Книжкова палата україниСторінка5/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

349.3 Право соціального забезпечення

18752. Особливості призначення пенсій державним службовцям // Рідне При-бужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18753. Постанова від 11 липня 2007 р. № 908 : Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 11 лип. 2007 р. № 908 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієн-тир, с. 1—2. — Дод.: Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядо­вого і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту.

18754. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 ве­ресня 2005 р. № 878 ["Про затвердження Типового положення про соціальний гурто­житок"] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 1047 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — Орієнтир, с. 12—13. — Дод.: Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 878.

18755. Про підвищення рівня матеріального забезпечення окремих категорій населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серп. 2007 р. № 1062 // Уря­довий кур'єр. — 2007. — 29 серп. (№ 156). — С. 13. — (Орієнтир).

18756. Табачник Д. Пенсійні виплати: чергові кроки Уряду з розвитку пенсійної реформи : [з публ. стат. даних] / Дмитро Табачник // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — С. 4.

18757. Яценко Н. Пенсії: маніпуляції з диференціацією : [про прес-конф. мі­ністра праці та соц. політики Михайла Папієва] / Наталія Яценко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 10.

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

18758. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : [щодо орг. та упр. с.-г. вир-вом] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 2007 р. № 973 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 серп. (№ 137). — С. 18. — Дод.: Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України.

18759. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 941 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир,


с. 8—9. — Дож.: Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошо­вої оцінки земельних ділянок.

18760. Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України : Розпоряд­ження Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 536-р // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир, с. 15—16. — Дод.: Концепція Містобудівного ко­дексу України.

18761. Трофимова І. До використання землі — державний підхід : [про розшир. засід. колегії М-ва природи України, присвяч. держ. регулюванню земел. питань Мико­лаїв. обл.] / Ірина Трофимова // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18762. Україна. Президент (2005—; В. Ющенко). Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 15 березня 2007 року № 208 ["Про захо­ди щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних терито­рій і об'єктів в місті Києві"] : Указ Президента України від 20 серп. 2007 р. № 723/2007 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — С. 4.349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

18763. Про внесення змін до пункту 1 порядків використання у 2007 році кош­тів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ве­дення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспор­тизації та управління водними ресурсами : Постанова Кабінету Міністрів України від


1 серп. 2007 р. № 981 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — Орієнтир, с. 7.

349.7 Атомне право

18764. Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для збері­гання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування : Поста­нова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 939 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир, с. 3—6. — Дод.: Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів ; Дод. 1 до Технічного регламен­ту: Перелік модулів оцінки відповідності контейнерів вимогам Технічного регламенту.

18765. Стратегія розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року : (проект подано Держ. наук.-інж. центром систем контролю та аварійного реагування та ДП НАЕК "Енергоатом") // Голос України — 2007. — 21 серп. (№ 148). — С. 12—13 ; Урядовий кур'єр. — 21 серп. (№ 152). — С. 13—14.

18766. Україна. Президент (2005—; В. Ющенко). Про зупинення дії поста­нов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1854 ["Про вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом"] та від 14 березня 2007 року № 456 ["Деякі питання державного концерну "Укратомпром"] : Указ Президента України від


13 серп. 2007 р. № 706/2007 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — С. 4.

35 Державне адміністративне управління. Військова справа351/354 Державне адміністративне управління

18767. Білецький Ф. Віра й надія Любові Мацюк : [про голову сільради Кобиляк Звенигород. р-ну Любов Сергіївну Мацюк] / Феофан Білецький // Черкаський край. — 2007. — 15 серп. (№ 62). — С. 5.

18768. Бондар В. Н. Як ліквідовуються наслідки буревію : [бесіда з головою облдерж­адмін. Володимиром Нальковичем Бондарем / записав Володимир Лис] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 4.

18769. Бондаренко І. Г. Все це серйозно і надовго : [про впровадж. електрон. звітності : бесіда з головою держ. податк. інспек. у Запоріз. обл. Ігорем Григоровичем Бондаренком / записав Анатолій Півненко] // Запорізька правда. — 2007. — 2 серп.


(№ 113—114). — С. 7.

18770. Бортняк Ф. Федір Бортняк: "Міліція має стати ближчою до людей" : [бе­сіда з начальником Упр. М-ва внутр. справ у Черкас. обл. / записав Сергій Халупінсь­кий] // Черкаський край. — 2007. — 24 серп. (№ 65). — С. 10.

18771. Буркацький В. В. З приходом нового голови району золотонісці поба­чили зміни на краще... : [бесіда з головою Золотоніс. райдержадмін. Валерієм Ва­сильовичем Буркацьким / записала Ніна Жук] // Нова доба. — 2007. — 14 серп. (№ 64). — С. 11.

18772. Виїзна колегія констатувала прогрес у діяльності МВС [Міністерство внутрішніх справ] // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 1, 4—5.

18773. Відозва української інтелігенції з приводу спорудження на нашій землі пам'ятників російській цариці Катерині II // Літературна Україна. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 3. — Підписи: Дмитро Павличко, Іван Драч, Михайло Горинь та ін.

18774. Воронич М. "Влада повинна чітко бачити, в якому напрямі їй працю­вати..." : [бесіда з головою Сваляв. райради Михайлом Вороничем / записав Володимир Пушкаш] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 5.

18775. Гаваші О. "Час і нам запроваджувати альтернативні види палива..." : [бесіда з головою Закарпат. облдержадмін. Олегом Гаваші / записала Наталія Лісна] // Новини Закарпаття. — 2007. — 18 серп. (№ 93—94). — С. 4.

18776. Головна прикмета серпневої колегії податківців Херсонщини — аналітика та самокритичність // Наддніпрянська правда. — 2007. — 15 серп. (№ 51).

18777. Грибовська А. Анна Грибовська: "Я не підпишу жодного сумнівного по­годження" : [бесіда з головою Цюрупин. міськ. ради / записав Борис Прищепа] // Над­дніпрянська правда. — 2007. — 17 серп. (№ 52). — С. 1, 6.

18778. Денисюк Є. Без державної підтримки не обійтися : [бесіда з головою Кос­топіл. міськдержадмін. Євгенієм Денисюком / записала Олександра Юркова] // Голос України. — 2007. — 21 серп. (№ 148). — С. 3.

18779. Євчак Ю. Б. У держави, як у матері, всі діти — рідні... : [бесіда з началь­ником від. у справах національностей облдержадмін. Юдітою Берталонівною Євчак / записала Надія Тегза] // Новини Закарпаття. — 2007. — 23 серп. (№ 96—97). — С. 5.

18780. Ємельяненко В. А. "Якщо ти обраний людьми, то захищаєш їхні інтере­си на будь-якому рівні" : [бесіда з головою Оріхів. райради Віктором Андрійовичем Ємельяненком / записала Наталя Кузьменко] // Запорізька правда. — 2007. — 23 серп. (№ 125—126). — С. 4.

18781. Іваненко П. Без коштів місцева влада може працювати на народ тільки як психоаналітик / Петро Іваненко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 2 серп. (№ 89).

18782. Іванчо В. В. Податківці області працюють стабільно і злагоджено : [бесі­да з головою держ. податк. адмін. у Закарпат. обл. Василем Васильовичем Іванчом / за­писав Іван Вільховий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 7 серп. (№ 89). — С. 4.

18783. Іванчо В. В. Що найбільше хвилює платників податків? : [відповіді го­лови держ. податк. адмін. в обл. Василя Васильовича Іванчо на запитання читачів "Га­рячої лінії" в ред. газ. "Новини Закарпаття" / підгот. Іван Вільховий, Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 28 серп. (№ 98). — С. 4.

18784. Ільєнко Д. Є така міліція — громадської безпеки : [за матеріалами бесіди із заст. начальника Голов.Упр. М-ва внутр. справ України в Донец. обл. Анатолієм Ми­хайловичем Смирновим] / Дмитро Ільєнко // Донеччина. — 2007. — 17 серп. (№ 61).

18785. Каганець І. Беззахисність — це провокація! : ставлення держави до озброєння її громадян є показником того, наскільки ця держава діє в нар. інтересах / Ігор Каганець ; комент. Олександра Косторного, Валерія Брандеса, Миколи Кулаги, Вадима Колесникова // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1, 4.

18786. Каратнюк М. Д. Є і напрацювання, і перспективи... : [бесіда з головою Тростянец. райдержадмін. Вінниц. обл. Михайлом Дем'яновичем Каратнюком / записав Олександр Галіза] // Подолія. — 2007. — 21 серп. (№ 58).

18787. Карпюк Г. Проблеми та перспективи "чотирилапої служби" обговорили міліцейські кінологи : [про семінар керівництва кінол. підрозділів органів внутр. справ України, Одеса] / Геннадій Карпюк, Олександр Гончаров // Іменем Закону. — 2007. — 3—9 серп. (№ 31). — С. 10—11.

18788. Карпюк Г. Служба дії і знання : [за матеріалами бесіди з начальником Упр. орг. дізнання М-ва внутр. справ України полковником міліції Василем Стефаніши­ним] / Геннадій Карпюк // Іменем Закону. — 2007. — 17—23 серп. (№ 32—33). — С. 15.

18789. Касьяненко М. МНС [Міністерство надзвичайних справ України] не встигає гасити лісові пожежі / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 28 серп. — С. 6.

18790. Качур І. "Спортзал не менш важливий, аніж кабінет фізики чи хімії"... : [бесіда із заст. голови Закарпат. облдержадмін. Іваном Качуром / записав Ярослав Світ­лик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 22.

18791. Кічковський М. Розвиток Закарпаття стимулює регіональна середньо­строкова програма : [розповідь голови облради Михайла Кічковського / записав Ярослав Ядловський] // Новини Закарпаття. — 2007. — 14 серп. (№ 92). — С. 4.

18792. Коваленко В. Гуртуймося навколо Тараса : [про День корін. народів світу : бесіда з викон. головою Харк. обл. об-ня громадян "Укр. рада" Володимиром Ковален­ком / записала Ніна Чернова] // Слобідський край. — 2007. — 16 серп. (№ 89). — С. 8.

18793. Кондрук В. П. Стратегічний напрямок — розв'язання соціальних завдань : [бесіда із заст. голови Київ. облдержадмін. з гуманіт. питань Валерієм Петровичем Кондру­ком / записала Олеся Дейнеко] // Київська правда. — 2007. — 21 серп. (№ 90). — С. 2.

18794. Корнієнко М. В. На шляху до європейських стандартів : [бесіда з в. о. мі­ністра внутр. справ України Михайлом Васильовичем Корнієнком / записала Людмила Власюк] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 30 серп. (№ 157). — С. 5.

18795. Костюк Р. Економічне піднесення Міжгірщини : [бесіда з головою Між-гір. райдержадмін. Романом Костюком / записав Іван Петруляк] // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 4.

18796. Косянчук І. Як зробити комфортним життя на селі?: [за матеріалами бесіди з головою Бровар. райдержадмін. Миколою Діденком, першим заст. голови Олексієм Дар­мограєм] / Інна Косянчук // Урядовий кур'єр. — 2007. — 23 серп. (№ 154). — С. 11.

18797. Кричкевич Л. Д. Економіка працює на соціальну сферу : [бесіда з голо-вою Ківерців. райдержадмін. Леонтієм Дмитровичем Кричкевичем / записав Олександр Пирожик] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 3.

18798. Кузьменко Н. На всі підвищення свої причини : [бесіда із заст. началь­ника держ. інспек. з контролю за цінами облдержадмін. Надією Кузьменко / записала Лідія Платонова] // Запорізька правда. — 2007. — 28 серп. (№ 127).

18799. Кузьмук О. І. Чому потрібно координувати діяльність силових структур : [бесіда з віце-прем'єр-міністром України Олександром Івановичем Кузьмуком / записав Володимир Чікалін] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 3 серп. (№ 138—139). — С. 5.

18800. Куліш В. Володимир Куліш: Область на кордоні Євросоюзу зобов'язана напрацьовувати його стандарти : [бесіда з головою чернів. облдержадмін. / записав Сер­гій Сулима] // Свобода слова. — 2007. — 16 серп. (Чис. 33). — С. 1, 5.

18801. Лазаренко І. І. До вступу до ЄС треба насамперед готувати власне зако­нодавство... : [бесіда із заст. голови Дніпропетр. облради Іваном Івановичем Лазаренком / записала Валентина Литвиненко] // Зоря. — 2007. — 23 серп. (№ 91). — С. 4.

18802. Лисак Н. П. Ренесанс маленького райцентру : [бесіда із селищ. головою Катеринополя Надією Петрівною Лисак / записав В. Павлюк] // Черкаський край. — 2007. — 17 серп. (№ 63). — С. 5.

18803. Ляховець В. Усе починається з дороги : [про соц.-екон. розв. Згурів. р-ну : за матеріалами розповіді в. о. голови райдержадмін. Ярослава Добрянського, зав. від. місто­будування і архіт., житл.-комун. госп-ва та розв. інфраструктури держадмін. Валерія Щербака] / Вікторія Ляховець // Київська правда. — 2007. — 24 серп. (№ 92).

18804. Меркулова Р. "Звичайна" чоловіча робота : [за матеріалами бесіди з ко­мандиром донец. батальйону міліції особл. призначення "Беркут" Андрієм Терещенком] / Рузанна Меркулова // Донеччина. — 2007. — 28 серп. (№ 63).

18805. Насалик І. Ігор Насалик: "Не працюю, як найманець. Віддаю Калушу свою душу" : [бесіда з головою Калус. міськдержадмін. / записала Дарина Назарчук] // Голос України. — 2007. — 14 серп. (№ 143). — С. 19.

18806. Олексій Гаркуша: про ЧСЗ, вибори та кадри : [про телебрифінг в. о. го­лови Миколаїв. облдержадмін. Олексія Гаркуші щодо ситуації навколо Чорномор. судо­буд. з-ду та підгот. до відзначення 70-річчя заснув. обл.] // Рідне Прибужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93).

18807. Олійник І. Ігор Олійник: У нашої держави велике майбутнє : [бесіда з головою Івано-Франків. облради / записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 23—29 серп.
(№ 124—125). — С. 4.

18808. Павліченко В. Віктор Павліченко: Одержані додаткові кошти будуть спрямовані у соціальну інфраструктуру : [бесіда із заст. голови облради / записав В. Павлюк] // Чер­каський край. — 2007. — 8 серп. (№ 60). — С. 4.

18809. Павлов А. "Мульковий капіталізм" у дії : [про держ. адм. упр. Харкова] / Антон Павлов // День. — 2007. — 17 серп. — С. 6.

18810. Пеклушенко О. Народний депутат України Олександр Пеклушенко вас слу­хає... : ["Пряма телефонна лінія" читачів газ. "Запоріз. правда" з нар. депутатом України / підгот. Ганна Кліковка] // Запорізька правда. — 2007. — 2 серп. (№ 113—114). — С. 8—9.

18811. Петренко В. О. Незаконному поглинанню підприємств — зась! : [бесіда з секр. Міжвідом. коміс. з питань протидії протиправ. поглинанням та захопленням п-в Володимиром Оникійовичем Петренком / записав Петро Швець] // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

18812. Піддубняк В. Із літака — на пожежу : робоча поїздка Віктора Ющенка на Херсонщину / Василь Піддубняк // Наддніпрянська правда. — 2007. — 24 серп. (№ 54). — С. 1.

18813. Плотніков О. Олексій Плотніков: Дітям потрібна постійна увага з боку держави : [бесіда з нар. депутатом України / записала Ганна Шевчук] // Галичина. — 2007 . — 18 серп. (№ 122). — С. 6.

18814. Постолянюк Р. Романія Постолянюк: Гірше всього — криза духовного життя : [бесіда з депутатом облради / записав Мирослав Кіндрачук] // Галичина. — 2007. — 30 серп.—5 верес. (№ 127—128). — С. 5.

18815. Потрібна виважена оцінка розвитку економіки області : [про зустріч про­фактиву Федер. профспілок Черкащини з представниками облдержадмін., облради щодо викон. і формув. обл. та місц. бюджетів] // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп.
(№ 30). — С. 8. — Інформація Федер. профспілок Черкас. обл.

18816. Почукай Т. Зміна підслідності злочинів не вплине на якість їх розсліду­вання / Тетяна Почукай // Іменем Закону. — 2007. — 17—23 серп. (№ 32—33). — С. 6.

18817. Притискач В. Заплати і... працюй спокійно : [за матеріалами прес-конф. пер­шого заст. голови держ. податк. адмін. у Дніпропетр. обл. — начальника упр. податк. міліції Володимира Пасічника] / Володимир Притискач // Зоря. — 2007. — 9 серп. (№ 85). — С. 6.

18818. Прус Б. С. Енергійний голова : [бесіда з головою Луц. райради Богданом Степановичем Прусом / записала Олена Лівіцька] // Волинська газета. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 11.

18819. Пустовіт Т. Тарас Пустовіт: "Якщо перед початком справи думати про її по­разку, то не варто нічого починати" : [бесіда з головою Остроз. міськдержадмін. Рівнен. обл. / записала Валентина Білецька] // Вільне слово. — 2007. — 28 серп. (№ 66). — С. 4.

18820. Реконструкцію "Металіста" буде завершено у 2009 році : [про засід. оргком. з підгот. до "Євро-2012" під головуванням першого заст. голови Харків. облдерж­адмін. Володимира Бабаєва] // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 3.

18821. Романова Н. Наталія Романова: "За справжній діалог, справжнє парт­нерство" : [про взаємодію Черніг. облради і засобів мас. інформації : бесіда з головою облради / записала Валентина Громова] // Деснянська правда. — 2007. — 30 серп.
(№ 98). — С. 2.

18822. Романчук А. Андрій Романчук: Діємо, як одна команда : [бесіда з депута-том облради / записав Мирослав Кіндрачук] // Галичина. — 2007. — 16 серп. (№ 120—121). — С. 5.

18823. Світлицький А. Гуманітарна — сфера людини та її проблем : [бесіда із заст. голови облради з гуманіт. питань Анатолієм Світлицьким / записала Лідія Плато-нова] // Запорізька правда. — 2007. — 21 серп. (№ 124).

18824. Семерак О. Остап Семерак: "Впевнений, ніхто не розчарується" : [бесіда із заст. голови облдержадмін. / записала Тамара Бабич] // Київська правда. — 2007. — 17 серп. (№ 89).

18825. Сташук В. Віталій Сташук: "Головна проблема — негабаритне сміття" : [бесіда з головою Дарниц. райдержадмін. столиці / записала Ірина Малик] // Хрещатик. — 2007. — 6 серп. — С. 4.

18826. Тараненко М. На свій день міста Харків буде у водограях фонтанів : [за матеріалами бесіди із заст. дир. депертаменту житл.-комун. госп-ва та енергетики — на­чальником упр. комун. госп-ва міськвиконкому Віктором Китаніним] / Микола Та­раненко // Слобідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 4.

18827. Тараненко М. "Не пам'ятник залишмо — пам'ять..." : [про святкування Дня міста Чугуїва та 64-ї річниці визволення від нім.-фашист. загарбників] / Микола Та­раненко // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 1—2.

18828. Тегза Н. Про кошти, кадри і співпрацю : учора на прес-конф. говорив го­лова [Харків.] облдержадмін. Олег Гаваші / Надія Тегза // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 2.

18829. Ткаченко В. Командна стратегія : [за матеріалами бесіди з головою Виш­город. р-ну Олександром Антоновичем Лавренюком] / Віра Ткаченко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 8 серп. (№ 142). — С. 27.

18830. Ткаченко М. Група затримання з Єнакієвого — краща : [про конкурс "Кращий за професією" серед підрозділів обл. держ. служби охорони, Донецьк] / Марко Ткаченко // Донеччина. — 2007. — 14 серп. (№ 60).

18831. Тупайло С. Первомайськ очима миколаївця : [про соц.-екон. розв. міста] / Семен Тупайло // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 4 серп. (№ 90).

18832. Удовіченко О. Олександр Удовіченко: "Ми намагаємося відстоювати регіональні суспільні інтереси" : [бесіда голови облради з журналістами в ред. газ. "Зоря Полтавщини" / підгот. Анатолій Васевич, Людмила Самойлова] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 14 серп. (№ 122).

18833. Устименко В. Віктор Устименко: "Місцеве самоврядування — ключовий момент для становлення демократії" : [відповіді голови постійної коміс. Харків. облради з правових питань та регулятор. політики на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Ніна Чернова] // Слобідський край. — 2007. — 23 серп.
(№ 92). — С. 8.

18834. Філіпенко І. "Холодний душ" для браконьєрів : у цьогоріч. сезоні полю­вання штраф за незакон. добуту качку піднято від 85 до 250 грн. : [за матеріалами бесіди із заст. начальника упр. мислив. госп-ва Держ. комун. госп-ва Миколою Мироненком та першим заст. Всеукр. екол. ліги Тетяною Тимочко] / Інна Філіпенко // День. — 2007. — 16 серп. — С. 2.

18835. Ходовий П. Майже чесне ввезення : [про розмитнення трансп. засобів в Україні ] / Петро Ходовий // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 12.

18836. Чиженко А. Надзвичайні ситуації 2007-го : [про прес-конф. начальника голов. упр. М-ва надзв. ситуацій у Миколаїв. обл. Миколи Поступальського] / Андрій Чиженко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 11 серп. (№ 93).

18837. Чорна Г. Дільничні інспектори в авангарді правопорядку : [про спіл. засід. представників правоохорон. органів, органів обл. влади та місц. самоврядування] / Галина Чорна // Вінниччина. — 2007. — 17 серп. (№ 64).

18838. Юркова О. Самі стараються, але й на допомогу розраховують : [за мате­ріалами бесіди з головою Костопіл. міськдержадмін. Рівнен. обл. Євгеном Олексійовичем Денисюком] / Олександра Юркова // Вільне слово. — 2007. — 28 серп. (№ 66). — С. 4.

18839. Як нам облаштувати Україну, або що робити з адміністративно-терито­ріальною реформою? : [матеріали "круглого столу" в ред. газ. "Дзеркало тижня" : висловлю­вання / підгот. Юля Мостова, Сергій Рахманін] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 1, 4—5. — Авт.: Віктор Тихонов, Йосип Вінський, Анатолій Матвієнко.

18840. Ярошик І. Надії Івана Ярошика : [про браконьєрство в Херсон. обл. : бе-сіда з начальником спец. міжрайон. від-ня по боротьбі з хабарами в Херсон. обл. / за­писав Олександр Рожен] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 15.

Див. 18369, 18617-18, 18630, 18663, 18692, 18703, 18720, 18722, 18779, 18790-91, 18885, 18933, 18966, 18976, 18991, 19005, 19007, 19100, 19158, 19178

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.


Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

18841. Агєєв А. Повітряні сили Республіки Молдова зацікавлені в налагодженні тісної співпраці з Україною : [про робочий візит до Командування Повітр. сил Збройних сил України делегації Збройних сил Республіки Молдова, присвяч. обговоренню питань з орг. обміну інформацією щодо контролю повітр. простору та подальшого удосконален­ня системи заходів з попередження авіац. подій та інцидентів, Вінниця] / Андрій Агєєв // Крила України. — 2007. — 27 серп.—1 верес. (№ 17). — С. 2.

18842. Бабенко І. Крилата слава держави : [про радян. льотчиць Валентину Сте­панівну Гризодубову, Поліну Денисівну Осипенко, Марину Михайлівну Раскову] / Іван Бабенко // Слобідський край. — 2007. — 23 серп. (№ 92). — С. 20.

18843. Вертеп І. Прожектористи воювали вночі : [з історії ВВВ] / І. Вертеп // Хмельниччина. — 2007. — 3 серп. (№ 31).

18844. Волинець Т. На війні як на війні : [про однойм. кн. Івана Хомича Роя] / Таїса Волинець // Наддніпрянська правда. — 2007. — 8 серп. (№ 49).

18845. Гайдар С. Стояли солдати на смерть... : [про підсумки пошук. експедиції спеціаліз. п-ва "Військ. меморіали. Схід", Первомайс. р-н Харків. обл. : за матеріалами бе­сіди з начальником експедиції В. А. Супоніним] / Сергій Гайдар // Слобідський край. — 2007. — 23 серп. (№ 92). — С. 17.

18846. Герой великої війни : [про Героя Радян. Союзу Бориса Феоктистовича Са­фонова] // Крила України. — 2007. — 6—11 серп. (№ 14). — С. 13.

18847. Данилюк В. Другий Медведєв : [з історії ВВВ] / Володимир Данилюк // Волинська газета. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 1, 5.

18848. Зборовський А. Як воювала Русь : [про кн. М. Ф. Котляра "Воєнне мис­тецтво Давньої Русі"] / Анатолій Зборовський // Народна армія. — 2007. — 4 серп. — С. 6.

18849. Іваненко В. Замість білої плями — жорстока реальність: [про кн. А. С. Чай­ковського "Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные в Украине 1939—1953 гг.)"] / В. Іваненко // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 30.

18850. Кудрявцев Л. Перемагав з одним оком : [про фельдмаршала Михайла Ілларіоновича Кутузова (1745—1813)] / Лев Кудрявцев // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 22.

18851. Малаков Д. Молох війни: київський рахунок : [з історії ВВВ : з публ. стат. даних] / Дмитро Малаков // Персонал Плюс. — 2007. — 15—21 серп. (№ 31). — С. 12.

18852. Нестеренко П. Його називали соколом : [про льотчика Степана Павлови­ча Супруна] / Петро Нестеренко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — С. 13.

18853. Овчаренко І. Г. Усім смертям на зло! : [спогади остарбайтера І. Г. Овча­ренка / записала Ганна Кизим] // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 20. — Закінч. Початок: № 81.

18854. Рекрут Я. Це було в травні 1944-го / Яків Рекрут // Подолія. — 2007. —
28 серп. (№ 59).

18855. Юр'єв Б. Від Сталінграда до Берліна : [про генерал-майора авіації, Героя Радян. Союзу Бориса Мироновича Ривкіна] / Борис Юр'єв // Крила України. — 2007. — 27 серп.—1 верес. (№ 17). — С. 8.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка