К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


Клінічна ефективність застосування аналога жіночого молозива у новонароджених дітей із виразковим некротичним ентероколітомСторінка18/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   66

Клінічна ефективність застосування аналога жіночого молозива у новонароджених дітей із виразковим некротичним ентероколітом

Виконавец: Гладченко А.О., Бугай Д.О. – студ. 6 курсу мед.ф-ту

Науковий керівник: професор Похилько В.І.

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Лікування дітей з виразковим некротичним ентероколітом (ВНЕК) є актуальною проблемою сучасної неонатології. Недостатня нутритивна підтримка хворих дітей за умови лікування їх у відділенні інтенсивної терапії може порушувати структурну цілісність шлунково-кишкового тракту шляхом зменшення: гормональної активності, росту інтестинального епітелію, активності лактази, абсорбції нутрієнтів та зниження рухової активності кишечника, що в подальшому може привести до харчової інтолерантності. Харчова інтолерантність у новонароджених унеможливлює адекватне енергетичне забеспечення, що може призвести до розвитку катаболічних реакцій та енергетичного дистресу.

Наукова новизна: в роботі показано клінічну єфективність ентерального призначення суміші «Доповнення до молозива» у дітей із ВНЕК.

Метою роботи було порівняти клінічні ефекти у новонароджених із ВНЕК при застосуванні аналога жіночого молозива для ентерального та парентерального харчування.

Матеріали та методи. Проведено спостереження і аналіз історій хвороб у 26 дітей із ВНЕК від 7 до 20 діб, які знаходилися на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії міської дитячої клінічної лікарні м. Полтави з діагнозом ВНЕК. На фоні стандартної терапії 14 дітей отримували ентеральне харчування сумішшю «Доповнення до молозива», вони склали основну групу. 12 дітей одержували тільки стандартну терапію (парентеральне харчування). Ці діти склали контрольну групу. Моніторинг за хворими дітьми проводився за наступними критеріями: щоденне зважування, контроль залишкового вмісту шлунку перед кожним годуванням, обвід живота кожні 8 годин, визначення схованої крові у всіх випорожненнях.

Клінічні результати дослідження виявили, що застосування ентерального харчування аналогом жіночого молозива у дітей із ВНЕК дозволяє швидше забеспечити енергетичні потреби дитини, раніше перевести немовлят на повний об’єм ентерального харчування (10±3,2 доби проти 16±3,1 доби). Отриманий високий прямий достовірний зв’язок між часом початку ентерального харчування та строком досягнення енергетичного забеспечення 120ккал/кг ентеральним шляхом (r=0,66±0,03). Застосування ентерального вигодовування аналогом жіночого молозива у новонароджених дітей із ВНЕК дозволило підтримувати анаболізм та зменшити тяжкість неонатальної гіпоглікемії. Важливим фактором метаболічної адаптації у новонароджених у тяжкому стані є рівень сечовини. Відомо, що рівень сечовини підвищується внаслідок порушення процесів детоксикації, а саме порушення сечовиноутворюючої функції печінки внаслідок гіпоксичного ураження. В нашому спостереженні показники рівня сечовини в крові дітей першой групи на 7 добу спостереження були достовірно меншими, ніж у дітей 2 групи (6,1±1,1ммоль/л проти 8,9±1,3ммоль/л, р>0,05). Значно відрізнялась також тривалість інтенсивного лікування у дітей груп спостереження (10,1±2,8 діб проти 17,4±2,2 діб, р>0,05).

Висновки. 1. Застосування єнтерального харчування сумішю «Доповнення до молозіва» у новонароджених дітей із ВНЕК дозволяє швидше забеспечити енергетичні потреби дитини, покращити метаболічні процеси та перейти на повний об’єм ентерального харчування.

2. Призначення ентерального харчування у дітей із ВНЕК дозволяє зменшити термін їх перебування в умовах відділення інтенсивної терапії.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ РОЗВИТКУ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМУ У СТУДЕНТІВ ТА ПАЦІЄНТІВ НЕВРОЛОІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Виконавці: Грицай Ю. В., Стародубова Л.М. – студ. 5 курсу, мед. ф-ту

Науковий керівник: к.мед.н. Гладка В.М.

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
ВДНЗУ «УМСА» м.Полтава

Вегетативні порушення – одна з найактуальніших проблем сучасної медицини. О.М. Вейном були сформульовані загальні принципи формування психосоматичних захворювань, у клінічній картині яких важливою ланкою патогенезу є психовегетативний синдром (ПВС). На стрес організм відповідає зміною поведінки, вегетативними і ендокринними порушеннями, які спочатку мають пристосувальне значення. Якщо психічному стресу піддається людина з слабкими механізмами психологічного захисту, то психофізіологічна реакція не проходить, а з часом призводить до розвитку соматичного захворювання. До студентів це відноситься через те, що їх можна віднести до так званої «вразливої» групи людей з високим ризиком формування ПВС: багато часу свого пильнування вони змушені проводити сидячи за робочим столом (розвивається гіподинамія), значно погіршують стан здоров’я студентів шкідливі звички, нерегулярне харчування, недотримання гігієнічних заходів, невміння долати стресові ситуації та стани. Всі ці фактори можуть привести до зриву адаптаційних механізмів і розвитку ПВС.

Метою нашого дослідження було виявлення та порівняння частоти психовегетативних розладів у студентів та у пацієнтів неврологічного профілю. В дослідженні приймали участь три групи - 41 особа. В 1 групу увійшли 14 студентів (9 жінок, 5 чоловіків), в 2 групу – 12 хворих з запальними захворюваннями нервової системи (7 жінок, 5 чоловіків), в 3 групу - 15 хворих на розсіяний склероз (11 жінок, 4 чоловіків). Середній вік хворих в 1 групі складав 21,4 роки, в 2 групі 29,7, в 3 групі 28,6 років. Дослідження вегетативної сфери включало: дослідження вегетативного тонусу («Опитувальник для визначення ознак вегетативних змін», який заповнювався обстеженим, індекс Кердо), для дослідження уваги використовувалася коректурна проба, для виявлення особистої тривожності - шкала Спілберга – Ханіна. У студентів також досліджували стійкість уваги до та після розумових навантажень (перед початком навчання та після закінчення 4 пари). Крім того, у хворих усіх груп проводилася оцінка когнітивних функцій за допомогою шкали MMSE.

За результатами опитувальника вегетативні порушення мали 79% осіб 1 групи, 83% - 2 групи, 87% - 3 групи. За результатами визначення індексу Кердо у 50% осіб в 1 групі, 67% - в 2 групі і 56% - в 3 групі відзначали переважання симпатоадреналового впливу, що виявлялося підвищенням АТ, тахікардією, неспокоєм, порушенням сну, болями різної локалізації, гастроентерологічними скаргами. В решті випадків мало місце підвищення вагусних впливів зі скаргами на гіпергідроз, брадикардію, схильність до ортостатичної гіпотензії, сонливість, зниження фізичної активності. Показники коректурної проби: час, затрачений на виконання в 1 групі 152с, 2 групі 317с, 3 групі 288с (достовірно менший в групі студенів). Середня кількість помилок в 1 групі 3,3, в 2 групі 6,3, в 3 групі 5,2. За шкалою тривоги Спілберга-Ханіна високий та середній рівень тривоги мав місце у 72% осіб 1 групи, 83% - 2 групи, 73% - 3 групи. При порівнянні стійкості уваги у студентів до початку занять та після їх закінчення виявлено достовірне зниження уваги, що проявлялося в подовженні часу, затраченого на виконання тесту на 123с, та збільшенні кількості помилок (в середньому на 3,2). Таким чином, можемо судити про зниження адаптаційних механізмів та високу частоту розвитку ПВС у студентів, порівняно з пацієнтами неврологічного профілю.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка