Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради


г) «Перемога на Правобережній Україні». 10Сторінка6/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
г) «Перемога на Правобережній Україні».
10. Яка з наведених дат безпосередньо стосується Львівського церковного собору?

а) 8 – 10 березня 1947 р.

б) 28 квітня 1947 р.

в) 5 березня 1950 р.

г) 5 березня 1953 р.
Тестові завдання – 2

1. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?«У ____________ році Рада послів __________ у Парижі надала Польщі всі юридичні

права на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».

А 1919, Великої Британії та Франції, Східною Галичиною та Західною Волинню, по

«лінії Керзона»Б 1920, Антанти, Західною Галичиною, Варшавським договором

В 1921, Великої Британії, Франції та США, Західною Волинню, Сен-Жерменським

договоромГ 1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором
2. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних республік… уповноважені обох сторін обговорили в суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…». Коли було укладено цей документ?

А 23 серпня 1939 р.

Б 17 вересня 1939 р.

В 28 вересня 1939 р.

Г 22 червня 1941 р.
3. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому логічному

ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 рр.?А 1921–1923 рр.

Б 1932–1933 рр.

В 1941–1945 рр.

Г 1946–1947 рр.
4. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж

А червня – липня 1943 р.

Б листопада – грудня 1943 р.

В січня – лютого 1944 р.

Г квітня – травня 1944 р.
5. У чому полягала особливість відбудови народного господарства Української РСР після Другої світової війни?

А Надання переваги розвитку галузям промисловості групи «Б».

Б Висока врожайність зернових культур за останні двадцять років.

В Здійснювалася на основі чіткого виконання п’ятирічного плану.

Г Отримання фінансової допомоги за «планом Маршалла».
6. Для якого періоду історії України було характерним таке висловлювання?

«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».

А кінця 1930 – початку 1940-х років

Б другої половини 1940 – початку 1950-х років.

В другої половини 1950 – початку 1960-х років.

Г кінця 1960 – першої половини 1970-х років.
7. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та уривками з них.

1 І Універсал.

2 ІІ Універсал.

3 ІІІ Універсал.

4 IV Універсал.

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської, ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські 3бори (Сойм)...»

В «Ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу».
8. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина.

2 Східна Галичина та Західна Волинь.

3 Північна Буковина та Південна Бессарабія.

4 Закарпаття.

А Польська Республіка.

Б Чехословацька Республіка.

В Королівство Угорщина.

Г Українська РСР.

Д Королівство Румунія.
9. Які події Великої Вітчизняної війни відбулися в 1943 р.?

1. Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників.

2. Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції.

3. Визволення Києва.

4. Створення Українського штабу партизанського руху.

5. «Битва за Дніпро».

6. Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні».

А 1, 2, 4

Б 3, 5, 6

В 1, 4, 5

Г 2, 3, 6
10. Укажіть прізвища діячів, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій половині 1940 – на початку 1950-х років.

1. О. Гончар

2. В. Сосюра

3. В. Симоненко

4. С. Параджанов

5. Ю. Яновський

6. Л. Костенко

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 5

Г 1, 3, 4
Тестові завдання – 3

1. Установіть відповідність між історико-географічними назвами українських земель і їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1) Наддніпрянщина та Слобожанщина;

2) Східна Галичина і Західна Волинь;

3) Північна Буковина та Південна Бессарабія;

4) Закарпаття.

А Польська Республіка;

Б Чехословацька Республіка;

В Королівство Угорщина;

Г Українська РСР;

Д Королівство Румунія.

1 –


2 –

3 –


4 –
2. Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?

А Лікнеп, непман, «Плуг»;

Б «Інтегральний націоналізм», русофільство, українізація;

В Соціалістичний реалізм, «великий терор», «стаханівський рух»;

Г Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса.

3. Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927 –1937 рр.

 1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти, надання Східній Галичині автономних прав.

2) Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на державні посади

3) Заборона використовувати термін «Україна», передання українських земель польським осадникам

4) Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.

А 1, 3;

Б 2, 4;

В 1, 4;

Г 2, 3.
4. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної армії в роки Великої Вітчизняної війни1941-1945рр.

А Кримська наступальна операція;

Б Битва за Дніпро;

В Карпатсько-Ужгородська операція;

Г Львівсько-Сандомирська операція.

1 –


2 –

3 –


4 –
5. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:

А «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримки священиків, які переходять від уніатства до православної віри…».

Б «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації…».

В «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини…».

Г «… ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР…».

1 –


2 –

3 –


4 –
6. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.

А. «Задовольнити прохання Народних Зборів Західної України і включити Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із возз’єднанням її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою».

Б. «Ураховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і культурні зв’язки … передати Кримську область зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки …»..

В. «…Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового люду».

Г. «Уряд УРСР упевнений у тому, що Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, з її великими людськими силами і матеріальними ресурсами буде спроможна зробити великий внесок у справу зміцнення миру і підтримання загальної безпеки…».

1–


2 –

3 –


4 –


 1. Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їх політичної біографії.
1. В. Кук


А. Президент Карпатської Русі

2. А.Волошин


Б. Очолював Головну Українську Раду

3. Д. Міхновський


В. Автор аграрної реформи 1906-1911рр

4. П. Столипін

Г. Ідеолог державної незалежності України

Д. Член ОУН. Останній командир УПА

1–


2 –

3 –


4 –
8. Які події Великої Вітчизняної війни відбулись у 1943 році?

(із шести варіантів відповідей – три правильні)А. Кримська наступальна операція. Депортація кримсько-татарського населення.

Б. Звільнено перший населений пункт України – с.Півнівка Ворошиловградської області.

В. Корсунь-Шевченківська наступальна операція.

Г. ІІІ Надзвичайний Великий збір ОУН-Б.

Д. Битва за Дніпро. Визволення Києва.

Е. Завершення Карпатського рейду С. Ковпака.

9. У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?

(із шести варіантів відповідей – три правильні)А. Борець за автокефалію українського православ’я. Творець і перший митрополит УАПЦ.

Б. З його ініціативи було створено Львівську Богословську академію – єдиний у Західній Україні вищий навчальний заклад з українською мовою навчання.

В. Очолюючи Наукове товариство ім. Шевченка, опікувався збиранням фондів, створенням бібліотеки, музею.

Г. Послідовно боровся за ідею незалежності України, підтримував ті політичні сили в західних землях, які обстоювали їхній автономний статус.

Д. Опікувався будівництвом лікарні, середньої школи, матеріально допомагав семінаристам, художникам, письменникам, громадським діячам.

Е. Ректор Карлового університету у Празі.

ІІ. Заповнити таблицю

1. Заповніть таблицю «Дисидентський рух в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х рр ХХ століття».


Ознаки
Течії
Мета діяльності
Форми боротьби
Видатні представники

2. Назвіть передумови та наслідки вказаних подій (явищ)Передумови

Подія (явище)

Наслідки
Створення ООНРадянізація західних областей УкраїніДесталінізація

3. Які літературні твори чи кінострічки про Велику Вітчизняну війну ви знаєте?

Поділіться враженнями про прочитане чи побачене. Складіть таблицю «Історія Великої Вітчизняної війни у творах мистецтва».
Назва твору.

Його автор

Короткий зміст. Що найбільше вразило?


 1. Запишіть порядковий номер названих подій у відповідну графу таблиці.
Період перебування при владі Й.Сталіна

Період перебування при владі М.Хрущова

Період перебування при владі Л.Брежнєва

Період перебування при владі М.Горбачова
 1. ХІХ з’їзд КПРС;

 1. Чорнобильська катастрофа;

 2. політ Ю.Гагаріна у космос;

 3. волюнтаризм;

 4. уведення радянських військ в Афганістан;

 5. Карибська криза;

 6. дисидентський рух;

 7. грошова реформа;

 8. «Ленінградська справа»;

 9. ліквідація системи ГУЛАГу (ГУТАБу);

 10. «нове політичне мислення»;

 11. створення РЕВ;

 12. придушення «Празької весни»;

 13. запуск першого штучного супутника Землі;

 14. будівництво БАМу;

 15. Голодомор;

 16. створення ОВД;

 17. олімпійські ігри і Москві;

 18. освоєння цілини;

 19. визнання приватної власності, запровадження елементів ринкової економіки;

 20. створення атомної бомби в СРСР;

22)«новоогарьовський процес».
5. Назвіть діячів українських культури, які зробили вагомий внесок у перемогу над ворогом у 1941-1945 рр.

Прізвище та ім’я

Сфера діяльності

Здобутки цього періоду

1

2

34

5

67

8

9106. Заповніть таблицю «Літопис Другої світової війни», заносячи до неї номери правильних відповідей.


1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

1945 р.
 1. Створення ДКО.

 2. Тегеранська конференція.

 3. Курська битва.

 4. Танковий бій в районі Луцьк – Броди – Рівне – Дубно.

 5. Оборона Севастополя.

 6. Зустріч радянських та американських військ на р. Ельбі.

 7. Створення УПА.

 8. «Карпатський рейд».

 9. Вступ СРСР у війну з Японією.

 10. Корсунь-Шевченківська операція.

 11. Операція «Оверлорд».

 12. Зняття блокади Ленінграда.

 13. Берлінська операція.

 14. Вступ США у війну з Японією.

 15. Танкова битва під Прохорівкою.

 16. Остаточне звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

 17. Підписання Декларації Об’єднаних Націй.

 18. Кримська конференція.

 19. Звільнення м. Києва від німецько-фашистських загарбників.

 20. Створення оборонної лінії «Східний вал».ІІІ. Пояснити терміни та поняття.

1. Історик часто має справу з усталеними висловами, які заміняють наукові терміни і поняття. Розшифруйте подані нижче вислови.

 • «Розстріляне відродження».

 • «Дивна війна».

 • «Лінія Мажино».

 • «Новий порядок».

 • Біполярний світ.

 • Анексія. 1. Поясніть історичне походження й суть таких понять: «ленд-ліз», «третій рейх», «доктрина Трумена», «план Шумана», «радянізація», «голокост», «голодомор», «десталінізація». Коли і в якій країні вони виникли та у зв’язку з якими подіями?


3.Пояснити поняття і терміни:

 • колабораціонізм;

 • остарбайтери;

 • космополітизм;

 • реабілітація;

 • «шістдесятники».


IV. Назвати події за датами

 • 10 червня 1917 р. – ;

 • 15 березня 1939 р. – ;

 • 17 вересня 1939 р.. – ;

 • 28 жовтня 1944 р. – ;

 • 6 листопада 1943 р. – ;

 • 2 вересня 1945 р. – .

та дати за подіями. Розмістіть їх у хронологічній послідовності

 • Ялтинська конференція.

 • Відкриття Другого фронту в Європі.

 • Створення ООН.

 • Бій під Бродами.

 • Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

 • Загибель головного командира УПА Р.Шухевича.

 • Операція «Оверлорд».

 • ХХ з’їзд КПРС.

 • Проголошення незалежності Карпатської України.

 • Початок Нюрнберзького процесу.

 • Звільнення м. Києва від німецько-фашистських загарбників.V. «Калейдоскоп історичних персоналій».

1. Спираючись на подані короткі характеристики, визначте кому вони належать.

 1. У виданому універсалі – Грамоті до всього українського народу – брав на себе зобов’язання «негайно збудувати державну владу, яка здатна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці».

 2. Перший президент Академії наук України.

 3. Президент США, лауреат Нобелівської премії миру (1919р). Його пропозиції були покладені в основу роботи Паризької мирної конференції.

 4. Єдиний із радянського генералітету, хто знав англійську і японську мови і, як того вимагав дипломатичний протокол, підписав Акт капітуляції Японії від імені СРСР.

 5. Голова Спілки українських письменників, яка вроки Великої Вітчизняної війни разом із членами оунівського підпілля була розстріляна в Бабиному Яру.

 6. У своїх щоденниках він пише: «Вся фальш, вся тупість, все безпардонне і безтямне ледарство, увесь наш псевдодемократизм, перемішаний із сатрапством – усе вилізає боком і несе нас, як перекотиполе степами… І над усім цим – «Ми переможемо!».

 7. Його винахід був затверджений Постановою Державного комітету оборони і в роки війни застосовувався у виробництві танків та авіабомб.

 8. Його мрія звучала так: «Я щиро чекаю на той день, коли всі, хто працює заради життя, стануть єдиними без будь-якої думки про роз’єднування негрів, євреїв… Це буде день, коли ми повністю реалізуємо ідею про Американську Мрію – мрію, яка ще не здійснилася. Мрію про країну, де кожен шануватиме честь і гідність людської особистості». Сьогодні його мрія здійснилася.

 9. Про шістдесятників він писав: «Такий був час: кругом шакали, у колі жменька нас жива, а ми феномена шукали і спотикались об слова».

 10. Учасник Другої світової війни, офіцер радянської армії, юрист, лідер першої опозиційної організації» Українська робітничо-селянська спілка» яка була створена у Львові в 1958 році.2. З якими подіями в історії України пов’язані імена?

 • Дмитро Донцов

 • Християн Раковський

 • Михайло Кирпонос

 • Тимофій Строкач

 • Іван Кожедуб3. Назвіть авторів наведених історичних праць. Дайте характеристику одного з джерел за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків.

 • «Повчання дітям».

 • «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького».

 • «Тренос».

 • «Про дух законів».

 • «Історія запорозьких козаків».

 • «Русалка Дністрова».

 • «Книга буття українського народу».

 • «Самостійна Україна».

 • «Відродження нації».

 • «Історія України-Руси».VI. Заповніть пропуски або виправте помилки у тексті.

1. Вставте пропущене:

 • Військова операція Німеччини проти Польщі мала назву … .

 • 28 листопада – 1 грудня 1943 року відбулась … конференція глав урядів …, …, … .

 • Німецькими військами в Північній Африці командував … .

 • Один із найстрашніших таборів смерті Освенцім знаходився на території … .

 • Київську область було утворено в …році.Каталог: wp-content -> uploads -> file
file -> Твої люди, фастівщино. Косовський володимир іванович гусак Олег, вихованець історико-краєзнавчого гуртка «Люби І знай свій рідний край»
file -> Навчально-тематичної екскурсії
file -> Академія неперервної освіти
file -> Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи
file -> Конкурс «юні екскурсоводи»
file -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з метою
file -> Іван Козловський, видатний російський співак, українського походження Низький уклін Вам, Маестро!
file -> П. Чайковський І Україна «Я хочу, щоб моя музика поширювалася, І все для більшої кількості людей вона була натхненням у житті»
file -> Сценарій обласного літературно-мистецького свята «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 200-річчю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКонкурс «юні екскурсоводи»
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад «навчально-виховний комплекс «загальноосвітний навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад №24» кам'янської міської ради
Навчальна: на конкретних прикладах показати учням можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини;...
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconОбласної державної адміністрації комунальний вищий навчальний заклад

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради iconКомунальний заклад херсонської обласної радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка