Книжкова палата україниСторінка7/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

18952. Філіпцова О. В. І сниться сон — він дивний та тривожний : [про до­слідж. сновидінь : бесіда з доц. каф. біології, фізіології та анатомії людини Нац. фар­мацевт. ун-ту Ольгою Володимирівною Філіпцовою] // Слобідський край. — 2007. —


2 серп. (№ 83). — С. 8.

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

18953. Кривошеєва М. Чим би дитина не бавилась... , або Прихована небезпека телеагресії / Марія Кривошеєва // Народна армія. — 2007. — 3 серп. — С. 6.

18954. Олійник Л. Нас "косить" чума XX століття : на Закарпатті зростає число комп'ютер. наркоманів / Людмила Олійник // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 19.

18955. Пономарьов О. Дитячі проблеми дорослої хвороби : [про результати до­слідж. щодо захворюваності серед молоді на ВІЛ/СНІД] / Олег Пономарьов // Хрещатик. — 2007. — 31 серп. — С. 7.

18956. Удодов В. Деякі аспекти міжсекторальної взаємодії у формуванні здо­рового способу життя / Володимир Удодов, Валентина Касимова // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 6.

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

18957. Банчук М. Кадрові проблеми потрібно розв'язувати спільними зусиллями : [про кадр. політику в мед. галузі] / Микола Банчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 5.

18958. Берник М. Є позитивні зрушення : [про апарат. нараду М-ва охорони здоров'я України, присвяч. зміцненню кадр. і техн. потенціалу лікув. закл., зміцнення сіл. медицини Полтав. та Івано-Франків. обл.] / Микола Берник, Ніна Дурдикулієва // Ва­ше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 2.

18959. Берник М. Є чим пишатися. Але і є над чим працювати : [про звіт заст. начальника обл. упр. охорони здоров'я Житомир. обл. Олександра Гусака та голов. сан. лікаря обл. Олександра Волкова на апарат. нараді М-ва охорони здоров'я України] / Ми­кола Берник // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 2.

18960. Берник М. Тенденції поліпшення здоров'я нації набувають розвитку : [про апарат. нараду М-ва охорони здоров'я України, присвяч. огляду здобутків і пробл. медицини Києва і Закарпат. обл.] / Микола Берник // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 2.

18961. Бірюкова І. Дім для особливих дітей : у столиці створять унік. інновац. центри для ВІЛ-інфікованих : [за матеріалами бесіди з головою постійної коміс. Київ­ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму Володимиром Філіпповим] / Інна Бірю­кова ; комент. Олександра Губенка // День. — 2007. — 28 серп. — С. 2.

18962. Винниченко О. Абсурд небезпечний, або Чому закривають сільські лі­карні та ФАПи [фельдшерсько-акушерські пункти]? / Олександр Винниченко // Донеч­чина. — 2007. — 14 серп. (№ 60).

18963. Возіанов О. У реєстрі викликів життя : [за матеріалами звіт. доп. під час черг. Загал. зборів Акад. мед. наук України] / Олександр Возіанов // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 9—10.

18964. Гайдаєв Ю. О. Медична галузь України реформується : [про Нац. план розв. охорони здоров'я на період до 2010 року : бесіда з міністром охорони здоров'я Ук­раїни Юрієм Олександровичем Гайдаєвим / записала Галина Сторожук] // Ваше здо­ров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 2.

18965. Гайдаєв Ю. О. Реформується медична галузь України : [бесіда з мініст­ром охорони здоров'я України Юрієм Олександровичем Гайдаєвим / записала Галина Сторожук] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 7 серп. (№ 141). — С. 27.

18966. Голумбовський В. А. Пташиний грип: небезпека лишається : [про викон. прогр. "Підготов. до реагування на спалахи пташ. грипу" : бесіда з кер. патронаж. служ­би милосердя обл. орг. Т-ва Червоного Хреста Валерієм Антоновичем Голумбовським / записала Ліна Мариніна] // Житомирщина. — 2007. — 4 серп. (№ 83). — С. 7.

18967. Грига І. Закон Саттона в охороні здоров'я, або Чому відстає менеджмент
у соціально важливій галузі / Ірена Грига // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп.
(№ 30). — С. 15.

18968. Данюк Н. Ситуацію у зоні "фосфорного лиха" повністю відновлено : [за матеріалами бесіди з дир. Департаменту держ. сан.-епідеміол. нагляду М-ва охорони здоров'я України Анатолієм Миколайовичем Пономаренком] / Наталія Данюк // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 3.

18969. Дмитренко А. Сімейна медицина у спадок... : [бесіда з голов. лікарем Ядут. сіл. мед. амбулаторії, Черніг. обл. Аллою Дмитренко / записала Наталя Потапчук] // Деснянська правда. — 2007. — 21 серп. (№ 94). — (Доброго здоров'я).

18970. Зозуля І. "Профілактика та реабілітація в неврології, психіатрії та нар­кології" : [про ІІІ Нац. конгр. неврологів, психіатрів і наркологів України, Харків] / Іван Зозуля // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 8.

18971. Калита В. На пріоритетних напрямах : [про подорож. карту розв. системи охорони здоров'я Обухів. центр. район. лікарні, Київ. обл.] / Василь Калита // Ваше здо­ров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 12.

18972. Калита В. Радощі і прикрощі сільського фельдшера : [про фельдшера


с. Ясени Чернів. обл. Валерія Крушницького] / Василь Калита // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 7.

18973. Калита В. Сільська медицина: час реформ : з підсумк. колегії Голов. упр. охорони здоров'я Київ. облдержадмін. / Василь Калита // Київська правда. — 2007. —


9 серп. (№ 85).

18974. Карамушка Л. Про соціальний захист медиків та фінансування галузі / Лариса Карамушка // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 3.

18975. Клітинський Ю. Нові грані співробітництва : [про телеконф. фахівців стоматол. ф-ту Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця та Шк. стоматології Ун-ту Півд. Ка­ліфорнії (Лос-Анджелес, США)] / Юрій Клітинський, Ігор Карпенко // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 4.

18976. Козирєва Т. З турботою про репродуктивне здоров'я : [про прогр. охорони здоров'я Львова, розробл. відповід. до держ. прогр. "Репродуктивне здоров'я нації" : за мате­ріалами бесіди з начальником Упр. охорони здоров'я Львів. міськради Володимиром Зу­бом] / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 11.

18977. Козирєва Т. Медики працювали чітко і злагоджено, ліквідуючи наслідки "фосфорної" катастрофи [Львів. обл.] / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. —
17 серп. (№ 31). — С. 5.

18978. Комар С. В. Вони повинні жити : [бесіда із зав. центром "Клініка для ліку­вання дітей з ВІЛ/СНІД" Укр. дит. спеціаліз. лікарні "Охматдит" Світланою Вікторівною Комар / записала Тетяна Моісеєва] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 17 серп. (№ 150). — С. 14.

18979. Лігостаєва С. Страхування лікарів швидкої допомоги запроваджено у Харкові за рахунок міського бюджету / Світлана Лігостаєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 2.

18980. Михайлець В. До війська на... лікування : виряджаються щороку сотні укр. юнаків : [бесіда з начальником центр. військ.-лікар. коміс. М-ва оборони України Васи­лем Михайлецем / записав Сергій Зятьєв] // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 6.

18981. Назаренко Н. Бути здоровим — престижно : [про семінар-тренінг з підгот. спеціалістів в Центрах мед.-соц. допомоги дітям і молоді, провед. згідно з планом М-ва охорони здоров'я України за сприяння Міжнар. дит. фонду ООН в рамках пілот. проекту в Україні, Запоріжжя] / Наталія Назаренко // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

18982. Перетяка О. Медицина справді стає пріоритетною галуззю : [про систему охорони здоров'я на Луганщині] / Олег Перетяка // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 4.

18983. Погоріла І. Медичний "десант" у Нову Водолагу : [про Всеукр. акцію "Від первин. ланки — до здорової нації", Харк. обл.] / Інна Погоріла // Слобідський край. — 2007. — 21 серп. (№ 91). — С. 7.

18984. Покришка Л. Це — не парадокс : [відгук на ст. Миколи Єфремовича По­ліщука "Що краще фінансування, то гірше здоров'я населення. Як пояснити цей па­радокс?" в газ. "Ваше здоров'я", 2007, № 24] / Леонід Покришка // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6.

18985. Поліщук М. Здоров'я нації: як його зберегти? / Микола Поліщук // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 3.

18986. Святаш В. М. В. М. Святаш: "Здорова людина може гори звернути..." : [відповіді голови постійн. коміс. Харків. облради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства в "Прямій телефон. лінії" на питання читачів в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Інна Погоріла] // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 6.

18987. Степанян І. Інноваційні технології та інвестиції — шлях до якісної та доступної медичної допомоги в сучасних умовах : [про однойм. республік. семінар для лікарів України, Луцьк] / Ірина Степанян // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 5.

18988. Стеценко Г. Що ж важливіше для медицини — гроші чи професіоналізм? : [бесіда з радником голови облради Григорієм Стеценком / записав Петро Хмелярський] // Волинь-нова. — 2007. — 14 серп. (№ 90). — С. 6.

18989. Сулима О. Важкі "пологи" медичного страхування : [про законопроекти "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" М-ва охорони здо-ров'я і М-ва праці та соц. політики та законопроект "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування" Ком. Верховної Ради України з питань охорони здоров'я] / Олег Сулима // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

18990. Тернова С. Більше уваги сільській медицині приділятимуть на Одещині і Тернопільщині : про це свідчили звіти обл. кер. мед. галузі на черг. апарат. нараді М-ва охорони здоров'я України / Світлана Тернова // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп.


(№ 29). — С. 2.

18991. Чередарик Л. Голова дбає про медицину : [за матеріалами бесіди з голо­вою Чернів. облдержадмін. Володимиром Івановичем Кулішем] / Людмила Чередарик // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 4.

18992. Чернякова О. Не чекаючи манни небесної : працюють лікарі Пого-рільців. дільнич. лікарні Семенівського району [Черніг. обл.] / Ольга Чернякова // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 8.

18993. Черпакова Л. Лікарняна каса [Полтавщини] — реальна турбота про кож­ного / Лідія Черпакова // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

Див. 18967

614.8 Пожежна охорона

18994. Кудрицький В. Г. Київський метрополітен крізь призму пожежної без­пеки : [бесіда з начальником пожеж. охорони комун. п-ва "Київ. метрополітен" Віталієм Григоровичем Кудрицьким / записав Володимир Салига] // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 10—11.

18995. Туряниця М. Місцева пожежна охорона має стати державною... : [роз­повідь начальника Голов. Упр. М-ва з питань надзв. ситуацій України в Закарпат. обл. Михайла Туряниці / записала Вікторія Бокій] // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 6.

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

18996. Багрій П. І. Асоціація підтримує свого виробника і дбає про пацієнта : [бесіда з президентом Асоц. фармацевт. виробників України Петром Івановичем Багрієм / записала Віра Фазлєєва] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 7.

18997. Васюта Н. До нових зустрічей, сонячна республіко! : [про дит. оздоров. центр "Сонячний", Харк. обл. : за матеріалами бесіди з дир. центру Вікторією Пляшеш­ник] / Наталія Васюта // Слобідський край. — 2007. — 28 серп. (№ 93). — С. 7.

18998. Вікторов О. П. Мінімізуймо ризик побічних реакцій ліків : [бесіда з кер. від. фармаконагляду Держ. фармакол. центру М-ва охорони здоров'я України Олексієм Павловичем Вікторовим / записав Василь Калита] // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 3.

18999. Віленський Ю. Меморандум рослинної медицини : [про кн. І. С. Чекмана "Клі­нічна фітотерапія"] / Юрій Віленський // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 8.

19000. Галковська Т. Таблетка з летальним кінцем : [про побічні ефекти лікар. засобів : за матеріалами бесіди з кер. Чернів. регіон. служби фарманагляду Раїсою Косу­бою та проф. Терноп. мед. ун-ту Олександром Орещуком] / Тетяна Галковська // Дзер­кало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

19001. Горбатюк І. Альтернативи пробі манту немає! / Іван Горбатюк // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 12.

19002. Данко Л. І. У Солотвині лікують не тільки вода та грязі, але й повітря : [бесіда з голов. лікарем обл. алергол. лікарні Леоном Івановичем Данком / записав Олесь Рудий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 20.

19003. Мартин В. Глюкометр із... прищіпки для білизни : ужгород. учен. [Петро Бобонич] винайшов прилад, що значно спрощує процедуру вимірювання глюкози в кро­ві... / Володимир Мартин // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

19004. Механізми розвитку побічної дії лікарських засобів: проблеми терміноло­гії та класифікації : [з журн. "Раціональна фармакотерапія"] / О. П. Вікторов, В. І. Маль­цев, О. В. Матвєєва, І. О. Логвина // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 7.

19005. Онищенко В. Боротьба із фальсифікованими лікарськими засобами в Україні : [про однойм. семінар, м. Яремча Івано-Франків. обл.] / Владислав Онищенко // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 4.

19006. Рогожинська І. Донорство: крапля за краплею / Ірина Рогожинська // Зоря Полтавщини. — 2007. — 14 серп. (№ 122).

19007. Скрипник О. Дитячі санаторії дерибанять по-дорослому! / Ольга Скрип­ник // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 1, 15.

19008. Якель Р. Тернопілля. Гусятин. Курортополіс / Роман Якель // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 23.616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

19009. Вашев Є. Паразитоценологія — нова концепція заразної патології людини / Єгор Вашев, Сергій Кузнецов // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 7.

19010. Віленський Ю. У протиборстві з чорнобильськими лейкеміями : [про спіл. укр.-амер. наук. прогр. вивч. та запобігання лейкемій радіац. генезу : за матеріала­ми бесіди з ген. дир. Наук. центру радіац. медицини Акад. мед. наук України Володими­ром Григоровичем Бебешком та першим заст. дир. центру з наук. роботи Дмитром Ана­толійовичем Базикою] / Юрій Віленський // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 10.

19011. Гречаніна О. Я. Підступний остеопороз : [бесіда з дир. Укр. ін-ту клініч. генетики Оленою Яківною Гречаніною / записала Віра Карачун] // Слобідський край. — 2007. — 11 серп. (№ 87). — С. 22.

19012. Гульчій М. В. За світовими технологіями лікують пацієнтів з ендокрин­ними хворобами у Київській міській клінічній лікарні № 16 : [бесіда з голов. лікарем, голов. спеціалістом з ендокринології Києва Миколою Васильовичем Гульчієм / записав Сергій Зятьєв] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

19013. Дячук В. Операція аденотомія: загальне чи місцеве знеболення? / Василь Дячук // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 7.

19014. Калмикова І. М. Реакції Манту: шкода чи користь? : [бесіда із заст. голов. лікаря з лікув. роботи Харків. обл. протитуберкульоз. диспансеру № 1 Іриною Ми­колаївною Калмиковою / записала Віра Карачун] // Слобідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 8.

19015. Козлова Н. Коли професія переростає у творчість : [за матеріалами бесіди із зав. стоматол. від-ня Центр. клініч. лікарні Сімферопол. р-ну Надією Петрівною Гри­мовою] / Наталія Козлова // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 13.

19016. Копійченко Т. Дисбактеріоз, дисбіоз кишок у дітей / Тетяна Копійченко, Ярослава Копійченко // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 6.

19017. Мазур Є. Аутизм? А що це таке? : [за матеріалами бесіди з координатором прогр. Всесвіт. орг. охорони здоров'я Ігорем Марценковським та старш. наук. співробіт­ником укр. Ін-ту психіатрії Яною Бікшаєвою] / Євгенія Мазур // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 25.

19018. Мальцев В. М. Погіршення здоров'я новонароджених залежить від слаб­кого здоров'я їхніх матерів : [бесіда з голов. лікарем Донец. обл. дит. лікарні Володими­ром Мальцевим та заст. голов. лікаря з лікув. частини Людмилою Безпрозванною / запи-сав Олег Гнатко] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 11.

19019. Мацицький І. Нові можливості у лікуванні наркозалежних : досвід Полтав. облнаркодиспансеру / І. Мацицький // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 6.

19020. Мензелеєва Т. С. Учора безнадійні, нині стали студентами : [про ліку­вання онкогематол. патології у дітей : бесіда із зав. гематол. від-ня обл. дит. лікарні Та­марою Євгенівною Мензелеєвою / записала Наталя Назаренко] // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 8.

19021. Ожогова Н. Боротьба з туберкульозом буде ефективною : [про прогр. про-тидії захворюванню на туберкульоз Болград. р-ну Одес. обл.] / Наталія Ожогова // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

19022. Польова-Саханда Л. Відділення, де дітям повертають красу : [про від-ня щелеп.-лиц. хірургії Дит. клініч. лікарні № 7 м. Києва] / Любов Польова-Саханда // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 14.

19023. Сніжна Я. Вогонь, з яким не жартують : [про лікування туберкульозу] / Яна Сніжна // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 25.

19024. Ткаченко В. Медична допомога дітям залежить від кадрів і матеріально-тех­нічного забезпечення : [бесіда з голов. лікарем Луган. обл. дит. клініч. лікарні Василем Тка­ченком / записав Олег Перетяка] // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 4.

19025. Туряниця С. Р. Ревматологічні захворювання не завжди сприймаються всерйоз : [бесіда із зав. від-ня ревматології обл. клініч. лікарні Самвелом Робертовичем Туряницею / записав Ростислав Буняк] // Новини Закарпаття. — 2007. — 7 серп. (№ 89). — С. 5.

19026. Хара О. Про ілюзії та ілюзіоністів, або Про незрячих "аналітиків" : [про дерматовенерологію : відгук на ст. Олександра Бабушкіна "Ілюзія реформув." в газ. "Ваше здоров'я", 2007, 20 лип.] / Олександр Хара // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6.

19027. Шаталов О. Д. На рівні світових стандартів працюють донецькі хірурги : [бесіда із зав. 1-го хірургіч. від-ня клініки факультетс. хірургії Донец. обл. клініч. терит. мед. об-ня Олександром Дмитровичем Шаталовим та ординатором від-ня, викл. каф. факультетс. хірургії ім. К. Т. Овнатаняна Донец. держ. мед. ун-ту ім. М. Горького Рома­ном Євгеновичем Песчанським / записав Олег Гнатко] // Ваше здоров'я. — 2007. —


3 серп. (№ 29). — С. 5.

19028. Яременко О. Б. Ревматоїдний артрит — страждання на все життя? : [бесіда з доц. каф. госпітал. терапії Нац. мед. ун-ту ім. О. Богомольця Олегом Бори­совичем Яременком / записав Ярослав Шлапак] // Демократична Україна. — 2007. —


31 серп. — С. 25.

Див. 18955, 18975617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

19029. Козирєва Т. У Львові виконано унікальну операцію на головному мозку / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 1.618 Гінекологія. Акушерство

19030. Корнійчук М. Ганна Чайка — жінка-лікар міленіуму : [про кер. полог. буд.


№ 2 м. Рівного Ганну Чайку] / Марія Корнійчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп.
(№ 32). — С. 13.

19031. Корнійчук М. Пологове ноу-хау : у Рівному відкрито сімейне пологове від-ня на засадах страхов. медицини / Марія Корнійчук // Вільне слово. — 2007. — 2 серп. (№ 60). — С. 13.

19032. Корнійчук М. У Рівному відкрито сімейне пологове відділення на засадах страхової медицини / Марія Корнійчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 1.

19033. Немировська Н. Людина народилась для любові й радості : [про Харків. міськ. клініч. полог. будинок : за матеріалами бесіди з лікарем-гінекологом Валентиною Володимирівною Сологуб, клінординатором каф. перинатології і гінекології Тетяною Миколаївною Костирею, голов. лікарем закл. Світланою Михайлівною Коровай та ін.] / Ніна Немировська // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 9.

62 Інженерна справа. Техніка в цілому

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

19034. Худицький В. ВАТ "Львівобленерго": у стані хиткої рівноваги : для роз­в'язання пробл. із електропостачанням львів'ян прохають зачекати 20 років... : [з публ. стат. даних] / Василь Худицький // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 11.

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

19035. Княжанський В. Висока напруга : [про злиття Дніпроенерго з Донбас. палив.-енерг. компанією шляхом розмиваючої емісії] / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 9 серп. — С. 5.

19036. Южно-Украинская АЭС — без закрытых дверей : [статті] // Рідне При­бужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93). — Закінч. Початок: 7 серп. — Зміст: Не только хра­нить, но и перерабатывать ; Кто виноват и что делать ; О брызгальных бассейнах и не только ; Рости здоровими і щасливими ; На шляху "караванів смерті".

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) енергетика. Атомна промисловість

19037. Дергачова О. Пологові травми "Укратомпрому" : [про створення однойм. держ. концерну] / Ольга Дергачова // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 10.

19038. Єрьоменко А. Розтягнуть по атому : хто захистить ядер. комплекс Ук­раїни : [про створення держ. концерну "Укратомпром"] / Андрій Єрьоменко // День. — 2007. — 30 серп. — С. 5.

19039. "Закрити тему" не вдасться! : [про висновки Міжнар. агентства з атом. енергії щодо техноген. катастрофи на Чорнобил. АЕС, Київ. обл.] // Демократична Ук­раїна. — 2007. — 17 серп. — С. 9.

19040. Зятьєв С. Саркофаг та інші : [про спорудж. саркофагу "Укриття-2" на Чорнобил. АЕС, Київ. обл. : за матеріалами бесіди з міністром України з питань надзв. ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи Нестором Шуфричем та заст. міністра Володимиром Холошею] / Сергій Зятьєв // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 9.

Див. 18765, 19547, 19567

621.3 Електрика. Електротехніка

19041. Глущенко А. "Майбутнього не чекаємо, його створюємо самі" : [про від­крите АТ "Наук.-вироб. п-во Смілян. електромех. з-д" : за матеріалами бесіди з головою правл. п-ва Олександром Федоровичем Голигіним, голов. конструктором по електр. ма­шинах Олександром Русятинським] / Андрій Глущенко // Черкаський край. — 2007. —


8 серп. (№ 60). — С. 6.

19042. Горват Й. Й. Вироби ужгородського "Електродвигуна" експортуються у країни Євросоюзу : [бесіда з головою спостереж. ради відкритого АТ "Електродвигун" Йосипом Йосиповичем Горватом / записав Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 23 серп. (№ 96—97). — С. 15.

19043. Колот І. Т. На якому "світі" машинобудування?: у важливої галузі еко­номіки Харківщини — найгостріші пробл. : [бесіда з першим заст. начальника Голов. упр. пром-сті, трансп. і зв'язку облдержадмін. Ігорем Петровичем Колотом / записав Ва-силь Медвідь] // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 5.

19044. Микитин Я. Ярослав Микитин: "Ми започатковуємо новий напрям ма­шинобудівної галузі..." : [бесіда з головою правл. відкритого АТ "КЗЭСО" з вир-ва колійн. техніки м. Каховка, Херсон. обл. / записали В'ячеслав Жиленко, Володимир Ме­нисенко] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 29 серп. (№ 55).

19045. Тараненко М. "Харківобленерго" орієнтується на поліпшення електро­постачання : [про зустріч голови правл. акціонер. компанії "Харківобленерго" Сергія Кирика із журналістами : з публ. стат. даних] / Микола Тараненко // Слобідський край. — 2007. — 30 серп. (№ 94). — С. 5.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка