Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література»Скачати 372,46 Kb.
Дата конвертації11.10.2017
Розмір372,46 Kb.
ТипКонкурс

Відділ освіти Шахтарської райдержадміністрації

Грабівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Донецької області

Матеріали

претендента на участь

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2013»

в номінації «Світова література»

Поліводи Катерини Олексіївни

2013 рік

Відділ освіти Шахтарської райдержадміністрації

Грабівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Донецької областіРік народження 1984


Місце роботи Грабівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Освіта вища
Навчальний заклад Слов’янський державний педагогічний університет
Рік закінчення 2007
Спеціальність вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Педагогічний стаж 7 років
Категорія ІІ
Курсова перепідготовка 2012 рік

Проблема, над якою працюю «Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури, світової літератури»Фотовернісаж


Висновок про педагогічну та методичну діяльність

Полівода Катерина Олексіївна працює в Грабівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2005 року вчителем української мови та літератури, з 2010 року викладає ще і світову літературу. Має кваліфікаційну кате­горію спеціаліст ІІ категорії. За цей період зарекомендувала себе як творчий, ініціативний педагог. Катерина Олексіївна постійно працює над вдоскона­ленням своєї педагогічної майстерності. Вчитель виявила ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіє ефективними формами і методами педагогіч­ної діяльності, досягла значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань.

Катерина Олексіївна бере участь у районних та обласних кон­курсах. Її учні були учасниками і перемож­цями районних та обласних конкурсів учнівської творчості ім. Т.Шевченка, «Патріот» та ін. У своїй роботі користується сучасними комунікаційними технологіями. Діяльність педагога базується на методах розвивального та інтерактивного навчання: групової і парної творчої справи, моделювання мовленнєвих та літературних ситуацій, навчання у грі. Завдяки такому методичному підходу її учні завжди зацікавлені роботою, уміють відчувати навколишній світ, вступати в дискусію, робити висновки, здатні виявляти свої особистісні ресурси, володіють навичками колективного, групового навчання. Уроки різноманітні за формою проведення: уроки-семінари, диспути, зустрічі, подорожі. Вони да­ють змогу учням глибоко засвоїти вивчений матеріал, зацікавитись тим чи іншим твором, що приваблює дітей до героїв творів та читання взагалі. Вчи­тель працює над проблемою, щодо впровадження інтерактивних технологій на уроках, заохочує до самоосвітньої діяльності.

Як класний керівник багато приділяє уваги вихованню дітей, роботі з батьками, підготовці позакласних та позашкільних заходів. За старанність, наполегливість та уміння зацікавити, користується по­вагою у дітей, батьків та колег.


Педагогічний досвід
Китайський філософ Конфуцій сказав більш як 2400 років тому: “Те, що я чую я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію”. Ці три прості твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання: “Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я бачу, обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром”.

По-перше, я б хотіла спробувати дати визначення, що таке інтерактивне навчання? Інтерактивне навчання – це навчання, яке занурене у спілкування. При цьому «занурене» не означає «замінене» спілкуванням. Інтерактивне навчання зберігає кінцеву мету і основний зміст навчального процесу, але взаємозамінює форми з передаючих на діалогові, тобто засновані на взаєморозумінні та взаємодії.

Інтерактивні навчальні технології не призначені для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню умінь і навичок, створює атмосферу співпраці, взаємодії, розвиває мову і мислення, формує культуру спілкування: вміння запитувати і відповідати, вислухати іншого і поважати його думку, вміння поступатися своїми принципами, узгоджувати дії тощо.

Це навчання передбачає застосування методів і прийомів, які стимулюють пізнавальну активність. Учень виступає «суб’єктом» навчання, вступає в діалог з учителем, однокласниками, виконує творчі завдання. Основними методами і прийомами є самостійна робота, проблемні і творчі завдання, запитання учня до вчителя і навпаки.

Для застосування інтерактивних технологій учитель повинен зрозуміти їхню суть, різновиди, особливості організації навчальної діяльності залежно від тієї чи іншої технології тощо.

Щоб інтерактивні вправи приносили бажані результати, були ефективними, слід практикувати їх щоуроку, тоді учні звикають до них. Починати слід з простих інтерактивних технологій: «мікрофон», «мозковий штурм», робота в парах, у малих групах.

Для підготовки таких занять не обов’язково залучати додатковий матеріал, можна використовувати вправи підручника.

Інтерактивні уроки мають особливу структуру, що складається з 5 етапів:


 1. мотивація навчальної діяльності;

 2. оголошення теми уроку й очікуваних результатів;

 3. надання необхідної інформації;

 4. інтерактивні вправи – центральна частина уроку;

 5. підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Уроки світової літератури – це напружена, організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Ось чому, я вважаю, що саме ця тема є актуальною. Завдання, які я вирішую протягом своєї роботи над цією проблемою:

- з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання;

- розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку світової літератури завдяки інтерактивним технологіям;

- розглянути структуру і методику інтерактивного навчання;

- оглянути наукові праці з даного питання та поділитися досвідом проведення уроків з використання інтерактивних технологій навчання (фрагменти уроків), які є джерелом формування духовно багатої творчої особистості, будівника майбутнього нашої країни.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів у великій мірі залежить від умінь і стилю роботи.На своїх уроках я впроваджую такі інтерактивні методи, як: сенкан, «мозковий штурм», мікрофон, складання асоціативного куща (гроно), інтерв’ю з письменником, робота в малих групах та ін.

Метою своєї роботи вважаю дати учневі не тільки певну суму знань, а й навчити вчитися, розвивати інтерес до навчання. Вважаю за необхідне організувати навчальний процес так, щоб він забезпечував не тільки сприятливі умови для досягнення усіма школярами базового рівня підготовки, відповідного Державному Стандарту освіти, а й засвоєння учнями, які проявляють інтерес до предмета навчального курсу на більш високому рівні.

Основне завдання, що ставлю перед собою – розкрити здібності дітей, інтелектуальний, творчий і моральний потенціали кожного учня, прищепити навички самостійної роботи з орієнтацією на подальше навчання в різних закладах освіти.

Контингент учнів у сільській школі неоднорідний, багато учнів не можуть, в силу своїх здібностей, засвоїти базовий рівень підготовки з літератури. Часто відсоток знань залежить від підбору учнів у класі. Щоб не стримувати учнів у розвитку, підбираю диференційовані завдання, що дозволяють однаково просуватися вперед і сильним, і слабким учням. Намагаюся розвивати і підтримувати інтерес до предмета. На середньому рівні навчання намагаюся включати до уроку ігри, цікаві завдання. Часто даю домашнє завдання, що містить самостійну діяльність: складання кросвордів, написання повідомлень, складання тестових завдань.

У своїй діяльності керуюся демократичним стилем спілкування. Психологічна атмосфера в класі доброзичлива, базується на взаємоповазі, довірі та відкритості.

Як класний керівник намагаюсь долучити батьків до виховання в дітях відповідального ставлення до навчання, розвитку усвідомленої потреби у вивченні предмета. З учнями проводжу різні форми роботи, спрямовані на розвиток моральних, етичних принципів. Професійну майстерність підвищую за допомогою занять на курсах підвищення кваліфікації, проблемних семінарах, районних та шкільних МО, відвідую уроки своїх колег, вивчаю різні педагогічні технології.


Творчий доробок

Світова література 5 клас
Тема: Брати Грімм «Пані Метелиця». Моральні цінності в казці.

Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати працелюбність та доброту, шанобливе ставлення до культури інших народів.

Обладнання: ілюстрації до казки «Пані Метелиця»

Хід уроку

І.Організація

II. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ми з вами будемо мандрувати сторінками казкової країни, пригадаємо зміст казки «Пані Метелиця», розкриємо образи цієї казки, зануримось у світ краси, доброти, щедрості та любові.III. Актуалізація опорних знань

Пригадайте епізоди, в яких є такі предмети, істоти: • починок — його падчерка випадково втопила у криниці;

 • яблука — їх добра дівчина зібрала на прохання яблуні;

 • хліб — його пасербиця вийняла з печі, щоб не згорів;

 • зуби — великі зуби були в старої пані Метелиці;

 • подушки — треба було добре збивати, щоб ішов сніг;

 • золото — отримала пасербиця за старанну службу;

 • півень — сповіщав про прихід дівчат;

 • терен — ним рідна донька вдови вколола собі палець;

 • брама — пані Метелиця виводила дівчат через браму;

 • смола — полилася на ледачу дівчину;

 • криниця — у неї стрибали дівчата, щоб потрапити в чарівну країну;

 • пір'я — коли летіло пір'я з подушок, надворі йшов сніг.

ІV. Формування вмінь та навичок

1. Літературний диктант

1) У казці йдеться про дівчат із родини... (вдови).

2) Падчерка виконувала всю хатню роботу, і її тримали в домі за... (попелюшку).

3) Доки падчерка пряла нитки? (Поки не врізалася)

4) Мачуха, коли дівчина розповіла про загублений починок, почала... (лаяти

її, примусила лізти діставати).

5)Коли дівчина опритомніла після падіння в криницю, то опинилася... (на луках).

6)Першою дівчина зустріла й допомогла їй... (піч).

7)Кого наступного побачила падчерка? (Яблуню)

8)Хто визирав у віконце невеличкої хатинки? (Стара баба)

9)Про що треба було дбати дівчині найбільше? (Про постіль старої)

10)Дівчині в пані Метелиці жилося дуже добре, ситно, але не вистачало... (рід­ної домівки).

11)Із брами на пасербицю посипався... (золотий дощ).

12) На мачушину дочку із брами перекинувся... (казан зі смолою).

2. Інтерактивна вправа «Сонечко»

Охарактеризуйте падчерку, героїню казки

Лпрямая со стрелкой 77прямая со стрелкой 78прямая со стрелкой 79юбить рідну домівку працьовита розумна

овал 76

Упрямая со стрелкой 74прямая со стрелкой 75міє прощати кмітливапрямая со стрелкой 72прямая со стрелкой 73

Бпрямая со стрелкой 70прямая со стрелкой 71оязка покірнапрямая со стрелкой 69

Чесна слухняна

Готова всім допомогти

3. Проблемні питання

*Які з названих рис характеру падчерки ви віднесли б до позитивних, які до негативних? Чому?

*Яка, на ваш погляд, роль півня у казці? (Півень – на боці добра, добрий вісник для гарної дівчини).

*Які моральні цінності автори уславлюють в цій казці? (добро, щирість, готовність допомогти, працьовитість, щедрість, виховність, старанність).

4. Знайдіть в тексті приклади антитези.

Антитеза – це художнє протиставлення.

Гарна – гидка, роботяща – лінива, золото – смола, заплакала – раділа, лаяти – хвалити.
V. Підсумок уроку

*На дошці епізоди казки, але вітер переплутав їх порядок. Встановіть порядок цих епізодів. (див. додаток 1).

* Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжте речення

«Я б на місці пдчерки…»

VI. Домашнє завдання

Читати й переказувати казку «Бременські музиканти»; зробити ілюстрації до казки «Пані Метелиця»

Додаток 1Світова література 6 клас

Тема: Урок-подорож на острів Робінзона Крузо

Мета: навчити учнів характеризувати головного героя твору; формувати вміння систематизувати навчальний матеріал та аналізувати прочитане; розвивати творчу уяву учнів, навички виразного читання, усного й писемного мовлення, логічного мислення, інсценування; виховувати інтерес до літератури, пізнання незвичайного, загадкового, проникнення у таємничий світ художнього твору.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Організація

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Повітря чисте. Хвилі. Море.

Чудовий острів в океані.

Тут Робінзон знайшов домівку,

Про це Дефо писав в романі.

Щось фантастичне, надзвичайне

нас манить з вами в далечінь.

Про це дізнаймось на уроці,

тож нумо, в подорож мерщій.ІІІ. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу.

 1. Інтерактивний метод «Сніжна грудка»

Ім’я засновника європейського реалістичного роману – Д. Дефо

Країна, де народився? – Англія

Твір, який зробив Д. Дефо відомим?

Відповідь: «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо» 1. Робота з підручником.

Знайти у тексті уривок, як Робінзон Крузо опиняється на безлюдному острові.

 1. Слово вчителя.

А тепер давайте назвемо, які ж пригоди трапилися з Робінзоном Крузо?

прямая со стрелкой 63прямая со стрелкой 64прямая со стрелкой 66прямая со стрелкой 68прямая со стрелкой 67прямая со стрелкой 65Робінзон Крузо

боровся з піратами втік з дому потрапив в корабельну аварію

потрапив на безлюдний острів врятував П’ятницю


 1. Встановіть послідовність дій Робінзона Крузо на острові та з’єднайте з малюнками. 1. Рполилиния 57полилиния 58полилиния 59полилиния 60полилиния 61полилиния 62ольова гра. Зустріч з Робінзоном Крузо, який розповідає про повернення з безлюдного острову.

Як я встановив пізніше, за календарем, мій від’їзд відбувся 19 грудня 1686р. Таким чином, я провів на острові двадцять вісім років, два місяці та дев’ятнадцять днів.

Вітер був зустрічним. Корабель мчав на всіх вітрилах. Я кожної хвилини думав, що я все ближче й ближче до рідних берегів. Коли я нарешті побачив білі скелі своєї Батьківщини, я ледь з глузду не з‘їхав від хвилювання й захвату. Я щоразу підбігав до капітана й кричав йому: «Швидше! Швидше!»

Як тільки ми зійшли на берег, я попрощався з усіма та в супроводі П’ятниці дістався до міста, де пройшло моє дитинство.

І ось нарешті, наша вулиця, наш старий будинок, який я давно залишив. Із здивуванням мене зустрічали жителі цього будинку, коли я, схвильований до сліз, повідомив їм, хто я такий.

У першу хвилину мені ніхто не повірив, але коли впевнилися, що я дійсно Робінзон Крузо, мене ледь не задушили в обіймах.

ІV. Підсумок уроку


 1. Складіть «Сенкан»до образу Робінзона Крузо

Робінзон

Наполегливий, сміливий

Виживає, витримує, повертається

Неперевершений майстер виживання на острові

Мандрівник

 1. Гра «Вірю - не вірю»

 1. Дефо був проповідником, як і хотіли його батьки. _

 2. Прізвище Фо вказувало на просте походження письменника. +

 3. Робінзон пробув на острові 40 років _

 4. До потрапляння на острів він не навчався якогось ремесла +

 5. Врятованого чоловіка Крузо назвав Четвер _

 6. На острові Робінзон приручив диких коней _

 1. Заключне слово вчителя.

Герой Д. Дефо – Робінзон Крузо – двадцять вісім років живе на безлюдному острові й не тільки виживає, але й створює свій особистий світ. В образі Робінзона автор втілює багатовікову історію боротьби людства за існування, особливо підкреслюючи визначальну роль праці. Напружена праця і творча діяльність розуму становлять, на думку Дефо, першоджерела перетворення світу й духовного звеличення людини

4. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Намалюйте карту острова та образ РобінзонаСвітова література 7 клас

Тема: Краса чистих людських взаємин у новелі О.Генрі «Останній листок»

Мета уроку: формувати в учнів навички аналітичної роботи з текстом твору, вміння обговорити важливі проблеми людських взаємин, підняті автором у новелі «Останній листок», розвивати здатність до різних видів творчої діяльності, виховувати людяність.

Обладнання уроку: опорні схеми («Краса в сучасному світі», «Характерологічні якості особистості»)

Тип уроку: комбінований.

Епіграф до уроку: Пізнавайте душу,

обличчя при цьому бачити

не обов’язково.

О.Генрі

Хід уроку

І. Організація

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми разом з письменником О.Генрі побуваємо у присадкуватому триповерховому цегляному будинку, де розмістилася колонія художників, краще ознайомимося з їх життям, характерами, мріями. Спробуємо дізнатися, як вони розуміли красу.

Вправа «Коло ідей».

– Що таке краса? Як би ви сформулювали це поняття? (Основні думки формують опорну схему.)

ІІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

Слово вчителя. Ваше завдання було – написати твір-характеристику одного з персонажів твору О.Генрі. Сьогодні ми прослухаємо декілька творів-характеристик головних персонажів новели, а кожен твір буде рецензувати інший учень за пропонованим планом (декілька творів за бажанням учнів читаються і рецензуються в колективі).

План рецензії

Чи вдалося розкрити авторові твору характер персонажу?

Чи послідовно викладені думки? Чи немає порушень послідовності?

Як володіє учень аргументацією?

Чи користується він цитатами, прикладами для доведення своїх думок?

Як володіє учень літературною мовою? Які зауваження можна зробити з приводу написаного?

Загальне враження від твору.

ІV. Робота над сприйняттям і засвоєнням нового матеріалу.

Бесіда.

– Чи є щось, що поєднує Джонсі, Сью і Бермана?

Узагальнення думок учнів у схемі:

-Про який власний шедевр мріяла Джонсі? (Намалювати Неаполітанську затоку). Як ви гадаєте, чому?(див. додаток 1)

-Поясніть, що об’єднує подані слова і яку роль відіграють вони у тексті новели: полотно, майстерня, туш, шедевр, пензель, натурник, мольберт,палітра, ілюстрація, фарби, Муза. (Це слова-професіоналізми, пов’язані з ремеслом художника. Вони створюють творчу атмосферу і допомагають глибше зрозуміти задум письменника у змалюванні життя головних героїв, зокрема старого Бермана, і допомагають відтворити в новелі тему мистецтва і життя богеми).

- Чому героями твору стали люди мистецтва?- особливі люди;

- почуття розвинені сильніше;

легко поранити, образити

Вчитель. Звернімося до рис схожості між персонажами новели. У них багато спільного. Дослідники творчості О.Генрі стверджують, що у його новелах діє «закон ланцюгової реакції добра».

-Яке у вас склалося перше враження від Бермана? Складіть інформаційне гроно до образу Бермана.

Тпрямая со стрелкой 56иповий невдаха

прямая со стрелкой 55 Бридкий старий буркотун

Бпрямая со стрелкой 51прямая со стрелкой 52прямая со стрелкой 53прямая со стрелкой 54ерман Неохайний

Непривабливий

Усе життя чекав Музу

Від нього тхне ялівцівкою

Зачитування учнями цитат з твору.

-"Йому вже перевалило за шістдесят, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело "Мойсей", кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. В мистецтві  Берман був невдахою. Він весь час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років, як він не намалював нічого, крім якоїсь мазанини - вивісок та реклам. Він надто багато пив і ще не облишав балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був  буркітливий дідок, який нещадно знущався з усякої делікатності, в кому  б вона не виявлялася, і дивився на себе як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії нагорі".

- "Борода Мойсея Мiкеланджело... спускалась у нього з голови сатира... на тiло гнома".

-Яким ми бачимо Бермана вже в основній частині новели?Бпрямая со стрелкой 49прямая со стрелкой 50прямая со стрелкой 44прямая со стрелкой 45прямая со стрелкой 46прямая со стрелкой 48прямая со стрелкой 47ерман

добрий чуйний благородний сентиментальний

спроможний на рятує від смерті підтримує дух Джонсі

самопожертвуСлово вчителя.

"Останнiй листок" — одна з найкращих новел в усiй свiтовiй лiтературi, яка розкриває тему вiдданої любовi людини до людини.

А ось ще одна інтерпретація сюжету новели, яку я знайшла в Інтернеті. Поезія належить Максиму Бикову. (Учитель читає вірш)

Останній листок ...(Згадуючи новелу О'Генрі)

Злющий осінній вітер,


Завивав в обіймах плюща,
Зриваючи листя сердито,
Зі старого чіпкого куща.

      Ти дивилась покірно і тихо,


      У заплакане ,мокре вікно,
      Де хитався,боровся із вітром,
      На плющеві останній листок.

І воском стікала надія,


По тонесенькій свічці життя,
Картин твоїх - недописана мрія,
Манила тебе в небуття.
 
     Та не здався листочок у віконці,
     Художник старий на стіні,
     Найкращу картину й останню,
     Написав у своєму житті.

Малюнок із жовтої фарби,


Життя - тендітний росток,
В тобі народилась надія,
Коли впав останній листок.

-     Що змінилося б в ідейному спрямуванні твору, якби Берман залишився жити?Творча робота «Зміни кінцівку».

– Уявіть, що у вас є можливість зняти фільм за мотивами новели «Останній листок». Слова «за мотивами» означають можливість змінити якусь частину на власний розсуд режисера і сценариста. Яку частину ви змінили б? (Кінцівку.) Ось і напишіть свою кінцівку зараз (обсяг роботи – до 50 слів, час – 5 хвилин).Презентація 2-3 учнівських творів.

V. Підсумок уроку.

Бесіда.

-Звернімося до епіграфу. Як ви розумієте слова письменника?

-У чому краса людських взаємин, описана в новелі О.Генрі?

VІ. Домашнє завдання.

  Написати твір-роздум(поезію) на тему: "На які роздуми наштовхнув мене твір О.Генрі?”

Додаток 1Верне Клод Жозеф. Вид Неаполітанської затоки.Є.Г. Солнцев. Неаполітанська затокаО.А.Іванов. Неаполітанська затока.Джиганте Джачино. Неаполітанська затока.


Світова література. 11 клас

Тема: Відображення особливостей художнього сприйняття Ф.Кафки в оповіданні «Перевтілення» та його проблематика.

Мета уроку: проникнути в художній світ автора; розкрити причини трагічного сприйняття світу письменником; допомогти учням усвідомити причини виникнення модернізму;розвивати пам'ять, вміння аргументувати свої думки та робити висновки; виховувати гуманізм, доброту, чуйність, людяність, інші морально-етичні якості та естетичні смаки.

Тип уроку: урок - дослідження

Епіграф до уроку: "…кожний на перегонах

біжить за себе,

а не по двох за одного…"

Р.Кіплінг

Обладнання: портрет Ф.Кафки, репродукція картини Е.Мунка «Крик».

Хід уроку

І. Організація

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

На попередньому уроці ви познайомилися з біографією та творчістю австрійського письменника Ф.Кафки.(див. додаток 1)

Розпочнемо урок з перевірки домашнього завдання. Ви виконаєте тести закритої форми «Ф.Кафка. Творчість.»

1. Ф.Кафка народився:

а) 1881;

б) 1883;

в) 1884;


г) 1885.

2. За життя Ф.Кафки його творчість була відзначена:

а) Нобелівською премією;

б) премією імені Т.Фонтані;

в) премією імені Г.Кляйста.

3. Творчість Ф.Кафки пов’язана з:

а) імперіалізмом;

б) футуризмом;

в) експресіонізмом.

4. За жанром твір Кафки «Перевтілення» -

а) повість;

б) оповідання;

в) нарис;

г) роман.

5. Ознакою індивідуального стилю Ф.Кафки є те, що письменник фантастичні й вірогідні події в оповіданні «Перевтілення» описує:а) підкреслено буденно;

б) емоційно, з експресією;

в) відсторонено, нейтрально.

6. Думки Кафки про відчуження роз’єднаність людей у світі співзвучні концепціям:а) екзистенціалістів;

б) футуристів;

в) активістів.

7. Хто з письменників спонукатиме Кафку до публікацій своїх праць –

а) П.Верлен;

б)О.Баум;в) М.Брод;

г) О.Пік


8. Роком перших серйозних праць письменника вважають:

а) 1904;

б) 1903;


в) 1907;

г) 1908.


9. Перший роман Кафки мав назву:

а) «Кочегар»;б) «Безвісти зниклий»;

в) «Америка».

10. У ніч із 6 на 7 грудня 1921 року Кафка написав оповідання:

а) «Перевтілення»;

б) «Вирок»;

в) «Замок».

11. Відправним пунктом сюжету оповідання «Перевтілення» Ф.Кафки є:

а) неявка Грегора на роботу;

б) перетворення Грегора на комаху;

в) конфлікт Грегора з родиною.

12. Людина-комаха в оповіданні «Перевтілення» Ф.Кафки є символом:

а) ізольованості людини в сім’ї;

б) приреченості людського кохання;

в) крайньої людської самотності.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

- Сьогодні ми з вами перегорнемо ще одну сторінку творчості життя австрійського письменника Ф.Кафки під назвою «Відображення особливостей художнього сприйняття письменника в новелі «Перевтілення та її проблематика».

Розпочинаючи роботу, ми повинні пам’ятати, які б технології не використовувалися на уроці літератури, та господарем уроку – є текст, тому ми впродовж усієї нашої роботи будемо звертатися саме до нього.

Проведемо ми урок у формі дослідження і за час роботи дамо відповіді на такі запитання:

1. До якого висновку веде нас письменник, виводячи на своїх сторінках тип «маленької людини»?

2. Які події, що відбуваються в новелі, можна назвати абсурдними?

3. Які почуття і думки хвилюють Грегора Замзу, коли він став комахою?

4. Як реагують найближчі люди на перевтілення Грегора?

5. Чому на ваш погляд, Кафка не закінчив новелу смертю Грегора, а продовжує оповідь далі?

6. Хто винен у смерті комівояжера Грегора Замзи?ІV. Основна частина уроку.

1. Вступне слово вчителя. Бесіда.

Насамперед Кафка у своєму оповіданні спонукає замислитись над своїм людським «я», а також письменника хвилює проблема беззахисності людини.

1.Твір Кафки має назву «Перевтілення». Чи маємо ми підстави говорити про метафоричність в цьому творі? (Так, адже метафора – це образне явище, коли властивості одного предмета переносяться на інший. У цьому разі метафора прозора: людина – комаха).

2.А тепер давайте згадаємо, до якого літературного напряму ми відносимо творчість Ф.Кафки? (До модернізму, тому що це основний напрям у мистецтві ХХ ст., для якого властивий відхід від принципів реалістичних традицій. Головна теза модернізму – світ абсурдний, людина на землі самотня, їй ні на кого розраховувати; оточення людини ворожее).2. Бесіда. Робота з текстом.

-Які події, що відбуваються в оповіданні, можемо назвати абсурдними?

(Перетворення людини на комаху; відвернення сім’ї від близької людини; сім’я радіє з того, що помирає член їхньої родини: «Воно здохло!»; байдуже ставлення колег.)

-Чи можна вважати це цілковитим абсурдом, чи це метафоричне сприйняття реальної життєвої ситуації? .

(Позитивною є відповідь на обидва питання. Бо перетворення на комаху – абсурд. А як метафоричне висловлення своїх образ на життя в сім’ї, де немає і ніколи не було цілковитого розуміння сина, який був не таким, як того хотіли рідні, - абсолютно зрозуміле, наближене до реальної проблеми).

- Початок оповідання приводить нас у домівку, де живе родина Грегора Замзи. Грегор відчув, що він став комахою. Які почуття і думки його хвилюють у цей момент?(Страх, що він не вийде на роботу, що залишить сім’ю без грошей, що викличе гнів начальства).

-Чи змінився стиль життя сім’ї після того «жахливого ранку»?

-Як почуває себе Грегор у новій личині? Чи хвилюють його проблеми сім’ї?

-Виберіть за текстом фрагменти, які свідчать:

про душевний стан Грегора;

про душевний стан членів сім’ї Замзи.

-Який момент розвитку подій у творі можна назвати кульмінаційним? Які події відносимо до розв’язки?

-Чому, на ваш погляд, Кафка не закінчив новелу смертю Грегора, а продовжує оповідь далі?

(У ході бесіди за питаннями на дошці та в зошитах учнів ведуться записи).

Грегор Замза№п/п

До перетворення

Після перетворення

1.

Відмова від особистого щастя.

«Я повинен, щоб там не стало, залишити постіль…»

2.

Мрія сестри стала його мрією.

«Пане управляючий! Пожалійте моїх рідних!..»

3.

Приниження на службі, робота без задоволення.

«…він повинен своїм терпінням і тактом полегшити страждання сім’ї…»

4.

Жаліє матір, хвору на астму; переживає за батька, в якого немає роботи.

«розумів, що сестрі не легко бачити його, тому заховався під простирадло…»

5.

Радіє з того, що в сім’ї достаток, що він може бути корисним.

«мріяв про те, щоб сестра залишилась із ним у кімнаті, і він би тоді розказав їй, як хотів влаштувати її в консерваторію…»

6.

Бажання мати улюблену справу, бути людиною із власною гідністю.

Будучи комахою, зберіг людську гідність і почуття.

3. Складання інформаційного грона до образу Грегора
прямая со стрелкой 43 працьовитий

прямая со стрелкой 42 сумлінний

прямая со стрелкой 41 відповідальний

прямая со стрелкой 40 турбується про родину

Гпрямая со стрелкой 37прямая со стрелкой 38прямая со стрелкой 39регор Замза має гідність

Покірний

чутливий до прекрасного4. Слово вчителя

Із наших з вами розповідей і досліджень можна зробити висновок, що тема «маленької людини» дістає у Кафки гіперболічного узагальнення. Безвихідь людини у світі зла і жорстокості. Пошуки душевної рівноваги в сім’ї, любов, що межує із самозреченням, безпорадність перед несподіваними випробуваннями на життєвому шляху – всі ці питання хвилюють письменника. Але виною цьому не тільки є його власні проблеми у стосунках із людьми. То чи це тільки особиста проблема письменника?V. Підсумок уроку.

Моделювання ситуації

Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф.Кафки ( хворий на СНІД чи іншу невиліковну хворобу; людина з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежністю).

Вашій увазі я хочу представити репродукцію картини Е.Мунка «Крик». Що вам нагадує цей твір мистецтва? (див.додаток 2).

Вправа «Мікрофон»

Я вважаю ситуацію з «перевтіленням»…Закінчити урок я хотіла б поезією А.Ахматової «Подражание Кафке»

Другие уводят любимых, -

Я с завистью вслед не гляжу, -

Одна на скамье подсудимых

Я скоро полвека сижу.

Вокруг пререканья и давка

И приторный запах чернил.

Такое придумывал Кафка

И Чарли изобразил.

И в тех пререканиях важных,

Как в цепких объятиях сна,

Все три поколенья присяжных

Решили: виновна она.

Меняются лица конвоя,

В инфаркте шестой прокурор...

А где-то темнеет от зноя

Огромный небесный простор,

И полное прелести лето

Гуляет на том берегу...

Я это блаженное "где-то"

Представить себе не могу.

Я глохну от зычных проклятий,

Я ватник сносила дотла.

Неужто я всех виноватей

На этой планете была?
VІ. Домашнє завдання.

1.Написати твір-роздум «Самотність – важке почуття» або підготувати презентацію.

2. Спробуйте написати свій твір про головного героя, Грегора, на чому ви, як автор, зробили би акценти.

Додаток 1Додаток 2

Позакласний захід зі світової літератури

для учнів 5-7-х класів

«Вас вітає «Еврика!»

Тема: «Вас вітає еврика!»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати вміння працювати в групах, логічне мислення, вміння давати правильну та лаконічну відповідь на запитання; виховувати зацікавленість до вивчення світової літератури.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

ХІД ГРИ

Учні кожного класу об’єднуються у команди по 4 чол. і займають свої місця.I. Вступне слово вчителя

Розпочинаємо розважально-пізнавальну гру «Вас вітає Еврика!» За словником іноземних мов, еврика — це вигук радості з приводу вдалого розв’язання задачі, вирішення питання, виникнення ідеї, нової думки. Цей вигук приписують грецькому вченому Архімеду, коли він відкрив основний закон гідростатики (відомий у фізиці як закон Архімеда). Отож, перед командами стоїть нелегка задача: дати якомога більше правильних, чітких відповідей на запитання. Бажаю, щоб слово «Еврика» лунало з ваших уст у відповідь на всі завдання. За ходом гри буде спостерігати наше журі: ___________________II. Хід гри

1. Конкурс І тур. ( додаток 1)

Завдання. Перед вами на екрані портрети відомих світових письменників та поетів. Ваше завдання - за уривками з біографії назвати прізвище письменника.5 клас 1. “Брати збирали й ретельно записували народні казки своєї батьківщини – Німеччини”.

(Брати Грімм)6 клас 2. “Від народження був горбатим і дуже потворним. Усе життя провів у рабстві. За легендою, був скинутий зі скелі”.

(Езоп)7 клас 3. “Він автор багатьох книжок, які вважаються перлинами російської літератури. Літературна обдарованість виявилася рано. Коли йому було тринадцять, він уже друкував власні вірші. За роки навчання в Царсько-сільському ліцеї ним було створено близько 130 поезій.”

(Олександр Сергійович Пушкін)5 клас 4. “Він народився в Індії, де й провів перші шість років свого життя. За свої творчі досягнення письменник був відзначений найвищою нагородою – Нобелівською премією”

(Джозеф Редьярд Кіплінг)6 клас 5. “Був сином бідного армійського офіцера, народився в Москві. Сім’я постійно переїжджала з місця на місце. Змалку не мав змоги навчатися в школі. Але прагнення хлопця до знань було настільки сильним, що він самотужки вивчив мови, математику і став високоосвіченою людиною. Писати байки почав майже в сорок років”.

(Іван Андрійович Крилов)7 клас 6. “Він започаткував серію „Незвичайні подорожі”. Угода була укладена на 20 років. Навіть після втрати зору не полишив писати за допомогою спеціального пристрою. ”.

(Жуль Верн)2. Конкурс «Сторінками прочитаних книг». Чи знаєте ви героїв ваших улюблених творів? За кожну правильну відповідь команді нараховується 1 бал.

Запитання для команди 5 класу.

 • «Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра». (Кай та Герда з казки Г. К. Андерсена «Снігова королева»).

 • «Він змалечку шкутильгає на одну лапу і через те їсть лише селянську худобу». (Шер-Хан)

 • «Хоч воно некрасиве, але вдача в нього хороша, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або хоч ростом стане меншим». (Гидке каченя)

 • «Упоравшись із роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її ...» (Чорногузкою. Шарль Перро «Попелюшка»).

Запитання для команди 6 класу.

 • «Коли… не вчився, то вигрівався на сонечку, спав, їв і знову лягав спати: коли йому було жарко чи траплялося забруднитися, він купався в лісових озерцях; а коли хотів меду.., він видирався за ним на дерево...» (Мауглі з казки Р. Кіплінга «Мауглі»).

 • «Мав благородне, велике серце, він перший зглянувся над людьми, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин». (Прометей)

 • «Ну й розбишака ж, хай йому абищо! Невже я так-таки нічого не навчуся? Це ж уже вкотре він отак мене дурить» (Тітка Поллі. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»).

 • «А щоб і справді не забула, ось тобі від мене каблучка на спогад. Дивись на неї та згадуй мене». (Квітень. С. Маршак. «Дванадцять місяців»)

Запитання для команди 7 класу.

 • «Він уславився неймовірними подвигами, але кожний його подвиг був насамперед важкою працею, нелюдським напруженням сил». (Геракл)

 • «Людина, врешті-решт, повертається до Людини, навіть коли Джунглі її не виганяють» (Каа. Р. Кіплінг «Мауглі»).

 • «Він з’явився на узбіччі вулиці з відром вапна та довгою малярською щіткою в руках. Він зміряв оком паркан, і вся його радість умить розвіялась, а душу сповнила глибока туга». (Том Сойєр. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»)

 • «Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір’я й обрізки шкіри на смітниках коло сіл». (Табакі)

Отже, дізнаємося, скільки балів отримала кожна з команд за два конкурси.

3 Конкурс. „7 ключових слів - письменник”.

Завдання. За поданими ключовими словами або словосполученнями визначте прізвище письменника

Завдання для команди 5 класу

Ганс Крістіан Андерсен - (Казкар, бідність, навчання, Снігова Королева, Данія, Кай, Герда)

Джозеф Редьярд Кіплінг - (Письменник, джунглі, Індія, Англія, казка, Мауглі, Шер-Хан)

Завдання для команди 6 класу

Жуль Верн - (Дік Сенд, смугач, Америка, Міссісіпі, Пілігрим, місіс Уелдон, Джек)

Чарльз Діккенс - (Різдвяна пісня, Скрудж, духи, Різдво, контора, Англія, репортер)

Завдання для команди 7 класу

Олександр Сергійович Пушкін - (Росія, поет, няня, слава, казка, дуель, Крим)

Антон Чехов - (ОповіданняХамелеон, Товстий, Тонкий, Таганрог, Москва, комічне)

4 Конкурс. А зараз ми перевіримо чи добре ви знаєте усну народну творчість, а саме прислів’я та приказки. Перед кожною командою завдання поєднати початок і кінець прислів’я і приказок.

Команда 5 класу.

 1. Хто рано встає,…(тому Бог дає)

 2. Баба з воза … (кобилі легше)

 3. Високо літає, … (та низько сідає)

 4. Книга вчить, як на світі… (жить) 

 5. Чужа душа - … (темний ліс)  

 6. Кому книга - розвага, а кому - … (навчання)

 7. Птицю пізнають по пір'ю, а людину … (по мові)  

 8. Добре слово будує, а зле … (руйнує)

 9. Прийде коза … (до воза) 

 10. Під лежачий камінь … (вода не тече) 

Команда 6 класу.

 1. Щоб багато знати - треба книги… (читати)

 2. Де багато господинь,… (там хата неметена)

 3. Зайця ноги носять, вовка … (зуби годують)

 4. Моя хата скраю -… (нічого не знаю)  

 5. Знаєш - кажи, а не знаєш - … (мовчи)  

 6. Дім без книги – день … (без сонця)

 7. Книгу читають не очима, а … (розумом)

 8. Який їхав, таку й … (здибав)  

 9. Чиє б нявчало, а твоє б … (мовчало)

 10. Скільки вовка не годуй, … (а він все в ліс дивиться)

Команда 7 класу.

 1. Сокіл шанує свої крила, … (а людина ім’я)

 2. Кожна пташка … (своїм дзьобом живе)

 3. Людина без Батьківщини, … (як насіння без землі)

 4. Щастя саме не приходить – (за нього треба боротися)

 5. Краще власна хата, (ніж чужа палата)

 6. Не знаючи броду, … (не лізь у воду)

 7. Не рубай дерево, … (яке дає тобі затінок)

 8. Щоб бути людиною - … (учись невпинно)

 9. Не дивись на шапку, … (а дивись під шапку)

 10. Найкраще, що є у людини - (це вірний друг)

А поки команди виконують завдання, пропоную вболівальникам отримати додатковий бал для своєї команди. Вам потрібно вказати, в яких творах зустрічаються написані на дошці числа.

12 (Дванадцять місяців, 12 подвигів Геракла)

7 (7 гномів, 7 козенят, 7 пелюсток у квітки-семицвітки)

33 (33 богатиря)

15 (15-річний капітан)

28 років 2 місяці 19 днів (пробув Робінзон на острові)

10 (10 заповідей Божих)

3 (3 поросятка, 3 рази дід викликав золоту рибку, 3 товстуни, 3 богатирі, 3 голови змія).

5 Конкурс «Далі, далі,...»

За одну хвилину необхідно дати якнайбільше відповідей. Якщо ви не знаєте відповіді, кажете: «Далі».Запитання для команди 5 класу.

1. Перший англійський письменник, лауреат Нобелевської премії — ... (Редьярд Кіплінг).

2. Короткий вислів із повчальним змістом — це... (прислів’я).

3. Як і дотепер називають дітей, які опинилися серед диких звірів і вижили? (Мауглі)

4. Розмова однієї особи — ... (монолог).

5. Казки, написані авторами, називаються... (літературними).

6. Хто із казкарів дав життя Сніговій Королеві? (Ганс Крістіан Андерсен)

7. Чим незвичним, дивним вирізнявся кіт у казці Шарля Перро? (говорив і носив чоботи)

8. Хто допоміг Дюймовочці втекти від Крота? (ластівка)

9. Чим пригощала на балу Попелюшка своїх зведених сестер? (апельсини та лимони)

10. Хто першим сповіщав про повернення дівчат від пані Метелиці? (Півень)

Запитання для команди 6 класу.

1. Що таке міф? (Міф — розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу.)

2.Складові частини байки. Назвіть їх. (розповідь та мораль)

3. Хто був неперевершеним майстром хоку? (Мацуо Басьо)

4. Розмова двох дійових осіб — це ... (діалог).

5. Хто є автором казки «Дванадцять місяців»? (Самуїл Маршак)

6. Хто розповідав О.Пушкіну народні казки в дитинстві? (няня Орина Родіонівна)

7. Як звали братів Грімм? (Якоб та Вільгельм)

8. Скільки років прожив Робінзон Крузо на острові? (28 років 2 місяці 19 днів)

9. Ким був за професією Хрюкін із оповідання «Хамелеон» А.Чехова? (ювелір)

10. Що означає ім’я головного героя «Різдвяної пісні в прозі» Скруджа? (скупий)

Запитання для команди 7 класу.

1. Найголовніший бог давніх греків. (Зевс)

2. Яку смерть пророкував віщун князю Олегу у «Пісні про віщого Олега» О. Пушкіна? (Від свого коня. «...Його не лякає жорстока борня... Але від свого ти загинеш коня»)

3. Про що Тарас Бульба говорив: «Там вам школа; там тільки наберетесь розуму» (Про Січ)

4. Джонатан Свіфт — автор роману…(«Мандри Гуллівера»).

5. Засновник жанру байки. (Езоп)

6. Як називається різновид фантастичної літератури, в якій головне місце посідає містика, магія та чаклунство? (Фентезі)

7. Хто з давніх героїв украв вогонь і подарував його людям? (Прометей)

8. Як Робінзон назвав врятованого дикуна? (П’ятниця)

9. Кому належать слова «Я тебе породив, я тебе і б'ю»? (Тарас Бульба)

10. Казки, написані авторами, називаються... (літературними).

6 конкурс «Вгадай казку за ілюстрацією»«Бременські музиканти»«Попелюшка»

«Червона Шапочка»

«Спляча красуня»

«Пані Метелиця»Вступ до поеми «Руслан і Людмила»«Снігова королева»«Дванадцять місяців»

ІІІ. Підбиття підсумків гри

Додаток 1

Жуль Верн

брати Грімм

Езоп

Олександр Пушкін

Редьярд Кіплінг

Іван Крилов
Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу «Учитель року 2014» у номінації «Світова література»
Високе мистецтво слова допомагає дітям пізнати великий І складний світ, осмислювати людські стосунки й знаходити шлях до «царства»...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу «Молодь за майбутнє» у номінації «Україна незалежна»
Пропонуємо матеріали з досвіду роботи керівників гуртків птнз області за результатами огляду-конкурсу у 2016 році «Молодь за майбутнє»...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу «Молодь за майбутнє» у номінації «Європейський світ»
Пропонуємо матеріали з досвіду роботи бібліотекарів птнз області за результатами огляду-конкурсу у 2016 році «Молодь за майбутнє»...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconРозділ 1 Загальні відомості
«Учитель року» з правознавства, 1-ше місце в номінації «Правознавство» 2010 рік
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурс «Учитель року»
України від 30. 09. 2016 №1/9-517 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та з метою виявлення...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу «Соняшник-учитель»
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» – 2013 засвідчив, що кількість його учасників,...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу учнівської творчості в номінації «Література»
Ніколи не було між нами стільки поглухлих, стільки сліпих…”.[1] На жаль, люди в наш час читають Шевченка в кращому випадку на великих...
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconКонкурсу «учитель року»

Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconЛауреат конкурсу „Учитель року-2009 Урок №1 Тема уроку: Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника. Очікувані Учні повинні
Катеринич С. А.,учитель української мови та літератури приватного закладу
Конкурсу «Учитель року 2013» в номінації «Світова література» iconПосібник Світова література
Посібник. Світова література. 2 клас. Розробки занять з курсу за вибором. Стецьківська зош І-ІІІ ступенів. 2012 90 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка