Комунальний заклад херсонської обласної радиСкачати 187.11 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір187.11 Kb.


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА

БІБЛІОТЕКА»

Відділ наукової медичної

інформації та бібліографії

_____________________________________________________________________________НОВІ КНИГИ
покажчик літератури,

що надійшла до фонду бібліотеки


за 2013 рік

м. Херсон, 2014


61. Медичні науки
1. 61(092)(4УКР):016

К 71


Анатолій Лук'янович Косаковський. Лікар, вчений, педагог, винахідник [Текст]: бібліографічний покажчик. -К.: [б.в.], 2013. -207 с. -ISBN 978-966-2696-58-5: 25 грн.
2. 61(09)

Б 89


Брик, О. Врятуй життя... [Текст] / О.Брик. -Чернігів: [б.в.], 2012. -87 с. -ISBN 978-966-502-526-9: 30 грн.
3. 61(092):016

Д 83


Дупленко Костянтин Федорович. Організатор охорони здоров'я та історик медицини [Текст]: біобібліографічний покажчик / укладачі: Л.Є.Корнілова, Н.І.Мамедова. -К.: ННМБУ, 2013. -85 с. -20 грн.
4. 61(092)(059.3)

І-51


Імена в медицині у відгомоні часу. 2013 рік (перше півріччя) [Текст]: календар знаменних та пам'ятних дат. -К.: ННМБУ, 2013. -111 с. -25 грн.
5. 61(092)(059.3)

І-51


Імена в медицині у відгомоні часу. 2013 рік (друге півріччя) [Текст]: календар знаменних та пам'ятних дат / уклад.: С.М.Булах [та ін.]. -К.: ННМБ України, 2013. -68 с. -10 грн.
6. 61(091)

К 95


Кучер, В. А. Н.И.Пирогов: уроки истории (врач, хирург, ученый, педагог, общественный деятель) [Текст] / В.А.Кучер, Ю.М.Мостовой, Э.М.Ходош. -Харьков-Винница: НТМТ, 2012. -55 с. -ISBN 978-617-578-065-7: 20 грн.
7. 61:378.4(4Укр)

Л 89


Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького [Текст]: річний огляд 16 листопада 2011 - 16 листопада 2012 р. / під ред. Б.С.Зіменковського. -Львів: ЛНМУ, 2012. -63 с. -10 грн.
8. 61(092):016](477)

М 42


Медицина в Україні. Медична біографістика. Випуск 2. Друга половина XIX - початок XX століття. Літери Л - С. [Текст]: біобібліографічний словник / ред.: Ю.К.Дупленко, І.М.Сорока; наук. керівник: Р.І. Павленко; авт.-упорядн.: С.М. Булах [та ін.]. -К.: СПД Коляда О.П., 2012. -520 с.: ил. -ISBN 978-966-1537-34-4: 50 грн.

9. 61(092)(4УКР):016

П 14

Палкий ентузіаст науки [Текст]: до 150-річчя від дня народження Григорія Федоровича Писемського: біобібліографічний покажчик / укладачі: Л.Є.Корнілова, Н.І.Мамедова. -К.: ННМБУ, 2012. -110 с. -18 грн.


10. 61(092)(4УКР)

З-78


Юрій Панасович Зозуля. Понад 60 років у нейрохірургії [Текст]: до 85-річчя з дня народження / за ред. В.І.Цимбалюка. –К.: [б.в], 2012. -175 с. -35 грн.
613. Гігієна в цілому. Особисте здоров'я та гігієна
11. 613.6

Л 82


Лубянова, И. П. Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий [Текст] / И.П.Лубянова; под общ.ред. Ю.И.Кундиева. -К.: Авіцена, 2013. -238 с. -ISBN 978-966-2144-59-8: 30 грн.
614. Суспільне здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків
12. 614.253.52:616-035.7

Б 52


Бершадская , М. Б. Типичные ошибки в работе медицинской сестры [Текст] / М.Б.Бершадская. -М.: Медицинский проект, 2013. -79 с. -(В помощь практикующей медицинской сестре; № 3/2013). -20 грн.
13. 9. 614.8 + + 616-001.28

Б 73


Богатирьова, Р. В. Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентричний вимір атомної енергії) [Текст]: монографія / Р.В.Богатирьова. -К.: Авіцена, 2013. -271 с. - ISBN 978-966-2144-52-9: 50 грн.
14. 614.2(4Укр)

Б 73


Богатирьова, Р. В. Медико-соціальні та правові проблеми охорони здоров'я [Текст]: у 2-х т. Т.1 / Р.В.Богатирьова. -К.: Авіцена, 2013. -287 с. -ISBN 978-966-2144-54-3: 50 грн.
15. 614.2(4Укр)

Б 73


Богатирьова, Р. В. Медико-соціальні та правові проблеми охорони здоров'я [Текст]: у 2-х т. Т.2 / Р.В.Богатирьова. -К.: Авіцена, 2013. -227 с. -ISBN 978-966-2144-55-0: 40 грн.

16. 614.253.83

В 14

Вайль, Б.М. Права и обязанности пациентов [Текст] / Б.М.Вайль. –М.: Медицинский проект, 2013. -79 с. –( В помощь практикующей медицинской сестре; №2 /2013). -20 грн.


17. 614.25(075.8)

Л 32


Лашкул, З. В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов'язків медичних працівників і пацієнтів [Текст] / З.В.Лашкул, Ю.Ю.Сізінцова, Я.Ю.Фершал. -Запоріжжя: Запорізька мед. акад. післядипломн. освіти, 2013. -189 с. -ISBN 978-966-653-351-0: 40 грн.
18. 614.211(4ХЕС)

Х 39


Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня. Минуле. Сьогодення. Майбутнє [Текст]. -[Херсон]: [б.в.], [2012]. -52 с. -30 грн.
19. 614.25:316.356.2 + + 616.1/.9-07 + 617.7-007.681-07

Я 97


Ященко, Ю. Б. Методологія проведення скринінгу [Текст]: (керівництво для сімейного лікаря) / Ю.Б.Ященко, Н.Ю.Кондратюк. -К.: [б.в.], 2013. -62 с. -10 грн.
615. Фармакологія. Терапія. Токсикологія
20. 615.322(575.4)(031)

Б 48


Бердимухамедов, Г. Лікарські рослини Туркменістану. [Т.IV] [Текст] / Г.Бердимухамедов . -[К.]: АДЕФ-Україна, 2013. -342 с. -200 грн.
21. 615.38

В 42


Видиборець, С. В. Донорство крові та метаболізм заліза [Текст]: монографія / С.В.Видиборець, Ю.Ю.Дерпак, О.В.Сергієнко. -Вінниця-Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2012. -142 с. -ISBN 978-966-2696-08-0: 30 грн.
22. 615.825(02)

З-80


Золотарева, Т. А. Медицинская реабилитация [Текст]: [учебное пособие] / Т.А.Золотарева, К.Д.Бабов. -К.: КИМ, 2012. -496 с. -ISBN 978-966-1547-91-8: 70 грн.
23. 615.38

Р 35


Реінфузія крові [Текст]: монографія / Л.Й.Заневська, О.В.Сергієнко, С.М.Гайдукова, С.В.Видиборець; за ред. С.В.Видиборця, О.В.Сергієнка. -К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2013. -156 с. -ISBN 978-617-696-114-7: 30 грн.

24. 615.85:599.723.2 + + 615.85:599.723.2-053.2

Ц 26

Цверава, Д. М. Иппотерапия. Лечебная верховая езда [Текст] / Д.М.Цверава. -К.: Украинский Медиа Холдинг, 2012. -152 с. -ISBN 978-966-2320-77-0: 30 грн.


616. Патологія. Клінічна медицина
25. 616-006-07-08(06)(4ХЕС)

А 43


Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань [Текст]: тези регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 29-30 серпня 2013 р.). - Херсон: [б. и.], 2013. -129 с. -20 грн.
26. 616-089.819-072.1(06)(4ХЕС)

М 19


Малоінвазивні технології - "золотий" стандарт сучасної клініки [Текст]: тези XI Регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 4 жовтня 2013 р.). - Херсон: [б.в.], 2013. -124 с. -20 грн.
27. 616-006(4ХЕС) + + 614.21(4ХЕС)

О-75


Основні показники діяльності онкологічної служби Херсонської області за 2011-2012 роки [Текст]. -Херсон: [б.в.], 2013. -63 с. -15 грн.
28. 616-08-039.75(075.8) + + 616-006-053.9(075.8) + + 616-053.9-08(075.8)

П 14


Паліативна допомога: EPEC - O. Освіта з питань паліативного догляду та догляду наприкінці життя - Онкологія [Текст]: посібник для викладачів / пер. з англ. - К.: Видавничий Дім Калита, 2013. 875 с. -ISBN 978-966-8879-73-9: 80 грн.
29. 616-006(06)(4ХЕС), П 27

П 27


Перша таврійська школа з питань онкології [Текст]: тези регіональної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19 жовтня 2012 р.). -[Херсон]: [б.в.], 2012. -32 с. - Б. ц.
30. 616-001.28(06)

П 78


Проблеми радіаційної медицини та радіобіології [Текст]: збірник наукових праць . Вип.17 / за загальн.ред. Д.А.Базики. -К.: ДІА, 2012. -463 с. -40 грн.
31. 616-002.5-07-08

Ф 47


Фещенко, Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню [Текст]: сучасні підходи / Ю.І.Фещенко, В.М.Мельник. -К.: Здоров'я, 2012. -655 с. -ISBN 978-966-463-039.2: 100 грн.


616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові
32. 616.155.194.8-07-08(075.8)

З-23


Залізодефіцитна анемія [Текст]: навч.-метод. посібник / за ред. С.В.Видиборця. - Вінниця-Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2012. -237 с. -ISBN 978-966-2696-09-7: 35грн.
33. 616.155.194.5-07 + + 616.155.194.8-07

М 41


Мегалобластні анемії [Текст]: монографія / С.В.Видиборець, С.М.Гайдукова, О.В.Сергієнко, О.І.Черноброва. -Вінниця-Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2012. -135 с. - ISBN 978-966-2696-07-3: 30 грн.
34. 616.151.5-005.1-07-08(075.8) + ґ+ 612.115-07-08(075.8)

О-75


Основи клінічної гемостазіології [Текст]: навчально-метод. посібник / С.В.Видиборець, Г.І.Мороз, С.М.Гайдукова та ін.; за ред. С.В.Видиборця. -К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2012. -189 с. -ISBN 978-617-696-013-3: 30 грн.
35. 616.15-006.448-031-07-08

П 78


Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу множинної мієломи [Текст]: монографія / С.М.Гайдукова, Т.С.Шірінян, О.В.Сергієнко [та ін.] -К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2013. -183 с. -ISBN 978-617-696-150-5: 30 грн.
36. 616.1/.9(031) + + 614.25:316.356.2(031) + + 617.7-07-08(31) + +616.5(031)

С 37


Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб [Текст] / за ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби. -К.: Здоров'я, 2012. -703 с. -ISBN 978-966-463-040-4:

100 грн.


616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані з органами дихання
37. 616.24-002-07-08

П 40


Пневмонія [Текст]: монографія / М.С.Регеда, М.М.Регеда, І.В.Челпанова, С.І.Мироненко. -5-є вид, доп. та перероб. -Львів: Львівський НМУ, 2012. -153 с. -ISBN 966-665-230-6: 45 грн.
38. 616.25-002-07-08

Р 32


Регеда, М. С. Плеврити [Текст] / М.С.Регеда. -3-є вид., доп. та перероб. -Львів: [б.в.], 2013. -127 с. -ISBN 966-665-247-1: 35 грн.
39. 616.24-002-07-08

Р 32


Регеда, М. С. Пневмонія [Текст] / М.С.Регеда, С.І.Нестерук, М.М.Регеда. -4-те вид., доп. та перероб. -Львів: [б.в.], 2012. -139 с. -ISBN 966-665-230-6: 40 грн.
40. 616.24-07-08

Р 33


Редкие интерстициальные заболевания легких [Текст] / В.К.Гаврисюк, О.В.Страфун, С.И.Лещенко [и др.]; под ред. В.К. Гаврисюка. -К.: [б.и.], 2012. -148 с. -ISBN 978-966-7698-66-9: 30 грн.
616.3 Стоматологія. Хвороби ротової порожнини
41. 616.314-089.5

К 88


Кударь, А. И. Внутрисвязочная анестезия [Текст]: научно-исторический обзор / А.И.Кударь. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. -83 с. -ISBN 978-966-197-152-2: 15 грн.
42. 616.314-089.843(092)

П 12


Павловський, М. П. Новатор реплантації зубів Небиловець Я.В. (1894-1977) [Текст] / М.П.Павловський, С.Й.Кухта , М.М.Угрин. -Львів: ГалДент, 2012. -79 с. -ISBN 978-966-7337-48-3: 20 грн.
43. 616.379-008.64-085

С 42


Скачко, Б. Г. Цукровий діабет [Текст]: хвороба століття, чи розплата за легковажність / Б.Г.Скачко, Г.О.Орещук. -К.: Здоров'я, 2012. -95 с. -ISBN 978-966-463-039-6: 15 грн.
616.4 Патологія лімфатичної системи, ендокринних органів
44. 616.441-006(042)

Р 93


Рыбаков, С. И. Рак щитовидной железы [Текст]: (клинические лекции) / С.И.Рыбаков. -Полтава: ОО АСМИ, 2012. -571 с. -ISBN 978-966-182-202-2: 100 грн.
616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової та статевої систем
45. 616.6(075.8)

Ш 95


Шуляк, О.В. Урологія [Текст]: [підручник] / О.В.Шуляк, С.О.Возіанов, О.Б.Банира. –Львів: [б.в.], 2012. -496 с. - ISBN 978-966-8792-74-8: 80 грн.


616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система
46. 616.83-07-08-036.838/.868(06) + + 616-036.865(06)

В 85


Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи [Текст]: матеріали 1-го міжнародного конгресу (м. Київ, 28-29 березня 2013 р.). -К.: [б.в.], 2013. -80 с. -15 грн.
47. 616.89:88.48(031)

Д 58


Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики [Текст] / Н.О.Марута, В.І.Коростій, Г.М.Кожина, Л.М.Гуменюк; за ред. І.С.Вітенка. -К.: Здоров'я, 2012. -383 с. -ISBN 978-966-463-040-4: 40 грн.
48. 616.831-006-073.756.8:004

М 15


Макеєв, С. С. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку [Текст]: монография / С.С.Макеєв, Д.С.Мечев, В.Д.Розуменко. -К.: [б.в.], 2012. -202 с. -ISBN 978-966-2465-87-7: 100 грн.
49. 616.8(06)(4ХЕС) + + 616.8-053.2(06)(4ХЕС)

Р 23


Раритетна неврологія у сучасній клінічній психоневрологічній практиці [Текст]: VII міжрегіональна науково-практична конференція, 29 листопада 2012 р., м. Херсон / за загальн. ред. А.Л.Горба. -[Херсон]: [б.в.], 2012. -132 с. -20 грн.
50. 616.89-008.454-085

Ю 49


Юнак, В. Ю. Депрессия [Текст] / В.Ю.Юнак. -К.: Здоров'я, 2012. -256 с. -ISBN 978-966-463-040-2: 30 грн.
617 Хірургія
51. 617-089:616-083

Б 52


Бершадская, М. Б. Уход за хирургическим больным [Текст] / М.Б.Бершадская, Г.А.Ромашов. -М.: Медицинский проект, 2013. -79 с. -( В помощь практикующей медицинской сестре; №1/2013). -20 грн.
52. 617-089(075.8) + + 617.54-089(075.8)

Х 50


Хирургия. Ч.1. Модуль 2. Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия [Текст]: учебник для студ. V курсов медицинских факультетов медицинских вузов / под ред. В.В.Бойко, В.Н.Лесового. -Харьков: НТМТ, 2012. -439 с. -ISBN 978-617-578-116-6: 60 грн.


618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство
53. 618.179-07-085 + +618.1/.3-07-085

А 57


Альманах репродуктивного здоровья [Текст]: сборник рекомендаций журнала "Репродуктивная эндокринология" / под ред. В.Н.Запорожана, Т.Ф.Татарчук. -К.: Трилист, 2012. -199 с.
54. 618.29:614.2]-082 + + 614.2(4Укр.)

Н 35


Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні [Текст] / за ред. Р.О.Моісеєнко. -К.: Експерт ЛТД, 2012. -135 с. -30грн.
55. 618.3:616.147.17-007.64]-08

Я 47


Яковлева, Е. Б. Вагітність та геморой [Текст] / Е.Б.Яковлева, О.М.Бабенко. -К.: Реалі, 2013. -93 с. -(Библиотека практикуючого лікаря). -20 грн.
Педіатрія
56. 616.155.392-006.6-053.2-07-08 + + 612.6.051-053.2

Р 68


Роль генетических факторов в возникновении и развитии острой лейкемии у детей [Текст]: монография / Е.В.Кучер, С.Н.Гайдукова, Г.И.Мороз [и др.]. -К.: НМАПО им. П.Л.Шупика, 2013. -191 с. -ISBN 978-617-696-151-2: 30 грн.
Інші галузі наук
57. 83.3(4ХЕС)

Ю 47


"Юморист жесточайшей эпохи..." - Василий Федоров (1895-1959) [Текст]: биографический очерк и библиографический указатель литературы / авт.-сост. О.В.Лянсберг. -Херсон: ХОУНБ им. О.Гончара, 2012. -51 с. -Б. ц.


Авторський покажчик


Апресова, К.Г. 15,

Бабенко, О. М. 37,

Бабов, К. Д. 5,

Банира, О. Б. 11,

Бердимухамедов, Г. 14,

Бершадская, М. Б. 8,

Бершадская, М. Б. 35,

Богатирьова, Р. В. 9, 10, 11,

Брик, О. 3,

Булавенко, О.В. 15,

Видиборець, С. В. 15,

Видиборець, С. В. 16, 24, 25, 26,

Возіанов, С. О. 11,

Выдыборец, С. В. 38,

Гаврисюк, В. К. 9,

Гайдукова, С. М. 16, 24, 25, 26,

Гайдукова, С. Н. 38,

Гуменюк, Л. М. 12,

Давыдова, Ю.В. 15,

Дерпак, Ю. Ю. 15,

Дубинина, В.Г. 15,

Дубовка, К.М. 15,

Дубоссарская, В.М. 15,

Дупленко, К. Ф. (4),

Заневська, Л. Й. 16,

Запорожан, В.Н. 15,

Золотарева, Т. А. 5,

Єфіменко, О.А. 15,

Кожина, Г. М. 12,

Кондратюк, Н. Ю. 13,

Коростій, В. І. 12,

Косаковский, А. Л. (2),

Косей, Н.В. 15,

Кударь, А. И. 30,

Кухта, С. Й. 10,

Кучер, В. А. 5,

Кучер, Е. В. 38,

Кучер, О. В. 26,

Лапій, Ф.І. 15,

Лашкул, З. В. 12,

Лещенко, С. И. 9,

Лискина, И. В. 9,

Лубянова, И. П. 7,

Макеєв, С. С. 13,

Маркин, Л.Б. 15,


Марута, Н. О. 12,

Мельник, В. М. 22,

Меренкова, Е. А. 9,

Мечев, Д. С. 13,

Мороз, Г. І. 25,

Мороз, Г. И. 38,

Мостовой, Ю. М. 5,

Небиловец, Я. В. (10),

Нестерчук, С. І. 8,

Орещук, Г. О. 31,

Павловський, М. П. 10,

Пирогов, Н. И. (5),

Писемский, Г. Ф. (3),

Попович, Ю. Ю. 25,

Регеда, М. М. 8,

Регеда, М. С. 29,

Регеда, М. С. 8,

Резников, А.Г. 15,

Розуменко, В. Д. 13,

Романюк, Н. М. (3),

Ромашов, Г. А. 35,

Ромащенко, О.В. 15,

Рыбаков, С. И. 32,

Сізінцова, Ю. Ю. 12,

Сергієнко, Л. Й. 16,

Сергієнко, О. В. 15, 24, 25, 26,

Сергиенко, А. В. 38,

Скачко, Б. Г. 31,

Татарчук, Т.Ф. 15,

Татарчук, Т.Ю. 15,

Тутченко, Т.Н. 15,

Угрин , М. М. 10,

Фершал, Я. Ю. 12,

Фещенко, Ю. І. 22,

Ходош, Э. М. 5,

Цверава, Д. М. 17,

Черноброва, О. І. 24,

Чибисова, И.В. 15,

Шірінян, Т. С. 26,

Шуляк,О.В.11,

Юнак, В. Ю. 34,

Яковлева, Е. Б. 37,

Ященко,Ю.Б.13,ЗМІСТ


61

Медичні науки

2-3

613

Гігієна в цілому. Особисте здоров’я та гігієна

3

614

Суспільне здоров’я та гігієна

3-4

615

Фармакологія. Терапія. Токсикологія

4-5

616

Патологія. Клінічна медицина

5

616.1

Патологія серцево-судинної системи

6

616.2

Патологія дихальної системи

6-7

616.3

Стоматологія. Хвороби ротової порожнини

7

616.4

Патологія лімфатичної системи

7

616.6

Патологія сечостатевої системи

7

616.8

Неврологія. Невропатологія. Нервова система

8

617

Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

8

618

Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство

9
Педіатрія

9
Інші галузі наук

9
Авторський покажчик

10
Зміст

11

Відповідальний за випуск: Т.А.ДіжурСкладач: Т.В.Шум

Тираж: 7 прим.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Комунальний заклад херсонської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради iconКомунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»
Андрійченко В. М. Новий порядок оплати лікарняних листків: […з 1 січня 2011 р згідно Закону України №2464-vi ”Про збір та облік єдиного...
Комунальний заклад херсонської обласної ради iconДепартамент науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради iconХарківської обласної державної адміністрації громадськА організаці
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради iconДепартамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Комунальний заклад херсонської обласної ради iconГ. С. Сковороди
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка