«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений планСкачати 364.43 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації21.03.2018
Розмір364.43 Kb.
1   2   3

1. Політика, спрямована на розширення території країни шляхом поглинання чи приєднання сусідніх територій. 2. Воєнні походи військово-службового люду, селян і міщан прикордонної смуги на татарські кочовиська, улуси й фортеці у відповідь на татарські напади. 3. Найзаможніше привілейоване населення середньовічних міст більшості країн Європи. 4. Середньовічна філософія, яка досягла розквіту в ХІІІ ст. і поєднала теологію з формальною логікою. 5. Форма організації торгівлі, яка об’єднувала торговельними зв’язками регіони країни, включаючи й регіони інших країн. 6. Ремісник, який пройшов строк учнівства й працює в майстра за плату. 7. Союзна держава, складові частини якої (землі, князівства) проводять самостійну внутрішню політику. 8. Виробництво скла і скляних виробів. 9. Релігійно-громадські організації міського населення при православних (згодом і греко-католицьких) парафіях в Україні та Білорусі XVI-XIX ст.

Кількість балів – 12

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Складіть таблицю «Суспільно-політичні течії країн Заходу та Росії першої половини ХІХ ст.».

Назва

Видатні представники

Погляди на розвиток держави й суспільства

Слов’янофіли


Роберт Оуен,

Анрі Сен-Сімон, Шарль Фур’є, П’єр Жозеф Прудон

Михайло Буташевич-Петрашевський, Олександр Герцен, Микола Огарьов
Лібералізм


Карл Маркс, Фрідріх Енгельс
Кількість балів – 15
4. Яке поняття чи термін є зайвим у кожному з рядів? Чому це слово (словосполучення) є зайвим? Дайте визначення зайвого поняття чи терміну.

А) Санкюлоти, монтаньяри, чартисти, жирондисти, якобінці.

Б) Король, президент, прем’єр-міністр, палата лордів, палата громад.

В) Генерал-губернаторство, губернія, повіт, волость, парафія.

Г) Академія, медресе, гімназія, братська школа, парафіяльна школа.

Д) Генеральні штати, парламент, конклав, сейм, кортеси, рейхстаг.

Е) Гуральництво, броварництво, гутництво, братство, рудництво.

Кількість балів – 12

А) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перед Вами графік, який показує коливання чисельності населення Європи упродовж ХІ – XV ст. Проаналізуйте його, вказавши причини зростання та скорочення чисельності населення Європи в певні періоди. Чому саме в середині XІV ст. спостерігалось різке зменшення населення? Які це мало економічні та соціальні наслідки для історичного розвитку Європи?Кількість балів – 13

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Розв’яжіть хронологічне рівняння. Зазначене в дужках замініть цифрами.

Від 2012 року відніміть (дату) видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського, додайте (дату) початку Столітньої війни. Від цієї суми відніміть (дату) пограбування вестготами Аларіха Риму. Потім додайте (дату) походу Наполеона на Росію. Від цієї суми відніміть (дату) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая». До цієї суми додайте (дату) перемоги франкського майордома Карла Мартелла над арабами у битві під Пуатьє. У результаті Ви отримаєте дату важливої події в історії України. Назвіть її. Яке значення мала ця подія в історії України?Кількість балів – 10

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Опрацюйте документ.

До музею звернувся любитель історії, який запропонував купити у нього старовинний документ, в якому містилася хроніка революційних подій 1848–1849 рр. в Австрійській імперії. Музей був готовий придбати рукопис, але виникли сумніви щодо того, чи він справжній, а не фальсифікований. Експерт музею почав аналізувати документ і знайшов у ньому не менше 11 помилок, які свідчили, що це підробка. Одну помилку він виправив, але раптова хвороба завадила експерту закінчити роботу. Вам подано текст рукопису та перші рядки звіту, який почав робити експерт. Знайдіть та виправте інші помилки в документі за запропонованим експертом схемою.Рукопис

«Вже 18 березня 1848 р. в австрійській столиці почалися маніфестації. Імператор Йосиф ІІ під тиском віденців відправив канцлера К. Меттерніха у відставку. 13 квітня у Львові виникла Центральна рада народова – організація австрійців Галичини, які вимагали здійснення реформ і перетворення краю в автономну провінцію імперії. З ініціативи галицького намісника 15 травня 1848 р. в Галичині і Буковині було ліквідовано панщину та інші селянські повинності. На Закарпатті панщина була скасована наступного року. 2 травня 1848 р. галицькі українці зібралися на сейм у Львові. Було розпочато видання української газети «Русалка Дністровая». У червні 1848 р. у Відні відбувся з’їзд представників слов’янських народів Австрійської імперії. 10 липня 1848 р. розпочав роботу австрійський рейхстаг, до якого українцям не вдалось потрапити. З метою стримування українського національно руху в Галчині було утворено Земський собор, який видавав газету «Дневник руський» за редакцією І. Вагилевича. Революційні події в Угорщині привели до проголошення її незалежності у березні 1848 р. Правителем-президентом Угорщини було обрано Шандора Петефі».Звіт

У рукописі написано

Як мало бути в оригіналі

Імператор Йосиф ІІ під тиском віденців відправив канцлера К. Меттерніха у відставку

Імператор Фердінанд І під тиском віденців відправив канцлера К. Меттерніха у відставку

Кількість балів – 10
8. Перед Вами чотири карти, які відображають хід козацько-селянських повстань кінця XVI – 30-х років XVII ст. Дайте назву кожній карті, вкажіть дату і ватажків повстання, визначте результати і наслідки цих повстань. Завдання виконайте у формі таблиці.
Назва карти

Ватажок (ватажки)

Дата (рік/роки)

Результати і наслідки

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

Карта 1


Карта 2Карта 3Карта 4
Кількість балів – 10
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада юних істориків
Практичний тур

10 клас
Загальна кількість балів – 100
1. Розв’яжіть історико-термінологічні задачі, встановивши відмінність між:

А) ЗУНР і ЗО УНР____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) УСРР і УРСР____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Союзом визволення України і Спілкою визволення України____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) Гетьманщиною і Гетьманатом____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) комбідами і комнезамами____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість балів – 10
2. Визначте, про яку подію йдеться в кожному наведеному фрагменті з історичного джерела. На підставі яких деталей тексту Вам вдалося це встановити? До якого типу можна віднести цитовані джерела? Яке з них не належить до цього типу джерел?

Кількість балів – 14

А) «Ділили землю на отруби так. Однодушцям давали отруби зараз кругом слободи, бо це бідні, а тому зручніш буде найнять тощо, коли близько земля. Двохдушцям далі; трьох іще далі. І так по порядку. Тоді-то і заворушилися один проти другого хлібороби, особливо зажита частина, – відділяють синів на отруби, строять хати, землянки, сараї, аж курява гуде…»

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) «Усе якось притихло. Вже появилися на пошті пісьма з червоними хрестами (червоний хрест означав раненого солдата), а далі з чорними хрестами. Вже не одна стара мати мліла, падала в церкві, одправляючи панахиду по синові, коли півча виспівує «Вічная пам’ять». Багато вдів, багато і сиріт зісталось».

__________________________________________________________________________________________________________________________________

В) «Я живий і здоровий, але що пережив, того й описати не можна. З 19–20 травня наші війська пішли в наступ від Луцька до Ковеля, маючи намір прорвати фронт. Що робилося, волосся ставало дибки, і сам, як в огні, нічого не відчуваєш».

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) «Братці українці! Не йдіть необачним шляхом роздроблення сил визволеної Росії! Не відривайтеся від загальної Батьківщини! Не розколюйте загального війська! Нетерпеливим бажанням зараз же змінити форми державного ладу України не завдавайте смертельного удару всій державі і самим собі. Погибель Росії буде погибіллю і Вашої справи».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) «Та що ж, як ставився до німців і австрійців? Вони так само свій, так сказать, давали напрямок своєї мети і зі своєї цілі, тобто Україною заволодіти як хлібом-фуражем».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) «У нас було так – що як не червоні, то Махно, як не Махно, то червоні, як не червоні, то Солонов, як не Солонов, то Маруся. А то вже не можна було по селі ходити. Як тільки смеркло – стрільба! Лишенько!»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Історик часто має справу з усталеними образними висловами на позначення окремих подій, які заміняють історичні терміни і поняття. Розшифруйте подані нижче вислови. Розташуйте їх у хронологічному порядку, відповідно до подій, які вони відображають.

Кількість балів – 13

А) «Бостонська бійня»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) «Верденська м’ясорубка»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В) «Диво на Віслі»

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) «Дрижи поле»

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) «Київська катастрофа»

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) «Кривава неділя»

___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Визначте дати, причини й наслідки (у вигляді тез) зазначених подій. Що об’єднує встановлені Вами дати?

Кількість балів – 11


Причина

Подія, дата

Наслідки
Вторгнення «Великої армії» Наполеона І в РосіюДруге ополчення Мініна і ПожарськогоПеренесення столиці Росії з Москви в Санкт-ПетербургПочаток Першої Балканської війниПроголошення суверенітету Єгипту
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Викресліть одну зайву позицію, що не відповідає логіці запропонованого ряду. Поясніть свій вибір.

Кількість балів – 12

А) Матріархат, «Союз українок», суфражизм, фемінізм.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Депортація, міграція, мобілізація, репатріація.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Демократія, консерватизм, лібералізм, націоналізм.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) Г. Петровський, Х. Раковський, М. Скрипник, О. Шумський.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) Пласт, Січ, Сокіл, Юнацька спілка.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) Губернія, волость, округа, повіт.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Перед Вами дві контурні карти СРСР. Позначте на них союзні республіки, що входили до його складу: 1) на кінець 1922 р., 2) на кінець 1936 р. Для зручності позначень складіть легенду кожної карти.

Кількість балів – 8

1) кінець 1922 р.
2) кінець 1936 р.

7. Встановіть приналежність зображених нижче символів. Поясніть їх значення.Кількість балів – 12

  А

  Б

А ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Б ___________________________________________________________________________________________________________________________________  В

  Г

В ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Г ___________________________________________________________________________________________________________________________________  Д

  Е

Д ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Е _________________________________________________________________


8. Заповніть пропуски в таблиці. Знайдіть ознаку, за якою можуть бути об’єднані історичні діячі ХІХ – початку ХХ ст.

Кількість балів – 10

Діяч

Організація, установа

Рік створення
Клерикальне товариство
Іван Вагилевич
1833
Головна руська рада
Степан Качала
1868

Андрій Бандера
1918
Народний дім у Коломиї

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconУрок з історії України з мультимедійною підтримкою в 5 класі за темою «Богдан Хмельницький»
...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconПрофоргам груп пропонуємо взяти участь у олімпіаді з історії
України, як незалежної держави із соціально орієнтованою економікою, у якій кожна чесна людина змогла б жити гідно, маючи можливість...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconThe Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991
...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconЖиття Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
Залучити учнів до дослідження біографії гетьмана Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconІсторичне краєзнавство. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині
Короткий опис маршрутів дасть можливість організувати туристсько-краєзнавчі походи, які спрямовані вивчення історії періоду Визвольної...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconУрок історії України, 8 клас
Наш край в роки Національно –визвольної війни українського народу середини ХVII ст. Сподвижники Богдана Хмельницького: Іван Богун,...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconVarnak ueuo com Дмитро Дорошенко
Хмельниччина в історіографії. Польська Річ Посполита напередодні повстання Хмельницького. Причини повстання. Особа Богдана Хмельницького....
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconМолодіжний Інформаційний Центр Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова пропонує для ознайомлення матеріал з інформацією про конкурси, гранти, програми стипендій, фестивалі та ін
У конкурсі можна взяти участь двома способами: вибрати варіант в мене є ідея або Взяти ідею
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconДиплом за свої роботи. В цей творчий період художник працює над багатофігурною композицією «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ»
Заставні у сім’ї тесляра народився Микола Івасюк, який став відомим українським художником. Його найперший біограф І духовний наставник,...
«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план iconМарченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка