Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рікСторінка1/14
Дата конвертації18.01.2018
Розмір3,15 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра соціології та політології

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Харків – 2017 рік

Модуль 1. Теоретичні основи PR діяльності

Тема 1. Історія становлення та функціональний зміст PR (4 год)

1. Передумови виникнення PR як сфери людської діяльності і наукової дисципліни

2. Головні етапи формування концепції PR

3. Інституалізація діяльності, перші PR-фірми

4. Особливості PR як соціальної технології, визначення PR.

5. Принципи і функції PR.

6. Моделі PR
Існують кілька груп об'єктивних причин виникнення і розвитку наукового знання, професії та галузі "зв'язки з громадськістю".

1. Економічні причини виникнення PR лежать в наростаючому прагненні виробничо-комерційних фірм позиціонувати себе в очах учасників ринку (споживачів продукції, акціонерів, постачальників, партнерів, владних структур, ЗМІ та ін.) Як організації з бездоганною діловою репутацією, що створюють і зміцнюють свій позитивний клієнтоорієнтований імідж. Даний підхід передбачає, що в кінцевому підсумку підвищиться дохід організації. Крім цього, останнім часом спостерігається об'єктивна тенденція до переваги значущості комерційної над виробничої складової економіки. Іншими словами, на сучасному етапі торговий оборот ресурсів є більш важливим елементом бізнесу, ніж володіння потенційними ресурсами, що веде до підвищення важливості PR. Чим більше в просторі комерційних зв'язків і комунікацій, тим більше поле діяльності для фахівців з реклами та зв'язків з громадськістю.

2. Політичними причинами виникнення PR служать кардинально змінилися тенденції розвитку суспільних відносин, безумовне неприйняття суспільством пережитків минулого в процесі державного будівництва, таких як одноосібна беззастережна влада, політичний деспотизм і диктат, монархічество і т.д. На сучасній світовій політичній арені все більшу популярність і силу набирають демократичні форми управління та комунікації. Зараз кожна цивілізована держава змушене створювати і підтримувати свій позитивний імідж сприятливого взаєморозуміння не тільки на міжнародній арені, а й серед власного населення. Крім цього, зростаюча конкурентна боротьба за голоси електорату між політичними партіями і рухами за посилення свого впливу в суспільстві також може бути віднесена до об'єктивних причин, що стимулює розвиток професії "фахівець зі зв'язків з громадськістю".

3. Ідеологічною причиною виникнення PR є незгасними прагнення тих чи інших соціально-суспільних верств (станів, каст, національних або релігійних утворень і т.д.) та організаційних структур впливати на цільові громадські групи для пропаганди та впровадження в їх свідомість своїх поглядів і переконань, міняючи світогляд громадськості.

4. Соціальними причинами виникнення PR можна назвати таке явище, як динамічний розвиток процесів зближення народів та глобалізації - усвідомлення людьми свого загальнолюдського єдності і крихкості нашого світу, пашів цивілізації. Через це зросла потреба в обміні інформацією для поліпшення взаєморозуміння та взаємодії між різними групами населення однієї країни різної регіональної приналежності. Крім цього, на базі взаємного інформування та розширення комунікаційних контактів визнання світовою спільнотою необхідності зміцнення міжнародної безпеки і співпраці.

Сам вираз "Public Relations" вперше увійшло в мовний зворот в Америці, і, на думку багатьох фахівців, першим його використовував третій президент США Томас Джефферсон (1743-1826). У 1807 р він вжив цей термін в чернетці свого "Сьомого звернення до конгресу", замінивши їм термін "стан думки". Символічно, що саме Джеффсрсону належить ініціатива ухвалення "Декларації незалежності США" 1776 як першої в історії людства документальної декларації вдачу людини.

У своїй книзі "Історія зв'язків з громадськістю" (Public Relations history) американський вчений-дослідник соціальних комунікативних процесів Р. Сміт ділить розвиток і становлення зв'язків з громадськістю як соціального явища і професійної діяльності на чотири етапи.

Перший етап, "Ера маніпулювання", займає ціле століття, все XIX ст. Цей історичний період характеризується дуже бурхливими суспільно-політичними та економічними перетвореннями, якщо не світового, то вже точно - континентального масштабу. Всю Європу лихоманить у вогні Наполеонівських завоювань і політичних нововведень. На північноамериканському континенті набирає політичну та економічну силу нове державне утворення, США, з революційними і незвичними для європейського обивательського слуху того періоду -Декларація, законами, правами і т.д. Економічне життя теж не стоїть на місці - дрібні ремісничі майстерні поступово зникають і поступаються місцем більш великим капіталістичним підприємствам або кооперація-монополіям. І якщо 50100 років до цього подібних підприємств у світовому масштабі нараховувалися одиниці, то вже до середини - кінця століття більшість передових підприємств виглядають, з погляду структурної побудови, як сучасні корпорації. Укрупнення бізнесу тягне за собою зміни в суспільно-соціальних відносинах - від патріорхально-соціальних (загальне, родинне, спільно, дружньо і т.д., але при цьому - моє, приватне, власне, "я - господар") до індивідуально-соціальних (індивідуальне, власне, "я - сам", соціально-споживацьки і т.д., але при цьому - "один у полі не воїн", "гуртом легше і батька бити", "ми - сила"). Політична сфера, соціально-суспільне життя - ось ті області, в яких на початковому етапі свого існування проявилися зв'язки з громадськістю. Основним завданням першого піарників була інтенсифікація дій різних політичних інститутів в державі, комунікації при цьому, як правило, були односторонньо спрямованими. Встановлення діалогу з громадськістю не передбачалася, а вся робота зводилася до інформування електорату про діяльність уряду. 1830-1840-і рр. ознаменувалися появою перших невеликих фірм і контор, що спеціалізуються на консалтингових послугах, і прес-агентств. Їх діяльність була націлена на встановлення і підтримання хороших і взаємовигідних відносин із засобами масової інформації (ЗМІ). Так, в 1829 р президент США Ендрю Джексон запросив як свого прес-аташе Амоса Кендалла, який, взаємодіючи з різними газетами і журналами, першим серед професійних фахівців зі зв'язків з громадськістю придумав і застосував технологію "витоку інформації". Це робилося таким чином: спочатку відомості з Білого дому у вигляді прес-релізу розсилалися в невеликі маловідомі або периферійні газети, потім передруковувалися в Globe (перша урядова газета, що видавалася Білим домом з легкої руки А. Кендалла). При цьому в якості джерела інформації, природно, вказувалося це невелике місцеве видання. Цей прийом добре себе зарекомендував і був спрямований, перш за все, на створення іміджу президента-улюбленця у найвіддаленіших куточках США. Також Кендалл ввів в 1930 р в ужиток поняття "стосунки заради загального блага" (relations for the gênerai good).Другий етап, що почався з приходом XX століття, отримав назву "Ера інформування". Цей період відрізняється від інших перш за все тим, що в суспільному житті багатьох країн світу, в тому числі і США, відбувається ряд найсерйозніших соціальних змін і перетворень, що вилилися потім у світовій соціально-суспільна криза і Першу світову війну. Наукові знання і технічний прогрес удосконалювалися, економіка розвивалася, на зміну малим підприємствам приходили великі. Людство входило в так званий період освоєння та підпорядкування сил природи для своїх потреб. Природні ресурси здавалися невичерпними. Виробнича сфера перейшла остаточно в стан, коли найбільш рентабельними були великі спеціалізовані виробництва. Продуктивні сили, що брали участь у виробничому процесі, також змінилися за своєю структурою і своїм складом. Вже з'явилися і набирали силу перші професійні союзи як самостійна суспільно-політична сила, з якою необхідно було рахуватися, але великі промисловці нс прагнули до встановлення діалогу з громадськістю. Головною метою для них було витяг максимального прибутку. Інтереси суспільства при цьому в розрахунок не приймалися.

Саме в цей час па внутрішньої соціально-громадській арені США з'являється група журналістів, які отримали в суспільстві влучну назву - "Разгребатели бруду". Вони вишукували негожі з їхнього погляду факти з життя фінансових ділків і зраджували їх широкій суспільного розголосу. В результаті такої діяльності представники великих компаній стали все більш активно залучати і використовувати прес-агентів, щоб пояснити людям точку зору компанії або її представляють осіб на ті чи інші питання, що зачіпають суспільство. Одним з цих фахівців, що вважається багатьма сучасними дослідниками батьком світових зв'язків з громадськістю, називають журналіста Айві Ледбеттера Лі. Популярність до нього прийшла в 1903 р, коли він став проявляти активність на професійному поприщі в якості прес-агента, виконуючи фактично обов'язки фахівця зі зв'язків з громадськістю. Айві Лі у своїх виступах і публікаціях відкрито і наполегливо заявляв про необхідність розширення роботи з громадськістю та відмові від застарілих принципів комунікаційної взаємодії, прийнятих в професійному середовищі того часу, коли громадськість не залучалася до діалог, а головним завданням журналістів і прес-агентів було інформування населення про ті чи інші події. Тим більше що найчастіше ці події виявлялися в минулому часі, і тому вплинути на їх перебіг громадськість вже ніяк не могла. Вона могла лише дати якусь оцінку, але яка часто вже нікого не цікавила. У 1907 р Лі опублікував в газетах документ під назвою "Декларація про принципи". У ній він говорить про нагальну та невідкладної необхідності співпраці великих виробничих корпорацій з представниками преси, журналами і газетами в частині надання і поширення інформації. Ця робота сучасними дослідниками вважається першим прообразом сучасних правових документів - етичних кодексів, що регламентують норми і правила взаємодії в PR. У невдумливому і недосвідченого читача може скластися думка про те, що журналіст Айві Лі займався виключно теоретичної декларативною діяльністю у сфері зв'язків з громадськістю, але це далеко не так. Він був практиком, і проблеми PR йому були добре знайомі. Відомий випадок, коли знаменитий промисловець і фінансист Рокфеллер зі своїми домочадцями піддався різким критичним нападкам з боку журналістів. Преса була завалена серією викривних статей і публікацій про нелюдські і негуманних умовах праці на заводах магната-капіталіста. За короткий термін одного з найбільш процвітаючих світових бізнесменів зробили антигероєм, громадська думка була налаштована різко негативно. Потерпала репутація - страждав великий бізнес. У результаті в 1914 р для виправлення ситуації, що створилася Рокфеллер запрошує Айві Лі, який ініціює зустріч знаменитого промисловця з шахтарями, які працюють на його шахтах в Колорадо, а потім дає серію публікацій у ЗМІ, де Рокфеллер показаний в ролі турботливого якщо не батька сімейства, то принаймні опікуна. У результаті проведеної роботи ставлення громадськості було змінено в кращу сторону. Тепер Рокфеллер сприймався людьми не як вампір-кровопивця, що наживається на праці десятків тисяч, а як піклується про суспільне благо бізнесмен.

Третій етап, "Ера переконання", починається з середини XX ст. Саме з цього періоду про зв'язки з громадськістю остаточно можна говорити як про професійну діяльність і про якийсь науковому знанні, що має всі передумови надалі перетворитися в самостійну цілісну повноправну науку. У той час майбутній американський публіцист Едвард Льюїс Бернейз (1891-1995), племінник знаменитого вченого, засновника сучасного психоаналізу, віденського лікаря Зигмунда Фрейда, починає працювати прес-агентом в Нью-Йорку. З 1919 р, створивши власне бюро з PR і тим самим приступивши до активної фази у професійній діяльності, він звертає увагу на питання соціальної психології та масової свідомості. Е. Л. Бернейз досліджує праці: "Громадська думка" американського публіциста Волтера Липпмана (1889-1974), "стадний інстинкт в період війни і миру" британського нейрохірурга та соціального психолога Вілфреда Троттера (1872-1939), "Натовп: дослідження суспільної свідомості "французького філософа, психолога, антрополога і соціолога Постава Лебона (1841 - 1931) та ін. У 1923 р з'являється його власна праця, який вперше описував зв'язки з громадськістю як професійну діяльність щодо практичного PR, -" Кристалізуючи громадську думку ". У ньому він говорить про концепцію зв'язків з громадськістю, а також про обов'язки радників з PR. Метою книги було широке уявлення принципів роботи з налагодження комунікацій між різними суспільними групами. Саме Е. Л. Бернейз винайшов прийом створення подій, на основі особливих технологій подієвого конструювання, в якості основи для всієї практики зі зв'язків з громадськістю. Головним принципом успішних і ефективних зв'язків з громадськістю Бернейз вважав цілеспрямованість створення події великого масштабу. Результатом його досліджень у напрямку "подвійних комунікацій" і формуванні концепції PR як соціальної стратегії переконання і впливу з метою створення позитивного ставлення громадськості до організації ("убеждающего паблісіті") стала праця "Інжиніринг згоди", що вийшов в 1955 р На думку вченого, є "спробою за допомогою інформації, переконання і підлаштовування інжініровать публічну суспільну підтримку для діяльності, мотиву, руху або інтуїції". Він вводить в професійний мовної ужиток нове поняття - "управління популярністю". Комунікаційний процес в соціумі поступово перестає бути одностороннім і односпрямованим, налагоджується діалог між сторонами громадськості. Професійна практична діяльність по PR починає розглядатися як наука і мистецтво соціально-громадського управління ресурсами, силами і засобами. З'являються перші професійні об'єднання: Асоціація зі зв'язків з громадськістю в США, Інститут зі зв'язків з громадськістю у Великобританії в 1948 р

Французький дослідник інтегрованих маркетингових комунікацій Луї-Філіп Лапревот, розвиваючи наукові теорії Бернейз, повністю пов'язував розвиток PR з моделями подвійний комунікації і запропонував власну періодику еволюції професійної діяльності зі зв'язків з громадськістю, а саме PR- "інженерії":

1-й період: 1 946 1960 рр., Мета - досягнення помітності компанії, слоган - "Роби ховаю і роби це відомим";

- 2-й період: 1960-1980 рр., Мета - створення позитивного іміджу марки, слоган - "Капітал іміджу - капітал довіри";

-Третій період: після 1980 р мета - розвиток соціонаправленной культури компанії, слоган - "Підприємство -гражданін".

У третьому період почала домінувати теорія, що ідеальний сценарій спеціального події, як самостійної сфери PR, базується на виді діяльності, популярність якої проявиться через один-два роки. Сьогодні до цієї теорії ще додають якість, оригінальність (за задумом і виконанню) та ексклюзивність.

Четвертий етап у розвитку зв'язків з громадськістю припадає на кінець XX ст. і триває до теперішнього часу. Сьогодні PR є невід'ємною складовою частиною сучасного світу. Вся діяльність фахівців зі зв'язків з громадськістю спрямована, насамперед, на створення і утримання взаємовигідних відносин взаєморозуміння і співпраці в суспільстві, на вирішення кризових і конфліктних ситуацій цивілізованими і правовими методами з найменшими втратами для учасників доконаних подій. Сучасні наука, технічний прогрес, інформаційні технології, що еволюціонують соціально-суспільні зв'язки, інтеграційні процеси в економіці, міжнародна глобальна кооперація в політиці та суспільному житті і т.д., - все це сприяє нарощуванню досвіду і укоріненню традицій у зв'язках з громадськістю. До теперішнього часу PR-технології активно використовуються у всіх сферах суспільного життя для вирішення різних соціальних, політичних та бізнес-завдань. Комунікаційні процеси багатоканальні і з точки зору можливості і права напрями інформаційного сигналу (в потоці або просторі) - двосторонні. Зростає кількість одночасно використовуваних комунікаційних каналів.

PR-технології використовуються на всіх рівнях спілкування: міжнародному, національному, регіональному, місцевому, локальному, груповому і навіть міжособистісному. У кожної серйозної компанії присутня відділ зі зв'язків з громадськістю, у малому та середньому бізнесі відділ замінюється менеджером з PR. Сучасне суспільство складно уявити без цих фахівців. Зв'язки з громадськістю як професія підпорядковується власними вимогами, законам і критеріям. У зв'язку з настільки широким впровадженням PR в структуру сучасних суспільних відносин роль зв'язків з громадськістю стала предметом глибоких наукових досліджень.

Сучасні вчені, які займаються дослідженнями в галузі соціально-суспільних відносин і інтегрованих маркетингових комунікацій, особливо представники західного наукового світу, вважають, що нинішні реклама та PR в недалекому майбутньому зазнають значних змін. Цілком можлива сегментація, спеціалізація і роздроблення професії за ознакою, наприклад, області застосування і використання навичок і знань. Ними пропонується зразкова класифікація і виділення в окремі дисципліни нинішньої діяльності, що носить загальну назву "зв'язки з громадськістю":

- Робота з державними установами (government relations);

- Відносини з інвесторами (investor relations);

- Корпоративні відносини (corporate relations);

- Відносини із засобами масової інформації (media relations);

- Організація та проведення спеціальних заходів (special events);

- Створення іміджу (image making);

- Управління кризовими ситуаціями (crisis management);

- Управління сприйняттям повідомлення (message management).

З перерахованого вище можна побачити, наскільки різнопланова діяльність по наданню комунікативних послуг в суспільстві. Достаток напрямків, безліч завдань і функцій, складність і невизначеність термінології могли призвести до нерозуміння і помилок в оцінках професійного середовища, пов'язаної з PR. Саме тому існує така велика кількість визначень поняття "зв'язки з громадськістю". Ще в 1975 р американський фонд Foundation for Public Relations Researchand Education, провівши дослідження за допомогою залучення ряду знаменитих учених, в різній науковій літературі виявив приблизно п'ятсот визначень професійної діяльності зі зв'язків з громадськістю. Учасники наукового вишукування не зупинилися на простою статистичною констатації факту, обмежившись підрахунками, а ретельно проаналізували зібрані матеріали і вивели своє визначення. Воно звучить наступним чином: "Паблік рілейшнз (зв'язки з громадськістю) - це особлива функція управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння і співпраці між організацією і громадськістю, вирішення різних проблем і завдань; допомагає керівництву організації бути поінформованим про думку і вчасно реагувати на нього; визначає і робить особливий наголос на головному завданні керівництва - служити інтересам громадськості; допомагає керівництву бути готовим до будь-яких змін і використовувати їх найбільш ефективно; виконує роль "системи раннього оповіщення" про небезпеку і допомагає справитися з небажаними тенденціями; використовує дослідження і відкрите, засноване на етичних нормах спілкування в якості основних засобів діяльності ".

Уважно вивчивши дане визначення, можна зробити висновок про те, що дослідники підійшли до розглянутої проблеми з погляду альтруїстичного підходу. Однак треба сказати, що подібна точка зору присутня і в інших визначеннях PR як більш ранніх, так і з'явилися пізніше. У цьому ж руслі існують визначення, дані громадських зв'язків іншими авторитетними організаціями та дослідниками. Так, наприклад, створений в 1948 р британський Інститут суспільних відносин зупинився на наступній визначальною трактуванні PR: "Паблік рілейшнз - це плановані тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і громадськістю". Подібне ж визначення але своєму морально етичного змісту й підходу, а саме альтруистическому, пропонує відомий англійський PR-фахівець Сем Блек. Воно спрямоване на досягнення абстрактної суспільної гармонії: "Паблік рілейшнз - це мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді, і повній інформованості".

У науковому світі існує й інший підхід у визначенні РR-діяльності - компромісний, спирається не на абстрактну морально-етичну гармонію в суспільстві, а на позитивне рішення реальних завдань і задоволення конкретних інтересів. Суть даного погляду на PR-діяльність полягає в тому, що організація (одна сторона розглянутої комунікації, яка виступає в ролі замовника - ініціатора) враховує інтереси громадськості (іншої сторони даної комунікації, що виконує функцію споживача - об'єкта контакту) для того, щоб і її інтереси при цій дії були сприйняті з порозумінням. Таку сутність PR-діяльності пропонував на розгляд професійної громадськості ще на початку двадцятого сторіччя Е. Л. Бернейз: "Паблік рілейшнз - це зусилля, спрямовані па те, щоб переконати громадськість змінити свій підхід або свої дії, а також на гармонізацію діяльності організації відповідно з інтересами громадськості і навпаки ". І інше визначення:" В ідеалі - це творча сила, за допомогою якої надається інформація про цікавих людей і події, в результаті чого підвищується інтерес до основних і важливих питань життя, до соціальної, економічної і політичної життя суспільства ". Треба відзначити, що цей підхід у визначенні сутності зв'язків з громадськістю розділяє на сучасному етапі досить велика кількість учасників професійних PR-комунікацій. На першій Всесвітній асамблеї асоціацій PR, що відбулася в 1978 р в Мехіко і зібрала на цьому світовому форумі представників більш ніж 30 національних і регіональних асоціацій PR, було затверджено визначення громадських зв'язків виключно з компромісної позиції: "Практика" паблік рілейшнз "- це мистецтво і соціальна наука, дозволяють аналізувати тенденції, передбачати їх наслідки, консультувати керівництво організацій і втілювати в життя плановані заздалегідь програми дій, які служать інтересам як організацій, так і громадськості "^.

Крім перерахованих вище існує також прагматичний підхід, позбавлений всякого ідеалістичного змісту. Його суть полягає в тому, що існує дуже багато фахівців зі зв'язків з громадськістю, які дотримуються погляду на розглянуту проблему з позиції жорсткого і десь навіть цинічного практицизму. Вони вважають, що знання, уміння та навички по спілкуванню з оточуючими їх представниками соціуму, налагодженню діалогового контакту, побудові безконфліктної компромісною комунікації, програмування і маніпулювання громадською думкою та ін. Є таким же товаром, який можна вільно купити, як цукор або каву. При цьому морально-етичні норми розглядаються остільки, оскільки вони вигідні замовнику (а значить, і самому фахівцеві з PR) чи ні. Прагматичного підходу широко дотримувалися фахівці в галузі суспільних комунікацій на рубежі XX ст. в період становлення діяльності по зв'язках з громадськістю. В даний час, на жаль, він досить поширений в Росії і колишніх радянських республіках.

На рубежі другого і третього тисячоліть допитлива наукова думка не заспокоїлася на досягнутому в галузі вивчення людинознавчих знань і законів Коммуникология. Проведені численні групові та індивідуальні дослідження, викликані еволюцією світових суспільних зв'язків і відносин, змусили світове PR-спільнота знову потурбуватися аналізом визначень цього виду діяльності, що було викликано новими трансформаціями цілей і завдань громадських зв'язків. Так, за рішенням Європейської конфедерації РR (СЄІР) в 1999 р була створена наукова робоча група на чолі з Т. Баратом. В результаті роботи вчених був підготовлений і представлений доповідь про термінологічні трактуваннях і визначеннях PR, застосовуваних у провідних країнах Європи. На основі цієї доповіді Генеральна асамблея секр в червні 2000 р рекомендувала всім PR-фахівцям, практикуючим на нашому континенті, використовувати наступне визначення: "Паблік рілейшнз - це свідома організація комунікації. PR - одна з функцій менеджменту. Мета PR - досягти взаєморозуміння і встановити плідні відносини між організацією та її аудиторіями шляхом двосторонньої комунікації ".

З вищевикладеного випливає, що основною стратегічною метою сучасних зв'язків з громадськістю вчені вважають:

- Формування конструктивних відносин різних груп соціуму між собою;

- Вплив па громадську думку з метою побудови позитивного іміджу владних структур в очах електорату;

- Довірче взаємовигідне багатоканальне взаємодія різних суспільних груп на основі діалогової комунікації і т.д


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconРобоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю
За напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія., 2010. 31 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка