Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультетуСторінка2/10
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,74 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ознаки класицизму:


– естетичне підґрунтя класицизму склала антична теорія поетики: класицисти проголосили античну літературу ідеальною, класичною, гідною наслідування;

– філософська основа класицизму – раціоналізм (учення в теорії пізнання, згідно з яким достовірні знання можуть бути здобуті лише з допомогою розуму);

– універсальність людських характерів (класицистичні образи відрізняються абстрактністю й універсальністю, втілюючи лише загальні риси);

– поділ персонажів на позитивні (взірець, приклад для наслідування) та негативні (моральний урок читачам);

– підпорядкування правилам трьох єдностей – часу, місця, дії (п’єса показувала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці);


 • струнка композиція твору.

Література

Основна


1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII – XVIII вв. – М.: Просвещение, 1988. – 698 с.

2. История зарубежной литературы ХVII в. – М.: Просвещение, 1987.– 248 с.

3. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVII– XVIII століть. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 224 с.

4. Разумовская М.В. и др. Литература ХVII – XVIII вв. – Мн.: Университетское, 1989.– 286 с.


Додаткова

1. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури. – К.: КДПІ, 1991. – 250 с.

2. Мацапура В.І. Це загадкове, примхливе бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1999. – № 2. – С. 7 – 11.

3. Парахонський Б. Бароко: поетика і символіка // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 6. – С. 99 – 114.

Запитання і завдання

1. Назвіть різновиди європейського бароко.

2. Коли виникає бароко? У яких країнах бароко представлене якнайкраще?

3. Як зображується світ у бароковому мистецтві? Схарактеризуйте “людину бароко”.

4. Який сюжет є головним у бароковому мистецтві? Як розкриваються в мистецтві бароко такі риси, як універсалізм та динамізм? Які художні традиції поєднуються в бароковій культурі?

5. Визначте основні контрасти в мистецтві бароко? Які особливості барокового стилю ви можете назвати?

6. Що таке класицизм? Чому класицисти орієнтувалися у своїх творах насамперед на розум?

7. Розкажіть про ієрархію жанрів класицизму.

8. Які теми й образи були характерні для “високих жанрів”? Які теми й образи були характерні для “низьких жанрів”?

9. Яким правилам підпорядковуються драматичні класицистичні твори?


ТЕМА 2. ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII ст.

План


 1. Драматургічні принципи Корнеля.

 2. Специфіка поетики та жанру в “Сіді” Корнеля.

 3. Драматургічні принципи Расіна.

4. Особливості морально-психологічного конфлікту у “Федрі” Расіна.

 1. Естетичні погляди Мольєра.

 2. Проблематика і поетика комедії Мольєра “Тартюф”.


1. Драматургічні принципи Корнеля:

 • герої – люди великої волі, здорові фізично й морально;

 • сила героїв – у розумі;

 • у центрі уваги автора – громадський обов’язок, честь;

 • перевага зовнішніх конфліктів;

 • сюжети з давньої історії, міфології – приклад для наслідування;

 • ідеалізація монархії.


 1. Специфіка поетики та жанру в “Сіді” Корнеля.

Трагедія “Сід” написана у 1637 р. При її написанні драматург порушив майже всі канони класицизму: він звернувся не до античної, а до середньовічної тематики; трагедія мала щасливий кінець; у ній не дотримуються правила трьох єдностей, на сцені допущена дія; не вся трагедія написана олександрійським віршем. Однак всі погодились з тим, що Корнель є основоположником класичної трагедії.

Корнель звернувся до історії іспанської Реконкісти, вивчив хроніки, народний епос, романси, використав п’єсу Гільєна де Кастро “Юність Сіда” (1618). Центральним персонажем трагедії став національний герой Іспанії Родріго Діас. Дія відбувається в XII столітті в Кастилії при дворі короля дона Фернандо. Драматичний конфлікт полягає в боротьбі почуттів і обов’язку. Поняття обов’язку в “Сіді” переживає еволюцію. Спочатку Корнель змальовує обов’язок як феодальний, родовий, який полягав у тому, щоб захистити честь і був головним кодексом феодальної моралі.

У ході трагедії розуміння обов’язку змінюється. Після нападу на Кастилію маврів, блискучої перемоги над ними Родріго стає національним героєм. Родовому обов’язку Корнель протиставляє обов’язок перед батьківщиною. Корнель переконливо довів, що нова державна мораль людяніша за мораль феодальну. Він показав появу нового державного ідеалу в століття абсолютизму. Недаремно король Кастилії дон Фернандо зображується як самодержець. Він супротивник свавільної знаті, турбується про благо підданих і держави. Таким чином, у трагедії “Сід” стверджувалась ідея абсолютної монархії.


 1. Драматургічні принципи Расіна:

 • герої такі, які вони є в житті;

 • сила героїв – у пристрасті;

 • у центрі уваги автора – пристрасті, переживання;

 • перевага внутрішніх конфліктів;

 • показ почуттів сучасної людини у давніх образах;

 • король – людина, як усі. 1. Особливості морально-психологічного конфлікту у “Федрі” Расіна.

Досконалістю жанру любовно-психологічної трагедії стала “Федра” (1677). Расін використав широко відомий його сучасникам матеріал античної легенди про кохання цариці Федри, дружини Тезея, до її пасинка Іпполіта. Відмовившись від кохання Федри, він стає жертвою наклепу: ніби він посягав на честь Федри. Використовуючи під час написання трагедії Еврипіда “Іпполіт ” і Сенеки “Федра”, Расін вніс нове в античний матеріал. Він змінив характер Іпполіта: у древніх Іпполіт не знає кохання, бо підкоряється владі Артеміди і не визнає влади Афродіти; у Расіна холодність Іпполіта до Федри пояснюється досить земними причинами – його коханням до принцеси Арікії. Щодо Федри, то у древніх, це була чуттєва жінка, у Расіна – страждаюча людина.

Завданням Расіна було показати руйнівну дію сліпої пристрасті, яка оволодіває свідомістю, тягне до злочину, загибелі, моральної деградації людини. З самого початку Федра розуміла, що її кохання злочинне. Але в безглуздій боротьбі зі своєю пристрастю героїня захворює морально й фізично.

Расін переконливо зобразив випробування, які випали на долю жінки, що підкорилася пристрасті.

5. Естетичні погляди Мольєра:


 • театр – дзеркало суспільства;

 • велика виховна роль театру;

 • дві цілі комедії: розважати й повчати;

 • призначення комедії – викривати вади людей і суспільства;

 • природність і простота у структурі п’єси та грі акторів;

 • типізація характерів (художні образи – результат спостережень за сотнями людей);

 • сатира – дійовіша від трагедії сила у боротьбі з вадами.


6. Проблематика і поетика комедії Мольєра “Тартюф”.

У 1664 році для грандіозного свята у Версалі Мольєр написав комедію“Тартюф”. В образі Тартюфа драматург показав одного з членів “Товариства Святих Дарів”, яким опікувалася Анна Австрійська. Це товариство об’єднувало католиків-ортодоксів, які стежили за проявами вільнодумства в країні і готували матеріал для інквізіції. Образ Тартюфа набув узагальнюючого характеру.

У цій п’єсі Мольєр показав себе блискучим майстром комедії характерів. Лицемірство, святенництво – головні риси вдачі Тартюфа. У кожному з інших персонажів теж втілюється якась певна риса: король – справедливий, Ельміра – розсудлива тощо. Однак Мольєр використовує й можливості комедії положень. Всілякі смішні ситуації, в які потрапляють герої, розкривають їхні характери, надають сюжету динамізму (епізод зі скринькою, залицяння Тартюфа до Ельміри, любовна сварка Маріанни і Валера).

Драматург вводить у п’єсу елементи народного фарсу з притаманною йому буфонадою (біганина, ляпаси, ховання Оргона під столом). Уся комедія відзначається правдоподібністю. У її образах французьке суспільство впізнавало себе. Проте Мольєр зображував не стільки конкретне, стільки типове у своїх персонажах – те, що одвіку притаманне людству. Тому його герої стали певними типами, і кожне нове покоління відкриває їх по-новому.


Література
Основна

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII – XVIII вв. – М.: Просвещение, 1988. – 698 с.

2. История западноевропейского театра / под ред. С.С. Мокульского.– Т.1. – М.: Искусство, 1956. – 750 с.

3. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981. – 285 с.

4. История зарубежной литературы ХVII в. – М.: Просвещение, 1987.– 248 с.


Додаткова

1. Бордонов Жорж. Мольер. – М.: Искусство, 1983. – 415 с.

2. Бояджиев Т. М. Мольер. – М.: Искусство, 1967. – 555 с.

3. Кадышев В.С. Расин. – М.: Наука, 1990. – 272 с.

4. Скуратівський В. Мольєр // Всесвіт. – 1972. – № 1. – С. 200 – 204.Завдання та запитання

1. У чому полягав основний драматургічний конфлікт трагедій Корнеля?

2. Схарактеризуйте драматургічні принципи Корнеля.

3. Який ідеал монарха і людини свого часу стверджував Корнель?

4. Схарактеризуйте авторську позицію в трагедії Корнеля “Сід”.

5. Назвіть риси класицизму, які виявилися в трагедії Корнеля “Сід”.

6. У чому полягає новаторство Ж. Расіна?

7. Розкрийте особливості морально-психологічного конфлікту у “Федрі ” Расіна.

8. Кого з великих французьких письменників-сучасників Мольєра ви можете назвати?

9. Які традиції наслідував Мольєр і що нового він вніс у теорію і практику театру?

10. Як Мольєр розумів призначення театру і комедії?

11. Схарактеризуйте естетичні погляди Мольєра.

12. Розкрийте проблематику комедії Мольєра “Тартюф”.
ТЕМА 3. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVІІ ст.
План

1. Суперечливість задуму і його художнього втілення в поемі Мільтона “Втрачений рай”.

2. Поезія Джона Донна (основні жанри, особливості поетики).
1. Суперечливість задуму і його художнього втілення в поемі Мільтона “Втрачений рай”.

Життя і смерть, свобода і неволя, людина і влада, залежність суспільства від церкви й монарха – усі ці актуальні питання сучасності знайшли відображення в поемі Мільтона “Втрачений рай”.

Місце дії в поемі – Всесвіт, а час – Минуле, Теперішнє й Майбутнє. Універсальність картини, створеної поетом, досягається передусім завдяки обробленню відомого біблійного сюжету про гріхопадіння Адама і Єви – сюжету, якому автор надає космічного розмаху.

Головні герої твору – Бог, Сатана, перші люди Адам і Єва, численні небесні сили. Мільтон показав запеклу боротьбу між Небом і Землею, Раєм і Пеклом, Богом і Дияволом. Бог зображується в поемі як творець, володар Всесвіту, законодавець, верховний суддя, втілення високого морального начала. Сатана, який спокушує Адама і Єву, змальований не як типовий негативний образ, а як богоборець, що постає не тільки проти Бога, а й проти будь-якої влади взагалі. Адам і Єва на початку поеми зображені як ідеальні постаті (Адам – втілення розуму й чоловічої гідності, Єва – втілення кохання й краси), однак у ході розвитку сюжету вони перетворилися на героїв зі складним духовним життям і драматичною долею.

Образ автора в поемі позначений трагічністю. Відчувається, що він зазнав чимало втрат і гонінь, але не скорився духом, зберіг прагнення до свободи і власну гідність.

“Втрачений рай” – глибоко філософський твір, що відзначається монументальністю сюжету, багатством художніх засобів, величністю образів, широтою світосприймання. Поема написана білим віршем, що звучить то піднесено й натхненно, то трагічно.


2. Поезія Джона Донна (основні жанри, особливості поетики).

Джон Донн (1572-1631) творив на межі двох століть. Перші свої твори він написав ще в XVI ст. У ранніх віршах (сонетах, епіграмах, елегіях) прославляється життя і кохання, радісне, чуттєве, повне світлої поезії. За формою поезія Джона Донна являє собою своєрідний варіант маринізму або гонгоризму. Витончене музичне інструментування вірша, затемненість метафор, порівнянь, синтаксису– ця орнаментальність його віршів нагадує манеру поетів Італії й Іспанії. Донн з його потягом до релігійності і містицизму виражає в Англії мотиви барочного мистецтва, яке бурхливо розквітало тоді в Західній Європі.

Головна риса “метафізичної поезії” Донна – поєднання напруги почуттів з глибокою роботою розуму, спрямованого в безкінечність в очікуванні духовного одкровення. Незвичайність сплетіння емоційного та інтелектуального начал в поезії – ось визначальні риси творчості Донна.

У ліриці Донна поєднуються світські та релігійні мотиви. Поет описує стан людини бароко, яка живе напруженим внутрішнім життям, вміє цінувати почуття, усвідомлює безмежність земного світу і водночас йде нелегким шляхом до Бога, до вічних цінностей. Однак, з якими б трагічними колізіями не стикався ліричний герой, він ніколи не втрачає величі духу. Письменник стверджує можливість морального прозріння й осяяння людини завдяки роботі її душі й розуму.Література
Основна

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высшая школа, 1975. – 528 с.

2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII – XVIII вв. – М.: Просвещение, 1988. – 698 с.

3. История зарубежной литературы ХVII в. – М.: Просвещение, 1987.– 248 с.

Додаткова

1. Вижницька Ю. Самсон – герой біблійного епосу // Зарубіжна література. – 2001. – № 14. – С. 10.

2. Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М.: Изд- во МГУ, 1964. – 485 с.

3. Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма “Потерянный рай”.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 127 с.


Каталог: sites -> default -> files -> konf
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
konf -> Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconІмені в. Г. Короленка
Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття: Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconГ. В. Стадник історія мистецтва, архітектури та містобудування ХVІІ – XIX ст
Хvіі XIX ст. (Франція, Росія, Україна). (Лекції І матеріали для самостійного вивчення для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка