Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики»Скачати 137,09 Kb.
Дата конвертації01.02.2018
Розмір137,09 Kb.

Консультація для вихователів

з теми:

«Використання методики М.Зайцева на

заняттях з математики»

Підготувала вихователь

старшої групи

Шалун О.І.

ДНЗ «Ромашка»

Концептуальні засади технологій раннього

навчання М. Зайцева

   Модульні (лат. modulus — міра) і локальні (лат. lоcalus — місцевий, властивий певному місцю) технології спрямовані на удосконалення певної частини педагогічного процесу, в якому модулем є самостійна функціональна частина. Локальні технології охоплюють лише окремі ланки педагогічного процесу і не пов´язані між собою. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології використовуються як самостійні або як такі, що становлять елементи системних технологій.


   Освітні технології раннього навчання створені сучасним російським педагогом-філологом Миколою Зайцевим. Вони засновані на принципово нових підходах до навчання грамоти й математики і забезпечують високу його результативність. Особливостями, які зумовили популярність і широке застосування цих технологій, є доступність у використанні і максимальна наочність матеріалів.
   Комплекс оригінальних методичних прийомів технологій М. Зайцева базується на відкриттях і теоретичних узагальненнях про психічні особливості розвитку людини російських учених-фізіологів Івана Сеченова (1829—1905), Івана Павлова (1849—1936), Олексія Ухтомського (1875—1942), невропатолога, психіатра, психолога Володимира Бехтерєва (1857—1927), психолога Олексія Леонтьєва (1903—1979).
   На думку І. Сеченова, психічні явища є обов´язковим компонентом будь-якого поведінкового акту, своєрідними складними рефлексами (лат. reflexus — відображення — реакція-відповідь організму на впливи, які здійснюються через нервову систему). Тимчасовість психічних актів у свідомості він пояснював розчленуванням моментів сприймання на окремі ланцюги через рухові реакції. Вивчаючи зародження та формування психіки дитини, Сеченов обґрунтував важливу роль членування сенсорного (лат. sensus — відчуття) потоку і вирішальне значення рухових реакцій.
   Спостереження, відкриття й узагальнення І. Сеченова знайшли своє практичне втілення у педагогічних технологіях М. Зайцева. У них сенсорний потік подрібнений на своєрідні «кванти інформації», операції з якими супроводжують ритмічні рухи з періодичними моторно-емоційними акцентами. З орієнтацією на цей принцип М. Зайцев створив навчальні посібники, під час роботи з якими діти цілком звільнені від регламентованої поведінки. Навпаки, їхня навчальна діяльність насичена цікавими ігровими ситуаціями з елементами змагання. У процесі таких занять вони відчувають неабияку радість від досягнутих результатів навчання. Стійкі позитивні емоції сприяють нормалізації та активації всіх функціональних систем організму дитини, а отже її здоров´ю.
   До оздоровчих факторів належить і ритмізація діяльності, що виявляється під час навчання грамоти, у ритмічних звукових подразненнях, ритмічних рухових відповідях дітей, у дозованих за певним правилом моторно-емоційних акцентах, у ритмічних рухах кисті дитини.
   Важливим у системі оздоровчих ефектів дидактичних прийомів М. Зайцева є формування правильної постави, висока загальна рухова активність, робота над фіксацією погляду тощо. Все це здійснюється на засадах індивідуального підходу до дитини. Педагогічні технології М. Зайцева дистанційовані від вербально-логічного спрямування, яке за традиційних форм і методів навчання часто породжує ефект беззмістовної багатомовності.
   Сучасні психофізіологи застерігають від надмірної орієнтації на формування функцій, властивих лівій півкулі головного мозку, яка відповідає за мову, логічну пам´ять, словесно-логічне (абстрактне) мислення, й ігнорування правої півкулі, що відповідає за образність, цілісність, яскравість сприйняття подій та явищ, аналіз тонких емоційних компонентів, зокрема й мовних.
   Розроблена Зайцевим технологія навчання читання використовує типово дитячий засіб пізнання світу — кубики, яким великого значення надавали Я.-А. Коменський, Ф. Фребель. Не менш важливі вони і в наш час, коли віртуальні образи комп´ютерного навчання відривають дитину від реалій навколишнього світу, породжують ілюзорне відчуття вседозволеності, формують жорстокість, байдужість до явищ природи і соціального буття, дегуманізують її свідомість. Не випадково технологію М. Зайцева високо оцінив автор оригінальної системи розвивальних ігор Б. Нікітін.
   Принциповим положенням технології є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. За такого підходу читання розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю — письмовим мовленням. Опоненти М. Зайцева критикують його за намагання навчити читати дітей у надто ранньому віці, не аргументуючи своїх міркувань. Певною мірою можна було б з ними погодитися, якби ця технологія передбачала обов´язкове сидіння за столами, регламентувала поведінку дітей, потребувала складних дидактичних посібників. Навпаки, реалізація цієї технології не вириває дитину з контексту її природного буття, не створює для неї нездоланних бар´єрів. Навчання читання поєднується із грою, співом. Наприклад, запам´ятовування складів відбувається у формі коротких складових пісеньок (використовуються як фонетична розминка і супроводжуються рухами).
   Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів пам´яті: звукової, моторної, зорової, кінестетичної (просторово-рухової), що робить процес навчання нескладним, захопливим. За твердженням дефектологів, які працюють з малюками, що мають вади психічного розвитку, заняття за системою М. Зайцева забезпечують неабиякі результати в опануванні читання, письма, мови. Тому окремі з цих дітей випереджають своїх здорових однолітків.
   Психофізіологічні засади технологій М. Зайцева засновані на визнанні неабияких можливостей дошкільного віку в сприйманні та засвоєнні на чуттєвій основі знань про навколишній світ. Їх автор виходив з того, що для повноцінного формування особистості потрібно задіяти всі органи чуття, забезпечити належний розвиток відчуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиною предметів і явищ. Наприклад, безмежні можливості зору, слуху, нюху, тактильного (на дотик) сприймання слід використовувати в навчанні саме тоді, коли вони формуються і розвиваються як головні чинники пізнання дитиною світу. Адже навіть у дитини, яка народилася здоровою, неуважність батьків і педагогів до розвитку чуттєвих способів пізнання може спричинити серйозні проблеми розумового і морального розвитку. Людина із сформованими відчуттями і вмінням сприймати вільно орієнтується в навколишньому світі, самостійна, впевнена у своїй діяльності, у стосунках з іншими людьми.

Методика навчання математики за М.Зайцевим

Багато батьків чули про ідеї раннього розвитку і згодні з тим, що розвивати дитину треба починати якомога раніше. Відомий вчений-нейрофізіолог Глен Доман відкрив і довів найважливіший закон: мозок росте і розвивається лише в тому випадку, якщо він працює. І чим інтенсивніше буде навантаження на мозок малюка в перші роки його життя, тим краще розвинеться його інтелект. Не менш важливо й інше відкриття Домана: мозок дитини з самого народження запрограмований на навчання, і поки йде його активне зростання, дитині не потрібно ніякої додаткової мотивації для навчання. Якщо грамотно організувати процес, будь-яка дитина з насолодою буде вчитися всьому, що ви йому запропонуєте. Займаючись з самого народження по чуть-чуть в ігровій формі, дитині вдасться уникнути багатьох шкільних проблем.

По-перше, дитина звикне до занять, йому буде цікаво вчитися.

По-друге, мозок дитини буде готовий приймати інформацію, адже цьому він навчений ще з народження.

По-третє, у дитини в достатній мірі сформувалися вищі психічні функції, що дозволяють бути успішним в школі.

Таким чином, підійшовши з активної позиції до раннього навчання своїх дітей, ми закладаємо фундамент їхнього майбутнього успіху в житті. Якщо ви вирішили, що ранній розвиток - це для вас, то ідеально для навчання маленьких дітей підходять методики Зайцева.

Микола Олександрович Зайцев - педагог із Санкт-Петербурга. Потомствений вчитель, закінчив Ленінградський педагогічний інститут ім. Герцена (філологічний факультет зі знанням іноземної мови). На п'ятому курсі побував в Індонезії на практиці. Навчаючи місцевих жителів російській мові, він склав свою власну програму. Після повернення до СРСР, почав викладати російську мову для іноземців, продовжуючи займатися розробками. Працював вихователем у дитячому будинку, колонії для малолітніх злочинців, інтернаті для розумово відсталих, вчителем російської мови та літератури, англійської мови, викладачем російської мови як іноземної. Автор нових напрямів в методиках навчання читання (російська, українська, татарська, англійська мови), викладанні граматики (російська, українська, казахський, англійська) та математики.

Образа за співвітчизників, не цілком володіють рідною мовою, не давала йому спокою. Попрацювавши у школі і зрозумівши, що коріння проблеми в ранньому дитинстві, він став розробляти навчальні програми для самих маленьких. На дворі стояв кінець 70-х, і офіційна педагогіка не визнавала ніяких відхилень від курсу.

Минуло більше десяти років, перш ніж допомога Зайцева надійшла у продаж, і його методика почала застосовуватися вихователями та вчителями. Унікальна система М. А. Зайцева чудово працює, доволі ефективна, значно перевершує стандарти дошкільної освіти. Вона знайшла застосування в багатьох державних і комерційних дитячих освітніх установах Росії.

Н. А. Зайцев продовжує виступати з лекціями, "плодить" учнів - "зайчістов" і фонтанує ідеями, придумуючи все нові і нові посібники.

Одна з переваг системи Зайцева перед іншими методиками раннього розвитку - вона дуже проста, легко застосовна в домашніх умовах. Будь-яка мама зможе сама навчати свою дитину, зберігши час і сімейний бюджет. Адже не секрет, що оплата в розвиваючих центрах не всім по кишені, та й систематичні поїздки по місту не додають ентузіазму.

Зупинимося на методиці навчання малюків математики за Зайцевим.

Спочатку комплект навчальних матеріалів для навчання дошкільнят математиці називався «Столік», тепер, вже доповнений, носить назву «Тисяча плюс». Посібники Зайцева можна придбати в магазинах розвиваючих ігор та іграшок, замовити через інтернет.

Що входить в комплект?

· Повний докладний опис методики роботи зі «Столік»

· Числова стрічка

· Картки з числами

· Числовий стовп

· Схеми арифметичних дій

Деякі видання вводять суттєві доповнення в комплектацію.Унікальна система М. А. Зайцева ефективно працює, в ній повністю враховуються особливості дитячого сприйняття і психології. За змістом навчального матеріалу «Столік» значно перевершує стандарт дошкільної освіти: методика дозволяє дітям перейти до підрахунків в розумі раніше передбачених традиційними програмами термінів.

При створенні «Століку» Н.А. Зайцев використовував досвід американського лікаря Глена Домана, який займався лікуванням дітей з травмами мозку. Доман виявив, що стимуляція одного з органів почуттів, різко посилює активність мозку в цілому. Хворим демонструвалися картки з крупно написаними словами, ці слова голосно вимовляли вголос. Весь урок займав лічені секунди, але таких уроків на день було кілька десятків. І багато хто з дітей, яких вважали безнадійними, починали перевертатися, повзати, вставати, вивчати читати в 3-5 років, а більш пізні тести виявляли, що вони з розвитку обганяють "нормальних" дітей!

Вся багатовікова традиція педагогіки у своєму розпорядженні має матеріал у підручнику за принципом: правило - вправа. Ніколи весь матеріал не був зібраний в одному місці. Ніколи не виконувався принцип "від приватного - до загального, від загального - до приватного", тому що спільного не існувало.

Метод Зайцева: весь матеріал, компактно виражений, розміщується і зчитується зі стіни поглядом. Микола Олександрович Зайцев зазначає: «У школі йде навчання з губи вчителя на вухо учня, а 80% інформації дитина засвоює оком. Я тисячі раз показую, може бути, десятки тисяч. Стародавній системою викладання користуватися більше не можна: змінилося життя, змінився спосіб сприйняття інформації і змінився її обсяг ». «Раннє захоплення« словесним кодом », стало справжньою хворобою нашої освіти. З 60-х років наполегливо опановуємо загадковим «теоретичним мисленням», для чого абсолютно необхідним, виявилося, розлучитися із старомодною, нібито, дидактичної ланцюжком: від конкретно-образного через наочно-дієве до словесно-логічного. Починати будь-який предмет вирішили відразу зі словесно-логічного у вигляді великого пласта термінів, визначень, правил, міркувань. Букви (конкретний образ) ще жодної не покажуть, а терміни (абстракція) вже введуть: голосні, приголосні, дзвінкі, глухі, тверді, м'які, звуки, фонеми. Плюс схеми слова, плюс визначення. Букварі стали починатися безбуквенную, а підручники математики бесціфірнимі уроками .

Бідою початкових курсів математики Н. А. Зайцев вважає затягнутість періоду знайомства з цифрами і з першим десятком.

Суть математики за методикою" Столік Зайцева "полягає в тому, що дитині пропонують побачити відразу всі числа від 0 до 99, тобто всю сотню відразу. Причому все це представлено у вигляді стрункої системи, яка демонструє не просто кількість, а й склад числа.

Дитина відразу бачить, скільки десятків і одиниць становить кожне число, починає предметно відчувати кількість. Технологія «Столік» зачіпає 3 сенсорні області: слухову, зорову і тактильну. Там, де працюють зі «Століком», не проходять цифру за цифрою, не вивчають склад десятка, перехід через десяток.

За методикою Зайцева трьох-чотирирічки знайомляться відразу з першою сотнею, знаходять будь-яке число на числовій стрічці, виходять у вирішення завдань і прикладів на додавання і віднімання в межах ста.

Числова стрічка, що висить на стіні, робить розташування чисел від маленьких до великих для дитини таким же звичним, як і для дорослих, які мають уявлення про закон побудови натурального ряду чисел. Враховуючи психологічні особливості дошкільника - період переважання наочно-образного і наочно-дієвого мислення,

Н.А. Зайцев передбачає можливість моделювання чисел, маніпулювання числовими картками, дії з числовою стрічкою і стовпом. Додавання і віднімання чисел, які виконує дитина, виробляються не в розумі, а з опорою на наочність, на безпосередні дії з матеріалом.Все це дуже ефективно для математичного розвитку дошкільника, для вдосконалення його інтелектуальних здібностей. Практичні дії не залишаються незмінними. Поступово відбувається їх інтеріорізація, дитина починає представляти числову стрічку, стовп, виконує обчислення на основі образів чисел, а потім переходить до дій в умі, без опори на наочність. Діти «переростають» «Стосчет», здійснюють арифметичні дії на основі абстрактного мислення.

Стандартний урок Зайцева триває 10-15 хвилин у грі. Фізіологи й офтальмологи відзначають, що методики Зайцева бездоганні з точки зору охорони здоров'я дитини. У процесі навчання діти не перебувають у постійному статичному стані за столами, а переміщуються по кімнаті: змінюється вид діяльності - від спокійно-статичного до рухомого і навпаки , змінюється місце діяльності - робоча, ігрова зона. Це не дозволяє дітям стомлюватися. Діти можуть ходити, стояти, лежати на килимі, вони не псують поставу, зір, тому що дивляться на великі таблиці. А ефект від навчання за Зайцеву буде позначатися навіть при крихітних витратах часу на день. Робота зі «Століком» дозволяє зробити математику улюбленою для дітей.

Ефективність методики Н. А. Зайцева «Столік»:

· навчання ведеться з величезним випередженням без примусу;

· сприяє загальному інтелектуальному розвитку дитини.

· формує математичний стиль мислення, якому характерні чіткість, стислість, розчленованість, точність і логічність думки, вміння користуватися символікою;

· вони екологічні, тобто є здоров'язберігаючої технологією;

У чому суть методу Зайцева?Основоположний принцип всіх методик Н.А. Зайцева полягає в тому, щоб давати дитині відразу весь обсяг, який йому належить освоїти.

Весь матеріал Зайцев поміщає в таблиці і рекомендує розміщувати їх на стіні. Суть математики за Зайцеву полягає в тому, що дитині пропонують побачити відразу всі числа від 0 до 99, тобто всю сотню відразу. Причому все це представлено у вигляді стрункої системи. Дитина бачить, скільки десятків і одиниць становить кожне число, починає предметно відчувати кількість.

«Сорок сім» - чуємо звуки; бачимо, скільки предметів представлено (кружечків); як вони скомпоновані; як це число виражається цифрами, четвірку легко співвідносимо з числом десятків, сімку - з числом одиниць.

Так граємо або вивчаємо?Звичайно ж, граємо!

Методична система Зайцева, будучи глибоко природосообразной, є основою формування сприятливого середовища розвитку і освіти дітей.

Пропоную завдання та ігри, які будуть цікаві самим маленьким:

Ігрові вправи для трьох-чотирьох років: Крок 1

Для роботи потрібні однакові предмети, дрібні іграшки, природний матеріал: шишки, камінчики, квасоля. Картка для моделювання кількості предметів. Кружечки однакового кольору або гудзики, пластмасові цифри.

Завдання: Порахуйте з дитиною предмети ( в межах 2-5), назвіть кількість. Рахунок починайте з числівника «один», а не зі слова «раз». Викладіть така ж кількість кружечків на моделі. Уточніть: «Кружков стільки, скільки собачок». Ще раз назвіть число. Потім покажіть цифру. Можна пограти в хованки. Цифра ховається серед 2-3х інших, а дитина її відшукує і називає.

Поступово дитина зрозуміє, що різна кількість можна моделювати за допомогою одних і тих же кружечків; цифрою можна позначати кількість; Якщо групи предметів різні, але кількість їх однакове, то вони позначаються однією і тією ж цифрою.

Подібні ігрові вправи повинні бути нетривалими за часом: 5-7 хвилин, але 3-4 рази на день. Поступово збільшуйте кількість предметів, не забувайте їх міняти. Запрошувати дитини до заняття краще словами: «Давай пограємо? Підемо, порахуємо! »Можна створити ігрову ситуацію:« ти чуєш, хтось пищить. Хто ж це може бути? Давай знайдемо мишок. Ой, скільки їх! Давай порахуємо ». Можна внести з загадковим виглядом красиву коробочку або чудовий мішечок: «Дивися, що в мене є! А що там усередині? Порахуй, скільки ». Ці прийоми створюють у дитини радісний настрій, навчання перетворюється на гру!

Крок 2

Для роботи потрібні числові картки з посібника Зайцева М.О. «Стосчет» до 10, однакові предмети, дрібні іграшки, природний матеріал: шишки, камінчики, квасоля в межах 10. Картка для моделювання кількості предметів. Кружечки однакового кольору або гудзики, набір пластмасових цифр.Завдання: Завдання аналогічно першому, але після моделювання кількості за допомогою кружечків, треба запропонувати дитині знайти числову картку. Порівняйте ту модель, яку дитина виклала сама, з намальованою.

Крок 3

Для роботи потрібні числові картки з посібника Зайцева М.О. «Стосчет» до 10, іграшки з «Кіндер - сюрпризу». Роздайте порівну собі і дитині числові картки.Запропонуйте побудувати поїзд. Картки - це вагончики . Вагончики причепимо по - порядку. Називайте число і шукайте потрібну числову картку. Якщо дитина не може, допоможіть: «вагончик чотири у тебе! На тебе цифра 4 дивиться! »Якщо малюк подає не ту картку, спокійно поправляйте:« Це 8, а ми шукаємо 3. Ось вагончик із цифрою 3! Це 8, давай порахуємо кружечки на картці ». Або: «Їх 8, а нам треба 3! ось 3, порахуй кружечки ». Називайте число, приставляючи вагончик до вагончика. Можна назвати всі числа по - порядку. Вийшов поїзд.

А хто ж поїде на поїзді? Ось і пасажири! Лев говорить, що хоче поїхати у вагончику під номером 5. А ведмежа не знає цифр, він стрибнув у цей вагончик. У якому ж вагончику ведмежа? Так можна посадити кілька тваринок.

Закінчити гру можна віршем «Ми їдемо, їдемо, їдемо», або переключитися на гру «поїзд». Міняйте іграшки, повторюючи вправу, будуйте вулицю з будиночків, розміщуйте пасажирів в автобусі або глядачів у театрі, згідно з купленими «квитки». Поступово збільшуйте довжину поїзда, вулиці, ряду залу для глядачів.

У результаті, дитина, маніпулюючи картками, запам'ятовує числа, цифри, порядок в числовому ряду , і, звичайно, весело грає!

Крок 4


Помістіть числову стрічку з посібника Н.А. Зайцева «Стосчет». Нехай дитина порадіє її довжині. Порахуйте з ним по стрічці. Можна називати всі числа до 100, а можна називати по - порядку знайомі дитині числа, поступово додаючи нові. Не забувайте показувати кожне число у стрічці пальчиком або указкой. Нехай і дитина робить так само.

У клітинах з 11-ї по 19-у здійснюйте руху указкою справа наліво, тому що вимовлені слова починаються з елементів-один-два-з подальшою добавкою - надцять, до моменту проголошення якої указка зсувається вліво до зображення десятка. У наступних клітинах ковзаємо указкою при проголошенні чисел спочатку по зображеннях десятків, потім по зображеннях одиниць.За допомогою карток і числових стрічок діти вчаться рахувати двійками, трійками, четвірками і тд., додавати, віднімати, розв’язувати задачі. Освоювати десяткові дроби тощо. До методичних переваг «Століку» належить наочність побудови, що дає змогу навіть найменшим дітям оволодіти алгоритмами і здійснювати математичні дії з одно і двозначними числами та наочністю. Гра – посібник допомагає дитині розвивати творчість, рухатися, взаємодіяти з однолітками.
Каталог: uploads -> editor -> 5295 -> 423396
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
423396 -> Логічні Блоки Золтона Дьєниша біографія Золтона Дьєниша


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconЕлементи теорії множин. Операції над множинами
Кафедра математики І методики викладання математики інституту фізико-математичної І технологічної освіти
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconДля сайту міської координаційної ради вчителів математики «Творчий вчитель математики»
Використання засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconIнформацiя про новi надходження для вчителів та вихователів
Богданова В. Я. Використання скриншотів у роботі педагога / В. Я. Богданова // Позашкільна освіта. – 2015. – № – С. 22 – 23
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconТехнологія раннього інтенсивного навчання грамоті м. О. Зайцева
Миколи Олександровича Зайцева. Дошкільники, які займаються за даною методикою, починають читати та рахувати за межами десятка у 3-4...
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconВідділ освіти Жашківської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» №5 м. Жашків мо вихователів днз району
«Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку»
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» icon«Не традиційна робота з казкою»
Мета: познайомити вихователів з нетрадиційною роботою з казкою; вправляти вихователів в схематичній будові казки; перекручувати казку;...
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconКалендар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
Посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconВикористання творів Тараса Шевченка на заняттях у дошкільному навчальному закладі
...
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» icon«Методика навчання учнів інформатики у школі»
Розділ ІІ розробка змісту, форм І засобів методики викладання теми «Комп’ютерні мережі» в 9-му класі
Консультація для вихователів з теми: «Використання методики М. Зайцева на заняттях з математики» iconЯгенська Галина Василівна народилася 19 листопада 1966 року м. Луцьку
Цікавими педагогічними знахідками є проведення проблемних уроків досліджень та використання елементів театралізації, наприклад, проведення...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка