Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік


Тема 5. Соціально-психологічні основи управління громадською думкою в PRСторінка5/14
Дата конвертації18.01.2018
Розмір3,15 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 5. Соціально-психологічні основи управління громадською думкою в PR (2 год)

1. Визначення і теоретичні підходи у дослідженні масової комунікації.

2. Система масової комунікації.

3. Натовп і закономірності його поведінки

4. Чутки як передача предметних відомостей по каналам міжособистісного спілкування
Від характеру залежить система масової комунікації. Класичною є така система, в основі якої лежать суб’єктно-об’єктні зв’язки (комунікант як суб’єкт, виконує активну роль у спілкуванні; комунікат як об’єкт, виконує пасивну роль у спілкуванні й залежить від комуніканта):

комунікант

повідомлення (висловлювання)

засоби спілкування

комунікат

(ефективна) реакція комуні ката

Схема класичної системи масової комунікації завжди відображає спілкування, що має успішний результат, коли стовідсоткову ефективність комунікаційного процесу забезпечено.

Класична система масового спілкування приховує в собі глибинну суть суспільства як цілісного соціального організму, необхідною умовою нормальної життєдіяльності якого є порядок, що забезпечується системою соціальних норм.Характер масової комунікації. Спілкування може бути простою дією, спрямованою на інших людей, які виступають у ролі об’єктів дії, простою реакцією на інших людей, що є суб’єктами спілкування, або мати складну форму — і бути системою дій при рівноправних взаєминах (взаємодії) “суб’єкт—суб’єкт”. Тобто комунікація є впливом комуніканта на комуніката, відповіддю на зовнішні дії, стани, ситуації або взаємовпливом. Особливістю масового спілкування є те, що воно відбувається переважно між комунікантом-професіоналом та обов’язково реальною або уявною, потенційною масою. У ролі комунікантів можуть виступати також аматори спілкування з масами. Характер масової комунікації такий, що вона є дією (впливом) комуніканта на комуніката. Прояви взаємодії (взаємовпливу) у масовій комунікації є нічим іншим, як симуляцією інших видів спілкування переважно під упливом громадськості демократизувати стосунки між медіа й іншими комунікантами та їхньою аудиторією. Те, що за ЗМІ, владою, рекламними агенціями та іншими комунікантами закріплена функція прямого впливу, а не демократичного обміну думками між ними й співбесідниками, то це не недолік тоталітарних ідеологій (вони тут взагалі ні до чого), а природна для масового спілкування функція комунікантів — забезпечити суб’єктно-об’єктні стосунки між мовцем та масовою аудиторією з метою впливу на об’єкт у контексті масової культури, масової психології, соціальної поведінки і т. д. Тобто масова комунікація виконувала й виконує суспільну функцію насамперед соціального регулювання.Масова комунікація по суті не має також і характеру реакції на вплив інших людей, оскільки аудиторія принципово не впливає, наприклад, на медіа і врахування того впливу технологічно не закладається у діяльність ЗМК. Планування змісту і форм роботи ЗМК визначається не тим, як впливають люди на медіа, а навпаки — необхідністю впливати на людей. При плануванні роботи беруться до уваги потреби людей, проблемні суспільні питання, але така реакція медіа на запити громадян в основі своїй не є відповіддю на запити (медіа — це не довідкове бюро, не служби допомоги): проблеми людей використовуються тільки як фактичний матеріал для роботи ЗМК. Проте в інформаційний період розвитку суспільства, який розпочинається з появою віртуальної комунікації, масова комунікація набуває особливого характеру — саморегулятивного, коли маса у віртуальному просторі формується і трансформується як публіка на майдані при відсутності явного лідера: маса нагадує спільноту в комунальній квартирі, мешканці якої самостійно вирішують проблемні питання, встановлюють правила проживання. Маса постійно висуває нових лідерів зі свого середовища, вона кипить, шумує, бурлить,— і на тому шумовинні хтось, хоч на мить, стає вожаком. Елементи віртуальної масової комунікації проникають у традиційну масову у вигляді інтерактивів, передач із майданів. Але традиційна масова комунікація досить консервативна і намагається пристосуватися до нових умов, лише б не розчинитися у віртуальній.

На відміну від міжособистісного спілкування, структура якого передбачає традиційні компоненти процесу —

1) мовлення,

2) сприймання мовлення і реакцію на нього співбесідника

3) сприймання мовцем реакції співбесідника (зворотний зв'язок),

4) корекцію мовлення за потреби,

-масове спілкування передбачає організаційно складну структуру власне мовлення.

Реакція мовця на поведінку аудиторії можлива, але фактично вона відсутня у момент мовлення, коли мова йде про ЗМК. Реагування на те, як аудиторія сприймає повідомлення, має місце у випадках контактного спілкування з залом, класом, майданом тощо.

Складна структура мовлення включає обов'язково:

1) визначення теми,

2) збір матеріалу до теми,

3) розробку теми,

4) створення інформаційного продукту на визначену тему,

5) артикуляцію продукту, його поширення. Проте ця система компонентів мовлення залежить від того, у ролі якого комуніканта виступає мовець, що він хоче від своєї аудиторії. Тобто визначення і прогнозування реакції аудиторії у масовій комунікації є важливим її технологічним елементом, який і визначає процес організації мовлення

Структура масової комунікації

1) визначення і прогнозування реакції аудиторії - - обов'язково

2) визначення теми - - обов'язково

3) збір матеріалу до теми - - обов'язково

4) розробка теми - - обов'язково

5) створення інформаційного продукту на визначену тему - - обов'язково

6) артикуляція продукту, його поширення - -обов'язково

7) сприймання й реакція аудитори на мовлення - - факультативно

8) реакція мовця на аудиторію - - факультативно

9) корекція мовлення - - факультативно

У повсякденному мові «натовпом» називають дуже багато людей, що є одночасно у одному місці ми. Хоча навіть інтуїтивно ми назвемо те слово марширующее армійське підрозділ чи бійців, організовано які штурмують (як і обороняющих) укріплений пункт, публіку, котрі зібралися в консерваторії на симфонічний концерт, бригади, працівники великої будівництві, співробітників установи на плановому профспілковому зборах тощо. тощо. п.

Терминологически ні вірно називати юрбою та перехожих на людній міської вулиці. І ось надворі сталося щось незвичне. Несподівано з'явилися блазні чи артисти виступають з наданням. Або, як бував добрі радянські часи, на вуличний прилавок «викинули» дефіцитний товар. Або людина випав із вікна і розбився. Або пішов сильний злива. Або — не приведи вже — почалася бандитська розбирання із стріляниною, стався потужний вибух… Якщо ситуація розвивається за якомусь із подібних сценаріїв, захоплюючих, драматичних і навіть катастрофічних, може виникнути особливий соціально-психологічний феномен, який, попри різноманітті його форм, має спільні риси, що різнять натовп від організованих форм соціального поведінки.

За таких попередніх міркувань, приймемо орієнтовний вихідне визначення. Натовп — скупчення людей, не об'єднаних спільністю цілей і єдиною организационно-ролевой структурою, але пов'язаних між собою загальним центром уваги і емоційним станом.

У цьому загальної вважається така мета, досягнення якої кожним із учасників взаємодії позитивно залежить від досягнення її інші учасники; наявність такого мети створює передумову до співпраці. Якщо мета кожного досягається незалежно від досягнення чи недосягнення її іншими, то взаємодія відсутня чи її мінімально (у разі другорядною спільності мети: наприклад, веселіше згаяти час чекаючи). Нарешті, якщо залежність досягнення одному й тому самі цілі суб'єктами негативною, складається передумова для конфлікту.

У натовпі мети людей однакові, але не бувають свідомо загальними, а за її перетині виникає найгостріше негативне взаємодія. Наприклад, при масової паніці кожен палко бажає врятуватися, в стяжательной натовпі кожен прагне щось придбати, і всі друг для одного є перешкодою.

Тому, використовуючи соціологічні категорії агрегату (неструктурованого безлічі індивідів) і групи (єдиного суб'єкта діяльності), натовп слід зарахувати до першої категорії. Але, зрозуміло, різницю між ними дискретно. У певних умовах люди, які від інших певними рисами (етнос, стан тощо.) усвідомити єдність інтересів і об'єднатись у історичну чи політичну спільність; навпаки, злагоджено діючий соціальний суб'єкт може розчинитися більшому соціумі.

У нашому випадку, натовп іноді (в окремих випадках) здатна структуруватися і придбати групове якість, а організована злочинна група (частіше) — деградувати у густий натовп. Іноді ситуативна спільність поєднує у собі настільки різнорідні властивості, і що може бути однозначно віднесена до тій чи іншій категорії і на шкалою «група — агрегат» проміжне становище. Наприклад, дуже добре організована масова демонстрація (пригадаємо радянські святкові ходи по Червоній площі) несе у собі однаково ознаки групи та юрби. Перерождения групи на безладне юрбище і навпаки теж належать до сфери нашого інтересу…

Соотношением системних і грегарных якостей (від грецьк. gregus — стадо) багато чому визначається і рішення старого спору між соціальними психологами у тому, група чи індивід схильні до більш екстремальним рішенням. Поки що у групі переважають нормативні відносини, вона згладжує екстремістські настрої своїх членів та приймає більш виважені рішення; а коли починають переважати властивості натовпу, мислення радикалізується.

За свідченням З. Московічі, ще давньогрецький політик Солон стверджував, кожен афінянин — хитра лисиця, а народне зібрання у Пниксе — стадо баранів. Це підтвердили і римляни: Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia (все сенатори мужі гідні, а римський сенат — злісний звір). Р. Лебон символізував те, що парламенти часто перетворюються на натовп, і до цього часу спостерігаємо подібне на екрані телевізора. Російська приказка: «Мужик розумний, так світ дурень» — передає таку ж думка про втрату особистістю у своїй здоровим глуздом.

Циркулярная реакція і комунікація

Метаморфоза обумовлюється специфічними ефектами, які суть механізми освіти натовпу. Виявлено дві основні механізму: чутки, і емоційне крутіння (синонім — циркулярна реакція ). Про чутках мова далі піде окремо (Лекція 4-5), тому тут розглянемо механізм емоційного кружляння.

Уявіть собі повну залу, де розказаний дуже кумедний анекдот і всі голосно сміються. Ви ж тільки-но ввійшли не чули жарт, проте загальне настрій захоплює і це донесхочу смієтеся разом з усіма. Це найбільш простий і необразливий приклад взаємного зараження, що й називають циркулярній реакцією.

Втім, навіть заразлива веселощі який завжди буває цілком безневинним. У театральних акторів існує жаргонне вираз: «повело». Воно означає таку неприємну ситуацію, коли в драматичний момент спектаклю комусь із що у сцені «потрапила до очей смішинка». Актор «пирскає від сміху», це зовсім недоречне стан передається партнерам — і сценічна дія руйнується…

Є й страшні приклади. У XIV столітті Європу охопила «чорна смерть» — епідемія чуми, унесшая більш 20 мільйонів життів. Основним способом лікування залишалися, як і, ревна молитва, покаяння, цілування хреста і скрупульозне відправлення всіх церковних обрядів. У розпал цього лиха настав свято Святого Витта, що завжди супроводжувався масовими бенкетами і танцями. Особливо бурхливо святкування відзначали Італії. Виснажені і зневірені люди, повпивавшись вина, приймалися ритмічно танцювати, доводили себе до істеричного гніву й, не може зупинитися, падали мертві. Лиховісне і заразлива веселощі передавалося від однієї міського району до іншого, від села до села, залишаючи у себе мертві людські тіла.

Цей кошмарний епізод, зафіксований літописцями, отримав свій відбиток у художньої літератури (найвідоміша росіянам пушкінська п'єса «Бенкет під час чуми»), соціальній та сучасної психологічної та медичної термінології, де «танець Святого Витта» означає відомий клінічний симптом…

У першому фільмі за романом А. З. Серафимовича «Залізний потік» добре виконаний схожий епізод, щоправда, в незавершённом вигляді. Червоні партизани з обозом мирного населення — старими, жінками й дітьми — поневіряються пустелею, рятуючись від білих. Оголодавшие і дуже виснажені люди зупиняються на привал. Хтось заводить патефон і платівку, де два артиста, майже що вже казати, що й заразливо регочуть. Сидящие і що лежать навколо починають всміхатися, потім сміятися, веселощі передається далі… Саме тоді з'являється розумний суворий комісар і ударом чобота розбиває платівку разом із патефоном. Глядачам зрозуміло, що, якщо він цього своєчасно не зробив, ситуація вийшла б з-під контролю: істерично регочучі люди й не будучи вже здатні зупинитися, остаточно вибилися із сил…

Отже, циркулярна реакція — це взаємне зараження, т. е. передача емоційного стану на психофізіологічному рівні контакту між організмами . Зрозуміло, циркулювати може лише веселощі, а й, наприклад, нудьга (якщо хтось розпочинає позіхатиме, таку ж бажання відчувають оточуючі), і навіть спочатку зловтішніші емоції: страх, лють тощо.

Для кращого розуміння, що таке циркулярна реакція, доцільно порівняти її з комунікацією — контактом для людей на семантичному рівні. При комунікації має місце та чи інша ступінь взаємного розуміння, інтерпретації тексту, учасники процесу приходять або доходять згоди, але у будь-якому випадків кожен залишається самостійної особистістю. Людська індивідуальність формується в комунікаційних зв'язках, і великою мірою залежить від розмаїття значеннєвих каналів, у яких людина включений.

Навпаки, емоційне крутіння стирає індивідуальні відмінності. Ситуативно знижується роль особистісного досвіду, індивідуальної приватизації та рольової ідентифікації, здоровим глуздом. Індивід це відчуває й поведенчески реагує «й усе». Відбувається еволюційна регресія : актуализуются нижчі, історично примітивніші пласти психіки .

«Свідома особистість зникає, — писав з цього приводу Р. Лебон, — причому почуття всіх окремих одиниць, їхнім виокремленням ціле, що називається натовпом, приймає один і той ж напрям». Тому «у натовпі може відбуватися лише накопичення дурості, а чи не розуму». І це спостереження можна натрапити у працях інших дослідників. Наприклад, у 3. Фрейда читаємо: «Схоже, досить виявитися разом великий масі, величезному безлічі людей у тому, щоб усе моральні досягнення складових індивідів відразу ж розсіялися, але в місці залишилися лише примітивні, найдавніші, найгрубіші психологічні установки».

Людина, охопленого емоційним кружлянням, підвищується сприйнятливість до імпульсам, джерело яких міститься всередині юрби юнаків і резонує з домінуючим станом, і водночас знижується сприйнятливість до імпульсом ззовні. Відповідно посилюються бар'єри проти будь-якого раціонального аргументу. Тож у такого моменту спроба впливати на масу логічними аргументами може бути невчасної і небезпечної. Тут необхідні інші прийоми, адекватні ситуації, і коли ви ними не володієте, то краще триматися від натовпу подалі.

Додам, що циркулярна реакція, як і будь-яке соціальний та психологічний феномен, перестав бути однозначно негативним чинником. Вона супроводжує будь-яке масове захід і групове дію: спільний перегляд спектаклю і навіть фільму, дружнє застілля, бойову атаку (волаючи «Ура!», войовничим виском та ін атрибутами), ділове чи партійне збори тощо. тощо. У життєдіяльності первісних племен процеси взаємного зараження перед боєм чи полюванням виконували найважливішу роль. До того часу, поки емоційне крутіння залишається у межах певної, оптимальної кожному за конкретного випадку заходи, воно служить згуртуванню й щодо і сприяє підвищенню інтегральної ефективності групи (психологи називають цю фасцинацией ). Але, перевищивши оптимальну міру, цього чинника обертається протилежними ефектами. Група вироджується у натовп, що стає все менш керованої з допомогою нормативних механізмів разом із тим дедалі легшою підданого ірраціональним маніпуляціям.

І останнє. Можливість виникнення циркулярній реакції зростає у періоди соціальної напруженості. Логічно було думати, що напруженість, своєю чергою, виникає тоді, коли обстановка об'єктивно стає дуже поганий. Проте дослідження істориків і психологів показують, що це завжди і навіть найчастіше негаразд.

Ще великий французький вчений ХІХ століття А. де Токвіль зазначив, що революційному кризи зазвичай передує період підвищення економічних і полі-тичних показників (обсяг політичних свобод, доступом до інформації, перспектива вертикальної мобільності тощо. буд.). Наприклад, рівень життя французьких селян ремісників до початку Великої французької революції був високим у Європі; до початку антиколоніальної революції" у Північній Америці це були багаті і добре керовані колонії світу тощо.

Паралельно зростанню можливостей ростуть потреби й очікування людей. Якогось моменту зростання об'єктивних показників змінюється їх відносним зниженням (часто-густо — внаслідок невдалої війни, затіяної правителями, які теж піддалися загальної ейфорії). З огляду на очікувань, продовжують за інерцією зростати, обертається масової фрустрацією, а та, своєю чергою, агресивними і (чи) панічними настроями.

Узагальнивши різноманітні відомості, що стосуються передісторії революційних ситуацій, американський психолог Дж. Девіс вивів інтегральний графік, який має серйозним прогностичною потенціалом. Ми багато працювали з графіком Дейвіса, верифицировав його за матеріалі далеких друг від друга країн і, у Росії різних епох. Загальний висновок доволі парадоксальна, але підкріплений великим фактичним матеріалом. Поки люди живуть стабільно погано (з погляду зовнішнього спостерігача), вони відчувають болючої незадоволеності й ймовірність внутрішніх вибухів мінімальна. Небезпека з'являється там, де є ростучі очікування. Нами навіть виявлено особливий соціально-політичний синдром Предкризисного людини (Homo prae-crisimos), який потребує особливої уваги із боку відповідальних політичним лідерам.

Кого опікується цими питаннями цікавлять докладніше, може звернутися до статті Дейвіса (Davis J.) або до моїм роботам, також позначених у списку додаткової літератури. Але тут повернемося до обстановки, коли можливості превентивної політичної стабілізації вже втрачені і соціальний напруженість очевидна. Багато людей переживають подібні емоційні стану за високої ступеня невизначеності та думають про одне і тому самому, охоче групуються, обговорюють хвилюючу тему, гарячково шукають інформацію, поширюють чутки — і це взаємної емоційної індукцією, що у стихійні форми масового поведінки. Досвідчені політичні партії і керівники організують у період чергування невеликих груп агентів, по двоє-троє. Зрозуміло, вони мають ніяких розпізнавальних знаків (навпаки, вони мають максимально скидатися на випадкових перехожих, «людей з юрби»), зате є певний досвід, знання, інтуїція, рішучість і, певний мінімум акторських здібностей, щоб у потрібну ефективно втрутитися у перебіг подій й не допустити їх несприятливе розвиток.

Які ж можуть діяти такі агенти? Це розглянемо по тому, як ознайомимося з класифікацією, ні з основним властивістю натовпу.

Види натовпу

Багато спостережень і спеціальних досліджень дозволили виділити чотири основні види натовпу з відповідними підвидами.

Окказиональная натовп (від анг, occasion — випадковість) — скупчення людей, присутніх подивитися на несподіване подія. Це сама повсякденне з ситуацій стихійного масового поведінки, яку доводилося у житті спостерігати кожному дорослій людині, городянину чи селянину. Проте наведу пару ілюстрацій.

За даними кросс-культурных досліджень, схильність до утворення окказиональных натовпів залежить тільки від поточної соціально-політичної ситуації, а й цілої низки стабільних чинників, серед яких — ступінь укорінення урбаністичної культури. Мені випало бути зовсім дитиною, коли, після Московського фестивалю молоді та студентів (1957 рік), почав підніматися «залізну завісу»; тут нестоличних радянських міст з'явилися перші живі іноземці, яких старші не бачили з часів війни, а діти знав про наявності тільки з книжок. Іноземців можна було легко від наших співвітчизників одягу, але особливої популярності користувалися негри.

Мені чітко запам'яталися сценки із цивілізованого життя минулих років. Йде вулицею темношкірий хлопець, а й за ним — натовп дорослих та дітей. Усе дуже доброзичливо налаштовані, хтось пропонує то подарунок значок, хтось просить напам'ять іноземну монетку, хтось просить разом сфотографуватися. Об'єкт уваги дедалі більше дратується та поступово починає звіріти (а ви уявіть себе його місце!), щось розмовляє незрозумілим мові, але з всьому видно, що він дуже роздратований. Оточуючі дивуються, що ж не догодили закордонному другу, потім чуються розчаровані коментарі типу: «Які вони все горді (злі, зарозумілі)…»

Щось схоже зустріти й у художньої літератури минулих років. Случившаяся з людиною неприємність приваблює перехожих, які нітрохи не соромляться зібратися навколо й голосно висловлювати співчутливе цікавість.

Як завжди, наші гідності суть продовження наших недоліків, і навпаки. З розвитком урбаністичної культури змінюються цінності й норми, люди стають зацикленими на індивідуальних проблемах, менш чуйними разом із тим, менш нав'язливими. У 60-ті роки дефіляда вулицями Лондона повністю оголених дівиць не викликало особливого ажіотажу, а Анкарі поява кількох іноземок в миниюбках стала подією хіба що політичне значення (про що далі розповім).

Конвенциональная натовп (від анг, convention — умовність) збирається щодо заздалегідь оголошеного події: півнячі чи собачі бої, боксёрский чи футбольний матч, мітинг, концерт рок групи тощо. тощо. Тут ми вже переважає більш спрямований інтерес, і тимчасово (поки натовп зберігає якість конвенциональности) готові слідувати певним умовностям (конвенціям).

Відразу зазначу, чого слід плутати конвенциональную натовп з публікою , яка зібралася в драматичному, оперному театрі, в консерваторії та інші. Терминологическое відмінність викликано, звісно, не тим, що психологи люблять класику більше, ніж рок — воно важливо сутнісно й у функціональному відношенні.

На концерт, скажімо, симфонічного оркестру і року люди приходять із різними установками, різні сценарії ймовірного розвитку подій та організатори по-різному до них готуються.

Звісно, якщо під час симфонічного концерти на будинку розпочнеться сильний пожежа чи взорвётся закладена терористами бомба, може виникнути масова паніка. Але така ймовірність зазвичай невелика, звести її нанівець — завдання пожежної й охоронної служб. Організатори ж рок концерту зобов'язані враховувати, що має справу з юрбою, що формується як конвенціональна, але, з загального властивості натовпу як такої (див. далі), неодмінно прийме інших форм. Вони мають вміти це прогнозувати і володіти адекватними прийомами впливу, щоб не вийшла з-під контролю.

Експресивна натовп (від анг, expression — вираз), ритмічно якою виражено той чи інший емоцію: радість, ентузіазм, обурення тощо. Як кажуть, спектр емоційних домінант тут вельми широке, а головна характерна риса — ритмічність висловлювання.

Легко здогадатися, що йдеться людей, скандирующих гасло мітингу чи маніфестації, голосно підтримують улюблену команду чи клеймящих суддю стадіону, танцюючих на карнавалі тощо. Нерідко процес ритмічного висловлювання емоцій може взяти особливо інтенсивну форму, і тоді виникає особливий феномен масового екстазу.

Екстатична натовп (від анг, ecstasy — екстаз) — екстремальна форма експресивній натовпу. У екстазі люди самозабутньо катують себе ланцюгами на шиїтському релігійному святі «шахсей-вахсей», доводять себе до неосудності під наростаючий ритм шаленого моління в секті трясунів чи танці на бразильському карнавалі, рвуть у собі одяг в ритмі року… Смертоносная танець Святого Витта Італії чотирнадцятого (див. вище) — із такого самого феноменологічного низки.

Чинна (active) натовп — політично найбільш значимий небезпечний вид колективного поведінки. У її рамках, своєю чергою, можна виокремити декілька підвидів.

Агресивна (aggressive) натовп , емоційна домінанта якої (лють, злість), як і спрямованість дій, прозоро виражені в назві.

Паническая (panic; saving) натовп обійнята жахом, прагненням кожного уникнути реальної чи уявлюваного небезпеки. Далі ми переконаємося, що панічне поведінка як перестав бути зазвичай рятівним, а й часто-густо стає небезпечнішим чинником, ніж те, що її спровокувало.

Стяжательная (greedy) натовп — люди, які вступили до неорганізований конфлікт за володіння деякою цінністю. Цей термін, на відміну попередніх, потребує пояснень. Домінуючою емоцією тут зазвичай стає жадібність, жага володіння, до котрої я іноді домішується страх. Стяжательную натовп часом утворюють брокери, коли біржі поповзла чутка у тому, якісь акції швидко зростають у ціні. У радянських містах, особливо провінційних, виникали такі натовпу («Дають!»), коли на прилавок «викидали» дефіцитний товар. У парламентах спостерігається щось схоже, коли депутати з боєм прориваються трибуну, щоб висловити чергову высокомудрую банальність.

Проте слово «стяжательная» (жадібна) який завжди слід розуміти буквально. Це то, можливо натовп голодних людей, яким доставили продовольство, але з організували чіткий розподіл. Або жителів віддаленого району, які вранці поспішають працювати при недостатньому забезпеченні автобусного маршруту машинами. Або потенційних пасажирів від'їжджаючої електрички, у якій забракне місць тощо.

Повстанческая (rebellious) натовп за низкою ознак подібна до агресивної (переважає почуття злості), але відрізняється від неї соціально справедливим характером обурення. І це потребує пояснень, оскільки поняття «соціальна справедливість» виглядає тут довільним і укладывающимся в операциональную схему. Насправді, проте, диференціація повстанської і агресивної натовпу так само функціонально корисна, як диференціація конвенційної юрби юнаків і публіки.

Річ у тім, що натовп справедливо обурених людей навіть зовні має інший вигляд, ніж «класична» агресивна натовп. Та головне, вона має трохи іншим якостями. За наявності активного свідомого ланки у неї можна вносити організаційне початок, і тоді повстанська натовп перетворюється на сплочённую групу (інакше вони можуть виродитися на більш примітивну форму натовпу). Хрестоматійним прикладом нерідко слугує повстання на броненосці «Потьомкін» в 1905 року, проте його можна звернутися і до більш свіжим прикладів. Кому доводилося спостерігати стихійний протест, страйки, мітинги у робочих колективах (зокрема, страйки шахтарів у Росії 1998 року), міг помітити, що найчастіше не перетворюються на масові бійки, погроми й інші руйнівні дії. Профспілкові комітети виділяють відповідальних лідерів, яким вдається внести свідому організацію у дії маси…

Основне властивість натовпу

Особливу увагу звернімо те що, що наведена класифікація дуже умовний. У практичному плані найважливішу властивість натовпу — превращаемость: якщо натовп утворилася, вона може порівняно легко перетворюватися вже з виду (підвиду) на другий .

Превращения можуть відбуватися спонтанно, тобто. без чийогось свідомого наміри, але може бути спровоковані зумисне. На використанні властивості превращаемости і будуються по більшу частину прийоми маніпуляції натовпом з тими чи інші цілями .

Найелементарніший приклад спонтанних перетворень згадає всякий, хто бував на футбольний матч. Із початком гри конвенціональна натовп перетворюється на експресивну, і найважливіше завдання організаторів — прийняти усі необхідні заходи, щоб за ходу діла чи після закінчення матчу запобігти її перетворення на агресивну, в стяжательную (коли скільки порушених уболівальників одночасно кидаються до єдиної виходу) чи паническую (спровоковану бійкою, пожежею, стріляниною тощо.).

У 1982 року у «Лужниках» популярна московська команда зустрічалась із закордонним клубом. Результат був важливим, але гра протікала доволі мляво. Глядачі втрачали інтерес і, сподівання, що вирішальний гол їх улюбленцями буде забитий. Вже за 15-20 хвилин остаточно люди почали залишати трибуни, дехто встиг вийти за ворота, інші перебували шляху до виходу. І раптом, в останній хвилині матчу, довгоочікуваний гол таки забитий, викликавши бурхливу реакцію уболівальників. Успевшие залишити стадіон кинулися назад, аби взяти загалом радості, і зіштовхнулися на вузькому проході з тими, хто, під тиском задніх рядів, за інерцією продовжував рухатися до виходу. Це обернулася на трагедію: десятки людей загинуло до смерті…

У році іншою, цього разу критому стадіоні перетворення відбувалися за кілька іншому, але ж трагічному сценарієм. Йшов товариський матч з хокею між збірними молодіжними командами СРСР та Канади, причому один сектор з трибуни був майже повністю надано канадським туристам. Радянські і канадські вболівальники реагували дружелюбно, обмінювалися між собою веселими і гучними, але односкладовими (проблема мови) коментарями.

Коли зустріч вже наближалася до кінця, з канадського сектора до радянським секторам полетіли гарні упаковки жуйки. Треба сказати, що жуйка, тоді яку вважали атрибутом «буржуазного життя», нашій країні не виробляла і не продавалася. Хоча москвичі якого добре знали існування цієї «розбещуючою» продукції, декому вдавалося привезти за кількома брикетів із зарубіжної відрядження, випросити у іноземця чи підпільно купити у фарцовщика, а дітей це був бажаний і важкодоступний подарунок.

Канадці напевно знали про високої цінності дешевої жуйки для радянських обивателів. Були їхні діяння жестом дружелюбності чи навмисній провокацією, неясно (так, схоже, ніхто не намагався це з'ясувати). Але наступні події виявилися ганебними і страшними.

Наші вболівальники, забувши про хокеї, влаштували купу малу в запеклої боротьби кожний долетевший перед тим брикет. Відразу над головами канадців засяяли фотоапарати (знімки «російських дикунів за залізною завісою», відчайдушно які борються за упаковки жуйки, обійшли потім західні газети). Администраторы стадіону, кричать у розпачі від, не знайшли нічого, як повністю вирубати висвітлення залі. Переляк від раптової кромішній пітьми став імпульсом для перетворення стяжательной натовпу в паническую. У тисняві загинули люди, чимало працівників одержали каліцтва…

Такий сценарій перетворень натовпу (конвенціональна — експресивна — стяжательная — панічна) загалом дуже типовий. Пригадаємо два хрестоматійних приклади з російської історії.

18 травня 1896 року, щодня коронації Миколи II, на Ходинском полі (у районі нинішнього Ленінградського проспекту Москви) зібралося понад 500000 людина, значно перевищила місткість площі. Організатори ж народного гуляння забули прийняти належних заходів для запобігання тисняви.

Люди були святково налаштовані; їх спонукали дійти призначеному місцеві як бажання прилучитися до знаменній події і у загальному веселощі, а й надія отримання царських подарунків. І все роздавали по пакету пряників і з гуртку з вензелем. Але натовп є натовп, у ній все почуття загострені і «солодке слово „халява“» теж звучить з особливою привабливістю. Чийсь крик: «Подарунків всім бракуватиме!» — став поштовхом до перетворенню натовпу з конвенційної в стяжательную.

Невдовзі усилившаяся тиснява змусила відчути недобре. Хтось спробував зупинити небезпечний процес, заспів «Порятуй, Боже, люди твоя». Пісня була підхоплена, але, мабуть, її ритм опинився цілком адекватний ситуації (див. далі). Принаймні, колективне спів лише тимчасово уповільнило тиск, продолжавшее за інерцією посилюватися. Перелякані зі страху люди топтали котрі серед кімнати, непритомніли і гинули хоч не пишно.

Тільки за офіційними даним панікують загинули 1389 чоловік і 1300 були покалічені. Сучасники називали і значно більші числа…

У тому 1953 року, щодня похорону І. Сталіна, пряників не роздавали. На цього разу мотивом смертоносної тисняви послужило палке прагнення побачити справжнього, померлого кумира. Але сценарій розвитку подій та його результат виявилися так само жалюгідні…

Ще лише один характерний сценарій ілюструє епізод, описаний американськими психологами. У 1920-х роках ХХ століття у парку невеликого міста було знайдено тіло чотирнадцятирічної білої дівчинки, перед смертю по-звірячому згвалтованої. Чутка про страшну знахідку швидко поширився містом, й у парку стала збиратися натовп. Початковий цікавість перетворювалося на обурення, а яких багато будувалося здогади переросли у новий слух: «Негри!». Стихийно виникла маніфестація попрямувала до будинку мерії під акомпанемент расистських лозунгів і вимог до міської влади. Дорогою зустрілися два молодих негра, і маніфестанти стали грубо їх ображати. Одне з хлопців він і огризнутися — і експресивна натовп швидко перетворилася

чутки можуть містити недостовірну інформацію, так само як і офіційні повідомлення. Але мені не відомі серйозні дослідження, які доводять, що чутки недостовірні частіше. У перші дні Великої вітчизняної війни поштові відділення по всій країні без розмов брали посилки в міста, вже окуповані німцями, щоб спростовувати «шкідливі чутки». А після Чорнобильської катастрофи українські партійні влади зі шкіри пнулися, щоб викрити чутки про небезпечну радіації.

До цього питання ми ще не раз повернемося. Поки ж запам'ятаємо, що, всупереч розхожій слововживання, ступінь достовірності не має ніякого відношення до того, кваліфікуємо ми деяку інформацію як слух. Важливим є те, що вона (інформація) передається по мережах міжособистісного спілкування .

Але, звичайно, не всякий міжособистісний контакт, навіть самий конфіденційний, включає передачу чуток. Якщо ви повідомляєте «на вушко подружці» про своє ставлення або оцінці загального знайомого (подобається - не подобається), або викладаєте наукову (філософську, релігійну і т.д.) концепцію, все це не чутки. Циркуляція слуху відбувається тоді, коли ви супроводжуєте оцінки, думки, відносини, плани і доктрини невідомими співрозмовнику відомостями про предмет - Факти з біографії того самого знайомого, щось прочитане в журналі і т.д.

Таким чином, для вихідної дефініції необхідні і достатні два критерії: наявність наочної інформації і канал, по якому вона повідомляється. слух - це передача предметних відомостей по каналах міжособистісного спілкування .

Отже, коли тележурналіст, кореспондент газети або мітинговий оратор викладають відомості, справжні або неправдиві, з посиланням на «чутки», це суть повідомлення масової та публічної комунікації. Коли ж я розповідаю сусідові про те, що вчора такий-то коментатор за таким-то каналу повідомив то-то - це факт міжособистісного спілкування. Аналогічно розрізняються адресований лист за звичайною або електронною поштою від листівки чи сайту в «Інтернет». При міжособистісному спілкуванні починає діяти цілий ряд специфічних механізмів, які ми далі розглянемо і які яскраво проявляються при поширенні чуток.

Чи треба доводити, що феномен чуток не тільки відомий з давніх часів (до виникнення міст-держав виділяти чутки в самостійну категорію інформаційних повідомлень, напевно, немає сенсу), але і здавна використовувався в цілях ідеологічної і політичної боротьби, особливо в війнах.

У книзі великого американського фахівця з психологічній війні П. Лайнбарджер наводиться несподіваний факт. У російських літописах і навіть в сучасній російській мові збереглися свідчення надзвичайної численності монголо-татарських військ ( «тьма тьмуща»), хоча, згідно з даними історичної демографії, вони ніяк не могли бути такі численні. По всій видимості, монгольські полководці майстерно вели спецпропаганди, поширюючи деморалізуючі противника чутки-лякала, розпалюючи ночами набагато більше вогнищ, ніж було практично необхідно і т.д.

Але систематичне вивчення феномена чуток почалося тільки після Першої світової війни в США і в Німеччині. В Америці скоро з'явилися комерційні фірми, що спеціалізувалися на поширення чуток, де можна було замовити потрібний сюжет в потрібній аудиторії, сплативши «послугу» за прейскурантом. Це робилося, наприклад, з метою реклами товару, або придушення конкурента, або боротьби з профспілкою. Так, серед робітників конкуруючого підприємства поширювався такий слух, який міг спровокувати їх на страйк. Або, навпаки, господар, дізнавшись про підготовку страйку на його власному підприємстві, замовляв поширення серед дружин робітників слуху такого змісту, яке підривало довіру до профспілкових лідерів і т.д.

У Німеччині, де скоро прийшли до влади нацисти, дослідницькі роботи в цій галузі були засекречені і набули набагато більш зловісну спрямованість. Німецькі війська, а також їх союзники активно і часом вельми ефективно використовували отримані знання і рекомендації на фронтах Другої світової війни (про що я далі розповім).

Після війни секретні німецькі документи і фахівці перебазувалися в Штати (радянське керівництво подібні «дурниці» не зацікавили). Згадана вище комерційна діяльність була скасована і законодавчо заборонена, і робота з чутками стала прерогативою держави. Уже в 60-ті роки, за оцінкою американських експертів, пропаганда за допомогою чуток, особливо у зовнішньополітичній діяльності, за своїм значенням була порівнянна з пропагандою через ЗМІ. Механізми поширення чуток професійно вивчали в ЦРУ, в Пентагоні і в спецпідрозділах американської армії. У посольствах працювали фахівці, уважно відстежують тематику, зміст і динаміку чуток, що циркулюють в країні перебування ...

Чому ж на вивчення цього феномена витрачається стільки сил і засобів? Важливість такої роботи обумовлена трьома обставинами.

По-перше, чутки - валідний джерело інформації про громадську думку, політичні настрої, ставлення до керівництва, до державного устрою, до засобів масової інформації і т.д. Особливо зростає роль цього джерела тоді, коли інші методи збору інформації утруднені. Але навіть при самій ліберальної і сприятливій обстановці аналіз циркулюючих в суспільстві чуток істотно доповнює картину, яка складається на підставі більш традиційних і, як правило, більш опосередкованих методів. Бо люди не завжди схильні і готові відверто ділитися своїми думками і не завжди чітко усвідомлюють свій настрій і ставлення до політичних подій.

По-друге, чутки часто служать каталізатором соціально-політичних настроїв і подій. Тому їх облік допомагає прогнозувати процеси в суспільстві і збагачує випереджальну модель ситуації.

Нарешті, по-третє, що циркулюють чутки є активним фактором формування настроїв, думок, а відповідно, поведінки людей і спричинених ним політичних подій. Таким чином, оперування чутками - це додатковий інструмент політичного впливу.

Наведені положення будуть наповнюватися конкретними ілюстраціями в міру того, як ми ознайомимося з різновидами чуток.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconРобоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю
За напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія., 2010. 31 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка