Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської областіСторінка1/3
Дата конвертації17.09.2017
Розмір0,5 Mb.
  1   2   3
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області

Аналітична записка за підсумками соціологічного дослідження 2008 року

Суми 2009УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. Н. К. Крупської
Науково-методичний відділ

Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області : аналітична записка за підсумками соціологічного дослідження 2008 року / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; Т. М. Грищенко. – Суми, 2009. – 21 с.

Відповідальний за випуск Т. І. Фролова, директор

Матеріал підготувала Т. М. Грищенко, головний бібліотекар

науково-методичного відділу


Редактори: О. Б. Абакарова, С. І. Отенко

Комп’ютерний набір Т. М. Грищенко

Комп’ютерна верстка С. І. Отенко


Відгуки та пропозиції просимо надсилати

за адресою:
40030, м.Суми,

вул. Героїв Сталінграду, 10

Обласна наукова бібліотека


тел. 22-47-65


sumy_lib@mail.ru,

library_on@sm.ukrtel.net
http://ounb.sumy.ua/

ВСТУП


Краєзнавство вже давно набуло великої популярності, оскільки дозволяє людям більш глибоко пізнати свою Батьківщину, її історичний спадок, здобутки народу. Розвитку краєзнавства сприяли прийняття ряду нормативно-правових актів. Залучення до цього процесу органів виконавчої влади, наукових і освітніх закладів, широких кіл громадськості визначено Програмою розвитку краєзнавства на період до 2010 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 р. № 789). Укази Президента України «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні на період до 2010 року» і «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії і культури України» (2001 рік) свідчать про державну підтримку справи збереження, вивчення та популяризації історико-культурної спадщини.

На Сумщині прийнята обласна Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року. За період розбудови та становлення незалежної Української держави в Сумській області чимало зроблено для відродження історичної пам’яті, духовності та культури, національно-патріотичного виховання громадян.

Упродовж останніх років створено Державний історико-культурний заповідник «Посулля», національний природний парк «Деснянсько-Старогутський», краєзнавчі музеї в містах Тростянець та Буринь, музей зброї і військової техніки в Спадщанському лісі Державного історико-культурного заповідника в місті Путивль. Створюється на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Гетьманський національний природний парк.

Щороку на Сумщині проводяться наукові краєзнавчі конференції: «Слово о полку Ігоревім» та його епоха» (місто Путивль), «Сіверщина в контексті історії України» (місто Глухів), «Конотопський край у роки національно-визвольної війни українського народу, середина-кінець ХУІІ ст.» (місто Конотоп). Обласним краєзнавчим товариством «Спадщина» разом із Сумським педагогічним університетом ім. А. Макаренка проведено 7 наукових історико-краєзнавчих конференцій.

Проблеми краєзнавства висвітлюються на сторінках наукових видань «Сумська старовина», «Сумський історико-архівний журнал», «Путивльський краєзнавчий збірник».

Заплановані Програмою розвитку краєзнавства різноманітні краєзнавчі заходи реалізуються за активної участі бібліотек, в яких акумульовані відповідні інформаційні ресурси для проведення краєзнавчої бібліотечної діяльності.Формування краєзнавчого фонду, обслуговування користувачів з питань краєзнавства є одним з найважливіших завдань загальнодоступних публічних бібліотек регіонального та місцевого рівнів. Різноманітна краєзнавча діяльність бібліотек спрямована на поширення через книгу ідей національної самобутності української нації, духовної єдності, формування міжнаціональної злагоди і взаємозбагачення національних культур; на збереження історичної культурної спадщини та подальший розвиток національної самобутності і традицій народів України, на виховання патріотизму, поваги до історії, культури, мови українського народу, всіх народів України.

Публічним бібліотекам належить особлива роль у створенні «документальної пам’яті регіонів України», оскільки саме вони є центрами культурного та духовного життя територіальної громади, зосереджуючи у своїх фондах збережену історичну пам’ять місцевості, міста, району, села.

Краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності, яка відрізняє місцеві публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, регіональної специфіки. Саме в публічних бібліотеках були започатковані кращі традиції формування, збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих видань.

Одним з перших нормативних документів після прийняття Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» у 1995 році стало «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України», затверджене Міністерством культури і мистецтв України за № 314 від 11 червня 1996 року.

На сьогодні це «Положення», у якому було дано чітке визначення самого терміну «краєзнавча діяльність бібліотек», окреслені її джерельна база, організаційна структура, визначені координаційні центри, розподілені функціональні обов’язки бібліотек різного рівня та примірний перелік обов’язкових для бібліотек краєзнавчих бібліографічних видань, потребує нової редакції – з урахуванням реалій процесу, що визначається як «інформатизація суспільства». Державна історична бібліотека України підготувала нову редакцію «Положення...», з якою ознайомилась кожна обласна універсальна наукова бібліотека та надала свої пропозиції та доповнення.


Виконуються спеціальні бібліотечні програми «Охтирська центральна районна бібліотека – центр бібліотечного краєзнавства», «Розвиток краєзнавства» (Сумська міська ЦБС).

Велику роль у популяризації літератури про край відіграють публічні бібліотеки Сумщини. Це підтвердив огляд-конкурс методичних видань ОУНБ, який провела у 2005 році державна історична бібліотека України. Всього було відібрано 176 видань. В номінації «Аналітичний посібник» серед представлених 11 матеріалів 2-е місце отримала оглядова довідка Сумської ОУНБ з досвіду роботи ЦБС «Краєзнавство – пріоритетний напрям роботи бібліотек». Таким чином був поцінований досвід краєзнавчої роботи публічних бібліотек Сумщини.

Метою даного дослідження стало вивчення сучасного стану інформаційно-документальних ресурсів з питань краєзнавства та довідково-бібліографічного апарату центральних районних та міських бібліотек області.

Об'єкт дослідження: фонд краєзнавчих документів та довідково-бібліографічний апарат центральних районних, міських бібліотек області.

Предмет дослідження: сучасний стан краєзнавчої діяльності бібліотек.

Застосовувалися такі методи дослідження: анкетне опитування, аналіз кількісного складу краєзнавчих фондів центральних бібліотек Сумщини. Базами дослідження виступили всі центральні районні та міські бібліотеки.

Практичне значення опублікованих матеріалів в тому, що відтепер є можливість ознайомитися з кількісними характеристиками краєзнавчих фондів та довідково-бібліографічних апаратів центральних бібліотек області. Це допоможе працівникам бібліотек порівняти свій інформаційний ресурс з іншими, визначити пріоритети.
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК СУМЩИНИ
Центром бібліотечного краєзнавства в області є обласна універсальна наукова бібліотека, окремим підрозділом якої є спеціалізований відділ – відділ краєзнавчої літератури і бібліографії, в містах і районах – міські та районні центральні бібліотеки, які виконують всі функції, закріплені в «Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України», зокрема, координують і методично забезпечують краєзнавчу діяльність в області, місті, районі, селі.

Основою всієї краєзнавчої діяльності бібліотеки є краєзнавчий фонд, головним засобом реалізації її краєзнавчого призначення.Краєзнавчий фонд – це сукупність документів, які пов’язані з краєм за змістом, – незалежно від тиражу, мови, місця виготовлення чи видання, політичної чи ідейної спрямованості (краєзнавчі видання) та документи, пов’язані з краєм походженням (місцеві видання), опубліковані на території краю, – незалежно від їх змісту, виду, способу, мови.

До краєзнавчих фондів входять різноманітні види краєзнавчих документів: твори друку – книги, брошури, плакати, листівки, карти; кінофотодокументи; неопубліковані документи – рукописи, звіти про роботу місцевих організацій і установ; репродукційні документи – мікрофільми, мікрофіші, ксерокопії, компакт-диски. Не обмежуються також видові та хронологічні рамки: відбираються офіційні, наукові, науково-популярні, виробничі, довідкові, навчальні видання і т. п. незалежно від року видання. Не має значення для відбору документів мова та місце видання (місцеві, видані в інших регіонах, країнах, діаспорні тощо).Основою створення повноцінних краєзнавчих фондів ОУНБ має бути обов’язковий примірник. У прийнятому 9 квітня 1999 року Законі України за № 595-XIV «Про обов’язковий примірник документів» чітко вказано, що обов’язковий безоплатний примірник видань, які виготовляються (в т. ч. публікуються) на відповідній території, надається обласним бібліотекам виробниками документів незалежно від їх форми власності. В деяких областях України на рівні облдержадміністрацій вирішується питання про надання безоплатних примірників видань і центральним міським бібліотекам. В нашій області центральні бібліотеки в основному самотужки формують краєзнавчі фонди.

Каталог: publish -> 2010
2010 -> Суми 2009 Шановні колеги!
2010 -> Віктор Звагельський
2010 -> Книга на віки до 170-річчя виходу в світ першого видання «кобзаря» Т. Г. Шевченка
2010 -> Управління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації
2010 -> Наукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
2010 -> Суми 2010 Хіба ж не скарб оці ліси? І зелен світ до небокраю в полоні вічної краси Живу – І серцем воскресаю! Йосип Дудка Вступ
2010 -> Управління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації
2010 -> 2010 року Бібліографічний покажчик


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів
Органам управління освітою обласних, районних, міських (районних у містах) державних адміністрацій
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconIi. Робота бібліотек області з юнацтвом Мережа бібліотек
Мережа бібліотек області станом на 01. 2015 року становить 576 книгозбірень, з них: обласних та 573 публічних бібліотек. В області...
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області icon"Бібліотека І молодь: пошук ідей, майстерність, співпраця", який відбувся на базі оюб ім. О. М. Бойченка та бібліотек Знам'янської міської цбс 20-21 червня 2007 року
Олександрійської міських централізованих бібліотечних систем, юнацьких структурних підрозділів бібліотек області на тему "Бібліотека...
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconПрограма всеукраїнської науково-практичної конференції
«Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних...
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconго етапу районних (міських) олімпіад юних істориків 2013-2014 н р. клас Завдання І. Розв`яжіть тести
Француз, який вирушив на пошук північного шляху до Китаю, але приєднав до володінь Франції нову колонію — Канаду
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconНаказ №291 Про підсумки проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості „Проліски надії 2013
Вінницького обласного Будинку культури учителя від 16. 01. 2012 №14/18/1 „Про проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської...
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconРозвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Вебінару для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан навчання суспільних предметів
Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області iconДовідка про соціально-економічний розвиток міста Ромни за січень серпень 2014 року Місто Ромни економічний І культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км
Місто Ромни економічний І культурний центр Сумської області, розташоване в 100 км від обласного центру. Територія міста – 0,2868...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка