Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема урокуСкачати 171.82 Kb.
Дата конвертації17.07.2017
Розмір171.82 Kb.
ТипКонспект

Конспект уроку

Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

Тема уроку: Передумови Національно-визвольної війниМета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті Богдана Хмельницького та його сподвижників; розвивати в учнів уміння аналізувати та порівнювати історичні події, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їх роль в історичному процесі,на прикладах героїчної історії українського народу виховувати в учнів національно-патріотичні почуття.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, презентація,  портрет Богдана Хмельницького та його сподвижників, додатки.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• застосовувати та пояснювати на прикладах термін «Національно-визвольна війна»;• визначати причини та передумови Національно-визвольної війни;• скласти історичний портрет Богдана Хмельницького;• називати імена сподвижників Богдана Хмельницького;• аналізувати та порівнювати історичні події, зіставляючи історичну інформацію, робити висновки, виділяти головне, визначати причини історичних подій, визначати місце історичних діячів та їхню роль в історичному процесі.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.Писали тематичну контрольну роботу і такі типові помилки розглянемо!!!


  1. Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати(легалізувати) відновлення православної ієрархії ? а) Стефан Баторій; б) Сигізмунд ІІ Август; в) Сигізмунд ІІІ; г) Владислав IV.

  2. Укажіть хронологічні межі доби морських походів українського козацтва.

а)Останні два десятиліття XVI ст.; б) кінець XVI – перше десятиліття XVII ст.; в) перші два десятиліття XVII ст.; г) 20-30 рр.XVII ст.

3. Хто очолював козацьке повстання в 1630 р. ? а) М.Жмайло; б) Т.Федорович; ТРЯСИЛО в) І.Сулимо; г) П.Бут.

4. Поясніть значення понять і термінів :«латифундія» -— велике приватне земельне володіння, помістя. , «Хотинська війна» 1620–1621 років — війна султанської Османської імперії проти Речі Посполитої, яка завершилася 4-тижневою битвою об'єднаних сил українського козацького і польського шляхетського військ проти османсько-татарських загарбників під Хотином (звідси її назва) і поразкою османів., , «інтермедія» - невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави. , «козацьке бароко» - назва мистецького стилю, що був поширений на українських землях Війська Запорозького у XVIIXVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко.

5. Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими.

1616 р. Похід запорозьких козаків, очолюваних гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним, на Кафу, узяття її та звільнення невільників.

1620 р. Цецорська битва.

1621 р. Хотинська війна.

1625 р. Виступ козаків на чолі з гетьманом Марком Жмайлом.

1625 р. Укладення Куруківської польсько-козацької угоди. Збільшення реєстру до 6 тис. козаків.

1630 р. Козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила).

1632 р. Ухвалення сеймом Речі Посполитої "Статей про заспокоєння грецької віри". Легалізація Православної церкви.

1635 р. Зруйнування запорозькими козаками на чолі з Іваном Сулимою фортеці Кодак.

1637–1638 pp. Козацьке повстання під проводом Павла Бута (Павлюка), Якова Острянина та Дмитра Гуні.

1638 р. Прийняття сеймом Речі Посполитої "Ординації Війська Запорозького реєстрового".


Хронологічні задачі

1. Якщо до року підписання Кревської унії додати дату запровадження християнства на Русі, а потім відняти число 777, то ми отримаємо важливу історичну дату. Що це за дата?

2. Якщо від року, коли відбулася Хотинська війна, відняти дату виходу першого друкованого «Буквара», то отримаємо важливу історичну дату. Що це за дата? Визначте століття, до якого відноситься той рік. Яка подія відбулась того року?

Відповіді:

1. 1385+988-777=1596 (дата підписання Берестейської церковної унії)

2. 1621-1574+1541=1588 (ІІІ Литовський статут); ХVI ст.

І. Актуалізація опорних знань учнів

пригадайте причини появи українського козацтва, становище українського населення під владою Речі Посполитої та причини і значення козацьких повстань 20-х – 30х рр. ХVІІ ст.ІІ . Мотивація навчальної діяльності У ч и т е л ь.

Наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині ХVІІ ст. національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою.

       Шановні діти сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему яка називається «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави». Після її вивчення ми зможемо надати оцінку  подіям Національно-визвольної війни, визначити її історичне значення та значення новоутвореної держави, а також визначити роль козацьких ватажків цього періоду в житті українського народу.

V. Вивчення нового матеріалу

(Вчитель оголошує тему і мету уроку)

План


1.     Передумови Національно- визвольної війни.

2.     Богдан Хмельницький та його соратники.


1 питання
Найважливішою подією української історії 17 століття стала Національно-визвольна війна українського народу.

d.jpg
Робота над терміном «національно-визвольна війна» - це збройна боротьба українського народу під проводом Б.Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

Робота з історичними джерелами

Діти приступають до з’ясування причин Національно-визвольної війни. Це вони роблять за допомогою документів, працювати з якими будуть в парах або в малих групах (залежно від кількості учнів у класі).

Для опрацювання учитель пропонує ряд історичних джерел. Проаналізувавши їх, учні повинні виконати нижченаведені завдання.

1. Згрупувати історичні джерела як такі, що вказують на:

а) посилення національно-релігійного гніту на українських землях під владою Речі Посполитої;

б) обмеження прав козацтва;

в) погіршення становища селян та міщан.

2. Визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу.

Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі 1645–1646 рр.

«...Таких утисків не терплять і греки в турецькій неволі: забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне провадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправляти похоронів; у Любліні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні мусять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Документ 2. Із записок польського публіциста середини ХVІІ ст.

«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигадують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хотіли б збільшити прибутки своїх панів... Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі вони подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 105)

Документ 3. З листа Б. Хмельницького до польського короля (1647 р.)

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають панам урядовцям знущатися з нас». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю.


«Причини та передумови Національно-визвольної війни»

Причини

Передумови

1. Загострення національно–релігійних утисків українського населення під владою Речі Посполитої

2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків.

3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва


1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.

3. Початок формування української

нації, яка в межех Речі Посполитої фактично не мала шансів на повноцінний розвиток.
Метод «Мозковий штурм».

Завдання для учнів-  Зробіть припущення, виходячи  зі сформульованих причин війни, які верстви населення взяли участь у виступі та чого вони прагнули.Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни

Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ.

Запитання до документа

1) У чому Б. Хмельницький убачав основну причину війни українців із поляками?

2) Наведіть приклади боротьби українців за православну віру в першій половині XVII ст.

ВИСНОВОК ПІСЛЯ 1 ПИТАННЯ! ТІПА ВИСНОВОК !!

Розповідь учителя

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. — це війна українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

На підставі передумов Національно-визвольної війни сформувалися її причини:

— незадоволення різних верств населення України швидким зростанням у країні земельних володінь польських магнатів та шляхти;

— посилення національно-релігійних утисків православних українців;

— слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму), які навіть за наявності бажання не мали достатніх повноважень і авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні.

2 питання

Далі діти працюють з джерелами інформації (це можна робити всім класом), які допоможуть їм розкрити риси характеру і військовий талант Богдана Хмельницького на початковому етапі війни. Крім опрацювання документів, організовується також робота з ілюстраціями, на яких зображено Богдана Хмельницького, зокрема використовується гравюра В. Гондіуса «Богдан Хмельницький».Історична довідка

Богдан Хмельницький (1595-1657)Зиновій

• народився 1595 р. в сім’ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького, навчався в Київській братській школі, а потім у єзуїтській колегії у Львові;

• був обдарований природним розумом і дуже освічений, знав сім мов;

• вступив до козацького війська, брав участь у військових походах проти турків та татар, у битві під Цецорою потрапив у полон;

• після полону стає реєстровим козаком, бере участь в походах, спочатку обіймає посаду писаря -  — член генеральної старшини, вища службова особа, яка вела справи гетьманського уряду в Україні в 17-18 століттях. Іноземці називали його канцлером. Генеральний писар керував діяльністю Генеральної військової канцелярії, приймав іноземних послів, брав участь у виробленні умов міжнародних договорів, вів дипломатичне листування. Генеральний писар зберігав державну печатку., а потім сотника — особа, що очолювала військову і адміністративно-територіальну одиницю — сотню.

• не раз їздив з козацькими посольствами до польського короля, де відстоював інтереси українського козацтва;

• у 1647 р. його заарештовано польською владою. Звільнившись, втікає до Запорожжя, де у 1648 р. його обирають гетьманом.
Документ 4. Із записок венеційського дипломата А. Віміна

«На зріст він скоріше високий, ніж середній, широкої кості й міцної будови. Його мова і спосіб правління показують, що він наділений зрілим судженням і проникливим розумом... У поводженні він м’який і простий, чим викликає до себе любов вояків, але, з іншого боку, підтримує серед них дисципліну суворими стягненнями...» (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 102)

Документ 5. В. Власов про Б. Хмельницького

«Про характер Богдана Хмельницького джерела подають суперечливі свідчення. Одні відзначають різкість у судженнях і запальність гетьмана, інші вказують на спокійну вдачу, м’якість у стосунках з людьми. Сучасники гетьмана підкреслювали його проникливий розум, ерудицію, передбачливість, переконаність у правоті своєї вправи». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 102)

Завдання

1. На основі даних документів та ілюстрацій визначте риси характеру Богдана Хмельницького.

2. На думку дослідників гравюра Гондіуса найбільш правдиво відтворює зовнішність Хмельницького. Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

3. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку Національно-визвольної війни він уже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте.

Розповідь учителя

Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боролася за визволення України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на своїх сподвижників. Серед них були представники різних станів — козацтва, української шляхти, міщан. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами.

До найближчого оточення гетьмана належали Іван Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Максим Кривоніс, Іван Виговський, Антон Жданович, Федір Вешняк та інші.

Звернути увагу!

Соратники Б. Хмельницького мали відмінні погляди з багатьох питань. Одні з них були досить поміркованими, інші — налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України.

Повідомлення – історичні довідки, що підготували учні  про І. Богун,Ф.Джалалія, М.Кривоноса, Ф.Вешняка.
Робота з таблицею


Заходи Б. Хмельницького з підготовки до війни

• Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська).

• Будівництво укріплень.

• Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі)


IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель може запропонувати учням самостійно підбити підсумки уроку у формі дидактичної гри «Три речення». Обмінятись назад, підписати і здати!

Дайте відповідь «так» або «ні»

1.     Родовим маєтком Б. Хмельницького був хутір Суботів. (ТАК)

2.     1595- 1657рр.- роки життя Б. Хмельницького.(ТАК)

3.     Б. Хмельницький – правитель Речі Посполитої (НІ)VIІІ Постановка домашнього завдання

- Опрацювати параграф 14. АТЛАССС!!!!

Заповніть таблицю «Життєвий шлях гетьмана Б. Хмельницького».


Роки

Період

Характеристика


1. Назвіть ім’я гетьмана, який очолив НВВ.

2. Родовий хутір Хмельницького.

3. Релігія, яку сповідували козаки.

4. Титул, який мав Б. Хмельницький.

5. Інше ім’я Богдпна Хмельницького.

6. Перша дружина Б. Хмельницького.1

Б

О

Г

Д

А

Н

2

С

У

Б

О

Т

І

В

3

П

Р

А

В

О

С

Л

А

В

Я
4

Г

Е

Т

Ь

М

А

Н
5

З

И

Н

О

В

І

Й
6

Г

А

Н

Н

А
ІХ Оцінювання учнів 
Іван Богун

Іван Богун був одним із найвідоміших козацьких полководців в Українісередини XVII ст., слава про якого гучно лунала не лише на українських землях, а й за їх межами. Проте, незважаючи на велику популярність, історичні джерела неодинаковою мірою зафіксували різні етапи життя цього славетного козацького ватажка.Достеменно невідомо, коли і де народився І. Богун. Мало відомостей і про ранній період його життя, хоча деякі українські історики писали, що вінуже брав участь у козацьких повстаннях в Україні 1637—1638 pp. Перші ж найвірогідніші відомості про ратні справи І. Богуна пов'язані з його участю в обороні Азова, коли запорозькі та донські козаки протягом 1637—1642 pp.героїчно захищали місто від турецьких військ султана Ібрагіма. І. Богун, зокрема, керував тоді одним із козацьких загонів, який прикривав Борівський перевіз через р. Північний Донець. Протягом 40-х pp. XVII ст. Богун вів звичайне для реєстрового козака життя, сповнене численних військових походів проти кримських татар, таобороняв українські землі від набігів останніх.Із початком у 1648 р. Національно-визвольної війни українського народу Богун став одним із сподвижників гетьмана Б. Хмельницького, і згідно «Реєстру Війська Запорозького 1649 р.» він значився серед козаків Чигиринського полку.Ім'я Івана Богуна — видатного полководця та політичного діяча України середини XVII ст. навіки залишилося в пам'яті нащадків, про що свідчатьчисленні народні перекази та думи. Як говорилося сучасниками великого полковника в одній із дум: «А кобзарі грали, в струни дотикали та Богдана з Богуном піснями вихваляли!»


Федір Вешняк

Федір Вешняк був родом з Полтавщини, отримав добру освіту в Києво-Могилянській колегії, що дозволило йому обійняти посаду писаря в 1636 році на Запоріжжі. Потім служив в реєстрових козаках, але в 1648 році перейшов на бік Б.Хмельницького. гетьман призначив його чигиринським полковником і Федір Вешняк став його найближчим другом і соратником, брав участь в битвах під Жовтими Водами та Корсунем, очолював козацькі посольства до Варшави і Москви. Під час Зборовської битви призначений наказним гетьманом війська, що здійснювало облогу Збаража. Помер чигиринський полковник в 1650 році в Чигирині

Максим Кривоніс

Максим Кривоніс був одним  з найславетніших полководців національно-визвольної війни. Народився на Черкащині, з молодих літ подався у козаки, уславився як відважний воїн під час козацьких походів на турок в 30-і роки XVIIст. Наприкінці 1647 року підтримав повстання Хмельницького і став одним з найвідданіших соратників гетьмана на посаді черкаського полковника. Під його керівництвом створювалась козацька кіннота, що відіграла вирішальну роль в розгромі польської армії в Корсунській битві. Потім полк Максима Кривоноса, підтриманий повстанськими загонами, визволяв від поляків Правобережжя. Там славетний полковник був тяжко поранений під Старокостянтиновом, але не залишив війська. Під його керівництвом було досягнуто ще одну перемогу – захоплено Високий Замок під час облоги Львова у жовтні 1648 року. Але помер відважний воїн не на полі битви, а від епідемії чуми під містом Замостя в листопаді 1648 року.         Джалалій Филон Прокопович (Джеджа́лій) (? — 1659) — полковник прилуцький, черкаський, кропивенський, з татарського роду. Український дипломат.   Служив сотником реєстрового Переяславського полку. 24 квітня 1648 очолив повстання реєстрових козаків у Кам'яному Затоні та забезпечив їх підтримку Національно-визвольної війни в Україні. Один із найближчих помічників Богдана Хмельницького, учасник багатьох битв, починаючи з 1648 р. В битві під Берестечком — наказний гетьман. Виконував важливі дипломатичні доручення, очолював перше посольство України в Туреччині до Стамбула в жовтні - листопаді 1648, де було укладено союз із Туреччиною. У вересні 1650 - очолював українське Посольство до молдавського господаря Василя Лупула. Загинув, імовірно, під час Конотопської битви проти Московії 1659 на посаді полковника Черкаського полку.
Каталог: ENK
ENK -> Підготовка вчителя початкових класів до організації дітей молодшого віку Ігрова діяльність з поглядів різних науковців
ENK -> Вимоги до оформлення наукової праці
ENK -> Збиральництво осілий спосіб життя
ENK -> Анотація. В статті розглядаються форми реалізації принципу історизму на уроках фізики. Значну увагу приділено проблемі висвітлення біографічних відомостей про вчених, подані рекомендації щодо відбору біографічного матеріалу. Resume
ENK -> Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено перспективі використання
ENK -> Літературний диктант «Життя І творчість Л. Костенко»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconПочаток Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження української держави
Застосування прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках історії України для 8 класу на тему «Початок Національно-визвольної...
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconНаціонально визвольна війна українського народу середини VII століття
Учитель. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо пройти шляхами Богдана Хмельницького, перегорнути у пам’яті основні битви під його...
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconНазва статті Конспект уроку-роздуму з української літератури в 1 класі з використанням мультимедійної технології Тема уроку О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconУрок історії України. 8 клас/ Красноступ Майя Миколаївна вчитель історії Адампільської зош І-ІІІ ст. Старосинявської районної ради Хмельницької області Адампіль 2012 Тема уроку : «Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 році
Б. Хмельницького, карта «Національно-визвольна боротьба українського народу в 1648-1654 рр.», схема-малюнок битви, художня література,...
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconУрок : 8 клас ІсторіяУкраїни Тема: Передумови І причини Національно- визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Мета
Розкрити роль Богдана Хмельницького в підготовці та початку національно-визвольної війни
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconКонспект уроку з фізики (10 клас) Тема уроку: Розв’язування задач по темі "Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія" Мета уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconКонспект лекцій Зміст Вступ 7 Тема Передумови формування культури українського народу. Трипільська культура 8
Україно-більшовицька війна. Брест-Литовський мирний договір та його значення для України 94
Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку iconКонспект уроку з української літератури
Тема: Тарас Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Життєвий...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка