Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»Сторінка4/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,5 Mb.
1   2   3   4

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология: Учебное пособие. – М.: Медицина, 2003. – 400с.

 2. Баховец Н.В. Эстетика лица: методы аппаратной косметологии. Профессиональные секреты. Спб.: «Нор Мед Издат». 2008.- 188с.

 3. Башура А.Г. Аппаратная косметология. – Х.: Основа, 2014. – 368 с.

 4. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник – Изд. 3-е, перераб. и доп., М.: Медицина, 2003 – 432с.

 5. Косметология: новейший справочник / Под общей ред. Проф. С.И.Данилова. – М.: Изд-во Эксмо; Спб.: Сова. – 570с.

 6. Марголина А, Эрнандес Е. Новая косметология. Том 1. – М.: ООО»Фирма Клавель», 2005. – 424с.

 7. Миронова Л.Г. Медицинская косметология. – М.: Крон-пресс, 2000. – 242 с.

 8. Новая косметология. Том 2 / Под ред. Е.И.Эрнандес. – М.: ООО»Фирма Клавель», 2007. – 418с.

 9. Озерская О.С. Косметология М.: “Искусство России”, 2000- 368 с.

 10. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия в косметологии.- Спб.: В. Мед. А., 2002 – 356 с.

 11. Практическая косметология: учеб. пособие / И.И.Медведева. – 2-е издание, доп. – К.: ВБО «Украинский Допплеровский Клуб», 2010. – 464 с.

 12. Практическое пособие для косметолога-эстетиста / Под ред. Л.В.Новиковой. Ч. 1. – М., 1999. – 130 с.

 13. Практическое пособие для косметолога-эстетиста / Под ред. Л.В.Новиковой. Ч. 2. – М., 2000. – 190 с.

 14. Цепколенко В.А. Лазерные технологии в эстетической медицине. – К.: ЗАО «Компания «Эстет», 2009. – 192с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

контрольних робіт

Кожне тестове завдання оцінюється максимум в 0,5 балів (100% правильна відповідь), ситуаційна задача оцінюється максимум в 15 балів (100% правильна відповідь). За сумою набраних балів: • 25 – 30 балів – за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;

 • 15 – 24 балів – за ґрунтовні знання навчального матеріалу; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять несуттєві неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач;

 • 6 – 14 балів – за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв'язання практичних задач;

 • 0 – 5 балів – за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

Отримані студентом бали за 30-бальною шкалою оцінювання знань відповідають традиційній шкалі ("відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно") згідно з таблицею:

Традиційна оцінка

Бали

5 – відмінно

25 – 30

4 – добре

15 – 24

3 – задовільно

6 – 14

2 – незадовільно

0 – 5

КЛІНІЧНІ КОСМЕТОЛОГІЯ

Введення в дисципліну.

 1. Законодавча база, яка регламентує діяльність косметологічних структур.

 2. Основи практичної дерматокосметології як клінічна база косметологічної діяльності.

 3. Перспективи розвитку клінічної косметології.

Об’єкти, засоби та методи клінічної косметології

 1. Показання до застосування косметичних засобів та процедур лікувально-профілактичної дії.

 2. Патології та косметичні недоліки шкіри і її придатків, які підлягають корекції в умовах косметологічних закладів

 3. Косметичні препарати лікувально-профілактичної дії та засоби лікувальної косметики.

 4. Косметичні процедури лікувально-профілактичної дії. Класифікація, номенклатура, косметичний та фармакологічний ефект, механізм дії.

 5. Оцінка ефективності та безпеки застосування косметичних препаратів та процедур лікувально-профілактичної дії.

Хвороби волосся.

 1. Анатомія, фізіологія, патофізіологія волосся. Стадії їх розвитку.

 2. Фізіологія волосся в різні вікові періоди.

 3. Вікові, статеві й расові особливості будови волосся.

 4. Фактори, що ушкоджують волосся.

 5. Алопеція. Етіологія, патогенез, клініка, терапія.

 6. Гормональні фактори алопецій.

 7. Основи раціонального харчування для фізіологічного росту волосся.

 8. Засоби та методи корекції алопеції в умовах косметологічного закладу.

 9. Дистрофія стрижня волосся. Етіологія, патогенез, клініка, терапія.

 10. Засоби та методи корекції в умовах косметологічного закладу.

 11. Гірсутизм та гіпертріхоз. Етіологія, патогенез, клініка, терапія.

 12. Засоби та методи корекції в умовах косметологічного закладу.

 13. Методи, процедури та засоби, які використовуються в трихології для діагностики, корекції та догляду.

 14. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Келоїдні рубці.

 1. Келоїдні рубці. Атрофічні рубці. Гіпертрофічні рубці.

 2. Причини виникнення і патоморфологія келоїдніх рубців.

 3. Клінічна картина келоїдів. Патологія і біохімія келоїдів. Методи корекції. Засоби та методи зовнішньої терапії. Профілактика келоїдних рубців.

 4. Косметологічні процедури та засоби, які використовуються в косметологічних установах для корекції рубців.

 5. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Захворювання, пов’язані з порушенням діяльності сальних залоз.

 1. Морфофункціональна характеристика та функціональна діяльність сальних залоз.

 2. Фізіологія сальних залоз в різні вікові періоди та при різних фізіологічних станах.

 3. Секреція шкіряного сала. Факторы, що визначають її активність.

 4. Себорея, її види.

 5. Вугри вульгарні. Вугри рожеві.

 6. Клінічна картина і диференційний діагноз акне. Методи та засоби корекції в умовах косметологічних закладів.

 7. Декоративна корекція при акне. Методи корекції “постакне”.

 8. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Порушення пігментації шкіри.

 1. Етіопатогенез, класифікація, клініка, терапія уроджених, спадкових, набутих, постінфекційних, постзапальних гіпермеланозів.

 2. Етіопатогенез, класифікація, клініка, терапія первинних та вторинних гіпомеланозів.

 3. Сучасні підходи до відбілювання шкіри. Методи та засоби корекції в умовах косметологічних закладів.

 4. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Хвороби нігтів.

 1. Нігті. Морфо функціональна характеристика.

 2. Анатомія й фізіологія нігтьової пластини та нігтьового ложа.

 3. Морфофункціональні зміни нігтів в різні вікові періоди і при різних фізіологічних станах.

 4. Захворювання нігтів, що зустрічаються в практиці косметолога.

 5. Методи та засоби корекції захворювань нігтів в умовах косметологічних закладів.

 6. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Фізіологічне старіння шкіри.

 1. Фізіологія старіння шкіри та організму в цілому.

 2. Основні фактори та теорії старіння.

 3. Морфологічні та клінічні зміни шкіри при фізіологічному старінні.

 4. Гормональний фактор старіння.

 5. Метаболічний синдром, його корекція з метою профілактики старіння.

 6. Розробка індивідуальних антівікових схем корекції.

 7. Методи та засоби корекції в умовах косметологічних закладів.

 8. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Фотостаріння шкіри.

 1. Ультрафіолетове випромінювання, як базовий фактор екзогенного старіння шкіри.

 2. Характеристика змін шкіри під впливом УФВ.

 3. Антиоксидантна система тканин, фотохроми.

 4. Гістологічні й клінічні прояви фотостаріння.

 5. Методи та засоби корекції й профілактики фото старіння в умовах косметологічних закладів.

 6. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Надлишкові жирові відкладення. Корекція фігури.

 1. Ожиріння та методи корекції фігури.

 2. Поняття “нормальної ваги”. Фізіологія жирової тканини.

 3. Морфологія, ріст, гіпертрофія та гіперплазія жирової тканини.

 4. Ожиріння з екологічним ухилом.

 5. Захворювання, які супроводжують ожиріння.

 6. Підходи до дієтотерапії.

 7. Методи та засоби корекції надлишкових жирових відкладень в умовах косметологічного закладу.

 8. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Геноїдна ліподістрофія (целюліт).

 1. Визначення поняття целюліт. Сучасний погляд на целюліт.

 2. Метаболізм жирової тканини. Патогенез целюліту.

 3. Фактори, які сприяють виникненню целюліту. Стадії процесу.

 4. Статеві особливості целюліту.

 5. Засоби та методи корекції целюліту в умовах косметологічного закладу. Корекція відповідно різним стадіям процесу.

 6. Антицелюлітні програми та комплекси.

 7. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин та віку.

Вікові та статеві особливості в практиці косметолога.

 1. Особливості косметичного догляду за шкірою та придатками чоловіків, підлітків, вагітних та жінок клімактеричного віку.

 2. Особливості будови шкіри в залежності від статі, віку та фізіологічного стану.

 3. Функціональна діяльність сальних та потових залоз в різні вікові періоди та при різних фізіологічних станах.

 4. Косметичні недоліки та стан шкіри в залежності від статі, віку та фізіологічного стану.

 5. Засоби та методи корекції в умовах косметологічного закладу.

 6. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Корекція придбаних порушень покривних тканин обличчя.

 1. Класифікація вікових змін м’яких тканин обличчя.

 2. Корекція покривних тканин переорбітальної зони з урахуванням анатомічних особливостей.

 3. Принципи косметичного догляду за переорбітальною зоною.

 4. Корекція червоної кайми губ з урахуванням анатомічних особливостей.

 5. Принципи косметичного догляду за червоною каймою губ.

 6. Показання та протипоказання до застосування косметичних процедур та препаратів з урахуванням анатомічних ділянок покривних тканин, віку та статі.

Основи психореабілітації при косметичних недоліках.

 1. Поняття про патомімії, артифіціальний дерматит, невротичні екскориації, екскориірованне акне, трихотилломанії.

 2. Дисморфофобія й ассоциативні розлади в косметологічній практиці.

 3. Нозогенії при косметичних дефектах.

 4. Стресс-індуцировані захворювання.

 5. Можливості й принципи психокоррекції в косметологічній практці.

 6. Комплекс заходів по формуванню активного й здорового стилю життя.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аравийская Е.Р., Соколовский Е.В. Руководство по дерматокосметологии. Спб: ООО «Издательство Фолиант», 2008. – 632 с.: ил.

 2. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология // Уч. пособие – М., 2003 – 400с.

 3. Борьба за волосы /А.А. Марголина, Е.И. Эрнандес; Под. ред. Ж.Г. Умерова. – М., 1999. – 102 с.: ил. – (Сер. «Врач-косметолог»).

 4. Дэниел Г. Бессенен, Роберт Кушнер Избыточный вес и ожирение. Профилактика, диагностика и лечение, М.: ЗАО Изд-во БИНОМ – 2004, с.240.

 5. Клеточная терапия в косметологии /А.А.Марголина, Е.И.Эрнандес, Ж.-М.Сеньоре. – М., 1999. – 168 с.

 6. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. В 4 томах. – Под ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1996.

 7. Коррекции фигуры и косметический уход за телом. Сборник статей. Общ. ред. Эрнандес Е.И.- М.: ООО «Фирма Клавель» - 2004 - с.224: ил.

 8. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека Т.1,2. М.: «Академия косметологии», 2008.- 680с.

 9. Майорова А.В., Ахтямов С.Н., Шаповалов В.С. Угревая болезнь в практике врача-дерматокосметолога – М.: ООО «Фирма Клавель», 2005 – 192 с.: ил.

 10. Марголина А, Эрнандес Е. Новая косметология. Том 1., 2 – М.: ООО»Фирма Клавель», 2005. – 424с.

 11. Машкиллейсон А.Л. Лечение кожных болезней. – М.: Медицина, 1990.

 12. Озерская О.С. Косметология: Руководство для студентов медицинских вузов и врачей – изд. перераб и доп. – Спб.: Искусство России, 2006 – 525 с.

 13. Практическая косметология: учеб. пособие / И.И.Медведева. – 2-е издание, доп – К.: ВБО «Украинский Допплеровский Клуб», 2010 – 464 с.

 14. Практическое пособие для косметолога-эстетиста / Под ред. Л.В.Новиковой. Ч. 1. – М., 1999. – 130 с.

 15. Практическое пособие для косметолога-эстетиста / Под ред. Л.В.Новиковой. Ч. 2. – М., 2000. – 190 с.

 16. Раннева Е.А., Юцковская Л.А., Юцковский А.Д. Гипоидная липодистрофия (целлюлит). Владивосток, 2007.- 259с.

 17. Рыжак Г.А., Королькова Т.Н., Войтон Е.В. Геронтокосметология: профилактика и коррекция возрастных изменений кожи. Спб.: ООО «Фирма Коста» 2006 – 160 с.

 18. Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. Монография-М.:ООО «ЮТКОМ», 2009.-288 с.:ил.

 19. Фержтек О. и В.Фержтекова, Д.Шрамек, и др. Косметология. Теория и практика. Прага. 2002 г.-378с.

 20. Фицпатрик Дж. Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии /Пер. с англ. – М.; СПб: «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 1999. – 512 с., ил.

 21. Фицтпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др. Дерматология. Атлас-справочник, Москва, 2007г.

 22. Эрнандес Е.И., Губанова Е.И., Парсагашвили Е.З., Понамарев Н.В., Ключарева С.В. Методы эстетической медицины в косметологии. М., И.Д.«Косметика и медицина», 2008. – 320с.

Каталог: students


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форми навчання Луцьк 2016
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка