Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33Сторінка17/17
Дата конвертації17.01.2018
Розмір3,17 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3. Розведення за лініями
У наш час заводські породи у всіх країнах світу розводять за лініями. Знання „кровності”, тобто походження, у конезаводстві завжди вважалося й вважається дуже важливим, тому що на цьому будується вся племінна робота.

При розведенні за лініями відбір, підбір, вирощування молодняку, тренування й випробування коней ведеться з обліком групових спадкоємних господарсько-корисних особливостей тварин, не мають спільне походження.

Видатні родоначальники ліній не виявляються випадково, їх створюють методичним відбором і підбором в умовах, що сприяють розвитку бажаних якостей породи. Дуже великого значення для прояву препотентпості плідника за створення лінії має материнська основа.

Препотентність – стійка передача якостей племінного плідника потомству. Успішне розведення лінії можливо лише у поєднанні з певними генеалогічними комплексами, що доповнюють цінні якості лінії, не змінюючи її основної характеристики. За різко різнорідних кросів старі лінії можуть припинити існування, а продукти такого кросу бути основою для створення нової лінії.

За високої консервативності спадковості родоначальника й видатних господарсько-корисних якостях його потомства групову подібність тварин лінії можна підтримувати відбором і підбором протягом великої кількості поколінь.

У формальному розумінні лінія – це все потомство видатного плідника. І в цьому є частка істини, тому що будь-який потомок тією чи іншою мірою володіє спадковими якостями свого предка. Однак, у такому разі правильніше буде говорити про генеалогічну лінію, тобто про лінію, що складена тільки на підставі обліку походження.

Великого значення має поняття заводської лінії, як групи тварин, подібних за походженням, корисною спадковістю й продуктивністю, що виділяються своїми високими якостями в породі. Через переважно широке їх використання й ведеться вдосконалення породи в цілому. Ці групи тварин у конезаводстві прийнято називати лініями, а розведення з урахуванням основних якостей цих груп – розведенням за лініями. Розведення за лініями можна успішно застосовувати лише за своєчасного і точного племінного обліку, високого рівня всієї конезаводської техніки і племінної роботи з породою в цілому.

Система племінної роботи за розведення по лініях у конезаводстві передбачає: 1. Виділення кращих жеребців за походженням, екстер’єром і роботоздатністю, оцінка їх за спадковими якостями з перевіркою на поєднаність.

 2. Відбір кращих плідників за якістю потомства.

 3. Широке використання видатних плідників у підборах з найбільш ланцюговими в індивідуальних сполученнях з ними матками.

 4. Формування з потомства видатного плідника груп високоцінних маток, подібних з ним за продуктивністю, спадковістю і конституцією, а також жеребців-плідників, що можуть бути продовжувачами ліній.

 5. Формування й використання маточних гнізд у заводі.

 6. Закріплення і розвиток цінних якостей родоначальника. Застосування для цієї мети спорідненого парування на основі використання найбільш подібних компонентів або генеалогічних комплексів, що сприяють розвитку лінії й не змінюють основних її характеристик.

 7. Для підтримки генетичної різноманітності в породі культивувати кілька ліній.

Досвід показав, що найбільш ефективним щодо закріплення й розвитку спадковості предка (родоначальника) є метод помірного родинного парування за жорсткого індивідуального відбору і підбору та використання у відтворенні конституційно міцних коней. Систематичний з покоління в покоління інбридинг, навіть помірний, також не повинен застосовуватися, тому що у цій системі роботи може викликати інбридинг-депресію. Помірні інбридинги, а потім кроси, добре поєднуваних ліній, і генеалогічних комплексів, знов інбридинг і знов кроси – це шлях розвитку ліній і методи вдосконалювання порід коней.

За формування лінії перші два покоління потомства від родоначальника одержують, як правило, методом неспорідненого гомогенного підбору в межах найбільш бажаних генеалогічних сполучень. Надалі може застосовуватися інбридинг на родоначальника і його компоненти.

Більш ефективними виявляється такий підбір, коли інбридинг і кроси супроводжуються віддаленим нагромадженням певних генеалогічних комплексів.
4. Підбір у конярстві
Підбір є потужним засобом створення і вдосконалення порід сільськогосподарських тварин. Суть цього найважливішого зоотехнічного прийому полягає в раціональному підборі пар, за якого в потомстві бажані ознаки посилюються, а небажані або зникають або послабляються. Індивідуальний підбір ґрунтується на закономірностях спадковості й мінливості, на досвіді селекційної роботи з породою або в заводі. У всіх випадках він застосовується насамперед з метою розведення.

Підбір може бути однорідним (гомогенним) і різнорідним (гетерогенним). Однорідний підбір називають підбір у межах заводського типу, заводської лінії, а гетерогенний (різнорідний) – це різні кроси ліній і типів. Гетерогенний підбір найвищого ступеня – міжпородне схрещування.За гомогенного підбору спаровують тварин, що мають подібне походження, екстер'єр, роботоздатність і спадкові якості. За різнорідного підбору парують тварин, які різняться за господарськими і фізіологічними властивостями. Для вдосконалення породи і досягнення найвищих показників продуктивності особливо велике значення має однорідний підбір. Старе правило селекціонерів „краще з кращим дає краще” залишається вірним і тепер, коли наука про спадковість та її мінливість розкрила закономірності успадкування багатьох господарсько-корисних ознак. Здавалося б, користуючись цим, століттями перевіреним правилом, селекціонери без напруження можуть створювати нові породи, одержувати рекордистів і т.п. Однак застосування цього рецепту не таке просте, як здається. Справа в тому, що не завжди і не всяке краще при з’єднанні з таким же кращим дає дійсно краще. Так, у всіх країнах за розведення чистокровних верхових коней, а також рисистих ведеться селекція на жвавість, учені намагаються підбором нагромадити задатки спадкової жвавості. І все ж таки не завжди це виходить. У списках рекордистів російських, орловських і американської рисистих порід за всі часи немає жодного рекордиста, батько або мати якого були б у цьому списку.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Басовський М.З., Буркат В.Н., Коваленко В.П. Великомасштабна селекція в тваринництві. – К.: Асоціація “Україна”, 1996.

 2. Буркат В.П. Теорія, методологія і практика селекції. – К.: БМТ, 1999. – 376 с.

 3. Васильев Н.А., Целютин В.Н. Овцеводство и технология производства шерсти и баранины. – М.: Агропромиздат, 1990.

 4. Вівчарство України / за ред. В.П.Бурката. – К.: Аграрна наука, 2006. – 614 с.

 5. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В.В.Моргун та ін. – К.: Логос, 2001. – Т.4. – 675 с.

 6. Генетические основы селекции животных / В.Л.Петухов, Л.К.Эрнст, И.И.Гудилин и др. Под ред. В.Л.Петухова, И.И.Гудилина. – М.: Агропромиздат, 1989. – 448 с.

 7. Генофонд свійських тварин України: Навчальний посібник / Д.І.Барановський, В.І.Герасимов, В.М.Нагаєвич, А.М.Хохлов та ін. За ред. Д.І.Барановського та В.І.Герасимова. – Харків: Еспада, 2005. – 400 с.

 8. Гопка Б.М., Хоменко М.П., Павленко П.М. Конярство: Підручник. – К.: Вища освіта, 2004 – 320 с.

 9. Джапаридзе Т.И. Овцеводство. – М.: Колос, 1983.

 10. Довідник з виробництва свинини / В.І.Герасимов, В.Ф.Коваленко, В.М.Нагаєвич, Г.С.Походня та ін. За ред. В.П.Рибалка, В.І.Герасимова, М.В.Чорного. – Харків: Еспада, 2001. – 336 с.

 11. Єсаулов І.А., Литовченко Г.Р. Вівчарство. – К.: Агропроміздат, 1963.

 12. Засуха Т.В. та ін. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с.

 13. Зубець М.В. Перетворення генофонду порід. – К.: Урожай, 1990.

 14. Зубець М.В. Племінні ресурси України. – К.: 1998.
 1. Зубець М.В., Буркат В.П., Єфіменко М.Я., Полупан Ю.П. Генетика і селекція у скотарстві // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В.В.Моргун та ін. – К.: Логос, 2001. – Т.4. – С.181-198.

 2. Зубець М.В., Буркат В.П., Рубан Ю.Д. Розвиток вчення про генетику, селекцію і біотехнологію у тваринництві // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: У 4 т. / Редкол.: В.В.Моргун та ін. – К.: Логос, 2001. – Т 4. – С.13-30.

 3. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід. Інструкція з ведення племінного обліку у м’ясному скотарстві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003.

 4. Інструкція з бонітування каракульських і сокільських овець з основами племінної роботи. – К.: Урожай, 1993.

 5. Інструкція з бонітування овець. Інструкція з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві. – К.: ПП “Бланк-Сервіс”, 2003.

 6. Інструкція з бонітування племінних коней. – К.: Мін. АПК України, – 2003.

 7. Інструкція з бонітування свиней. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003.

 8. Інструкція з бонітування тонкорунних і напівтонкорунних овець з основами племінної роботи. – К.: Урожай, 1993.

 9. Інформаційні системи селекції тварин. – К.: Урожай, 1989.

 10. Коновалов В.С., Коваленко В.П. Генетика сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1996.

 11. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственых животных. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Колос, 1973. – 438 с.

 12. Кравченко Н.В. Племенное дело в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1987.

 13. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1990. – 463 с.

 14. Крятов О.В. Царенко О.М., Ладика В.І., Крятова Р.Є. Вступ до зооінженерії. – Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 2002. – 228 с.

 15. Ливанов М. О земледелии, скотоводстве и птицеводстве. – Николаев: Типогр. Черноморского штурманского училища, 1999. – 203 с.

 16. Любецький М.Д., Попов О.Я. Розведення сільськогосподарських тварин. – К.: Вища школа, 1973. – 304 с.

 17. Методи використання прийомів модальної селекції в свинарстві: Методичні вказівки / М.Д.Березовський, В.П.Коваленко, В.Г.Пелих, С.Ю.Боліла. – Херсон: Редакційно-видавничий центр „Колос” Херсонського ДАУ, 1998.

 18. Овцеводство и козоводство: Справочник / У.Х.Адинов, В.М.Виноградова, П.А.Воробьёв и др. – М.: Агропромиздат, 1990.

 19. Пелих В.Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней: Монографія. – Херсон: Айлант, 2002. – 264 с.

 20. Підпала Т.В. Селекція сільськогосподарських тварин: Курс лекцій. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – 264 с.

 21. Підпала Т.В. Селекція сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2006. – 277 с.

 22. Підпала Т.В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: Курс лекцій. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 359 с.

 23. Племенная работа. Справочник. – М.: Агропромиздат.

 24. Пономаренко В.В., Черный Н.В. Коневодство. – Харьков: Эспада, 2000.

 25. Почерняєв Ф.Н. Селекция и продуктивность свиней. – М.: Колос, 1979.

 26. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / за ред. В.І.Герасимова – К.: Урожай, 1995.

 27. Програма селекції асканійської тонкорунної породи овець України на 2003-2010 роки. / А.М.Литовченко, Ф.Г.Лісовий, О.Ф.Слєсарєв, Ю.Ф.Мельник та ін. – К.: ПП «ППНВ», 2003. – 38 с. 1. Програма селекції смушкових порід овець України на 2003-2010 роки / А.М.Литовченко, Ф.Г.Лісовий, О.Ф.Слєсарєв, Ю.Ф.Мельник та ін. – К.: ПП «ППНВ», 2003. – 50 с.

 2. Розведення свиней: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку 1302 «Зооінженерія» / В.М.Нагаєвич, В.І.Герасимов, М.Д.Березовський, Л.М.Цицюрський та ін. За ред. В.М.Нагаєвича, В.І.Герасимова. – Харків: Еспада, 2005. – 296 с.

 3. Розведення сільськогосподарських тварин / М.З.Басовський, В.П.Буркат, Д.Т.Вінничук та ін. / За ред. М.З.Басовського. – Біла Церква, 2001. – 400 с.

 4. Рубан Ю.Д. Породы и племенное дело в скотоводстве: эволюция и прогресс. – К.: Аграрна наука, 2003. – 394 с.

 5. Рябко В.М., Туринский В.М. Истоки, достижения и перспективы науки в Аскания-Нова. – К.: Аграрна наука, 2001. – 257 с.

 6. Свинарство і технологія виробництва свинини / за ред. В.І.Герасимова. – Харків: Еспада, 2003. – 448 с.

 7. Штомпель М.В. Вовченко Б.О. Технологія виробництва продукції вівчарства: Навч. видання. – К.: Вища освіта, 2005. – 343 с.


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА

3

Лекція 1. ВСТУП

4

 1. Мета і завдання курсу

 2. Структурна модель дисципліни

 3. Основні напрями племінної роботи в тваринництві і перспективи селекції

4

6
12Лекція 2. АПРОБАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ

16

 1. Організація породовипробовування

 2. Особливості породовипробовування в окремих галузях тваринництва

 3. Апробація селекційних досягнень у тваринництві

 4. Селекційні досягнення в свинарстві, вівчарстві, скотарстві і конярстві

4.1. Селекційні досягнення в скотарстві

4.2. Селекційні досягнення в свинарстві

4.3. Селекційні досягнення у вівчарстві

4.4. Селекційні досягнення в конярстві16
18

24
28

28

34

4346

Лекція 3. етапи розвитку селекції

59

 1. Селекція як наука, виробництво і майстерність

 2. Історія розвитку селекції

 3. Видатні учені-селекціонери

 1. Вплив селекції на різноманітність і глибину змін властивостей у тварин

59

60

66


80

Лекція 4. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ

85

 1. Методи племінної оцінки сільськогосподарських тварин

 2. Учення про відбір та підбір

 3. Відбір у тваринництві

 4. Ознаки відбору

 5. Методи і форми підбору

85

88

9093

94


Лекція 5. теоретичні ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

98


 1. Використання в селекції коефіцієнтів спадковості

 2. Повторюваність ознак

 3. Значення для селекції корелятивних зв'язків між ознаками

 4. Основні й додаткові селекційні ознаки

98

101


101

105


Лекція 6. ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТА МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

108


 1. Оцінка великої рогатої худоби за фенотипом

 2. Оцінка великої рогатої худоби за генотипом

 3. Оцінка великої рогатої худоби за селекційними індексами

 4. Відбір молочної худоби

4.1. Відбір корів за придатністю до промислової технології доїння

4.2. Відбір за формою вимені

4.3. Формування провідної селекційної групи корів


 1. Розведення за лініями та родинами

5.1. Племінна робота з родинами

 1. Принципи і методи підбору

108

112


124

127


129

131


133

134


134

136


Лекція 7. СЕЛЕКЦІЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

148

 1. Спадковість і взаємозв'язок господарсько-корисних ознак

 2. Оцінка худоби за фенотипом та генотипом

 3. Відбір і підбір у м’ясному скотарстві

148

151


153

Лекція 8. теоретичні ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ СВИНЕЙ

156

 1. Використання в селекції коефіцієнтів спадковості

 2. Кореляційні зв’язки між ознаками

 3. Основи оцінки, відбору та підбору в свинарстві

156

159


162

Лекція 9. СЕЛЕКЦІЯ свиней

168

 1. Оцінка племінної цінності свиней

 2. Індексна селекція у свинарстві

 3. Відбір у свинарстві

3.1. Відбір за походженням

3.2. Відбір за конституцією та екстер’єром

3.3. Відбір за продуктивністю

3.4. Відбір за якістю потомства

3.5. Відбір за статевим диморфізмом


 1. Підбір у свинарстві

4.1. Особливості організації підбору в свинарстві

168

171


180

180


181

182


184

187


188

191


Лекція 10. СЕЛЕКЦІЯ овець

193

 1. Генетико-популяційні параметри продуктивності овець

 2. Оцінка племінної цінності баранів

 3. Відбір у вівчарстві

3.1. Фактори ефективності відбору

3.2. Відбір за продуктивністю

3.3. Відбір за конституцією і екстер’єром

3.4. Відбір за походженням

3.5. Відбір за якістю потомства


 1. Особливості підбору у вівчарстві

193

200


203

203


206

211


212

213


214

Лекція 11. ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННОЇ

РОБОТИ У СМУШКОВОМУ ВІВЧАРСТВІ

218


 1. Напрями племінної роботи у смушковому вівчарстві

 2. Основні принципи відбору та підбору в смушковому вівчарстві

 3. Смушкові якості, за якими ведеться відбір ягнят

 4. Підбір у смушковому вівчарстві

 5. Оцінка баранців за якістю потомства

 6. Особливості оцінки баранів сірого забарвлення за якістю потомства

 7. Особливості племінної роботи з сірими каракульськими та сокільськими вівцями

218

220


221

221


223

223
224


Лекція 12. ОСОБЛИВОСТІ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ

З ВІВЦЯМИ цигайської породи

226


 1. Відбір племінних баранців

 2. Відбір та підбір вівцематок

 3. Типи підбору

 4. Робота з лініями

226

227


228

229


Лекція 13. СЕЛЕКЦІЯ коней

233

 1. Генетичні параметри ознак коней

 2. Відбір коней

 3. Розведення за лініями

 4. Підбір у конярстві

233

239


247

250


ЛІТЕРАТУРА

252

Навчальне видання


Калиниченко Галина Іванівна
Селекція сільськогосподарських тварин

Курс лекцій

Комп’ютерна верстка Т.В. Гуднікової
Підписано до друку ”___”____________2007.

Папір офісний. Ум. друк. арк.. 16,4.

Зам. №___ Наклад 100 прим.
Надруковано у видавничому відділі Миколаївського державного аграрного університету

54010, м. Миколаїв, вул.. Паризької Комуни, 9
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 295
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій / Навч посібник. К
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій з історії соціології київ 2005
Курс лекцій з історії соціології, К.: Нпу імені М. П. Драгоманова, 2005. – 195 с
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconДиплом за спеціальністю "Юрист"
Горбуров Кирил Євгенович (28. 03. 1980, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2007 р.)
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКонспект лекцій запоріжжя ббк 87. Ж 17 Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШеБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка