Конкурс «шкільна бібліотека»Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ.

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

КОНКУРС

«ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА»

НОМІНАЦІЯ

«Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»
Морозова Р. Т.

бібліотекар

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ст.

с. Зозулинці

Заліщицького р-ну

Тернопільської обл.

Зміст 1. Вступ…………………. …………………………………………………..с.3

 2. Основна частина.

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального

закладу… …………………………………………………………………с. 6

  1. Система інформаційної діяльності шкільної бібліотеки ЗНЗ І-ІІІ ступенів с. Зозулинці……………………………………..с. 10

  2. Інноваційні технології в роботі бібліотеки……………………….с.14

  3. Масові та групові форми роботи шкільної бібліотеки………….с.17

  4. Робота з активом бібліотеки………………………………………..с.19

  5. Індивідуальна та диференційована робота з читачами…………с.21

  6. Індивідуальна робота з учнями, які потребують педагогічної

уваги, невстигаючими та слабо читаючими ………………………………с.23

  1. Науково – методична діяльність бібліотеки……………………..с.25

  2. Робота шкільної бібліотеки з батьками школярів………………с.28

  3. Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких

інтересів………………………………………………………………………...с. 29

 1. Висновок. ………………………………………………………………...с.33

 2. Література. ……………………………………………………….. ……..с.34

 3. Додатки. …………………………………………………………………. с.35
 1. Вступ.

Сучасна Україна знаходиться в новій соціальній реальності, що вносить принципові зміни в розвиток держави, суспільства, нових економічних відносин. Зміни в державі та соціумі щоденно вносять свої корективи і пріоритети і в систему освіти, і в роботу всіх освітянських бібліотек.

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно–інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально –виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвільній діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Основою інформаційної культури особи є знання про інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися у безмежному сучасному світі інформації. Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людських знань.[6]

Сьогодні в школі кабінетом номер один є бібліотека. Її розглядають як бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу, мета якого – забезпечення інформаційних потреб учнів і педагогів.

Оскільки шкільна бібліотека є обов′язковою структурною ланкою загальноосвітнього навчального закладу, усі стратегічні освітньо-виховні завдання трансформуються в завдання і діяльність бібліотеки. А реалізація завдань бібліотеки визнає її функції: освітні, інформаційні, інтелектуальні, культурологічні, виховні, самоосвітні, соціальні.

В умовах підвищення ролі та значення інформації в житті людини наша шкільна бібліотека спрямовує роботу на таке: • Своєчасне надання учням та вчителям доступу до необхідної інформації, вдосконалення досвіду з аналізу інформаційних потреб і задоволення індивідуальних освітніх потреб та інтересів;

 • Розвиток науково-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки;

 • Інформаційний супровід інноваційних процесів у школі;

 • Допомогу в самоосвіті дітей і дорослих.

Знання, вміння та навички, які здобувають учні у стінах шкільної бібліотеки, забезпечують їх можливостями пристосування до різноманітних життєвих ситуацій, роблять реальним продовження освіти протягом усього життя.

Моє професійне кредо: «Ріднити людей із книгою, відкривати їм красу і силу слова.»

Проблема, над якою я працюю: «Система роботи бібліотеки з організації комфортного середовища для читача з метою формування читацьких інтересів». Адже, мета особистісно-орієнтованої освіти полягає у створенні оптимальних умов для розвитку особистості як суб’єкта діяльності та стосунків. Тому і зусилля бібліотеки спрямовую на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські якості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання. Заохочуючи і стимулюючи читаючи читання з навчальною і з метою дозвілля, шкільна бібліотека сприяє розповсюдженню грамотності, освіченості особистості, її загальної культури, стає центром дозвілля, місцем спілкування, поєднує людей, захоплених творчістю, допомагає читачам розкрити свої здібності.

Робота бібліотеки спрямована на реалізацію завдань, витікаючи з науково-методичної проблеми школи, щорічного загального плану навчально-виховної роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, постанов уряду України.

Основна науково-методична проблема школи:

«Творче зростання вчителя та учня в умовах особистісно розвивального навчання».

Основними завданнями для мене, як бібліотекара, є: зацікавити учня читанням, навчити читати та розуміти книгу, створити умови виховання інформаційної культури, надати максимум бібліотечно-бібліографічних знань, надати вчителям допомогу з усіх напрямів навчально-виховного процесу. Створити умови для всебічного розвитку майбутнього громадянина України засобами бібліотеки нашої школи.

Стараюся, працюючи з учнями, кожен день і кожну хвилину свого часу приділяти тому, щоб вчити учнів бути ввічливими, культурними, чутливими, емоційними, добрими, розумними, мати бажання завітати до бібліотеки. Вітаю будь – який прихід учнів у бібліотеку, бо можна знайти, чим зацікавити – це не тільки книгою, а й книжковою виставкою і бесідою біля неї, новою інформацією з газет та журналів, музикою і просто розмовою. [2]

Робота шкільної бібліотеки знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Директор, Гронська Марія Іванівна, не тільки виконує свої контролюючі функції, але й з великим розумінням ставиться до нагальних потреб бібліотеки. Завдяки її старанням у школі створені належні умови для функціонування бібліотеки. Читачі мають змогу комфортно користуватися періодичними виданнями, книгами, енциклопедіями, довідниками.

У бібліотеці завжди затишно, спокійно, витає аура розуму, інтелекту. Зустрічаю читача з радістю. Добротою, стараюся ніколи ні в чому не відмовити, допомогти, а це значить, що бібліотека є інформаційним, духовним, естетичним центром школи.

Заходи, які проводяться в бібліотеці. Спрямовані на сприйняття літератури, тобто розвиток у дітей емоційного ставлення до подій, героїв. Виховують моральні цінності активного учасника культурного розвитку, вчать дитину думати і висловлювати свої власні думки, збагачують внутрішньо…

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел, формування навичок систематизації та аналізу, особливої оцінки.2. Основна частина.

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

В умовах сьогодення організація навчально-виховного процесу школи спрямована на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості. Шкільна бібліотека є складовою частиною навчально-виховного процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять перед школою.

Шкільна бібліотека є центром естетичного та духовного збагачення учнів. Виходячи з проблем сьогодення: пошук, отримання й передача інформації, а також популяризації дитячої та наукової літератури, шкільна бібліотека вирішує основне завдання – не тільки навчити учнів читати і аналізувати книги, а й розвивати художньо – естетичні смаки засобами літератури, навчити орієнтуватися в великому потоці інформації, швидко знаходити і виділяти головне, задовольнити інформаційні потреби суспільства.

Пріоритетні напрями діяльності нашої шкільної бібліотеки: 1. забезпечення якісного інформаційного супроводу навчально-виховного процесу в школі;

 2. виховання інформаційної й читацької культури учнів;

 3. виховання загальної культури учнів у процесі формування філософії читання як фундаменту загальнолюдських цінностей;

 4. надання інформаційно-методичної допомоги вчителям із питань фахової майстерності;

 5. формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належними правовими нормами, шляхом надання цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними системи знань;

 6. виховання духовності, моральності, загальної культури, толерантного ставлення до оточуючих;

 7. виховання любові до читання, дбайливого ставлення до книги ;

 8. індивідуальна роботи з обдарованими учнями.

Отже, будучи по своїй суті інформаційним центром, бібліотека активно впливає на свідомість учнівської молоді, формує відповідальність за творення незалежної України, спонукаючи до активних практичних дій, духовно збагачує її.

В школі я викладаю основи християнської етики, тому завжди велику увагу приділяю духовному вихованню юних читачів. В шкільній бібліотеці створений куточок духовності, біля якого проводяться години спілкування, бесіди, хвилинки інформації на морально-релігійну тематику.

Місія всіх бібліотек – створити людям умови для духовного росту, самоосвіти і самовиховання.

«Хто володіє інформацією – той володіє світом». Саме в цьому намагаюся переконати своїх читачів. Сьогодні зростає роль шкільної бібліотеки в реалізації завдань освіти і самоосвіти, що дає можливість удосконалювати педагогічний процес. Нові навчальні програми, нові концепції освіти, варіативність навчальних курсів, інтелектуальний рівень читачів, висуває нові вимоги до якості інформаційного забезпечення освітнього процесу. Перед шкільною бібліотекою постає завдання оптимізації процесів, направлених на впорядкування програм розвитку культури учнів. Рівень інформаційної культури визначається вмінням формулювати свої потреби в інформації, вмінням ефективно її шукати, оцінювати і використовувати. І тому намагаюся допомогти читачам зорієнтуватися в інформаційному просторі, виховати активних користувачів інформацією. [7]

У школі стали традиційними предметні тижні. Активну участь у проведенні цих тижнів бере і бібліотека. Готуються виставки літератури з предмету для додаткового читання, добирається література для проведення вікторин, оформляються виставки альтернативних підручників, проводяться бібліографічні огляди. Інформаційна робота здійснюється з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання й орієнтується на формування особистості школяра з усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань. Тому у своїй роботі бібліотека враховує потреби педагогічних технологій: вікові потреби та індивідуально-психологічні особливості учнів.

Для молодшого шкільного віку виділений фонд художньої літератури, розставлений за темами: «У світі казок», «Що нам читати?», для старших учнів – тематичні полиці, виставки, списки літератури, індивідуальні й групові бесіди, лекції, конференції, вечори, КВК.

Таким чином, бібліотека нашої школи розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм.

Під час індивідуальних бесід, при обміні книг, беру участь у розвитку навчальних навичок та керівництва читанням, створюю ситуації вільного вибору, імпровізації, творчого пошуку, в яких діти пробують свої сили у визнанні своїх зацікавлень, реалізації своїх можливостей і здібностей.

Для учнів практично застосовуються парні й групові форми занять, конкурси, відбувається знайомство з інформаційними технологіями. Учні беруть участь в олімпіадах завдяки відкритому доступу інформації в умовах бібліотеки.

Щодо забезпечення учнів підручниками. Учні забезпечені обов′язковими підручниками, передбаченими нормативними документами Міністерства освіти і науки. Фонд підручників – вагома частина фонду бібліотеки .

З метою поліпшення роботи щодо збереження книги педагогічний та учнівський колектив школи приймає участь у щорічному Всеукраїнському огляді-конкурсі «Живи, книго!». В рамках огляду проводяться:


 • бесіди з учнями школи та їхніми батьками про збереження підручників «Шкільним підручникам довге життя»;

 • робота з боржниками;

 • щоквартальні рейди - перевірки стану збереження підручників, оголошення результатів на шкільних лінійках;

 • встановлення в кожному класі посади відповідального за збереження підручників;

Усі заходи зі збереження бібліотечного фонду проводяться за допомогою батьківського комітету школи та читацького активу і виховують в учнів відповідальність, дбайливе ставлення до книги як до джерела знань. За бережне відношення до книги переможці акції «Живи, книго!» нагороджуються грамотами.

Звісно в наш час дуже складно конкурувати з телебаченням, комп’ютерами, щоб повернути дітей до читання. Постійно потрібно вигадувати щось цікаве, неординарне, щоб діти із задоволенням приходили до нас не тільки по книжки, а просто поспілкуватися, подивитися нові журнали, про щось дізнатися, щось запитати. І приємно, що попри все, діти читають, відкриваються для спілкування і, незважаючи на те, що нових книжок надходить мало, учні знаходять потрібну інформацію для уроку, для написання доповіді, реферату тощо.

Приємно, що в основному діти користуються тільки послугами нашої бібліотеки. Але, разом з тим, відвідують і сільську бібліотеку. Приходять самі, залучають своїх друзів, набирають книжок на вихідні і канікули і щиро радіють, отримавши щось новеньке. Співпрацюючи з сільським бібліотекаром, набуваю нового досвіду у роботі з каталогами. Спільно було організовано зустріч з поетом нашого Заліщицького краю В. Дроздом та проведено презентацію його книг. Для підвищення рівня професійної майстерності вивчаю досвід інших бібліотекарів і використовую його в своїй роботі, а також читаю відповідну літературу, критичні огляди, рецензії, знайомлюся з матеріалами часопису «Шкільна бібліотека».

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел, формування навичок систематизації та аналізу, особливої оцінки.


2.1. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ЗНЗ І-ІІІ СТУПЕНІВ С. ЗОЗУЛИНЦІ

В умовах інформатизації сучасного суспільства особливу актуальність набуває формування інформаційної культури особистості, перед якою відкриваються великі перспективи ефективного використання набутих людиною інформаційних ресурсів. Сучасна система освіти покликана формувати вміння орієнтуватись в масових інформаціях, набувати знання. В цих умовах особливе значення набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури. [1]

Час вносить корективи в діяльність бібліотек.

Змінюються завдання, шкільні бібліотеки набувають новий статус і називаються: «інформаційний центр». Прийшло розуміння, що шкільна бібліотека не тільки місце для видачі книг, вона являється індикатором освіти, вона повинна сформувати політику інформаційної підтримки освіти. Крім того, шкільна бібліотека повинна ще навчати самостійно шукати інформацію. Адже, учень, ставши незалежним в пошуках знань, може досягти більшого і в школі, і в дорослому житті. Він буде об’єктивно бачити і оцінювати різні точки зору, судити про них розумно. А навчити самостійно думати в першу чергу може тільки бібліотека.

Під інформаційною культурою ми розуміємо: систематизовану сукупність знань, умінь, навиків, забезпечивши оптимальне здійснення індивідуальної діяльності, направленої на задоволення інформаційних вимог учнів, що виникає в ході навчальної, науково-пізнавальної та інших видів діяльності.

Ефективно вирішити весь сучасний комплекс завдань по формуванню інформаційної культури учнів, необхідно знати три важливі речі: • Шкільна бібліотека стоїть в центрі навчально-виховного процесу;

 • Шкільна бібліотека повинна представити всю необхідну інформацію для учнів та вчителів, задовольнивши їх;

Шкільна бібліотека повинна виконати завдання: спонукати до читання і до споживання інформації, затверджуючи тезис:

«Навчити вчитись.»

Отже, вміння вчитись не дано особистості спочатку. Воно набувається та розвивається на протязі всього життя, але основи закладаються в юності.

взяти багато корисного для роботи в цьому направленні.

Перед бібліотекою стоїть слідуючи мета: навчити дітей раціональним прийомам роботи з книгою( навчальною та іншими видами літератури, пошуків, аналізів, синтезу інформації, прививати уміння та навики інформаційного забезпечення навчальною діяльністю).

До таких навиків відносяться:


 • Вміння поставити грамотно питання;

 • Знати джерела інформації та вміти ними користуватись;

 • Вміння застосовувати знайдену інформацію.

Заняття будую за таким зразком, щоб вони були цікаві, емоційні, доступні за змістом і учні приймали в них активну участь .

Суть інформаційної роботи шкільної бібліотеки полягає в тому, що бібліотекар регулярно повідомляє читачів про нові надходження книг в бібліотеку.

Необхідними умовами інформаційної роботи являється систематичність та впровадження конкретної форми роботи для кожної вікової групи читачів.

Зміст інформації визначається навчальними та виховними завданнями школи, інтересами читачів, їх віковими особливостями, тематикою літератури, котра поступила. [6]

В інформаційній роботі використовую масові, групові та індивідуальні форми роботи.

Головну роль в інформаційній роботі має слово бібліотекаря - розповідь про роботу бібліотеки, правила користування і збереження книг та книжного фонду в цілому. Бібліотечна інформація повинна передбачати регулярність

доведення бібліотечної інформації про нові державні документи, теми, інноваційні направлення в наукових досягненнях педагогіки, соціології, технології навчально-виховного процесу для кожного педагога.

Знання інтересів та читацьких можливостей учнів допомагає бібліотекарю виділити тих, хто проявив особливу цікавість і заінтересованість тієї чи іншої галузі знань, виду літератури.

Тому все це вияснюю в період індивідуальних бесід з читачами, уточнюю проблему, котра більше його цікавить - це забезпечує та робить інформацію цілеспрямованою.

Ефективними технологіями інформування учнів являється організація в шкільній бібліотеці виставки, також виставки-перегляду.

На виставках разом з книгами розміщую журнали, інші матеріали. В своїй роботі практикую виставку однієї книги, журналу, статті, якщо вони дуже важливі в формуванні світогляду учнів, розкривають їм важливу проблему сучасності. Для таких виставок підбираю дитячі малюнки, плакати.

Інформаційну роботу здійснюю і в формі огляду літератури, як художньої, так і науково-популярної. Бібліографічні огляди проводжу систематично, один раз в місяць. Але слід пам’ятати, що такий огляд для різних вікових груп проводиться від 10 до 20 хв. Ефективним він буде тоді, якщо доповнити виставкою книг з відкритим оглядом, магнітофонними записами, слайдами, ілюстраціями. Бібліографічний огляд передбачає характеристику творів, об’єднаних за загальним принципом.

В оглядах, якщо вони проводяться для старшокласників, педагогів чи батьків, важливо не тільки характеризувати книги, але і оцінити.

Ефективною формою бібліографічного інформування являється презентація нових книг. Її доповнюють міні-виставки, ігри, конкурси ілюстрацій.

Доброю формою донесення інформації до читача являються тематичні папки – досьє. В них зібрані вирізки із газет, журналів та інших друкованих джерел.

Серед тем маємо такі: “Наш друг - книга”, “Українські свята та обряди”, “Історія та сучасність України”, “Легенди рідного краю ” та інші.

В інформаційній роботі практикую дні інформації, на яких рекомендую читачам літературу, що поступила в бібліотеку. Добре, якщо вони проводяться систематично, включаючи організацію виставок літератури, причому не тільки книг, але періодичних видань, матеріалів, проведених бесід, оглядів літератури.

Не менш значне місце в інформаційній роботі займає «Тиждень дитячої та юнацької книги» (Додаток 4), святкування якого в березні стало в нашій школі доброю традицією. У цей період у школі проходять літературні ранки, бібліотечні уроки, турніри кмітливих, конкурси дитячих малюнків, ігри.

Вихованню почуття патріотизму, любові до рідної землі, гідності, духовності дитини допомагає використання краєзнавчих матеріалів. Загально відомо. Що краєзнавча інформація є важливим джерелом формування національної свідомості, самосвідомості, виховання патріотичних почуттів, допитливості.

З огляду на це зростає роль краєзнавства, яке стає одним із провідних напрямів роботи шкільної бібліотеки.

В нашій шкільній бібліотеці зібрано інформацію про історію села, просвіту в

с. Зозулинці, фотоматеріали з краєвидами сільської місцевості, матеріали про духовні пам’ятки, легенди рідного краю. Відвідувачі бібліотеки є активними учасниками краєзнавчої роботи. Для гостей школи учні провели заочну слайд- подорож вулицями нашого села, історичними та пам’ятними місцями, ознайомили з творчими доробками відомих земляків (Додаток 1).
2.2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ

Сьогодні в Україні йде процес нової системи освіти та виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. У цих умовах учителю необхідно бути обізнаним із широким спектром інноваційних технологій, ідей, напрямів. Зміни ціннісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце. [8]

Основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосування знань, розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною відповідальністю за свої вчинки, пов’язують перспективи людського існування. Звідси випливає одне з основних завдань бібліотеки – навчити вчитися, тобто створити систему самосвідомості навчання, вбудовану в сам процес навчання. Таким чином, кредо нашої бібліотеки – від освіти на все життя до освіти через усе життя.

Інноваційні технології проникають у кожну форму роботи бібліотеки нашої школи, щоб підготувати учнів до життя в інформаційному суспільстві.

Нетрадиційні форми роботи сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу.

Для школярів молодших класів пропоную такі заходи як «Літературна гра» з різними етапами: «Впізнай героя», «Хто автор телеграми», «Подорож у світ казок», літературні вікторини.

Завдяки грі школярі прилучаються до книги, вчаться співпереживати разом із літературними героями, пізнають моральні цінності, набувають певного етичного досвіду, розвивають ерудицію.

Діапазон пізнання книги учнями значно розширюється: школярі навчаються систематичній праці з книгою, вмінню чітко формулювати читацький запит, вільно орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації, прилучатись до довідкової, енциклопедичної літератури. З цією метою проводжу «Літературні кругозори», пізнавальні ігри, експрес – подорожі, прес – діалоги, турніри ораторів, поетичні вітальні.

Ефективними технологіями популяризації літератури є презентації книг, мандрівки літературними стежками видатних письменників, книжкові огляди, різноманітні конкурси , тематичні дискусії, години спілкування з поезією, мистецтвом, музикою, прес – конференції за формою ділових та рольових ігор.[4]

Використання активних форм популяризації літератури дає позитивні результати.

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З ЧИТАЧАМИ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА МАСОВА РОБОТА
Консуль-

тація Бесіда Літературні Виставки

ігриЗахист

читацького Під час видачі Вікторини Ситуація

формуляру літератури КВК Відгук

Турніри Бенефіс

Про Прес-діалоги Питання

прочитане Прес-конфе- Загадка

ренції
Дискусії

Рекомендація КонкурсиІнформація Презентації Години

книг спілкування


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурс "Шкільна бібліотека" Номінація "Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу"
Розвиток читацьких інтересів та формування творчої компетентної особистості шляхом пошуку та впровадження нових технологій в роботі...
Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурс «Шкільна бібліотека»

Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурс „ Шкільна бібліотека 2017" Номінація : „Бібліотека виховний простір навчального закладу"
Недостатньо, щоб виховання не псувало нас, необхідно, щоб воно змінювало нас на краще” (М. Монтень)
Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурс «Шкільна бібліотека-2017»
«Виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну, причетності до інноваційних змін у суспільстві через застосування сучасних...
Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурс "Шкільна бібліотека" Номінація "Майстер бібліотечної справи" Тема: Зустріч за круглим столом "Пам’яті побратимів"
Дев’яносто років тому в селі Старий Кривин народились два хлопчики – Володя та Сергійко. Рідні, односельці й не здогадувались, що...
Конкурс «шкільна бібліотека» iconШкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу
Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації
Конкурс «шкільна бібліотека» iconШкільна бібліотека
При цьому він сприяє розвитку дітей, навчає їх І виховує, тобто здійснює педагогічну діяльність бібліотечними методами І засобами...
Конкурс «шкільна бібліотека» iconКонкурсу «Шкільна бібліотека − 2017»
До цієї важливої місії долучаються І шкільні бібліотеки, які бібліотечними засобами сприяють формуванню у підростаючого покоління...
Конкурс «шкільна бібліотека» iconПравила спілкування з книжкою. Гігієна читання. Правила користування книгою. Читання, яке не вадить здоров’ю
Подорож по бібліотеці. Бібліотекар. Читач. Бібліотека домашня та шкільна. Книжкові виставки, стелажі. Самостійний вибір книг


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка