Конкурс «Моральний вчинок»Скачати 122,31 Kb.
Дата конвертації31.03.2018
Розмір122,31 Kb.
ТипКонкурс

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

від 26.09.2013 р. № 18Положення

про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за інформаційною підтримкою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Київського університету імені Бориса Грінченка.
1.2. Організацію та проведення Конкурсу в регіонах забезпечують представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за підтримкою громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі в регіонах, управлінь/департаментів освіти (за згодою).

Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.


1.3. Учасники Конкурсу – учні та студенти навчальних закладів України (далі – учасники). Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.
1.4 Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки, керівники громадських організацій, представники органів учнівського самоврядування тощо (далі – керівники).
1.5. Мета Конкурсу – популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів.
1.6. Основні завдання Конкурсу:

створення умов для виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів та студентів;

поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

популяризація суспільно значущих форм діяльності (далі – діяльність) учасників.
2. Учасники Конкурсу, умови та строки його проведення
2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед таких вікових груп:

1) учні 1–4 класів;

2) учні 5–8 класів;

3) учні 9–11 класів;

4) учні (студенти) професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів;

5) студенти вищих навчальних закладів;

6) змішана група (діяльність представників різних вікових груп).
2.2. Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової групи обирають один із тематичних напрямів (екологічний, соціальний або культурологічний) своєї діяльності та готують у довільній формі творчий звіт про неї.
2.3. Учасники можуть надсилати на Конкурс творчі звіти як про індивідуальну, так і про колективну діяльність.
2.4. Конкурс проводиться щорічно від вересня до квітня поточного навчального року.

Для поширення інформації про діяльність учасників та їх заохочення доцільно проводити Конкурс поетапно:

І етап – місцевий (у навчальних закладах) – вересень – грудень;

ІІ етап – районний (відбір творчих звітів з числа переможців І етапу), подання на розгляд регіональним оргкомітетам – грудень – січень;

ІІІ етап – регіональний (відбір від 1 до 6 творчих звітів від регіону, запропонованих до участі у підсумковому етапі) – лютий.

До організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу входять представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

ІV етап – підсумковий (м. Київ) – березень – квітень.

На кожному з етапів Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.


2.5. Конкурс завершується церемонією нагородження переможців.
2.6. За підсумками І–ІІІ етапів Конкурсу можливе заохочення учасників та переможців.
2.7. До оголошення наступного Конкурсу на місцевому, районному, регіональному, всеукраїнському рівнях проводяться виставки-презентації творчих звітів, покази, фестивалі та конкурси відеороликів.
2.8. На адресу Національної комісії відправляються:

– статистична довідка за результатами Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (додаток 1 до цього Положення), що заповнюється республіканським (АР Крим), обласними, Київським та Севастопольським міськими оргкомітетами Конкурсу на підставі інформації, наданої оргкомітетами попередніх етапів, якщо Конкурс проводився поетапно.

до 15 лютого поточного н.р.;
– творчі звіти, з позначкою «Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» від оргкомітетів (республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських), навчальних закладів або окремих осіб.

До кожного творчого звіту обов’язково вкладається реєстраційна картка у 2-х примірниках, що заповнюється учасниками Конкурсу (додаток 2 до цього Положення).Відправлення творчих звітів здійснюється за рахунок відправника у будь-який зручний спосіб кур’єрською доставкою (через відділення «Укрпошта», «Нова пошта», «Автосвіт» тощо), або особисто:
не пізніше 20 березня поточного н.р. за поштовим штемпелем/позначкою про відправлення.
2.9. Посилки з творчими звітами, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.
2.10. Адреса Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73.
3. Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів,

що надсилаються на Конкурс
3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають творчі звіти у довільній формі: фоторепортаж, стіннівка, плакат, текстові матеріали (нарис, вірш, буклет та ін.), відеосюжет тощо), які розкривають зміст, тривалість, цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності.

Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.


3.2. До творчого звіту обов’язково додається реєстраційна картка у 2-х примірниках (додаток 2 до цього Положення).

Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.


3.3. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація для учасників 3–6 вікових груп.

До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор. формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.

В титрах відеосюжету або в голосовому супроводі має бути стисла інформація, викладена у додатку 2 до цього Положення, про учасників Конкурсу та авторів відеосюжету.
3.4. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:


  • фоторепортаж, стіннівка, плакат – 1 сторінка формату А3;

  • фоторепортаж, текстові матеріали – від 1 до 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;

  • відеосюжет – від 3 до 10 хвилин.

3.5. Творчі звіти, підготовлені керівниками, а також такі, що не відповідають вимогам цього Положення, організаційним комітетом підсумкового етапу не розглядаються.


3.6. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4. Організаційний комітет та журі Конкурсу
4.1. Для організації та проведення Конкурсу на кожному з його етапів утворюються організаційний комітет та журі.
4.2. До складу організаційного комітету та журі включаються представники Міністерства освіти і науки України (за згодою), Міністерства культури України (за згодою), Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київського університету імені Бориса Грінченка, інших наукових установ (за згодою), вищих навчальних закладів (за згодою), Національної спілки журналістів України (за згодою), громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі в регіонах (за згодою), благодійних фондів (за згодою), громадських організацій (за згодою), керівники загальноосвітніх навчальних закладів (за згодою), вчителі-методисти, які мають досвід практичної та науково-педагогічної діяльності (за згодою).
4.3. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу на кожному з етапів здійснює відповідний організаційний комітет, який визначає умови та порядок проведення Конкурсу, дату, місце та порядок заохочення учасників і переможців.
4.4. Склад організаційного комітету та журі підсумкового етапу затверджується рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
4.5. Журі очолює Голова, який:

призначає секретаря;

організовує роботу журі та здійснює розподіл повноважень між його членами;

керує роботою з організації та проведення Конкурсу;

проводить засідання журі.
4.6. Секретар журі:

реєструє Конкурсні матеріали;

систематизує матеріали відповідно до номінацій та вікових груп;

забезпечує ведення необхідної документації.


4.7. Журі:

надає оцінку результатам діяльності, висвітленої в творчих звітах, що подані на Конкурс;

визначає переможців.
5. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

5.1. Після розгляду творчих звітів на підсумковому етапі журі визначає по три переможці у кожній віковій групі відповідно до набраної кількості балів.


5.2. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

5.3. Керівникам, які координували діяльність і підготовку творчих звітів переможців підсумкового етапу Конкурсу, вручається подяка Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.


5.4. Для учасників будь-якого з етапів Конкурсу можуть бути передбачені спеціальні відзнаки журі, співорганізаторів, благодійних фондів, громадських організацій.
5.5. Інформація про перебіг та результати Конкурсу розміщуються на сайтах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (http://www.moral.gov.ua/konkurs4/), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (http://www.iitzo.gov.ua), Київського університету імені Бориса Грінченка (http://kubg.edu.ua/) та інших, що підтримують мету та основні завдання Конкурсу.
5.6. Творчі звіти учасників підсумкового етапу не рецензуються і не повертаються. З метою популяризації суспільно значущої діяльності учнів та студентів можуть бути використані Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі у виставках, презентаціях, фестивалях тощо.
6. Фінансування Конкурсу
Підсумковий етап Конкурсу фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, а також коштів, не заборонених законодавством України.
Додаток 1

до Положення про

Всеукраїнський конкурс

«Моральний вчинок»СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
за результатами Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» _____________________________

(назва регіону)

(заповнюється республіканським (АР Крим), обласними, Київським та Севастопольським міськими оргкомітетами

станом на 01 лютого поточного навчального року)
Загальна кількість учасників, розподіл за віковими групами та напрямами діяльності

Вікова група

Кількість учасників

Напрям діяльності

Відеосюжет

(для учасників

3-6 вікових груп)


соціальний

культурологічний

екологічний

1. Учні 1–4 класів

2. Учні 5–8 класів


3. Учні 9–11 класів

4. Учні (студенти) професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів

5. Студенти вищих навчальних закладів

6. Різновікова

Разом:


Додаток 2

до Положення про Всеукраїнський конкурс

«Моральний вчинок»РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
до творчого звіту Всеукраїнського конкурсу

«Моральний вчинок»

(подається у 2-х примірниках, інформація розміщується на 1 стороні аркуша)
Тематичний напрям діяльності

(екологічний, соціальний або культурологічний)


Назва творчого звіту

Форма творчого звіту

(фоторепортаж, стіннівка, опис діяльності, відеосюжет тощо)


Групова діяльність (позначити літерою «Г» та вказати загальну кількість учасників, у тому числі батьків, педагогів та ін. осіб)

Повна назва навчального закладу, клас (група)

Індивідуальна діяльність (позначити літерою «І»)
Прізвище, ім’я індивідуального учасника
Повна назва навчального закладу, клас (група)
Вікова група

(позначити цифрою 1 – 6)


Повна поштова адреса навчального закладу
Телефон, факс (з кодом) навчального закладу
Електронна адреса
Керівник учасників/ка Конкурсу

Прізвище, ім’я, по батькові


Посада
Контактні телефони
Електронна адреса
Підпис керівника учасників/ка Конкурсу ________________________

Дата «___»____________________
Підпис керівника навчального закладу __________________________

Дата «___»____________________

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конкурс «Моральний вчинок» iconКонкурс "Юнацький водний приз" Загальні положення Всеукраїнський конкурс "

Конкурс «Моральний вчинок» iconКонкурс для уболівальників «Не зіб'юся». а Конкурс «Загадка»; б Конкурс для уболівальників «Для кмітли­вих »
Математичний турнір «Ну ж бо, математи­ки!» можна проводити як з учнями одного, так І кількох класів однієї паралелі. Його метою...
Конкурс «Моральний вчинок» iconОцінювання професійної майстерності вчителя
Ніхто не може продемонструвати світу, який я є, яскравіше, ніж це зміг зробити я сам. Ніхто не може заховати севе від собі подібних,...
Конкурс «Моральний вчинок» iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу
...
Конкурс «Моральний вчинок» iconКонспект уроку з української літератури в 7 класі
Тема Борис Харчук. „Планетник”. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро І зло в повісті, в сучасному...
Конкурс «Моральний вчинок» iconОсобливості нової програми «Літературне читання»
«на рівні мистецтва і по можливості його методами» (М. Рибнікова), навчати дитину повноцінно сприймати художній твір, щоб моральний,...
Конкурс «Моральний вчинок» iconКонкурс «Найрозумніший»
Найрозумніший учень класу”. Переможець цього змагання буде брати участь в інтелектуальний грі серед учнів -4 класів „Дитина – ерудит”....
Конкурс «Моральний вчинок» iconБіографія І. Канта. Догматичний І критичний етапи творчості
Дві речі наповняють душу всі новим І наростаючим подивом І благоговінням, чим частіше, ніж триваліше ми міркуємо про їх, зоряне небо...
Конкурс «Моральний вчинок» iconІнформація щодо проведення Шевченкіських днів у закладах освіти району
Глушківське нво – захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурс читців поезії Шевченка, інформаційні години, літературні...
Конкурс «Моральний вчинок» iconТема: Ніна бічуя. «Шпага Славка Беркути»
Жню дружбу, чесність, взаємопідтримку І відповідальність, про моральний вибір у житті; характеризувати образи героїв твору; розвивати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка