К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ВИКОРИСТАННЯ СРІБЛОВМІЩУЮЧИХ МАЗЕЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З МІКРОБНИМИ БІОПЛІВКАМИ ХРОНІЧНИХ РАНСторінка13/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   66

ВИКОРИСТАННЯ СРІБЛОВМІЩУЮЧИХ МАЗЕЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З МІКРОБНИМИ БІОПЛІВКАМИ ХРОНІЧНИХ РАН

Виконавець: Палько В.С. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ас. Дігтяр І.І.

Кафедра загальної хірургії з доглядом за хворими
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава

Актуальність проблеми. На теперішній час вважають загальноприйнятим, що більшість бактерій у природі існують у вигляді специфічно організованих біоплівок. Фактично будь - яка поверхня, як біогенного, так і абіогенного походження, колонізована мікроорганізмами з формуванням біоплівок.

Бактеріальні біоплівки утворюються також і на поверхні гнійних ран, особливо хронічних (трофічних виразок), та являються одним із основних патогенетичних чинників пролонгації ранозагоєння.

Проблема лікування біоплівко-асоційованих інфекцій є надзвичайно актуальною. Останні роки з’явились дослідження, які доводять можливість знешкодження бактеріальних біоплівок препаратами срібла. Але їхвикористання, як антибіоплівкових речовин при лікуванні хронічних ран досліджено недостатньо.

Наукова новизна роботи – уперше досліджено вплив срібловміщуючих мазей (кремів) на мікробні біоплівки хронічних ран.

Мета дослідження: визначити можливість застосування срібловміщуючих мазей, як антибіоплівкових речовин, у комплексному лікуванні хронічних ран.

Матеріали та методи досліджень. Нами було проліковано 33 хворих з хронічними ранами різного ґенезу у яких при мікроскопічному дослідженні ран були виявлені бактеріальні біоплівки. Хворі контрольної групи (11 осіб) отримували загальноприйняте лікування, хворі основної групи у комплексному місцевому лікуванні використовували крем дермазин (7 осіб), крем аргосульфан (7 осіб) та мазь ебермін (8 осіб). Середній вік хворих склав 63,5±14,7 років. Контролювали перебіг ранозагоєння мікроскопічно (шляхом визначення наявності в рані бактеріальних біоплівок) на 5-у, 7-у та 10-у добу ранозагоєння з використанням світлової імерсійної мікроскопії (вивчали нативні препарати та після подвійного фарбування Конго червоним та фуксином). Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми STATISTICA 7(StatSoft) з використанням критерію хі-квадрат.

Результати досліджень. На 5-у добу ранозагоєння в контрольній групі бактеріальні біоплівки в ділянці рани визначались у 9 (81,8%) хворих, в групі, що отримували дермазин – у 6 (85,7%) хворих, аргосульфан – у 5 (71,4%) хворих, ебермін – у 6 (75%) хворих. Статистично значимої різниці між основною та контрольною групами не зафіксовано.

На 7-у добу ранозагоєння в контрольній групі бактеріальні біоплівки в ділянці рани визначались у 8 (72,7%) хворих, тоді як в групі, що отримували дермазин – у 2 (28,6%) хворих, аргосульфан – у 3 (42,9%) хворих, ебермін – у 6 (37,5%) хворих. Але статистично значимої різниці між групами також не зафіксовано.

Лише на 10-у добу ранозагоєння нами відмічено статистично значима відмінність в наявності бактеріальних біоплівок між основною та контрольною групами, так в контрольній групі бактеріальні біоплівки в ділянці рани визначались у 7 (63,6%) хворих, тоді як в групі, що отримували аргосульфан та ебермін – у одного хворого, відповідно 14,3% та 12,5%, а у хворих, що отримували дермазин в усіх хворих бактеріальні біоплівки не визначались.

Висновки. Наші дослідження доводять можливість використання срібловміщуючих мазей в якості антибіоплівкових препаратів при лікуванні гнійних ран різного генезу.


Скринінг раку легень

Виконавці: Петренко В.В. – студ. V курсу мед.ф-ту

Науковий керівник: проф. ШелешкоП.В.

Кафедра онкології
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Серед актуальних проблем сучасної стратегії ВООЗ в боротьбі зі злоякісними пухлинами, являється розробка і впровадження скринінгових програм.

Національні скринінгові програми з діагностики раку різної локалізації нині знаходяться в початковій стадії розробки і впровадження.

Ціль роботи: показати ефективність скринінгу в діагностиці раку легень з обліком аналізу основних причин його запізнілої діагностики.

Матеріали і методи дослідження: дані Національного канцер-реєстру і Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансера по захворюваності населення раком легень, аналіз 105 історій хвороби хворих раком легень, які знаходилися на обстежені і лікуванні в торокальному відділені обласного онкодиспансера.

Висновки: щорічно на Україні реєструється більше 25 тисяч хворих на рак легень, в Полтавській області близько 600. Серед вперше захворівших, на протязі першого року життя з моменту встановлення діагнозу, помирає 68% хворих. У всіх цих хворих пухлини, як правило, діагностуються в III-IV стадіях свого розвитку.

Встановлено, що серед основних причин запізнілої діагностики раку легень значаться:

– недостатня диспансеризація з проведенням щорічної флюорографії легень особам з хронічною патологією легень, а також тих, що мали професійні шкідливості та тривалий стаж куріння тютюну;

– недотримання стандартів обстеження на різних етапах надання медичної допомоги особам з неясною легеневою симптоматикою;

– запізніле направлення хворих з рецидивуючою легеневою патологією в спеціалізовані лікувальні заклади для обстеження з використанням сучасної апаратуриз забором матеріалу для гістологічного і цитологічного дослідження.

Таким чином, досягнення ефективності скринінгу в своєчасній діагностиці раку легень неможливе без усунення основних причин його запізнілої діагностики.


ПРОБЛЕМА ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПРОБУДЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ В СУЧАСНІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

Виконавці: Сало Р.Ю. – студ.VI курсу мед.ф-ту, Оскоменко М.М.,
Стародубова Л.М. – студ.V курсу мед.ф-ту.

Науковий керівник: к.мед.н., доц., Шкурупій Д.А.

Курс анестезіології та інтенсивної терапії
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

За останнє десятиріччя стрімко зросла кількість випадків інтраопераційного пробудження, що є однією з актуальних проблем сучасної анестезіології. За даними Американської Асоціації Анестезіологів (ASA) частота випадків інтраопераційного пробудження сягає 2-10%, а при деяких видах операцій, таких як екстрений кесарський розтин, надання хірургічної допомоги потерпілим з політравмою, кардіохірургічні втручання - і більше. В результаті кожен рік тільки в США це ускладнення розвивається приблизно у 20 – 40 тисяч хворих хірургічного профілю, з яких у подальшому біля 4% пацієнтів подають позови до суду на анестезіологів і виграють їх. Також дане ускладнення несе за собою небезпеку виникнення у таких хворих психічних порушень, у тому числі й посттравматичного стресс-синдрому, що потребує специфічного лікування. Ця проблематика не має достовірних статистичних даних і є мало вивченою на теренах нашої країни.

Метою дослідження є запобігання виникнення явищ інтраопераційного пробудження та досягнення комфортності проведення загального знеболення.

Були проведені аналіз перебігу наркозу та післянаркозне анкетування пацієнтів у відділеннях торакальної хірургії, проктології Полтавської областної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського обласного перинатального центру, в результаті чого були виявлені випадки інтраопераційного пробудження. У дослідженні прийняли участь 54 особи, у 5 ти з яких були зафіксовані епізоди часткового відновлення свідомості під час оперативного втручання, що проявлялись у вигляді больових, слухових та зорових явищ, про які хворі повідомляли в післяопераційному періоді. В результаті статистичної оброки анкетних даних виявлена залежність виникнення епізодів інтраопераційного пробудження від таких факторів як психоемоційний статус, сон хворого перед операцією, тривалість операції та наркозу, стать, вік, та тип темпераменту хворого. Встановлено, що можливими причинами виникнення даного ускладнення можуть бути: загальний стан пацієнта, характер основного та супутнього захворювань, а також особливості використовуваного методу анестезії та можливості застосування спеціальної апаратури, яка забезпечує більш повний моніторинг стану хворого під час анестезії.

Інтраопераційне пробудження є неконтрольованим і непомітним для анестезіолога відновленням свідомості. В такому випадку виникає необхідність використання інструментального моніторингу, що дає можливість забезпечити керованість глибини і компонентності анестезії. В зв’зку з цим проведений інтраопераційний аналіз електричних потенціалів головного мозку за допомогою оцінки біспектрального індексу (BIS), який показав, що під час акушерських операцій має місце недостатня глибина наркозного сну. Використання BIS-моніторингу дозволяє ефективно контролювати рівень наркозної седації, що оптимізує перебіг анестезії і знижує ризик інтраопераційного пробудження.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка