К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМСторінка16/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   66

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ
У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

Виконавець: Бовсунівський М.І.– студ.V курсу мед.ф-ту

Науковий керівник: доц. Тарасенко К.В.

Кафедра: акушерства та гінекології №1

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Досить актуальною є проблема ожиріння у вагітних жінок. Під час вагітності значно збільшується споживання їжі та маса жирової тканини. Ожиріння є одним із факторів ризику ускладнень вагітності і пологів, які порушують функціональну систему «мати-плацента-плід».

Відповідальним патогенетичним механізмом розвитку ожиріння і прогресування патологічних змін в організмі та формування метаболічного синдрому вважають інсулінорезистентність (ІР) – зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну, який розраховують на підставі рівня інсуліну та глюкози в крові натщесерце згідно формули: Індекс НОМА = Інсулін х Глюкоза⁄22,5.Гіпертригліцеридемію, що перевищує 1,7 ммоль/л, поряд з іншими критеріями (абдомінальне ожиріння, артеріальна гіпертензія, гіперглікемія) відносять до критеріїв діагностики метаболічного синдрому.

Нами було поставлено мету – обґрунтувати можливість визначення ІР у вагітних жінок з ожирінням на підставі вмісту тригліцеридів у венозній крові. Підставою для таких досліджень є, по-перше, дані про те, що поза панкреатична інсулярна недостатність може виникати внаслідок первинного порушення ліпідного обміну, по-друге, ІР у людей ініціює ліпідне навантаження, а також здійснює інгібуючий вплив на активність ліпопротеїнової ліпази – ферменту, що гідролізує тригліцериди. За умов ожиріння часто розвивається жировий гепатоз, що також підсилює синтез тригліцеридів, які покидають печінку у формі ЛПДНЩ, що є транспортною формою ендогенних тригліцеридів.

За нашими даними Індекс НОМА позитивно корелював з масою тіла вагітних жінок. Нами встановлено, що у вагітних жінок з ожирінням середній рівень тригліцеридів у сироватці крові складає 2,55±0,26 ммоль/л, що значно перевищує приведені дані у вагітних з нормальною масою тіла у ІІІ триместрі ( 1,60±0,50 ммоль/л ). У обстежених нами вагітних з ожирінням гіпертригліцеридемія спостерігається у 79,3% жінок.

Таким чином, визначення ІР з використанням простого показника ліпідного обміну – вмісту тригліцеридів є інноваційним методом, направленим на ранню діагностику і профілактику ускладнень вагітності і пологів у жінок з ожирінням, що дозволяє оптимізувати тактику ведення та лікування.

Ефективність застосування беродуалу у дітей раннього віку, ХВОРИХ на Грві, З синдромом бронхіальної обструкції

Виконавець: Бороденко О.С., Полева К.М. – студ. 3 курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доцент Зюзіна Л.С.

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава.

Одним з найчастіших ускладнень ГРВІ у дітей раннього віку є розвиток бронхообструктивного синдрому (БОС). Небезпечність БОС, особливо у дітей грудного віку, ускладнюється розвитком тяжких порушень з боку життєво важливих органів у вигляді дихальної і серцево-судинної недостатності, гіпоксичної енцефалопатії.

Наукова новизна роботи: Показана эфективність застосування Беродуалу в інгаляціях через небулайзер у дітей першого року життя при БОС у якості бронхолітичного засобу невідкладної допомоги.

Мета роботи. Провести аналіз ефективності застосування Беродуалу в інгаляціях через небулайзер у дітей першого року життя при бронхообструктивному синдромі у якості бронхолітичного засобу невідкладної допомоги.

Матеріали та методи. Проведено спостереження і аналіз історій хвороб у 60 дітей віком до 1 року, які знаходилися на лікуванні у відділенні раннього дитинства міської дитячої клінічної лікарні м. Полтави з діагнозом ГРВІ, ускладненої БОС. На фоні стандартної терапії 30 дітям проводилися інгаляції Беродуалу через небулайзер (1 крапля на 1 кг маси тіла до 3 разів на добу), вони склали основну групу. 30 дітей одержували тільки стандартну терапію (муколітики, протизапальні і противірусні препарати, селективні β2-агоністи). Ці діти склали контрольну групу. Всі діти поступили у відділення в стані середньої тяжкості. У 12 (40%) дітей основної групи в анамнезі відмічався атопічний дерматит, у дітей контрольної групи дана патологія відмічалася у 4 (13,3%). Анемія 1 ступеню відзначена у 6 (20%) дітей основної та 4 (13,3%) дітей контрольної групи.

При анализі клінічних проявів БОС у дітей основної групи відмічено значне скорочення часу їх тривалості. Так, непродуктивний, сухий, нападоподібний кашель у дітей основної групи спостерігався протягом 3 діб, проти 5 у дітей контрольної групи. Ядуха до 60 -70 дихальних рухів за хвилину за участю допоміжної мускулатури в основній групі зникла протягом першої доби, в контрольній групі - протягом 3-х діб. В першу ж добу у дітей, які одержували небулізацію Беродуалом, зникли свистячі «дистанційні» хрипи, в той час як у дітей контрольної групи вони відмічалися до 4-го дня терапії. Аускультативно у дітей основної групи хрипи вислуховувалися протягом 3 діб проти 5 в контрольні групі. Найтривалішими були прояви інтоксикації (блідість, зниження апетиту, в’ялість, дратівливість), що пояснюється негативним впливом вірусної агресії, яка не залежала від тривалості БОС. Підвищення сатурації кисню до 96 -98% у дітей основної групи мало місце на другу добу, у дітей контрольної групи підвищення сатурації відмічено лише на 3 добу лікування.

Висновки. Застосування Беродуалу в інгаляції через небулайзер для ліквідації гострого прояву бронхообструктивного синдрому у дітей першого року життя на фоні ГРВІ є ефективним і дозволяє в першу добу відновити прохідність бронхіального дерева, що сприяє більш швидкому відновленню сатурації кисню крові.


КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ ІІ СТАДІЇ

Виконавці: Войтенко К. М., Кобець А. А. – студ. ІV курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ас. Кривчун А. М.

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Надзвичайно актуальною в наш час є проблема дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ). Терміном «дисциркуляторна енцефалопатія» в «Класифікації судинних уражень головного і спинного мозку», розробленою Науково-дослідним інститутом неврології РАМН, позначається цереброваскулярна патологія, що розвивається при множинних вогнищевих або дифузних ураженнях мозку і проявляється різноманітними нейропсихологічними порушеннями. Діагноз ДЕ встановлюється за наявності основного судинного захворювання і розсіяних вогнищевих неврологічних симптомів у поєднанні з когнітивними порушеннями. Виділяють ДЕ І, ІІ, та ІІІ стадії.

Метою нашого дослідження було вивчити характер зв’язку між когнітивними розладами та дисциркуляторною енцефалопатією ІІ стадії на фоні гіпертонічної хвороби та церебрального атеросклерозу. Стан когнітивних функцій ми оцінювали за допомогою методики заучування 10 слів, тесту MMSE (Mini Mental State Examination) таблиць Шульте. MMSE являє собою опитувальник із 9 пунктів. Оцінка шкали MMSE: 26 – 30 балів – норма; 20 – 25 – помірна когнітивна недостатність, легка деменція; 19 – 13 – помірна деменція; 12 балів і менше – виражена деменція. Таблиці Шульте застосовують для оцінки стійкості уваги і працездатності. Людині, що проходить тест, почергово пропонують 5 таблиць, на яких у довільному порядку розташовані числа від 1 до 25. Необхідно знайти і показати числа в порядку зростання. Оцінюється ефективність роботи, психічна стійкість. Показники менше 1.0 свідчили про хорошу психічну стійкість, зростання показника – погіршення психічної стійкості до завдання. Тест 10 слів дозволяє досліджувати процеси пам’яті : запам’ятовування, зберігання, відтворення. У дослідження приймали участь 18 пацієнтів (10 чоловіків і 8 жінок) віком від 45 до 60 років. Обстежені нами хворі скаржилися на головний біль (96%), порушення концентрації уваги (92%), зниження пам’яті (89%), пригнічення фону настрою (82%), зниження працездатності (64%). У неврологічному статусі: координаторні розлади (88%), ознаки рефлекторно-пірамідної недостатності (78%), субкортикальні знаки (82%), ознаки екстрапірамідної недостатності (66%). При проведені тесту запам’ятовування 10 слів виявлено зменшення об’єму довготривалої та короткочасної пам’яті у 78%. За таблицями Шульте у хворих відмічено збільшення сумарного часу на відшукування цифр, що вказує на порушення концентрації уваги, зниження розумової працездатності, зниження швидкості сенсомоторних реакцій. За даними MMSE-тесту відсутність когнітивних порушень мали 11% пацієнтів, порушення легкого ступеню – 61%; помірні порушення – 17%, початкова деменція – у 11%.

Таким чином, когнітивні порушення у вигляді зниження об’єму активної уваги, темпу сенсомоторних реакцій, довготривалої та короткочасної пам’яті виявлені у 90% хворих з дисциркуляторною енцефалопатією ІІ стадії.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка