Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року»Сторінка1/6
Дата конвертації04.08.2017
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6Контрольні роботи

з геометрії

для 9 класу

з поглибленим вивченням математики

за програмою:

«Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року»

Пояснювальна записка

Дана розробка містить контрольні роботи з геометрії для 9 класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року». В даній розробці також містяться відповіді до кожної контрольної роботи та перелік самих контрольних робіт.

На виконання кожної контрольної роботи відводиться один урок. Виняток становить підсумкова (річна) контрольна робота, на виконання якої відводиться два уроки.

Кожна контрольна робота складається з 4 варіантів, які містять тестові завдання, завдання на відшукання відповідностей, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Виконання тестових завдань вимагає від учнів стандартного застосування програмового матеріалу. Кожне тестове завдання містить п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна – правильна. Виконуючи завдання на встановлення відповідностей, учням необхідно утворити логічні пари. Розв’язання завдань з розгорнутою відповіддю повинні бути повними і містити обґрунтування основних етапів та отриманої відповіді. Деякі контрольні роботи містять додаткові завдання.

Завдання в тестовій формі та на встановлення відповідності відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. Остання задача в кожній контрольній роботі відповідає високому рівню.

Контрольні роботи апробовані з учнями 9 класів з поглибленим вивченням математики.Перелік контрольних робіт

з геометрії

для класів з поглибленим вивченням математики

9 клас  1. Контрольна робота № 1

Тема: «Розв’язування трикутників»

  1. Контрольна робота № 2

Тема: «Правильні многокутники»

  1. Контрольна робота № 3

Тема: «Декартові координати на площині»

  1. Контрольна робота № 4

Тема: «Вектори»

  1. Контрольна робота № 5

Тема: «Перетворення фігур»

  1. Контрольна робота № 6

Тема: «Початкові відомості зі стереометрії»

  1. Підсумкова (річна) контрольна робота


Контрольна робота № 1

Тема: «Розв’язування трикутників»

Варіант 1
Завдання 1-3 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Знайдіть sin 135°.


А

Б

В

Г

Д
2. Знайдіть , якщо .

А

Б

В

Г

Д

1


3. Знайдіть площу трикутника, якщо r = 8 см, p = 5 см, де p – півпериметр цього трикутника, rрадіус вписаного в трикутник кола.

А

Б

В

Г

Д

1,6 см2

13 см2

20 см2

40 см2

3 см2

Завдання 4-6 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Розв’яжіть трикутник АВС, якщо АВ = см, ВС = 5 см, А = 45.

5. В ромбі з площею 98 см2 один з кутів дорівнює 150. Знайдіть радіус кола, вписаного в ромб.

6. У паралелограмі ABCD кут A – гострий, АВ = см, AD = 4 см, а діагональ BD =см. Знайдіть кут в градусах між діагоналями паралелограма.
Варіант 2
Завдання 1-3 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.
1. Знайдіть cos 150°.

А

Б

В

Г

Д
2. Знайдіть , якщо = 0,6, = 0,8.

А

Б

В

Г

Д

0,6

0,8

0,48

0,96

1,4


3. Знайдіть площу чотирикутника, якщо його діагоналі дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними – 30.


А

Б

В

Г

Д

10 см2

20 см2

40 см2

13 см2

3 см2

Завдання 4-6 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Розв’яжіть трикутник АВС, якщо АС = 7см, ВС = 8 см, В = 60.
5. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, а висота, проведена до основи, – 32 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника.
6. У рівнобічній трапеції бічна сторона дорівнює 25 см, діагональ – 30 см, а менша основа – 11 см. Знайти радіус кола, описаного навколо трапеції.
Варіант 3
Завдання 1-3 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Знайдіть ctg 120°.


А

Б

В

Г

Д

10


2. Знайдіть , якщо = – 0,8.


А

Б

В

Г

Д

– 0,8

0,8

0,6

0,96

– 0,6


3. Знайдіть площу трикутника, якщо його сторони дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними – 30°.


А

Б

В

Г

Д

10 см2

20 см2

40 см2

13 см2

3 см2

Завдання 4-6 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Розв’яжіть трикутник АВС, якщо ВС = см, АС = 2 см, С = 135.
5. Сторони паралелограма дорівнюють 13 см і 14 см, а одна з його діагоналей – 15 см. Знайдіть найменшу висоту паралелограма.
6. В ромбі ABCD з площею 98 см2В = 150. Точка Н – це точка перетину діагоналей ромба. З точки Н на його сторони АВ і ВС проведено висоти НМ і НК. Знайдіть площу трикутника НМК.

Варіант 4
Завдання 1-3 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.
1. Знайдіть tg 135°.

А

Б

В

Г

Д

– 11Не існує


2. Знайдіть , якщо = 0,8 і 90 ≤  ≤ 180 .


А

Б

В

Г

Д

– 0,8

0,8

0,6

0,96

– 0,6


3. Знайдіть площу трикутника, якщо а = 8 см, ha = 5 см.


А

Б

В

Г

Д

1,6 см2

13 см2

20 см2

40 см2

3 см2

Завдання 4-6 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Розв’яжіть трикутник АВС, якщо АВ = см, ВС = 1 см, В = 150.
5. Знайдіть кути ромба, периметр якого дорівнює 24 см, а площа – 18 см2.
6. З вершини тупого кута B паралелограма ABCD проведено висоти ВМ і ВК. Знайдіть площу трикутника ВМК, якщо АВ =, AD = 4 см, а діагональ BD =см .

Контрольна робота № 2

Тема: «Правильні многокутники»
Варіант 1

Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.


1. Сторона правильного трикутника дорівнює см. Знайти радіус кола, описаного навколо трикутника.

А

Б

В

Г

Д

см

1,5 см

3 см

см

9 см

2. Скільки сторін має правильний многокутник, кут якого дорівнює 1150?

А

Б

В

Г

Д

10

12

14

16

Такого многокутника не існує

Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.3. Радіус круга 3 см. На колі, яке обмежує цей круг, взяли точки А і В. На цьому ж колі по різні боки від хорди АВ позначили точки М і Р. . Встановіть відповідність між площами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):

1)

площа сектора, який містить дугу ;

А)

см2;

2)

площа круга;

Б)

см2;

3)

площа кругового сегмента, який містить дугу ;

В)

см2;

4)

площа сектора, який містить дугу

Г)

см2;Д)

см2.

Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.
4. Знайдіть сторону квадрата, в якому добуток радіусів вписаного і описаного кіл дорівнює см2.

5. На катеті рівнобедреного прямокутного трикутника як на діаметрі побудовано коло. Знайдіть довжину дуги кола, яка не міститься всередині трикутника, якщо його гіпотенуза дорівнює см.
Варіант 2
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Знайти радіус кола, описаного навколо квадрата зі строною см.

А

Б

В

Г

Д

см

см

1 см

2 см

см


2. Знайти сторону правильного шестикутника, описаного навколо кола з радіусом ?

А

Б

В

Г

Д

4 см

см

3 см

см

2 см

Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.3. Радіус круга см. На колі, яке обмежує цей круг, взяли точки А і В. На цьому ж колі по різні боки від хорди АВ позначили точки М і Р. . Встановіть відповідність між площами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

площа круга;

А)

см2;

2)

площа кругового сегмента, який містить дугу ;

Б)

см2;

3)

площа кругового сегмента, який містить дугу ;

В)

см2;

4)

площа сектора, який містить дугу

Г)

см2;Д)

см2.

Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Кут, який дорівнює 360, вписаний в коло з радіусом 5 см. Знайдіть довжину дуги кола, яка міститься між сторонами кута.

5. Знайдіть площу правильного дванадцятикутника, якщо його сторона дорівнює см.
Варіант 3
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Знайти радіус кола, описаного навколо правильного шестикутника зі строною см.

А

Б

В

Г

Д

см

см

3 см

1 см

2 см

2. Чому дорівнює градусна міра кута правильного двадцятикутника?

А

Б

В

Г

Д

1500

1620

1350

1200

Визначити неможливо

Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.3. Радіус круга см. На колі, яке обмежує цей круг, взяли точки А і В. На цьому ж колі по різні боки від хорди АВ позначили точки М і Р. . Встановіть відповідність між площами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):

1)

площа кругового сегмента, який містить дугу ;

А)

см2;

2)

площа сектора, який містить дугу ;

Б)

см2;

3)

площа круга;

В)

см2;

4)

площа кругового сегмента, який містить дугу

Г)

см2;Д)

см2.

Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.4. Знайти периметр правильного шестикутника, вписаного в коло, якщо периметр правильного трикутника, описаного навколо цього кола, дорівнює см.

5. Три кола з радіусами 1 дм, 2 дм і 3 дм попарно дотикаються одне до одного. Знайти довжину кола, що проходить через центри заданих кіл.
Варіант 4
Завдання 1-2 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1. Знайти радіус кола, вписаного у квадрат зі строною см.

А

Б

В

Г

Д

см

см

4 см

2 см

см

2. Знайти сторону правильного трикутника, якщо радіус кола, описаного навколо трикутника дорівнює см.

А

Б

В

Г

Д

см

см

9 см

6 см

3 см

Завдання 3 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідний, позначений буквою.3. Радіус круга 3 см. На колі, яке обмежує цей круг, взяли точки А і В. На цьому ж колі по різні боки від хорди АВ позначили точки М і Р. . Встановіть відповідність між площами названих фігур (1-4) та їх числовими значеннями (А-Д):


1)

площа кругового сегмента, який містить дугу ;

А)

см2;

2)

площа сектора, який містить дугу ;

Б)

см2;

3)

площа сектора, який містить дугу ;

В)

см2;

4)

площа круга

Г)

см2;Д)

см2.

Завдання 4-5 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Висновки, зроблені у розв’язанні, повинні бути достатньо обґрунтованими.

4. Квадрат вписано в коло. Знайти довжину дуг, на які поділяється коло вершинами квадрата, якщо площа круга, обмеженого цим колом, дорівнює см2.

5. Довжина кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює см, а довжина його сторони – см. Знайти кількість сторін многокутника.


Контрольна робота № 3
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconПрограма. 10. 00 Російська мова. Знз з навчанням н мовою. Нові навчальні програми
Українська мова, 8-9 кл. Програма для знз (класів) з поглибленим вивченням української мови
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconАнна-Марія Богосвятська Людмила Ковальова
Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconНавчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства

Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconЗвіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської
Звіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного...
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconВикористання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння
Тернопільська спеціалізована школа №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconПрезентація Учениці 9-в класу Гульпи Євгегнії Мій улюблений актор Моїм улюбленим актором є
Левона, який, до речі, став доктором. Мікаел ходив до московської загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іспанської мови...
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували
Н україни; Савченко О. В., учитель української мови І літератури, учитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня...
Контрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
Он фиксирует рационально-эмоциональное отношение к миру, оформляет мысли, цели, действия и является главным инструментом человеческого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка