Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчанняСторінка1/8
Дата конвертації18.06.2017
Розмір2,03 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки УкраїниТехнологія пошуку роботи

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання

Луцьк

2016
УДК 331.07 (075)

M-28
До друку ____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ.

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ. ________________ Директор бібліотеки.

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ, протокол №__ від « ____» ___________ 2016 року.


Рекомендовано до видання вченою радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № ____ від « » 2016 року.

________________ Голова вченої ради факультету бізнесу.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри прикладної статистики і економіки праці Луцького НТУ, протокол № від « » травня 2016 року.


Укладач: ______________ А.І. Гордійчук, кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ.

Рецензент: ______________ І.В. Шубала, кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної статистикита економіки праці Луцького НТУ.


Відповідальний

за випуск: ____________ О. М. Шубалий, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ.


M-28Технологія пошуку роботи [Текст]: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / уклад. А.І. Гордійчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 180 с.

Видання містить теоретичні матеріали для самостійної робіти, список літератури. Призначене для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». Може бути використане аспірантами та викладачами.

© А.І. Гордійчук , 2016

ЗМІСТВСТУП…………………………………………….......


4


Тема 1. Поняття технології пошуку роботи……


5


Тема 2. Методи пошуку роботи………………….


24


Тема 3. Початкові етапи процесу пошуку роботи……………………………………………….53


Тема 4. Професійна орієнтація в системі пошуку роботи……………………………………..65


Тема 5. Психологічні обстеження при пошуку роботи……………………………………………….78


Тема 6. Правила складання та розміщення оголошень про пошук роботи……………………112


Тема 7. Правила оформлення супровідної документації при пошуку роботи……………….125


Тема 8. Техніка ведення співбесіди із потенційними роботодавцями…………………...140


Тема 9. Як втриматися на робочому місці……..


168


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………..


179


ВСТУП

Забезпечення ефективної зайнятості трудових ресурсів – один із найважливіших напрямів діяльності органів державної влади в системі соціально-економічних й організаційно-правових заходів. Державне регулювання зайнятості населення охоплює усі верстви працездатного населення, яке постійно поповнюється випускниками вищих навчальних закладів. Молодіжний сегмент ринку праці - найбільш проблемна частина загальнонаціонального ринку праці.

Реалії ринкової економіки розширили можливості молоді у виборі сфер та видів економічної діяльності, територіальної та професійної мобільності, значно скоригували вимоги молоді до робочого місця.

Успішне працевлаштування залежить від врахування в цілому системи взаємодіючих факторів, об’єктивних та суб’єктивні умов сьогодення та передумови професійного становлення сучасних молодих спеціалістів, особливостей динамічного розвитку сучасного суспільства, а також усвідомлення необхідності самореалізації сучасної молоді у пошуках роботи.

Таким чином, значної актуальності набувають вивчення проблем соціального характеру, які пов'язані з працевлаштуванням молоді; з'ясування передумов і чинників, що сприяють або перешкоджають працевлаштуванню молоді, адаптації випускника ВНЗ до свого нового статусу – працівника; дослідження питань соціальних гарантій та необхідності підтримки молодих спеціалістів з боку держави; аналіз потреб та мотивів, що зумовлюють міграційні орієнтації. Отримані знання допоможуть молодим фахівцям проаналізувати існуючу ситуацію на ринку праці та стратегію дій ефективного працевлаштування.

У даному конспекті лекцій висвітлюються основні етапи процесу пошуку роботи та працевлаштування з орієнтацією на випускників університету; вивчення проблем, які пов’язані з цим процесом; надаються рекомендації щодо поведінки кандидата у складних ситуаціях.Тема 1. Поняття технології пошуку роботи


 1. Організація пошуку роботи.

 2. Поняття рекрутингу.

 3. Основні поради пошукачу.

 4. Поради людям, що виїжджають за кордон.

 5. Вирішення окремих проблем, що виникають при пошуку роботи.

5.1. Типові помилки пошукачів.

5.2 Відсутність професіоналізму рекрутерів.

5.3 Зниження ризику працевлаштування.

5.4 Шахрайства серед роботодавців.

5.5. Пошук "своєї" роботи.
1. Організація пошуку роботи. Безумовно, пошук роботи - надзвичайно складна проблема. Та не варто одразу зовсім відмовлятися від її вирішення. Навпаки, слід залучи­ти до союзництва всі можливі способи пошуку і розпочати його. Центри зайнятості, кадрові агентства, газетні оголошення, Інтернет, телефонні дзвінки потенційним роботодавцям - ось віхи Вашої інтенсивної праці під час пошуку роботи. У кожного з цих способів є переваги та недоліки. Заздалегідь неможливо вгадати, на якому з обраних шляхів на Вас очікує успіх. Потрібно розпочинати діяти у всіх напрямах, а потім закріпити успіх в тому руслі, що виявилося для Вас найбільш перспективним.

Будь-який спосіб пошуку роботи вимагає особливого методичного підходу й напруження. Кількість спроб влаштування на роботу в даному процесі - зовсім не останній і не єдиний фактор вашої перемоги. Так, таких спроб може бути багато, але важливі й продумана якість ваших зусиль, і спланована стратегія пошуку.

Головна перепона для людини, що залишилася без роботи, - подо­лання неприємних факторів психологічного, сімейного і фінансового ди­скомфорту, які завжди супроводжують пошук роботи. Наявність по­трібних знайомств в такій справі є корисним чинником, як і в будь-якій іншій ситуації. Але зазначимо, що знайомі навряд чи захочуть губити свою репутацію, надаючи рекомендації людині, нездатній успішно вико­нати пропоновану роботу. Особливо ефективними є знайомства і рекоме­ндації у таких сферах діяльності, як шоу-бізнес, секретарі, прес-служби, силові структури тощо. Зауважимо: Ви маєте вміти встановлювати і реа­лізовувати потрібні знайомства безпосередньо під час пошуку роботи.

Скільки часу приділити на пошук роботи?

А скільки часу Ви проводите на роботі, якщо вона у вас є? Як мінімум, вісім годин. Стільки ж Вам слід витрачати і на інтенсивний пошук роботи. Якщо не всі вісім, то, як мінімум, чотири години на добу. Деякі автори стверджують: якщо впродовж одного-двох місяців напружених пошуків результат не отримано, тоді Ви ризикуєте дістати нервовий зрив або впасти в депресію. Проте перш ніж занепадати духом, необхідно проаналізувати ситуацію. Швидше за все, річ у тім, що Ваші вимоги не відповідають Вашій компетентності й можливостям. А може, навпаки, - просто на ринку праці у Вашому регіоні не існує потреб у таких навичках та вміннях. Це, звичайно, мало втішливо, оскільки змінювати місце проживання в пошуках роботи зголоситься далеко не кожний, та й сімейні, житлові і фінансові проблеми не дозволятимуть здійснити це. Найнебезпечніше в подібній ситуації - втратити впев­неність у собі й у власних силах. Позбутися такого стану набагато важче, аніж все-таки виявити необхідну наполегливість і силу волі протягом інтенсивних пошуків. Навіть невдачі несуть у собі позитивний фактор. За час пошуків Ви набуваєте практичного досвіду, удосконалюєте техніку пошуку роботи, збираєте інформацію, розширюєте коло знайомств, а це веде до зміцнення відчуття впевненості в собі.

Звичайно, усі ми живі люди, усі схильні до переживань і „прокручування" в свідомості тієї чи іншої ситуації. Лягаємо спати, а розміркову­ємо не про сімейні радощі, а про пошук роботи. Домашні незадоволені, а ваша головна задача залишається невирішеною, і все більше тисне на психіку тягар „невдахи". Не впадайте в депресію, проте пам'ятайте, що мине рік-інший, а можливо й менше, і Ви втратите свої професійні нави­чки. Та й роботодавці не схвалюють великі періоди відсутності роботи у Вашій біографії. Хіба що Ви виграєте тисяч сто в російське чи украї­нське лото і цим поясните тимчасове безробіття.

Перелік основних порад пошукачу фактично доповнює зазначені вище загальні рекомендації. Дані поради здебільшого стосуються дій самої особистості, реалізації її потреб та можливостей. Отже, пошукачу доцільно: 1. Переглянути класифікатор професій, якщо попередньо зібраної інформації недостатньо для прийняття рішення про вибір професії;

 2. Ознайомитися із офіційними даними управління статистики за місцем проживання (наприклад, на офіційному сайті) про потреби ринку праці. Також можна ознайомитися із аналітичними статтями у відповідних періодичних виданнях;

 3. Вирішити, скільки грошей можна витратити на пошук прийнятної роботи і чи потрібно це робити (взагалі пошук роботи може бути пов'язаний із витратами);

 4. Максимально точно визначитися із:

 • сферою діяльності; при цьому бажано, щоб робота була цікавою;

 • вакансію, яку бажано обіймати;

 • назвою посади;

 • набором вимог та ступінню відповідальності;

 • очікуваним фінансовим доходом; якщо доход буде нижче установленого пошукачем рівня, то робота швидко втратить зміст;

 • очікуваними перспективами посади;

 • типом і розміром компанії;

 • районом міста, де хотілось би працювати;

 • реальними своїми можливостями;

5. Продумати список людей, які б змогли посприяти у працевлаштуванні. Також необхідно вчасно повідомити їм своє прохання про допомогу та чітко сформулювати, що саме потрібно;

 1. Визначити місце розташування офісу, маршрут транспорту, що веде до роботи, інтенсивність руху, час, який витрачається на дорогу;

 2. Підготувати свою стратегію пошуку роботи, зокрема на основі описаного вище;

 3. Скласти резюме на кожну посаду, за якою є бажання (можливість) працювати та домовитися про зустріч із роботодавцем;

9.Додатково розмістити резюме на відповідних сайтах;

10.Готуватися до відповідей на питання співбесіди, уникаючи зайвих запинок і пауз. Приготувати короткі і конкретні приклади, що свідчать про те, що у пошукача є необхідні для даної вакансії навички і якості; 1. При зручному випадку розповісти на співбесіді про свої знання, що стосуються діяльності фірми;

 2. Роботу необхідно шукати інтенсивно, витрачаючи орієнтовно від п'яти і більше годин кожного дня;

 3. Треба вчитися знімати нервову напругу і відпочивати. У разі виникнення проблем психологічного характеру звернутися до консультантів ДСЗ чи до лікаря.

Пошукачам, які довгий час за певних причин не працювали, доцільно дотримуватися додаткових рекомендацій:

 • переглянути своє резюме з погляду нових запитів ринку праці;

 • визначити додаткові вакансії;

 • звернутися до професійної допомоги;

 • підготуватися до відповіді, чому так довго не було роботи;

 • знизити запити;

 • погодитися на тимчасову чи роботу на неповний робочий день для відновлення кваліфікації.

При цьому перед даними пошукачами, відповідно до рекомендацій, може стояти питання відновлення чи підвищення кваліфікації. Таке працевлаштування більшість людей розглядає як тимчасове, головна мета якого перебороти декваліфікацію. При цьому робота має дійсно ліквідувати декваліфікацію, хоча оплата праці при цьому може бути низькою. Проробивши кілька місяців, доцільно знову починати пошук, але тепер уже без врахування тривалої паузи у своєму стажі, тому що вона вже "закрита" тимчасовим працевлаштуванням. Також можливо після відновлення кваліфікації говорити з роботодавцем про свою стратегію. При цьому його необхідно попередити, що домігшись певних результатів у роботі, ви або підете досить швидко, або залишитеся, але тільки в тому випадку, якщо буде запропонована зарплата, що відповідає відновленій кваліфікації. Перше працевлаштування після перерви найкраще не розглядати як повноцінне. Це фактично перехідний етап між перервою у роботі і повною зайнятістю.

Враховуючи описані вище поради, доцільно аналізувати конкретну ситуацію, що склалася у пошукача. Також необхідно розуміти, що при усіх своїх достоїнствах, людина може за якоюсь, наприклад, особистою причиною не сподобатися кадровому працівнику, що ускладнить шлях її працевлаштування.


2. Поняття рекрутингу. Що значить поняття рекрутинг, дуже добре можуть розповісти працівники кадрових агентств. Адже саме рекрутинг входить до переліку їхніх безпосередніх обов’язків. Рекрутингом називають заняття з пошуку та вибору необхідних фахівців для роботодавців, наприклад, фірм-замовників. Або можна навести інше визначення: рекрутинг – це процес підбору спеціалістів на якісь певні посади за матеріальну винагороду замовника. Компанія, яка береться за здійснення цього процесу, називається рекрутинговим агентством.

Взагалі, останнім часом дуже популярним стало саме слово «рекрутинг». Але сенс цього слова, а разом з ним і виразу «рекрутингове агентство», не для всіх є чітким і зрозумілим.

Рекрутингові послуги, як правило, включають в себе підбір на роботу кваліфікованого персоналу. А якщо детальніше, то до послуг рекрутингу входять такі види робіт: перегляд анкет і резюме, що надходять; відсіювання невідповідних претендентів; здійснення співбесід з тими висококваліфікованими фахівцями, які найбільш задовольняють вимоги роботодавців; надання замовникові списку з 3-5 або іншої кількості кандидатів. Ці послуги оплачує роботодавець.

Працівник кадрового агентства в своїй роботі враховує те, чи збігаються потрібні роботодавцеві характеристики з даними його можливого працівника, проводить серед претендентів попередній відбір та ін. Роботодавцеві ж подається список, наприклад, з чотирьох кандидатів, і тоді він може зробити свій вибір. Рекрутер має володіти досить глибокими уявленнями про ту сферу діяльності, для якої він підбирає працівника чи працівників. Завдання рекрутера полягає в тому, щоб знайти оптимального кандидата.

Рекрутинг перевершує за ефективністю найм за газетними оголошеннями, але поступається наймові працівників на роботу за рекомендаціями.

Є достатньо причин того, чому компанії вибирають послуги рекрутингових агентств. Наприклад, економія часу, конфіденційність надання послуг, велика база даних рекрутингових фірм тощо.

Рекрутингове агентство може проводити навіть психологічне тестування претендентів.

Великі рекрутингові агентства стали з’являтися в Сполучених Штатах Америки після закінчення Другої світової війни, у час зростання промисловості і виробництва. Але перша компанія, котра здійснювала «підбір персоналу», з’явилася в XIX столітті у Німеччині.

Рекрутинг, як бізнес, швидко розвивається у Великобританії, Швейцарії, Канаді, США, Австрії та в інших країнах.

Кадри мають велике значення для успішних компаній, тому ефективний і оперативний рекрутинг може стати для роботодавця дуже потрібним.

 Рекрутинг – підбір кваліфікованих кадрів для сторонніх підприємств за винагороду. Спираючись на експертну думку Андрія Кривокоритова, можна виділити 3 основних методи, якими користуються консультанти при пошуку й підборі. Це пошук за допомогою існуючої бази здобувачів і тих, хто рекомендує, що формується агентством протягом усього часу своєї діяльності. Найбільш ефективним і популярним методом на ринку вважається прямий пошук (Executive Search). Існує також відомий метод «полювання за головами» - Headhunting.

 У кожній компанії є робота, яку вигідніше продати, ніж виконувати самостійно. Тому постає питання: кому продавати? Співробітникам іншої компанії - вони зроблять її і дешевше, і якісніше. Весь цей процес називається одним простим терміном «аутсорсинг» (outsourcing - букв. поза джерелом) — це передача непрофільних (неосновних) функцій сторонньому підряднику.

 «Переваги користування аутсорсинговими послугами полягають у такій організації робіт, за якої усі бізнеси-процеси й інформаційні потоки сходяться в одному місці,- зазначає менеджер з розвитку бізнесу Acumen Outsourcing Євген Дєлов. У нашій компанії є свій термін – one point of contact - одна точка контакту- при веденні великомасштабних проектів для виробничих підприємств клієнт підписує з нами як провайдером лише один контракт. Далі ми вже самостійно укладаємо додаткові договори для проекту, як наприклад: страхування персоналу, його перевезення, забезпечення спецодягом, харчуванням, проходження медогляду; можливість підбору і переведення кваліфікованих співробітників в основний штат підприємства. Таким чином, компанія - клієнт концентрує свою увагу і зусилля на більш важливих моментах ведення бізнесу.»

 Придатними для аутсорсингу вважаються функції зрілі, тобто ті, де не прогнозується інновація, здатна забезпечити компанії стратегічну перевагу. Одним із позитивів аутсорсингу є те, що постачальник послуг здатен забезпечити економію та/або більш високий рівень послуг за рахунок спеціалізації, більш дешевої робочої сили або ефекту масштабу.

Аутсорсинг може заощаджувати ресурси організації. Про розмір ринку аутсорсингових послуг у світі можна судити за щорічним збільшенням компаній, які спеціалізуються на кадровому аутсорсингу: їх кількість збільшилася удвічі. Сумарний оборот таких компаній у світі перевищує 60 млрд доларів на рік. Аутсорсинг кадрового діловодства й розрахунку заробітної плати – це послуги кадрового консалтингу, які сьогодні розвиваються найбільш динамічно. Це пов’язано з тим, що така робота вимагає від персоналу кожної компанії відповідної кваліфікації, водночас її можна охарактеризувати як досить рутинну й трудомістку. Використання аутсорсингу кадрового діловодства звільняє компанію від паперової роботи, яка надзвичайно стомлює, а також рятує від численних співбесід, оформлення трудових книжок, виплат заробітної плати, звітів у податкову інспекцію, оформлення лікарняних листків, відпусток тощо.

Усі ці обов’язки бере на себе аутсорсингова компанія, що, по суті, стає прямим роботодавцем для співробітників, згодних працювати на тимчасових і контрактних проектах. Також компанія отримує можливість гнучко й оперативно реагувати на свої виробничі потреби, проводити грамотну кадрову політику.


3. Основні поради пошукачу. В умовах розвитку ринкової економіки в Україні й істотних змін, що відбуваються у суспільстві протягом останніх десятиріч, вибір місця роботи людиною набуває все більшої актуальності. Така актуальність зумовлена тим, що трудова діяльність особистості є основним способом її існування. Одночасно актуальність проблеми підсилюється певним зниженням рівня соціальної захищеності особистості і зростанням її активності у трудовій діяльності, зокрема при виборі самої діяльності та конкретного місця роботи. Враховуючи це, людина повинна дотримуватись певних рекомендацій для ефективного пошуку роботи. Дані рекомендації з одного боку можуть стосуватися певних психологічних аспектів особистості, а також безпосередньо самої діяльності при пошуку роботи.

Серед загальних рекомендацій щодо пошуку роботи, пов'язаних із станом ринку праці, можна визначити такі:

1. Людині доцільно усвідомити, що пошук роботи та працевлаштування - складна і серйозна праця, що вимагає від пошукача повної віддачі сил, володіння певними навичками і уміннями;


 1. Успішний пошук роботи і працевлаштування, а далі і кар'єрне зростання неможливі без постійного навчання пошукача. Отже, доцільно здійснювати самонавчання, підвищувати свій професійний рівень, відвідувати курси підвищення кваліфікації тощо;

 2. Пошукачу бажано володіти хоча б основами "комп'ютерної грамотності". Це обумовлено тим, що на перше місце серед основних навичок і умінь, необхідних сучасній людині аж до пенсійного віку (а іноді і потім), сьогодні висувається уміння працювати на персональному комп'ютері (ПК), у тому числі і в Інтернеті;

 3. Враховуючи складні і нестабільні умови на ринку праці по шукачу доцільно освоювати не одну, а кілька спеціальностей, одна з яких є основною, а інша (чи інші) - резервною (резервними).

Серед загальних рекомендацій, пов'язаних безпосередьно із пошуком роботи можна виділити такі:

1. Пошук основних джерел інформації, пов'язаної з пропозиціями із працевлаштування, можна здійснювати, наприклад у ДСЗ, рекретингуво-кадрових агентствах, оголошеннях в газетах, на біржах праці і ярмарках; 1. При терміновому пошуку хоч якої-небудь роботи можна спробувати обійти всі прилеглі торгові точки й організації;

 2. У критичних ситуаціях швидко знайти корисну інформацію можна, користуючись міськими чи районними телефонними довідниками. Цей варіант працевлаштування, швидше за все, приведе до тих самих результатів, що і попередній;

 1. У деяких містах доцільно скористатися інформаційно-довідковою телефонною службою із працевлаштування (за її наявності);

 2. При пошуку проявляти активність та терплячість, оскільки невдачі можуть бути викликані тим, що людина не має досвіду пошуку роботи;

 1. Пошук роботи вимагає не тільки професійних знань, а й дотримання загальних правил поведінки, вміння ефективно використовувати конкретні ситуації, що виникають на цьому етапі;

 2. Людині необхідно враховувати, що наявність диплома ще не означає автоматичного одержання місця роботи. Конкуренція при влаштуванні на роботу досить висока й продовжує зростати, тому людині доцільно знати певні правила, які вже склалися на ринку праці.

Пошукачу потрібно оволодівати методиками:

 • знаходження джерел, які містять інформацію про наявні вакансії;

 • правильного складання резюме, листа до роботодавця та оголошень про пошук роботи;

 • спілкування з роботодавцем, зокрема по телефону, заповнюванням анкет та оформлення інших документів при влаштуванні на роботу;

 • справляти гарне враження під час співбесіди з роботодавцем;

 • уникнення помилок при пошуку.

Необхідно також зазначити, що при пошуку роботи та працевлаштуванні процес отримання нової спеціальності особистістю може багаторазово повторюватись протягом усього її життя. У результаті цього проблема працевлаштування може спричиняти безпосередньо не вибір роботи, а місця для навчання з метою опанування нової спеціальності. При цьому особливістю пошуку роботи є поділ методів, що використовуються при цьому на умовно "традиційні" а також ті, які пов'язані із широким використанням нових інформаційних технологій.
4. Поради людям, що виїжджають за кордон. При працевлаштуванні за кордоном людина повинна враховувати велику кількість додаткових факторів та обставин порівняно із вибором роботи на батьківщині. При цьому треба бути обережним, особливо через можливі шахрайства посередників, кадрових агенств тощо. На першому етапі пошукачу доцільно дотримуватись таких порад та рекомендацій:

1. Переконатися, що фірма, яка пропонує роботу, має ліцензію на працевлаштування українських громадян за кордоном, видану Міністерством праці та соціальної політики України;

2. Вимагати оформлення спеціальної робочої візи, тому що туристична та гостьова не дають права на роботу;

3. Підписання контракту з посередником про надання послуг у працевлаштуванні за кордоном є обов'язковою умовою працевлаштування. Контракт підписується у двох примірниках для кожної із сторін; 1. Перевірити, чи міститься у контракті повна інформація про умови роботи (термін дії контракту, тривалість робочого дня, робота у святкові та вихідні дні, оплата праці, умови проживання, медичне страхування, повне ім'я та адреса роботодавця, умови розірвання контракту), написана зрозумілою пошукачу мовою. При цьому у контракті не повинно бути фраз «та інші види робіт», «усі роботи на вимогу роботодавця» тощо;

 2. Зареєструватися у посольстві України в державі, де є можливість працювати одразу після прибуття. Інформація про перебування пошукача допоможе дипломатичним представникам України захистити його інтереси в разі необхідності;

6. Згідно з чинним законодавством України заборонена оплата послуг посередника (у будь-якій формі) до фактичного працевлаштування громадянина в іноземного роботодавця.

На другому етапі безпосередньо перед поїздкою потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

1. Нікому ні за яких обставин не довіряти власний паспорт. Документи, що засвідчують особу пошукача, завжди повинні знаходитись тільки у нього;


 1. Залишити вдома, своїм друзям чи близьким детальну інформацію про перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого закордонного паспорту і контракту. Також доцільно залишити фото та адреси іноземних друзів, колег, роботодавців тощо;

 2. Якщо пошукач планує взяти шлюб з іноземним громадянином (громадянкою), то необхідно скористатися порадами юриста чи фахівців посольств країни, в якій він плануєте жити, стосовно власних прав та прав майбутніх дітей, народжених за кордоном та в Україні. При цьому треба пам'ятати, що фіктивний шлюб - порушення закону. Це може стати причиною ув'язнення або депортації (видворення з країни);

4. З'ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представництв у країні, до якої виїжджає пошукач, або у сусідній державі. Якщо людина опинилися у скрутній ситуації, залишилися без паспорта або їй хтось загрожує, то треба звертатися посольства своєї країни;

5. У разі необхідності треба скористатися послугами неурядових організацій та служб, котрі активно працюють у зарубіжних країнах, надаючи допомогу особам, які опинились у скрутному становищі: Міжнародний правозахисний центр «La Strada Україна» (тел.: (044) 205-37-36, (044) 205-36-94), «Карітас Європа» (тел./факс: (044) 444-75-65, тел.: (044) 452-11-20) тощо; 1. Термін перебування на території іноземної держави зазначений у візі людини. Порушення візового режиму унеможливлює наступний виїзд за кордон;

 2. Бажано мати хоча б елементарні знання іноземної мови тої країни, де пошукач має працювати, це значно полегшить його перебування за кордоном.


5. Вирішення окремих проблем, що виникають при пошуку роботи.

5.1. Типові помилки пошукачів. Найчастіше головною помилкою пошукачів є те, що вони не продумують стратегію пошуку. При цьому хаотично розсилають резюме, використовують тільки одне джерело, наприклад, газету чи Інтернет. Це призводить до того, що вони істотно звужують коло пошуку, орієнтуються на одну ситуацію, у той час як має місце зовсім інша. Резюме потрібно направляти цілеспрямовано, тому що хаотично відправлені вони призводять до того, що люди не тільки позбавляють себе безлічі можливостей, але і створюють колосальний розкид варіантів пошуку, що значно знижує можливість знайти гарну посаду. Друга, не менш поширена помилка - нечітке формулювання цілей. Дуже часто зустрічаються пошукачі, що не можуть сказати, чим би вони хотіли займатися і чого б хотіли досягти. Таким людям украй складно одержати гарну посаду; це необхідно враховувати при розробці своєї всласної стратегії пошуку. Також зустрічається помилка - завищення зарплатних і кар'єрних амбіцій. Іноді варто приборкати амбіції і зіставити їх з реальністю, наприклад у столиці держави свої, більш тверді вимоги, ніж у районних центрах. Якщо нова робота не сподобається, можна продовжити пошук.

Є помилкою і те, якщо резюме повністю присвячене минулим досягненням. У цьому випадку воно не дуже добре сприймається. При написанні резюме бажано рівномірно фокусуватися на минулих, теперішніх досягненнях та можливих майбутніх результатах. Резюме дозволяє скласти перше "заочне" враження про людину. І якщо воно невдало підготовлено, то існує велика імовірність його подальшого ігнорування; на цьому спроба одержати роботу в даній організації завершиться. До того ж, багато пошукачів, після відправлення свого резюме в ту чи іншу компанію, розраховують, що їм обов'язково подзвонять чи надішлють листа. Але насправді так відбувається вкрай рідко. Тільки найбільш солідні компанії можуть надіслати листа у якому буде, наприклад, повідомлено, що вони ознайомилися з даними та уже вибрали іншого претендента. Тому окрім посилання резюме доцільно самостійно телефонувати в кадрову службу і цікавитися ситуацією.


5.2. Відсутність професіоналізму рекрутерів. Іноді на практиці при пошуку роботи перед людиною може виникнути проблема відсутності професіоналізму у рекрутерів, тобто тих співробітників підприємства або певного кадрового агенства, відповідної

фірми, які займаються прийомом на роботу. Так, наприклад, якщо людина, розмовляючи з вами, постійно дивиться в монітор чи риється у своїх паперах, не пропонує вам задати питання про компанію, не презентує її, а тільки обговорює вашу біографію - перед вами, можливо, непрофесіонал. Однак, можливо і таке, що у пошукача у процесі безпосередньо пошуку роботи можуть загострюватися певні проблеми соціально-психологічного характеру, що у кінцевому випадку виливається у неправильну оцінку ситуації. Окрім того, простіше обвинуватити в некомпетентності незнайому людину, ніж зізнатися у власній неспроможності працювати. У такому випадку, якщо влаштуватися на роботу неможливо, слід спробувати звернутися у дане підприємство через певний проміжок часу, шукати прямого зв'язку безпосередньо з роботодавцем тощо.


5.3. Зниження ризику працевлаштування. При пошуку роботи, щоб знизити ризик подальшого невдалого працевлаштування на підприємстві, потрібно мати певну інформацію про нього. Також доцільно знати, що сталося з попередником, якщо потрібен новий співробітник. При цьому не бажано працювати у роботодавця, якщо про нього не має ніяких відомостей, а особливо тоді, коли він стверджує, що підприємство існує вже кілька років. У випадку одержання негативних відомостей пильність варто підсилити в кілька разів, точно так само, як у випадку одержання позитивних не варто забувати про обережність. Важливою також є інформація про те, чому компанії потрібні співробітники - чи розширення штату, чи реорганізація або просто звільнилася вакансія. Якщо роботодавець не може чітко відповісти на це питання, варто задуматися - можливо, йому зовсім не потрібні співробітники на постійній основі, а потрібні ті, хто безкоштовно відробить випробувальний термін, після чого «не підійде». Загалом, чим більше інформації про майбутнього роботодавця вдасться отримати, тим краще для пошукача. Бажано, щоб ця інформація виходила з різних джерел.

Для зниження ризику при працевлаштуванні також варто дотримуватися таких рекомендацій:

1. Обережно ставитися до послуг різного роду посередників. Немає ніяких гарантій, що їх участь прискорить чи поліпшить процедуру пошуку;

2. Обережно ставитися до оголошень типу: "Терміново! Серйозна перспективна робота! стабільний заробіток ...";

3. Знати особливості укладання трудових договорів. При цьому дуже важливо перед оформленням на роботу укласти трудовий договір. Багато пошукачів можуть не знати, що навіть на час випробувального терміну підприємство зобов'язане укладати трудовий договір, де як мінімум повинний бути обговорений графік роботи, посадові обов'язки і зарплата. Інакше людина ризикує пропрацювати місяць (а то і більше) безкоштовно, чи виконувати замість, наприклад, секретарських обов'язків, ще й обов'язки прибиральниці, кур'єра і т.п.
5.4. Шахрайства серед роботодавців. На теперішній час можна виділити проблему шахрайства серед роботодавців. Способів, якими вони ошуковують пошукача, існує дуже багато. Наприклад, один з найпоширеніших - вимога грошей. Так, майбутній роботодавець просить деяку суму грошей, що зобов'язується повернути з першою зарплатою або просто у знак прийому на роботу. Взагалі причини, через які просять гроші, можуть бути всілякими - від оформлення документів про працевлаштування до покриття транспортних витрат на доставку пошукача до місця роботи. Можливо також, що у такому випадку пошукач потрапив до піраміди мережевого маркетингу. При цьому роботодавець не має ніякого права просити гроші в обмін на надання роботи. В такій ситуації краще одразу шукати інше місце для працевлаштування. Також одним з найпоширеніших способів ошукування пошукачів - неоплачуваний випробувальний період. Наприклад, людину беруть на роботу з випробувальним терміном у два місяці. Вона при цьому не оформляє договору про працевлаштування, також не обговорює конкретних умов щодо самої роботи. Людина хочете все це зробити, але роботодавець або «зайнятий», або обіцяє усе оформити, тільки пізніше. Так проходять два місяці, після яких їй говорять, що вона не підходить. А на вимогу виплатити зарплату хоча б за відпрацьований час, роботодавець говорить: «Яку зарплату? Ви були на випробувальному терміні, він у нас не оплачується». Оскільки ніяких угод з підприємстовм не укладено, то, природно, у людини немає можливості одержати чесно зароблені гроші. У підсумку виходить, що вона кілька місяців зовсім безкоштовно

пропрацювала. Для уникнення такої ситуації на співбесіді потрібно обговорити всі деталі майбутньої роботи - від заробітної плати і строку випробувального терміну до обов'язків. Пошукач має чітко знати, що йому пропонують. І, якщо пропонують занадто багато, це привід насторожитися - можливо, це шахрайство. Також, якщо є можливість, доцільно проконсультуватися з приводу оформлення документів щодо працевлаштування у юриста.

Існують також випадки, коли пошукач вважає себе ошуканим, а насправді всі відповідні пункти занесені до трудового договору. При цьому пошукач сам підписував його, і мав попередньо прочитати та погодитися. У такій ситуації необхідно уважно вивчати свій трудовий договір, який збираєтеся підписувати, а також інші документи. Ще одна пастка для пошукачів полягає у зменшенні розміру зарплати. Пообіцяти можуть все, що завгодно. Людина може повірити і, убезпечивши себе, підписати трудовий договір, у якому буде сказано, що зарплата буде високою. Потім весь місяць буде працювати, а у день зарплати отримає меншу суму. В даному випадку слід розуміти, що деякі компанії передбачають систему штрафів, з якою варто ознайомитися. Якщо робота не влаштовує, то необхідно оцінити, яка зарплата і умови будуть у подібних компаніях і перейти працювати на нове місце.

Певні неприємності можуть очікувати і тих, хто хоче працювати за певним графіком чи кілька днів у тиждень. Таким людям можуть пропонувати спочатку пройти стажування чи випробувальний термін на загальних підставах у звичайному графіку, а після одержання посади закріпити гнучкий. Пошукачі погоджуються і якийсь час - від тижня до місяця - працюють на загальних засадах. А потім їм пропонують укласти трудовий договір, у якому ні слова не йдеться про гнучкий графік. І нові співробітники самі відмовляються - адже немає можливості, через яку вони шукали саме таку роботу. У підсумку праця залишається неоплаченою, до неї додається і витрачений час. У даному випадку можуть бути такі варіанти виходу із ситуації: наполягати на зміні трудового договору, що майже неможливо, або ж шукати нову вакансію.

Загалом, пошукачу не варто сподіватися на чесність усіх роботодавців. Усна домовленість перед законом не має сили, у той час як відповідна письмова - має. До того ж, серйозні роботодавці самі радять підписати договір і тим убезпечити насамперед себе. Перед тим як підписувати яку-небудь угоду, необхідно ретельно вивчити її, щоб не мати в майбутньому неприємностей.
5.5. Пошук "своєї" роботи. Техніка пошуку "своєї*" роботи, окрім перелічених вище рекомендацій, порад тощо передбачає насамперед її планування, у тому числі визначення передбачуваного терміну пошуку. Дане питання є дуже важливим, тому що ретельно все розпланувавши (враховуючи і зазначений термін) можна уникнути в деяких випадках значних проблем чи, принаймні, полегшити їхнє вирішення. Найчастіше термін пошуку роботи може тривати не один тиждень, навіть місяць, а іноді буває так, що і цілий рік; це залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів (які визначаються при самоаналізі).

На даному етапі пошукачу потрібно проаналізувати свій стан, відповівши, зокрема на ряд питань. Якщо людина ще працює, то питання будуть такими: 1. Скільки часу ви реально зможете протриматися на роботі?

 2. Скільки часу може проіснувати фірма, інститут, підприємство, де ви працюєте? Чи не відбудеться ліквідація, реорганізація, руйнування і закриття найближчим часом?

 3. Чи намічається скорочення штатів і які при цьому ваші шанси залишитися працювати?

 4. Чи добре ви приховуєте своє невдоволення?

 5. Чи не назріває конфлікт на роботі?

 6. Чи може трапитися так, що найближчим часом вас звільнять? Якщо людина вже звільнилася, то питання будуть такими:

1) Скільки часу ви зможете матеріально протриматися після того, як ваша родина позбавилася одного з основних джерел доходу - вашої зарплати? При цьому враховуються такі фактори, як:

 • заощадження;

 • зарплата чоловіка чи дружини;

 • допомога батьків, дорослих дітей, інших родичів.

В даному випадку допомога може бути не тільки у вигляді грошей, а, наприклад, у вигляді:

 • продуктів;

 • посібника із безробіття;

 • можливість додаткових доходів, підробіток;

2) Чи згодні ви влаштуватися на будь-яку роботу, що є на теперішній час? Відповідь на дане питання храктеризує те, наскільки людина зневірена у своїх силах.

Самостійний пошук роботи вимагає від пошукана витрачання не тільки часу, але і різних сум грошей. Певне матеріально-технічне забезпечення дуже бажано мати пошукачу, зокрема:

1. Канцелярське приладдя, наприклад:


 • ручку,

 • блокноти, зошити для записів;

 • органайзери;

2. У випадках складання та розсилання резюме може знадобитися оргтехніка. Нею можна скористатися, наприклад, у інтернет-салонах. Пошукачу необхідно також слідкувати і за своїм зовнішнім виглядом. Він може у деяких випадках надати додаткові переваги при працевлаштуванні.

На основі наведених вище методик, порад та рекомендацій пошук "своєї" роботи здійснюється таким чином: 1. Необхідно визначити стратегію, план, за якими потрібно діяти;

 2. Підготувати резюме, інші необхідні документи;

 3. Завести щоденник пошуку роботи. Він може бути як паперовим, так і у вигляді комп'ютерного файлу. Бажано вести записи, як про кожну організацію, до якої планується звернення, так і безпосередньо про ті, до яких воно вже відбулося. Щоденник має містити таку інформацію:

 • назву організації;

 • сферу діяльності;

 • вакансї, що пропонуються;

 • вимоги до претендентів;

 • рівень зарплати;

 • джерело інформації;

 • адресу організації;

 • контактні дані (телефон, факс, електронна адреса) і той спосіб, яким пошукач повідомив інформацію про себе;

 • імена і посади людей, з якими спілкувався пошукач;

 • враження про співбесіду;

 • результати: пропозиція роботи, відмова (з якої причини),

 • інші дані.

Додатково у даний список можна включити інформацію і про службу зайнятості, кадрові агентства, поради родичів тощо або створити окремі списки (файли). Щоденник пошуку роботи варто не тільки вести, але і зберігати певний час.

4. Здійснювати поточне ведення справ. Для цього потрібно заздалегідь продумувати розпорядок дня і графік роботи на тиждень. Також можна завести додатковий щоденник, де будуть відзначатися всі плановані справи, наприклад, коли купити певну газету, кому подзвонити, куди поїхати.

5. Контролювати витрати, пов'язані із пошуком роботи.
Контрольні питання


 1. Які ви можете назвати загальні рекомендації, яких потрібно дотримуватись пошукачу?

 2. Назвіть основні поради пошукачу.

 3. Яких додаткових рекомендацій потрібно дотримуватись людям, які тривалий час не працювали?

 4. Назвіть рекомендації, яких потрібно дотримуватись людям, що шукають роботу за кордоном.

 5. Що необхідно зробити пошукачу безпосередньо перед поїздкою за кордон ?

 6. Перерахуйте типові помилки, які роблять люди при пошуку роботи.

 7. Які основні проблеми виникають при пошуку роботи ?

 8. Як можна знизити ризик працевлаштування ?

 9. Яку інформацію необхідно збирати про роботодавця перед працевлаштуванням ?

 1. Яких рекомендацій необхідно дотримуватись пошукачу для зниження ризику при працевлаштуванні ?

 2. Які шахрайства можуть здійснювати роботодавці ?

 3. Назвіть шляхи вирішення проблем, що виникають при пошуку роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Луцьк 2016 (075. 8)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів що навчаються за напрямом підготовки 060. 101
«Будівництво», за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форми навчання
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»
Конспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка