К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка24/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66

ДІАГНОСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА НА РАННІХ СТАДІЯХ

Виконавець: Плахтій Ю.І. – студ. 5 курсу мед.ф-ту

Науковий керівник – к.мед.н., Таряник К.А.

Кафедра нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Хвороба Паркінсона – одна із частих форм нейродегенеративних порушень. В останні роки увагу неврологів привертають ранні немоторні прояви хвороби Паркінсона, діагностика яких на сьогодні недостатньо розроблена та часто призводить до їх недооцінки.

Метою нашого дослідження було вивчити особливості перебігу та можливості діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях.

Задачі дослідження: 1. Оцінити тривалість перебігу захворювання; 2. Вивчити стан вегетативної нервової системи у хворих із хворобою Паркінсона на ранніх стадіях захворювання; 3. Оцінити показники треморографії у хворих із ранніми проявами тремтячого варіанту хвороби Паркінсона; 4. Вивчити особливості вегетативних розладів за допомогою викликаних шкірних вегетативних потенціалів (ВКВП) у хворих із ранніми проявами хвороби Паркінсона; 4. Оцінити стан когнітивних порушень у хворих із ранніми проявами хвороби Паркінсона; 5. Визначити найбільш значимі тести та шкали для оцінки та прогнозування ранніх проявів хвороби Паркінсона.

Матеріали та методи дослідження: нами було обстежено 33 хворих із хворобою Паркінсона,віком 49±9,2 роки, чоловічої статі, які знаходились на обстеженні та лікуванні в неврологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського та в центрі Паркінсонізму на базі кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Пацієнти були розподілені на дві групи. Перша група - тривалість захворювання 1-2 роки, І стадія за шкалою Хена та Яра. Друга - пацієнти з тривалістю захворювання близько 10 років, ІІБ-ІІІ ст. по шкалі Хена та Яра. Пацієнтів кожної групи розподілили на підгрупи: А – акінетико-ригідна, В – тремтячою формами. Всіх пацієнтів обстежували по шкалі Хена та Яра, шкалі UPDRS, нейропсихологічне обстеження проводилось із застосуванням короткої шкали психічного статусу (ММSE).Стан вегетативної нервової системи оцінювали по шкалі клінічної оцінки вегетативних розладів (Коршунов А.М., 2002р.) та впровадженій шкалі оцінки вегетативних порушень. Окремо застосували методику обстеження ВКВП на 2-канальному електронейроміографі фірми «Нейрософт», Іваново, Росія. Обстеження проводилось на початку дослідження та через 3 тижні після проведеного лікування.

Результати дослідження: на початку лікування встановлено переважання помірного когнітивного дефіциту на ранніх стадіях акінетико-ригідного варіанту хвороби Паркінсона. При проведенні треморографії пацієнтам 1В та 2В груп діагностовано класичний паркінсонічний тремор спокою частотою 3-6 Гц. У 12,3% пацієнтів 1В групи виявлений високочастотний (6-12Гц) постурально-кінетичний тремор, який з’явився за 4-7 місяців до початку основних проявів паркінсонізму. При неврологічному обстеженні основними ранніми проявами захворювання були: гіпотонія, макрографія, брахібазія, ахейрокінезія, гіпомімія, рідке кліпання очима.Вегетативні розлади, такі як порушення гастроінтестинальної сфери (закрепи) були діагностовано у 67% хворих 1А та 83% хворих 2А груп, міхурові розлади, гіперсалівація, порушення з боку серцево-судинної системи (ортостатична гіпотензія) переважали у групах пацієнтів із тривалістю захворювання близько 10 років. При дослідженні ВКВП виявлено підвищення амплітуди першої фази хвилі (більше 0,8 мВ) та наростання латентності по всім відведенням.

Висновки: визначені основні прояви хвороби Паркінсона на ранніх стадіях захворювання, можливість прогнозування даної патології за допомогою запропонованих тестів та шкал, досліджень ВКВП.


ВПЛИВ УСКЛАДНЕНОГО ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Виконавець: Шепель М.О.- студ. 4 курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доцент Нестеренко Л.А.

Кафедра акушерства та гінекології №1
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава

Частота генітального ендометріозу коливається від 12 до 70% , а безплідність, яка обумовлена анатомічними змінами в малому тазу та гормональними порушеннями складає 50-80% жінок репродуктивного віку.

Метою дослідження було вивчення перебігу вагітності та пологів у жінок, які завагітніли після комбінованого хірургічного та медикаментозного лікування ендометріозу.

Під наглядом знаходились 32 жінки, під час лапароскопії у яких були виявлені різноманітні варіанти локалізації зовнішнього ендометріозу. На очеревині малого тазу – 15,6%, крижово-маткових зв’зках та очеревині позаматкового простору - 37,5%, малих форм ендометрію та яєчників – 21,9%, маткових труб – 9,4%, на широких зв’язках – 15,6. Усі вогнища ендометрію закоагулювались або відсікались. Вік обстежених складав 31±4,3роки при коливаннях від 24 до 38 років, та тривалість безпліддя від 2 до 8 років.

Після проведенного лікування завагітніли 19 жінок(59,4%). Загроза переривання вагітності відмічена у 16 вагітних. Всі вони були госпіталізовані до стаціонару, а потім до денного стаціонару та знаходились під постійним наглядом. У 14 випадках вагітність вдалось доносити до 37 тижнів. Середня маса новонароджених склала 2970,0±324,0г, стан оцінено за шкалою Апгар 6,95±0,9 бала. В 2х випадках настали передчасні пологи.

Частота оперативного родорозрішення шляхом кесаревого розтину при екстрагінетальному ендометріозі склала 21,1%(4 випадка). Крововтрата під час оперативного родорозрішення склала 924,0±185 мл при родорозрішенні через природні статеві шляхи 456,0±123 мл. Середня кількість крововтрати під час планового кесаревого розтину та фізіологічних пологах визначалась у 20 вагітних без проявів ендометріозу, методом простої виборки склала 685,0±140 мл та 326,1±87 мл відповідно.Частота гнійно-запальних ускладнень, при родорозрішенні через природні статеві шляхи, склала 10,5%, у контрольної групі 20 породіль– 5,2%.

Проведені дослідження показали, що перебіг вагітності після комплексного лікування ендометріоза супроводжується високою частотою невиношування; вагітні, після комплексного лікування ендометріоза, відносятся до групи високого ризику по матковим кровотечам та гнійно-запальним ускладненням.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка