К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


КЛІНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У ПРОГНОЗУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬСторінка15/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66

КЛІНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У ПРОГНОЗУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Виконавець: Черненко К.В. – студ. V курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: проф. Шейко В.Д., асп. Должковий С.В.

Кафедра хірургії №2
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Гнійно-септичні ускладнення (ГСУ) є провідною причиною смертності серед пацієнтів з тяжкою формою гострого панкреатиту (ТГП) починаючи з другого тижня перебігу захворювання.

Метою проведеного дослідження було виявлення прогностично значимих клінічних параметрів, які б дозволяли передбачати виникнення ГСУ у хворих на ТГП на різних етапах захворювання. Обстежено 76 хворих. Чоловіки складали 75,68%, жінки — 26,32%. Вік хворих коливався в межах від 26 до 92 років і в середньому становив 46,52±13,6 років. Пацієнтів було розділено на 2 групи: пацієнти з ГСУ (n=28, I група) та пацієнти з асептичним перебігом захворювання (n=48, II група). Динаміку змін основних клінічних показників пацієнтів проаналізовано за допомогою методу аналізу розподілу змінних. Показники температури тіла (tº тіла), середнього артеріального тиску та частоти серцевих скорочень (ЧСС) мали несиметричний бімодальний розподіл. Виявлена особливість вказувала на потенційну прогностичну цінність вищезгаданих параметрів, тому було проведено порівняльний аналіз динаміки показників tº тіла, СерАТ та ЧСС між досліджуваними групами. Для параметрів tº тіла та ЧСС при порівнянні груп на 6-7 добу захворювання виявлено статистично значиму різницю (р=0,049 та р=0,046 відповідно).

Таким чином, показники, які перевищують верхній квадрантиль tº тіла та ЧСС у I групі, можна вважити такими, що мають певну прогностичну цінність щодо розвитку ГСУ у пацієнтів з ТГП при одночасному їх виявленні.

Впровадження лапароскопічного тренажеру у навчальний процес майбутніх хірургів

Виконавці: Яременко О.О.- студ.V курсу мед. ф-ту,
Бобко Є.М. – студ.III курсу мед. ф-ту.

Науковий керівник: кандидат медичних наук Гриценко Є.М.

Кафедра дитячої хірургії
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Лапароскопічний метод є одним з основних сучасних і ефективних методів діагностичного обстеження, а також видом хірургічного втручання на внутрішніх органах. Лапароскопія досить широко практикується в усьому світі. З його допомогою можна швидко і успішно виконувати операції з мінімальною травматизацією пацієнта та досягати максимально швидкої реабілітації. Лапароскопія по праву визнана одним їх найбільш ефективних методів діагностики та лікування. Медичне обладнання, за допомогою якого проводяться лапароскопічні операції є досить дорогим і вимагає для роботи на ньому проходження спеціальної професійної підготовки лікаря. Але все це повністю компенсується тими перевагами, які має даний метод перед звичайними хірургічними операціями на органах грудної, черевної або тазової порожнини.

Нашою метою було виготовлення лапароскопічного тренажеру власними зусиллями з використанням відомих нам технологій, з подальшим відпрацюванням практичних навичок на муляжі.

Схема моделі тренажеру була запозичена у наших колег з кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, яку в процесі роботи ми вдосконалили та модернізували.

Створена модель дала нам можливість відпрацьовувати та вдосконалювати практичні навички ендоскопічної хірургії, а також покращувати якість підготовки молодих спеціалістів хірургічного профілю, проводити інтеграцію сучасних методів діагностики та лікування для покращення якості надання медичної допомоги населенню.


СЕКЦІЯ

Клінічна медицина №3
АНАЛІЗ ПРИЧИН ХРОНІЧНИХ РЕЦИДИВУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У ЧАСТО ТА ТРИВАЛО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

Виконавець: Алекса Я.М., Антоненко В.М., Артюх А.В. – студ. IV курсу мед. ф-ту

Керівник: к.мед.н. Кушнерева Т.В.

Кафедра педіатрії №2

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»


Застудні захворювання, рецидивуючі інфекції ЛОР-органів, бронхолегеневі інфекції становлять основний перелік захворювань у дитячому віці. За даними різних авторів, часто та тривало хворіючі (ЧТХ) діти становлять від 20% до 65% дитячої популяції. Повторні інфекції дихательних шляхів, в т.ч. хронічний тонзиліт і аденоїдіт є однією з найбільш частих причин візитів до педіатрів. Останнім часом все частіше у ЧТХ дітей лікарі знаходять цитомегаловірус та вірус Епштейна-Бар. За статистичними даними, антитіла до вірусів виявляють у 60% дітей перших двох років життя та у 80% дорослих.

Метою нашої роботи було вивчення клініко-етіологічного статусу ЧТХ дітей, що перебували на обстеженні та лікуванні на імунологічних ліжках ДОКЛ. Проаналізовано історії хвороб 37 дітей віком від 3 до 12 років. Дані обстеження свідчать про наявність у 43,2% випадків інфікування цитомегаловірусом, в т.ч. вірусом Епштейна-Бар. Інфікування у пацієнтів підтверджувалось позитивним результатом ІФА та у 13,5% випадків – позитивним результатом ПЛР крові.

Кількість епізодів інфекційних захворювань впродовж року у дітей коливалась від 6 до 11: мали місце респіраторні інфекції (40,5%), лакунарна ангіна (16,2%), гострий аденоїдіт (13,5%), лімфаденіт (10,8%) і підтверджений гострий мононуклеоз на час маніфестації хвороби у 5,4% детей.

Аналіз даних анамнезу життя хворих виявив практично у всіх ускладнений преморбідний фон. Наибільш часто реєстрували групи ризику у матерів пацієнтів (соматичні та інфекційно-запальні захворювання в період вагітності, ускладнення пологів), у хворих - ознаки перинатального поражения ЦНС у ранньому віці, малу мозкову дисфункцію, аномалії конституції.

Особливості клінічного перебігу інфікування характеризувалися наявністю у у 16,2% хворих інтоксикаційного синдрому, інфекційно-запальні зміни мали місце у 24 дітей (64,8%), астено-вегетативні зрушення діагностували у 29 хворих (78,3%), кардіальні зміни знаходили у половини і артралгії - у третини хворих.

Результати бактеріологічного дослідження мікробного пейзажу слизової ротоглотки у дітей характеризувалися високою частотою виявлення умовно-патогенної мікрофлори (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans) та грибів роду Candida. Зазначене свідчить про наявність вторинного імунодефіциту, що сприяє активації умовно-патогенної мікрофлори, вірусних і грибкових захворювань.

Одержані результати свідчать, що серед дітей, що часто та тривало хворіють, причиннозначимими факторами є цитомегаловірусна та Епштейн-Бар-вірусна інфекція. Герпетична інфекція обумовлює тривалий персистуючий перебіг захворювань, ураження лімфатичної тканини лор-органів. Своєчасна діагностика інфекції обгрунтовує диференційовані схеми лікування та реабілітації ЧТХ дітей.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка