Комунальний навчальний заклад Київської обласної радиСторінка5/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

13. Чи правильне судження?

В аграрній політиці Директорія УНР

1) декларувала вилучення землі в поміщиків без викупу;

2) оголосила про недоторканість землі іноземних підданих, промисловців і поміщиків- цукрозаводчиків;

А) обидва варіанти правильні;

Б) тільки 1-й варіант правильний;

В) тільки 2-й варіант правильний;

Г) обидва варіанти неправильні.


14. Установіть відповідність між державними утвореннями на українських землях та

договорами, котрі укладали

1) УНР, Українська Центральна Рада.

2) Українська Держава гетьмана П. Скоропадського.

3) УНР, Директорія.

4) УСРР.


А) Ризький мирний договір.

Б) Варшавська угода.

В Брестський мирний договір.

Г) попередній договір про припинення стану війни між Україною та Радянською Росією.

Д) Федеративна грамота.

1 –


2 –

3 –


4 –
15. Яке висловлювання є правильним?

А) Українські міста у складі Російської імперії були за своїм національним складом

переважно неукраїнськими;

Б) для єврейського населення Російської імперії була визначена смуга осілості, яка включала всю Україну;

В) на початку ХІХ століття На Наддніпрянщині розгортається масове залізничне будівництво;

Г) масова трудова еміграція з західноукраїнських земель почалася одразу після скасування на цих землях кріпосного права.


Тестові завдання – 2

1.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.

А. Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа».

Б. «Після звільнення від нас графа Розумовського… для належного управління в Малій Росії створити колегію, у якій бути головним… графу Румянцеву».

В. «Тут же склався гурток із чотирьох душ… Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка … і дали клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй».

Г. «Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством… національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька».

1 –


2 –

3 –


4 –
2. Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їх політичної біографії.

1. К. Левицький

А. Президент Карпатської Русі

 1. О. Бобринський

Б. Очолював Головну Українську Раду

 1. М. Міхновський

В. Автор аграрної реформи 1906-1911рр.

 1. П. Столипін

Г. Ідеолог державної незалежності України
Д. Очолив Галицько-Буковинське генерал- губернаторство

1 –

2 –


3 –

4 –
3. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.А.«Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії. Щоб уся Російська Республіка стала федерацією вільних і рівних народів».

Б. «На мою думку, Центральна рада сплатила за порозуміння з Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну».

В. «Відновивши своє державне право як Українська Народна республіка, Україна для кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення свого права та охорони вільностей, культури, добробуту своїх громадян проголосила себе і нині геть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною…».

Г. «Коли Винниченко прочитав документ, вибухнув справжній грім радості. Під кінець присутні – делегати, публіка, кореспонденти – стали на коліна і заспівали великий «Заповіт».

1 –


2 –

3 –


4 –
4. Які програмні положення мала українська трудова громада в ІІ Державній Думі?

(із шести варіантів відповідей – три правильні)

1. «Ми хочемо «єдиної, нероздільної, самостійної України від гір Карпатських аж по Кубань-річку».

2.«Здобуття народові землі, которою користувалися б тільки ті, що прикладають до неї свою працю..»

3. «Будемо вимагати восьмигодинного робочого дня, оборони праці жінок та дітей, страховки на старість та на випадок знесилення».

4.«Користуючись сим поземельним наділом, селяни за се зобов’язані виконувати на користь поміщиків визначені в «Положеннях» повинності… Селяни іменуються тимчасовозобов’язаними».

5. «Переробка державного урядування на національну і територіальну (краєву) автономію країн Російської імперії».

6. «Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець на нашій території, ми немаємо права покласти оружжя».
ІІ. Заповнити таблицю.
1. Назвіть передумови та наслідки вказаних подій (явищ)Передумови

Подія (явище)

Наслідки
«Пробудження Азії»Революція 1905-1907 рр. в Україні


2. Складіть таблицю «Територіальні плани країн Антанти і Троїстого Союзу в Першій світовій війні».


Країна

Територіальні плани

1.
2.
3.
4.
5.
6.


3. Визначте причини і наслідки зазначених подій.

Причини

Подія

Наслідки
Столипінська аграрна реформа

4. Запишіть порядковий номер названих подій, дат, термінів, персоналій у відповідну графу таблиці.

Українська Держава
П. Скоропадського


Директорія УНР

ЗУНР

 1. Бій під Мотовилівкою.

 2. «Листопадовий зрив».

 3. Українська академія наук.

 4. Є. Петрушевич.

 5. Д. Вітовський.

 6. Ф. Лизогуб.

 7. В. Чеховський.

 8. Отаманщина.

 9. Трудовий Конгрес.

 10. «Чортківська офензива».

 11. Українська Національна Рада.

 12. УГА.

 13. Локаути.

 14. 13 листопада 1918 р.

 15. 14 грудня 1918 р.

 16. 18 грудня 1918р.

 17. 22січня 1919 р.

 18. Український Національний Союз.

 19. Перший зимовий похід.

 20. Федерація з Росією.


5. Заповніть таблицю «Українські політичні партії у 1917 –1918 рр.»

Назви партій

Лідери

Основні програмні положення6. Запишіть порядковий номер названих подій у відповідну графу таблиці.

1914

1915

1916

1917

19181. «Чорний день німецької армії».

2. Необмежена «підводна війна».

3. Перше використання танків.

4. Дарданельська десантна операція.

5 Галицька битва.

6. Битва на р. Марна.

7. Вступ у війну США.

8. Горлицька операція.

9. Комп’єнське перемир’я.

10. Підписання Брест-Литовського мирного договору.

11. Створення легіону УСС.

12. Брусиловський прорив.

13. Бої на г. Маківка.

14. Проголошення «Декрету про мир».

15. Створення Головної Руської Ради.

16. І Універсал Центральної Ради.

17. ІІІ Універсал Центральної Ради

18. Гетьманат П.Скоропадського.

19. Проголошення незалежності УНР.20. Корніловський заколот.
7. Порівняйте:

План Дауеса

План Юнга

Пакт Бріана-Келлога

Мета


Коли був прийнятий?


Зміст8. Визначте головні напрями «нового курсу» Ф.Рузвельта.
«Новий курс»

у промисловості
у фінансовій сфері
у сільському господарстві
у соціальній сфері

9. Складіть таблицю "Здобутки діячів української культури у 20-х роках ХХ століття" (не менше 5 осіб) за такою формою:


Ім’я та прізвище

діяча культури

Сфера діяльності

Основні здобутки в цей період


10. Пригадайте важливі історичні події та заповніть синхронну таблицю

«Найважливіші події в історії».


Час

Всесвітня історія

Історія України

Vст.ІХ ст.Х ст.ХІ ст.ХІІІ ст.ХІVст.ХVст.ХVІІ ст.ХVІІІ ст.ХІХ ст.
ІІІ. Пояснити терміни та поняття.

1. Історик часто має справу з усталеними висловами, які заміняють наукові терміни і поняття. Розшифруйте подані нижче вислови.

 • «Весна народів».

 • «Столипінський галстук».

 • «Верденська м’ясорубка».

 • «Українське питання».


2. Поясніть історичне походження й суть таких понять: “новий курс ”, “план Дауеса ”, “лікнеп ”. Коли і в якій країні вони виникли та у зв’язку з якими подіями?
3. Пояснити поняття і терміни:

 • Універсал –;

 • Український національний конгрес – ;

 • Директорія –;

 • «Листопадовий зрив» –;

 • Галицько-Буковинське генерал-губернаторство –.IV. Назвіть події за датами

 • 3 червня 1907 р. – ;

 • 1 серпня 1914 р. – ;

 • 22 квітня 1915 р. –

 • 21 лютого-18 грудня 1916 р. –;

 • 11 листопада1918 р.– ;

 • 10 червня 1917 р. – .та дати за подіями. Розмістіть їх у хронологічній послідовності

 • Версальський договір.

 • Створення ГУР.

 • Створення Ліги Націй.

 • Битва на річці Соммі.

 • Проголошення ІІ Універсалу Центральної Ради.

 • Горлицька операція.

 • Верденська битва.

 • Комп’єнське перемир’я.

 • ІІІ Універсал Центральної Ради.

 • Підписання Латеранської угоди .

 • Створення Ліги Націй.

 • «Пивний путч».

 • Установлення диктатури Ф. Франко.

 • Перехід до нової економічної політики в Радянській Росії.


V. «Калейдоскоп історичних персоналій».

1.Спираючись на подані короткі характеристики, з’ясуйте кому вони належать.

 1. Автор знаменитої опери «Лебедине озеро».

 2. Ініціатор відродження античних Олімпійських ігор наприкінці ХІХ століття, перший генеральний секретар Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

 3. Президент США, лауреат Нобелівської премії миру (1919 р). Його пропозиції були покладені в основу роботи Паризької мирної конференції.

 4. Український історик, етнограф, активний діяч національно-визвольного руху, засновник гуртка «хлопоманів», учасник громадівського руху.

 5. Голова української парламентської громади у І Державній думі Російської імперії.

 6. На сторінках журналу «Украинская жизнь» опублікував маніфест «Війна і українці», де висловив свою позицію щодо того, яким має бути ставлення українців до війни.

 7. У виданому універсалі – «Грамоті до всього українського народу» – брав на себе зобов’язання «негайно збудувати державну владу, яка здатна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці».

 8. У своїх спогадах він пише: «Газети не мали місця для вміщення всіх телеграм, які посилалися Центральній Раді з усіх кінців України. Земства, думи, товариства, сільські сходи, військові частини, мітинги вітали Універсал УЦР й визнавали його справжнім висловом домагань української демократії…».

 9. Один із головних організаторів Троїстого союзу. В історії його називають «залізним канцлером».

 10. Єдиний в історії США президент, хто обирався на 4 терміни поспіль. Успішно вивів країну зі світової економічної кризи 1929-1933 років, здійснюючи програму реформ під назвою «Новий курс».


2. Із якими подіями в історії України пов’язані імена?

 • Павло Пестель.

 • Михайло Драгоманов.

 • Петро Столипін.

 • Андрей Шептицький.

 • Михайло Галущинський.


3.Назвіть авторів наведених історичних праць. Дайте характеристику одного з джерела за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків.

 • «Повчання дітям».

 • «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького».

 • «Тренос».

 • «Про дух законів».

 • «Книга буття українського народу».

 • «Історія русів».

 • «Ода на рабство».

 • «Україна irredenta».

 • «Самостійна Україна».

 • «Історія України-Руси» .VI. Заповніть пропуски або виправте помилки в тексті.

1. Вставте пропущене:

 • Приводом до початку Першої світової війни стало … .

 • Президентом Загальної української ради став … .

 • Загальне командування військ союзників на Західному фронті здійснював … .

 • Виконавчим органом Центральної Ради став…, який очолив … .

 • Частини Вільного козацтва в Україні формував … .


2. Вставте пропущені слова.

У ніч на … 1918 р. в Києві відбулося таємне засідання … . На ньому було відхилено ідею відновлення … і створено верховний орган у складі п’яти осіб для керівництва повстанням проти гетьмана - … . Її головою став соціал-демократ – … .


3. Історична плутанина: знайдіть 10 помилок у тексті і запишіть правильну відповідь, підкреслюючи змінені дати, слова і словосполучення.

З ініціативи СВУ у вересні 1914 року було створено легіон Українських січових стрільців. Полк очолив Б.Вітовський. На початку жовтня 1914 року ще недовкомплектовані сотні УСС вперше вступили бої біля Перемишля. Навесні 1915 року стрілецькі сотні воювали на горі Лисоня, а червні-липні 1916 року – на горі Маківка під Бережанами. Тут під час півторамісячної битви, полк утратив близько тисячі стрільців. У 1991 році на честь героїв-січовиків на горі Маківка насипали могилу і поставили хрест.11 клас

І. Датйте відповіді на тестові завдання
Тестові завдання – 1

1. Позначте зовнішньополітичну акцію СРСР, яка стала причиною виключення СРСР з Ліги Націй:

а) приєднання прибалтійських держав до Союзу РСР;

б) агресія проти Фінляндії;

в) приєднання Північної Буковини до Союзу РСР;

г) агресія проти Польщі.
2. Яку назву мав договір, укладений 23 серпня 1939р. між СРСР та Німеччиною?

а)«Про дружбу і кордони»;

б) «Про ненапад»;

в) «Про економічну співпрацю»;

г). «Про співробітництво».
3. Позначте географічний район України, де відбулася найбільша танкова битва початкового періоду війни Німеччини проти СРСР:

а) Житомир – Бердичів – Київ.

б) Львів – Перемишль – Чернівці.

в) Вінниця – Житомир – Біла Церква.

г) Луцьк – Рівне – Броди.
4. Позначте подію Другої світової війни, яка збіглася в часі (рік) зі створенням Української повстанської армії:

а) підписання у Вашингтоні Декларації Об’єднаних Націй;

б) висадження англо-американських військ на Сицилії;

в) Тегеранська конференція лідерів антигітлерівської коаліції;

г) напад Японії на Перл-Харбор.
5. Позначте прізвище діяча, який очолив Український штаб партизанського руху:

а) О. Сабуров.

б) О. Федоров.

в) П. Понамаренко.

г) Т. Строкач.
6. Позначте прізвище командувача 1-го Українського фронту, війська якого звільнили Київ:

а) К. Рокосовський.

б) Г. Жуков.

в) Р. Малиновський.

г) М. Ватутін.
7. Позначте військове формування, яке у 1943 році очолив Роман Шухевич:

а) батальйон «Нахтігаль».

б) «Поліську Січ».

в) Українську повстанську армію.

г) Головний провід ОУН.
8. Позначте військову операцію Червоної армії, внаслідок якої завершилося вигнання військ Німеччини та її союзників з території України:

а) Яссько-Кишинівська.

б) Львівсько-Сандомирська.

в) Вісло-Одерська.

г) Карпатсько-Ужгородська.
9. Позначте кіноповість О.Довженка, в якій драматург утілив віру у відродження українського народу, що пройшов випробування війною:

а) «Нескорені».

б) «Україна в огні».

в) «Битва за нашу Радянську Україну».


Каталог: wp-content -> uploads -> file
file -> Твої люди, фастівщино. Косовський володимир іванович гусак Олег, вихованець історико-краєзнавчого гуртка «Люби І знай свій рідний край»
file -> Навчально-тематичної екскурсії
file -> Академія неперервної освіти
file -> Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи
file -> Конкурс «юні екскурсоводи»
file -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з метою
file -> Іван Козловський, видатний російський співак, українського походження Низький уклін Вам, Маестро!
file -> П. Чайковський І Україна «Я хочу, щоб моя музика поширювалася, І все для більшої кількості людей вона була натхненням у житті»
file -> Сценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКонкурс «юні екскурсоводи»
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconОбласної державної адміністрації комунальний вищий навчальний заклад

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад херсонської обласної радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка