Книжкова палата україни


Право соціального забезпеченняСторінка5/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

349.3 Право соціального забезпечення

18752. Особливості призначення пенсій державним службовцям // Рідне При-бужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18753. Постанова від 11 липня 2007 р. № 908 : Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 11 лип. 2007 р. № 908 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієн-тир, с. 1—2. — Дод.: Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядо­вого і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту.

18754. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 ве­ресня 2005 р. № 878 ["Про затвердження Типового положення про соціальний гурто­житок"] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 1047 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — Орієнтир, с. 12—13. — Дод.: Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 878.

18755. Про підвищення рівня матеріального забезпечення окремих категорій населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серп. 2007 р. № 1062 // Уря­довий кур'єр. — 2007. — 29 серп. (№ 156). — С. 13. — (Орієнтир).

18756. Табачник Д. Пенсійні виплати: чергові кроки Уряду з розвитку пенсійної реформи : [з публ. стат. даних] / Дмитро Табачник // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — С. 4.

18757. Яценко Н. Пенсії: маніпуляції з диференціацією : [про прес-конф. мі­ністра праці та соц. політики Михайла Папієва] / Наталія Яценко // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 10.

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

18758. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : [щодо орг. та упр. с.-г. вир-вом] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 2007 р. № 973 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 серп. (№ 137). — С. 18. — Дод.: Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України.

18759. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 941 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир,


с. 8—9. — Дож.: Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошо­вої оцінки земельних ділянок.

18760. Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України : Розпоряд­ження Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 536-р // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир, с. 15—16. — Дод.: Концепція Містобудівного ко­дексу України.

18761. Трофимова І. До використання землі — державний підхід : [про розшир. засід. колегії М-ва природи України, присвяч. держ. регулюванню земел. питань Мико­лаїв. обл.] / Ірина Трофимова // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 серп. (№ 89).

18762. Україна. Президент (2005—; В. Ющенко). Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 15 березня 2007 року № 208 ["Про захо­ди щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних терито­рій і об'єктів в місті Києві"] : Указ Президента України від 20 серп. 2007 р. № 723/2007 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 серп. (№ 153). — С. 4.349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

18763. Про внесення змін до пункту 1 порядків використання у 2007 році кош­тів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ве­дення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспор­тизації та управління водними ресурсами : Постанова Кабінету Міністрів України від


1 серп. 2007 р. № 981 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — Орієнтир, с. 7.

349.7 Атомне право

18764. Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для збері­гання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування : Поста­нова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 939 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — Орієнтир, с. 3—6. — Дод.: Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів ; Дод. 1 до Технічного регламен­ту: Перелік модулів оцінки відповідності контейнерів вимогам Технічного регламенту.

18765. Стратегія розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року : (проект подано Держ. наук.-інж. центром систем контролю та аварійного реагування та ДП НАЕК "Енергоатом") // Голос України — 2007. — 21 серп. (№ 148). — С. 12—13 ; Урядовий кур'єр. — 21 серп. (№ 152). — С. 13—14.

18766. Україна. Президент (2005—; В. Ющенко). Про зупинення дії поста­нов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1854 ["Про вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом"] та від 14 березня 2007 року № 456 ["Деякі питання державного концерну "Укратомпром"] : Указ Президента України від


13 серп. 2007 р. № 706/2007 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 серп. (№ 147). — С. 4.

35 Державне адміністративне управління. Військова справа351/354 Державне адміністративне управління

18767. Білецький Ф. Віра й надія Любові Мацюк : [про голову сільради Кобиляк Звенигород. р-ну Любов Сергіївну Мацюк] / Феофан Білецький // Черкаський край. — 2007. — 15 серп. (№ 62). — С. 5.

18768. Бондар В. Н. Як ліквідовуються наслідки буревію : [бесіда з головою облдерж­адмін. Володимиром Нальковичем Бондарем / записав Володимир Лис] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 4.

18769. Бондаренко І. Г. Все це серйозно і надовго : [про впровадж. електрон. звітності : бесіда з головою держ. податк. інспек. у Запоріз. обл. Ігорем Григоровичем Бондаренком / записав Анатолій Півненко] // Запорізька правда. — 2007. — 2 серп.


(№ 113—114). — С. 7.

18770. Бортняк Ф. Федір Бортняк: "Міліція має стати ближчою до людей" : [бе­сіда з начальником Упр. М-ва внутр. справ у Черкас. обл. / записав Сергій Халупінсь­кий] // Черкаський край. — 2007. — 24 серп. (№ 65). — С. 10.

18771. Буркацький В. В. З приходом нового голови району золотонісці поба­чили зміни на краще... : [бесіда з головою Золотоніс. райдержадмін. Валерієм Ва­сильовичем Буркацьким / записала Ніна Жук] // Нова доба. — 2007. — 14 серп. (№ 64). — С. 11.

18772. Виїзна колегія констатувала прогрес у діяльності МВС [Міністерство внутрішніх справ] // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 1, 4—5.

18773. Відозва української інтелігенції з приводу спорудження на нашій землі пам'ятників російській цариці Катерині II // Літературна Україна. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 3. — Підписи: Дмитро Павличко, Іван Драч, Михайло Горинь та ін.

18774. Воронич М. "Влада повинна чітко бачити, в якому напрямі їй працю­вати..." : [бесіда з головою Сваляв. райради Михайлом Вороничем / записав Володимир Пушкаш] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 5.

18775. Гаваші О. "Час і нам запроваджувати альтернативні види палива..." : [бесіда з головою Закарпат. облдержадмін. Олегом Гаваші / записала Наталія Лісна] // Новини Закарпаття. — 2007. — 18 серп. (№ 93—94). — С. 4.

18776. Головна прикмета серпневої колегії податківців Херсонщини — аналітика та самокритичність // Наддніпрянська правда. — 2007. — 15 серп. (№ 51).

18777. Грибовська А. Анна Грибовська: "Я не підпишу жодного сумнівного по­годження" : [бесіда з головою Цюрупин. міськ. ради / записав Борис Прищепа] // Над­дніпрянська правда. — 2007. — 17 серп. (№ 52). — С. 1, 6.

18778. Денисюк Є. Без державної підтримки не обійтися : [бесіда з головою Кос­топіл. міськдержадмін. Євгенієм Денисюком / записала Олександра Юркова] // Голос України. — 2007. — 21 серп. (№ 148). — С. 3.

18779. Євчак Ю. Б. У держави, як у матері, всі діти — рідні... : [бесіда з началь­ником від. у справах національностей облдержадмін. Юдітою Берталонівною Євчак / записала Надія Тегза] // Новини Закарпаття. — 2007. — 23 серп. (№ 96—97). — С. 5.

18780. Ємельяненко В. А. "Якщо ти обраний людьми, то захищаєш їхні інтере­си на будь-якому рівні" : [бесіда з головою Оріхів. райради Віктором Андрійовичем Ємельяненком / записала Наталя Кузьменко] // Запорізька правда. — 2007. — 23 серп. (№ 125—126). — С. 4.

18781. Іваненко П. Без коштів місцева влада може працювати на народ тільки як психоаналітик / Петро Іваненко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 2 серп. (№ 89).

18782. Іванчо В. В. Податківці області працюють стабільно і злагоджено : [бесі­да з головою держ. податк. адмін. у Закарпат. обл. Василем Васильовичем Іванчом / за­писав Іван Вільховий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 7 серп. (№ 89). — С. 4.

18783. Іванчо В. В. Що найбільше хвилює платників податків? : [відповіді го­лови держ. податк. адмін. в обл. Василя Васильовича Іванчо на запитання читачів "Га­рячої лінії" в ред. газ. "Новини Закарпаття" / підгот. Іван Вільховий, Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 28 серп. (№ 98). — С. 4.

18784. Ільєнко Д. Є така міліція — громадської безпеки : [за матеріалами бесіди із заст. начальника Голов.Упр. М-ва внутр. справ України в Донец. обл. Анатолієм Ми­хайловичем Смирновим] / Дмитро Ільєнко // Донеччина. — 2007. — 17 серп. (№ 61).

18785. Каганець І. Беззахисність — це провокація! : ставлення держави до озброєння її громадян є показником того, наскільки ця держава діє в нар. інтересах / Ігор Каганець ; комент. Олександра Косторного, Валерія Брандеса, Миколи Кулаги, Вадима Колесникова // День. — 2007. — 9 серп. — С. 1, 4.

18786. Каратнюк М. Д. Є і напрацювання, і перспективи... : [бесіда з головою Тростянец. райдержадмін. Вінниц. обл. Михайлом Дем'яновичем Каратнюком / записав Олександр Галіза] // Подолія. — 2007. — 21 серп. (№ 58).

18787. Карпюк Г. Проблеми та перспективи "чотирилапої служби" обговорили міліцейські кінологи : [про семінар керівництва кінол. підрозділів органів внутр. справ України, Одеса] / Геннадій Карпюк, Олександр Гончаров // Іменем Закону. — 2007. — 3—9 серп. (№ 31). — С. 10—11.

18788. Карпюк Г. Служба дії і знання : [за матеріалами бесіди з начальником Упр. орг. дізнання М-ва внутр. справ України полковником міліції Василем Стефаніши­ним] / Геннадій Карпюк // Іменем Закону. — 2007. — 17—23 серп. (№ 32—33). — С. 15.

18789. Касьяненко М. МНС [Міністерство надзвичайних справ України] не встигає гасити лісові пожежі / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 28 серп. — С. 6.

18790. Качур І. "Спортзал не менш важливий, аніж кабінет фізики чи хімії"... : [бесіда із заст. голови Закарпат. облдержадмін. Іваном Качуром / записав Ярослав Світ­лик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 22.

18791. Кічковський М. Розвиток Закарпаття стимулює регіональна середньо­строкова програма : [розповідь голови облради Михайла Кічковського / записав Ярослав Ядловський] // Новини Закарпаття. — 2007. — 14 серп. (№ 92). — С. 4.

18792. Коваленко В. Гуртуймося навколо Тараса : [про День корін. народів світу : бесіда з викон. головою Харк. обл. об-ня громадян "Укр. рада" Володимиром Ковален­ком / записала Ніна Чернова] // Слобідський край. — 2007. — 16 серп. (№ 89). — С. 8.

18793. Кондрук В. П. Стратегічний напрямок — розв'язання соціальних завдань : [бесіда із заст. голови Київ. облдержадмін. з гуманіт. питань Валерієм Петровичем Кондру­ком / записала Олеся Дейнеко] // Київська правда. — 2007. — 21 серп. (№ 90). — С. 2.

18794. Корнієнко М. В. На шляху до європейських стандартів : [бесіда з в. о. мі­ністра внутр. справ України Михайлом Васильовичем Корнієнком / записала Людмила Власюк] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 30 серп. (№ 157). — С. 5.

18795. Костюк Р. Економічне піднесення Міжгірщини : [бесіда з головою Між-гір. райдержадмін. Романом Костюком / записав Іван Петруляк] // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 4.

18796. Косянчук І. Як зробити комфортним життя на селі?: [за матеріалами бесіди з головою Бровар. райдержадмін. Миколою Діденком, першим заст. голови Олексієм Дар­мограєм] / Інна Косянчук // Урядовий кур'єр. — 2007. — 23 серп. (№ 154). — С. 11.

18797. Кричкевич Л. Д. Економіка працює на соціальну сферу : [бесіда з голо-вою Ківерців. райдержадмін. Леонтієм Дмитровичем Кричкевичем / записав Олександр Пирожик] // Волинь-нова. — 2007. — 4 серп. (№ 86). — С. 3.

18798. Кузьменко Н. На всі підвищення свої причини : [бесіда із заст. началь­ника держ. інспек. з контролю за цінами облдержадмін. Надією Кузьменко / записала Лідія Платонова] // Запорізька правда. — 2007. — 28 серп. (№ 127).

18799. Кузьмук О. І. Чому потрібно координувати діяльність силових структур : [бесіда з віце-прем'єр-міністром України Олександром Івановичем Кузьмуком / записав Володимир Чікалін] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 3 серп. (№ 138—139). — С. 5.

18800. Куліш В. Володимир Куліш: Область на кордоні Євросоюзу зобов'язана напрацьовувати його стандарти : [бесіда з головою чернів. облдержадмін. / записав Сер­гій Сулима] // Свобода слова. — 2007. — 16 серп. (Чис. 33). — С. 1, 5.

18801. Лазаренко І. І. До вступу до ЄС треба насамперед готувати власне зако­нодавство... : [бесіда із заст. голови Дніпропетр. облради Іваном Івановичем Лазаренком / записала Валентина Литвиненко] // Зоря. — 2007. — 23 серп. (№ 91). — С. 4.

18802. Лисак Н. П. Ренесанс маленького райцентру : [бесіда із селищ. головою Катеринополя Надією Петрівною Лисак / записав В. Павлюк] // Черкаський край. — 2007. — 17 серп. (№ 63). — С. 5.

18803. Ляховець В. Усе починається з дороги : [про соц.-екон. розв. Згурів. р-ну : за матеріалами розповіді в. о. голови райдержадмін. Ярослава Добрянського, зав. від. місто­будування і архіт., житл.-комун. госп-ва та розв. інфраструктури держадмін. Валерія Щербака] / Вікторія Ляховець // Київська правда. — 2007. — 24 серп. (№ 92).

18804. Меркулова Р. "Звичайна" чоловіча робота : [за матеріалами бесіди з ко­мандиром донец. батальйону міліції особл. призначення "Беркут" Андрієм Терещенком] / Рузанна Меркулова // Донеччина. — 2007. — 28 серп. (№ 63).

18805. Насалик І. Ігор Насалик: "Не працюю, як найманець. Віддаю Калушу свою душу" : [бесіда з головою Калус. міськдержадмін. / записала Дарина Назарчук] // Голос України. — 2007. — 14 серп. (№ 143). — С. 19.

18806. Олексій Гаркуша: про ЧСЗ, вибори та кадри : [про телебрифінг в. о. го­лови Миколаїв. облдержадмін. Олексія Гаркуші щодо ситуації навколо Чорномор. судо­буд. з-ду та підгот. до відзначення 70-річчя заснув. обл.] // Рідне Прибужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93).

18807. Олійник І. Ігор Олійник: У нашої держави велике майбутнє : [бесіда з головою Івано-Франків. облради / записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 23—29 серп.
(№ 124—125). — С. 4.

18808. Павліченко В. Віктор Павліченко: Одержані додаткові кошти будуть спрямовані у соціальну інфраструктуру : [бесіда із заст. голови облради / записав В. Павлюк] // Чер­каський край. — 2007. — 8 серп. (№ 60). — С. 4.

18809. Павлов А. "Мульковий капіталізм" у дії : [про держ. адм. упр. Харкова] / Антон Павлов // День. — 2007. — 17 серп. — С. 6.

18810. Пеклушенко О. Народний депутат України Олександр Пеклушенко вас слу­хає... : ["Пряма телефонна лінія" читачів газ. "Запоріз. правда" з нар. депутатом України / підгот. Ганна Кліковка] // Запорізька правда. — 2007. — 2 серп. (№ 113—114). — С. 8—9.

18811. Петренко В. О. Незаконному поглинанню підприємств — зась! : [бесіда з секр. Міжвідом. коміс. з питань протидії протиправ. поглинанням та захопленням п-в Володимиром Оникійовичем Петренком / записав Петро Швець] // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

18812. Піддубняк В. Із літака — на пожежу : робоча поїздка Віктора Ющенка на Херсонщину / Василь Піддубняк // Наддніпрянська правда. — 2007. — 24 серп. (№ 54). — С. 1.

18813. Плотніков О. Олексій Плотніков: Дітям потрібна постійна увага з боку держави : [бесіда з нар. депутатом України / записала Ганна Шевчук] // Галичина. — 2007 . — 18 серп. (№ 122). — С. 6.

18814. Постолянюк Р. Романія Постолянюк: Гірше всього — криза духовного життя : [бесіда з депутатом облради / записав Мирослав Кіндрачук] // Галичина. — 2007. — 30 серп.—5 верес. (№ 127—128). — С. 5.

18815. Потрібна виважена оцінка розвитку економіки області : [про зустріч про­фактиву Федер. профспілок Черкащини з представниками облдержадмін., облради щодо викон. і формув. обл. та місц. бюджетів] // Профспілкові вісті. — 2007. — 10 серп.
(№ 30). — С. 8. — Інформація Федер. профспілок Черкас. обл.

18816. Почукай Т. Зміна підслідності злочинів не вплине на якість їх розсліду­вання / Тетяна Почукай // Іменем Закону. — 2007. — 17—23 серп. (№ 32—33). — С. 6.

18817. Притискач В. Заплати і... працюй спокійно : [за матеріалами прес-конф. пер­шого заст. голови держ. податк. адмін. у Дніпропетр. обл. — начальника упр. податк. міліції Володимира Пасічника] / Володимир Притискач // Зоря. — 2007. — 9 серп. (№ 85). — С. 6.

18818. Прус Б. С. Енергійний голова : [бесіда з головою Луц. райради Богданом Степановичем Прусом / записала Олена Лівіцька] // Волинська газета. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 11.

18819. Пустовіт Т. Тарас Пустовіт: "Якщо перед початком справи думати про її по­разку, то не варто нічого починати" : [бесіда з головою Остроз. міськдержадмін. Рівнен. обл. / записала Валентина Білецька] // Вільне слово. — 2007. — 28 серп. (№ 66). — С. 4.

18820. Реконструкцію "Металіста" буде завершено у 2009 році : [про засід. оргком. з підгот. до "Євро-2012" під головуванням першого заст. голови Харків. облдерж­адмін. Володимира Бабаєва] // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 3.

18821. Романова Н. Наталія Романова: "За справжній діалог, справжнє парт­нерство" : [про взаємодію Черніг. облради і засобів мас. інформації : бесіда з головою облради / записала Валентина Громова] // Деснянська правда. — 2007. — 30 серп.
(№ 98). — С. 2.

18822. Романчук А. Андрій Романчук: Діємо, як одна команда : [бесіда з депута-том облради / записав Мирослав Кіндрачук] // Галичина. — 2007. — 16 серп. (№ 120—121). — С. 5.

18823. Світлицький А. Гуманітарна — сфера людини та її проблем : [бесіда із заст. голови облради з гуманіт. питань Анатолієм Світлицьким / записала Лідія Плато-нова] // Запорізька правда. — 2007. — 21 серп. (№ 124).

18824. Семерак О. Остап Семерак: "Впевнений, ніхто не розчарується" : [бесіда із заст. голови облдержадмін. / записала Тамара Бабич] // Київська правда. — 2007. — 17 серп. (№ 89).

18825. Сташук В. Віталій Сташук: "Головна проблема — негабаритне сміття" : [бесіда з головою Дарниц. райдержадмін. столиці / записала Ірина Малик] // Хрещатик. — 2007. — 6 серп. — С. 4.

18826. Тараненко М. На свій день міста Харків буде у водограях фонтанів : [за матеріалами бесіди із заст. дир. депертаменту житл.-комун. госп-ва та енергетики — на­чальником упр. комун. госп-ва міськвиконкому Віктором Китаніним] / Микола Та­раненко // Слобідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 4.

18827. Тараненко М. "Не пам'ятник залишмо — пам'ять..." : [про святкування Дня міста Чугуїва та 64-ї річниці визволення від нім.-фашист. загарбників] / Микола Та­раненко // Слобідський край. — 2007. — 14 серп. (№ 88). — С. 1—2.

18828. Тегза Н. Про кошти, кадри і співпрацю : учора на прес-конф. говорив го­лова [Харків.] облдержадмін. Олег Гаваші / Надія Тегза // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 2.

18829. Ткаченко В. Командна стратегія : [за матеріалами бесіди з головою Виш­город. р-ну Олександром Антоновичем Лавренюком] / Віра Ткаченко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 8 серп. (№ 142). — С. 27.

18830. Ткаченко М. Група затримання з Єнакієвого — краща : [про конкурс "Кращий за професією" серед підрозділів обл. держ. служби охорони, Донецьк] / Марко Ткаченко // Донеччина. — 2007. — 14 серп. (№ 60).

18831. Тупайло С. Первомайськ очима миколаївця : [про соц.-екон. розв. міста] / Семен Тупайло // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 4 серп. (№ 90).

18832. Удовіченко О. Олександр Удовіченко: "Ми намагаємося відстоювати регіональні суспільні інтереси" : [бесіда голови облради з журналістами в ред. газ. "Зоря Полтавщини" / підгот. Анатолій Васевич, Людмила Самойлова] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 14 серп. (№ 122).

18833. Устименко В. Віктор Устименко: "Місцеве самоврядування — ключовий момент для становлення демократії" : [відповіді голови постійної коміс. Харків. облради з правових питань та регулятор. політики на запитання читачів у "Прямій лінії" в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Ніна Чернова] // Слобідський край. — 2007. — 23 серп.
(№ 92). — С. 8.

18834. Філіпенко І. "Холодний душ" для браконьєрів : у цьогоріч. сезоні полю­вання штраф за незакон. добуту качку піднято від 85 до 250 грн. : [за матеріалами бесіди із заст. начальника упр. мислив. госп-ва Держ. комун. госп-ва Миколою Мироненком та першим заст. Всеукр. екол. ліги Тетяною Тимочко] / Інна Філіпенко // День. — 2007. — 16 серп. — С. 2.

18835. Ходовий П. Майже чесне ввезення : [про розмитнення трансп. засобів в Україні ] / Петро Ходовий // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 12.

18836. Чиженко А. Надзвичайні ситуації 2007-го : [про прес-конф. начальника голов. упр. М-ва надзв. ситуацій у Миколаїв. обл. Миколи Поступальського] / Андрій Чиженко // Рідне Прибужжя. — 2007 . — 11 серп. (№ 93).

18837. Чорна Г. Дільничні інспектори в авангарді правопорядку : [про спіл. засід. представників правоохорон. органів, органів обл. влади та місц. самоврядування] / Галина Чорна // Вінниччина. — 2007. — 17 серп. (№ 64).

18838. Юркова О. Самі стараються, але й на допомогу розраховують : [за мате­ріалами бесіди з головою Костопіл. міськдержадмін. Рівнен. обл. Євгеном Олексійовичем Денисюком] / Олександра Юркова // Вільне слово. — 2007. — 28 серп. (№ 66). — С. 4.

18839. Як нам облаштувати Україну, або що робити з адміністративно-терито­ріальною реформою? : [матеріали "круглого столу" в ред. газ. "Дзеркало тижня" : висловлю­вання / підгот. Юля Мостова, Сергій Рахманін] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 1, 4—5. — Авт.: Віктор Тихонов, Йосип Вінський, Анатолій Матвієнко.

18840. Ярошик І. Надії Івана Ярошика : [про браконьєрство в Херсон. обл. : бе-сіда з начальником спец. міжрайон. від-ня по боротьбі з хабарами в Херсон. обл. / за­писав Олександр Рожен] // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 15.

Див. 18369, 18617-18, 18630, 18663, 18692, 18703, 18720, 18722, 18779, 18790-91, 18885, 18933, 18966, 18976, 18991, 19005, 19007, 19100, 19158, 19178

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.


Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

18841. Агєєв А. Повітряні сили Республіки Молдова зацікавлені в налагодженні тісної співпраці з Україною : [про робочий візит до Командування Повітр. сил Збройних сил України делегації Збройних сил Республіки Молдова, присвяч. обговоренню питань з орг. обміну інформацією щодо контролю повітр. простору та подальшого удосконален­ня системи заходів з попередження авіац. подій та інцидентів, Вінниця] / Андрій Агєєв // Крила України. — 2007. — 27 серп.—1 верес. (№ 17). — С. 2.

18842. Бабенко І. Крилата слава держави : [про радян. льотчиць Валентину Сте­панівну Гризодубову, Поліну Денисівну Осипенко, Марину Михайлівну Раскову] / Іван Бабенко // Слобідський край. — 2007. — 23 серп. (№ 92). — С. 20.

18843. Вертеп І. Прожектористи воювали вночі : [з історії ВВВ] / І. Вертеп // Хмельниччина. — 2007. — 3 серп. (№ 31).

18844. Волинець Т. На війні як на війні : [про однойм. кн. Івана Хомича Роя] / Таїса Волинець // Наддніпрянська правда. — 2007. — 8 серп. (№ 49).

18845. Гайдар С. Стояли солдати на смерть... : [про підсумки пошук. експедиції спеціаліз. п-ва "Військ. меморіали. Схід", Первомайс. р-н Харків. обл. : за матеріалами бе­сіди з начальником експедиції В. А. Супоніним] / Сергій Гайдар // Слобідський край. — 2007. — 23 серп. (№ 92). — С. 17.

18846. Герой великої війни : [про Героя Радян. Союзу Бориса Феоктистовича Са­фонова] // Крила України. — 2007. — 6—11 серп. (№ 14). — С. 13.

18847. Данилюк В. Другий Медведєв : [з історії ВВВ] / Володимир Данилюк // Волинська газета. — 2007. — 30 серп. (№ 33). — С. 1, 5.

18848. Зборовський А. Як воювала Русь : [про кн. М. Ф. Котляра "Воєнне мис­тецтво Давньої Русі"] / Анатолій Зборовський // Народна армія. — 2007. — 4 серп. — С. 6.

18849. Іваненко В. Замість білої плями — жорстока реальність: [про кн. А. С. Чай­ковського "Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные в Украине 1939—1953 гг.)"] / В. Іваненко // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 30.

18850. Кудрявцев Л. Перемагав з одним оком : [про фельдмаршала Михайла Ілларіоновича Кутузова (1745—1813)] / Лев Кудрявцев // Демократична Україна. — 2007. — 3 серп. — С. 22.

18851. Малаков Д. Молох війни: київський рахунок : [з історії ВВВ : з публ. стат. даних] / Дмитро Малаков // Персонал Плюс. — 2007. — 15—21 серп. (№ 31). — С. 12.

18852. Нестеренко П. Його називали соколом : [про льотчика Степана Павлови­ча Супруна] / Петро Нестеренко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 1 серп. (№ 136). — С. 13.

18853. Овчаренко І. Г. Усім смертям на зло! : [спогади остарбайтера І. Г. Овча­ренка / записала Ганна Кизим] // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 20. — Закінч. Початок: № 81.

18854. Рекрут Я. Це було в травні 1944-го / Яків Рекрут // Подолія. — 2007. —
28 серп. (№ 59).

18855. Юр'єв Б. Від Сталінграда до Берліна : [про генерал-майора авіації, Героя Радян. Союзу Бориса Мироновича Ривкіна] / Борис Юр'єв // Крила України. — 2007. — 27 серп.—1 верес. (№ 17). — С. 8.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка