Кодекс честі як імператив життяСкачати 126.72 Kb.
Дата конвертації02.07.2017
Розмір126.72 Kb.
ТипКодекс

Тема: Кодекс честі як імператив життя.

(Урок підготовки до написання твору – роздуму)

Мета: підготувати учнів до написання твору-роздуму, навчити самостійно добирати і систематизувати матеріал; збагачувати словниковий запас учнів, удосконалювати граматичну будову усного і писемного мовлення; розвивати навички творчої співпраці; виховувати кращі людські якості; почуття гідності, честі, уміння поважати ці почуття в інших людях та бажання й уміння зберігати власну гідність.

Обладнання: наочний матеріал, аркуші паперу різного кольору, мультимедійне забезпечення: слайди, публікації, презентація із досліджуваного питання, графічне дослідження, маркери, фломастери.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.
Хід заняття
І. Психологічна настанова щодо вивчення теми.

1. Учитель.

- Доброго дня! Сьогодні у нас з вами непроста робота. Перш, ніж її розпочати, маємо памятати, що під час співпраці слід бути взаємоввічливими, добрими, порядними. Подивіться одне на одного й посміхніться, пам’ятайте,

…що ти на землі – людина.

І хочеш того чи ні – усмішка твоя – єдина

Мука твоя – єдина

Очі твої одні.

2. Робота зі слайдом №1, аутотренінг.

- Послухайте поезію М.Руденка і постарайтесь збагнути, про що вона, про кого вона? (Поезія роздрукована на окремих аркушах).

Так просто все: напишеш каяття -

І роздобудеш право на життя.

Лише десяток слів, чи, може, фраз –

І все вчорашнє вернеться нараз.

Дерева й квіти в іскорках роси,

Та за вікном дитячі голоси,

Та риба в озерах, та в небі птах,

Та смак цілунку на твоїх вустах.

Як свідчення любові й доброти…

І тільки ти уже будеш не ти.

Похилений, змарнілий від недуг,

Ти – тільки оболонка, а не дух.

Тепер старі костюми приміряй,

Удосконалюй кабінетний рай.

Топчи ту ж саму стежку у гаю -

Не вернеш душу втрачену свою

Лише десяток вилучених слів,

Які ти у потьмаренні наплів -

І вже тебе нема, а є пітьма,

Є у людину схована тюрма.

Приблизні відповіді учнів:

- Про зламану життєвими обставинами людину.

- Про зраду заради власної кар’єри.

- Про трагедію людини, яка втратила честь, гідність.


Учитель.

- Я цілком згодна з вами, мої шановні учні, особливо згодна з думкою про трагедію людини, яка втратила честь, гідність. Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про дуже делікатну річ – її Величність Честь та досліджувати одне глибоко моральне питання: чи може кодекс честі бути імперативом нашого життя?


ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель.

- Чому саме це ми будемо робити?

- Кому, як не вам, молодим громадянам незалежної України, відомо, що кожна людина – це особистість зі своїм характером, звичками, вдачею, інтересами. Добре, легко та безпечно жити, коли поруч чесні, порядні люди. Кожна людина здатна на самооцінку. Високо чи низько вона оцінює себе в конкретній ситуації, залежить від її вдачі, поведінки, обставин. У неї формується певний стандарт самооцінки – власне відчуття честі і гідності (уявлення, що є гідним чи негідним, які вчинки вона вважає моральними, а які – аморальними). Цього морального стандарту вона намагається дотримуватися й вимагає, щоб його дотримувалися ті, хто її оточує. Повага до власної честі й гідності з боку інших – право кожної людини. Тож на уроці ми з’ясуємо, чи повинна ця висока людська якість стати прерогативою, превалюванням, наполегливою вимогою нашого життя.

ІІІ. Робота над розумінням вислову, що став темою уроку.


 1. «Паспорт слова» (у кожної групи учнів на столі є роздруковані словникові статті до слів «закон», «честь», «імператив».

Паспорт слова «честь».

Слово «честь» має кілька значень, досить близьких за своєю сутністю. Звернемось до Словника української мови (т. ХІ, ст.317).

Честь – 1) Сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській і особистій поведінці.

2) Повага, пошана, визнання.

3) Те, що дає право на шану, повагу, визнання.

4) Той, хто є характеристикою величі, гордості будь-якого місця,

середовища.

5) Дівоча цнотливість, незайманість, невинність.

Паспорт слова «кодекс»

Кодекс – лат.(книга) – систематизований звід законів, що стосуються якої-небудь галузі, права, наприклад, кодекс законів про працю. (Трудовий кодекс). 1. Паспорт слова «імператив».

Імператив – (лат. – наказовий)

  1. грам. наказовий спосіб дієслів;

  2. поведінка, наполеглива вимога;

  3. філософ. категоричний імператив.

(учні знайомляться з термінами, зачитують вголос тлумачення понять).

Учитель.

– Як же по-іншому можна сформулювати тему уроку?

Відповіді учнів.

– Закон честі – наполеглива вимога життя. Закон честі – прерогатива життя.


Додаткова інформація до ключового слова.

Для української моралі характерним було специфічне розуміння честі відповідно до статі, віку, соціального статусу особи.

Якщо для дівчини честь співвідноситься з незайманістю, цнотливістю, то для парубка – з відвагою, спритністю, смітливістю. Честь одруженого чоловіка зіставлялася з його відповідальністю за добробут родини, виховання дітей, пошанування дружини. Честь заміжньої жінки полягала у збереженні подружньої вірності, шанобливому ставленні до чоловіка, народженні та вихованні дітей.

(З українського народознавства)

У 17 столітті еталоном людини честі стали англійські джентльмени. У ці часи вона вважалася виключним привілеєм вищого класу дворянства.
ІV. Робота у групах над розумінням поняття «честь» .

Перша група створює «асоціативний кущ».

Учитель.

– З чим у вас асоціюється слово «честь», з якими якостями людей?

Учні створюють асоціативний кущ, презентують асоціації на дошці.

Приклад.


вихованість

чесність

щирість
доброчинність ЧЕСТЬ відданість

людяність розважливість


порядність добродійність


Друга група працює над створенням сенкана, де головним залишається ключове слово уроку.

Учитель.

– Продовжимо працювати над головним словом нашого уроку. Створимо сенкан на тему «Честь» за схемою: 1. Слово

 2. 2-3 означення до поняття

 3. 2-3 дієслова на визначення понять

 4. Ставлення до поняття

 5. Асоціації до слова (синонім, інша назва)

Зразок сенкана, що його створили учні.

* Честь.


* Незаплямована, збережена, чиста.

* Не зраджується, оберігається, цінується.

* Не можна втрачати.

* Цінність.Третя група працює над «лексичним камертоном».

Учні наводять приклади і записують у зошит стійкі сполучення, із трьома складають речення.Приклади.

Почуття честі, справа честі, маю честь, клянусь честю, це робить тобі честь, людина з честю, людина з незаплямованою честю, захищати честь, честь мундира, з честю вийти.V. «Кухлик мудрості».

Учитель.

– Наступний етап роботи на зивається «У глибинах мудрості».

Ваші групи заздалегідь підготували афоризми, висловлювання, цитати, що їх створили Великі і склали у «кухлик мудрості».

Кожна група зачитує афоризми, коментує і записує один-два у зошит.Приклади афоризмів першої групи :

- Той, хто вимагає плату за свою чесність, частіше всього продає власну честь.

Люк де Клап’є Вовенарг

- Чесну людину можна переслідувати, але не забезчестити.

Вольтер

- Честь – це діамант на руці у доброчинності.Вольтер

- Честь – це зовнішня совість, а совість – це внутрішня честь.

Артур Шопенгауер

- Честь – це нагорода, подарована за добродійність.

Арістотель
- Добро втратиш – не багато втратиш, честь втратиш – багато втратиш, мужність втратиш – усе втратиш.

Гете


- Повірити в честь неможливо, якщо у тебе вона відсутня. Краще намагатися бути чистим і світлим: ти – це вікно, через яке ти дивишся у світ.

Бернард Шоу


Приклади крилатих висловів другої групи.
- Якщо ти цінуєш свою репутацію, пов’язуй життя з добропорядними людьми. Джордж Вашингтон

- Зникає честь – залишається формула честі, що дорівнює смерті честі.

Ф.М.Достоєвський

- Де знайти того, хто честь друга ставив би вище своєї?

Цицерон

- Честь людини в тому, щоб у питанні задоволення своїх потреб вона залежала тільки від свого працелюбства, від своєї поведінки і від свого розуму. Гегель- Честь – одна і та ж у жінок і чоловіків, дівчат і заміжніх жінок, дідів і бабусь: «не бреши», «не кради», «не пий горілку»; тільки з таких правил, що стосуються всіх людей, складається кодекс «честі» у справжньому змісті слова. Н.Г. Чернишевський

- Не кидайте ніколи дороги обов’язку і честі – це єдине, в чому ми пізнаємось.

Жорж Бюффон

Приклади крилатих висловів третьої групи.

- Я будь-яку біду згоден пережити. Але я не погоджуюсь, щоб пострадала честь.

П’єр Корнель

- Кожному свою честь складають нащадки.

Тацит

- Ти без багатства протопчешся на місці. Та гірше, коли є воно – і немає честі.П’єр Ронсар

- Збезчестити когось – значить збезчестити себе.

Публій Сір

- Честь наша в тому, щоб наслідувати краще і покращувати гірше, якщо воно може стати більш вдосконаленим.

Платон
- Не можна збезчестити того, хто не боїться смерті.

Жан Жак Руссо

- У кому честь, у тому і правда (Російське прислів’я).

- Для кого навіть честь дрібниця, для того і все інше нікчемність.

Арістотель

- Сам себе не поважаєш – інші теж не будуть тебе поважати (Японське прислів’я).

- Честь - це думка інших про наше сумління; це наш страх перед цією думкою.

А. ШопенгауерУчитель.

– Як бачите, від давніх часів і до наших категорія честі була завжди прерогативою людського існування. Запишіть у свій зошит ті, що вам стали зрозумілими до глибини душі. (2-3 афоризми)VІ. Робота зі слайдами №2, №3 (повторення вимог до твору-роздуму)

VІІ. «Снігова куля». Формулювання тези (слайд №4)

Використавши інтерактивну технологію «Снігова куля», висловлюємо та обґрунтовуємо власну думку з приводу обговорюваного питання. 1. Бесіда у формі запитань щодо обговорюваного питання.

 2. Пропонується уявна «снігова куля», яку «перекладають» від одного учня до іншого, називаючи ім’я адресата. Той, у кого «влучила» «снігова куля» (чиє ім’я назване), відповідає на запитання і перекладає її іншому учневі (чиє ім’я назване).

 3. Відповідає лише той, у кого «влучила» «снігова куля».

 4. Швидка і лаконічна відповідь.

 5. Відповіді без коментарів і оцінок.

Учителем озвучується проблемне питання:

- Чи можна, на вашу думку, закон честі брати за імператив життя? Відповіді учнів.

- Так, безперечно, можна, бо так повинно бути у демократичному суспільстві.

- На мою думку, закон честі повинен бути головним у сучасному житті, щоб зробити це життя кращим для усіх.

- Як на мене, то по-іншому і не може бути, цей закон кожен повинен всотати з молоком матері.

VІІІ. Робота у групах. Формулювання аргументів, доказів, користуючись алгоритмом слайду №5.

Приклади учнівських доказів, аргументів.

Людське безчестя породжує біду і горе в житті суспільства. Зраджені дітьми старі батьки, покинуті немовлята, діти, які втратили батьківську опіку через пристрасть батьків до алкоголю, наркотиків, «легкого» життя. Та хіба можна перерахувати все те, що несе безчестя? З цього випливає: щоб врятувати себе, люди повинні жити за законами честі.

Добір прикладів на підтвердження чи спростування цієї тези.Вчитель.

- Спробуйте, будь ласка, за аргумент взяти крилатий вислів, із щойно опрацьованих вами. Оформіть його доказом.

Приклади аргументів із використанням афоризмів.

- Аргументом на підтвердження цієї тези можуть бути слова великого німецького поета Гете. Він сказав: «Добро втратиш – не багато втратиш, мужність утратиш – багато втратиш, честь утратиш – усе втратиш».

- Підтвердженням тези може слугувати вислів Жоржа Бюффона «Не кидайте ніколи дороги обов’язку і честі – це єдине, в чому ми пізнаємось». А ще прекрасно аргументують тезу слова Тацита: «Кожному свою честь складають нащадки».

- Великий філософ Платон одного разу висловив чудову фразу: «Честь наша в тому, щоб наслідувати краще і покращувати гірше, якщо воно може стати більш удосконаленим». Вони можуть слугувати аргументом висловленій тезі.


ІХ. Робота у групах. Наведення прикладів на підтвердження аргументів.

Демонстрація слайду №6.

Учні І групи працюють над прикладами з історії; ІІ групи – з літератури; ІІІ групи – із життя.Приклади з історії (І група).

- Життя і літературна діяльність Т.Шевченка, Б.Грінченка, В.Стуса, І.Франка, В.Симоненка. Життя за законами честі інколи було для них нестерпним, та все ж саме таке життя подарувало їм безсмертя.

- А хіба можна обійти ім’я нашої сучасниці Ліни Костенко? Не бажаючи бути залежною у своїй творчості від кабінетних партократів, вона довгі роки писала у шухляду. А прийшов час – і засіяла її творчість діамантами.

Приклади із літературних творів учнів (ІІ група).

- Той, хто дбає про власну гідність, зберігає її і для наступних покколінь свого роду.

- Лаврін Запорожець із кіноповісті О.П.Довженка, «Україна в огні» не плазував перед ворогами. Односельчани обрали його старостою, бо знали, що негідних вчинків Лаврін не скоїть, все буде порядно і по-чесному.

- Дбав про честь нащадків і Мирон Данилович Катранник. Хоч і яка зваблива була пропозиція Отроходіна віддати золоту церковну чашу за мішок борошна, та Мирон їй не піддався. Звичайно, те борошно врятувало б родину від голодної смерті, та що б про нього сказали майбутні покоління?

- З честю вийшов переможцем із жорстокої битви зі сталінською машиною знищення особистості Григорій Многогрішний, герой роману «Жовтий князь». Велика повага у душі до цього героя. Більше було б таких Многогрішних!

Приклади із життя. (ІІІ група)

- У сучасному світі, на мою думку, належність до людей честі визначається не майновим станом, а вихованістю і порядністю людини. Так трапилося, що мій дідусь відійшов у вічність. Він жив у селі. І яке ж було моє здивування, коли я побачив, що провести його в останню путь прийшли не тільки люди цього села, але і сусідніх. Вони плакали і говорили тільки хороші слова про мого дідуся. Я подумав: «Мій дідусь прожив своє життя з честю».


Х. Карусель суджень.

Демонстрація слайду №7

Учитель.

- У релігії християнства існує розуміння честі як посудини, покриття душі. Покриття, під яким душа зберігається живою. Незаплямована честь – чисте, цілісне покриття, що не має плям брудних справ.

Питання до учнів:

- Чи стане для вас закон честі імперативом життя?

Відповіді учнів:

- Життя таке непередбачуване, бурхливе, та все ж я буду дотримуватися закону гідності.

- Так, це буде мій імператив існування, бо дуже хочеться, щоб покриття моєї душі залишилося цілісним.

- Якби ми всі дотримувалися цього гасла, життя було б великим задоволенням. І хоч людей, які живуть за законами честі, менше у нашому суспільстві, все ж я буду дотримуватися цих законів.Учитель. За цією ж темою учні класу працювали над проектом.

Третя група робила соціологічне опитування, де ключовим питанням було таке: «Чи стане для вас кодекс честі імперативом життя?»

В опитуванні брало 20 учнів-старшокласників нашої школи. Якою була відповідь нам продемонструє ІІІ група. (Представники групи презентують дослідження).

ІІ група обрала собі законотворчу роботу, вони створили закони моральності для школярів та вчителів нашої школи. Зараз вони презентують ці закони.

ІІІ група працювала над публікацією на тему: «Честь – визнання».

Матеріал до публікації підбирали на свій розсуд, користуючись різними джерелами. (Демонструється публікація).


ХІ. Рефлексія. Оцінювання.

Учитель.

- Скористаймося одним чудовим методом. Оцініть свою роботу на уроці наступними позначками.

! – Я все усвідомив (ла) на уроці.

? – У мене залишилося питання.

… - Хотілося б працювати над темою.
ХІІ. Заключне слово вчителя.

- Здавна існує думка, що гідність людини виявляється в її вчинках. Шановні учні, хай ваші життєві вчинки будуть завжди розсудливими і чесними.ХІІІ. Д/з: Написати твір-судження на тему «Закон честі як імператив життя».
ЧИ МОЖЕ ДОТРИМАННЯ ЧЕСТІ ЗМІНИТИ НАШЕ ЖИТТЯ?

Це питання ставилося учням 9-11кл. Білокуракинської ЗОШ№1.

Опитано було 20 учнів,серед яких 17 відповіли “так”, 2-”ні”, 1-не визначились з відповіддю.

Відношення у відсотках.
ВИСНОВОК:Таким чином,ці діаграми показують ставлення старшокласників до цього питання. Як бачимо, воно позитивне.
Література:

 1. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.

 2. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2005. - №2

 3. Варзацька Л., Кратасюк Л. Організація проектної діяльності учнів // Там само.- 2004. - №11

 4. Тихоша В. Факультативні заняття з рідної мови в 10 класі. – Х.: Основа, 2004.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кодекс честі як імператив життя iconЛицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення та систематизації знань
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...
Кодекс честі як імператив життя iconКодекс україни розділ I. Загальні положення глава основні положення
Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок судочинства...
Кодекс честі як імператив життя icon«так ніхто не кохав…» інтимна лірика в. Сосюри
Мета. Сприяти поглибленню знань учнів про особисте життя та інтимну лірику поета. Розвивати інтерес до національних надбань українського...
Кодекс честі як імператив життя iconКодекс україни науково практичний

Кодекс честі як імператив життя iconОбговорення законодавства 12
Потрепав действующий уголовный кодекс, нардепы готовятся рассмотреть проект уголовно-процессуального 12
Кодекс честі як імператив життя iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
Николай круглов: "налоговый кодекс компромисс между властью, бизнесом и обществом" 29
Кодекс честі як імператив життя iconВалентини Олійник
Вірність обов’язку І дружбі, міра особистої порядності І честі всі ті людські риси найкраще випробовуються й отримують об’єктивну...
Кодекс честі як імператив життя iconСпівець славетного Запорожжя
Україна виборола свою державність І коли кожен чесний твір здатен пробуджувати в читачів почуття лицарського побратимства, прекрасне...
Кодекс честі як імператив життя iconМатеріали для модулю «Соціальна робота у сфері паліативної та хоспісної допомоги» 2 рівень Основи соціальної геронтології
Роль Галена та Авіценни у формуванні герокомії. Салернський кодекс здоров'я. Внесок видатних вчених-медиків
Кодекс честі як імператив життя iconТернопільський міськрайонний суд тернопільської області
Хмара С.І. звернувся до суду з позовною заявою до редакції газети «Свобода», Василя Тернинського про захист честі, гідності, ділової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка