані] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 3 серп. (№ 48). — С. 6.

18660. Соціально-економічне становище Рівненської області за січень — липень 2007 року : [стат. дані] // Вільне слово. — 2007. — 23 серп. (№ 65). — С. 14.

18661. Хвесик М. Водний ресурс як складова інноваційного розвитку : [розпо­відь заст. голови Ради по вивч. продукт. сил України Михайла Хвесика / записала На­таля Бородюк] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 21 серп. (№ 152). — С. 6.

18662. Шевченко К. Ризики на ринку житла : [бесіда з головою правл. Держ. іпотеч. установи Кирилом Шевченком / записала Наталія Білоусова] // День. — 2007. — 29 серп. — С. 5.

18663. Шпак В. Житомирщина: час змін : [про соц.-екон. розв. обл. : з публ. стат. даних] / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. — 2007. — 7 серп. (№ 141). — С. 29.

18664. Янукович В. Рух України у напрямку стратегічних реформ є незмінним : виступ Прем'єр-міністра Віктора Януковича на розшир. засід. уряду, присвяч. підсумкам екон. та соц. розв. України у першому півріччі 2007 р. // Урядовий кур'єр. — 2007. —


2 серп. (№ 137). — С. 2—3.

Див. 18436, 18450, 18464, 18491, 18506, 18511, 18583, 18641, 18728, 18798, 19523
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка