К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


УСКЛАДНЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГОСТРУ ПНЕВМОНІЮСторінка22/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   66

УСКЛАДНЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГОСТРУ ПНЕВМОНІЮ

Виконавці: Сохань А.О., Колеснік М.О., Молокова Н.В. – студ. IV курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: к.мед.н. Коленко І.О.

Кафедра педіатрії № 2
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Причинами порушень між окремими представниками фекальної флори часто є зміни зовнішнього середовища, перехід на штучне вигодовування, різні захворювання, зниження імунітету, нераціональне або масивне застосування антибіотиків. Інтенсивна антибіотикотерапія, яка є провідною у лікуванні пневмоній, знижує резистентність до колонізації кишок, збільшує проникність кишкової стінки, сприяючи тим самим проникненню умовно патогенних мікроорганізмів у кровоплин та різні органи і тканини. Все це спричиняє виникнення ускладнень і подовження часу реконвалесценції основного захворювання.

Метою нашої роботи було проведення аналізу порушення кишкового біоценозу у дітей, які отримували два і більше антибіотики.

Нами проаналізовано 34 історії хвороб дітей раннього віку, хворих на позалікарняну пневмонію, які знаходились на лікуванні в педіатричному відділенні № 2 ПОДКЛ. У 83,9% хворих діагностовано кишковий дисбактеріоз, з проявами діареї при прийомі антибактеріальних препаратів. Аналіз якісного та кількісного складів мікрофлори кишок показав, що найбільш значущі порушення кишкового біоценозу виявлено у дітей, які отримували два і більше антибіотики. Зниження кількості лактобактерій виявлено у 90,4 % випадків, біфідобактерій – в 52,1%. На фоні дефіциту або відсутності лакто- та біфідобактерій відбувалось посилене заселення товстої кишки умовнопатогенною флорою. Більш ніж у половини обстежених дітей першого року життя виділено золотистий стафілокок, гемолізовану кишкову паличку, мікроорганізми роду Клібсієл (відповідно 46,8, 52,1 та 30,8%). Гриби роду Кандида, які сприяють формуванню хронічних форм захворювання, виявлено у 8 дітей. Порівняно з дітьми першого року життя у дітей 2- і 3-го років зменшується кількість та спектр виявлених умовно патогенних мікроорганізмів. Так, золотистий стафілокок, гриби роду кандида, гімолізовану кішкову паличку виділено відповідно в 14,9, 4,3 та 27,6% випадків. Тип порушень при дисбактеріозах був ізольованим, так і характеризувався виникненням асоціації умовно патогенних мікробів. У дітей, до комплексної терапії яких включали пробіотики та ферментативні препарати, на момент виписки із лікарні підвищився титр лакто- і біфідобактерій, досягла норми загальна кількість кишкової палички, поліпшилісь якісні властивості.

Етіологічна вагомість та патогенетична роль дисбактеріозу при позалікарняній пневмонії у дітей раннього віку диктує необхідність своєчасного виявлення у них порушень кишкового біоценозу з подальшою їх корекцією.


ЗНАЧЕННЯ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ

Виконавці: Стародумова Л.М., Грицай Ю. В., Паламарчук Д.В. – студ. V курсу мед. ф-ту.

Науковий керівник: доц. Танянська С. М.

Кафедра педіатрії №2
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава.

Серед проблем сучасної педіатричної кардіології велике місце займають

порушення серцевого ритму, які зустрічаються у всіх вікових періодах і причинами яких можуть бути різноманітні захворювання як серцево-судинної системи, так і поза серцеві зміни функціонального та органічного характеру.

З метою оцінки структури аритмій у дітей та підлітків нами на базі педіатричного відділення №1 Полтавської обласної дитячої лікарні проведено аналіз електрокардіограм (ЕКГ) в стані спокою і добового холтер-моніторингу ЕКГ у 48 дітей (25 хлопчиків, 23 дівчинки), віком від 7 до 16 років з наявними порушеннями ритму на ЕКГ.

При аналізі ЕКГ виявлено як монотопні (у 18 дітей – синусова тахікардія, синусова аритмія, синусова брадикардія, міграція водія ритму) так і гетеротопні порушення ритму (у 30 дітей – екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, передсердно-шлуночкові блокади).

А наліз добового холтер-моніторингу ЕКГ виявив порушення ритму та провідності у 43 (89,5%) дітей. Найчастіше реєструвалася екстра систолічна аритмія (у 27 дітей), причому у 3 обстежених екстрасистолія мала аллоритмічний характер по типу бі-, тригемінії. У 8 (15,8%) пацієнтів зареєстровано пароксизмальну тахікардію, частіше – суправентрикулярну. У 4 дітей (9,3%) виявлено міграцію водія ритму по передсердям, яка частіше спостерігалася у пацієнтів з вегетативними дисфункціями.

Таким чином, метод холтер-моніторінгу ЕКГ – цінний метод визначення стану серцево-судинної системи, який повинен широко застосовуватись в педіатричній практиці, як для уточнення діагнозу, так і для контролю ефективності призначеної терапії. Використання цього методу дослідження дозволяє визначити істинну частоту виникнення аритмій, уточнити їх характер, обставини їх виникнення та припинення, виявити безсимптомні порушення ритму та провідності, а також їх вплив на стан і самопочуття пацієнтів.


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ У СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ

Виконавець: Сулейманова Е.А.– студ. V курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: к.м.н. Таряник К.А.

Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м.Полтава

Розсіяний склероз – актуальна проблема сучасної неврології з огляду високої захворюваності, широкого поширення, значної інвалідизації пацієнтів переважно молодого (працездатного) віку.

За даними МОЗ України, в останні роки у нашій країні спостерігається тенденція до зростання захворюваності розсіяним склерозом. Лише за останні 5 років показники поширеності розсіяного склерозу в Україні зросли на 2,8%.

Новизна: проведений порівняльний аналіз різних схем лікування рецидивів розсіяного склерозу.

Мета: порівняти ефективність лікування рецидивів розсіяного склерозу із використанням внутрішньовенних та пероральних глюкокортикоїдів.

Методи: нами було обстежено 30 хворих, різної статі, із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом у стадії загострення. У всіх хворих була діагностована це- ребро-спінальна форма захворювання. Всі пацієнти знаходились на лікуванні у неврологічному відділені ПОКЛ та 5-ї МКЛ. Середній вік хворих склав 23 – 35 років. Всі хворі були розподілені на 3 групи, по 10 чоловік у кожній.

I група – пацієнти, які отримували пульс-терапію із використанням метилпреднізолону у дозі 1000 мг/ день в/в краплинно протягом 5 днів.

II група – хворі, які отримували лікування дексаметазоном з дози 20 мг/добу (16 мг внутрішньовенно краплинно та 4 мг внутрішньом’язево) з поступовим зниженням дози на 4 мг кожні 2 дні, протягом 10 днів.

III група – пацієнти, які отримували перорально метилреднізолон з дози 120 мг/день з поступовим зниженням на 4 мг кожний день впродовж 10 днів.

Середній бал обстежуваних хворих за шкалою ЕDSS становив 3,5-4,0 бали.

Для оцінки перебігу захворювання та якості лікування використовувались шкала інвалідизації EDSS Kurtske, EQ-5D, MSIS-29. Ступінь вираженості депресивних розладів у хворих оцінювали із застосуванням шкали Бека.

З метою попередження побічних ефектів глюкокортикоїдної терапії хворим призначалась дієта, збагачена калієм, фуросемід 0.04 г вранці натщесерце, аспаркам по 1 таб 3 рази на добу після їжі, омез 20 мг 2 рази на добу на весь період лікування.

Оцінка проводилась на початку та через 10 днів після проведеного лікування.

Результати: Після проведеного лікування встановлено поступовий регрес неврологічних проявів та покращення показників за шкалами EQ-5D, MSIS-29 у всіх 3 групах пацієнтів. Пацієнти 1 групи відчули позитивний ефект на 2-3 день лікування, пацієнти 2 та 3 груп - на 3-5 дні від початку терапії. Виявлено зниження балу по функціональним системам шкали ЕDSS у всіх трьох групах пацієнтів. У 1-шій групі пацієнтів - бал по шкалі EDSS знизився на 0.5-1.0 бал, у пацієнтів 2 та 3 груп – на 0.5 бали. Встановлено зниження частоти тривожних та депресивних проявів після лікування у всіх обстежуваних хворих.

Висновки: Застосування глюкокортикоїдів при лікуванні рецидивів розсіяного склерозу прискорює відновлення функцій і зменшує тривалість загострень. Доведена ефективність різних схем лікування загострень розсіяного склерозу у пацієнтів із різним соціальним рівнем забезпеченості.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка