Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу


Принцип творчої напруги в лідерствіСкачати 491,32 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації17.01.2018
Розмір491,32 Kb.
1   2   3   4   5Принцип творчої напруги в лідерстві – точна картина теперішнього так само важлива як і переконлива картина бажаного майбутнього


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 2.10.

Нові ролі лідера (за П. Сенге)

Лідер як дизайнер


 • Організаційний дизайн помилково сприймається як клітинки та лінії

 • Керівна роль ідей про ціль, бачення та ключові цінності

 • Політики, стратегії та структури

 • Ефективний процес навчанняЛідер як вчитель


 • Ментальна модель: на що в основному лідери націлюють власну увагу та увагу їх організації

 • Визначення реальності та заохочення висловлення поглядів на реальність


Лідер як слуга

 • Обслуговування людей

 • Обслуговування цілі___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 2.11.

Нові навики лідера (за П. Сенге)

Побудова спільного бачення


 • Заохочення особистого бачення

 • Комунікація та прохання про підтримку

 • Бачення як постійний процес

 • Змішування бачення “в себе” з баченням назовні

 • Розрізнення позитивного і негативного баченняВипробування нових моделей

 • Бачення зрізів абстракції

 • Швидкість думки

 • Розрізнення теорії та теорії в дії

 • Розпізнання та зменшення захисних рутин

Системне думання


 • Взаємозв’язки, а не речі та процеси

 • Відмова від звинувачень

 • Розрізнення деталізованої складності та складності динамічної

 • Фокусування на зонах високої віддачі

 • Запобігання симптоматичним рішенням_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновки


 • Проблеми лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності. З одного боку, лідерство розлягається як наявність визначеного набору якостей, які приписуються тим, хто успішно впливає на інших, з іншої, лідерство – це процес переважно несилового впливу в напрямку досягнення групою чи організацією своїх цілей. Лідерство представляє собою специфічний тип управлінської взаємодії, оснований на найбільш ефективному поєднанні різних джерел влади і направлений на спонукання людей до досягнення спільних цілей.
 • Лідерство передбачає вплив на послідовників, тому питання про використання влади і прийнятності лідера для його підлеглих має актуальний характер. Здатність прийняти лідера в більшій мірі залежить від потреби підлеглих отримати задоволення від роботи.
 • Лідерство як тип відношень управління відрізняється від власне управління і будується на відношеннях типу “лідер-послідовник”, ніж “начальник-підлеглий”. Не кожен менеджер використовує лідерство у своїй поведінці. Продуктивний менеджер не обов’язково є ефективним лідером, і навпаки. Успіх в управлінні не компенсує поганого лідерства.
 • Підходи до вивчення лідерства відрізняється комбінацією трьох основних змінних, які приваблюють увагу дослідників по сьогодення: лідерські якості, лідерська поведінка і ситуація, в якій діє лідер. Важливу роль при цьому відіграють характеристики поведінка послідовників. Кожен з підходів пропонує своє рішення проблеми ефективного лідера.
 • Розглядаючи питання про лідерство, велике значення мають такі ситуаційні фактори, як очікування підлеглих, їх вміння і навики, чіткість визначення їх ролі, досвід роботи. Лідери мало повипливають на підвищення ефективності виробництва, якщо не можуть правильно змінювати і підкоряти своїм цілям ці фактори.
 • Підходи, що ґрунтуються на ситуаційності лідерства, пропонували пояснювати ефективність лідерства через різні ситуаційні змінні, тобто через вплив зовнішніх факторів, не беручи при цьому до уваги лідера як особистість. Нові концепції намагалися об’єднати переваги і досягнення як традиційного, так і ситуаційного підходів. В своїх висновках ці концепції ґрунтуються на аналізі лідерського характеру і його взаємозв’язку з наявною ситуацією.
 • Ситуаційний підхід передбачає необхідність враховувати такі складові, як лідер, підлеглі, організація. Ці складові знаходяться у взаємодії і повинні бути правильно ідентифіковані.
 • Нові підходи концентрують свою увагу на здатності лідера створювати нове бачення вирішення проблеми і, використовуючи свою харизму, передати її значення послідовникам таким чином, щоби це надихнуло і викликало у них ентузіазм до здійснення дій для досягнення мети.
 • Грецьке слово “харизма” означає “дар”. Здатність впливати на людей, яка не може бути чітко пояснена логічними засобами, називається харизмою.

Передбачається існування двох типів харизматичних лідерів: чітко формулюючий свої передбачення і реалізуючий лідерство в критичних ситуаціях.


 • Теорія атрибуції лідерства передбачає, що здатність лідерів до передбачення реакції послідовників збільшується при умові, що відомо, як послідовники пояснюють свою поведінку і результативність.
 • Лідери визначають причини поведінки послідовників стосовно їх особистості, задачі або унікальному збігу обставин, що називається контекстом.
 • Формування та підтримка організаційної культури – одне з найважливіших завдань лідера. Організаційна культура – сукупність найбільш важливих припущень, що сприймаються членами організації і набувають значення у задекларованих організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки та дій.
 • Компетенції сучасного лідера розглядають як складну композицію знань, навичок, досвіду та практики. Компетенції формуються під впливом організаційної культури. Виділяють фахову, методичну та соціальну компетенції.
 • Можуть існувати певні замінники та нейтралізатори лідерства, які мають витоки у особливостях підлеглих, особливостях завдання та особливостях організації.
 • Глобалізований світ спричиняє появу нових ролей лідера: лідер як дизайнер, лідер як вчитель, лідер як слуга. До нових навичок лідера можна віднести: побудова спільного бачення, випробування нових людей, системне думання.Методичні рекомендації
Мета розділу:

 • отримати знання щодо природи та змісту лідерства;

 • ознайомитись з підходами до вивчення лідерства;

 • навчитись обирати стиль лідерства відповідний ситуації в організації.


Матеріали для обов’язкового вивчення:

  1. Мультимедійний навчальний посібник „Корпоративна політика і лідерство”, розділ 2.

  2. Опорний конспект дистанційного курсу, розділ 2.


Додаткові матеріали для вивчення:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: – Гардарики, 1999. – 415 с.

 2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.-Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер.с англ. – 8-е изд. – М.: Инфра – М, 2000. – С.361 – 423.

 3. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-е изд. – М.: ИНФРА – М, 1999. – С.390 – 467, 563 – 686.

 4. Филанович С.Д. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 288 с.

 5. Чемерис А., Ліпенцев А. Підвищення кваліфікації управлінців: досвід та проблеми // Вісник Головдержслужби України. – 1997. – № 1 – С. _______.


Види навчальної діяльності, передбачені у розділі 2

Практичне заняття „Ефективне лідерство в організації”

Мета:

 • проаналізувати основні підходи до класифікації стилів лідерства;

 • розглянути на прикладі реальних організацій сучасні практики лідерства;

 • виявити чи існує вплив лідерства на організаційну ефективність.


Завдання для виконання:  1. Наведіть основні підходи до вивчення лідерства в організації

  1. Наведіть два приклади відомих лідерів із сфери державного управління та місцевого самоврядування; із сфери політики; із сфери бізнесу, які наділені рисами харизматичного лідера і обгрунтувати в чому це проявляється

  1. Які основні відмінності традиційних перехідних лідерів від перетворюючих лідерів? Поясніть ці відмінності на прикладі керівників сучасних українських організацій

  1. Що прийнято розуміти під замінниками лідерства? Наведіть приклади замінників лідерства, пов’язаних з задачею, підлеглими та організацією

  1. Наведіть конкретні приклади впровадження та підтримки лідерами організаційної культури в державній установі (або організації іншої за природою)

  1. Наведіть умови ефективного лідерства в реальній організації за власним досвідом, матеріалами періодики або соціологічних досліджень

Форма звітності для завдання 2.1.:

2.1. Основні підходи до вивчення лідерства в організації


Форма звітності для завдання 2.2.:

2.2. Форма для обгрунтування наведених прикладів харизматичного лідерстваНаведений приклад

Компоненти, якими аргументується харизматичність наведеного лідера

Прізвище та соціальний статус наведеного лідера

Прізвище та соціальний статус наведеного лідера

Форма звітності для завдання 2.3.:

2.3 Основні відмінності традиційних перехідних лідерів від перетворюючих лідерів? Відмінності на прикладі керівників сучасних українських організацій

Традиційні перехідні лідери

Перетворюючі лідери


Форма звітності для завдання 2.4.:

2.4. Приклади замінників лідерства з власного досвіду чи досвіду діяльності інших організаційОсобливості підлеглих
Особливості завдання
Особливості організацій
Форма звітності для завдання 2.5.:

2.5. Приклади впровадження та підтримки лідерами організаційної культури в державній установі (або організації іншої за природою)

Механізми впровадження і підтримки і підтримки організаційної культури

Приклади дій лідерів в реальних організаціяхТе, чому лідери приділяють увагу


Реакція лідерів на організаційні кризи


Моделювання ролей та навчання


Критерії нагород і статусів


Критерії підбору і просування


Критерії розподілу ресурсів


Організаційна „символіка” та „обрядовість”

Форма звітності для завдання 2.6.:

2.6. Умови ефективного лідерства в реальній організації


Форма звітності для завдання 2.7.:

2.7. Риси ефективного лідерстваСемінарське заняття

Лідерство в державній установі”


Мета:

 • проаналізувати особливості сучасного лідерства в державній установі;

 • актуалізувати набуті під час вивчення курсу теоретичні знання;

 • виявити можливості застосування нових підходів до лідерства в державній установі.


Питання для обговорення: 1. Чи впливає стиль лідерства у вищій організації на стиль лідерства у державній установі? Якщо впливає, то наскільки?

 1. Чи могли б Ви сформулювати відмінності стилів лідерства керівників місцевих державних адміністрацій; у місцевому самоврядуванні, у бізнесі... Чим це обумовлено і які підходи краще використовувати?

 1. Нові ролі і навички лідера – наскільки це актуально для інституту державної служби?

 1. Яким чином структури та фундаментальні контркультури впливають на стиль лідерства ?

 1. Чи могли б ви обґрунтувати тезу про те, що лідерство впливає на ефективність управління організацією?


Список рекомендованих джерел
І – Література:


 1. Бушуєв С.Д., Моргунов В.В. Динамическое лідерство в управлении проектами. – К., 1999. – С.85 – 112.

 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 3. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 349 с.

 4. Введение в менеджмент: социология организаций и управления / А.А. Ралдугин, К.А. Ралдугин; Воронеж. Высшая школа предпринимателей. – Воронеж, 1995. – 197 с.

 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарика, 1996. – С. 325 – 412.

 6. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/ Под. ред. А.И. Наумова. – М.: Гардарики, 1999. – С. 15 – 33.

 7. Власова А.М., Савчук Л.М., Савінова В.Б. Організаційна поведінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 96 с.

 8. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 320 с.

 9. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.- мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVI, 361 – 419c.

 10. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – С. 319 – 357.

 11. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Дело, 1996. – 384 с.

 12. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XXVIII, 390 – 467 с.

 13. Минцберг Г. Куин Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – Спб: Питер, 2001. – 396 – 417 с.

 14. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Пер. с англ под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПБ: Питер, 2000. – 448 с

 15. Роберт Р. Блейк, Джейн С. Мутон. Научные методы управления: учебное пособие / Под. ред. В.Б. Мусиенко. – К.: «Доверие», 1992. – 144 с.

 16. Филонович С.Р.Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

 17. Черкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.И. Управленческая деятельность менеджера. – К.: Ваклер – Атлант, 1998. – 470 с.

 18. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

 19. Лідерство. Вступ до курсу з принципів лідерства у ХХІ столітті / Укладачі З.Поточняк, П.Кросбі, Г.Каніщенко, П.Плошайський, П.Шеремета, К. Амант. – Мінеаполіс – Ялта: СЕUМЕ, 2001. – 155 с.

 20. Менеджмент. Матеріали навчального семінару для українських викладачів економіки та бізнесу. – К.: СЕUМЕ, 1999. – 13 – 20 с.

 21. Корсак К., Бойчук Е. Лидеры ХХI столетия (задачи и гипотезы) // Персонал – №4 – 2004 – С.64-70.

 22. Успешные управленцы: Наполеон Бонопарт // Теория и практика управления – №4 – 2004 – С.6-12

 23. Успешные управленцы: Конрад Аденауэр // Теория и практика управления – №4 – 2004 – С.12-14.

 24. Холяк О. Онтологическое лидерство и современное управление // Менеджмент и менеджер. – 2002 – №3 – С.40-44.

 25. Друкер П. Задачи менеджмент в ХХІ веке / Пер. с англ. Н.М.Макаровой. – М.: Изд.дом „Вільямс”, 2000. – 272 с.

 26. Band, William A. Touchstones: ten ideas revolutionizing business / William Band. – John Wiley & Sons, Inc, 1994. – 47 –64 p.

 27. Organization development and transformation: managing effective change/ edited by Wendell L. French, Cecil H. Bell, Jr., Robert A. Zawacki. – 4th ed. – Irwin McGraw-Hill, 1994. – 125 – 240 p.


ІІ – Інтернет-ресурси:

 1. Громадянський простір. – http://www.civicua.org/news/view.html

 2. Управління персоналом. Розвиток лідерства. – http://management.com.ua/ld

 3. Молодіжне лідерство. – http://www.iatp.org.ua/cen/libr/cimbal.html

 4. Професія, лідерство, організація, труд. – http://www.ennews.narod.ru/plot.html

 5. Лидерство: построение организации. – http://innov.spbu.ru/showart.php

 6. Лидерство в организации. – http://www.konsi.nnov.ru/KNS_BNCH/bnch415.htm

 7. Лидерство и лидеры в организации: о чем говорят теория и практика. – http://www.personal-mix.ru/published/aticle.phtml

 8. Развитие лидерства в контексте развития организации. – http://klerk.ru/boss/?13258

 9. Развитие лидерства в контексте развития организации. – http://www.gilbo.ru/index.php?page=tech_carr&art=1812

 10. Развитие лидерства в контексте развития организации.– http://akf.spb.ru/article.php?idarticle=000296

 11. Корпоративная культура. Развитие лидерства в контексте развития организации. – http://www.treningoff.ru/article/228/28/4/

 12. Лидерство и руководство в малых группах. – http://oracle.ukrsat.com/manTips_lid_malGroup.html

 13. Шей Мк Конон. – Лидер как созидатель ценности // «Отдел кадров» – 2004. – №21 (132). – С.6-10 – http://www.HRD.com

 14. Волошина И. Ассесмент руководителей – плюсы и минусы. // «Управление персоналом» – 2004. – №13 (99). – С.68-71 – http://www.top-personal.ru

 15. Ахиезер А.С. Монополизация и диалогизация управления. // «Общественные науки и современность» – 2004. – №2. – С.24-35 – http://www.ecsocman.edn.ru / ons

 16. Конрад Аденауэр – http://www. hrono.ru / biograf / adenauer. html


III – Наукові статті:


 1. Корсак К., Бойчук О. Лідери ХХІ століття (задачі і гіпотези) // Персонал, 2004. – №4. – С.64–69 (файл „Лідери ХХІ століття”)

 2. Лідер як творець цінностей. Підкорення розуму й завоювання сердець // Отдел кадров, 2004. – С.6 – 10 (файл „Лідер як творець”)

 3. Розвиток емоційної компетенції державних службовців (файл „Розвиток компетенцій”)

 4. Організаційна культура органів державного управління та місцевого самоврядування: проблеми діагностики(файл „Оргкультура”)

 5. Онтологічне лідерство і сучасне управління // Менеджмент і менеджер, 2002. – Вип.3. – С.40 – 44 (файл „Онтологічне лідерство”)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconПосібник до вивчення курсу
С 24 Світленко, С. І. Посібник до вивчення курсу «Давня та нова історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» [Текст] / С. І....
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconС. І. Світленко посібник до вивчення курсу
С 24 Світленко, С.І. Посібник до вивчення курсу «Історіософія історії України» [Текст] / С.І. Світленко. – 2-ге вид., переробл. І...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconНавчальний посібник Черкаси 2013 зміст передмова
Дидактичні матеріали для формування історичних компетентностей учнів з курсу «Вступ до історії»
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconП., Середяк А. В. Історичне краєзнавство навчальний посібник
Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. – Ч.І. – Львів: Видавничий центр лну імені Івана...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-х 7-х класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005, 2006, 2007 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків Видавництво нфаУ «Золоті строрінки»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка