Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016Сторінка5/5
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,81 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5

Досягнення в науці.

1875 р. – німець Рело - стройна теорія механізмів – кінематична пара.

1878 р. – росіянин Вишнєградський – задача автоматичного регулювання з точки зору практики.

1899 р. – словак Стодола – теорія регулювання.

З 1903 р. теорією регулювання займається Микола Єгорович Жуковський (1847-1921), в 1904 р. відкрив закон, який визначає підйомну силу, профілі крил і лопатей гвинта, теоретично розрахував “мертву петлю”.

1888 р. – математик Ковалевська – теорія гіроскопа.

1897 р. – росіянин Мещерський – загальне рівняння динаміки точки змінної маси, яке лягло в основу теорії реактивного руху Ціолковського.

1884-1886 рр. – росіянин Петров і незалежно Англієць Рейнольдс – вчення про гідродинамічне тертя і теорію змащування.

Лекція 7. Інженерна діяльність 20 ст. (від 1917 року)


 1. Досягнення в енергетиці, нові конструкції двигунів.

 2. Гірнича справа, металургія, електрозварювання.

 3. Машинобудування і с/г техніка.

 4. Літакобудування, авіація.

 5. Створення ракет, штучних супутників Землі.

 6. Розвиток ядерної техніки.

 7. Розвиток радіотехніки і електроніки.

 8. Обчислювальна техніка.

 9. Робототехніка, кібернетика, біоніка.

1. 1921 р. – за методом німецького інженера Ф. Бергіуса створена технологічна схема гідрування вугілля для отримання рідкого палива.

1921 р. – А.Ф. Йоффе – ідея можливості отримання електроенергії з ККД 2,5-4 % за допомогою термоелектричного генератора з напівпровідників.

1930 р. – В.М. Маковський організував газотурбінну лабораторію де була спроектована стаціонарна газотурбіна потужністю 1 тис. к.с. (в 2 рази і більше за парову турбіну).

1932 р. – А.Ф. Йоффе створив із оксиду міді, а потім із селену фотоелементи, які при освітленні давали струм.

1954 р. – в СРСР запущена перша АЕС потужністю 5 тис. кВт. (1956 р. – Англія, 1957 р. – США).

1957 р.- Шатська станція “Підземгаз” – перша промислова станція підземної газифікації вугілля (біля Тули).

1966 р. – на Камчатці відкрита геотермальна ТЕС потужністю 5 МВт.

Під Києвом перша ГАЕС – гідроакумулююча електростанція (на відміну від ГЕС має два водоймища. В нічний час вода перекачується з нижнього у верхнє - гідравлічні турбіни і генератори на одному валі працюють, як насоси).

1968 р. – на узбережжі Баренцового моря побудована припливна електростанція р=800 кВт (2 рази на добу за рахунок шлюзів коливання води до 13 м).Двигуни. 1924 р. – В.І. Базаров – конструкція авіаційного турбокомпресорного реактивного двигуна.

1929 р. - вчений Б.С. Стєчкін - робота “Теорія повітряного реактивного двигуна”.

1930-33 р. – Фрідріх Артурович Цандер (1887-1933) рідинний реактивний двигун (рідкий кисень + бензин).
2. Геологорозвідка. 1936 р. – магнітні зйомки Логачевого – аеромагнітометр розміщений на літаку.

1920 р. – на Курській магнітній аномалії використаний гравітаційний варіометр.

20-ті роки – для розвідки кольорових руд – електрометрія (за допомогою змінного струму по так званому методу еквіпотенціальних ліній).

1926 р. – Криворізький басейн - сейсмомометрія (вибух на поверхні і виявлення відбитих хвиль – в залежності від густини шарів різні значення часу).

20-ті роки – Соколов В.А. – “газова зйомка” - для виявлення нафти по мікропроявленнях на поверхні - виділення газу при аналізі проб повітря.

60-ті роки – радіометричний метод – на вивченні явища іонізації газу в присутності радіоактивних речовин.

1922 р. – М.А. Капелюшніков – забойний двигун - турбобур (енергія води в механічну).

1938 р. – А.П. Островський і П.В. Александров - електробур.

1944 р. – в США горизонтальне буріння на любій глибині.

1946 р. – Циферов розробив ґрунтову ракету, яка являла собою циліндричний корпус із соплами в три ступені, що розмивали, розширювали і видували породу: Р=100 тис. к. с., =250-1000 мм, h=20 м.

1955 р. – очищення забою стиснутим повітрям в 4-8 раз швидше ніж водою.

1954 р. – в НДР застосували термічне буріння – суміш керосин+стиснуте повітря запалювали і струмінь газу з великою швидкістю і t=2-3 тис. 0С направляли в забій.Інтенсифікація процесів добування нафти. 1928 р. – в Баку проведені досліди по нагнітанню повітря в нафтові шари.

1934 р. – метод обробки забою соляною кислотою (зменшується опір переміщенню нафти). 1946 р. – кислоту нагрівають до 80-100 0С.

1930 р. – торпедування свердловин - опускається заряд і проходить вибух утворює тріщини по яких з пласта збігає нафта.

1948 р. – законтурне і внутрішньоконтурне заводнення пласта для підтримування тиску – фонтанний спосіб добування нафти (в 4-5 рази менша собівартість).

1949 р. – метод гідравлічного розриву пласта в США. (нагнітається рідина з піском яка розширяє тріщини).

Добування вугілля. 1935 р. – інженер Мучнік запропонував гідравлічний спосіб добування вугілля (вода під напором захвачує вугілля і по трубопроводу викидає на поверхню).

1946 р. – Н.Г. Трупан і Я.А. Дорман для будування підземних споруд запропонували метод штучного замороження.Металургія. 1921 р. – в Швеції Вестгрен і Фрагмен - роботи по вивченню атомно-кристалічної будови різних модифікацій заліза (легування, закалка, відпуск, ...).

30-ті роки – в СРСР і Німеччині – досліди по використанню збагаченого кисневого дуття в доменній плавці. Масове виробництво твердих сплавів.

1935 р. – В.П. Вологдін і Б.Н. Ромашов - спосіб поверхового закалювання металів струмами високої частоти.

40-і роки – А.М. Самарін - ефективний метод вакуумування сталі в ковші або ізложницях.

1942 р. – В.Г. Головкін - спосіб неперервного лиття дроту без використання ливарної форми.

1942 р. – а США промислове добування магнію з морської води.

1943 р. – Н.І. Лазаренко – електроіскровий спосіб обробки металів.

1946 р. - початок промислової виплавки титану.

1955 р. – в США електродугова виплавка молібдену у вакуумі.

Отримання чистих металів (40 р. - 99,99 %, 50 р. - 99,99999 %, 1956 р. - метод “зонної плавки” - багатократне плавлення металу шарами-зонами - домішки переміщуються в один бік.

Металометрія – метод виділення металів з їх сплавів іншими більш активними металами при високій температурі (основоположник Н.Н. Бекетов – 1865 р.). 1924 р. – для відновлення магнію з його оксиду використали кремній.

Очистка металів при дегазації у вакуумі.

Отримання чистих металів шляхом термічної дисоціації (розкладання) їх летучих з’єднань. (Деякі сполуки металів утворюються газоподібні хімічні з’єднання при відносно невисокій температурі. Так, з’єднання титану з йодом – летучу сполуку при 200-250 0С. При t=1200-1400 0C ця сполука знов розкладається на йод і титан. Якщо нагріти суміш титану і йоду в ємності при вакуумі до 250 0С утворюється летучий газ, а всі домішки осідають на дні – зверху розміщена металічна плита нагріта до 1200-1400 0С на якій відкладається чистий титан).Порошкова металургія – пресування заготовок з металічних порошків.

Розвиток хімічної промисловості: кретинг нафти, пластмаси.

Застосування електрики для зварювання металів – електрозварювання.

1927 р. – Д.А. Дульчевський - спосіб електродугового зварювання міді під шаром флюса.

1932 р. – К.К. Хренов - спосіб підводного електродугового зварювання різних металів.

1930 р. – Євгенієм Оскаровичем Патон (1870-1953) заснував НД інститут зварювання. 1953 р. – зварний міст під Києвом – 1150 м. 1955 р. – Патоном розроблений новий високоефективний спосіб бездугового електрозварювання товстого металу - електрошлакова зварка.

1960 р. – холодне зварювання – притискають з великим тиском до зближення поверхонь на відстань атомної взаємодії.

1941 р. – В.П. Вологдін розробив верстат-автомат для паяння у вакуумі струмами високої частоти (свічок запалювання ДВЗ).

3. 1923 р. – в СРСР налагоджений випуск колісних тракторів потужністю 14,7 кВт.

1929 р. – на Московському автозаводі – конвеєрне збирання автомобілів.

1932 р. – с/г трактор з гумовими шинами у США.

1937 р. – початок використання гідравлічного підйомника на тракторах, що стало одним з важливих поштовхів введення навісних машин.

1950 р. – газотурбінний легковий автомобіль.

На сьогодні в сільському господарстві налічується більше 2300 найменувань сільгосптехніки, яка випускається серійно.


4. Літакобудування: перехід від біплана до моноплана, перехід до турбореакторних двигунів, 30-ті роки – конструкція шассі, яке ховалося під час польоту. При швидкостях в 5 раз перевищуючих звук навіть на висоті 11 км літак нагрівається до 600 0С – система охолодження, титанова обшивка. Збільшили число лопатей гвинта з 2 до 3-4. Гвинти, які дають зворотню тягу при посадці.

1947 р. – реактивний літак “Бел Х-1” у США досяг швидкості звуку.

Андрій Миколайович Туполєв (1887-1972) в 20 років поступив в Московське вище технічне училище, яке закінчив через 10 років (був виключений на певний строк за революційна діяльність). 1918 р. при підтримці Леніна і Жуковського заснував Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ). Три літаки АНТ-1,2,3, останній повністю з металу. 1925 р. – літак бомбовоз “ТБ-1” (АНТ-4), потім пасажирський літак “АНТ-9” (Крилья Советов) на 10 місць, 1931 р. - “АНТ-14”, “ТУ-2”- бомбардувальник, 1955 р. - перший реактивний пасажирський літак “ТУ-104”(70 чоловік). Під керівництвом Туполєва розроблено більше 100 типів літаків, з них 70 випускалось серійно, 78 встановили світові рекорди.

Сергій Володимирович Ілюшин (1894-1977) – син селянина–бідняка. З 1910 р. чорноробочий на аеродромі, самостійно вивчає математику, фізику, хімію. Армія - авіаційний моторист, пілот. Після громадянської війни Воєноповітряна академія, яку в 1926 р. закінчив і в 1931 р. - директор КБ. Дальній бомбардувальник Іл-4 здійснював польоти на Берлін в 1941р., Іл-2 прозваний німцями “чорна смерть”. 1957 р. - пасажирський реактивний літак Іл –18, міжконентальний Іл-62.

1930 р. – перший експериментальний радянський вертоліт ЦАГІ1-ЄА – принцип висунутий у 1912 р. Юр’євим – один несучий гвинт і один керуючий, автомат перекосу – пристрій, який забезпечував зміну кутів повороту лопатей, при аварії – плавний спуск під дією потоку повітря лопаті розкручуються.

1939 р. – Ігор Сікорський у США розробив гелікоптер “Сікорський YS-300”.

1951 р. – під керівництвом конструктора Міля – перший радянський вертоліт “МІ-1”.

1957 р. – А.С. Яковлєв випустив вертоліт “Як-24”. А.І. Калюков – вертоліт “КА-10”.

Реактивні літаки з вертикальним взльотом і посаткою - конвертоплани.

Реактивні літаки: 1945 р. – реактивний винищувач “Як-15”; 1945 р. – “МІГ-9” - Мікоян і Гуревич.

5. Створення ракет, штучних супутників землі.

Костянтин Едуардович Ціолковський (1857-1935) – народився в с. Іжевськ Рязанської губернії в сім’ї лісника. В 10 років – скарлатина - втратив слух – вчився самостійно. Вчитель фізики і математики в Калузі. Всі досліди і прилади виготовляв самостійно – заклав основи теорії ракет і рідинного ракетного двигуна, теорію багатоступінчастих ракет, обчислив запаси палива, основоположник теорії міжпланетних польотів. Принцип руху на повітряній подушці.

Юрій Васильович Кондратюк (1897-1942) - народився в Полтаві, батьки безвісти пропали в окупованому австрійцями Луцьку – механік-самоучка. Проекти: круговий транспортер на елеваторі, вітрова електростанція. За розпорядженням наркома важкої промисловості Серго Орджонікідзе направлений на роботу в Харківський інститут променергетики. Повністю віддавався роботі, декілька місяців жив у конторі. В 1923 р. видав книгу “Завоювання міжпланетних просторів” де математично описав явища, які проходять з кораблем. Розрахунки показники – апарат нагрівається – поміщає екіпаж в апарат в кабіну. Ідеї: баз-станції, багатоступончата ракета, гальмівний парашут, для плавання по воді : вітрило, двигун.

Сергій Павлович Корольов (1907-1966) – народився на Україні в Житомирі в сім’ї вчителя. У1924 р. поступив в Київський політех. З другого курсу перевівся в Москву. Дипломний проект під керівництвом Туролєва – літак. Створив перший радянський реактивний планер, першу крилату ракету.

1933 р. – перша радянська рідинна ракета.

1942 р. – Велика Вітчизняна війна, Німеччина – бойова ракета дальньої дії “Фау-2” або “А-4”: довжина 14 м, =1,65 м; 1 т вибухівки, два баки - один з пальним - спирт 3 т; другий окислювач - рідинний кисень 5,5 т; потужність 0,5 млн. к. с., швидкість – 5700 км/год, дальність польоту – 400 км, траєкторія - по параболі.

4 жовтня 1957 р. – в СРСР запуск першого супутника Землі (3 листопада 1957 р. другий). Мав форму кулі =58 см, вага 83,6 кг (антени, два радіопередавача) один оберт навколо Землі за 96 хв, проіснував 92 дні (другий – 5 місяців). Другий важив 568,3 кг – герметична кабіна з собакою Лайкою.

4 жовтня 1959 р. – в СРСР запущена ракета в сторону Місяця - фотографія зворотного боку.

15 травня 1960 р. – перший космічний корабель–супутник. 19 серпня 1960 р. корабель з собаками Стрілка і Білка успішно приземлився.

12 лютого 1961 р. – виведений на орбіту Землі корабель з якого стартувала ракета на Венеру.

12 квітня 1961 року – політ Гагарінана космічному кораблі “Восток”.

1962 р. – запущений “Телстар” – перший супутник для трансляції телепрограм і передачі телефонних розмов (одночасно 60 розмов і 1 телепрограму).

З 16 по 24 липня 1969 р. – перший політ на місяць “Аполон-17”. Космонавти Амстронг, Олдрін та Колінз перебували на Місяць біля 21 год.

1973 р. – перша космічна станція “Скайлеб” виведена на орбіту.

1977 р. – у США запущений “Спейс Шаттл” – перший в світі космічний корабель багаторазового використання.

6. 1932 р. – англійські вчені Конрофт і Уолтен здійснили першу ядерну реакцію.

1934 р. – французи Кюрі дослідили явище штучної радіоактивності – бомбардирування пластини алюмінію альфа-частинками, внаслідок чого атоми алюмінію перетворюються в атоми фосфору (радіоактивні), а ті в ізотоп кремнію.

1942 р. – Фермі в США провів ядерну ланцюгову реакцію в першому ядерному реакторі.

1945 р. – у штаті Нью Мексіко зірвана перша атомна бомба. Серпень 1945 р. – атомні бомби скинуті на Нагасакі і Хіросіму. 1949 р. – перший атомний вибух в СРСР. 1953 р. – воднева бомба.

1955 р. – в США перша атомна лодка “Наутілус” (довжина 92 м, потужність 13,4 тис. к.с.).

1957 р. – атомний льодокол “Ленін”.

Ігор Васильович Курчатов (1903-1966) народився біля Уфи в сім’ї лісника. Переїхав у 1912 р. в Сімферополь, поступив в університет, потім на 3-й курс Петроградського політехнічного інституту. Працює в магніто-метеорологічній обсерваторії - серйозна робота – дослідження радіоактивності снігу. При здійсненні плану ГОЕПРО – проблема високовольтної ізоляції. В 30 років – доктор фізико-математичних наук. Під час Великої Вітчизняної війни – розмагнічування бойових кораблів. Керував атомною промисловістю СРСР.


7. 1920-22 рр. - початок радіопередач в СРСР, США. Лампові генератори - перехід на короткі хвилі. Михайло Олександрович Бонч-Бруєвич у 1925 р. розробив радіолампу потужністю 100 кВт з водяним охолодженням.

1930 р. – радянські вчені Мандельштам і Палексі - радіоінтерферційний метод вимірювання відстані. Знаючи довжину хвиль, підраховувалось стільки їх вкладалось на даній відстані.

1934-35 рр. – англієць Уотсон-Уатт проводить досліди по виявленні рухомих цілей методом “радіоехо”. 1935 р. – в СРСР роботи над радіолокатор (радарні установи по знаходженню літаків). 1946 р. – у США радіолокація Місяця- відбитий сигнал через 3 с.

1929 р.- Соколов - ультразвуковий метод дефектоскопії дозволив виявляти дефекти в металі на глибину до 10 м за відбитим звуком.

1931 р. – американець Янском доказав існування радіовипромінювання з космосу - радіотелескопи, які забезпечують спостереження за зірками в день.

1925 р. – інженер Адальян висунув принцип послідовної передачі трьох основних кольорів зображення в телебаченні.

1928 р. – англієць Берд – перший дослід кольорового телебачення. 1950 р. – в Ленінграді отримали перше об’ємне телевізійне зображення.

25 червня 1990 р. – перша передача особливо чіткого зображення. Зображення утворюється з стрічок і точок. У звичайного телевізора є 625 строк і 120 тис. точок, особливо чіткого – 1250 строк і 480 тис. точок.

1938 р. – американець Карлсон придумав фотокопіювальний пристрій – ксерокс.

8. 1944 р. – американець Говард Айнен розробив електромеханічну машину “МАРК-1”, яка включала електромагнітні реле і елементи лічильно-перфораційних машин. Операція “+” пророблялась за 1/3 с, “х” – за 6 с. Довжина машини 15 м, висота 2,5 м. (0 покоління).

1946 р. – американці Джон Моучлі та Преспер Еккерт придумали перший електронний комп’ютер – 18000 електронних ламп, винайдених ще на початку століття (діод – 1904 р. – англієць Флемінг, тріод – 1906 р.- американець Форест) – назва ENIAC. Вага 30 т, площа 180 м2, споживала 150 кВт, 1000 операцій за 1с. (І покоління).

1946 р. – американець Джон Нейман – ідея застосування двійкової системи.

1950 р. – в Інституті електротехніки АН (Київ) під керівництвом Лебедєва створена МЕОМ (мала електронна обчислювальна машина), потім БЕОМ - 3000 операцій за 1с.

1959 р. – на зміну ламповим – напівпровідникові, виконані на транзисторах – місця в 200 раз менше, енергії в 100 раз. (ІІ покоління).

1962 р. – ЕОМ на мікромодулях – блоках складених з комплексу квадратних плоских пластинок. (ІІІ покоління). До цього покоління відносяться елементи на плівкових мікросхемах або твердих інтегральних схемах. Перші інтегральні схеми створили американці Джен Колбі і Роберд Нойс, які заснували корпорацію “Intel”.

Тисячі транзисторів на пластинці з силікону (кремнію) розміром 12 мм2 – “чіпи” фірма ВІС.

1971 р. – американець Марчіан Хофф – ЕОМ на мікропроцесорах (мікроЕОМ) – програмування. (ІV покоління).

Перший персональний комп’ютер створений у 1976 р. американцями Стівеном Джобсом та Стівом Уозняком в гаражі. ЕОМ назвали “ЕППЛ” – яблуко.


9. Робототехніка. Термін “робот ” вперше був застосований у 1920 році чеським письменником Чапеком у фантастичній драмі “RUR” – розумні універсальні роботи – по-чеськи робот – “чорнороб”. Роботи першої пол. 20 ст. виконували різні корисні дії (ходили, сиділи, рухали пальцями), але використовували здебільшого в рекламних цілях - демонстрація можливостей автоматики.

Кібернетика – наука про процеси управління й передавання сигналів у технічних системах, живих істотах і людському суспільстві, яка використовує математичні методи. Термін кібернетики відомий з давніх часів – ще за 4 ст. до н .ери давньогрецький філософ Платон вживав його в розумінні науки про кораблеводіння (вміння керувати кораблем ). Термін кібернетики став досить поширеним з 1948 року після виходу книги проф. Масачусетського технічного інституту Ноберта Вінера: “Кібернетика, або Управління і зв’язок у тварині і машині”. Великий внесок в кібернетику зробили українські вчені В.М. Глушков і О.Г. Іваненко.

Віктор Михайлович Глушков (1923-1982) – народився в Ростові на Дону. Працював в Києві в інституті кібернетики. Був засновником перших ЕОМ. У 1950 р. створив ЕОМ з українським шрифтом. На жаль, марксисько-ленінські філософи колишнього СРСР оголосили кібернетику, як і генетику, “буржуазною лженаукою”.Біоніка – галузь техніки, що моделює елементи біосистем з метою створення досконалих засобів автоматики.

Люди довгий час не підозрювали, що створюючи деякі прилади, вони повторюють те, що існує у живій природі. Наприклад: була винайдена локація для виміряння відстані до об’єктів, потім виявили цей принцип в кажана. Інфрачервона фотографія (фотознімки у темряві) - наслідування термоскопічного зору восьминогів, змій…

Як приклад досягнення біоніки – властивість медуз передбачувати шторм - за добу до шторму медузи відпливають в море, щоб не викинуло на берег. Виявилось, що медузи виловлюють інфразвуки (частоти до 15 Гц), що є передвісниками штормів. Це послужило для виготовлення приладу для вловлювання інфразвуків.

Рекомендована література


 1. Боголюбов Л.Н. История механики машин. К.: Наукова думка, 1964.

 2. Газета “Радянська Волинь” №48-61 за 1978 р.

 3. Зубков Б.В. Сто изобретений, М.: Сов. Рос., 1963.

 4. История открытий. Энциклопедия. – М.: “Росмен”, 1998.

 5. История техники. М.: Соцэкгиз, 1962.

 6. Сапожников Л.О. Силуети винахідників. – К.: Веселка, 1987.

 7. Хотеенков В.Ф. Все о технике. – М.: Дрофа, 1996. –336 с.

 8. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1983.


Примітки

Примітки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

„ Історія інженерної діяльності ” конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

Комп’ютерний набір та верстка: С.Ф. Юхимчук

Редактор: С.В. Головачук

Підисано до друку 2016 р.

Формат 60х80/16. Папір офіс. Гарн. Таймс. Ум. друк арк. 4.

Обл.-вид. арк. 4. Тираж 50. Зам. …….


Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк - РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для студентів що навчаються за напрямом підготовки 060. 101
«Будівництво», за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форми навчання
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк 2016 (075. 8)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форми навчання Луцьк 2016
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для бакалаврів спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занять
Теорія І практика перекладу. Конспект лекцій. Методичні вказівки для аудиторних занять. // Укладач: Бєкрєшева Л. О. – Луганськ: вид-во...
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Луцьк 2016 iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка