К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯСторінка17/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   66

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

Виконавець: Гаркавенко М.О.– студ. 4 курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: проф. Голованова І.А

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою
ВДНЗУ « Українська медична стоматологічна академія» , м.Полтава

Надзвичайно актуальним в наш час є питання природнього вигодовування у нашій країні природне вигодовування завжди вважалося приорітетним видом харчування дітей першого року життя. Метою даного дослідження є встановлення відповідності нормативно-правових актів вітчизняного законодавства вимогам сучасного впровадження підтримки грудного вигодовування.

Методичним забезпеченням роботи стали: контент аналіз.

Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність державного регулювання щодо підтримки грудного вигодовування значною мірою залежить від формування дієвої національної законодавчої бази, яка б відповідала вимогам часу та динамічним суспільним процесам, що відбуваються в Україні.

Усю нормативну базу, якою керується система забезпечення щодо підтримки грудного вигодовування можна поділити на два рівні. На першому рівні, правова база створюється в рамках системи охорони здоров’я і має загальнообов’язковий для всіх характер (Конституція України, закони та постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України). На другому рівні з метою покращення стану здо¬ров'я дітей, а також зменшення рівня смертності дітей віком до одного року спільним наказом МОЗ та АМН України від 31.07.2006 № 529 було затверджено Галузеву програму «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки». На виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 „Про затвердження державної програми „Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року"" та відповідно до ст. 24 Конвенції ООН про права дитини", Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування немовлят та дітей раннього віку, Європейської стратегії ВООЗ "Здоров'я та розвиток дітей та підлітків" і з метою покращення стану здоров'я жінок та дітей МОЗ України видає наказ „Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи „Лікарня, доброзичлива до дитини"" в Україні №715 від 28.10.2011 року".

Діючий наказ "Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні від 28.10.2011р. №715 передбачає організаційні заходи щодо подальшого впровадження Розширеної Ініціативи „Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні, принципів підтримки грудного вигодовування 12 принципів, що сприятиме поширенню грудного вигодовування серед населення.

Таким чином, нормативно-правове забезпечення підтримки грудного вигодовування становить собою складний і багатошаровий процесс, який має за мету поширити грудне вигодовування серед населення чим поліпшити стан здоров’я підростаючого покоління.


ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА ТА БАКТЕРІАЛЬНОЇ ФЛОРИ ШКІРИ У ДІТЕЙ ІЗ АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ

Виконавець: Гладченко А.О., Іваненко О.П. – студ. VI курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: д.мед.н., проф.Крючко Т.О., к.мед.н. Вовк Ю.О.

Кафедра педіатрії №2
ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Атопічний дерматит (АД) традиційно відносять до найбільш поширених і тяжких за клінічним перебігом алергічних захворювань у дітей, який суттєво знижує якість життя пацієнтів, є причиною порушення сну, розвитку невротичних станів та сприяє соціальній дезадаптації пацієнтів. Нині відомо, що антигени бактерій шляхом активації макрофагів здатні викликати гіперпродукцію Ig E з наступним запуском Ig E-обумовленого механізму формування алергічної реакції, що й обумовлює актуальність дослідження окремих біотопів мікробіоценоза при АД у дітей.

Мета дослідження: вивчити показники мікрофлори кишечника та особливості бактеріальної флори вогнищ шкірних уражень при АД у дітей в залежності від клініко-морфологічної форми та тяжкості патологічного процесу.

Матеріали та методи: для досягнення поставленої мети нами досліджена бактеріальна флора шкіри 16 здорових та 17 хворих на АД дітей у віці від 5 місяців до 14 років. З поміж обстежених пацієнтів у 12 спостерігалась тяжка дифузна форма захворювання, а у 5 – легкий перебіг АД. Для вивчення мікрофлори кишківника нами обстежені 55 дітей із АД. Із них у 17 (30,9%) діагностовано малюкову, у 29 (52,7%) – дитячу, у 9(16,4%) – підліткову форми захворювання. Використовуючи індекс SCORAD оцінено тяжкість перебігу АД: у 12 хворих (22,8%) – легкий перебіг, у 28(55,9%) – середні, у 15(27,3%) зафіксована тяжка форма патологічного процесу.

Результати. Проведене дослідження показало, що обстежуваній групі здорових осіб носійство S.aureus на шкірі не перевищувало 9%, а доля спорової палочки склала 4%.На ушкоджених ділянках шкіри у хворих тяжкими дифузними формами АД переважала колонізація S. aureus, причому в віковій категорії від 5 міс до 3 років його носійство спостерігалось в 100% дітей, у хворих 3-12 років – в 75% випадків, в 12 – 14 років – у 50% дітей. В пацієнтів з обмеженою формою та легким перебігом АД колонізація S. aureus діагностовано в 60% випадках.

Аналіз мікробіоценозу кишечника показав відхилення мікробного пейзажу у всіх обстежених дітей із АД із переважанням компенсованих та субкомпенсованих форм. Порушення динамічної рівноваги в системі «мікробні асоціації – макроорганізм – навколишнє середовище» у хворих спричинили наступні види мікроорганізмів: S. аureus (16,2%), різновиди стрептокока (10,9%), штами E. сoli з високою гемолізуючою активністю (18,1%), рідше зустрічався ентеробактер (8,9%) та протей (3,6%). Слід зазначити, що збільшення кількості умовно-патогенних бактерій супроводжувалась пригніченням анаеробів – біфідобактерій, лактобактерій, непатогенної кишкової палочки. Звертає увагу несприятливий перебіг малюкової форми АД у дітей із E. Сolі, так як дані штами найбільш токсиногенні та антибіотикорезистентні.

Таким чином, існує міцний зв'язок між порушенням біоценозу кишечника і колонізацією шкіри патогенними мікроорганізмами, який являється основною патогенетичною ланкою розвитку тяжких ускладнених форм атопічного дерматиту. Така проблематика визначає потребу ранньої діагностики дисбіотичних станів у дітей та проведення своєчасної корекції відповідних станів з метою попередження маніфестації алергопатології, ускладнень атопічного дерматиту та прискорення темпів одужання.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка