Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультетуСторінка8/10
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,74 Mb.
#343
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Творчість Персі Біші Шеллі


Любовна лірика Шеллі багата відтінками почуттів, в ній є жагуча пристрасть, еротична наснага, але головне – ніжність, прагнення духовної близькості з коханою, бажання розділити з нею всі свої думи і почуття, зокрема захоплення красою природи. Такі вірші, як “Індійська мелодія”, “Філософія кохання” належать до кращих здобутків ліричної поезії, відзначаються емоційною витонченістю, щирістю і простотою. Значне місце у творчому доробку поета посідає група творів, присвячених визвольній боротьбі в Греції та Італії (“Еллада”). Чудові ліричні вірші Шеллі створив і на тему мистецтва та долі поета, часто трагічної (“Жайворонок”).

Поема “Повстання Ісламу” присвячена дружині Шеллі. Образ головної героїні Цитни увібрав в себе риси Мері і її матері. Цитна поділяє, як і Мері, всі переконання, мрії, сподівання Персі-Лаона, вона діє разом з ним, йде з ним на боротьбу і смерть. Лаон – просвітник і вихователь народу  – своїми промовами викликає в людях непереможне прагнення свободи і вони підіймаються на боротьбу проти деспота та його поплічника Іберійського жерця. Повстання таке могутнє, як бурхливі стихії, але потім тирану вдається приборкати повсталих. Лаон і Цитна опиняються в ув’язненні. Цитна навіть у жахливій підземній печері мріє про подальшу боротьбу. За ці ж ідеали прагне скласти голову і нескорений Лаон. Обоє гинуть, але навіть смерть їх не марна, бо народ продовжить боротьбу за свободу і справедливість.

“Повстання Ісламу” – наскрізь романтична поема, в якій панує алегорія, символіка, фантастичні образи і ситуації, докорінна трансформація реальних подій і постатей, що набувають характеру інакомовлення, натяку, більш чи менш прозорої паралелі. Піднесений тон порівнянь із силами природи, космічними явищами, ідеалізація в зображенні головних героїв, схильність до абстрактних узагальнень – все це характерне для поетики Шеллі.

5. Поема Джорджа Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда”.


Поема Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда” засвідчила появу в літературі нового героя і зумовила докорінний переворот у романтизмі й мистецтві взагалі. У поемі поєднуються два плани – конкретний (особистісний) і загальний (універсальний). За жанровими особливостями поема належить до ліро-епічних творів. Форма щоденника допомогла авторові відтворити моральний стан сучасників і сам “дух доби”.

У творі є кілька сюжетних ліній, що розвиваються відносно незалежно одна від одної. Розповідь про життя Чайльд-Гарольда у світі, про його розваги і порожнє існування, кохання й розчарування, а потім про подорож країнами Європи переплітається з оповіддю автора про епохальні історичні події (Велику Французьку революцію, падіння Риму), боротьбу європейських народів за незалежність, історію культури. Важливу роль в поемі відіграє ліричний сюжет – розвиток думок і почуттів головного героя і самого автора. Цей внутрішній сюжет надає творові особливої емоційної напруги, схвильованості, задушевності.

Основний композиційний прийом у творі – подорож героя різними країнами. Грандіозний задум поета допомогла здійснити й особлива форма оповіді – надзвичайно гнучка спенсерова строфа.

У першій пісні поеми виразно змальовано нового героя, що прийшов у літературу. До речі, ім’я героя досить промовисте: Чайльд– назва дворянина, ще не посвяченого в лицарі. Чайльд-Гарольд став узагальненим літературним типом, уособленням характерних рис молодого покоління епохи Байрона. Чайльд-Гарольд чужий і самотній у цьому світі, незадоволений навколишньою дійсністю і собою. Водночас він сповнений бажання боротися, дістатися інших берегів, прилучитися до високих ідеалів, але ні в Португалії, ні в Іспанії він не знайшов бажаної гармонії.

У другій пісні Чайльд Гарольд продовжує свої мандри. Він потрапляє в Грецію і в Албанію. Греція, колиска світової культури, країна античних героїв, постає у досить жалюгідному вигляді. Культура занедбана, духовні ідеали забуті, античні храми руйнуються. Роздуми про занепад суспільства і загальну зневіру звучать і в описах Албанії.

У третій пісні поет починає шукати засобів лікування спліну, на який був хворий він сам і його герой. Невипадково автор повератє свого героя до Англії і до згадки про Велику Французьку революцію. Байрон пише про ті великі надії, які плекали передові люди його часу, і про глибоке розчарування всіх європейців після падіння Свободи. Проте у третій пісні істотно змінюється сам образ автора. Замислюючись над вічним і тлінним, він відкриває для себе те, що є справді безсмертним – мистецтво.

Четверта пісня – підсумок духовних пошуків поета. Звертаючись до Італії, письменник пише про невідворотність часу, перед яким схиляються найжорстокіші тирани. Поет мріє про відродження Риму – республіки вільних людей, країни Мистецтва, Думки, Природи, Мрії. Образ “воскреслого Риму” символізує надію на майбутнє відродження людства.

Фінал поеми відкритий. Твір завершується описом вічно мінливого моря. То спокійне й лагідне, то бурхливе й небезпечне, воно ніколи не спиняє свого руху. Так само ніколи не зупиняються у своєму розвитку людина, історія, культура, світ. У цьому вічному русі автор убачає запоруку майбутнього відродження людства.

Головний результат подорожі, здійсненої в “Паломництві Чайльд-Гарольда”, – це відкриття людини в людині, того, що її хвилює, тих проблем, що є в світі, і загальнолюдських ідеалів, що рухають життя. Це поема про величезну скорботу, яка охопила все людство на початку ХІХ ст, але водночас і про можливість подолати її силами мистецтва, духовною силою особистості.
6. Жанрові особливості та своєрідність образів у “східних поемах” Дж. Байрона.

Оповідь у “східних поемах” будується не лише в хронологічній і логічній послідовності, а й найчастіше складається з окремих епізодів найдраматичнішого характеру, спеціально перемішаних у примхливий спосіб так, що пізніші події згадуються перед більш ранніми. Це робить сюжет напруженішим, драматичнішим. Майже в усіх поемах головні персонажі гинуть чи вмирають від душевного болю. Головні персонажі східних поем відзначаються демонічністю. Вони бунтівники, що повстали проти людей і Бога, носії ідеї нічим не обмеженої індивідуальної свободи, які заради неї руйнують на своєму шляху чужі долі, розбивають серця тих, хто їх любить, порушують суспільні закони і моральні норми, їхній бунт не має соціального чи політичного підґрунтя. Вони переступають через долі і життя без співчуття і сумнівів. Майже кожний з них має на своєму сумлінні одне чи багато вбивств, або принаймні прагне когось вбити. Тобто кожний з цих персонажів – носій зла, щоправда приречений на загибель.

Однак і Гяур, і Селім, і Корсар, і Лара, і Альп, і Уго змальовані автором так, що викликають подвійне почуття. Так, вони приносять іншим лише страждання, але трагічно страждають і самі, їхня зовнішність романтично прегарна – бліде обличчя, палаючі очі, розвіяні чорні кучері, зморшки на чолі – свідчення пережитих мук, пристрастей і похмурих дум. Насправді, це варіації одного людського типу, одного характеру. Хай їх походження, національність, події, що їх сформували такими, якими вони є, відмінні, але основа особистості титанічного індивідуаліста лишається тією ж. Він лише обертається в кожній поемі якимись гранями, які доповнюють цей образ-тип.

Література

Основна


1. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: Підручник. – К.: Заповіт, 1997. – 464 с.

2. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. – М.: Наука, 1978. – 296 с.

Додаткова

1. Дайчес Дэвид. Сэр Вальтер Скотт и его мир. – М.: Радуга, 1987.– 171 с.

2. Дубашинский И.А. Джордж Гордон Байрон. – М.: Просвещение, 1985. – 142 с.

3. Елистратова А.А. Байрон. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 263с.

4. Кургинян М. Джордж Байрон. – М.: ГИХЛ, 1958. – 215 с.

5. Павличко С. Байрон. – К.: Дніпро, 1989. – 197 с.

6. Пирсон Хескет. Вальтер Скотт. – М.: Книга, 1983. – 239 с.

Запитання та завдання

1. Назвіть основні особливості англійського романтизму.

2. У чому виявилися риси новаторства у творчості старшого покоління англійських романтиків (Блейк, Вордсворт, Колрідж)?

3. Визначте жанрову своєрідність історичних романів В. Скотта.

4. Розкрийте художні особливості поеми Дж. Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда”.

5. Охарактеризуйте образ романтичного героя в “східних поемах” Дж.Байрона.

6. Визначте проблему художнього методу в поемі Дж. Байрона “Дон Жуан”.

7. Розкрийте особливості лірики Шеллі.


ТЕМА 11. НІМЕЦЬКИЙ РОМАНТИЗМ

Каталог: sites -> default -> files -> konf
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
konf -> Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconІмені в. Г. Короленка
Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття: Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconГ. В. Стадник історія мистецтва, архітектури та містобудування ХVІІ – XIX ст
Хvіі XIX ст. (Франція, Росія, Україна). (Лекції І матеріали для самостійного вивчення для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка