Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1Сторінка2/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,5 Mb.
1   2   3   4

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1


МОДУЛЬ 1. Виробництво лікарських та косметичних засобів в аптеках. Тверді лікарські та косметичні засоби. Водні та неводні розчини. Водні витяги з рослинної сировини.

 1. Тверді лікарські та косметичні засоби (порошки, присипки, пудри, маски). Визначення. Характеристика. Класифікація. Технологічні стадії приготування.

 2. Правила приготування порошків з речовинами, прописаними в рівних та різних кількостях.

 3. Приготування твердих лікарських та косметичних засобів, до складу яких входять речовини, що відрізняються об'ємною (насипною) масою, будовою частинок.

 4. Технологія твердих лікарських та косметичних засобів з барвними, пахучими та важкоподрібнюваними речовинами.

 5. Приготування складних порошків з екстрактами.

 6. Особливості приготування порошків з сильнодіючими та отруйними речовинами.

 7. Тритурації. Характеристика. Приготування. Зберігання.

 8. Збори. Характеристика. Особливості технології.

 9. Характеристика рідких лікарських та косметичних засобів, їх класифікація. Способи прописування та позначення концентрації розчинів.

 10. Способи одержання води очищеної; апаратура, що застосовується для цього. Вимоги до якості води очищеної, види контролю та умови зберігання.

 11. Стадії технологічного процесу приготування водних розчинів.

 12. Концентровані розчини. Характеристика. Технологія. Постадійний контроль якості.

 13. Приготування розчинів, що містять до 3% та більше 3% сухих речовин.

 14. Правила приготування рідкіх форм з використанням концентрованих розчинів.

 15. Особливі випадки приготування водних розчинів.

 16. Ароматні води. Характеристика. Технологія. Використання в косметології.

 17. Краплі. Характеристика. Класифікація. Особливості технології.

 18. Номенклатура стандартних фармакопейних рідин, способи прописування їх в рецептах. Особливості розведення. Умови зберігання.

 19. Неводні розчини. Особливості технології неводних розчинів на летких та нелетких розчинниках.

 20. Характеристика водних витягів з рослинної сировини (настої та відвари). Вимоги, що висуваються до них. Особливості технології настоїв та відварів із сировини, що містить ефірні олії та дубильні речовини.

 21. Чинники, що впливають на якість водних витягів з рослинної сировини. Особливості технології настоїв та відварів із сировини, що містить алкалоїди та сапоніни.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2


МОДУЛЬ 2. Розчини ВМС, суспензії, емульсії. Мякі лікарські та косметичні засоби. Лікарські та косметичні форми, що потребують асептичних умов приготування. Несумісності.

 1. Характеристика та класифікація високомолекулярних сполук (ВМС). Особливості технології розчинів обмежено набухаючих ВМС (желатину, крохмалю).

 2. Використання високомолекулярних сполук (ВМС) в фармації та косметології. Особливості технології розчинів необмежено набухаючих ВМС (пепсину, трипсину)

 3. Лікарські та косметичні суспензії. Випадки утворення суспензій. Чинники, що впливають на стійкість суспензій.

 4. Дисперсійний метод одержання суспензій з гідрофільними речовинами. Використання правила Б.В.Дерягіна та ефекту П.А.Ребіндера в технології суспензій.

 5. Приготування суспензій речовин з різко та нерізко виявленими гідрофобними властивостями. Стабілізатори. Технологія суспензій сірки.

 6. Лікарські та косметичні емульсії. Характеристика та класифікація емульсій. Емульгатори, їх характеристика та механізм дії.

 7. Типи олійних емульсій. Стадії технології емульсій. Розрахунки олії, емульгатора, води. Визначення готовності первинної емульсії.

 8. Введення речовин з різними фізико-хімічними властивостями в емульсії. Оцінка якості емульсій.

 9. Характеристика лініментів. Класифікація. Технологія гомогенних та суспензійних лініментів.

 10. Приготування емульсійних та комбінованих лініментів.

 11. Мазі. Характеристика. Класифікація. Характеристика мазевих основ.

 12. Гомогенні мазі та їх характеристика. Технологія.

 13. Суспензійні мазі; їх класифікація та технологія в залежності від процентного вмісту лікарських речовин.

 14. Пасти. Характеристика. Особливості технології.

 15. Емульсійні мазі. Характеристика та технологія.

 16. Мазі комбіновані. Характеристика. Особливості технології.

 17. Супозиторії. Характеристика. Стадії технологічного процесу приготування супозиторіїв методом викачування.

 18. Супозиторії, помади, косметичні олівці. Характеристика. Стадії технологічного процесу приготування методом виливання.

 19. Асептика. Створення асептичних умов у аптеці.

 20. Розчини для ін’єкцій. Характеристика. Вимоги. Технологічні стадії приготування. Постадійний контроль якості.

 21. Стабілізація розчинів для ін’єкцій. Стабілізатори та принципи їх підбору.

 22. Ізотонічні розчини. Характеристика. Способи розрахунку ізотонічних концентрацій.

 23. Ін фузійні розчини. Характеристика. Класифікація. Вимоги.

 24. Очні лікарські форми. Характеристика. Вимоги та особливості технології очних крапель.

 25. Очні мазі. Характеристика. Вимоги. Мазеві основи. Особливості приготування очних мазей.

 26. Лікарські та косметичні форми з антибіотиками. Характеристика. Особливості технології в залежності від форми випуску.

 27. Утруднені прописи; їх класифікація та способи подолання.

 28. Фізичні (фізико-хімічні), хімічні, фармакологічні несумісності

Рекомендована література

 1. Тихонов А.И.., Ярных Т.Г. Технология лекарств: Учеб. для вузов: Пер. с укр. -2-е изд., испр. и доп./ Под ред. А.И. Тихонова.- Х.: Оригинал, 2006.-- 704 с.: 139 ил.

 2. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид.- Харків: РІРЕГ, 2001.- 556 с.

 3. .Державна фармакопея України. / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – І-е вид. – Доповнення 1. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.; Доповнення 1. – 2004. – 520 с.

 4. Державна Фармакопея України/ Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – І-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 5. Индивидуальная рецептура в косметологии и аромологии: Учеб.пособие/А.Г.Башура, С.В.Андреева, Т.В.Мартынюк, И.И.Баранова.-Х.:Синтекс, 2008.-272 с.

 6. Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем до наказу МОЗ України №197 від 07. 09. 93. – Київ, 1993. – 36 с.

 7. Лечебно-косметические средства: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений/Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Чижова Е.Т.; под..ред. И.И.Краснюка.-Москва: Издательский центр «Академия», 2006.-240 с.

 8. Методичні рекомендації. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек. /За ред. акад. АН ТКУ О.І. Тихонова, проф. Т.Г. Ярних/ Вид. друге, доп. та перероб. – Київ: МОЗ України. – 2005. – 98с.

 9. Методичні рекомендації. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек. /За ред. акад. АН ТКУ О.І. Тихонова, проф. Т.Г. Ярних/ Вид. друге, доп. та перероб. – Київ: МОЗ України. – 2005. – 76с.

 10. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.12 р. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках // Офіційний вісник України № 87 від 23.11.12.

 11. Наказ МОЗ України №44 від 16. 03. 93. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. – Київ, 1993. – 48 с.

 12. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.06 р. Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів // Нормативно-правові акти: розділ журналу “Провізор”. – № 13. – С. 3-7.

 13. Наказ МОЗ України №360 від 19.07.05. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень- Київ, 2005. – 16 с.

 14. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів/ Федорова О.В., Заярнюк Н.Л., Петріна Р.О., Стадницька Н.Є.,Ковтун Ю.В.,Пересадько І.Г.,Башура О.Г., Новіков В.П.: Навч.посіб.- Львів: «Тріада плюс», 2011.-200с.

 15. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч.посіб.для студ. вищ. навч. закл./О.І.Тихонов, П.А.Логвін, С.О.Тихонова, О.В.Мазулін та ін.; за ред.О.І.Тихонова.-Х.:НФаУ; Оригінал, 2009.-432 с.

 16. Е.Т.Чижова, Г.В.Михайлова. Медицинские и лечебно-косметические мази. Учебно-методическое пособие. – М.:ВУНМЦ. 1999. – 402 с.

 17. Е.Т.Чижова, Г.В.Михайлова. Изготовление индивидуальных лечебно-косметических препаратов в аптеках, домашних условиях и условиях малосерийных производств: Учебно-методическое пособие.-М.: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005.- 262 с.

АРОМОЛОГІЯ

Контрольна робота № 1

 1. Анатомічні особливості будови аналізатора нюху.

 2. Характеристика механізму впливу запаху.

 3. Асоціативне і рефлекторне сприйняття запаху.

 4. Класифікація і характеристика контактних теорій відчуттів запахів.

 5. Фізичні і хімічні теорії відчуттів запахів.

 6. Класифікації запахів.

 7. Характеристика методів об'єктивної ольфактометрії.

 8. Суб'єктивна ольфактометрія.

 9. Способи одержання ефірних олій.

 10. Аромотерапія. Визначення. Взаємозв'язок із косметологією.

 11. Термінологія та класифікація понять та термінів аромотерапії.

 12. Характеристика наступних ефірних олій (за схемою: спосіб отримання, показання та протипоказання до застосування, особливості використання, якщо вони є): апельсину, базиліку, бергамоту, вербени, гвоздики, герані, грейпфруту, жасмину, іланг-ілангу, імбирю, кедру, кипарису, кориандру, лаванді, ладану, лимону, мандарину, меліси, яливцю, м»яти, пачулі, троянди, рожевого дерева, ромашки, сандалового дерева, сосни, фенхелю, чайного дерева, шавлії, евкаліпту.

 13. Побічні ефекти при застосуванні ефірних олій.

 14. Фізико-хімічні властивості ефірних олій.

 15. Особливості зберігання ефірних олій.

 16. Номенклатура та характеристика допоміжних речовин, які використовуються в аромотерапії. Характеристика базових олій, принципи їх вибору для аромосумішей.

 17. Особливості дозування ефірних олій з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта.

 18. Характеристика ефірних олій, застосовуваних для догляду за сухою шкірою.

 19. Характеристика ефірних олій, застосовуваних для догляду за жирною шкірою.

 20. Характеристика ефірних олій, застосовуваних для догляду за проблемною шкірою.

 21. Характеристика ефірних олій, застосовуваних для профілактики і лікування вугрової хвороби.

 22. Характеристика ефірних олій, застосовуваних при терапії целюліту.

 23. Характеристика ефірних олій, застосовуваних для догляду за зрілою шкірою.

 24. Характеристика допоміжних речовин, використовуваних у створенні аромотерапевтичних засобів.

 25. Особливості застосування аромотерапії в педіатрії, акушерстві й геронтології

 26. Особливості технології екстемпоральних аромосумішей (аромоолії, аромосолі).

 27. Технологія аромотерапевтичних засобів промислового виробництва (кремо- гелеподібної форми випуску та ін.).

 28. Протипоказання до застосування ефірних олій.

 29. Методи використання ефірних олій і аромотерапевтичних засобів в аромотерапії.

 30. Класифікація та методи проведення аромопроцедур в залежності від індивідуальних особливостей клієнта (масаж, компрес тощо).

 31. Аромотограми. Визначення. Характеристика.

 32. НТД, яка регламентує якість ефірних олій.

 33. Показники якості ефірних олій і методи їх дослідження.

 34. Структура та організація аромокабінету.

Приклади сітуаційних задач

 1. Клієнтка 16 років звернулася у косметичний кабінет у зв»язку з поствугровим станом шкірних покривів обличчя. При проведенні огляду клієнтки, діагностики стану шкірних покривів виявлена наявність чисельних інфільтратів, дрібних рубчиків в області «Т-зони». Тип шкіри нормальний із тенденцією до жирної. Запропонуйте склад й обгрунтуйте склад аромозасобу, аромопроцедури або комплексу аромопроцедур і призначте оптимальний курс.

 2. Клієнтка 50 років звернулася в косметичний кабінет для проведення процедури – педікюру. При огляді відзначені огрубілі ділянки шкіри на підошвах, а також наявність тріщин. Крім того, клієнтка скаржиться на підвищене потовиділення ступнів. Запропонуйте склад й обгрунтуйте склад аромозасобу, аромопроцедури або комплексу аромопроцедур і призначте оптимальний курс.

 3. Клієнтка 30 років звернулася з приводу скарг, зв»язаних із порушенням цілостності шкірного покриву внаслідок сонячного опіку. При огляді виявлено еритематозний стан шкіри, а також алергійні висипання (дрібний висип) на лосьйон для засмаги. Запропонуйте склад й обгрунтуйте склад аромозасобу, аромопроцедури або комплексу аромопроцедур і призначте оптимальний курс.

 4. Клієнт 40 років звернувся зі скаргами на дуже жирне волосся, наявність лупи на голові, подразнення шкіри волосистої частини голови та випадання волосся. Порекомендуйте клієнту комплекс аромопроцедур, які він може виконувати самостійно в домашніх умовах (масаж волосистої частини голови, ополіскування волосся і т.ін.).

 5. Клієнтка 30 років звернулася до косметичного кабінету зі скаргами на сильну в»ялість шкіри не тільки обличчя, але і всього тіла, викликану різкою втратою ваги. Відзначено нерівномірне забарвлення шкірних покривів в області обличчя і декольте. У області живота наявність стрій. Запропонуйте склад й обгрунтуйте склад аромозасобу, аромопроцедури або комплексу аромопроцедур і призначте оптимальний курс.

Контрольна робота № 2

 1. Основні групові сировини, що застосовуються у парфумерії.

 2. Класифікація духмяних речовин рослинного походження.

 3. Класифікація синтетичних запашних речовин. Характеристика груп. Представники.

 4. Класифікація запашних речовин тваринного походження. Представники. Джерела одержання.

 5. Класифікація і характеристика запахів за фірмою «Живаудан».

 6. Класифікація і характеристика запахів за французьким парфумерним товариством.

 7. Характеристика індивідуальних запашних речовин.

 8. Характеристика екстрактних олій. Способи одержання.

 9. Характеристика запашних речовин, одержуваних із сухої рослинної сировини. Способи одержання. Застосування в парфумерії.

 10. Характеристика бальзамів і смол. Способи одержання. Застосування в парфумерії.

 11. Група допоміжних речовин. Характеристика і представники.

 12. Поняття «акорду» у побудові парфумерної композиції.

 13. Поняття «лейтмотиву» у побудові парфумерної композиції.

 14. Поняття «гармонійного заповнення» у побудові парфумерної композиції. Сутність його взаємодії з лейтмотивом запаху.

 15. Поняття «фон запаху» у побудові парфумерної композиції.

 16. Поняття «зближення запаху» в упорядкуванні парфумерної композиції. Принципи поєднання близьких за характером приємно пахучих речовин.

 17. Сполучення близьких за характером неприємно пахучих речовин. Поєднання запашних контрастних речовин.

 18. Поняття «світлих» і «темних» запахів у побудові парфумерної композиції.

 19. Характеристика екзальторів і вібраторів.

 20. Методи гармонійного поєднання запашних речовин.

 21. Створення аромату і букету парфумерних композицій.

 22. Відмінності терміну «запах» від терміну «пахощі» в парфумерії.

 23. Характеристика парфумерних композицій квіткового напрямку.

 24. Характеристика парфумерних композицій фантазійного напрямку.

 25. Визначення і характеристика «композиції-бази».

 26. Визначення «фіксатор». Запашні речовини, що виконують функцію фіксаторів.

 27. Запашки. Концентрація запашок для різних парфумерно - косметичних засобів.

 28. Особливості методу бодрюшат.

 29. Особливості добору запашних речовин для туалетних мил. Рецептура запашок.

 30. Основні технологічні прийоми приготування парфумерних композицій.

 31. Основні технологічні прийоми приготування настоїв із рослинної сировини.

 32. Розчинники, що використовуються в приготуванні настоїв. Вимоги, що висуваються до них.

 33. Характеристика компонентів рецептур настоїв.

 34. Характеристика компонентів рецептур квіткових помад.

 35. Умови одержання екстрактів із квіткових помад.

 36. Технологічні прийоми приготування парфумів, туалетних вод і одеколонів.

 37. Органолептичні та фізичні методи дослідження запашних речовин.

 38. Методики визначення споживчих властивостей парфумерних виробів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Войткевич С.А. 865 душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии. - М., Пищевая промышленность, 1994. –600 с.

 2. Войткевич С.А. Эфирные масла для парфюмерии и аромотерапии. – М.: Пищевая промышленность, 1999. –281 с.

 3. Каспаров Г. Н., Журавлев А. М., Парфюмерно-косметическое производство. – М.,: Пищевая промышленность, 1977. – 255 с.

 4. Кэрол Мак-Гилвери, Джими Рид. Основы ароматерапии. М.: Росмэн, 1997. С. 12-14, 16-34.

 5. Нагорная Н.В. Ароматерапия в педиатрии. Cosmetic Karl Hadek International, 1998- 263 с.

 6. Основы практической аромологии. Учеб. пособ. / А.Г. Башура, С.Н. Глушко, И.И. Баранова и др. Под ред. А..Г. Башуры. – Х.: Прапор, Изд. УкрФА, 1999. – 160 с.

 7. Практическое руководство по косметологии и аромологии./ Под ред. А.Г. Башуры – Х.:, Прапор, Изд. НФАУ, 1999. –347 с.

 8. Фридман Р.А. Парфюмерия. – М.: Пищепромиздат, 1955. - 526 С.

 9. Ананьев Б.Г. Теории ощущений.- Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961.- С. 339-360.

 10. Бронштейн А.И. Вкус и обоняние. Химические анализаторы ротовой и носовой полости.- М., 1956.- С. 33-35, 42.

 11. Ванионек А., Ванионек Л. Ароматерапия.- М.: АО «Интерэксперт», 1995.- С. 9-41, 117-122.

 12. ГОСТ 17237-93 Изделия парфюмерные жидкие. Введен 01.12.93.- К. 1995. – 9 с.

 13. ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний. Введен 01.01. 93.- М. 1992.- 5 с.

 14. Дичо Димов. Вкус и обоняние.- София: Медицина и физкультура, 1998.- С.72-132.

 15. Ефіроолійні рослини України. -К.: Наук. думка, 1969.- 192 с.

 16. Кустова С.Д. Справочник по эфирным маслам- М.: Пищевая пром-сть, 1978.- 208 с.

 17. Лечение заболеваний запахами.-М.: Заочная школа повышения квалификации врачей, 1993.-50 с.

 18. Николаевский В.В. Биологическая активность эфирных масел -.: Медицина, 1987- С. 5-7, 29-40.

 19. Плужников М., Рязанцев С. Среди запахов и звуков.- М.: Молодая гвардия, 1991.-272с.

 20. Рязанцев С. Тайна запахов и звуков.- М.: Росад, 1997.- С. 189-382.

 21. Физиология человека /Под ред. Р.Шмидта и Гевса – М: Медицина, 1996. Т 1.- С. 307-311.

 22. Эфирные масла – аромат здоровья /Под ред. С.С. Солдатченко, Г.Ф. Кащенко, А.В. Пидаева, М.И. Гладун и др.- Симферополь, 1997.- 165 с.

 23. Aromaterapeutsche ol-kosmetik /Каталог фирми «AÖK». Karl Hadek, 1996. С. 1-2, 4-6.

 24. Kraus M. Die neue Volvertkűche mit ätherishen Ölen. Pflazpeint: Verlag Simon & Wahl, 1989.

 25. Les nouvelles esthetigues 1998, №4, - P.50.

 26. The World Book Encyclopædia, -Chicago; London; Sydney: World Book. Inc, 1994. Vol. 14.-P. 548-549.

 27. Valnet J. Aromatherapie. Traitment des maladies par les essences de plantes. Paris: Maloine, 1984.- 545 p.ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПВ

Каталог: students


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форми навчання Луцьк 2016
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка