К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка1/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


Міністерство охорони здоров’я України

Вищий державний навчальний заклад України

„Українська медична стоматологічна академія”

Студентське наукове товариство
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Тези доповідей
Всеукраїнської студентської наукової конференції
25 квітня 2013 року

Полтава – 2013


Редакційна колегія:


проф. В.М.Ждан – ректор Вищого державного навчального
закладу України „Українська медична
стоматологічна академія” – головний редактор;

проф. І.П.Кайдашев – проректор з наукової роботи;

проф. К. С. Непорада – куратор СНТ;

доц. М.М.Рябушко – декан медичного факультету;

доц. А.І.Сидорова – декан стоматологічного факультету;

проф. К.Є.Іщейкін – декан факультету підготовки іноземних студентів,

студ. В. І.Бабенко – голова Ради СНТ.

СЕКЦІЯ №1

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №1
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА ТА ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ

Виконавці: Бандура О.А., Кулик І.М.

Науковий керівник: доц. Ярмола Т.І.

Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Поширеність хронічного пієлонефриту (ХП) та різноманіття етіологічних чинників формує актуальність даного питання. Збудниками ХП у більшості випадків є представники кишкового біоценозу.

Мета дослiдження: вивчити стан мікрофлори кишечника у хворих на ХП.

Матерiали i методи: під спостереженням знаходилось 54 хворих на ХП в стадії загострення, які лікувались в нефрологічному центрі ПОКЛ. Вікові коливання - в межах 17 – 67 років. Тривалість захворювання на ХП складала від 2 до 15 років.

У 36 (66,67%) були виявлені: у 14 хворих (38,8%) ентероколіт, у 10 – (27,71%) – гастродуоденіт, у 5 – (13,8%) – виразкова хвороба шлунку, у 6 – (16,3%) – холецистопанкреатит, у 1 – (2,81%) – синдром подразнення кишечника.

Результати дослiджень. Методом бактеріологічного і клінічного дослідження виявлено дисбіоз у 39 хворих (72,2%). Ступінь дисбіозу корелював з тривалістю захворювання і частотою рецидивів. Чим довший перебіг захворювання і частіші рецидиви тим ступінь дисбіозу більш виражений. Дисбіоз І ступеня виявлено у 24,2%, ІІ ст – 57,6%, ІІІ ст – 14,8%і ІУ – 3,4%.

Встановлено, що аеробні мікроорганізми виявляються в 76,4% хворих. Лактобактерії висівалися в 75,2% хворих, бактероїди - в 24,6% хворих. Найчастіше висівалися патогенні ешерихії: у 25,4% ентеропатогенні ешерихії, у 16,2% хворих – ешерихії з гемолітичними властивостями, Enterococcus faecalis – 5,4%, клебсиєла – 6,8%, Staphyloccus aureus – 8%, стрептококи – 14,6%, гриби Albicans – 0,8%. Біфідобактерії, які формують резистентність слизової оболонки різко знижені у 91,8% випадків.

Висновки: у хворих на ХП діагностовано зміни складу мікрофлори порожнини товстої кишки, що привело до формування дисбіозу різного ступеня вираженості. При бактеріологічному дослідженні сечі були виявлені умовно-патогенні бактерії, які у 80% співпадали з результатами дослідження мікрофлори порожнини товстого кишечника, що дало підстави вважати наявність можливої транслокації кишкової мікрофлори.

Паління – один із факторів ризику захворювань органів дихання

Виконавець: Бобко Є. М. – студ. 3 курсу мед. ф-ту.

Науковий керівник: д. мед. н. Треумова С. І.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини).
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава.

Одним із вагомих етіопатогенетичних факторів ризику захворювань органів дихання є паління тютюну. Довготривале тютюнопаління (індекс паління 10-20 пачко-років) приводить до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), являється причиною смертності від раку легень в 90%, ХОЗЛ і емфіземи в 75%, від хвороб серцево-судинної системи в 25% всіх випадків. Встановлено, що в тютюновому димі налічується біля 4000 хімічних компонентів, які діють пошкоджуюче на органи дихання, сприяють ураженню легень, ламають хромосомний апарат ДНК, спричиняють мутагенні зміни. Активуються процеси вільнорадикального окислення, які відіграють значну роль у формуванні бронхіальної обструкції, особливо у хворих на ХОЗЛ під час загострення.

Наукова новизна. Доведено, що у осіб, які палять значно знижені показники функції зовнішнього дихання та бронхолітичний ефект.

Мета дослідження. Оцінка показників функції зовнішнього дихання та бронхолітичного ефекту у курців у співставленні з особами, які не палять.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені у 10 осіб чоловічої статі, курців у середньому віці 20,3±0,8 роки (основна група). Порівняльну групу склали 10 осіб ідентичних по віку, статі, які не палять. В обох групах виключалися захворювання бронхолегеневої системи. Вивчалися слідуючі показники функції зовнішнього дихання (ФЗД): життєва ємність легень (ЖЄЛ), пневмотахометрія вдиху та видиху(ПТХМвд; ПТХМвид), об`єм форсованого видиху за 1 сек. (ОФВ1). Бронхолітичний ефект (БЕ) оцінювався вивченням ПТХМвид. до і після прийому бронхолітика – сальбутамолу 1-2 вдохи з урахуванням довжної величини. До розрахунку БЕ брали показник навіть менше 15%, що свідчить про незначну бронхообструкцію. Розраховували індекс паління (пачко-років).

Результати та обговорення. Як свідчать отримані дані, такі показники ФЗД, як ЖЄЛ, ОФВ1 в обох групах майже однакові, збільшення їх в основній групі незначні і дані статистично не достовірні. Але такий швидкісний показник як ПТХМвид. у осіб основної групи склав 3,7л/сек, тоді як порівняльної – 4,2л/сек, тобто на 0,5л менше (Р<0,05). Таке зниження слід пояснити впливом паління на їх бронхи, Це підтверджується вивченням цього показника до і після вдиху бронхолітика, який, відповідно, склав 4,4 л/сек і 4,0 л/сек, це свідчить, що у осіб які палять виявляється бронхоспазм, тобто має місце бронхіальна обструкція. Ці особи є фактором ризику ХОЗЛ при виникненні несприятливих умов, індекс паління яких дорівнював 6 пачко/років. В порівняльній групі відмічений дуже низький БЕ, це вказує, що здорові бронхи не реагують на бронхолітики і БЕ відсутній.

Дослідженнями Єфімова В.В., Треумовою С.І., 2006 р. встановлено, що у курців значно знижується вміст аскорбату, токоферолу, наростають продукти перекисного окислення ліпідів, що також є однією із причин бронхолегеневої патології.

Таким чином, отримані нами результати дослідження підтвердили, що паління це один із факторів ризику захворювань органів дихання.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка