Конкурс "Юнацький водний приз" Загальні положення Всеукраїнський конкурс "Скачати 84,66 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір84,66 Kb.
ТипКонкурс

Положення

про Всеукраїнський конкурс

"Юнацький водний приз"


 1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс "Юнацький водний приз" (надалі – ВК «ЮВП») проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКОінформ" (надалі - Засновник) як національний етап міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize (Стокгольмський юнацький водний приз, надалі – SJWP), який з 1997 року щороку проводить Stockholm Water Fundation (Стокгольмський водний фонд), адмініструє Stockholm International Water Institute (Стокгольмський міжнародний водний інститут) ВК «ЮВП» проводиться під патронатом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони навколишнього середовища України.

Засновник є представником в Україні Stockholm Water Foundation (SWF). Засновник організовує та з 2005 року проводить в Україні Stockholm Junior Water Prize та разом з кваліфікованим журі визначає переможця ВК «ЮВП» для участі у SJWP.

Предметом ВК «ЮВП» є роботи (проекти), які спрямовані на мінімізацію витрат води, покращення якості води, керування водними ресурсами, захисту або використання води . Метою ВК «ЮВП» є залучення молоді до вирішення проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів. Учасники ВК «ЮВП» представляють проекти в галузі науково-технічних та соціальних аспектів проблематики забезпечення потреб суспільства у воді. Всі проекти повинні мати дослідницьку частину, тобто опис експериментів, спостережень та звітування результатів. Також проекти повинні містити конкретні новітні пропозиції або технічні рішення, спрямовані на збереження та раціональне використання водних ресурсів.
 1. Право участі

У ВК «ЮВП» можуть брати участь учні та студенти від 15 до 20 років навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації. Не можуть бути учасниками ВК «ЮВП» особи, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації.

Проект може бути виконаний однією особою або групою осіб.

На ВК «ЮВП» можуть подаватись і роботи, які вже брали участь у інших конкурсах.


 1. Оформлення матеріалів на ВК «ЮВП»

Заявка на участь у ВК «ЮВП» повинна бути подана не пізніше 15.03. 2008 року.

Матеріали для участі у ВК «ЮВП» повинні бути отримані Засновником не пізніше 25.03.2007 року.

Комплект матеріалів повинен складатись з:


 1. заявки на участь у ВК «ЮВП» (може бути в довільній формі)

 2. демонстраційного та ілюстративного (в т.ч. текстового) матеріалу;

 3. копія паспорту(ів) учасника(ів) або іншого документу(ів), що його(їх) замінює(ть) (наприклад свідоцтво(а) про народження);

 4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (при наявності);

 5. довідка з місця навчання;

Проект складається з реферату, викладеної державною, бажано і англійською мовами, ілюстративного матеріалу та презентаційного плакату А3 формату та (при наявності) макету. У випадку перемоги у конкурсі роботи, викладеної тільки державною мовою, учасник повинен буде перекласти проект та інші супровідні матеріали на англійську мову для участі у SJWP. Проекти, подані відразу на двох мовах та з макетом будуть пріоритетними.

Всі матеріали повинні бути подані і в електронній версії.

Реферат повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, кеглем 12 pt (можна більшим, але не меншим) з інтервалом 1,5 між рядками та з такими відступами від країв листка: мінімум 2 см зверху і знизу та по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, окрім титульної, нумеруються.

Разом з рисунками, фотографіями, таблицями та додатками обсяг реферату не повинен бути більшим 15 сторінок А4, при цьому обсяг ілюстрацій не повинен перевищувати 5 сторінок.

Робота має бути надрукована тільки з однієї сторони листа та не має бути скріпленим для полегшення його копіювання. Текст і таблиці повинні бути надрукованими чорним, малюнки повинні бути чорно-білими (градації сірого допускаються, але ви маєте перевірити чи вони добре копіюються).

Рекомендується, щоб звіт був поділений на розділи, як це вказано нижче. Звичайно ж, кількість розділів можна доповнювати:Титульна сторінка*

Титульна сторінка може бути розроблена в довільній формі, але на ній повинна бути відображена наступна інформація:Всекраїнський конкурс «Юнацький водний приз» на здобуття Стокгольмського Юнацького водного призу (Stockholm Junior Water Prize).

"Entry to the Stockholm Junior Water Prize [рік]", назву реферату, ваше ім’я(ена), прізвище та ім’я керівника, країна.Початкові відомості**

Розміщуються між Титульною сторінкою та першою сторінкою звіту. Ці сторінки повинні відображати наступне (бажано у вказаному нижче порядку): 1. зміст (список всіх розділів і підрозділів);

 2. список абревіатур та акронімів, які використані у звіті;

 3. подяки (де висловлюються подяки всім людям, які допомогли вам з проектом); 4. коротка біографія учасника(ів) (півсторінки);

5. резюме про проект — не більше 1 сторінки з інтервалом 1. Резюме повинне писатись в самому кінці.

Бажаном пронумерувати ці сторінки римськими цифрами та почати нумерацію арабськими цифрами з початку звіту (вступ, ...).Вступ

Матеріали і методи

Результати

Дискусія

Висновки

Посилання

Додатки

До проекту додається коротка інформація на 2А4 та рекламний плакат А3 колір.


 1. Порядок проведення ВК «ЮВП»

Для координації проведення конкурсу Засновник створює Оргкомітет. В оргкомітет повинні увійти представники всіх організацій, що беруть участь у проведенні конкурсу.

Для участі у ВК «ЮВП» особи повинні вчасно представити особисто розроблений проект відповідної тематики разом з іншими необхідними документами.ВК «ЮВП» складається з таких частин:

1) Проведення районних, міських та обласних етапів організаціями освітнього та екологічного спрямування (заочно)

2) Тиждень науки і техніки Українського Державного центру позашкільної освіти

3) Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

4). Тиждень винахідників-раціоналізаторів Національного еколого-натуралістичного центру

5).Захист фінальних робіт ВК «ЮВП» перед членами журі і визначення переможців

6) Міжнародний Стокгольмський юнацький водний приз (Stockholm Junior Water Prize)

Відбір проектів проводиться під час всіх частин ВК «ЮВП» та безпосередньо Організатором на підставі поданих проектів. Обласні організації та підрозділи можуть подавати своїх переможців (не більше 5-ти). Оцінювати фінальні проекти та визначати переможця буде журі сформоване Засновником з осіб зі значними знаннями у питаннях води та навколишнього середовища, .в яке обов’язково повинні ввійти провідні фахівці від організацій, які співпрацюють з Засновником та уклали з ним договір. На основі відібраних робіт на послідовних частинах конкурсу визначаються найкращі (фінальні) роботи, які в подальшому будуть розглядатися для визначення переможців.

Фіналісти конкурсу повинні бути визначені до 01 квітня 2008 року. Журі визначає трьох переможців ВК «ЮВП» (1-е, 2-е, 3-є місце).

Переможець ГРАН-прі конкурсу, який має право участі у SJWP у Стокгольмі визначається з числа трьох переможців ВК „ЮВП” окремим рішенням журі..

 1. Демонстрація проекту


Учасники ВК «ЮВП» будуть демонструвати свої проекти протягом проходження всіх частин конкурсу. Переможці окремих частин конкурсу стають фіналістами конкурсу.

Фіналісти конкурсу презентують та захищають свої роботи на виставці «Рециклінг» в Києві 06-09 квітня 2008 року . Презентація повинна показати суть роботи і повинна включати ілюстративний, в т.ч. текстовий, та демонстраційний матеріал.

Ілюстративний матеріал – це 2 плакати, кожен розміром максимум 96 х 160 см (ширина х висота).

 1. Критерії оцінки


Журі оцінює проекти відповідно до наступних критеріїв:

 • Значимість

- чи має проект важливе значення для водного середовища?

- чи може проект зробити внесок у покращення якості життя?

- чи проект пропонує інноваційні рішення невирішених проблем?


 • Креативність проекту по відношенню до:

- формулювання проблеми

- розв’язання проблеми

- аналіз даних

- експерименти та дослідження • Методологія

- чи чітко сформульована ідея?

- який результат можна отримати?

- чи чітко сформульована проблема?

- чи взято до уваги можливі неправильні інтерпретації даних?

- чи є нові питання або пропозиції відносно подальших досліджень?


 • Знання предмету (ознайомленість з літературою та дослідженнями у галузі)

- на основі яких джерел побудована робота?

- чи ознайомлений автор з поточними дослідженнями у галузі та термінологією?

- чи знає автор альтернативні рішення?


 • Практичні навички

- яка допомога була надана батьками, викладачами, професіоналами і т.д.

- чи зробив студент експонат сам?

- чи були проведені вимірювання?

- чи була надана перевага матеріалу, взятому зі школи?

- чи обладнання для експерименту було придбане? Було воно виготовлене власноруч?

- як були застосовані доступні технології? • Презентація

- чи може студент правильно представити інформацію про роботу як у усній так і демонстраційній формі (в т.ч. англійською мовою)?

- чи є зв’язок між демонстраційним та текстовим матеріалом.
 1. Нагородження учасників.

7.1 Всі учасники ВК «ЮВП» отримають диплом учасника від видавництва «ЕКОінформ»

7.2 Фіналісти ВК «ЮВП» отримають диплом фіналіста від видавництва «ЕКОінформ», грамоти від Міністерства охорони навколишнього середовища, подарунки від спонсорів та можливість опублікування роботи у науково-технічних журналах «Ринок інсталяцій», «Зелена енергетика» та «ЕЛЕКТРоінформ».  1. Переможці конкурсу (Гран-Прі ВК «ЮВП», 2-е і 3-е місце) будуть запрошені в Посольство Швеції в Україні, де отримають від Посла грамоти, дипломи і цінні подарунки.

  2. Переможець Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу отримає у посольстві диплом переможця, нагороду «МЕДІУМ» (скляну краплю, що символізує чистоту води і довкілля) від видавництва «ЕКОінформ» та поїде у Стокгольм для участі у Міжнародному конкурсі Stockholm Junior Water Prize (SJWP) (Швеція, 17-23 серпня 2008 р.), який проходитиме під час Світового водного тиння.


Скерування переможця ВК «ЮВП» на Міжнародний конкурс.

Фінальний проект з супровідними матеріалами повинен бути поданий Засновнику англійською мовою для передачі у Стокгольм до 01.06.2006 року.

Переможець Гран-Прі ВК «ЮВП» скеровується Засновником на участь у SJWP.

Учасники SJWP у представлять готовий проект та публічно його продемонструють під час Світового Водного Тижня в серпні в Стокгольмі (Швеція). Якщо учасники самі не зможуть представити свій проект, вони повинні попередити Засновника в такі терміни, щоб він мав можливість передати проект у Стокгольм не пізніше 10.06.2006.Склад групи учасників SJWP у Стокгольмі визначається згідно з порядком проведення SJWP (www.siwi.org/StockholmJuniorWaterPrize). До групи входять Засновники, учні-безпосередні автори роботи та супроводжуючі особи.

Якщо переможцем ВК «ЮВП» є група, що складається більше ніж з 3-х осіб, то відбирається не більше 3-х учнів або студентів для участі в SJWP в Стокгольмі. Супроводжуючі особи — відповідальні дорослі люди, наприклад викладач, один з батьків батьки, член сім’ї, вихователь і т.д. При бажанні поїхати у Стокгольм, супроводжуючі особи отримують візову підтримку від СВФ за посередництвом видавництва «ЕКОінформ». 1. Міжнародний конкурс Stockholm Junior Water Prize


SJWP буде проходити в Конгрес-Холі у Стокгольм, Швеція, протягом Світового Водного Тижня, 17-23 серпня 2008 року. Переможці національних конкурсів будуть запрошені в Стокгольм на 5 днів у цей період. Міжнародне Журі відвідає кожен стенд та проведе співбесіду з учасниками. Так як виставка демонстраційних стендів відбудеться під час Світового Водного тижня та Стокгольмського Водного Симпозіуму, учасники повинні бути готові до обговорення своїх проектів з вченими, політиками та журналістами.
Всі фіналісти під час церемонії нагородження отримують дипломи фіналістів з рук

Її Королівської Високості принцеси Швеції Вікторії
Якщо фіналіст Всеукраїнського конкурсу переможе на конкурсі у Стокгольмі,

він отримає

Стокгольмський Юнацький Водний Приз -

скульптуру з блакитного кришталю у вигляді краплі води,

та стипендію у $5000 USD.
Каталог: UserFiles -> File
File -> К. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
File -> Книга з нагоди 20-ліття служіння францисканців серед греко-католиків
File -> Затверджений склад
File -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
File -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
File -> Директора про роботу коледжу
File -> Творчі завдання 1
File -> Тернопільська обласна бібліотека для дітей Відділ довідково-бібліографічної


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconРозпорядження міського голови № положення про ХІ всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс вокального мистецтва імені Бориса Гмирі 1
Бориса Гмирі (далі – Конкурс) започаткований у 2004 році за ініціативи управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської...
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconНаказ №39 Про проведення іі-го Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу
Провести 23-26 травня 2018 року іі-й Всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс піаністів ім. Олега Рудницького
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconЗміст Мета портфоліо
Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців “Кришталева сова ”
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconКонкурс для уболівальників «Не зіб'юся». а Конкурс «Загадка»; б Конкурс для уболівальників «Для кмітли­вих »
Математичний турнір «Ну ж бо, математи­ки!» можна проводити як з учнями одного, так І кількох класів однієї паралелі. Його метою...
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconКонкурс для абітурієнтів : «Правознавці та історики: юні таланти України» Напрямок: історія Тема конкурсної роботи: використання інтернет джерел у пошуку та ініціалізаціі загиблих у другій світовій війни
Вихованець гуртка «Водний туризм» Сєвєродонецького Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconКонкурсу «Соняшник-учитель»
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» – 2013 засвідчив, що кількість його учасників,...
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconКонкурс «Найрозумніший»
Найрозумніший учень класу”. Переможець цього змагання буде брати участь в інтелектуальний грі серед учнів -4 класів „Дитина – ерудит”....
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconІнформація щодо проведення Шевченкіських днів у закладах освіти району
Глушківське нво – захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурс читців поезії Шевченка, інформаційні години, літературні...
Конкурс \"Юнацький водний приз\" Загальні положення Всеукраїнський конкурс \" iconПоложення про обробку та захист персональних даних Загальні положенняБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка