Книжкова скарбницяСторінка9/11
Дата конвертації01.10.2017
Розмір1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.

83.3(4Пол)-8...0,1

Б 72

Бобковський А.

Війна і спокій. Французький щоденник, 1940-1944 : критика / А. Бобковський ; пер. з пол. : О. Герасима ; ред. : Н. Римська. – К. : Критика, 2007. – 632 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Воєнний щоденник Анджея Бобковського (1913-1961) належить до найважливіших пам'яток польської діяристики ХХ століття. Автор надзвичайно глибоко переживає кризу европейської культури і ставить перед собою питання, актуальність яких очевидна й нині.


2.

81.2Ук-5

Б 90


Буковинські говірки : хрестоматія діалектних текстів / уклад. : Н. О. Руснак, Н. В. Гуйванюк, В. Є. Бузинська. – Чернівці : Рута, 2006. – 383 с.

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2 (1)Анотація: У збірнику вміщено діалектні тексти буковинських говірок, записані протягом 2000 2006 рр. на території Чернівецької області (Північної Буковини). Діалектні тексти репрезентують не лише буковинські говірки станом на початок ХХІ ст., але й представляють широкий пласт духовної і матеріальної культури, менталітет нації. Тексти розташовано за тематичним принципом, вони об'єднані у три цикли.


3.

81.2Ісп-923кр

Б 91


Бунь Т. М.

Практикум з теми "Espana" : навч.-метод. посіб. для студ. IV курсу, ісп. як третя інозем. мова напрям підготовки 0203 Гуманітарні науки, спец. 6.020303 – Філологія (анг. мова та л-ра) / Т. М. Бунь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т іноземних мов. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 130 с.

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (2), ЦА (8)

Анотація: У практикумі міститься необхідний лексичний матеріал з теми "Espana" і комплекс вправ, спрямований на формування лексичних та граматичних навичок і розвиток умінь монологічного та діалогічного мовлення. Вправи побудовані за принципом від простого до складного і носять комунікативну спрямованість та розвивають мовленнєву компетенції студентів.


4.

84(4Фр)-4

В 46


Вилье Ж.

Ангел смерти : романы / Ж. Вилье ; пер. с фр. В. Шуванова ; худ. А. Шуплецов. – Смоленск : Русич; Минск: Глоса, 1993. – 381 с. – (Серия "INTERPOL 2000")

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: В книгу вошли два остросюжетных романа "Тайфун "Флора" и "Ангел смерти из Монтевидео". При загадочных обстоятельствах на Больших Багамских островах исчез ведущий шифровальщик госдепартамента США Бернон Митчелл. Поступившим оттуда сведениям, что он утонул, ЦРУ не верит опознание прошло только по цепочке и часам Бернона, труп слишком долго пробыл в море. Распутать эту таинственную и кровавую историю поручают блестящему аристократу и агенту ЦРУ Малько Линге.


5.

84(4Укр)6-4

Г 12


Гаврилов Ю.

Тот самый "Моряк": По следам К. Г. Паустовского в Одессе : повесть / Ю. Гаврилов. – О. : Астропринт, 2008. – 192 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Аннотация: Когда-то великий Константин Паустовский написал хронику-летопись Одессы в форме воспоминаний сотрудника одесской газеты «Моряк». И на десятки лет этой книгой буквально заворожил едва ли не каждого, кто хоть однажды ее раскрыл. Среди этих тысяч и миллионов завороженных оказался и Ю. Гаврилов. Повесть снабжена подзаголовком: «По следам Паустовского в Одессе». Отсюда — стиль, манера, стремления и ракурс взгляда.


76

83.3(4Укр)6-8...4

Г 61


Голобородько Я. Ю.

Апокатастасис "Господніх зерен" (Рефлексії над книгою Григорія Гусейнова) : монографія / Я. Ю. Голобородько. – Х. : Основа, 2005. – 87 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Монографічне дослідження Ярослава Голобородька аналізує самобутню працю, що створювалася на межі ХХ ХХІ століть, багатотомову книгу Григорія Гусейнова "Господні зерна". У дослідженні розглядаються аксіологічні, художньо-естетичні й світоглядні засади, що стали основою "Господніх зерна", осмислюється її значення у новітньому українському літературному процесі.


7.

83.7

Г 65


Гончарова О. М.

Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / О. М. Гончарова ; Київський нац. ун-т культури і мистецтва. – К. : НАККіМ, 2011. – 271 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У книзі аналізується античне красномовство з точки зору використання ораторами Давньої Греції і Давнього Риму стратегій мовного управління. Досліджується становлення античного красномовства як дискурсивних практик і античної риторики як теоретичного і навчального дискурсу. Розглядається питання періодизації процесу становлення професії ритора і критеріїв її інституалізації.


8.

80кр

Г 94


Гуманітарний вісник : [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. : Серія: Іноземна філологія. Ч. 12, Т. 1: Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т; голов. ред. В. Шпак ; редкол. : Н. Висоцька [та ін.] ; рец. О. Киченко. – Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. – 228 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: У першій частині збірника досліджуються проблеми сучасної світової літератури та сучасного перекладознавства.


9.

80кр

Г 94


Гуманітарний вісник: [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. : Серія: Іноземна філологія. Ч. 12, Т. 2. : Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т; голов. ред. В. Шпак ; редкол. : Н. Висоцька, С. Жаботинська [та ін.]. – Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. – 206 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1)Анотація: У другій частині збірника досліджуються проблеми сучасної лінгвістики.


10.

84(4Укр)6-5кр

Д 21


Даценко Л.

І стегна підпливуть, як дві форелі / Л. Даценко. Тобі б моїм поговорить вогнем... : любовно-еротична лірика / В. Коваленко. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 110 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Любов, еротика, поезія категорії синонімічні, подеколи, взаємозамінні. Коли говоримо про жіночу чи чоловічу поезію інтимних почуттів, чи не зраджуємо собі поділом одного великого на дві нероздільні частини, які надихають одна одну, доповнюють та живлять образами й емоціями.


11.

84(4Укр)6-5кр

З-17


Заїка М. Г.

Калинова житниця : перша книга пісень у нев`янучий вінок пам`яті Василя Симоненка : [поезії] / М. Г. Заїка. – Маньківка : Маньківське поліграфічне підприємство, 2006. – 104 с.

Кількість примірників: 2 – АХ (1), ЧЗ №2 (1)

Анотація: Ця книга перша поетична збірка пісенних віршів талановитого поета Черкащини Миколи Заїки, у якій переплелися і рідна українська історія з її болями, тривогами, радощами, і любов до рідного краю, і мрії про щасливе майбутнє.


12.

84(4Укр)6-5кр

З-17


Заїка М. Г.

Калинова житниця: друга книга пісень у нев`янучий вінок пам`яті Василя Симоненка : [поезії] / М. Г. Заїка. – Маньківка : Маньківське поліграфічне підприємство, 2006. – 104 с.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: Друга поетична збірка пісенних віршів талановитого поета Черкащини Миколи Заїки присвячена пам'яті В. Симоненка, у якій оспівується рідний край, звичаї та обряди рідного народу, а також пісні-вірші з Біблії, із "Слова о полку Ігоревім".


13.

84(4Укр)6-4

З-91


Зуб П.

Грім : повість / П. Зуб ; ред. : С. П. Реп'ях. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2004. – 159 с.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: Безхмарним і безтурботним було дитинство Марійки Берізки. Ще в школі вона заприязнилася з сусідським хлопцем Миколою. Здавалося, ніщо не загасить вогню палкого юнацького кохання. Та сталося інакше - дівчина виїздить до міста, а Микола залишається в селі. Поглинуті житейськими клопотами, вони забули одне про одного. Марійка виходить заміж за Семена Якуба, виїздить до Ізраїлю.


14.

81.2Р

И 74


Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вип. 21 / Украинская ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры. – К. : Недвіга О. Л., 2011. – 207 с.

Кількість примірників: 1 – А2 (1)Аннотация: Данный информационный бюллетень годовой отчет Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы за 2010 год. Он содержит информацию обо всех мероприятиях международного и всеукраинского уровня, проведенные УАПРЯЛ.


15.

84(4Укр)6-5

К 54


Князький О.

Мій вічний подив : учительська лірика / О. Князький. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2008. – 128 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Це дев'ята книжка у творчому доробку Ореста Князівського, поета, композитора-пісняра з Гуцульщини, лауреата літературно-мистецьких премій імені Марійки Підгірянки, Володимира Сосюри, Дмитра Загула, Сидора Воробкевича та міжнародної літературної премії ім. Богдана-Нестора Лепкого.


16.

83.3(0)я72-1

К 56


Ковбасенко Ю. І.

Світова література. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (акад. рівень, профільний рівень) / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2010. – 319 с. : ілюстр. кол.

Кількість примірників: 20 – ЧЗ №2 (3), А2 (17)

Анотація: Підручник повністю відповідає програмі зі світової літератури для профільних 10 класів (академічний рівень, профільний рівень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу ХІХ ст. (епохи реалізму та раннього модернізму), а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвского, Л. Толстого та ін.


17.

84(4Укр)6-4

К 72


Костенко Л.

Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – К. : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2011. – 414 с. – (Перлини сучасної літератури)

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2 (1), АХ (1),

Анотація: Роман написано від імені 35-річного київського програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно сканує усі вивихи нашого глобального часу. У світі надмірної (дез)інформації і тотального відчуження він заручник світових абсурдів прагне подолати комунікативну прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і професією, між Україною і світом.


18.

81.2Ук-923кр

Л 76


Лонська Л. І.

Сучасна українська літературна мова. Орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч.-метод. посіб. / Л. І. Лонська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 263 с.

Кількість примірників: 47 – ЧЗ №2 (3), А2 (44)

Анотація: Навчально-методичний посібник містить теоретичну частину, у якій подано курс лекцій із орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії та питання для самоконтролю, і практичну, яка вміщує плани практичних, лабораторних і самостійних робіт, методичні вказівки до їхнього виконання, вправи на закріплення та ін.


19.

84(4Рос)6-4

Л 88


Лысенко Ю.

Пятна на каплях росы : роман / Ю. Лысенко. – К. : Графика и печать, 2003. – 491 с.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Аннотация: В романе изображено, как молодой солдат Нагорный, демобилизовавшись, приступает к работе и учебе, поставив перед собой большие цели в условиях разрухи, голода, бытовой неустроенности, что требует напряжения всех его сил. Вследствие туберкулез легких, неизлечимая по его понятиям болезнь.


20.

84(4Рос)6

М 15


Маккавейский В. Н.

Избранные сочинения / В. Н. Маккавейский ; ред. и сост. : В. Кравец, С. Русова. – К. : Знание, 2000. – 276 с. : ил.

Кількість примірників: 2 – АХ (2)

Аннотация: Книга представляет собой собрание текстов одаренного "киевского" поэта, чья судьба загадочна, а наследие предано забвению. Впервые за многие десятилетия стихи Маккавейского становятся доступными широкому кругу любителей изысканной словесности.


21.

81.2Ук-434

М 29


Мартинова Л. П.

Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник / Л. П. Мартинова. – Х. : Основа, 2011. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Біологія"; Вип. 3 (99))

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Запропонований українсько-російський та російсько-український словник охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук хімії, фізики. Словник містить понад дві тисячі слів.


22.

84(4Укр)6-5кр

М 35


Матюхин П.

Жизни нашей водоем : стихотворения, частушки, рец., отзывы читателей о первой кн. "По жизни шагая" / П. Матюхин ; ред. В. А. Гончаренко ; худ. оформ. С. Афанасьевой. – Черкассы : Инлес, 1994. – 216 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Аннотация: Это вторая книга стихов черкасского поэта. Читатели уже знакомы с его первой книгой "По жизни шагая", которая получила множество прекрасных отзывов. Ее читают не только на Украине, а и во многих местах бывшего Советского Союза. Вторая книга это как бы продолжение начатого разговора о человеческих судьбах, преломляющихся в тревожных буднях сегодняшних перемен.


23.

83.3(4Укр)5-8...6

М 48


Мельничук Б. І.

Українська поетична шевченкіана : навч. посіб. зі спецкурсу / Б. І. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2010. – 174 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У пропонованому посібнику оглядається поетична шевченкіана за 170 років її розвитку від 1841 року до наших днів (розділ "Лекції"), подаються зразки творів, написаних у ХІХ - ХХ століттях (розділ "Мала антологія української поетичної шевченкіани").


24.

81.21(4Укр)

М 48


Мельничук С.

Моя боротьба за мову, або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України : збірник / С. Мельничук ; Рідновірський правний рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН), Рідновірська асоц. дослідників діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 284 с. – (Серія "Право на мову")

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Збірка документів і публікацій висвітлює злочинні методи "Історичного складання" російськомовного населення України. Злочинами ці методи є не лише тому, що автор так вважає, а тому, що державна політика спрямована на обмеження права українців в Україні на всебічний розвиток і функціонування української мови, за законами тієї ж держави, будь то Радянська Україна чи Незалежна Україна, кваліфікується як злочин.


25.

81.2Ук

М 58


Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика / М-во освіти і науки України, Освітня фундація П. Яцика (Торонто). – К., 2003. – 284 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Ця книга збірник матеріалів із газет та журналів, присвячених Міжнародному конкурсу знавців української мови, який започаткував мільйонер з Канади, українець за походженням Петро Яцик. В ній читач знайде ксерокопії статей із періодичних видань, які розповідають про цей конкурс, а також нормативні документи, положення, факти і цифри, інформацію про переможців за 2001-2003 роки.


26.

84.2(4Укр)

М 93


Мушинка М.

Голоси предків: Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана Панькевича (1929, 1935) / М. Мушинка ; Центр антропологіч. дослідж., Громад. об'єднання ДІВА. – Пряшів, 2002. – 255 с. : фото, ноти. – Текст укр. та словацк. мовами

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: У книжці надруковано тексти 98 народних пісень та 14 народних розповідок, що були записані у 1929 р. у Празі, а в 1935 р. в Ужгороді знаменитим етнографом Іваном Панькевичем (1887-1958). Книжка двомовна (словацькою та українською), до неї додається CD з 28 звуковими доріжками пісень і прози.


27.

83.3(4Укр)6-8...0,1

Н 58

Нецензурний Стус : [кн. у 2 ч.]. Ч. 1 / упоряд. Б. Підгірний ; авт. проекту : Б. Підгірний, С. Чернілєвський. – Т. : Підручники і посібники, 2002. – 334 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Це видання по-своєму унікальне, тому що тут зібрані свідчення рідних, друзів поета, близьких по духу йому людей, тих, хто був поряд з ним в останні дні його життя, і тих, кого доля звела з ним випадково. Один із розділів книги документально передає усю хроніку перепоховання Стуса, Тихого та Литвина у листопаді 1989 року від поїздки на Урал, в село Кучино Чусівського району та ексгумації тіл до мітингу на Байковому кладовищі.


28.

83.3(4Укр)6-8...0,1

Н 58


Нецензурний Стус: [кн. у 2 ч.]. Ч. 2 / упорядкув. Б. Підгірного. – Т. : Підручники і посібники, 2003. – 320 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1)Анотація: У цій книзі зібрано спогади широкого кола людей, які найкраще знали Василя Стуса. У цих спогадах вимальовується трохи інший образ поета, ніж твориться зараз у масовій свідомості.


29.

81.2Ук-314

П 12


Падалка Р. М.

Динаміка прізвищ Донецької Слов'янщини : монографія та словник / Р. М. Падалка ; за ред. В. О. Горпинича ; Акад. наук вищої освіти України, Придніпровський науковий центр, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – К. ; Д. : Видавництво АНВОУ, 2010. – 275 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У монографії досліджено динаміку семантики і структури прізвищ Слов'янського району Донецької області кінця ХІХ ст. (1899) початку ХХІ ст. (2001). Монографію присвячено усім, хто цікавиться антропонімікою.


30.

83.3(4Укр)-1я73-1

П 21

Пахаренко В.

Українська поетик а: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Пахаренко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., допов. – Черкаси : Відлуння- плюс, 2009. – 403 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №2 (5), А2 (5)

Анотація: У пропонованому підручнику досліджується сутність, походження, властивості, функції мистецтва, художнього слова, специфіка асоціятивного мислення, надхнення. Розкриваються закономірності розвитку літературного процесу.


31.

84(4Укр)6-4кр

П 24


Педченко Б. П. Вибрані твори / Б. П. Педченко ; у 2 кн. – Черкаси : Вертикаль. – 2006

Кн. 1.: На зламі епох : новели, оповідання. – 2-ге вид., допов. – 2006. – 327 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Твори, що включені до книги, охоплюють великий часовий і життєвий простір. Без прикрас і згущення фарб автор показує життя таким, яким воно є, гірким і солодким, буденним і трагічним, особливо для простої трудящої людини.


32.

84(4Укр)6-4кр

П 24


Педченко Б. П. Вибрані твори / Б. П. Педченко ; у 2 кн. – Черкаси : Вертикаль. – 2006

Кн. 2.: Світанки без сонця : повісті. – 2006. – 327 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Повісті, вміщені у другій книзі двотомника, різнопланові, однак всі вони відображають реалії нашого сьогодення. На тлі соціально-економічних зламів, що відбуваються в державі, автор особливо переймається долею підростаючого покоління, яке за таких умов не може формуватися рівно, без трагічних звивин і душевних переломів.


33.

81.2Ук-5

Р 88


Руснак Н.

Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів буковинських говірок : монографія / Н. Руснак ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 447 с. – Бібліогр. : с. 384-437

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У монографії обгрунтовано статус діалектного тексту, визначено та описано конститутивні ознаки об'єкта дослідження; запропоновано нову методику аналізу діалектний текст у лінгвальній системі координат; схарактеризовано діалектний текст у лінгвокогнітивному та прагматичному аспектах.


34.

84(4Укр)6-4

С 17


Самчук У.

Марія : повість / У. Самчук. – К. : Школа, 2007. – 316 с. – (Серія "Україна крізь віки")

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: До видання ввійшли роман "Гори говорять" та повість "Марія" - про воістину страшні метаморфози людського буття в умовах більшовицького геноциду, серед сили-силенної гріхів якого був і чи не найбільший – голодомор. Жах цієї трагедії подається крізь призму образу Марії, яка на сімдесятому році життя зазнає разом із рештою українців страшного голоду.


35.

81.1

С 38


Синтаксический анализ научного текста на ЭВМ : монография / Т. А. Грязнухина, Н. П. Дарчук, В. И. Критская [и др.] ; отв. ред. Т. А. Грязнухина ; Академия наук Украины, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. – К. : Наукова думка, 1999. – 272 с. : ил. – Библиогр. : с. 265-271

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №2 (3), А2 (2)Аннотация: В монографии впервые комплексно рассматриваются проблемы синтаксического анализа научного текста. Раскрыты общие принципы построения автоматического синтаксического анализатора, сегментация сложного предложения на составляющие предикативные части, синтаксические связи внутри простого предложения.


36.

84(4Укр)6я4кр

С 71


Спалах : альманах Черкас. обл. літ. об-ня ім. В. Симоненка / упоряд. : О. Галаєва, Ю. Гончар. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 224 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Альманах Черкаського обласного літературного об'єднання ім. Василя Симоненка знайомить читачів із творами як молодих прозаїків та поетів, так і відомих в Україні митців пера. У кожного є Божа іскра, власне бачення світу, щирість, відвертість, бажання нести світло.


37.

84(4Укр)6-4

С 76


Стадниченко В. Я.

Зелений дзвін / В. Я. Стадниченко. – К. : Україна, 2008. – 575 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У художньо-документальних творах сучасного українського публіциста, що увійшли до видання ("Іду за Сковородою, "Лоно Дунаю", "Чиста земля", "Сафарі: сон наяву"), розглядаються важливі суспільні проблеми і шляхи їх вирішення: зокрема, утвердження високих моральних цінностей, збереження й охорона природи в Україні і всьому світі.


38.

84(4Укр)6

С 88


Стус В. Зібрання творів : у 12 т. / В. Стус ; НАН України, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Факт. – 2007. – (Бібліотека журналу "Київська Русь")

Т. 1.: Ранні вірші (сер. 1950-х – початок 1960 рр.) ; Дело №13 / БЕ 1339 ; Круговерть ; Вірші 1960-х років / ред. т. Д. Стус ; авт. передм. К. Москалець. – 2007. – 560 с.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)Анотація: До першого тому зібрання творів у 12 томах увійшли "Ранні вірші" поета від середини 1950-х років до початку 1960-х, саморобна збірка "Дело № 13 / БЕ 1339", яку поет не подавав у жодне видавництво, частково реконструйована збірка "Круговерть" та вірші, написані до середини 1960-х років.


39.

84(4Укр)6

С 88


Стус В. Зібрання творів: у 12 т. / В. Стус ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Факт. – 2007. – (Бібліотека журналу "Київська Русь")

Т. 5.: Палімпсести (Найповніший незавершений корпус) / ред. т., упорядкув. та комент. Д. Стус. – 2009. – 766 с.

Кількість примірників: 3 – АХ (1), ЧЗ №2 (2)Анотація: У п'ятому томі вміщено вершинний поетичний доробок Василя Стуса – збірку "Палімпсести". Саме за цю книгу в 1985 році поета було висунуто на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури. "Київська" версія збірки мала складатися з трьох частин, але до другого арешту поет встиг підготувати лише перші дві, які й увійшли до цього тому. Також том містить окремий розділ віршів "однакового початку", до якого увійшли редакції, пов'язані з "програмовими" поезіями лише кількома першими рядками.


40.

84(4Укр)6-5

С 88


Стус В.

Палимпсесты = Палімпсести / В. Стус ; пер. с укр. М. Рахлиной ; авт. предисл. : К. Москалец, Е. Захаров ; худ. оформ.О. Артёменко. – Х. : Фоліо, 2010. – 284 с. – Текст укр. та рос. мовами

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Аннотация: В книге представлена поэзия В. Стуса (1938-1985) – талантливого украинского поэта, критика, публициста, переводчика, правозащитника, лауреата Государственной премии им. Т. Г. Шевченко (1993, посмертно), человека с трагической судьбой, чье поэтическое творчество питалось глубинными философскими вопросами о судьбе человека во враждебном ему мире. Стихотворения, написанные в. Стусом в 1971 - 1977 годах, даны с параллельными переводами на русский язык известной поэтессы Марлены Рахлиной.


41.

81.2Ук-922

С 89


Суперзбірка найкращих учнівських творів. 5-9 кл.: плани, перелік тем, зразки текстів : збірник. – Х. : Школа, 2003. – 425 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)Анотація: Ця збірка відрізняється від усіх попередніх за змістом і побудовою. Вона починається з порад щодо написання творів, із відомостей про сучасні критерії оцінювання письмових робіт. Крім самих творів, до неї включено розгорнуті плани, контрольні питання творчого характеру та зразки відповідей на них, які можуть стати основою для більш докладної відповіді або написання творів.


42.

83.3(4Укр)5-8...4

Т 48


Ткачук М. П.

Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси : монографія / М. П. Ткачук. – Суми : СумДу, 2009. – 215 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: У книзі по-новому інтерпретується творчість першого класика нової української літератури Івана Котляревського, висвітлюються його життєвий та творчий шлях, характер мистецьких шукань, значення й місце в історії української літератури. Розглядається наративна стратегія поеми "Енеїда", її антропологічний та естетичний дискурси.


43.

83.3(4Укр)6-8...4

Х 21


Харлан О.

Катря Гриневичева : літ. портрет : [до 126-річчя з дня народж. письм.] / О. Харлан. – К. : Знання, 2000. – 168 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Дослідження становить собою історико-літературне та системно-типологічне дослідження творчого доробку Катрі Гриневичевої (1875-1947). З'ясовуються генези та ідейно-естетична парадигматика ранньої творчості письменниці, що розвивалася в руслі модерністських тенденцій кінця ХІХ – початку ХХ ст.


44.

63.3(4Укр-4Чек)кр

Ч-15


Чайка С. О.

Пісочен на Супої / С. О. Чайка ; наук. ред. Г. М. Голиш ; Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 149 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3 (1), ЦА (1)

Анотація: У книзі досліджується історія єдиного літописного міста Золотоніського району Черкаської області, яке розміщувалося на території с. Піщане. Автор аналізує надбання місцевих краєзнавців, подає маловідомі факти, представляє новий археологічний матеріал. Наприкінці книги вміщено додатки, які дадуть змогу читачеві виробити власну точку зору.


45.

81.2Ук-923

Ш 37


Шевчук С. В.

Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Арій, 2008. – 383 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2 (1)

Анотація: Посібник системно охопив усі аспекти мовлення – від звукового офрмлення слова до синтаксису. Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, особливу увагу зосереджено на складних випадках правопису найуживаніших у повсякденні слів і словосполучень. Довідковий орфографічний матеріал дозволить швидко перевірити правопис слів.


46.

84(4Укр)6-4

Ш 78


Шовкошитний В.

Мерехтіння зникань : роман / В. Шовкошитний. – Васильків : Колофон, 2002. – 279 с.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: Феєричний роман відомого українського письменника побудований в оригінальному стилі поєднання повістей, оповідань та новел в єдиний літературний організм. Вражає не тільки барвистість мови та витончене почуття гумору, що пульсує на кожній сторінці твору, а й глибина філософських узагальнень головного героя в його самоіронічних спостереженнях.


47.

84(4Рос)6-4

Ш 78


Шолохов М.

Они сражались за Родину : главы из романа ; Судьба человека : рассказ / М. Шолохов. – Д. : Промінь, 1984. – 230 с. – (Звитяга)

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Аннотация: Главы из романа с большой выразительной силой изображают яростные бои и короткие солдатские передышки в первые месяцы Великой Отечественной войны. В произведении воссоздан единый целый образ воюющего советского народа, поднявшегося на разгром гитлеровских полчищ. В книгу вошел также широко известный рассказ "Судьба человека".


48.

84(4Укр)6кр

Ш 83


Шпичка І. В.

Точний діагноз / І. В. Шпичка. – Черкаси : Сіяч, 1992. – 95 с.

Кількість примірників: 2 – АХ (1), ЧЗ №2 (1)

Анотація: Це перша книга гумориста із Сміли. Діагноз численних болячок нашого суспільства у нього завше точний, а інколи навіть вбивчий. У видання ввійшли як поетичні твори, так і прозові.


49.

84(4Укр)6-4

Я 66


Янченко В.

Повернення з небес : повісті-казки. Кн. 4 / В. Янченко ; худ. А. Косупа. – К., 2007. – 207 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – АХ (1)

Анотація: У четвертій книзі повістей – казок подано такі три твори : "Золотонить", "Передчасні мандрівкиі" та "Гніздо Райптиці". У попередніх дев'яти оповідях ішлося про душі, символічними образами яких є квіти, що названі в першому творі "Диво-дивина". Душі ті шукають і знаходять шляхи до духовної краси, однак ще міцно поєднані зі своєю тілесною оболонкою, а отже, й Землею.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Книжкова скарбниця iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Книжкова скарбниця iconВступ. Казки народів світу (2 год. + 1 год. Рм.)
Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті. Фольклор, його характерні ознаки
Книжкова скарбниця iconБайка у світовій літературі
Легендарна постать Езопа, його байки як скарбниця сюжетів для світової літератури ("Вовк І ягня", "Ворон І лисиця", "Мурашка І цикада",...
Книжкова скарбниця iconУрок №1 Світова література духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті 7 Урок №2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни

Книжкова скарбниця iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Книжкова скарбниця iconКнижкова палата україни імені івана федороваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка