Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класіСторінка1/6
Дата конвертації09.08.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6

Методичний посібникКОНТРОЛЬ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

В 6 КЛАСІ

(за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти )

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Боровікова Н.В., Нагурна Ю.О.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Спеціалізована загальноосвітня школа № 29


РОЗЛЯНУТО

Управління освіти Хмельницької міської ради


Протокол № _______ від _____________


Начальник управління освіти Хмельницької міської ради
_____________________ В.Олійник

СХВАЛЕНО

Вченою радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Протокол № _______ від _____________
Ректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
____________________ В.Берека


КОНТРОЛЬ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В 6 КЛАСІ

(за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти )

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Укладачі:

Нагурна Юлія Олександрівна вчитель біології

спеціалізованої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького

Боровікова Наталія Василівна вчитель біології

спеціалізованої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького

м. Хмельницький – 2015

Боровікова Наталія Василівна вчитель біології спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького

Нагурна Юлія Олександрівна вчитель біології спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
Рецензенти:

Ємельянова Катерина Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького

Парфенюк А.В., методист управління освіти Хмельницької міської ради, учитель-методист, учитель вищої категорії

Парфенюк А.В., Боровікова Н.В., Нагурна Ю.О., Дейнега А.В., Заболотня С.В., Зварич К.М., Мельник Л.В., Плоскун І.В., Соловей Г.В., Тишкун О.О., Федорчук Н.В., Чайковська С.Ю.

Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі (за новим державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти ) [Методичний посібник для вчителів біології] / Н.В.Боровікова, Ю.О.Нагурна – м. Хмельницький

2015 р. 82 с.

У посібнику зібрані різного виду завдання – біологічні диктанти, тести, кросворди, встановлення відповідностей, виправлення помилок та ін., які можуть бути використані на різних етапах уроку для актуалізації або контролю знань з біології рослин. Завдання підібрано по темам відповідно до програми за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Посібник рекомендовано для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Боровікова Н.В., Нагурна Ю.О., текст, 2015

ЗМІСТ

Передмова …………………………………………………………………………………………….…..4

Вступ

Властивості живого…………………………………………………………….……………..6

Різноманітність живої природи …………………………………………...…………….…..6

Науки, що вивчають життя ……………………………………….......…………..................8Тема1. Клітина

Збільшувальні прилади……………………………………………………...…......................9

Будова і життєдіяльність клітини ………………………………………………………….10

Поділ клітин ……………………………………………………………………...…….……14Тема 2. Одноклітинні організми

Одноклітинні твариноподібні організми………………………..………………...……….15

Одноклітинні рослини……………………….………………………………...……………17

Бактерії……………………………………………………………..……………………...…18

Дріжджі ………………………………………………………..………………………….....20

Тема 3. Рослини

Рослина – живий організм…………………………………………………………………..21

Фотосинтез…………………………………………………………………………………...22

Живлення рослин…………………………………………………………………………....23

Дихання і випаровування……………………………………………………………….......24

Рухи рослин………………………………………………………………...………..............24

Організм рослин………………………………………………………………...……….......25

Тканини рослин…………………………………………………....…………………….......26

Органи рослин…………………………………………………...……………………..........27

Корінь …………………………………………………..................……………………........27

Стебло…………………………………………………....................……………………......31

Листок…………………………………………………...................…………………….......33

Видозміни органів…………………………………………………………………………...34

Способи розмноження…………………………………………….………………………...35

Квітка…………………………………………………....................……………………........37

Суцвіття…………………………………………………...............…………………….........38

Запилення і запліднення………… …………………………………………………............39

Насіння і плід…………………………………………………...……………………............41

Поняття про класифікацію………………………………………………………………….44

Тема 4. Різноманітність рослин

Водорості…………………………………………………..............…………………….......46

Вищі спорові…………………………………………………………………………..……..50

Голонасінні…………………………………………………………….………………….....55

Покритонасінні…………………………………………………………………………........60

Сільськогосподарські рослини……………………………….…………………….…..…..62

Екологічні групи рослин…………………………………………………………………....64

Тема 5. Гриби

Шапинкові гриби………………………………………………………………………….....67

Гриби-паразити………………………………………………………….……………..........69

Лишайники………………………………………………….…………………….................71Відповіді ……………………………………….…………………………………...................................74

Використані джерела…………………………………………………………………………………...81

Передмова

Процес навчання в школі спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожне з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов'язковим компонентом цього процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка його результативності. Головною метою контролю, як дидактичного засобу, є управління навчанням – забезпечення його ефективності, приведення до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти.Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів - органічна складова навчального процесу. Він має бути систематичним, об'єктивним, гласним, умотивованим, ураховувати індивідуально-типологічні особливості учнів. При вивченні любої теми необхідна діагностика рівня засвоєння знань. Контроль знань учнів складається з: перевірки – виявлення рівня знань, умінь та навичок; оцінки – вимірювання рівня знань, умінь і навичок; обліку – фіксування результатів у вигляді оцінок у класному журналі, щоденнику учня, відомостях. За допомогою контролю в процесі навчання розв'язують низку завдань: виявлення готовності учнів до сприйняття, усвідомлення і засвоєння нових знань; отримання інформації про характер самостійної роботи у процесі навчання; визначення ефективності організаційних форм, методів і засобів навчання; виявлення ступеня правильності, обсягу і глибини засвоєних учнями знань, умінь та навичок. Ці та інші завдання визначають зміст контролю, який змінюється із зміною дидактичних завдань.

Діагностика знань може бути як на початку вивчення теми, так і в кінці вивчення теми. Це може бути самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка вчителя.

Ми пропонуємо кілька традиційних форм перевірки знань учнів:


 • біологічні диктанти: закінчити речення, вставити пропущені слова;

 • графічний диктант;

 • тестові завдання;

 • експрес-тести;

 • заповнення таблиць;

 • складання схем;

 • підписування малюнків;

 • виправлення помилок в тексті;

 • розподіл ознак на групи;

 • знаходження відповідностей.

Мета цих завдань – отримати уявлення про якість засвоєння унями навального матералу, визначити опорні знання. При цьому з перших хвилин уроку учні включаються в навчальну діяльність. Це створює умови для активності та самостійності школярів протягом усього уроку. Коротку письмову роботу доцільно поєднувати з усним опитуванням.

Поряд з перевіркою домашнього завдання проводиться актуалізація опорних знань, яка є основою для засвоєння нових знань. Актуалізувати опорні знання – це значить відновити, оживити в пам’яті, витягнути, так би мовити, на передній план пам’яті саме ті раніше засвоєні учнями знання, котрі будуть потрібні для розуміння, осмислення і кращого запам’ятовування нового навчального матеріалу. Наступну тему учень може краще засвоїти лише тоді, якщо під час її вивчення нові уявлення і поняття асоціюються з уже набутими. Пасивна актуалізація полягає в тому, що вчитель сам нагадує учням раніше вивчені факти, поняття , які потрібні для оволодіння новим матеріалом. При активній актуалізації учні одержують завдання, в процесі виконання яких самі відновлюють (пригадують) потрібні знання. У другому випадку розумові процеси учнів протікають більш активно, чим і пояснюється сама назва “активна актуалізація”.

Завдання посібника скомпоновані таким чином, що дають змогу вчителеві легко і швидко оцінити знання учнів.

Цей посібник – результат діяльності творчої групи вчителів біології м. Хмельницького у складі:№/п

П.І.П. учителя біології

Навчальний заклад в якому працює вчитель

1

Парфенюк Антоніна Василівна

СЗОШ № 9

2

Боровікова Наталя Василівна

СЗОШ № 29

3

Дейнега Антоніна Володимирівна

СЗОШ № 18

4

Заболотня Світлана Василівна

СЗОШ № 29

5

Зварич Катерина Миколаївна

СЗОШ №19

6.

Мельник Людмила Віталіївна

СЗОШ № 27

7

Нагурна Юлія Олександрівна

СЗОШ № 29

8

Плоскун Ірина Віталіївна

СЗОШ № 20

9

Соловей Галина Василівна

СЗОШ № 1

10

Тишкун Ольга Олександрівна

СЗОШ № 23

11

Федорчук Наталія Володимирівна

Ліцей № 17

12.

Чайковська Світлана Юріївна

СЗОШ № 8

 1. Вправа для порівняння. Вибрати ознаки живого:

1. Сталактити і сталагміти– кам’яні нарости із солей кальцію в печерах, що збільшуються з кожним роком. Отже, вони ростуть.

2. Синичка щодня приносить своїм пташенятам гусінь та різних комашок. Вони їдять, отже, збільшуються у розмірах.

3. З великої гранітної брили шляхом подрібнення виробляють щебінь, тобто каменів стає багато, отже – це розмноження.

4. Кульбаба поширюєвітромпарашутики з насінинками, з яких виростають нові рослини. Це розмноження.

5. Під час дощу річка поповнюється водою – це називають живленням річки.

6. Рослина вбирає воду, вуглекислий газ та сонячне проміння, здійснює фотосинтезі так живиться.

7. На вершині гори є кратер вулкану, який періодично випускає дим – це дихання вулкану.

8. Дельфін вистрибує з води, вбирає повітря, так він дихає.

9. Дюни та бархани рухаються, коли вітер піднімає і перекидає пісок.

10. Соняшник рухається, повертаючи свої квіти до сонця.

 1. Читання тексту з використанням позначок

Учнічитають текст і роблять позначки: «+»– я це знаю;

«?»– нова інформація для мене; «–»– суперечить тому, що я знав; «!»– дивує мене.

Перші живі істоти (бактерії) з'явилися на землі приблизно 3,5 млрд років тому. Бактерії – це мікроскопічні організми, клітини яких не мають ядер, тому належать до групи (надцарства) доядерних (Прокаріоти). Чимало бактерій поглинали необхідну для життя енергію безпосередньо із сонячного світла, від таких бактерій походять водорості, а від них – наземні рослини. Рослини поширилися по землі, вони стали їжею для тварин і джерелом кисню для дихання. Крім бактерій, рослин і тварин, на землі є також гриби. Гриби – дуже дивні організми: вони дещо схожі на рослини, але живляться органічними рештками або іншими організмами. Клітини рослин, тварин і грибів мають ядро, тому і входять до групи (надцарства) ядерних організмів (Еукаріоти).

Нині відомо близько 100 тис. Видів грибів, 500 тис. Видів рослин і 2 млн видів тварин. Живі організми є в усіх куточках планети: як у звичайних місцях існування, так і в таких, де, здавалося б, життя неможливе: на дні гірських ущелин, високо в горах, на полярних кригах, на дні океану, в гарячих джерелах та грунті.

Крім клітинних організмів, існують і неклітинні форми життя – віруси. Вони не виявляють ознак життя поза межами організму хазяїна, але, проникнувши в нього, починають рости і розмножуватися.

Разом рослини, тварини, гриби, бактерії і віруси становлять органічний світ живої природи. 1. Вправа «Царства»

Підніміть ліву руку вгору. Правою рукою візьміться за вказівний палець лівої – нехай він символізує царство Рослини. Уявіть свою улюблену квітку, яка виросла і зацвіла на вашому вказівному пальці.

Середній палець буде уособлювати царство Тварини. Уявіть, як на нього вистрибнула ваша улюблена тварина і говорить до вас.

А зараз візьміться за безіменний палець. Нехай він представляє царство Гриби. Уявіть, що цей палець перетворився на гриб (опеньок, білий…).

Потім торкніться до мізинця. Він найменший і тому символізує мікроорганізми (бактерії), які входять до царства Дроб’янок (від дрібний, маленький).

Залишається великий палець, який направлений вбік від інших – нехай він позначає царство Віра (віруси) – неклітинні форми життя.

Щоб краще все запам’ятати, складіть кулак і побачите, що чотири пальці символізують рослин, тварин, грибів і бактерії (організми клітинної будови), бо вони тримаються разом, а великий - віруси (мають неклітинну будову), окремо, лише торкається до них. 1. Гра: «Знайти пару».

Учні в парах пригадують рослини своєї місцевості різних середовищ існування. Один називає середовище, а інший рослину цього середовища. Найкращі записують у зошит. Наприклад:

 • мішаний ліс – підсніжник звичайний;

 • болото – аїр тростинний;

 • лука – конюшина;

 • ставок – латаття біле;

 • хвойний ліс – сосна звичайна. 1. Біологічний диктант:

 1. Система наук про живу природу - …

 2. Наука про рослинний світ - …

 3. Наука, що вивчає тварини - …

 4. Наука, що вивчає зовнішню будову організмів - …

 5. Наука, що вивчає гриби - …

 6. Наука про мікроскопічні організми - …

 7. Наука про взаємозв’язки міжорганізмами та середовищем - …

 8. Наука, що вивчає різноманітність організмів та класифікуєїх - …

 9. Наука про внутрішню будову організму- …

 10. Наука про функції та процеси життєдіяльності організму - …

 11. Наука, що ивчає вимерлі організми - …

 12. Наука, що вивчає клітини організмів - …

 1. Розподілити організми відповідно до царств природи:

1 – кульбаба, 2 – ластівка, 3 – вірус грипу, 4 – ВІЛ, 5 –ромашка, 6 – опеньки, 7 – дуб, 8 –дощовий черв’як, 9 – бактерії гниття, 10 – сироїжка, 11 – подорожник, 12 – хрущ, 13 – людина, 14 – слон, 15 – печериці, 16 – троянда, 17 – кіт, 18 – мухомор, 19 – стафілокок, 20 – кишкова паличка, 21 – береза, 22 – жаба, 23 – сосна, 24 – дріжджі…


Рослини

Тварини

Гриби

Бактерії

Віруси


Тема 1. Клітина
 1. Назвіть частини мікроскопа, позначені цифрами.

1 _____________

2_____________

3_____________

4_____________

5_____________

6_____________
 1. Встановіть відповідність між частинами мікроскопа та функціями, що вони виконують

Частина мікроскопа

Функції

 1. Тубус

 2. Окуляр

 3. Об’єктив

 4. Предметний столик

 5. Дзеркальце

 6. Гвинти

 7. Штатив

 8. Зажими

А. Спрямовує сонячні промені на об’єкт

Б. Збільшувальні скельця, в які дивиться дослідник

В. Закріплюють предметне скло на столику

Г. Об’єднує всі частини мікроскопа

Д. Піднімають чи опускають предметний столик з об’єктом

Е. Служить для розміщення об’єкта

Ж. З’єднує об’єктив і окуляр

З.Збільшувальні скельця, які обернені до об’єкта

 1. Установіть відповідність:

Учений

Внесок у дослідження клітини

1. Роберт Гук

2.Антоні ван Левенгук

3. Роберт Броун

4. Теодор Шванн
А. Удосконалив мікроскоп, уперше описав мікроскопічну будову інфузорій, бактерій, одноклітинних мікроскопічних грибів - дріжджів, еритроцитів крові (1674 –1676).

Б. Увів поняття «клітина» для характеристики виявлених порожнистих утворень корку (1665).

В. Засновники клітинної теорії, основне положення якої — усі живі організми складаються з клітин (1839).

Г. Уперше описав ядро в рослинних клітинах (1833). 1. Експрес-контроль.

1. Клітинну будову мають: а) усі рослини; б) лише деякі рослини.

2. Хлоропласти – це пластиди: а) жовтого забарвлення; б) зеленого забарвлення.

3. У процесі фотосинтезу утворюється: а) крохмаль; б) білок.

4. Надає клітині постійної форми: а) оболонка; б) цитоплазма.

5. Живий вміст клітини: а) цитоплазма; б) клітинний сік.

6. Клітинний сік запасається у: а)цитоплазмі;б) вакуолі.

 1. Біологічний диктант.

1. Назвіть основну структурно-функціональну одиницю всіх живих організмів.

2. Постійні структури цитоплазми, які виконують певну важливу для клітини функцію.

3. Речовини, за допомогою яких здійснюються хімічні реакції у клітині.

4. Органели, на яких відбувається синтез білків.

5. Напіврідке внутрішнє середовище клітин

6. Як називають тимчасові утвори цитоплазми рослинної клітини.

7. Органела, яка забезпечує клітину енергією.

8. Назвіть обов’язкову структуру рослинних, тваринних та грибних клітин, в якій зберігається спадкова інформація про клітину та весь організм.

9. Вкажіть найпоширеніший запасаючий вуглевод рослинних клітин.

10. Органела, у якій здійснюється внутрішньоклітинне травлення.

11. Найбільша органела рослинної клітини.

12. Фотосинтезуючі органели рослинних клітиню 1. Розгадай кросворд.

Розгадати кросворд та визначити ім'я англійського фізика та натураліста, який увів поняття «клітина» для характеристики виявлених порожнистих утворень корку.

1. Основний інструмент біологів, який давав можливість збільшувати та спостерігати структури, розмір яких становив лише 0.2 мкм.

2. Оточена однією мембраною та заповнена клітинним соком.

3. Структура, яка додає рослинній клітині міцності.

4. Удосконалив мікроскоп, уперше описав мікроскопічну будову інфузорій, бактерій, одноклітинних мікроскопічних грибів - дріжджів, еритроцитів крові.

5. Місце збереження носіїв спадкової інформації.6. Напіврідке внутрішнє середовище клітин.


1.2.3.


4.5.


6. 1. Тести. Виберіть одну правильну відповідь.

 1. Рослинна клітина оточена:

А. плазматичною мембраною; Б. клітинною стінкою;

В. обома компонентами; Г. немає оболонки.

 1. Клітинна стінка знаходиться:

А. Поверх плазматичної мембрани ; Б. Підплазматичною мембраною;

В. Відсутня.

 1. Рідкий вміст цитоплазми називають:

А. Цитоплазма; Б. Ядро; В. Оболонка.

 1. До постійних структур належать:

А. Зерна крохмалю; Б. Хлоропласти; В. Кристали солей.

 1. До тимчасових структур належать:

А. Мітохондрії; Б. Краплини жиру; В. Вакуолі.

 1. Ядро зберігає:

А. Запас поживних речовин; Б.Запас води;

В. Спадкову інформацію.

 1. Тести. Виберіть одну правильну відповідь.

 1. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина; б) вид;

в) орган; г) тканина.

 1. До складу клітинної стінки рослинної клітини входить:

а) клітковина або целюлоза; б) хітин;

в) хітин та целюлоза; г) муреїн.

 1. Органели клітинирізного кольору,що містять пігменти це:

а) хлоропласти; б) пластиди;

в) лейкопласти; г) хромопласти.

 1. Органела клітини рослин,заповнена клітинним соком:

а) мітохондрія; б) цитоплазма;

в) лейкопласти г) вакуоля.

 1. Взаємозв’язок між усіма частинами клітини здійснює:

а) ядро; б) цитоплазма;

в) вакуоля г) ЕПС.

 1. Органели, що є лише в рослинних клітинах і можуть переходити з одного типу в інший:

а) мітохондрії; б) хромосоми;

в) пластиди; г) вакуолі.

 1. Органеликлітини, які здійснюють синтез білків:

а) цитоплазма; б) рибосоми;

в) ЕПС; г) ядро.

 1. Обмін речовин в клітині здійснюється завдяки:

а) руху її цитоплазми; б) росту клітини;

в) поділу клітини; г)подразливості.

 1. Розмноження клітини відбувається під контролем:

а) цитоплазми; б) вакуолі;

в) ядра; г) пластид.

 1. Складова клітини, в якіймістяться всі органели:

а)оболонка; б) цитоплазма;

в)клітинний центр; г) вакуоля.

 1. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка; б) цитоплазма;

в) мітохондрії; г) вакуоля.

 1. Енергією клітину забезпечують:

а)рибосоми; б) пластиди;

в) вакуолі; г) мітохондрії.

 1. Співставте елементи клітин і їх функції.

Варіант 1

А. Плазматична мембрана

Б.Ядро


В. Пластиди

Г. Комплекс Гольджі

Д. Рибосоми

Е. Вакуоля1. Містить спадкову інформацію

2. Накопичення речовин

3.Фотосинтез, накопичення речовин

4. Утворення білка

5. Накопичення клітинного соку

6. Оточує зовні, транспортнаВаріант 2

А. Клітинна стінка

Б.Цитоплазма

В. Мітохондрії

Г. Ендоплазматична сітка

Д. Лізосоми

Е. Хлоропласти1. Заповнює клітину

2.Утворення білків, ліпідів, вуглеводів

3. Фотосинтез

4. Перетравлення речовин

5.Оточує ззовні, захищає

6. Утворення АТФ- енергії.


 1. Доповніть речення.

 1. Найбільшою органелою рослинної клітини є …

 2. Основна речовина вакуолі…

 3. Джерелом спадкової інформації є …

 4. Ззовні клітина оточена …

 5. Внутрішній вміст клітини називається …

 6. Транспортування речовин до різних органел полегшується, за рахунок руху …

 7. Клітині надає форму …

 8. Вакуоля заповнена…

 9. Хімічнісполуки, які входять в клітину - …

 10. Органели тільки рослинної клітини …

 11. Види пластид …

 12. Мітохондрії виконують функцію …
 1. Підпишіть складові рослинної клітини
 1. ____________________

 2. ____________________

 3. ____________________

 4. ____________________

 5. ____________________

 6. ____________________
 1. Визначте елементи, які належать даним клітинам, поставивши знак «+» чи «-» в таблицю.

Варіант 1

Назва елемента клітин

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Клітинна стінкаЦитоплазмаМітохондріїЛізосомиЕндоплазматична сіткаКлітинні включення
Варіант 2

Назва елемента клітин

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Плазматична мембранаЯдроПластидиКомплекс ГольджіРибосомиВакуоля


 1. Самостійна робота. Порівняйте рослинну і тваринну клітини.


 1. Вставте пропущені слова.

Вивченням будови і функцій клітини займається наука ______________.Клітини розмножуються __________ . Поділу клітин передує поділ ________ в якому закодовані всі ___________ певного організму.Компоненти ядра, що забезпечують передачу спадкових ознак називаються ____________. У клітині хромосоми розташовані у ___________.

 1. Доповнити речення.

 1. З однієї материнської під час поділу утворюються …

 2. Розвиток клітин від утворення до власного поділуназивається …

 3. Клітинний цикл включає стадії …

 4. Клітина збільшується на стадії …

 5. Носій спадкової інформації…

 6. ДНК розташована в …Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconВідділ освіти Широківської рда контроль рівня знань на уроках світової літератури у 7 класі Вчитель світової літератури Лінік С. М
Шиллера оголосили почесним громадянином нової Французької республіки після створення ним драми
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconКонтроль знань. Тематична контрольна робота
Методичний посібник «Інноваційний підхід до вивчення життєвого І творчого шляху Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі»
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconПідволочиська зош І-ІІІ ступенів Вчителеві на пораду Форми проведення перевірки І закріплення знань на уроках світової літератури у 9 класі Підготувала: Добрунова М. А., Вчитель світової літератури
Форми проведення перевірки І закріплення знань на уроках світової літератури у 9 класі
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі icon«Ссавці», ст
Пидюра Ю. В., вчитель біології, Адамівської сзш, Криничанського р-ну, Дніпропетровської обл. Використання мультимедійних технологій...
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconУроках біології Методична розробка учителя біології вищої категорії учителя-методиста
Щоб вирішити ці проблеми необхідно мати на увазі два завдання, які тісно пов’язані між собою
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconI. Актуалізація опорних знань

Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconМетодика роботи з художнім текстом на уроках географії у класі (з досвіду роботи) 201 зміст
Методи та прийоми використання творів світової літератури на уроках географії у 7 класі
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconВикористання інноваційних технологій на уроках хімії та біології

Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconВикладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання. Навчальний курс біології у 9-му класі розпочинається вивченням розділу «Людина», однією з тем якого є «Кров І лімфа»
Викладання теми «Кров І лімфа» в курсі біології 9 класу шляхом застосування елементів проблемного навчання
Контроль та актуалізація знань на уроках біології в 6 класі iconЗастосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладахБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка