Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської областіСторінка4/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розробка Іструментарію моніторингу

сформованості соціальної компетентності учнів

Майстер-клас
Савченко Г. В., учитель історії

Савченко О. Ю., учитель географії Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст.
Мета: - визначення ролі вчителів географії та історії у формуванні соціальної компетентності учнів;

- удосконалення професійно-педагогічних умінь учителів із впровадження сучасних технологій, що впливають на формування соціальної компетентності школярів;

- опрацювання методів і прийомів, які є ефективними інструментами моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів на прикладі теми «Безробіття в Україні: причини та шляхи його подолання».

Обладнання: презентація досвіду роботи над проблемою «Розробка інструментарію моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів», екран, проектор, роздатковий матеріал для 5-ти змішаних груп.

Хід майстер-класу


 1. Привітання учасників заняття та їх мотивація.

Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми, вчителі історії та географії Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Савченко Геннадій Вікторович та Савченко Оксана Юріївна пропонуємо Вам взяти участь у майстер-класі «Розробка інструментарію моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів».

Навчальні дисципліни шкільної географічної та історичної освіти формують у молоді комплексне уявлення про Землю як планету людей, виховують патріотизм і любов до рідного краю і Батьківщини, вчать орієнтуватися в складних світових політичних та соціально-економічних процесах. Маючи величезний світоглядний потенціал, вони націлені, перш за все, на формування у школярів життєво необхідних компетентностей для подальшої соціалізації.

Над проблемою формування соціальної компетентності учнів та розробкою інструментарію її моніторингу працюємо другий рік. Свої напрацювання ми продемонструємо на прикладі питання «Безробіття в Україні: причини та шляхи його подолання», що прямо чи опосередковано розглядається при вивченні історії, правознавства, курсу «Людина і світ», географії та економіки. Безробіття являє собою соціальну проблему, що має прямий вплив на кожну людину. Відсутність роботи або її втрата для переважної більшості людей означає зниження життєвого рівня і завдає серйозну психологічну травму, тому питання безробіття часто є предметом розгляду з метою виявлення причин та можливих шляхів розв’язання проблеми.

Для того, щоб ознайомитися з нашим досвідом використання різних методів і прийомів моніторингу сформованості соціальної компетентності учнів, запрошуємо всіх у нашу педагогічну вітальню. Маємо надію, що у ній будуть домінувати доброзичливе ставлення один до одного, гарний настрій і гумор!2. Організаційний момент. Поділ учителів на групи, розміщення груп та забезпечення їх роздатковим матеріалом.

3. Презентація досвіду.

Соціальна компетентність розглядається сьогодні як процес самореалізації особистості, її здатність:

 • адекватно оцінювати навколишню дійсність;

 • знаходити потрібну інформацію;

 • ефективно взаємодіяти із соціальним середовищем;

 • забезпечувати баланс між власними і суспільними потребами й очікуваннями;

 • задовольняти власні бажання, спираючись на норми права та загальнолюдські цінності тощо.

Соціальна компетентність передбачає вироблення таких ключових умінь:

 • встановлювати безконфліктні взаємовідносини з іншими людьми в умовах опосередкованого та безпосереднього спілкування;

 • здійснювати вибір, приймати рішення;

 • брати на себе відповідальність.

Засобами системи збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан сформованості соціальної компетентності учнів, яка дає оцінку, прогнозує його зміни та зумовлює обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень можуть виступати, перш за все, спостереження, тестування та анкетування дітей.

Так, спостерігати за розвитком особистісного компоненту соціальної компетентності (соціальна відповідальність, впевненість у собі, мотивація досягнень) дозволяє такий комунікативно-діалоговий метод навчання, як брифінг прес-конференція, донесення до певного кола людей інформації з конкретного питання, обмін короткими запитаннями і короткими, проте повними, відповідями. Підготовка до брифінгу спонукає його учасників удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації, в першу чергу з Інтернет-ресурсами, активно мислити. У ході брифінгу відстежуються та оцінюються здатність учнів готувати стислі цікаві повідомлення та виступати з ними, вміння формулювати доречні запитання і давати чіткі відповіді на них.1. Прийом «Підготовка повідомлення». Групи наосліп витягують по одному питанню і протягом 10-ти хвилин, спираючись на власні знання та використовуючи наявні мобільні пристрої з доступом до Інтернету, готують короткі повідомлення до брифінгу «Безробіття в Україні: хто винен і що робити» (див. додаток ).

2. Прийом «Брифінг». Вибори спікерів груп, їх виступи (до 2 хв.). Спікеру групи № 1 задає одне питання по темі його виступу представник групи № 5. Після отриманої відповіді слово передається спікеру групи № 2, а запитання йому озвучують учасники брифінгу з групи № 1 і т.д. по колу.

Питання брифінгу

 1. Групи економічно активного та економічно неактивного населення.

 2. Рівень безробіття в Україні та його динаміка.

 3. Причини та наслідки безробіття в Україні.

 4. Можливі шляхи подолання безробіття в Україні.

 5. Поради для тих, хто планує жити й працювати в Україні.

3. Прийом «Висновки». У групах обговорюється якість виступів і запитань-відповідей, формулюються та озвучуються загальні висновки та рекомендації учасникам брифінгу.

Окрім брифінгу для спостереження за станом сформованості соціальної компетентності учнів доцільно використовувати й інші методи проблемного навчання, що сприяють усвідомленню та розв’язанню ситуацій у процесі спільної діяльності учнів за максимальної їх самостійності і вчителя, який здійснює загальне керівництво процесом. Це: • дебати обмін думками між групами, які дотримуються протилежних поглядів;

 • дискусія обмін думками всередині групи;

 • ділова гра пошук рішень в умовній ситуації з розподілом за ролями.

Анкетування метод збору інформації про досліджуваний об’єкт під час опосередкованого спілкування вчителя та учнів шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання. За допомогою анкетування можна одержати інформацію, яка не завжди доступна прямому спостереженню (наприклад, про сформованість такої складової морально-ціннісного компоненту соціальної компетентності, як наявність життєвих орієнтацій і цілей), вона легше піддається кількісному опрацюванню та аналізу. Це забезпечує анкетуванню перевагу над методом спостереження.

Для забезпечення високої вірогідності такої інформації необхідні:

   а) щире бажання опитуваних відверто відповідати на запитання анкети;

   б) правильне розуміння опитуваними запитань;

   в) можливість обирати достовірні відповіді на поставлені запитання.

Нещодавно проводено анкетування учнів 9-11 класів на тему «Проблема безробіття в Україні» за анкетою, розробленою методистом П’ятихатського РМК Петряєвою Т.С. (http://petryaeva7.blogspot.com/2017/03/blog-post.html). Для того, щоб виявити схожість і розбіжність у позиціях учнів і вчителів з даної проблеми, пропонуємо й вам відповісти на запитання анкети. 1. Прийом «Опрацювання анкети». Вчителі працюють з бланками анкети, відповідаючи на запропоновані запитання. Заповнені анкети передаються спікерам груп для їх кількісної обробки. Над вербальним аналізом група працює спільно, висвітлюючи тенденційні позиції учасників анкетування з кожного питання.

Обробка анкети на тему «Проблема безробіття в Україні»


№ запитання

Варіанти відповідей

Кількість

Відсоток

1.

а

б
2
В опитуванні взяли участь ___ вчителів.

За результатами анкетування виявлено, що…


 1. Прийом «Схоже – відмінне». Спікер однієї з груп (за бажанням) озвучує результати опитування колег з кожного питання анкети. Ведучий майстер-класу по ходу повідомляє тенденції, виявлені під час анкетування учнів.

Кількісний та вербальний аналіз результатів анкетування учнів
питання

Варіанти відповідей

Кількість

відповідей

%питання

Варіанти відповідей

Кількість

відповідей

%

1

а

б


8

9


47

53


7


а

б

вг

ґ

де

9

1

22

12

2-

53

6

1212

71

12-

2

а

б


8

9


47

53


8

а

б

вг

ґ

де

є


17

2

66

3

94

-


100

12

3535

18

5324

-


3

а

б

вг

ґ

д3

12

43

9

-18

71

2418

53

-9


а

б

вг

ґ

д10

5

15

9

-59

29

629

53

-4

а

б

вг

ґ


1

5

47

2


6

29

2441

12


10


а

б

вг

ґ

де

11

1

35

8

21

65

6

1825

47

126

5

а

б

вг

ґ


5

8

92

1


29

47

5312

6


11


а

б

вг

ґ

де

є

жз

15

6

811

1

92

2

61

88

35

4765

6

5312

12

356

6

а

б

вг

ґ

де

-

7

65

-

1-

-

41

3529

-

6-

12


а

б

в
6

9

3
35

53

18В анкетуванні взяли участь 17 учнів 9-11-х класів. За його результатами виявлено, що 53% опитаних вважають, що держава не може забезпечити повну зайнятість населення. 47% респондентів мають у родинах безробітних. До позитивних моментів, пов’язаних із безробіттям, 41% учнів відносять можливість приділяти багато часу сім’ї, одержуючи при цьому допомогу по безробіттю. 2 учні із 17 опитаних вважають, що у безробітті немає позитивних моментів. 53% учнів до основних причин безробіття відносять структурні зрушення в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, закритті технічно відсталих підприємств, другою причиною вважають політику уряду в галузі оплати праці.

Більшість опитаних учнів (41%) після закінчення школи планують отримати професію у ПТНЗ, значний відсоток учнів (35%) бажають продовжити навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 71% учнів при влаштуванні після школи будуть розраховувати на себе і власні здібності. І всі 100% вважають рівень пропонованого заробітку першочерговим при виборі місця роботи.

Серед причин, що найчастіше зумовлюють відмову при прийомі на роботу 10 респондентів, тобто 59%, виділили небажання роботодавців приймати молодь без досвіду роботи за спеціальністю, а також 9 опитаних другою причиною вважають відсутність вакантних місць. 65% респондентів безробіття не влаштовує через низький соціальний статус та 47% – через матеріальну залежність від інших.

На підсумкове фронтальне обговорення анкетування виносяться питання:


 • Чи здивовані ви порівняльними результатами анкетування учнів і вчителів?

 • Чим, на вашу думку, можна пояснити розбіжності у позиціях респондентів?

 • Над чим варто замислитися вчителям і що відкоригувати у своїх педагогічній діяльності?

Тестування забезпечує об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів, розвиває у них уважність, логічне мислення, тренує пам’ять, привчає до систематичної підготовки до уроків, ДПА та ЗНО. У той же час учитель отримує можливість не тільки виявляти прогалини в знаннях та уміннях учнів і своєчасно вносити відповідні корективи у навчально-виховний процес, а й відстежувати такі показники діяльнісного компоненту соціальної компетентності, як уміння школярів аналізувати і вирішувати ситуації.

 1. Прийом «Виконання тестів». Робота в групах: виконання тестів (1, 3, і 5-ю групами – тестів з правознавства, 2 і 4-ю групами – з економіки) з наступною взаємоперевіркою і взаємооцінюванням робіт, що передаються групам-сусідкам за годинниковою стрілкою. Спікери груп оголошують оцінку, отриману групою.

Тест «Зайнятість та безробіття в Україні» охоплює зміст відповідної теми шкільного курсу економіки в 11 класі. Робота налічує 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності:

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10 завдання). Правильна відповідь на кожне завдання оцінюється 1 балом. Загальна сума 10 балів.

ІІ. Тестові завдання на визначення відповідності (11-12 завдання). Якщо записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 2 балами. Відповідно за 1 правильно визначену відповідність 0,5 бала, за дві – 1 бал, за три – 1,5 бала. Загальна сума 4 бали.

ІІІ. Тестові завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними (13-14 завдання). Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. За одне завдання можна отримати 3 бали, якщо вказано правильно три відповіді, і 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді. Загальна сума 6 балів.

IV. Тестове завдання на розв’язання задачі (15 завдання). Загальна сума 4 бали: правильно вказана формула – 2 бали, правильно вказана відповідь – 2 бали.

Учень може набрати максимально 24 бали. При виставленні оцінки потрібно користуватися таблицею:
Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бали

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24


Завдання тесту

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10 завдання)

1. Економічно активне населення країни – це …

А. Населення країни віком від 16 років, яке має роботу або активно її шукає;

Б. Частина населення країни, яка бажає і вміє працювати;

В.Частина населення, яка зайнята на виробництві й отримує майбутні професії в навчальних закладах країни або за її межами;

Г. Сукупність зайнятих в усіх сферах господарства країни.

2. Особи, що не мають роботи, але активно її шукають, належать до категорії …

А.Зайнятих.

Б. Частково зайнятих.

В. Безробітних.

Г. Немає правильної відповіді.

3. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення…

А. Чисельності безробітних до чисельності зайнятих.

Б. Чисельності непрацюючих до робочої сили.

В. Чисельності безробітних до чисельності працездатного населення.

Г. Чисельності безробітних до чисельності робочої сили.

4. Жінка, яка займається виключно власним домашнім господарством, належить до категорії …

А. Безробітних.

Б. Не включається до робочої сили.

В. Зайнятих.

Г. Тих, хто зневірився.

5. Сезонний робітник, який тимчасово не має роботи, належить до категорії…

А. Тих, хто не включається до робочої сили.

Б. Зайнятих.

В. Фрикційних безробітних.

Г. Частково зайнятих.

6. До категорії безробітних належить …

А. Автомеханік, який більше не хоче працювати.

Б. Друкарка, що направлена службою зайнятості на курси перукарів.

В. Будівельник, що не працює через сильні морози.

Г. Немає правильної відповіді.

7. До категорії зайнятих не належить…

А. Перукар-модельєр, зайнятий не повний тиждень.

Б. Учень 8 класу, що підробляє продажем газет.

В. Продавець супермаркету, що захворів на ангіну.

Г. Медична сестра, направлена лікарнею доглядати хворого на дому.

8. Безробіттям називається ситуація в економіці…

А. Коли частина працездатного населення не бажає працювати.

Б. Коли частина працездатного населення не може знайти роботу.

В. Коли держава не може забезпечити частину працездатного населення високооплачуваними робочими місцями.

Г. Коли в державі не створюються нові робочі місця.

9. Вчителька, що хворіє і тимчасово не працює, належить до категорії…

А. Фрикційних безробітних.

Б. Структурних безробітних.

В. Циклічних безробітних.

Г. Зайнятих.

10. Коли людина не працює, бо перебуває у відпустці або хворіє, страйкує, через стихійні лиха, вона вважається…

А. Безробітною.

Б. Зайнятою.

В. З прихованим безробіттям.

Г. Немає правильної відповіді.

ІІ. Завдання на визначення відповідності.

У завданнях 11-12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою.

11. Визначте відповідність між формами безробіття та їхніми характеристиками.

1. Структурне безробіття

2. Фрикційне безробіття

3. Циклічне безробіття

4. Приховане безробіття

А. Короткострокове безробіття, пов’язане з пошуком першого чи більш вигідного місця роботи, зміною місця проживання, тимчасовою втратою сезонної роботи, звільнення.

Б. Безробіття, коли працівники працюють не повний робочий день, вимушені йти у відпустку без утримання.

В. Безробіття, що виникає в результаті технічного прогресу, який скорочує попит на працівників одних професій і збільшує попит на працівників інших.

Г. Безробіття, що виникає в періоди спаду економічного розвитку й зумовлене недостатнім сукупним попитом на робочу силу.

Д. Безробіття, що є результатом розвитку таких інституцій в економіці, як соціальні виплати й гарантії.12. Визначте відповідність між ситуаціями та формами безробіття.

1. Відбулося закриття шахт у зв’язку зі скороченням видобутку вугілля.

2. Ускладнена процедура працевлаштування на новому робочому місці.

3. У сільському господарстві запроваджуються технології, що передбачають комплексну автоматизацію.

4. Андрія Іванова відправили у довгострокову відпустку без утримання.

А. Структурне безробіття.

Б. Фрикційне безробіття.

В. Циклічне безробіття.

Г. Приховане безробіття.

Д. Інституційне безробіття.ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей.

Завдання 13-14 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Потрібно вибрати три правильні, на вашу думку, відповіді.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда «Про наслідки атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРеалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»

Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка