Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завданняСторінка1/5
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,65 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5

Прошу розмістити на сайті ДНУ у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали:

ФАКУЛЬТЕТ

ФУІФМ

КАФЕДРА

Зарубіжної літератури

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Мова та література англійська

КУРС

4

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Історія зарубіжної літератури ІІ пол.. ХХ стор.

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

Доц. Ватченко С.О.

ВИД МАТЕРІАЛУ

Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ( у МБ)

312 КВ

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

завідувач кафедри зарубіжної літератури, д.ф.н., проф. Потніцева Т.М.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

«СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ ЯК ОСНОВНА ІНОЗЕМНА»

Доц. каф. зар. літ. С.О. Ватченко


 1. Вплив соціологічної та філософської концепцій модернізму на літературознавчі дослідження.

 2. Провідні образи та мотиви експресіоністської лірики.

 3. Модерністські риси роману Германа Гессе „Степовий вовк”.

 4. Творчість Франца Кафки та проблеми модернізму..

 5. Література “втраченого покоління”.

 6. Екзистенціалістські риси роману Камю «Чума».

 7. Особливості реалізації створеної Брехтом концепції “епічного театру” в драмі “Матінко Кураж”.

 8. Особливості реалізації концепції історії в романі Маркеса “Сто років самотності”.

 9. Концепції історії та пізнання у постмодерністському романі.


Завдання для самостійної роботи (у вигляді письмової відповіді) виконуються студентом в індивідуальному зошиту з самостійної роботи.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорний конспект лекцій; плани практичних занять; тестові завдання; контрольні роботи; питання до іспиту; методичні вказівки до виконання самостійної роботи.

ЛІТЕРАТУРА
Підручники


 1. Зарубежная литература второго тысячелетия (1000-2000). Учебное пособие / Л.Л.Андреев, Г.К. Косиков, Т.Н. Пахсарьян и др./ ; М.: Высшая школа . 2001.

 2. Зарубежная литература к. ХІХ – н. ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Толмачев, Г.К.Косиков, А.Ю.Зиновьева и др.; под ред. В.М.Толмачева. – М., 2003.

 3. Зарубежная литература ХХ века / Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1996.

 4. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.М.Толмачева. – М., 2003.

 5. Литературный энциклопедический словарь: Под. Ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М., 1987.

 6. Литературная энциклопедия терминов и понятий: Под ред. А.Н.Николюкина. – М., 2001.

 7. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

 8. Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. А.А.Грицанов, М.А.Можейко. – Минск, 1999.

 9. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1996.

 10. Гугнин А.А. Австрийская литература ХХ века. – М., 2000.

 11. Пічугіна Т.Є. Із історії німецькомовної літератури ХХ ст., Дн-ськ: ДГУ, 2001.

 12. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века.- М., 1997.

Наукова література

 1. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры сюрреализма.- С.-П.: Академический проект, 1996.

 2. Гончаренко Э.П. Творчество Джойса и модернизм 1900 – 1930 гг. – Днепропетровск, 2000.

 3. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм.- Х.: Фолио, 2000.

 4. Ильин И.П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. – М., 1988.

 5. Ильин И.П. Стилистика интертекстуальности; Теоретические аспекты // Проблемы современной стилистики. – М., 1989. – С. 186 – 207.

 6. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 2: Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе ХХ века. – М.: РГГУ, 1999.

 7. Лотман Ю. Культура и взрыв. – М., 1992.

 8. Павличко С. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. – К., 2001.

 9. Хассан І. Культура постмодернізму. // Вікно в світ. – 1999. - № 5(8).-
  С. 99 - 112

 10. Шапир М.И. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм // http://rema.ru/Philologica/2/R2~shap2.htm

 11. Эко У. Заметки на полях “Имени розы”// Иностранная литература. - 1988. - № 10. – С. 88 – 104.

 12. Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. – 1994. - № 4. – С. 98 – 115.


Першоджерела

 1. Пруст М. На Сванову сторону.

 2. Жід А. Фальшивомонетники.

 3. Камю А. Сторонній. Чума.

 4. Сартр Ж.-П. Нудота. Мухи.

 5. Іонеско Е. Лиса співачка. Носоріг.

 6. Бекетт С. Очікуючи на Годо.

 7. Роб-Грійє А. В лабіринті.

 8. Ремарк Е.М. На західному фронті без змін.

 9. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти. Життя Галілея.

 10. Манн Г. Молоді роки короля Генріха ІV.

 11. Манн Т. Чарівна гора. Доктор Фаустус.

 12. Гессе Г. Степовий вовк. Гра в бісер.

 13. Белль Г. Більярд о пів на десяту.

 14. Грасс Г. Бляшаний барабан.

 15. Зюскінд П. Парфуми.

 16. Кафка Ф. Процес. Перевтілення.

 17. Музіль Р. Чоловік без властивостей.

 18. Вулф В. Місіс Делловей. До маяку.

 19. Лоуренс Д. Г. Сини та коханці.

 20. Джойс Дж. Улісс.

 21. Олдінгтон Р. Смерть героя.

 22. Еліот Т.С. Любовна пісня Дж.Альфреда Пруфрока. Порожні люди.

 23. Мердок А. Під сіткою. Чорний принц.

 24. Голдінг В. Володар мух.

 25. Фаулз Дж. Колекціонер. Жінка французького лейтенанта. Маг.

 26. Спарк М. Міс Джін Броді в розквіті. Memento mori.

 27. Фолкнер В. Галас і шаленство.

 28. Хемінгуей Е. Прощавай, зброє! По кому дзвін. Старий і море.

 29. Селінджер Д. Ловець у житі.

 30. Еко У. Ім’я троянди.

 31. Павич М. Хазарський словник.

 32. Борхес Х.Л. Оповідання.

 33. Маркес Ґ.Ґ. Сто років самотності.РЕСУРСИ
Інтернет, наукова бібліотека ДНУ.

Ст. викл. каф. зар. літ-ри Т.Є.Пічугіна

О.В.Максютенко

Зав. каф. зар. літ-ри, проф. Т.М.Потніцева

ІІІ.

За курсом „Історія зарубіжної літератури XX ст.” є такі підручники і посібники, які рекомендуються студентам:

 1. Зарубежная литература второго тысячелетия (1000-2000). Учебное пособие / Л.Л.Андреев, Г.К. Косиков, Т.Н. Пахсарьян и др./ ; М.: Высшая школа . 2001.
 1. Зарубежная литература ХХ века / Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др.; Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1996.

 2. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.М.Толмачева. – М., 2003.
 1. Гугнин А.А. Австрийская литература ХХ века. – М., 2000.

 2. Пічугіна Т.Є. Із історії німецькомовної літератури ХХ ст., Дн-ськ: ДГУ, 2001.

 3. Герман М., Модернизм. Искусство первой половины XX в. – СПб., 2003.

 4. Гончаренко Э. Проза Дж.Джойса и проблема новаторства в английском модернизме начала ХХ в. – Дисс. докт. филол. наук. – Д., 2000.

 5. Давиденко Г., Чайка О., Гречаник Н., Кушнарьова М. Історія новітньої зарубіжної літератури. – К., 2008.

 6. Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література XX ст. – К., 2000.

 7. Денисова Т.Н. Роман і романісти США ХХ століття. – К., 1990

 8. Дудова Л., Михальская Н. Модернизм. Литература Австрии, Англии, Германии. Практикум. – М.,1994

 9. Дудова Л., Михальская Н., Трыков В. Модернизм в зарубежной литературе: Учебное пособие. – М.,1998.

 10. История зарубежной литературы: XX в. Расширенный терминологический словарь. – Донецк, 2004

 11. Литература Англии. ХХ век. / Под ред К.Шаховой. – К., 1987.

IV


Каталог: metodi -> ffilol -> mova ta literatura english -> 4Kurs
metodi -> До листа Міністерства
metodi -> Управління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник Первомайськ-2014 зміст
ffilol -> Підготовка та оформлення курсових робіт з основної іноземної мови
ffilol -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
mova ta literatura english -> Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconКонспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занять
Теорія І практика перекладу. Конспект лекцій. Методичні вказівки для аудиторних занять. // Укладач: Бєкрєшева Л. О. – Луганськ: вид-во...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «інформатика та комп'ютерна техніка»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Конспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка