Конкурс «Класний керівник року 2011»Скачати 141,14 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір141,14 Kb.
ТипКонкурс


РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Конкурс

«Класний керівник року – 2011»

Формування життєвої компетентності

молодших школярів через проведення колективних творчих справ

Досвід роботи

Барабаш Людмили Володимирівни,

класного керівника 4-Б класу,

вчителя початкових класів

Запорізького навчально-виховного комплексу № 67
Запоріжжя

2011

Барабаш Людмила ВолодимирівнаДата народження: 28.11.1977

Освіта: Богуславський педагогічний коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького, 1997

Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 2004Педагогічний стаж: 13 років, стаж за фахом – 13 років.

Спеціальність за дипломом: « Початкове навчання ».

«Мова та література (англійська)»Кваліфікація за дипломом: вчитель початкових класів, вчитель іноземної

(англійської) мови в початкових класах.

Філолог, викладач англійської мови та літератури.

Підсумки атестації: кваліфікаційна категорія « спеціаліст ІІ категорії»

Місце роботи: Запорізький навчально – виховний комплекс № 67, в даному навчальному закладі працюю з 2001р.

Зміст матеріалів

І. Опис досвіду.

ІІ. Додатки до опису роботи.

Додаток 1. Інтелектуальна гра «Ерудит».

Додаток 2. Виступ агітбригади молодших школярів «Будь обережний на

дорозі!»


Додаток 3. Усний журнал «Вогонь – не іграшка!»

Додаток 4. Казка «Троє поросят».

Додаток 5. Свято новорічне веселе.

Додаток 6. Участь у марафоні «Краса Землі моєї».

Додаток 7. «В здоровому тілі здоровий дух!»

Додаток 8. «Прощавай, Букварику!»

Додаток 9. «Наші матусі найкращі у світі!»

Додаток 10. «Осінній бал».

Додаток 11. Схема етапів організації КТС.

Додаток 12. Класифікація колективних творчих справ.

Додаток 13. Тест на організаторські чи комунікативні здібності

Додаток 14. Методика дослідження впевненості в собі.Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною.

Клод Гельвецій.

Красива брехня? Увага! Це вже творчість.

Станіслав Єживець.

Щоб виховати дитину, потрібно не просто впливати на неї,а

впливати таким чином, щоб дати певний напрям її власній активності.

В.В. Давидов.

Найголовніший вихователь - життя, основний вихователь - сім’я, мені залишається поєднати перше з другим і щось додати від себе.

В. Лізинський.

Нехай кожен мій учень із задоволенням ходить у свій клас, із задоволенням навчається, любить свою сім’ю, прагне до всього нового та цікавого і поважає в собі та в інших людину.

В. Лізинський.

Прогрес наук і машин – це корисна річ, але єдиною метою цивілізації є розвиток людини.

Енніо Флайано.

Той, хто викорінює свої помилки і долає недоліки, енергійно і постійно просувається уперед, досягне великих висот у своєму житті.

Ернст Тельман.

У нашому житті не стільки важливим є положення, в якому ми перебуваємо, скільки напрямок, в якому ми рухаємося.

Вільям Генрі Холмз.

Навчити дитину бути щасливою неможливо,

але виховати її так, щоб вона почувалася

щасливою, можна

А.С. Макаренко
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні метою виховання є формування життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі. Життєва компетентність складається з окремих компетентностей і виконує три основні функції: життєстійкість, життєздатність, життєтворчість особистості. Формування цієї компетентності зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання та виховання.

Невід'ємними атрибутами сучасного навчального закладу мають стати такі ефективні механізми, виховні зусилля яких спрямовані на плекання моральної особистості як суб’єкта власного життя й успіху; оволодіння нею життєвою компетентністю, необхідною для життя в суспільстві та швидкозмінному світі. Сьогодні вже недостатньо говорити про необхідність центрування виховного процесу на розвитку особистості дитини, треба реально забезпечувати ці процеси.

Упродовж останніх років значно зростає інтерес до компетентністно зорієнтованого підходу саме у виховній роботі, який утвердився як ключовий психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу. За словами О. М. Пєхоти, існує тільки один спосіб реалізувати компетентністно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі – актуалізувати сили особистості і створити можливості для її самоствердження.

Академік І. Д. Бех вважає, що саме компетентністно зорієнтовані виховні технології започатковують і підтримують уявлення вихованця про себе як особистість, що перш за все проявляється в інших людях – і настільки, наскільки він змінює їх духовне життя. За такого підходу вихованець усвідомлює, що він може стати розвиненою особистістю лише через свої вчинки.

Найпростішою ланкою, з яких складається ця технологія, є особистісно орієнтована педагогічна ситуація, опинившись в якій дитина повинна шукати сенс, пристосовувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи модель свого життя, вибирати творчий момент, дати критичну оцінку. Таке завдання не можливо вирішити тільки на рівні знань та репродукції, тут немає простих відповідей… Проживання та вихід з таких ситуацій – не минуле та майбутнє учня, а його сучасне. (І. С. Якиманська)

Компетентністно зорієнтовані технології охоплюють ідеї Вальдорфської педагогіки, методику Марії Монтессорі, систему розвивального навчання і виховання, роботу над проектами, технології колективного творчого виховання та «створення ситуації успіху».

Ці підходи у вихованні знаходять відображення у


 • Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті;

 • «Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні»;

 • Програмі «Українська Родина»;

 • Програмі «Про виховання дітей та учнівської молоді в Україні»;

 • Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,

де одним із стратегічних завдань освіти є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин.

Отже, коли у 2008 році я стала класним керівником 1-Б класу, то розпочала свою роботу з вивчення особливостей свого учнівського колективу. Спочатку була проведена діагностика вад особистісного розвитку учнів 1-Б класу, яка виявила, що 48% дітей класу мають низький ступінь замкнутості, а інші 52% - середній, тобто діти в цілому відкриті до спілкування.Діаграма виявлення рівня замкнутості учнів 1-Б класу


У той же час 33% учнів мають високий рівень невпевненості у собі і 38% естетично нечутливі, тому моїм першочерговим завданням було розвинути в дітях почуття впевненості та виховувати почуття прекрасного.
Діаграма виявлення рівня невпевненості у собі учнів 1-Б класу

Для того, щоб розкрити творчий потенціал мої вихованців, була проведена діагностика «Творчі здібності» (результати подані на діаграмі).


Діаграма виявлення творчих здібностей учнів 1-Б класу

Після аналізу результатів стало зрозуміло, які здібності переважають в кожного учня, але через невпевненість у собі не всі діти виявляють їх. Тому мені, як класному керівнику, необхідно було спиратися на таку виховну технологію, при якій формується активна життєва позиція, розвиваються такі сторони особистості: пізнавально – світоглядні, емоційно – вольові, діяльнісні. Познайомившись більш докладно з існуючими виховними технологіями, я обрала технологію колективного творчого виховання. Адже основний педагогічний результат технології – формування життєвої компетентності школярів, а мета технології – забезпечення соціального замовлення на людину нового, демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція.

Першим у педагогічній діяльності використав технологію творчого виховання А.С.Макаренко. Вся його діяльність була заснована на ідеях цієї технології: колективне рішення і виконання всіх дій.

Технологія колективного творчого виховання припускає: • створення колективу на основі прагнення до високих ідеалів, привабливих для дітей, які формуються життєвою позицією педагога та справами, скерованими на громадську турботу про поліпшення навколишнього життя; ( Додаток 6 ).

 • побудову колективу на принципах змінності всього активу, колективного планування, організації та аналізу спільних справ, взаємин, вчинків;

 • організацію діяльності, суспільно значимої (для людей), особистісно значимої («творчо – інакше навіщо»), художньо – інструментованої (ритуалами, законами, традиціями), одухотвореної щирістю, гумором і розумінням дорослими потреб дитинства; (Додатки 8, 9).

 • особливу позицію педагога, як старшого товариша, здатного до співпраці з вихованцями, позицію, що забезпечує повне взаєморозуміння, взаємодію колективів педагогічного (старших друзів) та дитячого (друзів молодших). ( Додаток 1).

Найпоширенішим інструментом технології колективного творчого виховання є КТС. Кожна з них мала наступні виховні завдання:

 • виховні завдання, які ставлять вихователі в процесі організації колективної творчої діяльності. (Вирішуються непомітно для вихованців, їх відкривають вихованці – в тій чи іншій мірі – при обговоренні результатів колективної творчої справи, і вони стають їхніми вимогами до себе);

 • у процесі колективної творчої діяльності здійснюються в тісній єдності завдання різноманітних частин виховання: громадянського, морального, трудового, розумового, фізичного, естетичного; (Додаток 10).

 • у процесі колективної творчої діяльності розвиваються в єдності всі три сторони особистості: пізнавально-світоглядна (знання, переконання, ідеали), емоційно-вольова (почуття, прагнення, інтереси, потреби), діяльнісна (уміння, навички, звички, здібності, риси характеру); (Додатки 5, 9).

 • у процесі колективної творчої діяльності реалізуються різні функції виховної діяльності: вихователі передають готовий суспільно цінний досвід вихованцям, ті оволодівають цим досвідом і створюють новий досвід разом з вихователями та під їх керівництвом: відбувається поєднання цього досвіду з попереднім, обмін поєднаним досвідом, його закріплення та нагромадження у вигляді позитивних традицій, подальший їхній розвиток; (Додатки 1, 10 ).

 • у процесі колективної творчої діяльності взаємопов’язано здійснюються різні ланки спрямованого виховання: виховання та самовиховання учнів і педагогів як особистісне, так і взаємне. (Додаток 8).

Переконалася, що КТС буде ефективною лише за умов єдності життєво – практичного та виховного спрямування яке призводить до поліпшення життя в середині колективу та навколишнього життя. Творчий характер кожної справи – це здійснення неперервного пошуку найкращих рішень життєво важливих завдань на всіх стадіях організації.

У своїй роботі використовую такі колективні творчі справи (Додаток 13): • традиційні ігрові колективні творчі справи: (Додаток 7)

 • разові колективні агітаційні творчі акції (Додатки 2, 3)

 • разові колективні художні творчі акції (Додатки 5, 9)

 • трудові колективні творчі справи (Додаток 6)

 • спортивні колективні творчі справи (Додаток 7)

 • екологічні колективні творчі справи (Додаток 6)

 • організаційні творчі справи колективу (Додатки 1, 5, 8, 10)

Кожна справа, яку готую з дітьми завжди проходить певні етапи (Додаток 11):

 1. Колективне ціле покладання.

 2. Колективне планування справи.

 3. Колективна підготовка справи.

 4. Проведення справи.

 5. Колективний аналіз.

 6. Найближча післядія.

На першому етапі – колективного цілепокладання - визначаємо тему, мету, завдання майбутньої діяльності, намагаюся переконати учнів в суспільній значущості та необхідності майбутньої діяльності, захопити всіх загальною справою. При проведенні свята 8 березня (Додаток 9) разом з учнями ми визначили, що святкування цього свята ми проведемо разом з батьками і привітаємо мам, бабусь, сестричок, тому що пріоритетними цілями визначили: хто є найріднішою людиною в житті кожної дитини, як потрібно ставитися до матусі, чого мама навчає дитину, у чому нам допомагає бабуся?

Потім обговорюємо різноманітні пропозиції, варіанти плану, інколи проводимо конкурс на кращу розробку плану, визначаємо оптимальний для даних умов варіант, добираємо матеріал. При цьому головна роль відводиться дітям. В минулому навчальному році ми брали участь у тижні іноземних мов. Дітьми були запропоновано різні заходи:розігрування сценок, читання віршів, проведення літературної вікторини, інсценізація казки. Більшість голосів було віддано казці. Так з’явилася інсценізація казки «Троє поросят».

Під час колективної підготовки справи розподіляємо доручення між учасниками, визначаємо завдання мікроколективам, обираємо відповідальних, за потреби проводимо анкетування, і, звичайно, обираємо найвідповідальнішого для організації контролю за виконанням завдань. Таким чином, створюється спільний проект колективної творчої справи.

При підготовці усного журналу з безпеки життєдіяльності (Додатки 2,3) ми поділилися на групи. Перша група – проводила конкурс серед учнів 1-х класів, друга – готувала запитання для вікторини, третя – готувала виступ-лекцію для учнів початкової школи.

Після проведення кожної КТС обов’язково проводимо колективний аналіз: пошук відповідей на запитання: чи була користь, радість від діяльності навколишнім людям; чи був колектив дружнім, організованим, доброзичливим; чи була колективна справа проведена з фантазією та витівкою; хто показав себе з кращого боку і в чому; кому можна висловити загальну подяку тощо?

В кінці кожного року разом з психологом проводилося тестування на визначення комунікативних та організаторських здібностей учнів, які допомагають визначити уміння чітко і швидко встановлювати ділові, товариські контакти з людьми, прагнення розширювати контакти, виявляти ініціативу, брати участь у групових заходах та тестування щодо визначення ступені упевненості у собі та своїх силах, тому що впевненість у собі є досить важливим психологічним явищем, яке визначає не лише самовідчуття особистості, але і впливає на прийняття рішень, на комунікабельність людини, сферу її діяльності, на стосунки з рідними та оточуючими. Результат проведеної роботи яскраво видно на порівняльних діаграмах рівня сформованості комунікативної якості та впевненості.Рівень сформованості комунікативної якості

(порівняльний аналіз)


Рівень сформованості відповідальності

(порівняльний аналіз)

Таким чином при проведенні КТС намагаюся поряд з формуванням в учнів таких якостей, як творчість, відповідальність, діловитість, комунікативність, розвивати і гуманістичний, і моральний сенс діяльності, тому що, вважаю, що головне у технології колективного творчого виховання – «жити заради усмішки іншого», що і породжує радість творчого самовираження в поєднанні з потребою бути корисним людям.Дані про результативність роботи педагога

Барабаш Людмили Володимирівни
п/п

Назва конкурсу

Шкільні

заходи

Районні

заходи

Рік проведення

Місце

1.

Свято осені

+
2008

II

2.

Участь у спортивних змаганнях

+
2009

III

3.

Конкурс малюнків «Обережно, діти на дорозі».

+
2009-2010

II

4.

Участь в акції «Допоможемо дітям»

+
2010, 2011

I

5.

Участь в акції по збору макулатури

+
2010, 2011

III

6.

Участь в конкурсі малюнків до Дня

Вчителя


+
2010

II

7.

Участь в конкурсі «Кращий клас – це про нас»

+
2010

II

8.

Участь в проведенні святкування до дня комплексу

+
2011

3 номінації

9.

Участь в інтелектуальному

конкурсі «Ерудит»+
2011

I

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конкурс «Класний керівник року 2011» iconАнкета учасника районного етапуВсеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Прошу дозволити взяти участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року – 2016”
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconКонкурс «класний керівник року»
Проблема : Формування й розвиток інтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору...
Конкурс «Класний керівник року 2011» icon«Берегині українського духу» (Літературно-мистецька композиція) Мета
Кривчун А.І., класний керівник 9-го класу, МірошниченкоЛ. В., класний керівник 10-го класу Кам’янської зош І-ІІІ ступенів
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconКонкурсу «Класний керівник року»
Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади, з 01 вересня по 30 вересня поточного року в школах...
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconКонкурсу «Класний керівник року 2012»
Кожна дитина – це цілий світ, який потребує пізнання. Розбудити інтерес до пізнання, розвивати природні здібності, готувати майбутніх...
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconКонкурс "колосок-2011" Нехай не згасне світ науки! (Пантелеймон Куліш) спеціальна тема конкурсу: "історія природничих наук" Неймовірні факти про життя видатних учених та їхні відкриття чекають на тебе
Міжнародний клуб лідерів популяризації прирознавства міжнародний природничий інтерактивний конкурс "колосок-2011"
Конкурс «Класний керівник року 2011» icon140 років від дня народження С. А. Крушельницької (1872-1952) Класний керівник Кордіс А. О
Осівці, потім Петликівці, деякий час сім'я Крушельницьких жила у передгір'ях Східних Бескид — у селі Тисові на Станіславщині. З 1878...
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconПрацюємо з батьками
Класний керівник, шкільний психолог І батьки учнів повинні чітко уявляти основні напрямки своєї співпраці
Конкурс «Класний керівник року 2011» iconЗош І – ІІІ ст с. Кричевичі 2013 Класний керівник
Презентація досвіду роботи класного керівника 4 класу півень мирослави олександрівни І частина


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка