Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017»Сторінка1/4
Дата конвертації29.05.2017
Розмір0,67 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4


Департамент освіти та науки

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Портфоліо

учасника ІІ (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна бібліотека − 2017»
Федотової Наталії Володимирівни

завідувача бібліотеки

Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Первомайської міської ради

Харківської області
Номінація:

«Бібліотека − виховний простір навчального закладу»

Тема:

Система роботи бібліотеки

з національно-патріотичного виховання

та формування

громадянської компетентності школярів

Первомайський 2017

Розділ І.

Напрямки роботи шкільної бібліотеки у сфері патріотичного виховання


1.1.

Духовно-моральне направлення………………….......4

1.2.

Національно-патріотичне виховання……………......5

1.3.

Військово-патріотичне виховання……………….......7

1.4.

Громадянсько-патріотичне виховання………….......9


Напрямки роботи шкільної бібліотеки у сфері патріотичного виховання
Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина – то найкращий край.

Д.Павличко
Утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості справі, зміцнення державності, активної громадянської позиції є одним з найважливіших пріоритетів загальноосвітніх шкіл. До цієї важливої місії долучаються і шкільні бібліотеки, які бібліотечними засобами сприяють формуванню у підростаючого покоління патріотичних почуттів, становлення громадянськості.

Бібліотека у школі одна з найважливіших ділянок роботи. Працюючи спільно з педагогічним колективом над освітніми проектами «Модернізація початкової освіти», «Виховний простір Харківщини», вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує ці завдання своїми методами і засобами.

Головна мета бібліотеки - залучення до читання, до рідного слова, до історії та сучасного життя країни. Звідси випливають завдання: розвиток у підростаючого покоління високої соціальної тематики, патріотичної, громадянської ідеї, духовності.

Бібліотека Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 складається з абонементу, читальної зали, книгосховища для зберігання навчальної літератури. Загальна площа бібліотеки – 50 м2. Основний бібліотечний фонд - 26198 примірників, фонд підручників 9294, фонд художньої літератури 16904. Загальна кількість користувачів (станом на 2016 р.) 2328. Загальна кількість відвідування 3123. Кількість книговидач 3447. Фонд розставлено за таблицями ББК. До фонду відкритий доступ. До послуг читачів у читальному залі: періодичні видання, довідкова, науково-пізнавальна, художня література, алфавітний, систематичний каталоги, картотека з провідних методичних статей, краєзнавча картотека «З любов`ю до рідного краю», аудіо та відео матеріали уроків та виховних заходів, картотека збірників, навчально-методичних посібників Харківської академії неперервної освіти, реєстраційна картотека руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду.

Електронна адреса бібліотеки - psh6_21@ukr.net Web–сторінка бібліотеки http://pervsc6.ucoz.ua.

Метою національно-патріотичного виховання є формування у учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Виховання учнівської молоді на прикладах життя борців за становлення української державності є одним з найбільш важливих шляхів формування історичної пам’яті. Патріотичне виховання учнів сприяє донесенню до них інформації про героїчне минуле українського народу.

Керуючись нормативно-правовими документами: Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у школі створена цілісна система національно-патріотичного виховання школярів шляхом реалізації наступних виховних завдань:

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота, національної свідомості, любові до свого народу, держави, її історії, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної боротьби українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам’яті.

В практиці роботи використовую як традиційні бібліотечні форми: бесіди, диспути, лекції, конференції, вікторини, конкурси, усні журнали, різні форми роботи з книгою та періодикою, так і інноваційні форми роботи: різноманітні види дискусій, ситуаційно-рольові ігри, ігри-драматизації, “мозкові атаки”, інтелектуальні аукціони, бліцтурніри, веб-екскурси в історію, слайд-вернісажі, віртуальні виставки, екскурсії, бібліомедійні уроки, уроки-проекти, подорожі віртуальними енциклопедіями, історичні часописи.

Таким чином, ці форми роботи ненав’язливо спонукають учнів до читання літератури і формують кращі морально-етичні якості дитини, ознайомлюють з історією боротьби країни за свою незалежність, гордість за свою землю, свій народ, а значить, і національна свідомість формується лише за умови, коли людина добре знає історію і культуру рідної держави.

Роботу шкільної бібліотеки постійно висвітлюю в шкільній газеті «Сузір`я» в рубриці «Виховна робота», де більше акцентую увагу на роботу з читачами щодо громадянського виховання.

Розкриває роботу бібліотеки щодо національно-патріотичного виховання школярів схема, яка включає в себе шляхи формування громадянської компетентності учнів та форми і методи роботи з ними. (додаток 1)    1. 1.1. Духовно-моральне направлення

«Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину,

з усякого погляду справжня людина»

В.Сухомлинський
Ідеалогічною основою патріотичного виховання в сучасній школі є духовно-етичні цінності нації. Проблема духовно - етичного виховання школярів сьогодні стоїть гостро як ніколи. Перед освітньою установою ставиться завдання підготовки відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати те, що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів людей, що оточують їх. Рішення головних завдань навчання повинне забезпечувати формування особистого ставлення до оточення, оволодіння етичними, естетичними, духовно-моральними нормами.

Про роль бібліотеки в духовно-моральному вихованні можна говорити багато. Бібліотека - центральне місце виховання моральної, творчої особи. Виховувати таку людину без книг неможливо.

Духовно-моральне виховання, спрямоване на усвідомлення учнями цінностей, ідеалів і орієнтирів, соціально-значущих процесів і явищ реального життя, виховання любові до рідного слова, рідної мови, літератури та культури. З метою розширити уявлення про сім`ю, родину, навчити дітей бути ввічливими, поважними до людей, які їх оточують, виховувати високі моральні якості в шкільній бібліотеці розроблені і проведені такі заходи: бібліотечні уроки «Край, у якому ти живеш», «Ти-громадянин України», «Мово моя, ти чарівна зірниця» для учнів 4-5 класів, виховні години «Що таке родовід? Твоє родинне дерево», «Доброта-це краса людської душі». Для учнів 2-3 класів − бесіди: «Етика людських стосунків», «Добре виконане завжди краще, ніж добре сказано».

1.2. Національно-патріотичне виховання

«Хто не знає свого минулого − не вартий майбутнього»

М. Рильський
Головною метою національного виховання бібліотеки на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури народу, його національної ментальності, спорідненості світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

Виходячи з цього річний план роботи бібліотеки побудований так, що охоплює всі аспекти виховання в учнів національної свідомості і соціальної активності, високих духовних якостей, з глибокими родинними і патріотичними почуттями, здатними до саморозвитку і самовдосконалення.

У бібліотеці постійно організовуються тематичні книжкові виставки з метою ознайомлення з літературою, яка б зацікавила учнів, спонукала глибше зацікавитися історією своєї країни, малої Батьківщини: «Наша держава — Україна», «Козацькому роду — нема переводу», «Первомайщина — земля моїх батьків» для учнів 2-11 класів та ін.

У вересні 2016/2017 навчальному році перший урок збігся із знаменною подією 25-річчя Незалежності України. В бібліотеці було оформлено добірку методичних матеріалів, книжкову виставку «Незалежній Україні - 25», якою, скористалися учителі при його проведенні, для учнів підготовлено пам`ятку «Від проголошення незалежності до нової України». (додаток 2)

З користувачами бібліотеки, учнями всіх вікових груп проведено інформаційні години, екскурсії, тематичні бесіди по вшануванню державної символіки — Державного Прапора України, Герба, індивідуальні бесіди з читачами 2-4 та 5-8 класів «Що ти знаєш про Україну?», «Свята і звичаї українського народу», «Україна – козацька держава».

В систематичній картотеці статей з провідних методичних проблем та краєзнавчій картотеці «З любов`ю до рідного краю» оформлено розділ «Національно-патріотичне виховання». В ньому виділені актуальні рубрики: «Пам`ять серця», «Герої Небесної Сотні – наші земляки», «Воїни Первомайщини в зоні АТО». Всі матеріали, статті, фотографії збираються і постійно поповнюються в тематичні папки: «Громадянське виховання», «Сценарії національно-патріотичних заходів».

Бібліотека Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 взяла участь у проведенні другого Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом «Виховуємо громадянина-патріота України». Під час якого був розроблений та затверджений план щодо проведення заходів місячника. З метою популяризації принципів національної свідомості учнів у бібліотеці проведено цілий комплекс виховних заходів: виховна година «Єфремівка-Слобожанська хатинь» для учнів 7-8 класів, гра-подорож «Пам'ять про славних козаків житиме вічно» для учнів 5-6 класів, урок мужності «Збережемо мир на землі» для учнів 4 класів, конкурс малюнків і поробок «Ми-українці» для учнів 2-4 класів, відеопоказ бук–трейлерів художньої літератури з національно-патріотичного виховання «Нам жити та пам`ятати» для учнів 8-9 класів. Хід проведення Місячника було висвітлено на сайті школи та підготовлено статтю « Виховання патріотизму особистості засобами шкільної бібліотеки» у міськрайонну газету «Знамя труда». (додаток 3)

При проведенні місячника шкільних бібліотек до виховних заходів були залучені учні, вчителі, учнівське самоврядування та батьки. (Ел. презентація, диск)

У травні 2016 навчального року на базі нашої школи відбувся семінар-практикум «Реалізація напрямів національно-патріотичного виховання в процесі роботи шкільної бібліотеки». Були розглянуті питання про основні напрямки та особливості роботи шкільної бібліотеки щодо формування національної свідомості. З метою сформувати в учнів національну свідомість, виховувати

патріотичні почуття, прищеплювати любов до Батьківщини, було проведено масовий захід «З Україною в серці, в Україні живу» для учнів 8 класу.1.3. Військово-патріотичне виховання

«Патріотизм-серцевина людини, основа її активної позиції»

В. Сухомлинський
Військово-патріотичне виховання − це формування у молоді високої патріотичної свідомості, ідеї служіння Вітчизні, здатності до його збройного захисту, прищеплення гордості за українську армію, любові до української військової історії, збереження і примноження славних військових традицій. Військова історія нашої країни сповнена героїки, романтики, справжнього патріотизму, насичена драматичними подіями, представлена дивовижними, унікальними особистостями. Все це дає багатий матеріал для реалізації високих цілей громадянського та патріотичного виховання, яке актуально й сьогодні.

Нам є чим пишатися, є про що розповідати дітям. У бібліотеці проведені уроки пам'яті: «І пам`ятає світ врятований», «Герої землі Первомайської», «Первомайці в окупованому місті» для учнів 5-7 класів, «Правда про голодомор» для учнів 8-9 класів, уроки мужності за темою «Чарівна пісня солов'їна в мирний час лунає особливо», «З Україною в серці» для учнів 4-5 класів.

Вважаю, одним з найефективніших засобів у формуванні національної та громадської самосвідомості є наочна пропаганда. Це книжкова виставка, що вражає уяву, викликає бажання підійти подивитися, а після отриманої інформації – узяти книгу для читання. В нашій бібліотеці підготовлені такі виставки: «Соборність України: від ідеї до сьогодення», «Хай вічно горить вогонь пам’яті», «Небесна Сотня! Вічна слава Героям!», «Україна – АТО: хроніка подій».
До Дня пам’яті і примирення 8 травня у бібліотеці була проведена акція «Читаємо вголос про війну», де бібліотекар разом з читачами вголос читали книжки про війну.

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав щорічно в бібліотеці проводяться такі заходи як книжкова виставка «Наш біль – Афганістан», година пам’яті «Мужність у вічність та тривожна афганська дорога» для учнів 9 класу, де розповідається про виведення військ з Афганістану, про війну, яка тривала майже 10 років, про мужність і хоробрість наших воїнів, які пройшли крізь цю війну. Читачі слухали розповіді учасників-земляків, звучали пісні під гітару, читали вірші місцевих авторів, присвячені цим подіям, а також з метою підтримки читання та виховання почуття патріотизму на прикладах кращих зразків дитячої літератури про Другу світову війну учні ознайомились з рекомендаційним анотованим списком літератури «Читаємо дітям про війну». (додаток 4)

З метою поглиблення знань учнів про нашу державу, історію, культуру, довести дітям поняття «єдності» та «цілісності» країни, відбувся урок мужності за темою «Чарівна пісня солов’їна в мирний час лунає особливо» для учнів 4-5 класів. Діти переглянули презентацію «Україна і українці», відеоматеріал «Молитва за Україну», послухали виступ учасника бойових дій, вчителя фізичного виховання Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Метика С.В. (додаток 5)

До участі у Всеукраїнському конкурсі «Героїчна Україна: від минулого до сьогодення» було підготовлено розробку сценарію виховної години «Ми―діти України» для учнів 5 класу.

Проводячи подібні заходи, робота бібліотеки спрямована на роз’яснення учням різних вікових груп про історичні події з метою, щоб підростаюче покоління знало і пам’ятало її героїв, ті лихоліття, які довелося пережити українському народу та справжню сутність патріотизму.

1.4. Громадянсько-патріотичне виховання

«Закон захищає і оберігає передусім тебе, твою сім'ю, твоє щастя, майбутнє твоїх дітей»

В. Сухомлинський.
Посилення патріотичного виховання нерозривно пов’язане з трансформацією правової культури, правової та громадянської свідомості. У Конвенції ООН про права дитини зазначено, що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві й вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

Двічі  на рік з вчителями-предметниками проводимо тижні правових знань, виховні заходи, які сприяють формуванню в учнів почуття патріотизму, національної свідомості: виховні години «Ми – українці», «У єдності наша сила», «Правила і закони в твоєму житті», «Знай закон замолоду» для учнів 2-4 класів, вікторини «Я – дитина, я – громадянин», «Моя Батьківщина – Україна» для учнів 5-8 класів, усні журнали «Конституція України в моєму житті», години спілкування «Декларація прав людини – права та обов’язки кожного», «Права та обов’язки в житті кожного» для учнів 9-11 класів та ін.

Учні повинні знати свої права та обов’язки. У них необхідно сформувати здатність опиратися зовнішнім негативним впливам, уміння встановлювати й підтримувати контакти з різними людьми, виховувати самостійність у розвя’занні проблем. Саме, тому шкільна бібліотека бере активну участь у проведенні Тижня правової освіти. (додаток 6)

Додаток 1


Структура системи національно-патріотичного

виховання школярів засобами шкільної бібліотеки
Форми і методи роботиНапрями формування громадянської компетентності учнівНаціонально-патріотичне виховання
Виховні заходи: «Мій родовід», «Моя сім`я», «Моя країна», «Ми всі українці - єдина сім`я”, «Доброта-це краса людської душі»

Виховні години: «Бути гідним сином (донькою) своєї сім`ї »,

«Національні символи України»; ігри-конкурси, КВК, літературні вітальні, виставки-експозицій, книг, екскурсії до музеїв

Виховні заходи «У єдності наша сила», «Правила і закони в твоєму житті»; усні журнали «Конституція України в моєму житті», «Мої права»; години спілкування «Декларація прав людини-права та обов`язки кожного», «Я і закони моєї дедержави»

Свята «Нумо, хлопці!», «Нумо, козаки!», «Патріот», «Козацькі розваги»; уроки мужності, читацькі конференції, круглі столи, зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками військових дій у зоні АТО, воїнами-інтернаціоналістами

Військово-патріотичне

виховання

Громадянсько-патріотичне

виховання

Краєзнавство

Проекти «Мої родичі-учасники Другої світової війни», «Учасники бойових дій»; книги Пам’яті», літописи рідного краю

Духовно-моральне вихованняДодаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Рекомендаційний анотований список літератури для

дітей середнього та старшого шкільного вікуПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурсу «Шкільна бібліотека 2017» Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»
Тема досвіду: Використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;...
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурс "Шкільна бібліотека" Номінація "Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу"
Розвиток читацьких інтересів та формування творчої компетентної особистості шляхом пошуку та впровадження нових технологій в роботі...
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурс „ Шкільна бібліотека 2017" Номінація : „Бібліотека виховний простір навчального закладу"
Недостатньо, щоб виховання не псувало нас, необхідно, щоб воно змінювало нас на краще” (М. Монтень)
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурс «Шкільна бібліотека-2017»
«Виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну, причетності до інноваційних змін у суспільстві через застосування сучасних...
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурс «Шкільна бібліотека»

Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном»
Це активна, креативна І талановита «шкільна фея», з якою надзвичайно пощастило її учням, канадським українцям у другому-третьому...
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconНаказ №165 Про підсумки ІІ (міського) етапу VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році
Тараса Шевченка. 28 жовтня 2017 року в м. Новогродівка відбувся ІІ (міський) етап VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу...
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурс «шкільна бібліотека»
Система інформаційної діяльності шкільної бібліотеки знз І-ІІІ ступенів с. Зозулинці с
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconШкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу
Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації
Конкурсу «Шкільна бібліотека − 2017» iconКонкурсу «колосок весняний-2017»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка