Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014Скачати 400,28 Kb.
Дата конвертації06.05.2017
Розмір400,28 Kb.
ТипПрограма

http://kraj.at.ua/foto/1/1830178qyjed01h98.gif

КНЯЖИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СЛОВНИКОВИЙ

Д И В О Г Р А Й

http://kraj.at.ua/foto/1/1830178qyjed01h98.gif

Княжичі 2014
Укладач: вчитель початкових класів Княжицького НВК: ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ Куроєд Н.В.
Збірник містить методичні рекомендації вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання в 2 класі

ЗМІСТ 1. Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних

технологій навчання ………………………………………………..3 - 9


 1. Висновки ……………………………………………………………10
 1. Список слів, вимову і написання яких учні 2 класу повинні

запам'ятати відповідно до програмових вимог…………………..11

 1. Робота зі словниковими словами………………………………….12 - 36
 1. Список використаної літератури……………………………………37

Княжичі 2014Вивчення словникових слів із використанням

інтерактивних технологій навчання
Початкова школа пережила складний і водночас цікавий період реформування. Одним із найважливіших напрямів удосконалення навчання учнів у початкових класів є пошуки впровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій навчання.

У Державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною й писемною формами мовлення.

Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення дітей, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови - це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Звертаючись до вчителів початкових класів В.О.Сухомлинський писав: «Ваше найважливіше завдання закласти міцний фундамент знань. Настільки міцний, щоб учителям, які працюватимуть після вас, взагалі не треба було думати про фундамент».

Від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки і не боятись помилитись, вміння спілкуватись з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Тому, як вчитель початкових класів, я чітко усвідомлюю відповідальність за уміння школярів грамотно використовувати слова в усному та писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови їх, зокрема наголошування, орфографічної зіркості і слововживання.

Моя мета - показати, як ефективно організувати роботу з молодшими школярами над засвоєнням правопису слів. Вплинути на традиційний процес засвоєння словникових слів, підвищити його ефективність може використання інтерактивних технологій.

Застосування інтерактивного навчання здійснюю шляхом використання  співпраці, бо вона має переваги над іншими формами роботи.

Використовую такі форми роботи як:


 • індивідуальні завдання (картки, схеми і т. д.);

 • робота в парах («Обличчя до обличчя», «Один-удвох-усі разом»);

 • робота в малих групах: «Пошук інформації», «Коло ідей»;

 • проводжу на уроках інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Драматизація», «Спрощене судове слухання», «Інтерв'ю», «Мозковий штурм», «Передбачення»;

 • на уроках мови використовую стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей. Зокрема, літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини, творчі завдання.

 • впроваджую різноманітні нестандартні форми уроків: урок-гра, урок-змагання, урок-казка, урок-подорож, урок-вікторина, урок-свято та інші;

 • впроваджую технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери позицію», що дає можливість учням висловити свою думку з даної проблеми стисло, за конкретною схемою.

У своїй роботі на уроках використовую диференційований індивідуально-особистісний підхід до учнів, завдяки чому форми і методи навчання пристосовую до здібностей кожного вихованця, що сприяє їхньому розвитку.

Добираючи завдання до уроку, я завжди пам'ятаю про те, що вони мають бути цікавими, різноманітними, посильними, а головне - у дитини має бути вибір, тому я не даю «завдання», а пропоную його.

Однак розумію, що процес навчання - це не безперервна радість. Не все може бути цікавим у навчанні. Наслідуючи К. Д. Ушинського, вважаю за потрібне «привчити дитину робити не тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить, робити заради приємності виконати свій обов'язок».

Крім цього, в своїй роботі я намагалася використати позитивний досвід роботи інших учителів над засвоєнням учнями програмових слів.

На своїх уроках прагну впроваджувати ідеї гуманної педагогіки Амонашвілі. Інколи досить покласти руку на плече дитині, і очі малюка засвітяться довірливими іскорками, вірою в свої сили. Часто роль оцінювачів відводжу учням. Це допомагає виховувати у дітей почуття радості за успіхи товаришів, доброзичливий тон спілкування.

Значення деяких слів пояснювала, застосовуючи технологію ейдетики.

Ейдетика - наука, яка вчить запам'ятовувати інформацію через світ образів. Учні завдяки своїй яскравій дитячій уяві можуть швидко і надовго запам'ятовувати потрібну інформацію.

А головне таке навчання, яке ґрунтується на грі та фантазії, зовсім не обтяжує учня, навпаки - переключає його на діяльність іншої півкулі головного мозку, а отже дитина відпочиває. До того ж, застосовуючи методи ейдетики, підключаються інші відчуття: слухові, рухові, нюхові і навіть смакові! Таким чином, відбувається розвиток усіх видів пам'яті і, як наслідок, ефективність навчання покращується.

Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння слів, вимову і написання яких школярі відповідно до програмових вимог повинні запам'ятати. Це досить об'ємний список, поданий у навчальній програмі по класах.

Списки слів за класами складають:

1-й клас - 39 слів, 2-й - 34 слів, 3-й - 49 слів, 4-й - 60 слів. Усього - 182 слова.

У 2-му класі робота над словами, вимову і правопис яких учні повинні запам'ятати, продовжується. Ознайомлення дітей зі словниковими словами проводиться за тією ж методикою, що і в 1-му класі. Але, враховуючи вікові особливості другокласників, доречно на одному уроці вивчати не одне, а декілька слів (2—4 слова, зважаючи на можливості школярів певного колективу). Тому у 2-му класі доцільно використати один із мнемонічних прийомів — групування слів контрольно-орфографічного списку. Наприклад, за смисловим значенням можна виділити такі групи слів за темами.


"Дні тижня": неділя, понеділок, середа, четвер.
"Домівка": диван, дитина, килим, черевики.
"Ліс": ведмідь, дятел, жайворонок, заєць, ясен.
"Місто": вулиця, метро, театр.
"Професії": учитель, шофер.
"Рік": вересень, календар.
"Слова-назви ознак": духмяний, червоний, черговий
"Суспільна лексика": Батьківщина, герой, медаль.
"Школа": абетка, диктант, завдання, предмет, помилка, портфель, ознака, читання.

Чим більшою кількістю аналізаторів сприймається слово, тим воно краще запам'ятовується дітьми. Тому необхідно кожне слово провести через свідомість учня декілька разів і в різних контекстах, щоб активну участь під час засвоєння слова брали і зір, і слух, і рука, і пам'ять, і, звичайно, свідомість.

Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично вона проводиться і наскільки доцільно вона збудована.

Учні запам’ятовують вимову і правопис слів лише в тому випадку, якщо вчитель дотримується певної послідовності у своїй роботі.  1. Створення проблемної ситуації – загострення уваги учнів як до лексичного значення слова, так і до його написання.

  2. Пояснення лексичного значення слова (із врахуванням підготовки учнів, із наочністю або описово, словесно).

  3. Наголошення на особливому правопису – зорове сприймання на дошці, картці з малюнком (у підручнику), вміщення картки з цим словом у таблицю «Пиши правильно», що постійно оновлюється.

  4. Звуко - буквений аналіз слова, перше переписування, попередження помилок, наголошення на різниці між написанням і вимовою.

  5. Складання словосполучень, речень та запис їх у зошит.

  6. Визначення певних граматичних понять

  7. Виконання вправ із підручника і виділення словникових слів, творче переписування (вставити пропущені букви).

  8. Словникові, малюнкові, вибіркові, розподільні диктанти; переписування слів на орфографічних хвилинках (4-6 слів).

  9. Самодиктанти – учень самостійно записує слова, які запам’ятав.

  10. Творчий самодиктант виявляє найбільші знання окреслених програмою слів, тому перевіряє усвідомлення учнем лексичного значення слова та його граматичну передачу. Обсяг диктанту 5-10 слів; читається як завдання до кросворду.

  11. Мовні ігри – ребуси, кросворди тощо. Мовні ігри не тільки сприяють всебічному розвитку, а й пробуджують інтерес до знань, виховують прагнення вивчати рідну мову.

Під час виконання словникових вправ звертаю увагу дітей на яскравість, образність мови народних казок, загадок, прислів'їв, художніх текстів, навчаю школярів вибирати потрібне слово для власного висловлювання.

Така організація роботи дає змогу розглянути слово з усіх аспектів:  1. щодо джерела його походження;

  2. лексичного значення слова;

  3. поєднання з іншими словами;

  4. місця слова серед інших спільнокореневих слів;

  5. синонімічні, антонімічні, омонімічні зв'язки;

  6. введення слова в речення, тексти, фразеологізми, прислів'я, приказки, скоромовки.

Як підсумок - узагальнювальна творча робота над усією групою словникових слів - складання розповіді чи вірша з опорою на них. Наприклад, учні записують колективно складений твір або вірш, підкреслюючи словникові слова (2 клас).

Духмяний верес зацвітає,

Дзвінок до школи закликає.

Тепленьке літо, прощавай.

Учителю, нас зустрічай!
Потап Потапович – Ведмідь

Буде звірят наших учить

Предмети різні викладати

Та розуму малят навчати.
У понеділок в них диктант.

Тут мовний прояви талант.

Пиши без помилок, старанно,

Каліграфічно, дуже гарно!
Вівторок добру дав нагоду

Дізнатись більше про природу.

Про ясен, дуб, ніжну берізку

Яка купає в ставі кіски.
А середа – математична

Дятел лічив систематично:

Скільки комашок упіймав,

Стільки й дерев полікував.
В четвер за розкладом – читання.

В підручнику такі завдання:

Вчинки героїв оціни

І гарний приклад з них бери.

В п’ятницю – веселі співи

Жайворонка переливи.

Він до музики мастак,

Хто в лісі ще співає так!

Але в кожної дитини

Свій спів для неньки – Батьківщини

Головне завдання там

Не зрадити своїм батькам!
І ось осінній календар

Приготував малятам дар:

Аж два цікаві вихідні.

Корисними будуть ці дні.
В суботу заєць на змагання

Покликав немале зібрання:

Борці, атлети, силачі,

А на трибунах – глядачі.
Турнір сьогодні незвичайний -

Міжлісове іде змагання.

Шофер - вовчисько у наш ліс

Різні команди нам привіз.
Якби було у нас метро,

Не треба було б і авто

Ще більш тваринок би зібрали

Свої таланти показали.
На вулицях – стежках затишшя,

Не чути й шарудіння миші.

Гарна ознака для звірят –

Спорт захопив усіх малят!
На трибунах – галас, сміх.

Переможця жде успіх -

Лиш черевики перевзути,

В них перемоги не здобути!
Червоний прапорець піднятий.

Р-раз, бігуни летять завзято

Адже спортсмену – чемпіону

Медаль вручають по закону.
І ось змагання для борців,

Для найспритніших силачів.

Килим для них приготували -

Прийоми різні показали.
Під кінець змагання є об’ява:

«У неділю чергова вистава

У театрі грають школярі,

Костюми їм пошили матері.
За обрієм скотилось сонце,

Постукав вечір у віконце.

Приладдя час уже складати,

Портфелі в школу готувати.
Цікаві ждуть малят новини

Тікають швидко шкільні днини.

Тиждень за тижнем пролітав,

Клас другий до кінця збігав.
Висновок.

Отже, у роботі над словниковими словами доцільно застосовувати словниково-орфографічну роботу, яка інтегрує ефективні прийоми традиційного навчання з елементами педагогічних інновацій.

Неодмінною умовою ефективного засвоєння цих слів є постійна, гнучка робота над словом, яка планується у системі уроків. Міцність засвоєння правопису таких слів досягається шляхом частого вживання їх у різних завданнях і вправах. Поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроках української мови під час опрацювання словникових слів є важливим засобом стимулювання активної пізнавальної діяльності молодших школярів, формування і закріплення у них інтелектуальних умінь, підвищення їхньої комунікативної компетенції.

Таким чином, використання різних засобів навчання під час роботи над словниковими словами сприяє розвитку фонематичного слуху та орфографічної зіркості молодших школярів.Список слів,

вимову і написання яких

школярі 2 класу повинні запам'ятати

відповідно до програмових вимог
Алфаві̀т (абетка),   Батьківщѝна,  

ведмі̀дь,   вѐресень,   ву̀лиця, геро̀й,

дикта̀нт,   дива̀н,  дитѝна,  духмя̀ний,   

дя̀тел,  жа̀йворонок,   завда̀ння, за̀єць,  

календа̀р,   кѝлим,   меда̀ль, метро̀,

неді̀ля,  озна̀ка, по̀милка (помѝлка), понеді̀лок,  портфѐль,  предмѐт,  середа̀,теа̀тр,   учѝтель, чита̀ння,   черво̀ний,  

черговѝй,   черевѝки,   четвѐр,  шофѐр, я̀сеншкольные загадки

Абе́тка (алфавіт)

Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο) — розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.
Синоніми – алфавіт, абетка, азбука

Азбука – до мудрості драбина.


А – з неї діти починають

Буквар читати з ранніх літ,http://img4.st.klumba.ua/img/toys/ranok/m/ranok-domik-dlja-alfavita-2910.jpg

Екзамен перший свій складають.

Тож треба знать її як слід.

Коли вже вивчена вона, -

Авжеж, прислужиться сповна.

А. Романенко
Абетка, абетка, цікава яка

всі букви в рядочку: від А і до Я.

Радіє родина, і мама, і татко:

Абетку веселу вивчають малятка


Загадка

Букви всі від - А до Я, -

Як одна міцна сім'я.

Варто всіх у цій родині

Знати грамотній дитині.

(Абетка)
Завдання

1. Запиши слово Абетка каліграфічно.

2. Добери синоніми до слова абеткаhttp://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=6815081-52-72&n=21


а

а


ааБатьківщи́на

1) Країна стосовно до людей, які народилися в ній та є її громадянами;

2) Місце народження людини

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/730/97730259_large_3972648_ezgjxodqm1a.jpg

Зацвітає калина,

Зеленіє ліщина,

степом котиться диво – луна.

Це моя Україна,

це моя Батьківщина,

що, як тато і мама, одна!

А.Камінчук
Спільнокореневі слова. Батьківщина, батько, батьківський. 

Синоніми. Батьківщина, Вітчизна.

Прислів’я та приказки. 


 • Кращого за Батьківщину місця не знайти.

 • Без Батьківщини і сонце не гріє

 • Батьківщина, як мати, завжди захистить.

  Речення http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=84016940-35-72&n=21

Щаслива наша Батьківщина.

На щедрих нивах України.


Ще вищий колос вироста, 
блищить пшениця золота.
Завдання

1. Запиши слово Батьківщина каліграфічно.

2. Обведи кожну четверту літеру. Запиши слово, що "заховалося"
К І Я У Ш О С К В Г А Р М И Р А Д Ж Є Ї Щ Ю П Н Ф Ч Ц А
3. З букв слова Батьківщина утвори нові слова.

Ведмі́дь

Ведмідь – великий хижий ссавець з масивним тілом, довгою шерстю і короткими товстими ногами. Бурий ведмідь.


Вимова: [виедм’і́д’].

Спільнокореневі слова. Ведмідь, ведмедик, ведмежа, ведмедятко, ведмедиця, ведмежий, ведмедячий, ведмедище.
Синоніми. Ведмідь, бурмило.

http://isall.ru/uploads/posts/2012-11/thumbs/1352748238_1352557361_belyy-polyarnyy-medved-i-medved-kodyak.jpg

Ведмідь заліг у свій барліг,

Коли на землю випав сніг.

Коли ведмідь устане,

Тоді і сніг розтане.


Коли так кажуть? 
Дивитися ведмедем – бути злим.
Ведмежа послуга – невміла послуга, від якої нема користі.
Ведмежий куток – віддалене, глухе місце.
Ведмідь на вухо наступив – відсутність музичного слуху. 

Прислів’я, приказки.


  • Лютий ведмедю в барлозі бік пригріває.

  • Не діли шкіру невбитого ведмедя.

  • У ведмедя десять пісень і всі про мед.

  • Два ведмедя в однім барлозі не живуть.

  • До меду тягли ведмедя за вухо, а від меду за хвіст.

  • Боягуз і ведмедя дядьком назве.

  • Ведмідь буде ведмедем, хоч і за море його поведемо.


Загадки

Влітку наїдається, а взимку висипляється.


Хоч у нього й шуба є,

та як холод настає,

він не їсть тоді, не п'є

і не ходить, не гуляє,

а у лігво спати лягає.
Завдання

Гра «Знайди зайве слово»

Дятел, ведмідь, жайворонок, лелека Ве́ресень
Ве́ресень (ма́їк) — дев'ятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів. Назва вересня прийшла з Полісся. Там у цей період цвіте верес — цінна медоносна рослина.
Сиза ниточка осіння –http://www.kazved.ru/thumbnail.aspx?w=670&img=/uploadimg/326561_240896_%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b.jpg

Шовковисте павутиння…

Тче павук вуаль для гаю,

Може, кошик для врожаю…

Із туманів дивна сітка,

Або вересня борідка?

Поміж небом та землею

Вітер бавиться із нею…http://adressnew.users.photofile.ru/photo/adressnew/4074736/xlarge/99041602.jpg

Із узорами мережка…

Для верби, сосни сережка?

Стрічка вільсі для браслета?

Ні, для вересня тенета!(Марина Алдон)
Прислів’я та приказки

 • Вересень весіллями багатий.

 • Садок у вересні, що кожух у січні.

 • Верещить вересень, що вже осінь.

 • Як вересніє, до й дощик сіє.


Загадка

У південний край землі відлітають журавлі.

Знов лункий шкільний дзвінок нас покликав на урок.

Як цей місяць, діти, звати?

Прошу вас відповідати. (Вересень)
Завдання

1. Запиши слово вересень каліграфічно.

2. Вправа "Асоціативний кущ" ( дібрати до слова вересень слова, які його характеризують)

Ву́лиця

Вулиця – обмежений двома рядами будинків простір для їзди та ходіння. Два ряди будинків із проїздом, проходом між ними.

Вимова слова:[ ву́лиец’а].
Спільнокореневі слова. Вулиця, вуличка, провулок, вуличний. 
Синоніми - Вулицяпроспект, бульвар, завулок, провулок, вуличка, дорога.

http://s1.n1.by/sites/default/files/imagecache/full/news/09/05/288263/1315247291.jpg

Ця вулиця рідна, знайома

люблю тебе, вулице, я,

Ти в будь – яку пору красива

Напевне, тому, що моя.

Рукою за хвіртку  візьмуся, 

Щаслива, спинюся на мить:http://www.bsi-travel.ru/upload/tour/8/4/0/840bf8d1b78196156b351ca80bdbdf27.jpg

У білій хустинці матуся

До мене з городу біжить.

Вера Коваль                      


Коли так кажуть?

Викидати на вулицю - позбавляти житла, притулку. 
Ганяти вітер по вулицях - проводити час у розвагах; нічого не робити, нічим

не займатися. 


Давати зелену вулицю - безперешкодно пропускати що-небудь. 
З вулиці - зовсім невідомий, випадковий. 
На всю вулицю кричати - дуже голосно, сильно. 
На вулиці не валяється - має неабияку вартість, позитивні якості, високо

цінується і становить рідкість. 


Обминати десятою вулицею - уникати зустрічі з ким-небудь. 
Через вулицю бондар - дуже далекий або зовсім не родич. 


Завдання

1. Запиши слово вулиця каліграфічно.

2. Запиши назву вулиці, на якій ти живеш.

3. Утвори слово з перших складів поданих слів.Вулик, лимон, цяточка

4. Прочитай і запиши речення правильно і каліграфічно.

ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ КИЄВАХРЕЩАТИК

Геро́й

Геро́й — людина, яка здійснює великі вчинки на благо людського

суспільства.http://www.meria.sumy.ua/uploads/old/archive/events/sagaydachniy65.jpg

Сагайдачний Павло Порфирович народився в селі

Княжичі в 1922 році. Закінчив у 1938 році місцеву

семирічку. З серпня 1941 року призваний у діючу армію.

Воював на Західному, Центральному, Білоруському і 1 - му

Українському фронтах. Був дев'ять разів поранений і тричі

контужений. Командир відділення розвідки. У боях на

Віслі проявив особисту відвагу і мужність, за що був

удостоєний звання Героя Радянського Союзу ( лютий 1945)

Нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю "За відвагу".

Павло Порфирович Сагайдачний – почесний громадянин смт Ямпіль. Його ім'ям названо центральну вулицю села Княжичі.Прислів'я

Герой ніколи не помре, він вічно в народі живе.

Герой за славою не ганяється
Меда́льhttp://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=223652991-32-72&n=21

1.Знак переважно у вигляді круглої металевої пластинки з

рельєфним написом і зображенням, що встановлює держава як

нагороду за особливі заслуги, трудові та бойові подвиги.
Ношу я дідову медаль,

Мені він сам вчепив на груди,

Та про походи розказав…

Загадка

Нагорода за відмінні успіхи, трудові та бойові подвиги. (Медаль)


2. Такий знак, що вручається за відмінні успіхи випускникамhttp://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=434087791-43-72&n=21

учбового закладу, а також учасникам різних конкурсів, змагань.

Дикта́нт

Диктант –(від латинського – dicto – говорити, диктувати)- письмова робота, вправа для перевірки грамотності учнів і засвоєння ними правил правопису (орфографії, пунктуації)

буквенийhttp://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=158215132-60-72&n=21

словниковий

вибірковийДиктант творчий

загадковий

малюнковий

Диктант "Поетичний" (дібрати рими)

Падав білий-білий _______(сніг) 
На доріжки, на _________ (поріг) 
Дуже був ______________ (біленький) 
І такий ________________(легенький) 
Мережані _____________ (сніжинки) 
Прикрасили ____________(ялинки) 
Бабу снігову ____________ (зліпили) 
Ніс-морквинку __________(встромили) 
Я стою й _______________ (дивлюся) 
Ну й гарна ж ____________(бабуся)
Завда́ння

Завдання - наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи

Синоніми – доручення, вправа

Зробив діло – гуляй сміло.Працюй швидко! Спробуй з першого погляду вгадати та записати слова.

Шк _л_р Г_р_б_ць Ж_йв_р_н_к

Ж_р_в_ль Ль_тч_к Д_кт_нт

Л_к_р С_л_в_й Б_тьк_вщ_н_

Д_т_л Р_чк_ Д_т_н_

Гл_б_с П_др_чн_к К_л_мДива́н

Дива́н – вид м'яких меблів для сидіння і лежання.

http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=95673248-55-72&n=21

Кошенятко на дивані

Примостилось біля Тані.


Завдання

1.Запиши каліграфічно слово диван.

2.Розв'яжи буквений приклад

Диво – во + ваза – за + нора – ора = ____________________


Дити́на

Дитина - маленька дівчинка або маленький хлопчик.

Синоніми – немовля, карапуз, чадо

Вдягни, дитино, рідну вишиванкуhttp://i023.radikal.ru/1310/03/50a8c7446b0b.jpg

І українцем йди у білий світ.

Дивуйся світу в росянім серпанку

Й люби цю землю вже з дитячих літ

А щире й рідне українське слово

Ти гордо через все життя неси.

Надія Красоткіна
Прислів'я


 • Малі діточки - що ясні зірочки: і світять, і радують у темну ніченьку!

 • У дитини заболить пальчик, а у матері серце.

 • Дитина плаче, а мамі — боляче.http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=295541996-58-72&n=21

 • Усяка дитина матері мила.

 • Вже минулось тепле літо, то ж пора за парти, діти!


Завдання

Добери відсутній склад у порівнянні

Ясний, як со__чко.

Хитра, як ли____чка

Духмя́ний
Духмя́ний має сильний, приємний запах

Синоніми

Духмяний – запашний, запахущий, ароматний, пахучий.

Багато людей доклали зусиль і праці, щоб у нас на столі щодня був духмяний, запашний хліб. Бережімо його!
http://school-world.com.ua/lib/wp-content/uploads/2012/02/9.jpg

Упаду я у трави духмяні,

Там , де вітер, на квітці, колише бджолу,

Де волошки від сонця хитаються п'яні

І вітають комашку зустрівши малу.
Весна насичена духмяним ароматом,

Веселим гомоном пташиних голосів.

Уся земля здається справжнім святом

З піснями щирими, що линуть із лісів.


Завдання

Мовна гра "Відгадай слово за його ознакою"


 1. Щедра, золота, барвиста, багата ____________________

 2. Пшеничний, духмяний, золотистий _________________

 3. Кислий, жовтий, овальний _________________________

 4. Погожий, теплий, сонячний_________________________

 5. Рожева, колюча, духмяна, пахуча ____________________Дя́тел

Дя́тел - назва його походить від слов'янського слова, яке означало той, що довбає. А чому його так називають, ви вже здогадалися. Птах тому так зветься, що він довбає кору дерев – знищує шкідливих комах.

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=188373945-27-72&n=21


 • Діти, спробуйте відгадати ще одну загадку:


Вірно людям я служу

їм дерева стережу.

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним добуваю.
Чути в лісі тук-тук-тук,

Швидко йду я на той звук,

Що за диво, дивина,

Звідки стук скажіть луна?

Роздивився оце так,

Ну не птах, а геть дивак,

Аж кора униз летить,

Вже ніхто тут не заспить.

Всі комахи хто куди,

Так не довго до біди,

Дуже справний, працьовитий,

Ще й в червону шапку одітий.

Що тут думати, гадати,

Дятлом цього птаха звати,

Молотка в нього немає,

Дзьобом він комах лякає.


Прислів'я

Хто б дятла знав, якби не його ніс.


Завдання

Гра "Склади слова"

ТВАРИНИ


кйорнжвоао емдвіьд леядт ьаєзц

__________________ ______________ ______________ ____________Жа́йворонок
Жа́йворонок – польова чи степова співуча пташка ряду горобцеподібних.

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=44589645-40-72&n=21
Купаючись у ласкавому промінні ранкового

сонця, піднімається у блакитну височінь

сіренький лісовий жайворонок.

Виріб із тіста, що формою нагадує жайворонка.http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=287443566-14-72&n=21

Жайвороненята не журяться,

лиш від сонечка жмуряться.

Понад жовтими хлібами

виглядають тата й маму.

Спільнокореневі слова. Жайворонок, жайворонків, жайвороння, жайвороночок, жайворонча, жайворонятко, жайворонячий.
Прикмета

Як жайворонок заспіває, то виводь плуг у поле.Загадка

Ти відгадай мою загадку,

Вгорі тремтить сіренька цятка‚

Й пісні співає голосні.

Та жаль‚ що тільки навесні.

Ну називай же без відмовок,

Що ця пташка... (жайворонок).
Завдання

Доповніть речення.

Жайворонок літає.

Жайворонок літає в… .

Жайворонок літає … в ….. .

…. жайворонок літає …. в ….

За́єцьhttp://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=30908925-70-72&n=21http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=191290519-16-72&n=21

Заєць – невеликий полохливий звірок, гризун; має довгі задні ноги і довгі вуха.

2) Пасажир або глядач без квитка – Їхати зайцемСпільнокореневі слова. Заєць зайчик, зайченя, заєнько, зайча, зайчиха, зайчатина, заячий.
Синоніми. Заєць, вухань, куцохвостик, сіренький, русак, біляк

Коли так кажуть?
Вбити двох зайців – одночасно виконати дві справи.
Погнатися за двома зайцями – взятися за дві роботи, але жодної не виконати.
Проїхатися зайцем – проїхатися без квитка.
Заяча душа – про нерішучу людину.
Прислів’я, приказки.

 • За двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш.

 • У зайця стільки стежок, як у клубку ниток.

 • Не ганяйся за зайцем – утомишся, не грайся з вогнем – обпечешся.

 • Заєць своєї тіні боїться.

 • Заєць спить, та очей не жмурить.

Загадки.
1) Від страху тремтить, швидко біжить.

2) Я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса, я усіх – усіх боюся.


Заєць

Заєць має двоє вух.

Як одним він рухає,

Другим слухає вітрець,

Що за полем дмухає.

Дмитро Павличко

Календа́р

Календар – довідкова таблиця або книжка з послідовним переліком усіх днів року за місяцями й поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями (історичні події, свята тощо).

http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=503011109-01-72&n=21 • Грудень рік кінчає, а зиму починає.

 • Січень, наступає, мороз людей обнімає.

 • Лютий лютує, та весні дорогу готує.

 • Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує.

 • Квітень – з водою, а травень – з травою.

 • Травень ліси одягає – літа в гості чекає.

 • У червні люди раді літу, як бджоли цвіту.

 • У липні надворі пусто, зате на полі густо.

 • У серпні хліборобу три роботи: і косити, і орати, і сіяти.

 • Як вересніє, до й дощик сіє.

 • Ходить жовтень по краю та й виганяє птахів із раю.

 • Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий.


Загадка

Сам днів не знає, а іншим вказує.


Завдання

1.Запиши каліграфічно слово календар.


2.Встав букви. Постав наголос у словах.

Яс_н, кал_ндар, дят_л, ч_тання, вул_ця, в_дмідь, г_рой, д_ван, дят_л.


3.Закінчи речення.

Перший день тижня - ______________.Ки́лим

Ки́лимце тканий ворсистий виріб з візерунками для оздоблення стін, укривання підлоги.

http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=126595226-54-72&n=21


Загадка

Я будинок прикрашаю

І пилюку всю збираю


Благословен той день і час,

Коли прослалась килимами

Земля, яку сходив Тарас

Малими босими ногами.

Максим Рильський

Завдання

1.Заміни одним словом

Великі м'які меблі для сидіння, лежання - ______________ (диван).

Тканий з візерунками виріб для вкриття підлоги, оздоблювання стін - ___________ ( килим).


Метро́

Метро́ міська електрична залізниця, що проходить під землею в тунелях, а на поверхні по мостах-естакадах або по спеціально відведених ділянках вулиці для масових швидкісних перевезень пасажирів

http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=46072073-43-72&n=21

В метро спускаємося вмить

по сходах-самоходах, —

в підземних залах все блищить,

аж захопило подих!

Наталя Забіла
Загадка

Під землею, подивіться, Ми до станції «Дніпро»

незвичайна залізниця. їдем з татом на…(метро).

Сновигають поїзди:

цей туди, а той — сюди.

Дні тижня

Тиждень складається із 7 днів: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота,неділя.

http://cs403626.vk.me/v403626798/af05/hp19xjktp4o.jpg

Вранці ми із добрим ділом

Привітали ….. (понеділок).

Ніченька минула скоро

Трудовий іде ….. (вівторок).

Спритна, вміла, молода

Вже настала …… (середа).

Йде четвертий день тепер,

Називається ….. (четвер).

Діло добре ладиться

Як настала …… (п’ятниця).

Дома скрізь кипить робота

Як почався день ….. (субота).

А субота з хлібом-сіллю

Привела сестру …… (неділю).

Степан Жупанін

Понеді́лок - назва першого дня тижня.

Середа́ третій день тижня.

Четве́р четвертий день тижня.

Коли так кажуть ?

Після дощику в четвер?- Невідомо коли, ніколи.

Прислів’я, приказки


   • Не сунься середа, поперед четверга.

   • Краще тепер, ніж у четвер.

   • Хто в четвер скаче, той в п’ятницю плаче

Неді́ляназва сьомого дня тижня, загального дня відпочинку.

Загадка

День вихідний для забав і дозвілля

Останній у тижні. Як зветься? (Неділя)

Завдання

Гра «Склади слова» Дні тижня

одеопнілк иптняяц роіввток ечтвгре аесред еілндя осбутаОзна́ка

Озна́ка – характерна риса, прикмета, яка вказує на що-небудь, свідчить про щось.
Завдання

1.За ознаками відгадай тваринок

хитра вайлуватий довговухий

пухнаста бурий косоокий
2.За ознаками намалюй предмети і підпиши їх.

Овальний Кругле Зелений

жовтий ласкаве городній

кислий яскраве корисний
По́милка ( поми́лка)

Помилк а– неправильність у підрахунках, написанні слова

У мого сусіда Гриця

Є помилка – мандрівниця.

Не помилка, просто горе!

Вже і друзі всі говорять:


 • Та помилка – мандрівниця,

Мабуть, хлопцеві рідня,

Бо у зошитах у Гриця

Зустрічається щодня.

Грицько Бойко
Завдання

Гра «Знайди зайве слово»
Київ, Україна, український, Батьківщина

Вересень, їжак, заєць, олівець

Шофер, бібліотека, учитель, інженер

Понеділок, середа, четвер, спасибі,


Портфе́ль

Портфель - Велика чотирикутна сумка із застібкою, в якій носять ділові папери, книжки, зошити

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=333204127-40-72&n=21


В портфелі – зошит і пенал

Це до школи йде школяр.

Загадки

А у мене є торбинка,

Зошитам й книжкам хатинка,

Ще й пенал туди кладу,

Як до школи я іду.
Завдання

1.Технологія "Асоціативний кущ"

Запиши ознаки до слова портфель.

2. Придумай речення зі словом портфель.


Предме́т

Предмет - будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття.http://milochka.net/pictures/baner_otnosheniya.gif

http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=72142411-25-72&n=21


Завдання

Дід Буквоїд з'їв перші букви в словах. Впишіть букви, щоб утворилися слова – назви овочів і фруктів

__блуко, _артопля, _ибуля, _орква, _руша, _иноград, _лива, _пельсин.Теа́тр

Теа́тр вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. На відміну від літератури, музики, живопису, скульптури мистецтво театру є насамперед мистецтвом живих діючих сценічних образів.

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=105604075-08-72&n=21

Завдання

1.Запиши каліграфічно слово театр.


2.Встав пропущну букву і прочитай т_атр – ляльковий, драматичний, оперний, музичної комедії, шкільний.
3. Роз'єднай слова. Запиши речення.

Сьогоднімиздрузямипідемодотеатру.


4. Пригадай правила поведінки поводження в театрі.
5. Розгадай кросвордт
По горизонталі: Хто виступає на сцені театру?

По вертикалі: Приміщення, де відбуваються вистави.

Учи́тель
Учи́тель - людина, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет

у школі.Синоніми – вчитель, педагог, вихователь, репетитор, наставник

http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=194061507-36-72&n=21

Букварі і читанки,

Парти в два ряди.

Наша перша вчителька

В серці назавжди.

Тамара Коломієць
Прислів'я та приказки


 • Учитель, як батько й мати, вчить честь шанувати.

 • Вчителя й дерево пізнають з плодів.

 • Професія вчителя прекрасна, мов на небі сонце ясне.

 • Де праця вчителя завзята, там країна на героїв багата.

 • Учитель — добра і розуму повелитель.

 • Щоб учителем стати, треба щире серце мати.

 • Строгість вчителя краще ласки батька.

 • Шануй учителя, як родителя.


Завдання
1.Прочитай загадку, запиши відгадку

Він нам рідний, дорогий,

Він хоче нас навчити

Любити край чудовий свій.ю

Це мудрий наш _________________.
2.Мовна гра "До – мі – солька "

Запиши по 2 слова із поданим складом, постав наголос

до - ___________________________________________

ре - ____________________________________________

мі - ____________________________________________

фа - ____________________________________________


Чита́ння

Чита́нняте, що читається

Ми читаємо завзято,

А читання нам — це свято! http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=13123823-14-72&n=21

Гарна книжка для ведмедя,

То солодша і від меду.

Краща книжечка для лялі,

Як стрічки та ще й коралі.

Вже пів книжки прочитали,

Ми разом: ведмідь і ляля.

Прочитаєм за годину

Ще і другу половину,

І спитаєм в Галі нишком:

— Можна взяти другу книжку!?

Прислів'я


 • Книгу читати – все знати.

 • Не всякий, хто читає, в читанні силу знає.

 • Книга корисна, коли її читають.

 • Книги читати - усе знати.

 • Книгу читають не очима, а розумом.


Загадки

1. По білому полю чорним маком сіяно.

2. Язика не має, а розуму навчає.

3. Мовчить, а сто дурнів навчить.

4. Снігові поля, чорні граки, хочеш розумним бути — бери та вчись.

5. Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита, не чоловік, а розказує.

6. Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє.http://lib2.podelise.ru/tw_files2/urls_172/12/d-11524/11524_html_m672dcdf6.png


Черво́ний

Черво́ний

Який має забарвлення одного з основних кольорів спектращо йде перед 

оранжевимкольору крові та його близьких відтінків

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=135410371-28-72&n=21

Тече вода з-під явора

Яром на долину,

Пишається над водою

червона калина.

Т. Шевченко


Спільнокореневі слова. Червоний, червоненький, червоніти, червонястий.
Синоніми. 

Червоний, кривавий, калиновий, вишневий, бордовий, малиновий, вогняний. 


Коли так кажуть?
Проходити червоною ниткою - бути основним, провідним у чому-небудь, наскрізь пронизувати щось. 
Пустити червоного півня - підпалити що-небудь, викликати пожежу з метою розплати, помсти. 
Прикмети

 • Якщо місяць червоний, буде вітер.

 • Небо червоніє перед вітряною погодою.

 • Сонце перед заходом червоне – на вітер.

Речення.
1) Майже на всіх рушниках можна помітити два однакові кольори – червоний і чорний. У кожного своя історія. Червоний – то колір калини, щастя, ясного сонечка. Чорний – це колір землі нашої родючої, а інколи і смутку.

3) Дід став на воротях у червоних чоботях. (З народного)


Завдання

Скласти сенкан за зразком

Пшениця Калина

Жовта , висока

Росте, гойдається, родить

Пшениця – злакова рослина.Чергови́й

Чергови́й – який виконує в порядку черговості які-небудь обов'язки.

http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=86793316-16-72&n=21


Обов’язки чергового учня


 • Черговий учень приходить до школи за 20 хвилин до початку занять;

 • Черговий готує клас до уроків, на кожній перерві миє дошку вологою ганчіркою і кладе на місце крейду;

 • Черговий слідкує за тим, щоб на перерві всі учні виходили з класу;

 • Черговий слідкує за санітарним станом класу, не допускає пошкодження шкільного майна;

 • Після уроків черговий учень здає чергування.


Завдання
1.Запиши словникові слова в два стовпчики

З наголосом на З наголосом на

першому складі на другому складі

( Вчитель показує предметні малюнки, а діти записують слова)

Диван, ведмідь, дитина, дятел, заєць, килим, медаль, неділя, читання, ясен.


2.Спиши каліграфічно, вставляючи букви

Без нагадувань с_стрички

Чистять зубки, миють л_чка,

А ч_рговими бувають –

Одна одній пом_гають.

http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=85232857-29-72&n=21

3. Гра "Піжмурки"

Знайди слова, що" заховалися"

УКНИГАОІЛІСКАВЕРБАСХА

АВДЯТЕЛЖЗАЯСЕНЛДИТИНА

Череви́ки
Череви́ки - вид  невисокого взуття на шнурках або ґудзиках.  
http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=283279125-17-72&n=21


Спільнокореневі слова. Черевики, черевички, черевиченьки, черевичник, черевичний.
Синоніми. Черевики, полуботки, штиблети, туфлі.

Загадка. 
Двоє поросят, а чотири хвостики. 
Вдень — завзяті та проворні: 
можем бігати, стрибати,
а вночі ми безпорадні,
бо лягають ноги спати.

Вдень з ногами, а вночі без ніг. Вірш
Зайченятко рано-вранці
У новенькій вишиванці,
В дуже гарних черевичках, 
З чорним ранцем невеличким
Підківками іскри креше,
Бо до школи йде уперше.
Завдання

Прийом «Антивірус»

Учням пропонується по 2 групи словникових слів, в одній цілеспрямовано допущені помилки; поряд для контролю можна подати ці самі слова, написані без помилок. Завдання – знайти слова, спотворені «вірусом» і «вилікувати» їх, виправивши помилки.Ясин, ведмедь, дитина, черговий, чирвоний, партфель, гирой, читаня

Шофе́р

Шофе́р водій автомобіля
http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=196471470-20-72&n=21

Синоніми – водій
З вантажом ідуть машини,

із країни до країни,

І вже декілька ночей

не змикав шофер очей.

Він доставить в строк вантаж,

дальнобійник спритний наш.


Вірш

Обладнав гараж Назарко.

Там таксі, комбайн, косарка…

Сяє все, машина кожна.

Адже що то за шофер,

Тракторист чи комбайнер,

що не буде змалку знати

Як машину доглядатиО. Меландій
Завдання

"Знайди склад"

ве…сень ву…ця ди…на ка…дар 


по…ділок по…ка се…да оз…ка 
че…вики чер…вий чи…ння у…тель 
Бать…щина жай…ронок по…редині чер…ний
я́сен

я́сендерево з перистим листям і міцною деревиною, яку використовують на різні вироби.

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=275047736-70-72&n=21

Ясен, ясен, ясеня –

Ми радіємо щодня.

Хай зростає, листя має,

Нашу землю прикрашає!

В.Крищенко


Завдання
1.Гра «Будівельники»

Записати однокореневі слова і розібрати слова за будовою. Подається матеріал у вигляді кросворда. Наприклад, перше слово з 3 букв (ліс), друге – з 4 букв (ліси), третє – 5 (лісок), четверте – 6 (лісник), п’яте – 7 (лісовий), шосте – 8 (лісовики).


2.Знайди зайве слово

Шофер, бібліотека, учитель, інженер

Автобус, аеродром, тролейбус, трамвай

Понеділок, середа, спасибі, четвер

Дятел, ведмідь, жайворонок, лелека
3.Гра "Розвідник"

Відшукай слова

ця І ву І ли ван І ди ля І не І ді по І ка І мил

ди І ти І на тел І дя дар І ка І лен во І чер І нийви І че І ки І ре мя І дух І ний не І ді І по І лок

інформаційно-довідковий портал «словоua»

Список

використаної літератури


 1. Гайова Л. Робота зі словами , вимову і правопис яких потрібно запам’ятати // Початкова школа.- № 10. – 2007.
 1. Гордієнко О.А., Шевчук Т.О., Робота над словом на уроках української мови в початкових класах ( Електронний ресурс) / О.А.Гордієнко, Т.О.Шевчук Режим доступу:http://librar.щкg.ua
 1. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. № 462
 1. Зелен – край. Ямпільщина на зламі тисячоліть: Нариси та портрети. – Суми: АС – Медіа, 2001. – 96с.: іл.
 1. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально – методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів упорядник О.Я.Савченко / За наук. ред. М.С.Вашуленка – К.: Літера ЛТД, 2011. – 336с 1. Парамонова Л.Г.Розвиток словникового запасу дітей молодшого віку /Л.Г.Парамонова // Почат. шк.- 2002.-№ 3.- С.7- 9. 1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п'яти томах. – К.: Радянська школа, - 1997. – Т.4. – с.49 - 50
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconКонкурсі «Педагогічна надія»
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconВітівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Шевченківського національного заповідника в системі громадянсько-патріотичного виховання школярів
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconНаукове товариство учнів «Ерудит» цдют м. Ульяновка
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconВикористання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови
Малоскнитський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconІсторія рідного краю село Синюха – від минулого до сьогодення
Синюхінський навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І- іі ступенів дошкільний навчальний заклад»
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconСозонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Міжпредметні зв’язки є дидактичною умовою І методом глибокого І всебічного засвоєння основ всіх наук в школі. Саме реалізація міжпредметних...
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconДитина з особливими потребами: рівний доступ до якісної освіти з досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад»
«Навчально-виховне об’єднання спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської міської...
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconУкраїнська література
Туменського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ііі ступенів дошкільний навчальний заклад»
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconНовожиттівський навчально-виховний комплекс: «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Велику допомогу в досягненні цієї мети надає мені тиждень географії. Під час його проведення діти збагачують знання, розширюють свій...
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014 iconКущенко Ольга Олексіївна, Вчитель історії та правознавства навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка