Конкурсу «Учитель року 2015»Сторінка2/5
Дата конвертації10.06.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5

Дидактичні можливості комп’ютерних технологій

 • Джерело полісенсорної інформації

 • Диференційовано організовують навчальний процес

 • Контролюють ступінь засвоєння інформації

 • Регулюють темп вивчення навчального предмета

 • Попереджають помилки

 • Дають необхідні коментарі, пояснення

 • Забезпечують зворотний зв'язок

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Електронні засоби навчання забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилюють міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання. Проведення уроків із залученням інформаційних технологій потребує серйозної підготовки. За О. Бриксіною, конструювання такого уроку відбувається у кілька етапів. Це концептуальний (визначення дидактичної мети, доцільності використання інформаційних технологій для досягнення кінцевих результатів), технологічний (визначення форми уроку, відбір електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)), операціональний (виділення основних елементів уроку, визначення місця електронних засобів навчального призначення у структурі уроку, вибір способів взаємодії фігурантів уроку з навчальними засобами) і етап педагогічної реалізації (переведення педагогічних принципів у конкретний навчальний вплив). Використання творчих комп’ютерних завдань потребує попереднього ознайомлення учнів із тематикою та суттю проблеми, окреслення термінів виконання, допомоги учневі в пошуку необхідних матеріалів, оцінюванні їх та систематизації, створенні умов для оформлення та подання підготовлених завдань у комп’ютерному варіанті.

Моя мета - навчити учнів не лише опрацьовувати матеріали, а й уміти їх представляти, бо сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.

Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії, яка, до речі, може бути абсолютно різною: від учнів початкової школи до вчителів. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації. Діти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації. Систематичне використання презентацій на своїх уроках має подвійну користь. Під час перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні отримують корисні для них знання і отримують уявлення про можливості програми Power Point і, самі того не підозрюючи, вчаться грамотно оформляти слайди.

Використання комп'ютерів у навчальній діяльності на сучасному етапі виглядає цілком природним з точки зору дитини та є одним з ефективних способів підвищення пізнавальної активності, розвитку творчих здібностей.

Застосовую в роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М. Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І. Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І. Я. Франком та інші. Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються в шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання. Мультимедіа – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео. Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.

Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови та літератури поступово стають звичними засобами навчання, використання яких робить урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим.

Мультимедійні уроки – емоційні, різнопланові, різнорівневі, творчі й художні.

Використовую у своїй практиці наступні типи мультимедійних уроків:

- урок-презентація;

- урок захисту проектів;

- урок-коментар аудіокниги;

- урок-екранізація роману;

- урок-дискусіяв в режимі Інтернет-конференції.

Важливо, щоб інформація, подана за допомогою комп’ютера, була достовірною, доступною для сприйняття учнів певного шкільного віку, повною та, безперечно, цікавою. Необхідно говорити також про інтеграцію ІКТ з сучасними педагогічними технологіями: комунікативними (навчання у співпраці, робота в парах, навчальний діалог, дискусія); пошуковими (проблемне навчання, метод проектів); ігровими (ділові та рольові ігри, ігри-мандрівки тощо).

Під час навчально-виховної роботи використовую різні засоби ІКТ: електронні підручники, словники, анімації, тренажери, комп’ютерні програми. На уроках української мови застосовую тестові комп’ютерні програми «Рідна мова. 5 клас», «Рідна мова. 6 клас», «Рідна мова. 7 клас», «Рідна мова. 8 клас», «Рідна мова. 9 клас», які можна використовувати під час проведення контролю знань учнів на етапах закріплення знань чи перевірки домашнього завдання. Це різнорівневі комплексні завдання, що поєднують у собі репродуктивні та творчі елементи. З метою якісної підготовки учнів до ЗНО в старших класах застосовую поточне й підсумкове тестування з кожної теми, використовуючи тести з різними видами завдань.

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню й застосуванню нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку. Тому я надаю велику увагу проектній діяльності школярів і створенню ними творчих проектів у вигляді мультимедійних презентацій, де вони вчаться працювати в парах, групах. Також створення мультимедійних презентацій є однією з форм наукової роботи учнів, використовую мультимедіа в позакласній роботі, на різних етапах уроку.

Працюючи над даною проблемою, дійшла висновку, що використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета в комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі". Учитель має бути пошуковцем, винахідником, а відтак слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, аби підготувати дитину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики сьогодення залежатимуть долі багатьох поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.

i:\p1070521.jpg


Якименко Валентина Юріївна, учитель української мови та літератури Ставищенського навчально-виховного комплексу ‘‘загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-юридичний ліцей’’ №2 ім. О. С. Паланського Ставищенської районної ради Київської області
Якименко Валентина Юріївна працює вчителем української мови та літератури Ставищенського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - юридичний ліцей» №2 ім. О. С. Паланського Ставищенської районної ради Київської області з 1994 року, її педагогічний стаж - 19 років.

Учителька має високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіє методикою викладання предмета, забезпечує належний рівень організації навчально - виховного процесу на основі глибоких знань дитячої психології.

Валентина Юріївна постійно вдосконалює методику викладання української мови та літератури й відпрацьовує ефективні технології сучасного уроку. У 2012 році вона отримала сертифікат про успішне завершення курсу за програмою Інтел® «Навчання для майбутнього».

Якименко Валентина Юріївна дивує й зацікавлює своїх учнів так, щоб вони в звичайному бачили незвичайне, використовує багато сучасних прийомів навчання, які спонукають до роздумів і пошуків, ніколи не зупиняється на досягнутому, у кожний урок вкладає сили й енергію, клопітку працю.

Учителька робить усе, щоб діти вчились охоче, залучає їх до різноманітної діяльності, у якій вони самі здобувають знання. Валентина Юріївна вміло створює атмосферу творчого пошуку, розвиває в учнів уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Учні Якименко Валентини Юріївни – активні учасники шкільного та районного конкурсів МАН, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Якименко В. Ю. вже 7 років очолює шкільне методичне об’єднання вчителів-словесників, у педагогічному колективі користується авторитетом як висококваліфікований педагог.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Я прагну досягти в житті простого дива.

Хай будуть терна на путі, хай буде злива

невдач, поразок і падінь... Але, на щастя,

серед прийдешніх поколінь у моїй власті

плекати і віру, і тепло, і вчить любити.
Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. «Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», - цю думку В. Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етапі.

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, учитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання: навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти. Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а й усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.

Питання про те, у якій мірі використовувати ІКТ на уроках, стоїть особливо гостро в учителя літератури. Адже словесник, перш за все, має справу з мистецтвом слова, працює над розвитком мовлення, залучає учнів до духовності й естетичних цінностей. Урок літератури, насамперед, повинен притримуватися читацько-центричної моделі навчання.

Не дивно, що деякі словесники остерігаються, щоб комп’ютер не витіснив учителя з уроку літератури; щоб яскравість медіа-технологій не затулила роботу зі словом; щоб велика кількість наочного матеріалу не ускладнила завдання вивчення літератури; щоб глибокий аналіз тексту подекуди не підмінявся невиправданими інтерактивними методиками.

Ознайомлюючись з досвідом сучасних науковців , з метою пошуку змін в навчанні, які б дали якісний результат в показниках навчальних досягнень учнів, почала використовувати інформаційно-комунікаційні технології на уроках та у виховній роботі з учнями. Вважаю, що ІКТ, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може підвищити якість навчальних досягнень учнів. Саме тому на даному етапі я працюю над проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури».

Моя мета - навчити учнів не лише опрацьовувати матеріали, а й уміти їх представляти, бо сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й уміння нестандартно, творчо показувати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.

Наприклад, під час вивчення української літератури другої половини ХХ ст., зокрема творчості поетів-шістдесятників, я пропоную учням самостійно представити аудиторії власне бачення теми.

Творчі завдання на основі застосування інформаційних технологій за своїм змістом і методами виконання найчастіше носять ситуативний характер. Дидактичною метою таких завдань є вироблення діяльнісних компетенцій і виявлення особистісного ставлення до проблеми на основі творчого застосування наявних знань, умінь, навичок. Мої учні охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість виявити творчу індивідуальність.

Застосовую в роботі поєднання переглядів фільмів або їх фрагментів з прочитанням програмових текстів, наприклад, при вивченні життєвого і творчого шляху Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Василя Симоненка та інших. Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються в шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського та багатьох інших.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Мультимедіа – це комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер із текстом, звуком, графікою, анімацією та відео. Урок із використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

За допомогою комп’ютерних технологій використовую на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають мені індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягаю не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.

Отже, у своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. Ще Я. А. Коменський у праці "Велика дидактика" писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями..."

Мультимедійний урок дає мені можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи. Іноді створю презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов’язково враховую їхню думку. ІКТ забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання. Використання інформаційних технологій на уроках української літератури відбувається різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного уроку, рівень володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.

Під час навчально-виховної роботи використовую різні засоби ІКТ: електронні підручники, словники, зображення, анімації, тренажери, комп’ютерні програми, авторські розробки. Таким чином, використання ІКТ значно сприяє розвитку пізнавальної активності та засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє наступному:


  • підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці

  наочності на уроці

  • зростанню продуктивності уроку
 • організації проектної діяльностіучнв; • логічному викладу навчального матеріалу

учнів; • покращенню взаємин "учень-учитель"

учнв;
 • зміні ставлення школярів до комп’ютера

учнів;

Слід відзначити роль комп'ютера в сучасній школі й для створення наочних посібників звичайного характеру:
Таблиці

Схеми

Проекти

Малюнки

Картки
Відеофрагментии

Анімація

Друкований матеріал

Мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках. Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української літератури дозволяє мені визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного. З метою якісної підготовки учнів до ЗНО у старших класах проводжу поточне і підсумкове тестування з кожної теми, використовуючи тести з різними видами завдань.

Систематичне використання презентацій на уроках має подвійну користь. Під час перегляду комп'ютерної презентації учні отримують корисні для них знання та уявлення про можливості програми PowerPoint і, самі того не підозрюючи, вчаться грамотно оформляти слайди. Тут має місце методичний прийом «роби, як я». Використання комп'ютерів у навчальній діяльності на сучасному етапі виглядає цілком природним з точки зору дитини та є одним з ефективних способів підвищення пізнавальної активності, розвитку творчих здібностей.

Особливого значення сьогодні набуває самостійна діяльність дитини, її пошук, усвідомлення та застосування нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу та підтримку. Тому я приділяю велику увагу проектній діяльності школярів і створенню ними творчих проектів у вигляді мультимедійних презентацій, де вони вчаться працювати в парах, групах. Також створення мультимедійних презентацій є однією з форм наукової роботи учнів, тому використовую мультимедіа й у позакласній роботі, і на різних етапах уроку .

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української літератури – підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена змістом того, що вивчає, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена. Моя практика показує, що завдяки мультимедійному супроводу занять пізнавальна активність дітей на уроці збільшується в половину і досягає майже 100% рівня, адже кожне заняття з використанням комп’ютерних технологій викликає в дітей емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють із комп'ютером.

Використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета в комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі". Учителю потрібно бути пошуковцем, винахідником, а відтак слід сповна усвідомити сутність змін, які приносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті. Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців та й, власне, майбутнє самої України.
Тертична Лариса Іванівна, учитель української мови та літератури Гейсиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ставищенської районної ради Київської області тертична1

Лариса Іванівна в роботі керується основними законодавчими актами та документами України в галузі навчання і виховання. Вона досконало володіє предметом, вивчає надбання сучасної педагогічної науки, використовує досвід учителів-новаторів. До викладання свого предмета відноситься старанно, з елементами ініціативи та творчості. Уроки вчителя відзначаються логічною побудовою, реалізацією навчальної та виховної мети, використанням навчальних посібників, наочності, програмових засобів.

Тертична Л. І. проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи активного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Лариса Іванівна є активним учасником засідань шкільного та районного методичних об’єднань. Неодноразово проводила відкриті уроки на районних семінарах з етики та української мови. У 2008 стала лауреатом районного конкурсу «Вчитель року», у 2013 році – лауреатом обласного конкурсу «Класний керівник року», протягом 2009-2010 рр. працювала за програмою «Дельта +» та за набраними балами досягла рівня «Професіонал».

Лариса Іванівна застосовує в навчально-виховному процесі інтерактивні методи роботи, які активізують діяльність учнів, розвиваючи їхнє творче мислення, уміння спілкуватися, розмірковувати та приймати рішення.

Педагог проектує різноманітний дидактичний матеріал для уроків, часто використовує у своїй роботі програмові засоби навчання. Особливу увагу приділяє тестовій формі роботи в старших класах. Логічним продовженням навчальної діяльності вчителя є позаурочна робота, яка спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей. Педагог проводить різноманітні конкурси, вікторини, інтелектуальні ігри, свята. Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, проводить факультативні заняття, готує школярів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури, різноманітних конкурсах.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Конкурсу «Учитель року 2015» iconКонкурс «Учитель року»
України від 30. 09. 2016 №1/9-517 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та з метою виявлення...
Конкурсу «Учитель року 2015» iconКонкурсу «учитель року»

Конкурсу «Учитель року 2015» iconШандрук Галини Миколаївни Ставище, 2014 Перелік матеріалів, що представляються для участі у І ( районному ) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015» Заява про участь у конкурс
Гостромогильський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Конкурсу «Учитель року 2015» iconЛауреат конкурсу „Учитель року-2009 Урок №1 Тема уроку: Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника. Очікувані Учні повинні
Катеринич С. А.,учитель української мови та літератури приватного закладу
Конкурсу «Учитель року 2015» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Конкурсу «Учитель року 2015» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Конкурсу «Учитель року 2015» iconКонкурсу «Учитель року 2009»
Обладнання: комп'ютер, плакати-проекти, виставка літератури, картки з тестами, листи самооцінювання
Конкурсу «Учитель року 2015» iconКонкурсу «Учитель року 2017»
Музика-едина всесвітня мова, її не треба перекладати, на ній душа говорить з душею. Бертольд Ауербах
Конкурсу «Учитель року 2015» iconАкадемія неперервної освіти
...
Конкурсу «Учитель року 2015» iconМетодичні рекомендації щодо створення та наповнення контентом Бабійчук В. Г
На допомогу учасникам ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»: орієнтовні тести, запитання, завдання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка