«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений планСкачати 364,43 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2018
Розмір364,43 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Теоретичний тур

8 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Цього року минає 440 років від часу появи реєстрового козацтва. На відзначення цієї події гурток «Історик-початківець» вирішив провести шкільну конференцію на тему: «Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план.

Кількість балів – 25.
2. Історики стверджують, що основні хвилі етнічних змін на українських землях припадають на середину ХІІІ ст. та кінець XIV – початок XV ст. Вони посилюються в другій половині XVI – на початку XVII ст. Спробуйте знайти цьому пояснення або спростуйте твердження. Для цього пригадайте перебіг ключових подій цих періодів, пов’язаних з переселеннях представників того чи іншого етносу.

Кількість балів – 25.
3. В одному з підручників з історії України для 8-ого класу зазначено, що «безпосередній вплив на українську культуру [XVI століття] мали здобутки західноєвропейського Відродження та Реформації». Доведіть або спростуйте наведену думку, вказавши на подібне і відмінне в розвитку української культури та культури західноєвропейських країн. Спробуйте знайти цьому пояснення або спростуйте твердження.

Кількість балів – 25.
4. Підготуйте статтю для енциклопедичного словника на тему «Мартін Лютер – великий німецький реформатор».

Кількість балів – 25.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Теоретичний тур

9 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Існує думка, що суспільний розвиток українських земель в ХІХ столітті був схожим до розвитку інших європейських країн. Доведіть або спростуйте наведене твердження, вказавши на подібне і відмінне.

Кількість балів – 20
2. Англійський історик Норман Дейвіс у своїй великій роботі «Європа: Історія» (Київ, 2000) відводить особливе місце епосі Відродження в історії людства. На його думку, «Ренесанс – це духовна сила, що розбила шкарлупу середньовічної цивілізації». Чи поділяєте Ви думку британського вченого? Відповідь обґрунтуйте.

Кількість балів – 20
3. На матеріалах вивченої Вами європейської історії XVI –XIX ст. доведіть, що терор не можна використовувати як засіб розв’язання внутрішньополітичних питань.

Кількість балів – 20
4. Уявіть, що ви є учасником наукової конференції на тему «Формування української модерної нації», яку проводить Мала Академія Наук. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план.

Кількість балів – 20.
5. Підготуйте статтю для енциклопедичного словника на тему «Микола Костомаров».

Кількість балів – 20.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Теоретичний тур

10 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Охарактеризуйте основні суспільні процеси, які мали місце на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Кількість балів – 20.
2. Веймарська республіка між Другим і Третім Рейхом: характерні риси та особливості розвитку.

Кількість балів – 20.
3. Порівняйте організаційні і програмові засади та основні результати діяльності в 1920-х роках комуністичних організацій в Україні – КП(б)У, УКП(б), УКП. Сформулюйте висновки, до яких Ви прийшли.

Кількість балів – 20.
4. У сучасних підручниках з історії для загальноосвітніх навчальних закладів зустрічаємо рубрики «Документи», «Документи свідчать», «Мовою джерела», «Зверніться до джерел». Часто там вміщені цитати з праць тих або інших істориків-науковців. Чи виправдана, на Вашу думку, така трактовка історичного джерела? Наведіть своє бачення історичного джерела та історичного документа. Подайте їх приклади.

Кількість балів – 20.
5. Напишіть політичний портрет на тему: «Націонал-демократичний монополіст» Кость Левицький: від «нової ери» до «листопадового чину».

Кількість балів – 20.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Теоретичний тур

11 клас
Загальна кількість балів – 100

1. Напишіть історичне есе на тему: «Архіпелаг Франца Йосифа»: Франц Йосиф І на чолі Австрійської імперії».Кількість балів – 20.
2. У одному з сучасних підручників для загальноосвітніх навчальних закладів запропоновано таку періодизацію історії України початку ХХ століття: 1) 1900–1908 рр.; 2) 1908–1914 рр.; 3) 1914–1918 рр.; 4) 1917–1921 рр. Обґрунтуйте логіку цієї періодизації. Запропонуйте власний варіант періодизації історії України початку ХХ ст.

Кількість балів – 20.
3. Закрита/незакрита доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС «Про культ особи та його наслідки» та її історичне значення.

Кількість балів – 20.
4. Складіть тези розділу «Україна в період незалежності (1991–2011 рр.)» до підручника з історії України, які б включали такі складові: а) важливі факти, події; б) діячі; в) процеси у різних сферах життя; г) здобутки на міжнародній арені. Коротко підсумуйте розвиток України за 20 років незалежності.

Кількість балів – 20.
5. В «Апології історії» Марк Блок згадав свого ліцейного вчителя, котрий десь у 1900 р. наголошував для учнів, що події 1830 р. – це вже не історія, а політика. У 1941–1942 рр., на час написання «Апології історії», такими «неісторичними» декому видавалися події 1914 чи 1940 рр. «Цілковитої згоди щодо причин такого остракізму немає», – зауважив М. Блок. Якими мотивами, на Вашу думку, керувалися ті, хто готовий був віддати на відкуп політиці, у одному випадку, події 1830 р., в іншому 1914 чи 1940 рр.? Чи існує насправді хронологічна межа між історією і політикою? Свою точку зору аргументуйте.

Кількість балів – 20.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Практичний тур

8 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Уявіть, що Ви берете участь у вікторині «Сторінками історії Галицько-Волинської держави». Вам потрібно заповнити таблицю, вставивши відповідні літери.

Князь

1. Роки

пра-

вління

2. Розши-

рення

території

князівства

3. Внутрішня

політика

4. Зовнішня

політика

5. Окремі

факти

біографії

Роман Мстисла-

вович

Данило Галицький
Юрій І Львович
  1. А. 1301-1308 рр. Б. 1270-1289 рр. В. 1238-1264 рр. Г. 1199-1205 рр. Д. 1325-1340 рр.
  1. А. Об’єднання всіх галицьких земель в одне князівство. Б. Поширення влади на Київщину та Переяславщину. В. Поширення кордонів до нижньої течії Дністра і Південного Бугу. Г. Приєднання частини Закарпаття з Мукачевим.
  1. А. Жорстка політика щодо боярства. Б. Реформа війська. В. Перенесення столиці князівства в Галич. Г. Розгром бунтівних галицьких бояр, угорців і поляків у битві під Ярославом. Д. Перенесення столиці до Холма. Е. Створення Галицької митрополії. Ж. Перенесення столиці до Володимира. З. Перенесення столиці до Львова.
  1. А. Розгром німецьких рицарів під Дорогичином. Б. Війни з Литвою. В. Походи проти половців. Г. Війни з Угорщиною. Д. Підтримка союзних відносин з польським королем Владиславом Локетком. Е. Війни з Польщею. Ж. Війни із Золотою Ордою. З. Тісний союз з Візантією.
  1. А. Прийняття титулу короля. Б. Загибель князя у битві під містечком Завихостом .на Віслі. В. Участь у битві на р. Калці. Г. Князювання в Новгороді. Д. На його печатці були викарбувані слова: «Король Русі, князь Ладимерії». Е. Його спадкоємцями були два сини – Андрій і Лев.

Кількість балів – 15
2. Перед Вами срібна медаль із зображенням Карла Великого. З’ясуйте, з якою політичною традицією пов’язане це зображення. Зверніть увагу на напис: «Karolus Imp[erator] Aug[ustus]». Свою відповідь аргументуйте.Кількість балів – 5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Перед Вами чотири карти, які відображають хід козацько-селянських повстань кінця XVI – 30-х років XVII ст. Дайте назву кожній карті, вкажіть дату і ватажків повстання, визначте результати і наслідки цих повстань. Завдання виконайте у формі таблиці.
Назва карти

Ватажок (ватажки)

Дата (рік/роки)

Результати і наслідки

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

Карта 1


Карта 2Карта 3Карта 4
Кількість балів – 20
4. Яке поняття чи термін є зайвим у кожному з рядів? Чому це слово (словосполучення) є зайвим?

А) Літопис, аннали, хроніка, грамота, фібула, хартія.

Б) Тотемізм, фетишизм, ідол, тіун, магія, капище, культ.

В) Єпископ, митрополит, патріарх, курфюрст, кардинал, диякон.

Г) Барон, граф, вікінг, рицар, маркграф.

Д) Генеральні штати, парламент, курія, сейм, кортеси, рейхстаг.

Е) Князі, магнати, дрібна шляхта, міщани, духівництво.

Кількість балів – 12

А) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Розв’яжіть хронологічне рівняння. Зазначене в дужках замініть цифрами.

Від 2012 року відніміть (дату) укладення Куруківської угоди, додайте (дату) офіційного хрещення Русі Володимиром Великим. До цієї суми додайте (дату) походу князя Ігоря Святославовича на половців. Потім відніміть (дату) видання першого Литовського статуту. До цього числа додайте (дату) Любецького з’їзду руських князів. Від цієї суми відніміть (дату) загибелі Західної Римської імперії. У результаті Ви отримаєте дату важливої події в історії України. Назвіть її. Яке значення мала ця подія в історії України?Кількість балів – 10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Розв’яжіть кросворд. У виділених клітинках отримаєте термін. Дайте його визначення. Коли, де і за яких обставин вперше виник цей орган влади?

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1. Політика, спрямована на розширення території країни шляхом поглинання чи приєднання сусідніх територій. 2. Воєнні походи військово-службового люду, селян і міщан прикордонної смуги на татарські кочовиська, улуси й фортеці у відповідь на татарські напади. 3. Найзаможніше привілейоване населення середньовічних міст більшості країн Європи. 4. Середньовічна філософія, яка досягла розквіту в ХІІІ ст. і поєднала теологію з формальною логікою. 5. Форма організації торгівлі, яка об’єднувала торговельними зв’язками регіони країни, включаючи й регіони інших країн. 6. Ремісник, який пройшов строк учнівства й працює в майстра за плату. 7. Союзна держава, складові частини якої (землі, князівства) проводять самостійну внутрішню політику. 8. Виробництво скла і скляних виробів. 9. Релігійно-громадські організації міського населення при православних (згодом і греко-католицьких) парафіях в Україні та Білорусі XVI-XIX ст.

Кількість балів – 12.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Розв’яжіть історичні задачі.

А) Чому люди з доброю пам’яттю користувались великою повагою в середні віки?

Б) Чому в XIV ст. в країнах Західної Європи стало вигідно звільняти селян від особистої залежності?

В) Чи можна вважати 1453 р. датою закінчення історії середніх віків? Свою думку обґрунтуйте?

Г) Чому мільйони жителів Америки відмовились відзначати 500-річчя її «відкриття»?

Д) Чому Генріха IV Бурбона називають «першим королем нового часу»?Кількість балів – 26.

А)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Практичний тур

9 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Заповніть таблицю «Основні форми організації промислового виробництва: порівняльний аналіз».

Питання для порівняння

Реміснича майстерня

Мануфактура

Завод/фабрика

Хто був власником підприємства?


Які розміри підприємства?


Хто працював?


Які знаряддя праці використовували?


Кому належали знаряддя праці й вироблені продукти?


Чи існував поділ праці?


Кількість балів – 18
2. Розв’яжіть кросворд. У виділених клітинках отримаєте термін. Дайте його визначення. Коли, де і за яких обставин вперше виник цей орган влади?

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Каталог: predmety -> istoriya -> media -> files
files -> Програма Варіативного курсу. 8 клас
files -> Завдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
files -> Навчальний посібник для 7 класу. Івано-Франківськ, 2002. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». Івано-Франківськ, 1992
files -> Надія Цендра. Перемога пролетаріату була її метою. Комісар Бош
files -> Тема. Україна в системі міжнародних відносин кінця XX – початку XXI століть. Мета
files -> Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета
files -> Віхи історії івано-франківська
files -> Програма варіативного курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconУрок з історії України з мультимедійною підтримкою в 5 класі за темою «Богдан Хмельницький»
...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconПрофоргам груп пропонуємо взяти участь у олімпіаді з історії
України, як незалежної держави із соціально орієнтованою економікою, у якій кожна чесна людина змогла б жити гідно, маючи можливість...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconThe Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991
...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconЖиття Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
Залучити учнів до дослідження біографії гетьмана Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconІсторичне краєзнавство. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині
Короткий опис маршрутів дасть можливість організувати туристсько-краєзнавчі походи, які спрямовані вивчення історії періоду Визвольної...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconУрок історії України, 8 клас
Наш край в роки Національно –визвольної війни українського народу середини ХVII ст. Сподвижники Богдана Хмельницького: Іван Богун,...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconVarnak ueuo com Дмитро Дорошенко
Хмельниччина в історіографії. Польська Річ Посполита напередодні повстання Хмельницького. Причини повстання. Особа Богдана Хмельницького....
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconМолодіжний Інформаційний Центр Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова пропонує для ознайомлення матеріал з інформацією про конкурси, гранти, програми стипендій, фестивалі та ін
У конкурсі можна взяти участь двома способами: вибрати варіант в мене є ідея або Взяти ідею
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconДиплом за свої роботи. В цей творчий період художник працює над багатофігурною композицією «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ»
Заставні у сім’ї тесляра народився Микола Івасюк, який став відомим українським художником. Його найперший біограф І духовний наставник,...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconМарченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка