Комунальний навчальний заклад Київської обласної радиСторінка3/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1 –

2 –


3 –

4 –


Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини середини XVII – XVIII ст. та їхньою компетенцією.


 1. Генеральна військова канцелярія

А Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей» при обранні гетьмана

 1. Генеральна військова рада

Б Орган, що відав справами збору податків з населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими маєтностями

 1. Генеральний військовий суд

В Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на території держави, охороною кордонів поліцейським наглядом

 1. Генеральна скарбова канцелярія

Г Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою, яка вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру
Д Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя

1 –

2 –


3 –

4 –
Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем:А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...».

Б «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив місто. І обступила Київ сила татарська, і було місто в облозі великій...».

В «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...».

Г «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся».

Д «...і зібралися в місті, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...».

Е «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...».

Є «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і столицю їхню Ітіль, і город Білу Вежу взяв…».

Ж «…Коли ж охрестили, передали йому віру християнську, кажучи так: «Хай не спокусять тебе деякі з єретиків. А ти віруй, так говорячи: «Вірую во єдиного Бога отця вседержителя, творця неба і землі».
ІІ. Заповнить таблицю.


 1. У складі яких держав перебували українські землі в першій половині ХVІ століття?Держава

Які українські землі належали
 1. Охарактеризуйте становий поділ українського суспільства на початку ХVІ століття, заповнивши таблицю.Стан

Правове та соціальне становище


 1. Визначте, які обов’язки покладалися на виборну військову козацьку старшину та символи влади, які вони мали.
Посада

Символ влади

Обов’язки

ГетьманОбознийОсавулГенеральний писарГенеральний суддя


 1. Визначте передумови та наслідки названих подій (явищ)
Передумови

Подія (явище)

Наслідки
КонкістаЛюблінська унія 1. Заповніть таблицю, заносячи до неї номери правильних відповідей.
Х ст.

ХІ ст.

ХІІ ст.

ХІІІ ст.

ХІV ст.

ХV ст.

XVІ ст.

ХVІІ ст. 1. Люблінська унія.

 2. Хрещення Русі.

 3. Завершення будівництва Софіївського собору.

 4. Перша літописна згадка назви «Україна».

 5. Заснування Києво-Могилянського колегіуму.

 6. Поява українського козацтва.

 7. Захоплення м. Києва монголо-татарами.

 8. Утворення Галицько-Волинського князівства.

 9. Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

 10. Будівництво Запорозької Січі на о. Мала Хортиця.

 11. Берестейська церковна унія.

 12. Утворення Львівського Успенського братства.

 13. Утворення Київського братства.

 14. Князювання Ярослава Мудрого.

 15. «Доба героїчних походів».

 16. «Повчання дітям» В.Мономаха.

 17. Повстання Северина Наливайка.

 18. Гетьманування П.Конашевича-Сагайдачного.

 19. Переяславська рада.

 20. Початок книгодрукування в Україні.
 1. Заповніть таблицю «Українська культура у ХVІ столітті» за схемою:
Галузі

Пам’ятки

Книгодрукування
Освіта і наука
Література, літописання
Архітектура
Іконопис 1. Заповніть таблицю " Відмінність мануфактури від ремісничої майстерні".

Запишіть порядковий номер названих ознак у відповідну графу таблиці.


Реміснича майстерня

Мануфактура


1. Існує поділ праці.

2. Велике підприємство.

3. Працюють наймані робітники.

4. Поділ праці відсутній.

5. Працює майстер з учнями та підмайстрами.

6. Дрібне підприємство.

7. Знаряддя праці належать власникові, а не виробникам.

8. Примітивні знаряддя праці.

9. Є верстати і механізми.

10. Вироби належать власникові, а не виробникам.


 1. Складіть таблицю «Географічні відкриття ХV – першої половини ХVІ століття»
Дата

Експедиція. Хто її очолював

Наслідки

1.2.3.4.5.6.


 1. Заповніть таблицю. Підказка: прізвища діячів всесвітньої та української історії

об’єднує однакова літера алфавіту. Вкажіть ці прізвища, одночасно заповнивши прогалини в таблиці.


Прізвище, ім’я

Рік події

Відомості про історичних осіб«…Паче всього – гордості не майте в серці і в умі.

…Лжі бережіться, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло…»

Став «старшим братом, дозорцем, довічним охоронцем і наставником» об’єднаних Лаврської та Братської шкілТри тижні серед островів біля південного краю Америки він шукав прохід через протоку, що тепер названа його ім’ям«Золота книга настільки ж корисна, як забавна, про найкращий устрій держави та про новий острів Утопію»Видатний військовий діяч, сподвижник Богдана Хмельницького. Під час Збаразької облоги очолював козацьку кінноту; тут і загинув, але залишився в народній пам’яті: «… Ти славний козаче, за тобою ... вся Вкраїна плаче».
 1. Розподіліть за історичними періодами терміни, поняття, персоналії:

Арбалет, агора, Варфоломіївська ніч, В.-К. Острозький, «Вічний мир», гільдія, єзуїти, Золота орда, індуїзм, іслам, Ібн Сіна, каріатиди, Литовські статути, Марк Аврелій, «Непереможна армада», Остромирове Євангеліє, пектораль, погост, «Реконкіста», «Санта Марія», Сигізмунд ІІ Август, «Салічна правда», терми, улус, фаланга.


Стародавній світ

Середні віки

Новий часІІІ. Пояснити терміни та поняття

 1. Історик часто має справу з усталеними висловами, які заміняють наукові терміни і поняття. Розшифруйте подані нижче вислови:

 • З «варягів у греки»;

 • «тесть Європи»;

 • «пам’ятник людської несправедливості»;

 • «Варфоломіївська ніч».
 1. Поясніть історичне походження й суть таких понять: «конкіста», «реформація», «гугеноти», «уніатська церква», «ясир». Коли і в якій країні вони виникли та у

зв’язку з якими подіями?
IV. Назвати події за датами

 • 988 р. –

 • 1240 р. –

 • 1410 р. –

 • 1492 р. –

 • 1596 р.–

 • 1635 р. –та дати за подіями. Розмістіть їх у хронологічній послідовності.

 • Любецький з’їзд князів

 • Повстання К. Косинського

 • Церковний собор у м. Бересті

 • Загибель князя Романа Мстиславича

 • Хотинська війна

 • Заснування братської школи у Львові


V. «Калейдоскоп історичних персоналій»
1. Спираючись на подані короткі характеристики, з’ясуйте, кому вони належать.

 1. «Був державцем всієї Руської землі… кидався був на поганих, як той лев… І переходив землю їх, як той орел. А хоробрий був, як той тур, бо ревно наслідував предка свого Мономаха».

 2. Автор твору «Слово про закон і благодать».

 3. Найталановитіший майстер іконопису часів Київської Русі.

 4. Автор богослужебних книг «Требник» та «Катехізис».

 5. «Увесь народ, уся чернь, вийшовши з міста вітала його. Академія вітала його промовами і вигуками як … спасителя і визволителя народу від польського рабства… Патріарх надав йому титул найсвітлішого князя…».

 6. У 1620 році, під час візиту до Києва, єрусалимський патріарх Феофан висвятив його на митрополита.

 7. Автор відомого твору полемічної літератури «Тренос».

 8. Йому належить вислів «На тому стою й не можу інакше».

 9. Захоплений його твором, Еразм Роттердамський вимовив: «Ти або Бог, або диявол, або … (допишіть).

 10. Відома українська меценатка, причетна до створення Києво-Могилянської академії2. З якими подіями в історії України пов’язані імена?

 • Роман Мстиславич.

 • Михайло Глинський.

 • Сигізмунд-Август.

 • Дмитро Вишневецький.

 • Іван Федоров.


3.Складіть чотири «ланцюжки» із названих імен історичних діячів та дат, термінів і висловів, які їх стосуються:

Е. Кортес.

Д. Вишневецький.

М. Лютер.

Рішельє.

1585р;


1517р;

1519р;


1556 р;

курінь;


ацтеки;

єретики;

інтенданти;

«Ой, джуро мій молодесенький, подай мені лучок та й тугесенький…»; «Освіченість – найкраща окраса держави»; «На тому я стою й не можу інакше»; «Дари Монтесуми».


VI. Заповніть пропуски у тексті.

1. У ________ році козацьке військо зазнало поразки під _____________. Татари залишили поле бою, захопивши у полон ______________. Командування взяв на себе полковник _______________ і вивів головні сили з _______________. Так козацькі війська уникнули розгрому. Тим часом, визволившись із татарського полону, гетьман організував оборону в районі м._______________ і спинив прохід поляків на Київщину.
2. Вставте пропущене:

 • Перший міст через Дніпро побудував князь … .

 • Вперше етнічна назва «Україна» згадується у … літописі … року.

 • Магдебурзьке право – це право міст на … ..

 • Морські походи козаків на Туреччину на початку ХVІІ ст. називають «Добою … … » .

 • Митрополитом української православної церкви у першій половині ХVІІ ст. був … .

3. Історична плутанина: знайдіть 10 помилок у тексті і запишіть правильну відповідь, підкреслюючи змінені дати, слова і словосполучення.

У 1638 році князь В.-К.Острозький заснував у Києво-Успенській лаврі школу за типом західноєвропейських навчальних закладів. У 1639 році вона була об’єднана з Київською братською школою та перетворена на Київський ліцей, що згодом став університетом. Викладали тут грецькою, слов’янською, а деякі курси – латинською мовами. Учні називалися ліцеїстами. Цей навчальний заклад до відкриття Харківського університету був єдиним вищим навчальним закладом Східної Європи.


9 клас

І. Дати відповіді на тестові завдання

Тестові завдання – 1

1. У якому році у Франції були скликані Генеральні штати?

а) у 1744 р.

б) у 1788 р.

в) у 1789 р.

2. Який державний орган Франції оголосив про скасування монархії та встановлення республіки наприкінці ХVІІІ ст.?

а) Законодавчі збори;

б) Національний конвент ;

в) Законодавчий корпус;

3. Де відбулася «битва народів»?

а) під Бородіним;

б) під Лейпцигом;

в) під Ватерлоо.

4. Хто з російських воєначальників здійснив розгром наполеонівської армії в Росії в 1812р.?

а) М.Кутузов.

б) І. Олександр.

в) О. Суворов.

5. «Священний союз» у 1815 р. був укладений між монархами…

а) Росії, Австрії, Прусії.

б) Росії, Англії, Австрії.

в) Франції, Росії, Прусії.

6. Після придушення українського гайдамацького повстання Коліївщини його керівник М.Залізняк був…

а) страчений;

б) ув’язнений у Варшавській тюрмі;

в) відправлений до Сибіру;.

7. У якому році К. Розумовський став гетьманом України?

а) у 1750 р.

б) у 1762 р.

в) у 1764 р

8. Кого вважають першим українським філософом?

а) Г. Полетику.

б) М. Бантиша-Каменського.

в) Г. Сковороду.

9. Який із названих документів був програмним для Кирило-Мефодіївського товариства?

а) «Руська Правда».

б) «Конституція».

в) «Книга буття українського народу»

10. Назвіть роки діяльності «Руської трійці» в Західній Україні.

а) 1832-1837 рр.

б) 1837-1848 рр.

в) 1848-1851 рр.
Тестові завдання – 2

1. Які терміни доцільно використати для характеристики економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ століття?

 1. Чумацтво;

 2. парова машина;

 3. індустріалізація;

 4. порто-франко;

 5. залізниця;

 6. кріпаки;

 7. фільварок.

А 1 2, 4, 6

Б 2, 3, 5, 7

В 1, 3, 5, 6

Г 2, 4, 6, 7
2. Установіть відповідність між датами і подіями:

 1. 1817 р.

 2. 1820 р.

3) 1834 р.

4) 1846 р.А відкриття університету Св. Володимира у Києві;

Б заснування Інституту Оссолінських у Львові;

В видання першої частини «Енеїди» І.Котляревського;

Г відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині;

Д уперше вийшла друком «Історія Русів».

1 –


2 –

3 –


4 –
3. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

 1. альманах;

 2. парафія;

 3. меценат;

 4. аматор.

А різножанровий, періодичний збірник літературних творів

Б покровитель мистецтва і літератури

В любитель, непрофесіонал

Г структурна одиниця вищого навчального закладу

Д нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує вірян, яких обслуговують церковнослужителі одного храму.

1 –


2 –

3 –


4 –
4. Які явища притаманні розвитку сільського господарства Наддніпрянської України, що виявилися під впливом реформи 1861 року в Російській імперії?

 1. аграрне перенаселення;

 2. аграрна спеціалізація регіонів;

 3. витіснення іноземного капіталу національним;

 4. соціальне розшарування селянства;

 5. подолання селянами малоземелля та безземелля;

 6. зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства;

 7. міграція, переселення селян на схід Російської імперії.

А 2, 4, 5, 7

Б 2, 3, 4, 6

В 1, 2, 4, 7

Г 1, 3, 5, 6
Каталог: wp-content -> uploads -> file
file -> Твої люди, фастівщино. Косовський володимир іванович гусак Олег, вихованець історико-краєзнавчого гуртка «Люби І знай свій рідний край»
file -> Навчально-тематичної екскурсії
file -> Академія неперервної освіти
file -> Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи
file -> Конкурс «юні екскурсоводи»
file -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з метою
file -> Іван Козловський, видатний російський співак, українського походження Низький уклін Вам, Маестро!
file -> П. Чайковський І Україна «Я хочу, щоб моя музика поширювалася, І все для більшої кількості людей вона була натхненням у житті»
file -> Сценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКонкурс «юні екскурсоводи»
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconОбласної державної адміністрації комунальний вищий навчальний заклад

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад херсонської обласної радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка