Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради


Установіть послідовність заснування таких культурно-просвітніх організацій у Галичині: АСторінка4/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Установіть послідовність заснування таких культурно-просвітніх організацій у Галичині:

А «Галицько-Руська матиця».

Б Собор руських учених.

В Товариство греко-католицьких священників.

Г гурток «Руська трійця».

1 –


2 –

3 –


4 –
6. Назвіть прізвища діячів української культури першої половини ХІХ століття.:

1) І. Мечніков.

2) М. Остроградський.

3) М. Максимович.

4) І. Нечуй-Левицький.

5) П. Мирний.

6) Г. Квітка-Основ’яненко.

7) Є. Гребінка.

А) 1, 2, 4, 6.

Б) 2, 3, 6, 7.

В) 1, 3, 5, 7.

Г) 2, 4, 5, 6.


7. Установіть послідовність подій:

А) Заборона царем Олександром І діяльності масонських лож.

Б) Польське повстання і ліквідація Царства Польського.

В) збройний виступ Чернігівського полку.

Г) створення товариства греко-католицьких священників у м. Перемишлі.

1 –


2 –

3 –


4 –
8. Установіть відповідність між датами і подіями:

1)1817 р


2)1820 р

3)1834 р


4) 1846р.

А) відкриття університету Св. Володимира у Києві;

Б) заснування Інституту Оссолінських у Львові;

В) видання першої частини видання «Енеїди» І. Котляревського;

Г) відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині;

Д) уперше вийшла друком «Історія Русів».

1 –

2 –


3 –

4 –
9. Чи правильне судження?

Основний потік трудових емігрантів із Наддніпрянщини у другій половині ХІХ століття був спрямований:

1) у східні райони Російської імперії (Казахстан, Сибір, Далекий Схід);

2) у країни Західної Європи та Америки (Англію, Францію, США, Канаду);

А) обидва варіанти правильні;

Б) тільки 1-й варіант правильний;

В) тільки 2-й варіант правильний;

Г) обидва варіанти неправильні.
10. Яке висловлювання є правильним?

А) Українські міста у складі Російської імперії були за своїм національним складом

переважно неукраїнськими.

Б) Для єврейського населення Російської імперії була визначена смуга осілості, яка включала всю Україну.

В) На початку ХІХ століття У Наддніпрянщині розгортається масове залізничне будівництво.

Г) Масова трудова еміграція з західноукраїнських земель почалась одразу після скасування на цих землях кріпосного права.Тестові завдання – 3

Установіть послідовність описаних нижче подій.А «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»

Б «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»

В «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»

Г «Увесь народ, вся чернь, вийшовши з Києва вітали його. Академія вітала його як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдана добрий знак і називаючи його Богом даний…»

Д «...Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ...поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного на ймення Йов Борецький»

Е «...Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана... Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу...»

Є «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив колись фортецю... Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом....»

Ж Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним …графу Рум’янцеву»

З «За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»

І «Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні… Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».
ІІ. Заповнити таблицю.і

 1. Назвіть передумови та наслідки вказаних подій (явищ)Передумови

Подія (явище)

Наслідки
«Битва народів»Масонство в Україні

2. Заповніть таблицю, заносячи до неї номери правильних відповідей.


Терміни, події, дати, що характерні для України у складі Російської імперії

Терміни, події, дати, що характерні для України у складі Австрійської імперії


 1. Волость;

 2. Дистрикти;

 3. Жупи;

 4. «Русалка Дністрова»;

 5. « Любов до істини»;

 6. «холерні бунти»;

 7. Наполеоніди;

 8. 1812 рік;

 9. 1848-1849 роки;

 10. інвентарна реформа;

 11. порто-франко;

 12. І. Сошенко;

 13. М. Вербицький;

 14. 1834 рік;

 15. 1837 рік;

 16. кооперативний рух;

 17. чумацький промисел;

 18. місія В. Капніста в Берліні;

 19. Собор руських учених;

 20. урбанізація.3.Складіть таблицю «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій за схемою:


Запитання

Російська імперія

Австрійська імперія

1. Назви історико-географічних регіонів українських земель, які перебували у складі імперії.

2.Коли і внаслідок яких подій опинилися під владою імперії.3.Адміністративно-територіальний устрій та назви адміністративних одиниць.
4.Заповніть таблицю. Підказка: прізвища діячів української історії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття об’єднує однакова літера алфавіту. Назвіть ці прізвища, одночасно заповнивши прогалини в таблиці.


Прізвище, ім’я

Рік події

Відомості з біографіїПомер у Соловецькому монастиріЗдійснив таємну місію до пруського короля Фрідріха Вільгельма ІІОчолював селянський рух у Північній БуковиніВидав «Енеїду»Заснував Харківський університет


5.Прослідкуйте, як і які українські землі опинилися у складі Російської імперії


Рік

Події

1503
1654
1774
1783
1791
1793
1795

6. Складіть таблицю "Здобутки діячів української культури в першій половині ХІХ століття " (не менше 5 осіб) за такою формою:


Ім’я та прізвище

діяча культури

Сфера діяльності

Основні здобутки в цей період7. У яких галузях культури працювали названі діячі?


Наука

Література

Театр

Музика

Живопис
Т. Осиповський, Є. Гребінка, М. Щепкін, М. Вербицький, І. Вітковський, В. Тропінін, В.Боровиковський, М. Глінка, І. Котляревський, М. Костомаров, М. Максимович, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Каразин, І.Сошенко.
8.Розподіліть за історичними періодами терміни, поняття, персоналії:

Арбалет, агора, «битва народів», Варфоломіївська ніч, Василь Капніст, гільдія, єзуїти, Золота орда, індуїзм, іслам, Ібн Сіна, каріатиди, Марк Аврелій, «Непереможна армада», Остромирове Євангеліє, пектораль, погост, «Реконкіста», «Санта Марія», «Священний союз», «Салічна правда», терми, улус, Шарль Монтеск’є, фаланга.
Стародавній світ

Середні віки

Новий часІІІ. Пояснити терміни та поняття.

1. Історик часто має справу з усталеними висловами, які замінюють наукові терміни і поняття. Розшифруйте подані нижче вислови.

 • «Будителі».

 • «Клаптикова імперія».

 • «Вікторіанська доба».

 • «Весна народів».


2.Поясніть історичне походження і суть таких понять: «промисловий переворот», «урбанізація», «Священний союз».
3.Поясніть історичне походження і суть таких понять: “просвітництво”, “чартизм”, “громадівський рух ”. Коли і в якій країні вони виникли та у зв’язку з якими подіями?
IV. Назвати події за датами

 • 8 січня 1654 р. –

 • 22 вересня 1792 р. –

 • 1764 р. –

 • 1775 р. –

 • 14 грудня 1825 р.–

 • 1830-1831рр. –

та дати за подіями. Розмістіть їх у хронологічній послідовності

 • Ліквідація Гетьманщини.

 • Третій поділ Речі Посполитої.

 • Повстання Чернігівського полку.

 • «Сто днів».

 • Взяття Бастилії.

 • Заснування Києво-Могилянської академії.

 • Початок громадянської війни у США.

 • Тільзітський мир.

 • Створення Священного союзу.

 • Заснування Київського університету.

 • Бородинська битва.

 • Указ Катерини ІІ про закріпачення українських селян


V. «Калейдоскоп історичних персоналій».

1.Спираючись на подані короткі характеристики, встановіть, кому вони належать.

1. Цьому російському генералу Катерина ІІ наказала зруйнувати Запорозьку Січ.

2. «Український Ломоносов», який очолив, створений в Україні на початку ХІХ століття, університет.

3. Французький революціонер, якому належать слова «Ти покажеш мою голову народу, вона варта цього».

4. Композитор, який присвятив Наполеону «Героїчну симфонію», але довідавшись, що Бонапарт став імператором, порвав свою присвяту.

5. Наказний отаман Азовського козацького війська, який у російсько-турецькій війні 1828-1829рр. став ініціатором переходу козаків на бік Росії.

6. «Я випробовував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів закласти наріжний камінь для її дальшого розвитку».

7. Основна його наукова праця – п’ятитомна «История Малороссии».

8. Учасник російсько-французької війни 1812 року, член масонської ложі «Любов до істини».

9. Англійський винахідник, який започаткував паровий залізничний транспорт.

10. Йому належить вислів: «Домагайтеся успіху; я оцінюю людей тільки за результатами їхніх дій».
2. З якими подіями в історії України пов’язані імена?


 • Петро Рум’янцев.

 • Петро Калнишевський.

 • Кирило Розумовський.

 • Йосип Гладкий.

 • Єрмолай Четвертак.

3. Назвіть авторів наведених історичних праць. Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків.

 • «Повчання дітям».

 • «95 тез».

 • «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького».

 • «Тренос».

 • «Про дух законів».

 • «Книга буття українського народу».

 • «Русалка Дністрова».

 • «Історія русів».

 • «Енеїда».

 • «Ода на рабство».


VI. Заповніть пропуски або виправте помилки) у тексті.

1. Вставте пропущене:

 • Другу Малоросійську колегію в Україні очолив … .

 • Вирішальна битва між союзними арміями та Наполеоном І відбулася в 1813 році під … . Вона ввійшла в історію під назвою … .

 • Священний союз був створений у … році .

 • Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був … .

 • Коліївщину очолили …, … .


2. Заповніть пропуски в тексті.

На початку 20-х років ХІХ століття в Україні сформувалися дві таємні декабристські організації – ________________ та ___________________. У _______ році вони об’єднались. Головний програмний документ декабристського руху в Україні – __________________, його автором був __________________ .


3. Історична плутанина: знайдіть помилки в тексті і запишіть правильну відповідь.

1820 року внаслідок розколу “Союзу благоденства” виникли дві організації – Південне та Північне товариство. Обидві організації мали спільну мету – шляхом реформ ліквідувати самодержавний устрій та кріпосне право. Однак щодо майбутнього України погляди декабристів різнились. Про це заявили керівники цих товариств С.Муравйов-Апостол і М.Бестужев-Рюмін у своїх програмних документах. За «Статутом» Північного товариства Росія мала стати єдиною централізованою державою з республіканською формою правління. За «Книгою буття українського народу» Південного товариства – конституційною монархією на засадах федерації, де з тринадцяти суб’єктів два мали бути утворені на українських землях.


4. Знайдіть і виправте в історичному тексті 5 помилок.

У 1820р. “Союз благоденства” розпався. Члени Васильківської управи проголосили створення Північного товариства. Провідна роль у товаристві належала П.Пестелю. В Росії утворилось Південне товариство. Обидві організації мали спільну мету – шляхом реформ ліквідувати самодержавний устрій та кріпосне право. Однак щодо майбутнього України погляди декабристів різнились.


10 клас

І. Дати відповіді на тестові завдання
Тестові завдання – 1

1. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?

А трест;

Б картель;

В концерн;

Г синдика;
2. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні

А остаточно зруйновано селянську общину;

Б подолано селянське малоземелля та безземелля;

В утверджено приватне селянське землеволодіння;

Г зупинено процес майнового розшарування селянства.
3. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою

А Головної української ради;

Б Союзу визволення України;

В Карпато-руського визвольного комітету;

Г Товариства українських поступовців;
4. У ході війни Товариство українських поступовців закликало українців

А підтримати Троїстий союз, «...бо, ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ».

Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».
5. Про який регіон ідеться в уривку з історичного джерела?

«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3».

А Наддніпрянщина;

Б Закарпаття;

В Галичина;

Г Буковина;
6. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук у руки. Лише ціною великих утрат російським солдатам удалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини». Де відбулися описані події?

А г. Маківка;

Б г. Говерла;

В г. Лисоня;

Г г. Погар;
7. Установіть хронологічну послідовність подій, які відбувались на українських землях у 1914-1918 рр.

А Взяття російськими військами фортеці Перемишль.

Б Початок діяльності Союзу визволення України.

В Горлицька операція.

Г Бій полку УСС на горі Лисоня.
8. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра Росії П.Столипіна?

1) ліквідувати поміщицьке землеволодіння;

2) зруйнувати селянську общину, утвердити приватну власність на землю;

3) забезпечити Російську імперію хлібом;

4) створити соціальну опору царизму на селі; ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі;

5) ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру і Далекого Сходу;

6) модернізувати сільське господарство, збільшити виробництво сільгосппродукції;

7) приборкати національні рухи в Російській імперії.А 1, 3, 5, 7.

Б 2, 3, 5, 6.

В 2, 4, 5, 6.

Г 1, 5, 6, 7.
9. Які явища визначали розвиток промислового виробництва земель підросійської України на початку ХХ століття?

1. Попри промислове піднесення 1909-1913 рр., промисловий переворот не завершився.

2. Рівномірний розвиток промисловості регіонів.

3. Формування спеціалізації промислових районів.

4. Відсутність іноземного інвестування в промисловість.

5. Утворення монополій у цукровій, металургійній, кам’яновугільній, залізорудній галузях.

6.Концентрація промислового виробництва: 5 найбільших південних металургійних заводів виробляли майже 25% у загальноросійському виробництві чавуну.

7.На промислових підприємствах установлено 8-годиннний робочий день.А 1, 2, 7

Б 2, 3, 5

В 3, 5, 6

Г 3, 4, 5
10. Яку мету переслідували реформи прем’єр-міністра Росії П. Столипіна?

1) ліквідувати поміщицьке землеволодіння;

2) зруйнувати селянську общину, утвердити приватну власність на землю;

3) забезпечити Російську імперію хлібом;

4)створити соціальну опору царизму на селі; ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі;

5) ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру й Далекого Сходу;

6) модернізувати сільське господарство, збільшити виробництво сільгосппродукції;

7) приборкати національні рухи в Російській імперії.

А) 1, 3, 5, 7.

Б) 2, 3, 5, 6.

В) 2, 4, 5, 6.

Г) 1, 5, 6, 7.


11. Установіть послідовність подій.

А) Всеукраїнський національний конгрес.

Б) Збройний виступ «самостійників».

В) Створення Української Центральної Ради.

Г) ІІІ Універсал Центральної Ради.

1 –


2 –

3 –


4 –
12. Установіть відповідність між українськими політичними партіями у 1917 році та їхніми характеристиками.

1)Українська партія соціалістів-революціонерів.

2) Українська соціал-демократична робітнича партія.

3) Українська партія соціалістів-федералістів.

4) Українська демократично-хліборобська партія.

А) партія лівого спрямування, що прагнула поєднати перспективу національного відродження України зі встановленням радянського ладу. Один із лідерів – М.. Скрипник

Б) наймасовіша серед українських національних партій. Її лідером був
М. Грушевський.

В) представляла консервативні кола і спиралася на традиційні цінності. Лідери – брати С.і В. Шемети та В. Липинський.

Г) партія ліберально-демократичного спрямування. Виступала за глибоке реформування народного господарства і створення відносин України з Росією на федеративних засадах.

Д) друга за чисельністю і впливом політична партія в Україні. ЇЇ керівниками були

В. Винниченко, І. Мазепа, С. Петлюра.

1 –


2 –

3 –


4 –
Каталог: wp-content -> uploads -> file
file -> Твої люди, фастівщино. Косовський володимир іванович гусак Олег, вихованець історико-краєзнавчого гуртка «Люби І знай свій рідний край»
file -> Навчально-тематичної екскурсії
file -> Академія неперервної освіти
file -> Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи
file -> Конкурс «юні екскурсоводи»
file -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з метою
file -> Іван Козловський, видатний російський співак, українського походження Низький уклін Вам, Маестро!
file -> П. Чайковський І Україна «Я хочу, щоб моя музика поширювалася, І все для більшої кількості людей вона була натхненням у житті»
file -> Сценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКонкурс «юні екскурсоводи»
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconОбласної державної адміністрації комунальний вищий навчальний заклад

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад херсонської обласної радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка