Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохиСкачати 58,49 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір58,49 Kb.
ТипКонспект


Державна атестація з літератури за курс 11 класу передбачає:

 1. самостійно читати художні твори та підручник;

 2. укладати літературознавчий словник;

 3. вести конспект за такими аспектами вивчення літератури:

  • літературно-історична характеристика епохи;

  • біографія письменника;

  • аналіз твору;

  • теорія літератури.

 1. вивчати напам’ять твори, рекомендовані програмою;

 2. писати письмові роботи .


Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів:

Художні тексти”

Атестаційні запитання та завдання”

Теорія літератури”

До розділу “Художні тексти” передбачено

Вимоги:


 • учень вміє виразно читати поетичні твори або ж запропоновані вчителем уривки прозового твору;

 • учень знає сюжети, дійових осіб твору, вміє визначити жанр твору, характеризувати його художні образи, особливості його будови, обгрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • учень вміє стисло переказувати зміст епічного, драматичного або ліро-епічного твору;

 • учень вміє письмово або усно переказувати окремий епізод прозового твору;

 • учень вміє аналізувати зміст та форму літературного твору в контексті творчості автора та літературного процесу певного періоду.

Форми контролю

Співбесіда, перевірка виконання письмових завдань у робочому зошиті, письмовий тест, усний або письмовий переказ уривку з художнього тексту.

До розділу “Атестаційні питання та завдання” передбачено

Вимоги:


 • учень складає план або конспект відповіді на усні запитання ;

 • старанно виконує письмові завдання;

 • використовує під час відповіді на усні запитання та виконання письмових завдань цитати із художніх текстів як ілюстрацію до висловлених думок;

Форми контролю

Перевірка наявності в робочому зошиті плану або конспекту відповіді на усні атестаційні запитання, перевірка виконання письмових атестаційних завдань, усна або письмова відповідь на атестаційні запитання (вказані вчителем).

До розділу “Теорія літератури” передбачено

Вимоги:


 • учень вміє характеризувати історико-культурну епоху (літературний напрям), розкривати її суспільно-історичний контекст;

 • учень вміє давати визначення літературознавчого поняття та наводити приклади;

 • учень вміє в художніх текстах знаходити вивчені літературознавчі поняття та пояснювати їх функції на конкретному прикладі з тексту;

 • учень вміє аналізувати зміст та форму літературного твору в контексті творчості автора та літературного процесу певного періоду.

Форми контролю

Усна співбесіда, письмове завдання.

До підрозділу «Для вивчення напам’ять» передбачено

Вимоги:


 • точне дослівне відтворення,

 • емоційна виразна декламація,

 • правильність наголосів, у тому числі логічних.

Форма контролю

Усний залік.Програма самостійної роботи екстерна

Тема І. Літературний процес ХХ століття (1900- 1930)
Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Розвиток малих та великих епічних жанрів; театру та кінодраматургії.

Літературна дискусія 1925-1928 рр.
Художні тексти


 • М.Хвильовий: “Я (Романтика)”

 • О.Вишня “Моя автобіографія”, “Мисливські усмішки”

 • Є.Маланюк “Сучасники”, “Шевченко”, “Одна пісня”, “Пам’яті Т.Осьмачки”.

 • В.Барка “Жовтий князь” (оглядово).

 • Ю.Яновський “Вершники”(новели “Шаланда в морі”, “Лист у вічність”).
 • М.Куліш “Мина Мазайло”.

 • І.Кочерга “Ярослав Мудрий”.

 • О.Коломієць „Дикий Ангел” (оглядово).


Усний залік

 1. Особливості розвитку української літератури першої половини ХХст.

 2. У чому полягає особиста трагедія М.Хвильового?

 3. Як розкриває М.Хвильовий проблему гуманності і фанатизму в новелі “Я (Романтика)”?

 4. Які проблеми порушує М.Хвильовий у новелі “Я (Романтика)”?

 5. Що таке усмішка? У чому її жанрова своєрідність?

 6. Автобіографічність творів О.Вишні.

 7. У яких творах і як Остап Вишня осміює міщанство, відсталість, неуцтво?

 8. Змалюйте образ мисливця за “Мисливськими усмішками” Остапа Вишні.

 9. Ідейно-тематична різноманітність гумору та сатири Остапа Вишні .

 10. Дайте стислу характеристику творчості письменників “празької школи”. (Є.Маланюк, Ю.Яновський, Юрій Клен, Оксана Лятуринська, Олег Ольжич та інші).

 11. У яких творах і як Є.Маланюк змальовує образ України?

 12. Роздум автора над сутністю творчості великого Кобзаря ( Є.Маланюк “Шевченко”).

 13. Збірка “Влада” загальний огляд її творів.

 14. Розкрийте суть головного конфлікту роману В.Барки “Жовтий князь”.

 15. Основні ознаки творчості Ю.Яновського.

 16. Охарактеризуйте жанрову своєрідність роману Ю.Яновського “Вершники”.

 17. Які проблеми порушені у новелах “Шаланда в морі”, “Лист у вічність”(роман “Вершники”).

 18. У чому життєва драма М.Куліша?

19. Назвіть сюжетні лінії у п’єсі “Мина Мазайло”.

20. Розкрийте образи головних героїв п’єси “Мина Мазайло”.21. Охарактеризуйте тематику творів Івана Кочерги.

 1. Що таке драматична поема? Наведіть приклади.

 2. Правдиве відображення суперечливості особистості Ярослава Мудрого в однойменній поемі І.Кочерги.

 3. Які проблеми порушені у драмі “Ярослав Мудрий”?.

 4. Як розкрита у п’єсі “Ярослав Мудрий” проблема “народ і видатна особа”.

 5. Характеристика образів п’єси “Ярослав Мудрий” Івана Кочерги.

 6. Аналіз п’єси О.Коломійця “Дикий ангел”.


Теорія літератури

 • Новела.

 • Роман у новелах.

 • Відображення дійсності засобами комічного.


Теми творів ( 2 на вибір, в зошиті для творчих робіт)

 • “Самобутність драматургії Івана Кочерги, місце та значення її у розвитку української літератури”.

 • “Значення творчості М.Куліша для становлення української драматургії у 20-тих роках та подальшого розвитку театру”.

 • “Своєрідність творчості М.Хвильового”.

 • „ Коли входиш в літературу, чисть черевики”( за творами Остапа Вишні).

 • „ Треба любити людину. Більше , ніж самого себе” ( за творами Остапа Вишні).

 • „ Немає в світі таких ідей, за які можна було б заплатити людським життям - чужим чи власним! ”(Лесь Курбас) ( за творами Ю. Яновського, М. Хвильового, М. Куліша).

 • Проблема батьків і дітей (за твором О. Коломійця „ Дикий ангел”).


Критерії оцінювання знань
Оцінювання проводиться за рівнями й балами:

Початковий (1-3) Передбачається самостійне читання уривків художніх текстів та підручників. Часткове відтворення прочитаного, вивчення напам’ять рекомендованих творів, написання самостійних та контрольних робіт.

Середній (4-6 ) Передбачає самостійне читання текстів та підручників (допускається в скороченому варіанті), аналіз художніх творів за допомогою вчителя, вивчення напам’ять рекомендованих творів, вміти давати визначення на поняття теорії літератури, відповідати на залікові питання, написання домашніх і контрольних творів.

Достатній (7-9 ) Передбачає самостійне читання творів у повному обсязі та підручників, аналіз художніх творів за змістом і формою, повна відповідь на атестаційні питання, вивчення напам’ять рекомендованих творів, написання письмових робіт, вільно орієнтуватися в поняттях теорії літератури(наводити приклади).

Високий (10-12 ) Передбачає вимоги до 7-9 балів, а також написання та захист творчих робіт(доповіді, реферати тощо), аналізування фрагментів тексту із застосуванням літературних категорій.

Форми контролю: перевірка конспекту та додаткових джерел, усна або письмова відповідь на залікові запитання, творча робота, тестовий контроль.
Література
Основна


 • Українська література: 11 клас / П.Хропко- К.: Освіта, 1998

 • Українська література: 11 клас/ Борзенко.- Харків, 2000

Додаткова

 • Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

 • Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

 • Шахова К.О. Образотворче мистецтво і література: Літературно-критичний нарис. – К.: Дніпро, 1987. – 195 с.

 • Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 1988 – 1995.

 • Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, гімназій. – К.: Укр. письменник, 1997.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими...
Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи iconУрок-засідання прес-клубу з вивчення роману М. де Сервантеса Підготував: учитель світової літератури
Урок-засідання прес-клубу з вивчення роману М. де Сервантеса з використанням літературно-критичних матеріалів
Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи iconАнотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
Севастянова О. А. Інтеграція культурологічного, філологічного аспектів у вивченні поетичного тексту на уроках літератури / О. А....
Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи icon1 Характеристика творчої діяльності М. Костомарова
Костомарова та їх зв'язку з громадсько-політичною діяльністю вченого є такі слова М. Грушевського: історична й публіцистична праця...
Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 2015-2016 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами
Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка